Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

02 november 2005

Bewonerscommissies informeren huurders

Voorhout, 30.11.05 - Vorige week donderdagavond organiseerden de Voorhoutse bewonerscommissies De Kern, Voorhout Noord en Voorhout Noord West een bijeenkomst voor de huurders van in totaal 650 woningen. Deze bewonerscommissies voeren elke drie maanden besprekingen met onder andere Trias Woondiensten en de gemeente Voorhout. De belangen van de bewoners worden hierbij zo goed als mogelijk is behartigd.

door Joep Derksen

Bedoeling van de avond was om de mensen te informeren over de laatste stand van zaken en over hetgeen de bewonerscommissies in de afgelopen 3 jaar hebben gedaan.
Na een uitgebreid verslag over herstelwerkzaamheden, infrastructuur van de wijk en nieuw aangebrachte verlichtingen werd er over en weer gediscussieerd over problemen waar de huurders tegen aan lopen.

Voor de huurders was het een goede gelegenheid om kleine en grote missstanden bij de commissies aan te kaarten. Veel woningen hadden last van condensvorming op de ramen, de nieuw geplaatste roosters zorgen voor veel mugoverlast en veel stoeptegels liggen onregelmatig en zorgen voor ongevallen. De commissies beloofden om veel zaken mee te nemen bij het volgende overleg met Trias en de gemeente.

Na een aantal introducties sprak mevrouw Baas van de Stichting Regionaal Huurderoverleg over het nieuwe Woonruimte Verdeelsysteem. Deze nieuwe manier van het verdelen van huurwoningen en sociale koopwoningen zal op 1 januari 2006 ingevoerd worden. Dit verdeelsysteem is bedacht door de 17 gemeenten vallend onder de regio Holland Rijnland. Het is een uniek project voor Nederland en de gemeenten waar dit systeem voor zal gelden, zullen de proeftuin zijn.

Er zal een aantal wijzigingen zijn in dit nieuwe systeem ten opzichte van de bestaande situatie. Zo zullen gezinsgrootte en de omvang van de woning niet meer van belang zijn: zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden hebben evenveel recht op een vierkamer appartement. Ook komt er een nieuw begrip: Woonwaarde. Ieder huis krijgt een bepaalde score (van 1 tot 10) toebedeeld. Wanneer iemand gaat verhuizen krijgt deze persoon afhankelijk van de hoogte van de woonwaarde meer of minder kans om naar een nieuwe woning te gaan.

20% van het woonaanbod zal worden gereserveerd voor starters. Tevens mogen vanaf 1 januari ook mensen van 60 jaar en ouder reageren op 65-plus woningen. Er blijven echter nog veel vragen over die niet beantwoord kunnen worden. De verwachting was wel dat er in de overgangsperiode (van januari tot april 2006) nog veel punten en problemen zullen worden opgelost.

Al met al was het voor de bezoekers een leerzame avond. De huurders waren blij om hun klachten te kunnen uiten en de informatie over de uitgevoerde zaken door de woningcommissies was ook helder. Alle bezoekers genoten na van de afsluitende borrel.