Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 mei 2006

Voorhouters springen gat in de lucht tijdens luchtkussenfestival

Voorhout - Het eerste Luchtkussenfestival van afgelopen zondag is zeer succesvol verlopen! Vele duizenden bezoekers, meest ouders met kinderen, bezochten Voorhout en genoten van alle activiteiten in de Herenstraat. Niet alleen het weer zat mee, maar de 30 luchtkussens zorgden voor dolle pret voor alle bezoekers: van groot tot klein en voor jong en oud. Het hele evenement was opgezet door de Oranje Vereniging Voorhout, de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV), Stichting Promotie Herenstraat en vele sponsorende bedrijven in Voorhout.

door Joep Derksen


De springkussens stonden er in alle soorten en maten. Een vikingschip was middenin de Herenstraat geplaatst. Even verderop konden de kinderen in een haaienbek klimmen, die vervolgens dichtging. De ouders dachten even dat hun kroost werd opgegeten!

Ook de allerkleinsten genoten van het door lange luchtbuizen kruipen en het spelen in de ballenbak. De stoere jeugd kon de krachten meten met Bully de mechanische stier. De meeste meisjes en jongens hielden het geen zes ronden uit, maar er was een enkeling die de zevende ronde haalde!

Tussen alle activiteiten door konden de duizenden bezoekers genieten van de optredens van Pretband De Mexicano’s en de Dixie Streetparaders. De Mexicano’s is een echte feestband die veel populaire muziek speelde, terwijl de Streetparaders originele en populaire Dixielandmuziek ten gehore bracht.

Na afloop van het succesvolle evenement vertelde Jos Hoek, een van de vele organisatoren van dit festijn: “Het was een absoluut succesvol feest. De hele dag is het mooi weer geweest, alleen het laatste uurtje kwam er een bui. Een paar duizend mensen hebben het Springkussenfestival bezocht, maar de EHBO heeft een heel rustige dag gehad. Mensen genoten, sprongen, deinden mee op de muziek en nuttigden hun versnaperingen. Het was een perfecte dag!”

Op de vraag of dit evenement weer zal worden georganiseerd voor alle mensen die het dit jaar gemist hebben en voor de mensen die hier absoluut weer voor naar Voorhout willen komen zei Jos: “We zullen het absoluut volgend jaar weer proberen! Natuurlijk moeten we kijken hoe het financieel allemaal zal verlopen. Dit jaar hebben we kiet gespeeld, maar ook mede dankzij de vele sponsors.”

“Er zijn veel mensen gekomen uit de omringende plaatsen zoals Lisse, Warmond en Sassenheim”, glundert Hoek. “De publiciteit en publicatieborden aan de rand van Voorhout hebben hier ook voor gezorgd. De gemeente heeft dit jaar geen financiële bijdrage geleverd, maar wellicht ziet de gemeenteraad de toegevoegde waarde van dit festijn en komen ze volgend jaar wel over de brug!”

Scholieren maken Voorhout maximaal schoon

Voorhout – In het kader van de actie ‘Teylingen Maximaal Schoon!’ ruimden leerlingen van groep 8 van de basisscholen Regenboog en Andreas op 17 mei de troep van de straten van Voorhout op. Afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden benaderde deze scholen met het voorstel om de leerlingen te laten ervaren hoeveel afval er dagelijks uit de straten moet worden weggehaald. De onderwijsinstellingen hebben zelf ook veel last hebben van zwerfafval, onder meer veroorzaakt door hangjongeren en waren zeer enthousiast over dit initiatief. Gehoopt wordt dat deze actie de jeugd zelf laat nadenken voordat er in de toekomst afval op straat gegooid wordt.

door Joep Derksen


De 90 kinderen verzamelden zich bij het gemeentehuis, waar ze een oranje hesje, een coole pet, gave werkhandschoenen en een niet zo hippe grijparm uitgereikt kregen. Onmiddellijk werd een beroemde science fiction-serie nagespeeld, met de grijparmen als denkbeeldige lichtzwaarden. Een van de jongeren, Koen, noemde het: “Star Wars, return of the trash”.

De leerlingen werden snel tot de orde geroepen en de wethouder, Gerrit van der Meer, kon aan zijn korte speech beginnen. Kern van zijn betoog was de volgende uitspraak: “We staan hier voor het gemeentehuis en wat we hier doen is heel veel praten. Jullie gaan vandaag niet praten, maar jullie nemen actie!” Tegenover de pers verklaarde de wethouder: “Dit soort dingen zijn leuk om te doen: het zijn de krenten in de pap van mijn werk. Door de kinderen vandaag het afval te laten opruimen, zullen ze hopelijk in de toekomst niet meer hun rommel laten slingeren. Kinderen kun je nog opvoeden, maar bij volwassenen is dat wat moeilijker. Daarom is het ook zo jammer dat er geen enkele school in Sassenheim zich heeft aangemeld voor dit prachtige initiatief. Hopelijk is dat volgend jaar anders.”

De kinderen verspreidden zich over het hele dorp en gooiden alle troep die ze vonden in de meegenomen vuilniszakken. Veel papier, plastic en blikjes, maar ook een handdoek, een jas en zelfs vijf Eurocent werden gevonden. In totaal niet minder dan 240 kg werd in een uurtje afval rapen van de Voorhoutse straten geraapt.

De kinderen hadden wel een beloning verdiend en na afloop kregen ze een aandenken: een pennenbakje in de vorm van een vuilniscontainertje. Ook mochten ze de pet en de werkhandschoenen houden. De deelnemende scholen ontvingen als dank voor hun medewerking ook 5 grijpers en 5 hesjes, zodat de leerlingen er later nog veelvuldig gebruik van kunnen maken op hun eigen schoolplein.

Busservice voor bewoners Agnes

Voorhout - De bewoners van de Agnes zijn verhuisd naar de locaties op de Boekenburglaan en de Ravellaan. Is de verhuizing en alles wat daarbij komt nu inderdaad zo vlekkeloos verlopen als we in de afgelopen via de media hebben kunnen vernemen? Tijd voor een evaluatie. Vorige week verscheen het eerste artikel in een reeks over de perikelen rond de Agnes. Vandaag deel 2.

door Joep Derksen

In maart 2005 maakte de LAS bekend dat een busje zal worden ingezet voor vervoer van de Ravellaan naar het centrum van Voorhout. Indertijd werd gezegd dat een en ander nog nader door de LAS zou worden uitgewerkt. Tijdens een informatieavond voor de bewoners op 13 februari jongstleden echter, kwam de mededeling dat er geen regelmatige verbinding van de Ravellaan richting dorpscentrum zou komen.

De heer Mornout, Directeur beheer LAS, relativeert dit echter. “We zijn nog bezig met het busje. Intern hebben we niet gezegd dat het busje zou verdwijnen, maar helaas is dit wel zo naar buiten gecommuniceerd. We gaan heel gericht kijken naar wat de bewoners zelf willen. We willen dus niet een busje instellen met vaste rijtijden, maar willen de bus laten rijden volgens de wensen van de bewoners. Kortom, een meer persoonlijk en meer vraaggestuurd rijschema.

We hebben genoeg vrijwilligers die activiteiten organiseren en zij gaan ook evalueren wat de mensen willen. Het lijkt me dat er altijd wel vrijwilligers zullen zijn die een busje willen besturen, als de bewoners hier behoefte aan hebben. De kerkdiensten bijvoorbeeld zijn geen probleem: als de bewoners een kerkdienst willen bijwonen, dan worden ze gebracht en gehaald.”

Mevrouw Josten, Voorzitter van de Cliëntenraad geeft haar mening over de berichten dat er geen busje wordt ingevoerd: “Ik was niet op de hoogte van het feit dat er geen busje meer komt die de bewoners naar het dorp zal rijden. Wel weet ik dat het busje dat de bewoners voor speciale activiteiten vervoerd blijft bestaan. Maar ik ga er wel achteraan. Als inderdaad geen busje met enige regelmaat naar het dorp zal rijden, dan zullen we dit bespreken met de directie van de LAS. Het lijkt me dat zoiets toch gemakkelijk kan worden ingevoerd? Er zijn 80 vrijwilligers en dan zal er echt wel iemand zijn die zo’n busje kan besturen.

Vorige week verklaarde LAS in een persbericht het volgende: De LAS-bus zal vanaf eind mei vanaf de Ravellaan 5 dagen in de week ingezet worden voor bezoek aan het centrum van Voorhout. Sinds 10 mei rijdt de bus drie maal in de week. Voor de bewoners aan de Boekenburglaan gaat deze regeling ook gelden, waarbij opgemerkt dat LAS zorgdraagt voor vrijwilligers die de bewoners van de Boekenburglaan kunnen begeleiden bij hun bezoek aan het centrum.

20 mei 2006

"Files kosten verschrikkelijk veel geld en tijd"

ONDB wil grotere rol spelen in discussie over infrastructuur

Streek – Afgelopen dinsdag organiseerde het Ondernemersnetwerk Duin- en Bollenstreek (ONDB) een forumdiscussie voor haar circa 150 leden. Deze leden hebben bedrijven in onder meer Katwijk, Lisse, Noordwijk, Sassenheim en Teylingen. Centraal tijdens de bijeenkomst in Panorama Tulip Land in Voorhout stond de vraag of er nog ruimte is voor ondernemen in de Bollenstreek.

door Joep Derksen

De voorzitter van de ONDB, de heer Aad Hooijmans, opende de discussie met de opmerking dat het onderwerp “uitbreiding van de infrastructuur” hem zeer na aan het hart ligt. Hij rijdt al sinds 1963 over de N444 (de Leidsevaart van de A44 naar Noordwijk) en sinds die tijd is er “geen sikkepit” aan deze weg veranderd. Hooijmans: “Men is op allerlei plekjes bezig en er wordt veel gepraat over uitbreiding van de infrastructuur, maar er wordt alleen maar geïnvesteerd in herstel, onderhoud en reparatie van het bestaande wegennet. Zeker in de Bollenstreek vindt er geen uitbreiding van de bestaande wegen plaats en dat ondanks dat er in de komende 15 jaar ruim 13.000 woningen extra worden gebouwd. Het is duidelijk dat dit ook een zware belasting zal leggen op het reeds druk bezette wegennet en het aantal files met vele tientallen procenten zal stijgen.”

Bollen
De discussieleider, de heer Victor Salman, onder meer voorzitter van de VBDB (Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek), leidde de discussie met de ruim 50 aanwezigen. De eerste vraag was of er over 20 jaar nog bollenteelt zal zijn in deze regio. Vrijwel alle aanwezigen gingen er van uit dat dit wel het geval zal zijn. Een van de panelleden vermeldde echter fijntjes dat er geen mijnen meer open zijn in Limburg, wat veertig jaar geleden ondenkbaar was. Ook de textielsector in Twente is verdwenen, dus waarom zou dit gevaar er niet zijn voor de bollenteelt?

Alles zal afhangen van de politieke wil tot het behouden van de bollen en de mogelijkheid tot schaalvergroting en mogelijk ander gebruik van productiemethodes van de bollentelers. Ook kan de bollenteelt een extra aantrekkingskracht zijn voor het toerisme. Momenteel denkt men dat de Bollenstreek pas interessant is als de Keukenhof open is. Maar in de wijnstreken in Frankrijk organiseert men het hele jaar activiteiten: men kan de wijnvelden inlopen, wijnproeverijen bezoeken. Iets dergelijks zou men ook in de Bollenstreek kunnen opzetten. Een van de bezoekers opperde om kenniscentra op te zetten voor genenmanipulatie in de Bollenstreek: een soort Silicon Valley in de bollen dus.

Infrastructuur
Wat betreft de discussie over uitbreiding van de infrastructuur, was men het er in het algemeen wel over eens dat het openbaar vervoer geen redelijk alternatief was voor het reizen van huis naar werk en terug. “Wij Nederlanders houden er gewoon van om met onze eigen auto te rijden”, zo werd gezegd. Ook het vrachtverkeer kan niet met de bus, zo werd opgemerkt.

Een van de aanwezigen vroeg zich af of het gebrek aan doorstroming van het verkeer wel echt zo’n probleem was. “Als je inderdaad anderhalf uur per dag in de file moet staan, dan heb je in ieder geval nog 22,5 uur om filevrij te rijden.” Deze opmerking ondervond niet veel bijval van de aanwezigen.

De ondernemers vonden het verkeer ’s ochtends en ’s middags al een puinhoop en dat zal alleen maar erger worden. “De A4 wordt verbreed en de A44 eventueel ook. Je moet echter ook wat doen aan de toevoer en afvoer van dit verkeer over de andere wegen. Voor de agrarische sector is de Bollenstreek erg afhankelijk van de aan- en afvoer uit heel Nederland. De files kosten verschrikkelijk veel geld en tijd”, aldus een van de aanwezigen.

Een van de ondernemers wist te vertellen dat onderzoek van Provinciale Staten had uitgewezen dat het verbreden van alle wegen veel minder extra asfalt zou betekenen, dan dat mensen vrezen. Immers, vluchtstroken kunnen in veel gevallen als extra rijweg gebruikt worden.

Actie
Na afloop vertelde de heer Hooijmans: “De vraagstelling was zeer interessant en de discussie waardevol en zeker voor herhaling vatbaar. Er bestaat behoefte bij de ondernemers tot een gezamenlijke overleginspanning richting de overheid, want voor een individuele ondernemer is deze communicatie vaak erg moeilijk.”

De ONDB wil met haar informele zakelijke netwerk een rol spelen als vertegenwoordigend orgaan in het overleg met gemeenten en overheidsinstellingen. Hooijmans: “Ik ga hier wat harder aan trekken. We zullen contact opnemen met onder meer Holland Rijnland en hen de resultaten van deze discussie overhandigen. Ook gaan we in de toekomst politieke belanghebbenden uitnodigen zodat we met hen kunnen spreken over uitbreiding van de infrastructuur.”

Voor meer informatie over het Ondernemersnetwerk Duin- en Bollenstreek:
www.ondb.nl.

17 mei 2006

Bewoners Agnes laken gebrek aan communicatie


Voorhout - De bewoners van de Agnes zijn verhuisd naar de locaties op de Boekenburglaan en de Ravellaan. Is de verhuizing en alles wat daarbij komt nu inderdaad zo vlekkeloos verlopen als we in de afgelopen weken via de media hebben kunnen vernemen? Tijd voor een evaluatie. In de komende weken zal er een serie artikelen verschijnen over de perikelen rond de Agnes. Vandaag deel 1.

door Joep Derksen

Verhuizingen geven onzekerheid, vooral als de mensen die moeten verhuizen hoogbejaarde senioren zijn. Een aantal bewoners sprak met Nieuwsblad Teylingen en gaf heel duidelijk aan ontevreden te zijn over de communicatie en ongerust te zijn over het behoud van toekomstige voorzieningen. Deze mensen wilden hun naam niet in de krant aangezien men de angst had dat de persoonlijke verzorging eventueel op een andere wijze zou worden opgezet. LAS en Trias zeggen uitdrukkelijk dat er geen reden is voor deze ongerustheid. Beide organisaties verwelkomen opmerkingen over hun beleid en zeer zeker zal kritiek van een bewoner geen negatief effect hebben op de zorg, welzijn, of leefomstandigheid van de betreffende persoon.

De heer Walstra, Hoofd Afdeling Woondiensten Trias, geeft zijn mening hierover: “De mensen hoeven echt niet op basis van anonimiteit te spreken. Als er klachten zijn, dan vind ik dat vervelend en ik wil graag met de mensen hun grieven bespreken. Een verhuizing is altijd vervelend en voor deze groep mensen is het heel erg onplezierig. Het verbaast me enigszins dat er klachten zijn, omdat ik van mijn medewerkers andere geluiden heb vernomen. Men hoeft echt niet bang zijn om te praten. De vier aanleunbewoners komen in aanmerking voor een appartement in de nieuwbouw, ongeacht of men klaagt. Als men daar bang voor zou zijn, zouden we dat heel erg jammer vinden, want dat is helemaal niet de bedoeling.

"Ze douwen ons weg"

De vraag die aan de bewoners en familie gesteld werd, was simpelweg: “Wat vindt u van de verhuizing van de bewoners van de Agnes?” Dit zijn enkele van de antwoorden: “Ik vind het verschrikkelijk! Ik ervaar het als volgt: ze douwen ons in een flatje en we zitten ver weg van alles. We kunnen niet meer in het centrum rondlopen. In de buurt van beide locaties is niets te doen. Er zijn geen winkels, alleen maar woningen.”

“ Ik voel het alsof we niets hebben in te brengen. Ze doen met de oude mensen wat ze willen. De bewoners durven niet vrijuit te spreken. Ze zijn namelijk afhankelijk van het verplegende personeel. En als je kritisch bent op de organisatie kan dat ten koste gaan van je persoonlijke verzorging, zo is het gevoel bij de mensen.”

“Mijn ervaring is dat de bewoners respectloos en zonder vriendelijkheid worden behandeld! We wilden onze eigen vloerbedekking en gordijnen met een betere kwaliteit dan geboden werd uitzoeken. De extra kosten hiervoor zouden we zelf moeten betalen. De verhuizing en de details van de nieuwe onderkomens zijn een sluitpost op de begroting. Bedenk wel: we praten hier over een miljoenenproject en ze bezuinigen op een paar duizend Euro.”

Lage drempels

De heer Mornout, LAS, geeft als reactie: “Een van de opmerkingen was het gebrek van vaste aanspreekpunten tijdens het bouwproces. Hier hebben we inderdaad wat moeilijkheden mee gehad. Ik wilde wat werk delegeren, maar uiteindelijk willen mensen de definitieve beslissing horen van de uiteindelijke verantwoordelijke. Maar voor toekomstige verhuizingen willen we gebruik maken van één vast aanspreekpunt. We gaan voor de toekomst taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie insteken. Bepaald wordt wie waarvoor verantwoordelijk zal zijn.”

De heer Walstra van Trias: “Wat betreft de klacht dat we vloerbedekking en gordijnen van inferieure kwaliteit gebruiken: deze geluiden heb ik nooit gehoord, ook niet via medewerkers. Dit verbaast me enigszins. Voor zover ik weet zijn de bewoners redelijk tevreden over de keuzes van het interieur. Ik heb overleg gehad met de medewerkers. Van de mensen die zich bezig hielden om de herhuisvesting te bespreken heb ik nooit te horen gekregen dat er klachten zijn.

De hele verhuizing en inrichting van de woningen met vloerbedekking, gordijnen etc. betalen wij. Wij financieren de liftvoorziening in het complex. Daarnaast hebben we de aanleunbewoners een budget beschikbaar gesteld voor € 1000 voor overige extra kosten. Voor zover ik weet heeft iedere bewoner dit geld geaccepteerd. Ook kan ik nu al vertellen dat de terugverhuizing naar het nieuwe pand over twee jaar ook door Trias zal worden betaald. We hebben het budget hiervoor al gereserveerd.

Communicatie

Met betrekking tot de communicatie waren de opmerkingen ook niet van de lucht.
“De bedoelingen zullen vast wel goed zijn, maar het uitvoeringsniveau is niet zoals het hoort. Als ik een brief schrijf om mijn bezwaren aan te kaarten, wordt deze niet of niet volledig beantwoord.” Een ander: “Ik verdenk LAS en Trias ervan dat ze de boel bewust traineren. Ze geven geen antwoord op de brieven, of maken het nodeloos ingewikkeld. Ze gaan ervan uit dat “die oudjes” murw gemaakt worden en uiteindelijk zullen zeggen: Laat het maar zitten.”

“Er is ook niet een vast contactpersoon: in het afgelopen jaar hebben we met vier verschillende medewerkers moeten communiceren. Op onze vraag wie nu de eindverantwoordelijkheid had en of we met deze persoon konden spreken, werd gezegd dat het niet bekend was wie eindverantwoordelijk was.”

In december 2005 schreef Trias een brief waarin stond: “Wij komen in januari bij u langs om uw grieven te horen.” Nou, er is mooi niemand geweest.”

Meer bijeenkomsten?

De heer Mornout van LAS zegt in een reactie: “We doen ons uiterste best om iedereen tevreden te stellen en goed te communiceren, maar het kan altijd zijn dat er bepaalde dingen niet helemaal naar wens verlopen. In sommige dingen herken je je eigen organisatie niet meer. Voor de bewoners is het op deze leeftijd nooit leuk om te verhuizen. Mensen die de afgelopen jaren zijn binnengekomen hebben we wel voorgeïnformeerd dat er uiteindelijk een verhuizing aan zat te komen. We hebben bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en hun familie. Misschien hadden we meer van dit soort bijeenkomsten moeten organiseren. Er zijn informatieronden geweest en brieven verstuurd. Dat kan wellicht altijd beter.”

Mornout vervolgt: “Met betrekking tot gemaakte opmerkingen over fouten in de communicatie: het huis (Agnes) is een klein circuit waar een verhaal opkomt en haar eigen leven gaat leiden. Dat willen we juist niet. We geven dezelfde zorg aan iedereen en mocht het niet zo zijn, dan nemen we hierop maatregelen. We hebben in de afgelopen jaren wel eens afscheid genomen van mensen die de zorg uitvoerden op basis van persoonlijke voorkeuren.

De heer Smeijer, Trias, vertelt: “We vinden dat we de bewoners en de familie goed geïnformeerd hebben. Het was lang van tevoren bekend hoe de verhuizing zou gaan. Er was duidelijkheid over de gang van zaken. We hebben gebruik gemaakt van informatiebulletins, maar wellicht hadden we deze beter iedere maand kunnen versturen, in plaats van alleen als er wat nieuws te vermelden was. Als de mensen bij de periode voorafgaand aan een verhuizing namelijk niets horen, gaan ze zich zorgen maken.

Daarnaast hebben we ook wat interne problemen gehad en het zou best kunnen zijn dat de afgelopen periode de communicatie naar de huurders toe wat minder aandacht heeft gehad. Deze periode van wat mindere aandacht heeft echter niet lang geduurd! Ik roep de mensen die niet tevreden zijn op, om langs te komen als ze niet tevreden zijn over het afhandelen van hun klachten en bezwaren. Wij als Trias willen een goede kwaliteit van dienstverlening geven.”

Toekomst

In de gesprekken met de bewoners, LAS, Trias en de Cliëntenraad kwam duidelijk naar voren dat elke partij goede bedoelingen heeft. Echter, de stijlen van communicatie verdienen geen schoonheidsprijs. Alle partijen waren het erover eens dat de verhuizing van de bewoners van de Agnes een leerzame ervaring is geweest.

LAS gaat dialoog aan

Voorhout - In een persbericht verklaart LAS het volgende: "Met bewoners en contactpersonen vinden gesprekken en bijeenkomsten plaats om klachten te inventariseren en hierin gezamenlijk tot een oplossing te komen. Ook de klachten inzake de communicatie rondom de verhuizing en het traject ernaar toe zijn uitgebreid aan de orde geweest.

De LAS heeft moeten constateren dat, ondanks een langdurige uitgebreide voorbereiding van de verhuizing, LAS op een aantal punten de communicatie niet zorgvuldig genoeg heeft ingezet.

Bij toekomstige verhuizingen zal meer en vaker gecommuniceerd worden met de direct betrokkenen. Tevens zal meer duidelijkheid komen over wie verantwoordelijk is over welk onderdeel van de verhuizing. Dan hebben de bewoners namelijk een vast punt om hun bezwaren, zorgen, klachten, maar ook hun complimenten neer te leggen."

Commandantenwoning weer in gebruik genomen


Voorhout - De voormalige dienstwoning van de brandweercommandant in Voorhout stamt uit 1938. Jarenlang heeft dit huis met haar karakteristieke toren leeggestaan, maar deze week is de familie Ammerlaan in het huis komen wonen.

door Joep Derksen

Juni 2005 had de gemeente Voorhout een openbare aanschrijving geopend, om zo de oude dienstwoning te behoeden voor de sloop. Het pand verkeerde op dat moment niet in een goede staat en alleen de familie Ammerlaan zag de potentie van dit gebouw als woning. Guido en Brigitte waren dan ook de enigen die een bod uitbrachten en zo het gebouw met de toren in hun bezit kregen.

Acht maanden lang heeft het gezin, samen met een aannemer en vele vrienden, gewerkt aan het renoveren van de woning en het resultaat mag er zijn. Een van de voorwaarden die in het verkoopcontract staan is dat de unieke slangentoren bewaard en goed onderhouden blijft. Guido: “Deze taak nemen we met veel plezier op ons: we vinden het een prachtige toren”.

Ook de vrijwillige brandweer van Voorhout was blij dat de vroegere dienstwoning weer een bestemming heeft. Als verrassing voor het gezin Ammerlaan kwamen afgelopen zaterdag twee brandweerwagens met blauwe zwaailichten en gillende sirenes het gezin met vier kinderen ophalen. De kinderen kregen hun eigen brandweerhelm en vol trots werden ze door het dorp gereden naar hun nieuwe woning.

Brigitte Ammerlaan: “We kijken er echt naar uit om hier te wonen. We hadden heel leuke buren op ons oude plekje en een nieuwe woning op een nieuwe plek is wel een beetje spannend. Maar we hebben al met wat buren kennis gemaakt en het zijn allemaal aardige mensen!

Voorhout krijgt Nederlands grootste Springkussen Festival


Voorhout - Op zondag 21 mei zal het eerste Springkussen Festival worden gehouden. Dit evenement is een initiatief van onder meer de jubilerende Oranje Vereniging Voorhout die 60 jaar bestaat. Van 13:00 uur tot 20:00 uur is de hele regio welkom om het grootste luchtkussenfestival van Nederland te bezoeken.

door Joep Derksen

Maar liefst dertig levensgrote springkussens zullen op 21 mei worden geplaatst langs de gehele Herenstraat, in het hart van Voorhout. Daarnaast komt er een kinderspeelparadijs voor de kinderen bij Plus Supermarkt. Er zijn ballenbakken voor peuters, mini-springkussens voor kleuters, hindernisbanen voor de jeugd en stormbanen voor volwassenen. Kortom: voor ieder wat wils!

Bij iedere spelgelegenheid zullen vrijwilligers staan die het geheel in de gaten houden, zodat de kinderen vrijuit kunnen spelen. Als speciale attractie staat er ook een kraan, waarbij de bezoeker zich omhoog kan laten hijsen om zo Voorhout vanuit de lucht kan bekijken. Tevens zal er een culinair hoekje zijn van Vishandel De Klok en slagerij John Voordouw.

Het hele evenement wordt ondersteund door de Oranje Vereniging Voorhout, de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV), Stichting Promotie Herenstraat en het bedrijf IJvents Voorhout. Jos Hoek, bestuurslid van de TOV: “Voorhout en de Herenstraat zijn hard aan promotie toe! Er zijn heel veel bedrijven die dit erkennen en het evenement sponsoren. Hierdoor zijn de entreekosten ook extreem laag en kunnen de mensen zich de hele dag vermaken. Ook zullen er een aantal bandjes optreden zoals de Mexicano’s en Dixie Streetparaders.”

Polsbandje

Om binnen te komen krijgen alle bezoekers een eigen polsbandje voor het bedrag van € 5,-. Donateurs van de Oranje Vereniging Voorhout krijgen zelfs twee gratis polsbandjes!

Maar ook de mensen die geen lid zijn van de Oranje Vereniging maken kans op een gratis entree. Van 15 tot en met 20 mei organiseren de winkels in de Herenstraat een speciale actie. Elke klant krijgt bij iedere aankoop een bonnetje met een nummer. De Teylingen Ondernemersvereniging stelt 1.000 gratis polsbandjes beschikbaar. Op 21 mei kunnen de mensen bij de entree zien of men een gratis entreebandje heeft gewonnen.

Jos Hoek verwoordt het goed: “Als de mensen een dagje lekker met óf zonder de kinderen de tijd van hun leven willen hebben, dan moeten ze op 21 mei naar Voorhout komen. Er is voor elk wat wils!”

Martijn Breedveld zet zich al 19 jaar in voor Moeders voor Moeders


Teylingen - Moeders voor Moeders bestaat al 75 jaar. Driekwart eeuw zamelt deze organisatie urine in van zwangere vrouwen. Hieruit wordt het hCG-hormoon gewonnen: dit hormoon wordt verwerkt in een geneesmiddel dat vrouwen helpt die te maken hebben met verminderde vruchtbaarheid. Onze verslaggever ging mee op werkbezoek.

door Joep Derksen

Martijn Breedveld-Visse is al 19 jaar actief voor Moeders voor Moeders. Ze bezoekt bijna dagelijks, of liever gezegd: bijna iedere avond, vrouwen die sinds kort weten dat ze zwanger zijn. Deze vrouwen hebben aangegeven dat ze graag andere vrouwen met een kinderwens willen helpen. Dit kan een zwangere vrouw doen door haar eigen urine op te sparen en over te dragen aan Moeders voor Moeders.

In het intakegesprek met Jolanda legde Martijn alle details uit voor de komende twee maanden. Iedere week ontvangt Jolanda 8 flessen: voor iedere dag een fles die gevuld kan worden. De flessen worden 1 keer per week op woensdagochtend verwisseld. Dit gaat heel discreet. Er wordt afgesproken dat de persoon die de flessen af komt halen, en nieuwe flessen komt brengen, achterom het huis komt. Dit voorkomt nieuwsgierige blikken van de buren.

Dit kan ook tot grappige situaties leiden, zo vertelt Martijn: “Twee buurvrouwen die nog niet van elkaars zwangerschap afwisten, wilden enkele weken de kratten met flessen bij mij komen verwisselen, om de discretie te waarborgen. Op een avond kwamen ze hun flessen bij mij langsbrengen. Klaarblijkelijk waren ze achter elkaar aangereden naar Sassenheim en zo vond er in onze voortuin een verrassende ontmoeting plaats.

Roeien

Soms zijn er deelneemsters die er alles voor over hebben om hun bijdrage te leveren, zoals een aanstaande moeder die op een eilandje op de Kaag in Warmond woont. Wekelijks werd haar "plas"op een vast tijdstip van over de Kagerplassen met de roeiboot naar de kade vervoerd waar ik haar kostbare lading in ontvangst nam en de flessen verwisselde.Weer of geen weer, ze kwam!”

Jolanda is dolblij met haar zwangerschap. Ze vertelt: “Ik heb heel veel geluk gehad dat de zwangerschap bij ons zo gemakkelijk gelukt is. Maar ik weet ook dat het voor niet minder dan 1 op de 6 vrouwen zeer moeilijk is om zwanger te raken. Ik help graag anderen en met deze deelname aan Moeders voor Moeders ben ik blij een steentje bij te kunnen dragen. Het is eigenlijk veel te vroeg om te zeggen, maar een volgende keer zal ik zeker weer mijn bijdrage leveren”.

Bijna de helft

Martijn vult aan: “Zo’n 45% van de zwangere vrouwen in de Bollenstreek doen mee aan het Moeders voor Moeders-programma. Dat zijn in Teylingen maar liefst 150 moeders per jaar! Hoewel het een fantastisch percentage is – landelijk neemt namelijk slechts 30% van de vrouwen deel, betekent het wel dat 55% van de zwangere vrouwen in deze regio nog niet meedoen. We hopen dan ook dat we door meer bekendheid te geven aan onze organisatie ook meer vrouwen kunnen overhalen te participeren. Veel huisartsen en verloskundigen geven onze folder aan “nieuwe zwangeren”. Dat draagt ook bij aan het succes van dit programma.

Het zwangerschapshormoon hCG, humaan Chorion Gonadotrofine, dat we dankzij deze vrouwen krijgen kan alleen in de eerste vier maanden van de zwangerschap verkregen worden. Dus in de periode van je zesde tot en met je zestiende week kun je andere vrouwen helpen met hun zwangerschapswens. Het lijkt soms veel gedoe, maar je hoeft niet met potten te zeulen naar je werk: alleen wanneer je thuis bent, hoef je gebruik te maken van de flessen”.

Net als alle andere deelneemsters ontving ook Jolanda een paar kleine attenties: een boek over zwangerschap, de bevalling en verzorging van de baby en ze mocht kiezen tussen een DVD en een boxkleed.

Moeders voor Moeders is overigens redelijk uniek in de wereld: in Nederland is het de enige organisatie die urine inzamelt. Wie meer wil weten over Moeders voor Moeders, surft naar:
www.moedersvoormoeders.nl.

VVD Teylingen de straat op


Teylingen – De mensen zeggen het iedere vier jaar weer: de politici zie je alleen maar zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD Teylingen heeft zich dat aangetrokken, zo vertelt Bob Keeven, gemeenteraadslid. “We zijn van plan om een keer per kwartaal de straat op te gaan en zo te horen wat de mensen bezig houdt.”

Afgelopen zaterdag bezochten de wethouders en raadsleden Warmond, Voorhout en Sassenheim. Een van de voorbijgangers die een folder in de handen gedrukt kreeg, kon het initiatief wel waarderen: “Ik vind het wel wat hebben. Het is vrij vroeg voor de volgende verkiezingen, maar ze zijn zo weer onder de mensen.”

09 mei 2006

Warmond op tweede plaats Misdaadmeter

Het was al bekend dat van alle gemeenten in Nederland Voorhout over het minste aantal openbare speelruimten van Nederland beschikt. Warmond heeft echter ook een twijfelachtige tweede plaats behaald, zo blijkt uit de “Misdaadmeter” die zaterdag in het AD gepubliceerd zal worden.

door Joep Derksen

Gemeten werd onder meer hoeveel auto’s er vernield werden in 2005, gerelateerd aan het aantal inwoners. Warmond steeg in deze categorie van een 415de in 2004 naar een 2de plaats vorig jaar.

De Teamchef van de politie van Warmond had afgelopen maandag een intensief onderhoud met burgemeester Staatsen over onder meer dit gegeven. De woordvoerder van de politie vertelde dat het aantal vernielingen aan auto’s in 2005 inderdaad is gestegen van 11 naar 59. Op de vraag of er nog concrete acties worden ondernomen was het antwoord: “We gaan meer en intensiever controleren, maar dat doen we sowieso al.”

De meeste vernielingen aan de auto’s, en dat betreft met name het leksteken van banden en het aftrappen van spiegels, hebben in de maanden januari en december plaatsgevonden. Aanhoudingen voor dit vandalisme zijn vorig jaar niet verricht.

De woordvoerder van de gemeente Teylingen gaf aan dat, alvorens specifieke preventieve actie kan worden genomen, eerst moet worden gekeken naar de afzonderlijke gegevens. Op welke data zijn de criminele gedragingen gedaan? Is het met Kerst en Nieuwjaar? Als dat zo is, dan kan dit jaar eventueel meer gericht gecontroleerd worden.

Plus van Dijk breidt uit in Roelofarendsveen


In 1996 hebben John en Ada van Dijk twee supermarkten overgenomen. Het waren tien jaren van hard werken voor het leveren van kwaliteitsproducten met hoogwaardige dienstverlening. Nu, na tien jaar, is een volgende stap gezet in de vooruitgang van de winkels. Aanstaande donderdag, 11 mei, wordt de supermarkt in Roelofarendsveen heropend. Een feestelijke dag: niet alleen voor John en Ada, maar vooral voor de meer dan 100 werknemers en de klanten.

door Joep Derksen

Op het kantoor van John hangt een bord waarop staat hoe de medewerkers het verschil kunnen maken: begroet elke klant, werk samen, wees niet chagrijnig, doe gewoon je werk goed, waardeer de klant en maak hem koning. Deze manier van werken werpt zijn vruchten af. De vestiging in Roelofarendsveen is na een grondige renovatie maar liefst 400 m2 gegroeid. De totale winkelgrootte is nu 1.600 m2.

De winkel heeft een nieuw imago, met een mooi woord: styling. De kleuren zijn anders en de uitstraling is verfrissend en modern. John vult meteen aan: “Maar onze ouderwetse kwaliteitsdienstverlening blijft hetzelfde! We willen de lokale supermarkt zijn die veel meer gericht is op persoonlijke aandacht. Er is een compleet nieuwe groenten- en fruitafdeling gekomen, een kinderhoek, een klantentoilet en een koffiehoek. Hiernaast bieden we ook onze bezorgservice aan. Mensen die slecht ter been zijn en oudere senioren hoeven niet meer naar onze winkels te komen: wij brengen hun boodschappen naar hun huizen!”

Morgenavond organiseert Plus van Dijk een open huis voor genodigden. De winkel zelf wordt officieel geopend op donderdagochtend om 09.00 uur. De eerste 250 klanten krijgen een bosje bloemen. Iedereen is van harte uitgenodigd om vanaf 11 mei langs te komen op Noordplein 25 in Roelofarendsveen. De mensen in Teylingen kunnen dan alvast zien hoe de nieuwe Voorhoutse Plusmarkt er eind 2007 grotendeels uit zal zien.

In de week van 8 tot en met 13 mei kunnen de klanten van de supermarkten in Voorhout en Roelofarendsveen gebruik maken van allerlei speciale aanbiedingen om de heropening te vieren.

Ontspannen door ReFlax


Ruud Warmerdam heeft veel ervaring in sportmassage, hotstonemassage, voetreflextherapie en stoelmassage. Ruim acht jaar heeft hij in de hele regio bij onder meer diverse sport- en voetbalverenigingen cliënten behandeld. Enkele jaren geleden werd bij hem het Syndroom van Usher geconstateerd. Dit betekent dat Ruud in de loop der jaren steeds slechter zal zien en minder kan horen. Dit was verschrikkelijk nieuws, maar Ruud heeft zijn leven opgepakt. Hij heeft zijn eigen bedrijf, genaamd ReFlax, opgezet en behandeld mensen nu individueel; vanaf zijn praktijk, maar ook bij bedrijven op locatie.

door Joep Derksen

Ruud is 41 jaar. Zijn drijfveer is dat hij mensen kan helpen hun problemen te verlichten. Met behulp van zijn voetreflextherapie en massages wil hij iets toevoegen aan het medische gebeuren. De gedachte achter voetreflextherapie is, dat het hele lichaam op de voeten wordt weerspiegeld. De onderkant van de voeten beelden de organen uit en de bovenkant van de voeten vertegenwoordigen de huid, botten en het skelet. Door middel van het reactiveren van energiestromen wordt een ontspanningsproces in werking gezet.

Met nadruk vertelt Ruud: “Ik genees niet, maar ik geef aan. Via de voet geef ik signalen aan het lichaam. Deze signalen moeten voor herstel in het lichaam zorgen, maar de persoon moet wel openstaan voor de behandeling en de wijze waarop het herstel gaat.”

De massages zorgen voor een algeheel gevoel van rust. Ruud wil de mensen meer bewust maken van hun lichaam, zodat men als het ware kan onthaasten: “De mensen zijn steeds drukker en het is goed af en toe even stil te staan, even te ontspannen en een moment voor jezelf te hebben. Een massage duurt een uur. In het begin praten de mensen nog, maar op een gegeven moment denk ik: “Zijn ze nog wakker?”

Een van de speciale dingen dat ReFlax verzorgt is de Stoelmassage. Ruud bezoekt bedrijven in de regio en geeft de werknemers een behandeling die ervoor zorgt dat het risico van muisarmen en verkeerde lichaamshoudingen sterk verminderd wordt. Het uiteindelijke resultaat van deze Stoelmassages is, dat het ziekteverzuim veel lager wordt. De medewerkers van Bureau Aan Zee in Noordwijk maken er al dankbaar gebruik van.

Goed gevoel

Ruud vertelt enthousiast over zijn bedrijf: “Het geeft me een goed gevoel dat ik de mensen kan helpen. Mijn cliënten zijn van alle leeftijden: van begin dertig tot 70+. Als iemand van de stoel afkomt en zegt “hè, lekker!”: geeft dat mij heel veel voldoening. Dat mensen bewust worden van hun lichaam, vind ik belangrijk. Verder geen zweverige dingen. Ik help de mensen en weet waar ik mee bezig ben!

Voor meer informatie: ReFlax, Boekenburglaan 48 Voorhout, T: 06 2916 5451, of W:
www.reflax.info.

03 mei 2006

Wethouder huldigt Wereldkampioenen

Dit jaar werd het Wereldkampioenschap Batontwirling en Majorettegroups gehouden in Eindhoven. In totaal deden twintig landen mee. De Majorettes van St. Cecilia Voorhout zijn op 15 april Wereldkampioen geworden in de B-Groep en de D-Groep! Daarnaast behaalde het Pompon team een eervolle tweede plaats. De B-groep deed mee in de klasse junior accessories corps en de D-groep in de klasse senior parade corps. Wethouder Wim Hollart zette de 27 majorettes afgelopen woensdag in de bloemen.

door Joep Derksen

Meer dan 100 mensen waren naar het gemeentehuis van Voorhout gekomen om de Majorettes te huldigen. Trotse grootouders, vaders, moeders en vrienden kwamen hun 'meissies' toejuichen. En hier en daar werd een traantje van geluk weggepinkt.

Voorafgaand aan de huldiging van de wereldkampioenen hield de wethouder een gloedvol betoog. “Twirlen is echt topsport: de leden van de WK-ploeg trainen wel 20 tot 25 uur per week. De trainsters Simone Soussani-Hoek en Caroline Hoek hebben de hele show in een modern jasje gestoken met een eigentijdse choreografie. De wedstrijdpakken die de majorettes droegen zijn handgenaaid door de moeders van de meisjes. De majorettes brachten hun show met enorme power en uitstraling en hun droom is werkelijkheid geworden: Teylingen heeft 27 wereldkampioenen!” De Voorzitter van de Stichting Majorette Voorhout voegde hier aan toe: “Een beter visitekaartje voor de gemeente Teylingen en dan met name de woonkern Voorhout kunnen we ons niet wensen.”

"Het geheim van de eerste plaats op het WK was", zo vertelde Simone Soussani-Hoek, "dat St. Cecilia een modernere uitvoering tentoonspreidde, met eigentijdse muziek en moderne pakken. Daarnaast lette de jury er heel erg op dat de regels gevolgd werden door de deelnemers. De majorettes mochten niet achteruit lopen, moesten bepaalde figuren vormen en binnen de lijnen blijven. De show van St. Cecilia was verfrissend om te zien vergeleken met de wat traditionelere stijlen van de Oost Europese deelnemers."

En inderdaad: op de DVD die getoond werd lieten de majorettes een breed scala aan figuren gezien, gecombineerd met dieper liggende betekenissen. Zo werd de Berlijnse muur uitgebeeld, symbolisch racisme overwonnen en werden het woord “Freedom” en het Vredesteken aan het publiek getoond. De junioren hadden een show met allerlei attributen en de oudere meisjes hadden als thema “Levend speelgoed”. De uitvoeringen werden begeleid door allerlei soorten muziek: “O Fortuna” van Carl Orff, een upbeat tempo van het Wilhelmus, maar ook “Barbiegirl”. De kleding was prachtig, de grime fantastisch en de uitvoering excellent!

De huldiging werd afgesloten met een lied dat verheven is tot clublied van St. Cecilia. Het publiek en de majorettes zongen tegen elkaar: “sta op als je voor Holland bent” op het refrein van “’t is stil aan de overkant”. Alle wereldkampioenen kregen een DVD met daarop hun prestaties en van de gemeente 27 rode rozen. Enkele vrijwilligers, de trainers en bondscoach Angelique Hees werden nog eens extra in de bloemen gezet.

Profile Warmerdam verhuist naar Herenstraat

Voorhout - Profile Warmerdam groeide op de vestiging aan de Jacoba van Beierenlaan uit haar jasje. De fietsspecialist was al enkele jaren op zoek naar een geschikte locatie. De perfecte gelegenheid om zich in de Herenstraat te vestigen, kwam door het feit dat vier aaneengelegen winkels hun deuren sloten. Dit geeft voor Profile Warmerdam de mogelijkheid om zowel de winkel als de werkplaats op een locatie te hebben.

door Joep Derksen

De eigenaar, André van de Reep, is erg blij met de nieuwe locatie. “Het is een moderne winkel met ernaast onze werkplaats. We verkopen in Voorhout de normale fietsen, maar ook racefietsen en ATB fietsen. ATB staat voor All Terrain Bikes: fietsen dus die geschikt zijn voor ieder terrein.”

Vijftien jaar geleden begon Profile Warmerdam met een winkel in Voorhout. Vijf jaar later werd een vestiging geopend in Sassenheim, waar uitsluitend de gewone fietsen worden verkocht. In 2001 kwam er een derde vestiging bij en wel in Warmond: hier worden veel vrijetijds fietsen aangeboden. Momenteel werken circa 16 mensen bij het bedrijf.

De verhuizing is razendsnel gegaan. In een tijdsbestek van slechts twee dagen zijn de gehele werkplaats en winkel verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Herenstraat. André: “Nu merk je dat je onmisbaar bent voor veel mensen. Als iemand een lekke band heeft en deze niet kan repareren, dan zit deze persoon wel twee dagen zonder fiets. Vandaar ook dat we de verhuizing in zo’n kort tijdsbestek hebben uitgevoerd.”

De officiële opening van de winkel zal op 26 en 27 mei plaatsvinden. De fietsspecialist ziet het helemaal zitten aan de Herenstraat: “Dit winkelcentrumpje is eigenlijk helemaal vol en dat is aantrekkelijk. Het spoor is altijd lastig, maar als je als ondernemer actief bent, dan trek je ook meer klandizie. In verband met onze opening half mei organiseren we een flinke actie met speciale aanbiedingen.

Wij zijn zeer tevreden met de snelheid waarmee de gemeente bepaalde zaken heeft opgepakt. Van onze kant willen we ook dat onze klanten tevreden zijn. En als dat zo is, dan zijn wij een aanwinst voor de Herenstraat.”

Acht decorandi in eerste Teylingse Lintjesregen

Teylingen - Voor de eerste keer is de lintjesregen neergedaald op de gemeente Teylingen. Acht mensen die op een heel bijzondere manier hebben bijgedragen aan de Teylinger samenleving, hebben op 28 april een lintje gekregen.

door Joep Derksen

Een lintje krijgt niet iedereen. Sterker nog: er zijn tegenwoordig veel strengere eisen verbonden aan de beslissing of iemand een lintje mag krijgen. Deze acht mensen uit Warmond, Sassenheim en Voorhout hebben zich tientallen jaren lang op vrijwillige basis ingezet voor de samenleving.

Met allerlei smoezen werden de gedecoreerden naar het gemeentehuis van Voorhout gelokt, alwaar hun familie en vrienden hen met applaus ontvingen. Het was een grote verrassing voor de gelukkige vrijwilligers. De heer Pijnacker was “ontroerd”, mevrouw Oudshoorn-Koppier vond het “overweldigend en ongelooflijk”. Jan van der Hulst wilde snel nog naar huis gaan om een stropdas aan te doen en mevrouw Stut-Zwaan was er tot op het laatst van overtuigd dat haar man het lintje zou krijgen.
Mevrouw Beijk-van Rijn die, zo vertelde de burgemeester, altijd heel zorgzaam en bescheiden is, “schrok echt van het bericht”.

De acht mensen die de koninklijke onderscheiding ontvingen waren heel gelukkig. “En niet alleen zij, maar ook hun thuisfront en alle personen waar de gedecoreerden mee samenwerken, verdienen alle lof voor de jaren van ondersteuning en inzet voor de samenleving”, zo concludeerde de burgemeester.

In totaal zijn er nu 309 Teylingers met een koninklijke onderscheiding: in Voorhout 106, Sassenheim 130 en Warmond 73.

Lunchroom opent deuren

Voorhout - Na ruim een jaar voorbereidingstijd is afgelopen weekend lunchroom/snackbar ‘t Drummertje geopend aan het Oosthoutplein in Voorhout. Er loopt nog een hoger beroep bij de Raad van State tegen de verleende vergunning, maar eigenaar Thea Ligthart ziet deze uitspraak met vertrouwen tegemoet. De angsten van de bewoners dat de overlast van hangjongeren zal toenemen, wordt niet door de medewerkers van ‘t Drummertje onderschreven. “Wij zorgen ervoor dat het geen zooitje wordt”.