Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 juni 2006

Informatiebijeenkomst Oranjebuurt drukbezocht

Grootste zorg burger is overlast van vrachtverkeer, brommers en auto's
Sassenheim – Ruim 70 mensen kwamen naar de informatieavond over de voortgang van de sloop en wederopbouw van de Oranjebuurt in Sassenheim. Deze avond was georganiseerd door Woonstichting Vooruitgang en de gemeente Teylingen, om de bewoners zo goed mogelijk te informeren. De grootste zorg van de mensen bleek de overlast van dreunend vrachtverkeer, knetterende brommers en scheurende auto’s te zijn.

door Joep Derksen

Doel van de avond is het informeren van de mensen over de stand van zaken, te luisteren naar suggesties van de bewoners en vragen te beantwoorden. Johan van Buren, Hoofd Woondiensten van de Woonstichting Vooruitgang: “Het hele project loopt nu redelijk op schema. De sloopwerkzaamheden zullen eind juni afgerond zullen zijn. In juli zal er gestart worden met het bouwen van de huizen: 218 in totaal, waarvan 93 huizen voor de sociale woningbouw. We verwachten dat alle huizen in het eerste kwartaal van 2008 zijn opgeleverd.

Heien

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvingen alle bewoners een brief met daarin de informatie dat de palen van de woningen in de grond geboord zouden worden. De palen van de schuurtjes en de tuinmuurtjes zouden echter geheid worden, met alle geluid- en trillingsoverlast van dien. Er werd gevraagd of dat heien nou echt wel nodig was. Het bemoedigende antwoord kwam al snel van Woonstichting Vooruitgang: “Ook deze palen zullen we zo diep mogelijk de grond inboren, voordat eventueel overgegaan wordt tot heien.”

Verantwoordelijk Wethouder Gerrit van der Meer was ook aanwezig op deze informatieavond. Hij had nog een nieuwtje voor het Witte Weekblad. Hij heeft het collegebesluit ondertekend om een noodfietsbrug te plaatsen over de Zandsloot bij de Oranjebuurt. Daarnaast wordt er een tijdelijk fietspad gelegd langs de Zandslootkade en buiten de bouwzone. Zo zal al het langzame verkeer, zoals fietsers en rollators, geen last hebben van het zware vrachtverkeer. Van der Meer: “Hopelijk wordt het collegebesluit dinsdag 20 juni door de gemeenteraad geaccordeerd.”

Zeer veel opmerkingen en klachten gingen over het verkeer in de straten van de Oranjebuurt. Er is een route vastgesteld dat het vrachtverkeer moet rijden, maar daar blijken niet alle chauffeurs zich wat van aan te trekken. “En als een truck met een lading van 60 ton vlak langs je huis rijdt, zit je te schudden in je stoel”, aldus een bezoekster. De oplossing die voorgesteld werd was het plaatsen van een bord aan het begin van de Zandslootkade met het opschrift: ‘Verboden voor vrachtverkeer’.

Suggesties

“In de komende jaren zal er zoveel verkeer door de smalle straten gaan. De fietsers zijn de kwetsbaren. Hoe garandeert u de veiligheid van onze vrouwen en kinderen”, aldus een verontwaardigde man. Daar was niet zo snel een antwoord op te vinden. “Als u suggesties heeft, dan hoor ik het graag.” René Datema van de gemeente Teylingen vult aan: “We houden zo veel mogelijk rekening met de veiligheid van alle weggebruikers. Zo zullen een aantal straten eenrichtingsweg worden. Als er dan auto’s zijn die zich daar niet aan houden, dan moet dit aangepakt worden, bijvoorbeeld door onze BOA, de Buitengewone Opsporings Ambtenaar.”

De gemoederen raakten na deze opmerking even verhit in de zaal. “Dat zou al gebeurd moeten zijn vóórdat de sloopwerkzaamheden begonnen! De politie en gemeente doen totaal niets aan het illegale bouwverkeer en het automobilistenverkeer!” Een ander vult aan: “Er gaan ongelukken gebeuren, daar kun je donder op zeggen.”

Aan het eind van de bijeenkomst stelde Karin van de Plas de laatste vraag: “We krijgen zoveel narigheid op ons dak de komende jaren. Wilt u achteraf nog iets leuks doen voor ons bewoners?” De heer Van Buren was hier positief over: “Dat gaan we absoluut doen!” Direct kwamen al suggesties uit de zaal. Bossen bloemen en flessen wijn zouden zeer gewaardeerd worden.

Van Buren vond dat de vergadering in een zeer prettige sfeer was verlopen. Eind augustus zal een volgende nieuwsbrief verschijnen met informatie over het verloop van de bouw. Later dit jaar zal een nieuwe informatieavond worden georganiseerd.