Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 juli 2006

Speelveld wijkt voor appartementen

Voorhout - De werkzaamheden op het voormalige speelveldje bij het Raadhuisplein zijn in volle gang. Graafmachines scheppen de grond met bakken tegelijk in de vrachtwagens, die het overtollige zand afvoeren. Het gehele terrein is afgezet met hekken en fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het pad Kerkzicht.
Joep Derksen
Vanaf 21 augustus wordt er geheid en de omwonenden zullen dit geluid drie weken lang kunnen ervaren. De verwachting is, dat begin 2008 24 appartementen zijn gebouwd op dit veld vlakbij de spoorbaan. Daarnaast kunnen de inwoners hun boodschappen doen in de supermakrt die onder de appartementen zal komen.

Gemeente pakt controles serieus op

Teylingen – De gemeente heeft voor 17.000 euro een nieuwe boot aangeschaft om intensievere controles uit te voeren op overtredingen op en rond de Kaag. Woensdag 19 juli overhandigde burgemeester Staatsen in Park Groot Leerust de sleutels van de boot aan de Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) en de nieuw aangestelde Havenmeesters. Staatsen: 'De havenmeesters zullen deze boot ’s avonds gebruiken om havengelden te innen, terwijl de BOA’s overdag kleine en grote milieuovertredingen tegengaan. Een naam voor de boot heb ik ook al: Veiligheid 1. Binnenkort geeft de raad hopelijk toestemming dat de gemeente ook een brandweerboot kan aanschaffen, ter waarde van 40.000 euro. De naam voor deze boot kan dan Veiligheid 2 worden.'

Botulisme in Lisse

Lisse – Afgelopen week is botulisme geconstateerd in de vijvers in de Poelpolder. De gemeente heeft borden geplaatst om ervoor te zorgen dat mensen niet meer gaan zwemmen op deze locaties. Vanaf 24 juli is het verboden om in alle wateren in Lisse te zwemmen.

Joep Derksen

‘Botulisme moet niet licht worden opgevat. Mensen kunnen ziek worden als ze in contact komen met dieren die zijn doodgegaan aan botulisme. Zonder contact is het echter uitgesloten dat mensen ziek worden’, aldus de woordvoerder van de gemeente Lisse. Om de risico’s voor de volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente extra borden laten maken waarop staat: ‘Verboden te zwemmen i.v.m. botulisme’. Deze borden worden bij alle wateren in Lisse geplaatst.

Als een dode vogel gevonden wordt, mag deze absoluut niet aangeraakt worden, maar moet de gemeente gebeld worden: 0252 433 200. Buiten kantooruren, of als er niet wordt opgenomen kan de Lissenaar bellen met: 06 095 8945. Ontstaan er gezondheidsklachten na aanraking met water, zoals diarree, misselijkheid, braken, huid-, oog-, of oorklachten, koorts, raadpleeg dan uw huisarts.

Botulisme komt steeds voor als het een tijdje warm is geweest. In Lisse zijn geen officiële zwemwaterlocaties. Daarom wordt de waterkwaliteit van de singels (sloten en vijvers) in Lisse niet gecontroleerd. De vraag ligt dus voor de hand of dit gevaar voor de volksgezondheid niet voorkomen kan worden. De gemeente ontkent dit: ‘Er bestaan geen preventieve middelen. Zodra het warm wordt en het water stilstaat, kan er botulisme ontstaan.’ Voor meer informatie kan de gemeentelijke website bekeken worden:
www.lisse.nl.

Pianoforteconcert op Landgoed Keukenhof

Lisse - Op Landgoed Keukenhof wordt in september voor ongeveer veertig fijnproevers een concert op een pianoforte gegeven. Beheerder Herman Hollander bericht, dat het gaat om een nieuwe aanwinst. 'Pianoforte' is de naam die gegeven is aan de eerste piano, die in 1709 werd uitgevonden door de Italiaanse klavecimbolbouwer Bertelomeo Cristofori. Hij wilde een toetsinstrument ontwikkelen dat zowel zacht (piano) als sterk (forte) kon spelen. Anders dan het klavecimbel, waarbij de snaren aangetokkeld werden, had de houten pianoforte hamertjes die tegen de metalen snaren sloegen. Door de trilling die dan ontstaat, valt de pianoforte (2,1 meter lang en 70 centimeter breed) onder de classificatiegroep 'chordofonen'. De precieze datum van dit concert alsmede de namen van de twee broers die het gaan geven, worden door Hollander later bekendgemaakt.

Vishandel De Klok vierde in nationale haringtest

Voorhout – De viswinkel waar de beste haring verkocht wordt in de hele Bollenstreek staat aan de Herenstraat 116. Wim en Sandra Klok hebben de zeer eervolle vierde plaats behaald in de jaarlijkse haringtest van het Algemeen Dagblad.

Joep Derksen

Het was pas de eerste keer dat Vishandel De Klok meedeed aan deze test. Normaal gesproken selecteert het AD de viswinkels zelf, maar Sandra had de krant op 19 juni een email gestuurd met daarin de opmerking: “We hebben een klein winkeltje, maar we geloven in onszelf.” Dat wilden de keurmeesters zelf wel eens zien en de dag erna onderwierpen ze vier haringen aan de smaaktest. Daarnaast werden deze maatjes onder meer gechecked op temperatuur, vetgehalte, kwaliteit van schoonmaken en prijs. Het resultaat was een prachtige 9 als eindcijfer: goed voor de vierde plaats van in totaal 72 deelnemende winkels uit het hele land!

Wim en Sandra zijn heel blij met deze blijk van erkenning: ‘Volgend jaar gaan we voor de eerste plaats!’ Wim koopt de haring ieder jaar in bij dezelfde leverancier: Jaap Hoek in Rijnsburg. Wim kent Hoek al 25 jaar en kan kiezen uit de beste partijtjes; hij bekijkt dan of de haring in de vaatjes mooi en dik zijn en hoe de pekel eruit ziet. ‘De pekel bepaalt de kwaliteit en houdbaarheid van de haring.’

Gemeente kreeg al weken eerder waarschuwingen voor botulisme

Lisse – Sjaak van Ruiten van Dierenopvang Lisse kondigde begin juli al aan dat er botulisme is in de wateren van Lisse. Pas op 20 juli maakte de gemeente officieel bekend dat eenden overleden waren aan deze gevaarlijke bacteriën.

Joep Derksen

In een week zijn al zo’n 35 vogels met botulisme gevonden. De dierenopvang zorgt voor de binnengebrachte zieke vogels en probeert de eenden, meerkoeten en zwanen te redden. Van Ruiten: ‘Als de beestjes lijden aan botulisme, spreiden ze hun vleugels wijd op het water en laten ze hun kopje hangen. Zo verdrinken ze in feite zichzelf.’

De eigenaar geeft de vogels die nog leven een antibacteriologisch middel wat ervoor moet zorgen dat de botulismebacteriën vernietigd worden. Van Ruiten vindt dat er met botulisme niet te spotten valt: ‘Je kunt niet via de lucht besmet worden, maar als je een zieke of dode vogel ziet liggen, dan moet je er absoluut van af blijven. Bel de gemeente op 0252 433 200, of de dierenopvang: 0252 411 468: wij pikken het diertje dan wel op. Als een kind de vogel heeft aangeraakt, was dan onmiddellijk zijn of haar handjes met zeep en zorg ervoor dat de het kind niet de handjes in de mond stopt!’

Van Ruiten vervolgt: ‘Mochten er later klachten komen als buikpijn of diarree, neem dan direct contact op met uw huisarts. Die kan ervoor zorgen dat de botulismebacterie kan worden tegengegaan.’

Ook al krijgen we de komende week nog een aantal warme dagen, de Lissenaren wordt ten strengste afgeraden te gaan zwemmen in het open water. Ook honden mogen zich niet in het water begeven, want zij kunnen de bacterie overdragen aan anderen. Sportvissen moet eveneens worden uitgesteld.

Website voor en door jongeren na drie jaar nog steeds geen realiteit

Lisse – De gemeente heeft in 2003 het initiatief genomen om een jongerenwebsite op te zetten. Deze site zou door jongeren zelf gemaakt moeten worden: dan krijg je namelijk de beste informatie die de jeugd belangrijk vindt en in de taal die de tieners begrijpen. Een zeer sympathiek project, dus het Witte Weekblad was benieuwd wat de voortgang is van dit project, bijna drie jaar later.

Joep Derksen

Op het gemeentehuis liggen nog altijd niet al te flitsende folders die de jeugd uitdaagt bij te dragen aan het bouwen van de jongerenwebsite. Voor informatie kan de geïnteresseerde bellen met mevrouw Cynthia Versteeg van de gemeente. Mevrouw Versteeg is echter zeer lastig bereikbaar, maar uiteindelijk wordt de vraag hoe het staat met de jongerenwebsite beantwoordt door Pieternel Smit, afdeling MO gemeente Lisse.

‘In het collegeprogramma van het vorige college is de mogelijkheid van een jeugdwebsite opgenomen. Er is voor gekozen om een jeugdwebsite met en door de Lissese jongeren zelf te laten ontwikkelen. In het najaar van 2003 is een wervingsactie gestart, via de vestigingen van het Fioretti College en de organisatie Magnifiosi. Deze actie heeft een beperkt aantal serieuze reacties opgeleverd. De start is vertraagd vanwege de noodzaak eerst de randvoorwaarden (financiën, ruimte, coördinatie) te realiseren.’

De gemeente wil het beheer van de website in handen van Magnifiosi geven, het daadwerkelijk opzetten van de website zal het Jeugd Opbouwwerk Lisse (JOL) op zich nemen. De situatie op dit moment is dat de gemeente op zoek is naar een geschikte ruimte om de benodigde computers te plaatsen. Zodra de ruimte bekend is zal het JOL jongeren benaderen om mee te helpen om deze jeugdwebsite vorm te geven.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken is gesproken met Roel Lubbers, beheerder van Magnifiosi: ‘Zo’n drie jaar geleden wilde de gemeente graag de jongerenparticipatie bevorderen en een jongerenwebsite was daar een van de onderdelen van. Op het moment bestaat die nog niet. We zijn er wel mee bezig, hebben de ruimte ook al beschikbaar, maar deze werkplaats moet opnieuw ingericht worden en dat kost geld. Afhankelijk van hoe de gemeente het wil hebben, zal dat tussen de 10.000 en 60.000 euro kosten.’

‘De gemeente heeft al wel 2.500 euro toegezegd om computers en software te kopen, maar deze aankoop stellen we nog uit. Als we ze nu namelijk in de werkplaats zouden zetten zouden deze computers door al het stof binnen een half jaar kapot zijn. ‘Als alles meezit en de gemeente niet te veel claims binnenkrijgt, dan hopen we dat we op zijn vroegst in januari 2007 kunnen beginnen met de website. Zelf wil ik overigens liever gisteren dan vandaag beginnen.’

De jongeren bouwen en onderhouden onder toezicht dan deze webpagina. Daarnaast kan de jeugd van 12 tot 16 jaar ook de computers gebruiken om bijvoorbeeld huiswerk te maken. Op de jeugdsite zal informatie van de gemeente voor jongeren komen te staan, maar ook info van de jeugd voor de gemeente. Als de tieners schaduwverkiezingen zouden houden, is dat reden genoeg om dit uitgebreid op de site te zetten. Zodra de financiën zijn afgehandeld, wil Magniofiosi scholen benaderen in Lisse om interesse onder de jeugd te wekken. Ook wil Lubbers een publiciteitscampagne opzetten zodat zoveel mogelijk jongeren op de hoogte zijn van de jeugdsite.
Jongeren tussen 12 en 16 jaar zijn geen kiezers. De vraag is dus, hoe hoog de jongerenwebsite op het prioriteitenlijstje staat van de verschillende politieke partijen.

Gegevens uitkeringsgerechtigden per woning aan waterverbruik gekoppeld

Lisse – De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) gaat in het kader van fraudebestrijding de gegevens van het waterverbruik per woning koppelen aan de bestanden van de uitkeringsgerechtigden. Jaarlijks wordt een dergelijk project opgezet. In 2005 keek de ISD, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Wegverkeer, naar het bezit van auto’s. Ruim 500.000 euro kon op basis van deze gegevens worden teruggevorderd van de mensen die onterecht een uitkering ontvingen.

Joep Derksen

Het huidige project ‘Waterproef’ gaat die woningen intensief controleren waar jaarlijks minder dan 10 kubieke meter water verbruikt wordt. Dit is voor de ISD een ‘fraudesignaal’: zelfs wanneer iemand heel zuinig is met water, verbruikt een persoon jaarlijks zeker meer dan 10 kubieke meter.

De heer B. van der Ham, Communicatiemedewerker op het stadhuis van Leiden, vertelt: “Naast Lisse werken 22 van de 23 gemeenten in de Bollenstreek en de Leidse regio mee aan dit project. Er zijn geen doelstellingen gemaakt: we willen dus niet een bepaald bedrag minimaal terugvorderen. Hoe minder fraude we ontdekken, hoe beter het is.”

Paul Jonas, SP-wethouder Sociale Zaken en Cultuur van de gemeente Leiden: “Strengere controle is noodzakelijk, omdat het gaat om belastinggeld dat moet worden besteed aan diegenen die er recht op hebben. En strenge controle is succesvol want vorig jaar is voor ruim een half miljoen euro aan fraude opgespoord.”

Een van de redenen waarom gecontroleerd wordt op het watergebruik is, dat de ISD heeft gemerkt dat er gevallen zijn waarin mensen aangeven alleen te wonen, terwijl ze op een ander adres met iemand samenwonen. Dit heeft een lagere uitkering tot gevolg en is een voorbeeld van fraude.

Zemelpoldermolen officieel van Rijksmonumentenlijst

Lisse – De Zemelpoldermolen staat niet meer op de lijst van Rijksmnumenten. Wethouder Guus Mesman (PvdA) vindt dat jammer. 'Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel; dit betekent dat Lisse minder geld kwijt is aan onderhoud.'
Joep Derksen
Ooit bemaalde de molen de Zemelpolder, in 1999 brandde het Rijksmonument grotendeels af, maar dankzij onder meer giften van de inwoners van Lisse werd de molen op 6 juni 2003 feestelijk heropend. We hebben het hier natuurlijk over de Zemelpoldermolen. En juist dit historische pand is van de lijst van Rijksmonumenten gehaald.

Fier staan de nieuwe wieken rechtop in de wind, maar volgens Monumentenzorg waren de wieken, en in feite de hele molen, iets te nieuw en weinig authentiek. De gemeente Lisse werd geïnformeerd dat de Zemelpoldermolen van de monumentenlijst gehaald zou worden. Lisse had echter nog de mogelijkheid om bezwaar te maken, wat de gemeente dan ook deed. Helaas bleek dit bezwaar een dag te laat ingediend, en dus werd de molen automatisch van de Rijksmonumentenlijst gehaald.

D66-wethouder De Roon tekende bezwaar aan tegen de procedure, maar besefte in maart van dit jaar dat hij met een achterhoedegevecht bezig was. Vorige week kwam dan ook de bevestiging van wat hij al vreesde: de Zemelpoldermolen staat niet meer op de lijst van Rijksmonumenten. Wethouder Guus Mesman van de PvdA vertelde desgevraagd dat ‘hij het jammer vond dat Lisse nu een rijksmonument minder heeft. Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel: dit betekend dat Lisse ook minder geld kwijt zal zijn aan het onderhoud van de molen.’

Poelpolder wacht uitbaggering

Lisse - De singles in de Poelpolder worden in de herfst van dit jaar schoongeschraapt. Gevolg hiervan is, dat – naar verwachting - in totaal 16.000 kubieke meter bagger naar boven komt. Deze bagger zal door de gemeente verwerkt worden door ze op de in de buurt liggende dijken van de Rijnsloot en Ringvaart te leggen. Nadat de bagger in de winter is ingedroogd, zal de bagger gelijk verdeeld worden over de dijken. Nadat de dijken op deze vruchtbare grond opnieuw bezaaid worden, is de verwachting dat er snel niets meer van het slijk te zien is.

Joep Derksen

Verantwoordelijk voor het onderhoud van onder meer de singels is het Hoogheemraadschap van Rijnland. Wanneer Rijnland, zoals het in bestuurlijke kringen bekend is, bepaalt dat de singels moeten worden schoongemaakt, dan kan de gemeente niets anders doen dan meewerken aan dit project. De kosten, € 69.000, zullen overigens wel volledig voor de gemeente Lisse zijn.

VVD-wethouder Bas Brekelmans maakte zich nog wel zorgen hoe de communicatie vooraf richting burger aangepakt zou worden. Het college heeft besloten dat de inwoners van de Poelpolder per brief geïnformeerd zullen worden over de plannen en het verloop van de werkzaamheden. Ook plaatst de gemeente berichten in de lokale weekbladen.

Gemeente let op overlast bij bekabelingswerkzaamheden

Lisse – Lijbrandt Telecom gaat kabels leggen om Lisse aan te sluiten op een netwerk van snelle internetverbinding. Op 15 mei hebben CDA-wethouder Kippers en Lijbrandt Telecom een ‘oriënterend gesprek’ gehad over deze kwestie. Met name werd besproken waar en wanneer de kabels gelegd werden.

Joep Derksen

De heer M. Koster, directeur van het kabelbedrijf, liet er geen misverstand over bestaan. Niet heel Lisse zal binnen drie jaar de snelle kabelverbinding krijgen; in buurten die verder weg van het centrum liggen en waar relatief weinig huizen staan komen geen nieuwe kabels te liggen. Wel zal een glasvezelnet worden aangelegd in de Engel. De omgeving van de 3de Poellaan en de wijk Ter Beek zullen echter moeten wachten tot de gemeente Teylingen door Lijbrandt onder handen genomen wordt.

Wethouder Kippers is enthousiast over de nieuwe internetverbindingen, maar kon in verband met vakantie geen commentaar geven. D66-wethouder De Roon laat in zijn plaats weten dat de gemeente wel de vinger aan de pols houdt als het gaat om een goede en snelle uitvoering van de werkzaamheden. ‘We willen de overlast van de grondwerkzaamheden zoveel mogelijk beperkt houden. Daarom zullen we het in de grond plaatsen van de kabels zo veel mogelijk combineren met reeds geplande straatwerkzaamheden. Het laatste dat we willen, is dat een straat enkele weken na een renovatie weer opgebroken wordt.’

Verkeerscirculatieplan zoemt in op 'voetgangersvriendelijk'

Lisse- Het Verkeerscirculatieplan leidt er waarschijnlijk toe dat de Kapelstraat en de Meer en Houtstraat worden afgesloten voor auto's en fietsers. Alleen bewoners kunnen eventueel een vergunning krijgen om een van de straten in en uit te mogen. De Hobahostraat wordt een 30-kilometerzone. De Bondstraat, Schoolstraat en Grachtweg worden autoluw; bij de aanpak ervan staat het woord voetgangersvriendelijk centraal. Mogelijk mag verkeer ook daar in de toekomst maar 30 kilomter per uur rijden. Bij dit plan gaat het echter nog om een voorstel aan de gemeenteraad. In de periode van 24 augustus tot 22 september kunnen alle inwoners van Lisse eventuele bezwaren kenbaar maken. De gemeenteraad behandelt het voorstel in november.

Wethouder Kippers wil diensten niet als 'massapakket' aanbieden

Lisse – Het gemeentehuis krijgt zes afdelingen met een eigen hoofd, die verantwoordelijk is voor de resultaten. Dit komt in plaats van de veertien afdelingen, die onder de gemeentesecretaris vallen. Daarnaast wil Lisse, in navolging van Hillegom en Noordwijkerhout, vraaggericht gaan werken. Het gaat hierbij om de reorganisatie van de ambtelijke organisatie. Stukken, waaronder Gemeente Lisse Visiedocument 2006-2010, zijn woensdag 5 juli in het Seniorenconvent toegelicht.
Joep Derksen
Tot de aanstelling van burgemeester Langelaar heerste er op het gemeentehuis een cultuur waarin eigen initiatief door de ambtenaren niet gewaardeerd werd. ‘Vader’s wil is wet’, werd het genoemd. Sinds de burgemeester het roer heeft overgenomen, waait er een frisse wind en zijn de eerste stappen naar een verandering van de cultuur genomen.

Na jaren van intern gekibbel en vingerwijzen naar wat anderen fout doen, worden de ambtenaren nu gestimuleerd om zelf met ideeën te komen en projecten op zich te nemen. Dit proces is al een aantal jaren gaande, maar in 2005 beoordeelde het toenmalige college dat de cultuurverandering niet zo sterk was, als de gemeente had gehoopt. In september 2005 kwam hier nog de wethouderscrisis bovenop, zodat besloten is om het traject om de cultuur te veranderen stop is gezet en te laten vervangen voor een reorganisatietraject.

Reorganisaties in het bedrijfsleven gaan bijna altijd gepaard met al dan niet gedwongen ontslagen. Hiervoor hoeven de gemeenteambtenaren geen angst te hebben. De wijziging binnen het gemeentehuis houdt in dat er nu niet meer circa 14 afdelingen onder een persoon – de gemeentesecretaris – vallen. Er zullen zes afdelingen komen met een eigen afdelingshoofd, die verantwoordelijk zal zijn voor de resultaten.

Daarnaast wil Lisse, in navolging van Hillegom en Noordwijkerhout, vraaggericht gaan werken. Dat betekent dat de gemeente een bredere service aan de inwoners wil verlenen. Dus niet meer een dienst aanbieden en kijken of er belangstelling voor bestaat, maar eerst zien wat de burgers willen en hier vervolgens op in te spelen.

Servicebalie

Sinds 5 juli heeft het gemeentehuis een geheel nieuwe servicebalie, waar de Lissenaren terecht kunnen voor vragen over paspoort, rijbewijs, geboorteaangifte, et cetera. Ook wil de gemeente het gebruik van de website stimuleren en zorgen voor een betere en snellere verwerking van de gegevens. ‘Een verhoogde informatisering en automatisering, om zo de cruciale verandering van de organisatie te kunnen bereiken’, noemde wethouder Jan Kippers het.

Kippers: ‘We willen onze diensten niet meer als een massapakket aanbieden, maar juist verschillende diensten aanbieden voor verschillende klantgroepen. Zo hebben middenstanders andere wensen dan ouderen. En senioren hebben weer andere behoeftes dan jongeren. Om dit te kunnen bereiken, moeten we eerst intern de zaken op orde hebben. We willen de juiste personen op de juiste positie hebben, en als we die niet intern kunnen vinden, dan gaan we mensen tijdelijk inhuren.’

Romeyn wenst geen schikking

Lisse - Projectontwikkelaar Bas Romeyn heeft een schikkingsvoorstel van de gemeente Lisse niet geaccepteerd. De twee partijen troffen eklaar woensdag 12 juli voor de rechher. Onderwerp van discussie was de claim van Romeyn Projectontwikkeling ter hoogte van 6,5 miljoen euro. De rechter vroeg beide tijdens de zitting dringend om tot overeenstemming te komen. De gemeente gaf aan bereid te zijn de hand te reiken en een schikking te treffen. Het bedrag werd niet nader genoemd. De verantwoordelijk VVD-wethouder, Bas Brekelmans, zegt hierover: 'Helaas zijn we er niet uitgekomen; de verschillen tussen de beide partijen waren te groot.' Romeyn heeft voorgesteld een onafhankelijke deskundige een berekening te laten maken van de opgelopen schade. Brekelmans heeft dit 'in beraad genomen' en geeft uiterlijk 6 september antwoord.

Cultureel centrum op CNB-locatie

Lisse - Tijdens het kaderdebat van 6 juli bleek dat veel politieke partijen een nieuw cultureel centrum wilden zien in de CNB locatie. Dit culturele centrum krijgt drie jaar de tijd om zich financieel te bedruipen. Als na deze periode blijkt, dat de gemeente nog steeds geld moet bijdragen, zullen er woningen gebouwd worden, om de exploitatie dekkend te maken.

Joep Derksen

Het Poelhuys is natuurlijk al bekend als het buurtcentrum en activiteitencentrum. Financieel gezien loopt het hier nog niet rooskleurig, maar de PvdA vindt dat de CNB locatie en het Poelhuys met elkaar verbonden zijn en elkaar niet bijten. ‘Een nieuw cultureel centrum zal een belangrijke impuls geven aan het culturele en sociale leven in Lisse’, aldus Hans Bet.

De SGP/CU is voorstander van een snelle en zorgvuldige beslissing om de betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen. De VVD vond dat als na drie jaar blijkt dat de evenementenhal niet voldoende gebruikt wordt, of dat de kosten te hoog zijn, er alsnog woningen gebouwd moeten worden op de CNB locatie.

Nieuw Lisse was de enige partij die onmiddellijk wilde beginnen met de bouw van 85 appartementen. Ad van Zelst zegt hierover: ‘Een evenementenhal en een sociaal cultureel centrum passen niet op de CNB locatie en bovendien is het te duur voor de bevolking, omdat niet genoeg mensen er gebruik van maken. Een nieuw cultureel centrum betekent dat Het Poelhuys in feite failliet verklaard kan worden, als het niet allang failliet is.

De andere partijen legden de uitspraken van Nieuw Lisse naast zich neer. Het CDA verwoordde dit als volgt: ‘We zullen na drie jaar ruiterlijk toegeven dat we fout zijn geweest om evenementenhal op te zetten. Maar we willen het wel een kans geven.’

College toont raadsleden voorlopige programmabegroting met overschot

Lisse – Tijdens de besprekingen van de kadernota op donderdag 6 juli bleek dat het college een begroting had samengesteld waarin voor 2007 een overschot stond van € 4.000,-. Dit overschot zal oplopen tot € 400.000 in 2010. Reden tot vreugde? Niet bij de raad. De volksvertegenwoordigers waren erg verontrust over het grote aantal posten waar geen bedragen werden genoemd.

Joep Derksen

Willem Loos, van de VVD, was bezorgd dat het begrotingsoverschot voor 2007 slechts € 4.000 was. ‘Hoe gaan we invulling geven aan al die dingen waarvoor het college geen bedragen ingevuld heeft, de zogeheten PM posten? Deze posten moeten gewoon ingevuld worden.

D66 was het hier niet mee eens. ‘Het is ongeloofwaardig als je zo maar uit de losse pols bedragen gaat raden voor de begroting’, aldus Cees Verburg. Het CDA was ook geen voorstander van de PM posten, maar omdat er niet voldoende duidelijkheid was over de te verwachten onkosten, wilden ze er geen halszaak van maken.

Nieuw Lisse trok flink van leer: ‘Het college presenteert het of we in 2007 een positief resultaat halen, maar met alle openstaande posten die nog financieel moeten worden ingevuld, komen we op een flinke min uit, daar kun je vergif op innemen. De SGP/CU vond het gebruik van PM posten ook een verkeerd signaal. Bert van Santen: ‘Je neemt onnodige risico’s door de bedragen niet te noemen’.

D66 had er alle vertrouwen in dat de begroting voor de periode 2010 positief zal zijn. Cees Verburg: ‘Nieuw Lisse licht een deel van de waarheid eruit en vergeet door te kijken naar het meerjarenperspectief. Het begrotingsoverschot loopt op naar € 400.000 in 2010’. Van Zelst, Nieuw Lisse, reageerde uiterst gepikeerd: ‘Ik zit de zaak niet te misleiden! Ik wil de discussie simpel houden door het alleen maar over 2007 te hebben!’

Wethouder Brekelmans kon uiteindelijk de raad overtuigen: ‘Toen ik voor het eerst de concepten zag, dacht ik: Mijn hemel, wat staan er een hoop PM posten in. Maar dit is echter onvermijdelijk. We maken een selectie van activiteiten die we gaan doen en hiervan weten we nog niet de financiële consequenties. We kozen ervoor om de toekomstige kosten zichtbaar te maken. Vandaar de PM. De raad heeft zorgen dat Lisse onder nul uit zal komen, maar we hebben nog wat appeltjes voor de dorst. In totaal hebben we nog € 900.000 als reserve en in 2009 komt daar nog € 200.000 bij. Dat is natuurlij een grote buffer.’

Plannen voor biomassacentrale en woningen op Landgoed Keukenhof

Beheerder Herman Hollander: ‘De subsidiepotten zijn leeg’

Lisse – Het stichtingsbestuur van Landgoed Keukenhof spreekt woensdag 30 augustus met het college van burgemeester en wethouders over de realisering van een biomassacentrale en veertig woningen op het historierijke terein. Dit vertelde beheerder Herman Hollander dinsdag 11 juli tijdens een werkbezoek van de SGP/ChristenUnie aan het landgoed. Op 25 oktober volgt in het Koetshuis het symposium Keukenhof 2025, waarbij het Masterplan wordt gepresenteerd.

Joep Derksen

De aanwezigen werden ontvangen in de Blauwe Zaal, een kamer die nog de rust en warmte van honderden jaren terug uitstraalt. Onder het oog van de schilderijen hield Hollander een gloedvol betoog over de noodzaak van nieuwe ontwikkelingen op het landgoed, stammende uit 1640, en de omringende 230 hectares.

De laatste erfgenaam, Karel van Linden, heeft tot 2002 op het Landgoed gewoond. Na zijn overlijden, in 2003, is de stichting Landgoed Keukenhof actief geworden die zorg draagt voor de nalatenschap van dit rijksmonument.

Hollander: ‘Er is overal achterstallig onderhoud en we hebben de afgelopen jaren benut om te bekijken wat er allemaal gerestaureerd moet worden en hoeveel dat gaat kosten.’ Het is nu al duidelijk dat de stichting niet haar ambities gaat halen om alle gebouwen volledig op te knappen. Berekend is wat de ‘gelimiteerde restauratie’ in ieder geval gaat kosten en dat is een bedrag van 13 miljoen euro. Daarbovenop komt nog een jaarlijks terugkerend onderhoudsbedrag, waarvan de hoogte niet bekend werd gemaakt.

De stichting is druk bezig geweest om de huidige inkomsten te bekijken en ook te zien of subsidies aangevraagd kunnen worden om het gat in de begroting te dekken. De conclusie is duidelijk: ‘de inkomsten uit de Bloemententoonstelling, trouwerijen en andere activiteiten zijn ontoereikend en de subsidiepotten zijn leeg’, aldus de beheerder.

In 2004 werd duidelijk dat Landgoed Keukenhof gestructureerde plannen nodig had om nieuwe activiteiten op te zetten. Hierom werd een Raad van Advies opgericht, onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, Jan Franssen. Deze raad fungeerde ook als netwerk om bij subsidiepotten te komen.
Erfpacht

Een van de leden van de projectgroep is Riet Bakker, een Stedenbouwkundige. Zij is een van de bedenkers van het zogenoemde Masterplan. Om aan nieuwe en voldoende inkomsten te komen wil Keukenhof veertig huizen bouwen. Deze woningen worden voor 40.000 euro per jaar in erfpacht gegeven. Hollander verzekerde dat er ‘alleen op plekken wordt gebouwd, waarbij je de huizen niet van het kasteel zelf kunt zien’.

Het landgoed wil zich hiernaast verder ontwikkelen als toeristisch centrum. In augustus zal een aankondiging komen dat Panorama Tulipland naar Lisse verhuist. Een verrassend plan was de bouw van een biomassacentrale. Op het landgoed staan zo’n 70 hectare Essenhout, dat al jaren gebruikt wordt voor productie. Met goed beleid worden deze bomen in fases iedere 8 jaar gesnoeid en dit hout gaat naar een houtproducent in Cuijk, zodat er groene stroom van kan worden gemaakt. Dat kan beter, zo vertelde de beheerder van het landgoed: ‘Wij willen een biomassacentrale bouwen en energie leveren aan 3.000 huizen. Volgens het verdrag van Kyoto moeten alle gemeentes hun CO2-uitstoot verminderen en wij kunnen hier dan actief aan bijdragen. Bovendien hoeft het groenafval niet meer honderden kilometers vervoerd te worden.’

De fractie en het bestuur van de SGP/ChristenUnie liet niet het achterste van haar tong zien, al kon wel de volgende opmerking genoteerd worden: ‘Industrie hier op het landgoed, waar begin je aan?’

Na de presentatie van deze plannen aan de burgemeester en wethouders op 30 augustus, zullen de hoofdlijnen van alle ideeën op 25 oktober naar buiten worden gebracht. Tot die tijd krijgen de gemeente en de politieke partijen de mogelijkheid hun visies te geven.

Botenbeurs voor mensen met goed gevulde beurs

Warmond – Afgelopen weekend organiseerden Onno Laarhoven en Michiel den Ouden van Long Island Yachts de eerste exclusieve botenbeurs bij de Kaagsociëteit. Twee maanden geleden kwamen ze op dit idee en tientallen telefoontjes en mailtjes later was het evenement een feit.

door Joep Derksen

Onder het genot van een hapje en een drankje liepen de bezoekers over de dekken van de schepen heen en weer. De goedkoopste versie kon voor € 65.000 van eigenaar verwisselen en voor de Riffler moest circa € 350.000,- betaald worden. Inclusief afleverkosten, dat wel.

Laarhoven is zeer enthousiast over het resultaat. “We wilden zoveel mogelijk zakelijke klanten bereiken: oude en nieuwe. Dit weekend zijn honderden mensen langsgekomen en ze konden genieten van de 18 luxe boten, de muziek en de relaxte sfeer. Als het aan mij ligt, dan organiseren we dit festijn volgend jaar weer, maar dan wellicht het weekend voor de natte Kaagweek. Ook gaan we dan zorgen voor nog meer uitstraling en een betere aankleding.”

Gemeente Teylingen dreigt met claim

Teylingen – De burgemeester en wethouders vinden dat het proces om gebruikersvergunningen af te geven, veel te lang duurt, zo blijkt uit de gemeentelijke besluitenlijst van 11 juli. Bij het bedrijf dat de controles voor deze vergunningen uitvoert, Safety Control Veiligheidsinspecties en Veiligheidsopleidingen B.V., zal een schadeclaim worden ingediend als de werkzaamheden niet op korte termijn worden afgerond. Safety Control is niet op de hoogte van dit besluit en is hogelijk verbaasd dat deze informatie niet rechtstreeks wordt gecommuniceerd.

door Joep Derksen

“Het bedrijf Safety Concept, dat voor de gemeente Warmond werkzaamheden verrichtte voor de toekenning van gebruiksvergunningen, is in 2005 failliet verklaard”, zo meldt de loco secretaris van de gemeente. “Een van de directeuren van dat bedrijf, de heer Van Steenkiste, is verder gegaan met het bedrijf Safety Control B.V. Dit bedrijf heeft voor de gemeente Sassenheim werkzaamheden verricht voor de afgifte van gebruiksvergunningen. Die werkzaamheden zijn nog niet in zijn geheel afgerond, terwijl hier al wel voor betaald is. Het college besluit een claim bij Safety Control B.V. in te dienen, wanneer de afgesproken werkzaamheden niet op korte termijn worden afgerond.”

De gemeentelijke woordvoerder vertelt dat van de 106 vergunningen die moeten worden afgegeven, er 91 zijn verleend: “De meest brandgevoelige objecten zijn al wel onderzocht. Van de 15 resterende vergunningsaanvragen moeten er nog 10 worden opgestart. Later dit jaar zal de brandweer de controle op de gebruiksvergunningen overnemen.”

Leo Pieters van Safety Control denkt dat de oplossing voor het door de gemeente gestelde probleem “redelijk simpel” is. Maar hij betreurt de gang van zaken. “Ons kantoor is wegens vakantie gesloten van 24 juli tot en met 11 augustus en ik vertrek zelf vandaag (zondag) naar mijn vakantiebestemming. Voordat Safety Control reageert op deze materie lijkt het ons correct om eerst een brief o.i.d. van de gemeente te ontvangen waarin zij het probleem uiteenzet.”

Pieters vervolgt: “Wel kan ik zeggen dat de weergave van het verloop van de werkzaamheden van de diverse bedrijven niet geheel correct is. Safety Concept is al in 2004 verkocht door de heer Van Steenkiste. Dit bedrijf is in 2005 inderdaad failliet gegaan. Safety Control B.V. is opgericht in 2004. Dit heeft niets te maken met de bedoelde werkzaamheden voor de gemeente Sassenheim.”

Nadat de gemeente contact heeft opgenomen met Safety Concept, kan de organisatie pas dieper ingaan op de details. Dit zal dus niet voor 11 augustus gebeuren.

Het schip in


De afgelopen jaren horen we berichten over de ene na de andere financiële tegenvaller van de gemeente Teylingen. Als het over veiligheid en controle gaat, wordt er echter niet op een paar centen gekeken. De nieuwe boot die de gemeente heeft aangeschaft voor € 17.000,- wordt ingezet om havengelden te innen en te controleren op “zwerfafval en loslopende honden”, zoals een van de drie BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) het zei.

Vorige week woensdag overhandigde burgemeester Staatsen de sleutels van de boot aan de BOA’s en de drie nieuw in dienst genomen Havenmeesters. Er waren mooie woorden over intensivering van de handhaving en een goede kwaliteit champagne werd gedronken om de ingebruikname van de “Veiligheid 1” te vieren. De champagnefles werd overigens niet tegen de boot gegooid, want dat zou de boot beschadigen.

Vol lof was de gemeente over deze versterkte mogelijkheid om de watersporters en inwoners van Teylingen verder te kunnen controleren. De boot was hiervoor onontbeerlijk. Ook moet er een nieuwe brandweerboot komen waarvan de kosten minimaal € 40.000,- voor zijn. De raad zal hier in oktober waarschijnlijk mee instemmen. “Dankzij de gemeentelijke fusie kunnen de drie BOA’s veel beter met elkaar samenwerken en veel efficiënter opereren”, aldus de burgemeester.

Prachtige woorden allemaal. Alleen jammer dat geen van de drie BOA’s actie ondernam tegen de 30 meter verderop liggende en illegaal aangemeerde zeilboot. Rose Marie Keijzer, D66 gemeenteraadslid en fanatiek vaarster, wees op deze overtreding, maar geen van de BOA’s voelde zich geroepen de champagne neer te zetten en het bonnenboekje te pakken.

Joep Derksen

20 juli 2006

Van de dingen die voorbijgaan…

Voorhout – Na dertig jaar woongenot en een half jaar leegstand worden de aanleunwoningen van de Agnes als eerste met de grond gelijk gemaakt. Over enkele weken zal er niets meer over zijn van het markante gebouw in het centrum van Voorhout. Op deze plek zal een groot appartementencomplex verschijnen, waar Teylingers ook terecht kunnen voor hun boodschappen én persoonlijke gezondheidsproblematiek.

Joep Derksen


Stamtafel: ‘Gemeente Teylingen moet visie ontwikkelen!’

Voorhout – Ondanks het warme weer en het voetbal waren het weer geanimeerde gesprekken, afgelopen zaterdag bij de stamtafel. Helaas was er slechts één raadslid aanwezig, maar de aanwezigen waren er van overtuigd dat dit aantal in de aanloop naar de komende landelijke verkiezingen ook weer zal groeien. Wat de aanwezigen hoog zat was dat de gemeenteraad zich te veel druk maakt over afzonderlijke probleempunten, terwijl een echte visie lijkt te ontbreken.

door Joep Derksen

Verrassend was het nieuws voor de stamtafel dat de gemeenteraad niet klakkeloos het dilemma van de 40 hectare kassenbouw op Teylinger grondgebied had goedgekeurd. Wethouder Van der Meer blijkt teruggestuurd te zijn naar de onderhandelingstafel met Katwijk. Toch bleef een kritische noot hangen: “De raad is nu gelukkig dat ze nog iets heeft kunnen redden, maar Katwijk is blij dat ze uiteindelijk krijgen wat ze willen. De kassen komen namelijk gewoon op de grond van Teylingen.”

Het verdwijnen van de natuur was toch al een heikel punt tijdens de discussie. Zo verbaasden de leden zich over het feit dat de gemeente Teylingen evenveel gaat spenderen aan het onderhoud van groen, als Sassenheim in haar eentje deed in 2005. De repliek “de gemeente heeft geen geld en we doen dit omdat we nu efficiënter kunnen opereren”, werd niet juichend ontvangen. “Het gaat niet om kunnen, maar om willen.”

“De gemeente gaat ook het project Hooghkamer bouwen. Men praat nu over bouwen in Sassenheim-Oost en dat terwijl Voorhout juist als bouwkern was benoemd. Infrastructuur en woningen gaan hand in hand samen en dus moet dat geconcentreerd blijven op Voorhout. Gaat de Elsgeester polder ook binnen tien jaar verdwijnen?”

Wat het bouwplan Hooghkamer betreft, kon een van de aanwezigen nog een nieuwtje vertellen. “De gemeente Teylingen is ervan overtuigd dat de Noordelijke randweg wordt aangelegd en zal zorgen voor een betere aansluiting met Noordwijk. Maar bij de Noordwijkse stamtafel wordt gezegd: “Wij willen geen extra rotonde die een verbinding legt met de Noordelijke randweg. Als we nog meer verkeer krijgen, betekent dat meer moeite om mensen bij het strand te krijgen.” Naar het schijnt, wordt de Provincie nu al onder druk gezet om de verkeersdrukte richting Noordwijk zo laag mogelijk te laten.”

Sociale structuurschets

De drie kernen vormen nu de gemeente Teylingen, maar een half jaar na de samenvoeging kan maar een conclusie getrokken worden: de inwoners van de kernen zijn nog niets nader tot elkaar gegroeid. Een geboren Warmonder voelt zich echt niet een ‘beetje Sassenheimer en een snufje Voorhouter’. Wat momenteel ontbreekt, is een sociale structuurschets. De gemeente zou in kaart moeten brengen wat de ontmoetingsplaatsen zijn in Teylingen. Waar komen jongeren bijeen? Waar trekken ouderen met elkaar op? Welke kerken organiseren wat voor activiteiten? Wat voor ontwikkelingsplannen hebben de sportverenigingen?

Al deze gegevens moeten niet afzonderlijk door de gemeente bekeken worden, maar juist als één geheel. Als je namelijk afzonderlijke plannen opstelt, doe je andere initiatieven tekort. Juist door alle initiatieven in de gemeente in een keer te overwegen, kun je goed besluiten nemen. Wellicht kunnen plannen elkaar dan ook versterken! En als die projecten ontwikkeld worden, kijk dan ook of de burger dat wel wil.

“Een kreet van de gemeente Teylingen is: ‘Wonen in Voorhout, Winkelen in Sassenheim en Recreëren in Warmond’.” Erg leuk, maar hoe wordt dat ontwikkeld? Die ideeën moeten groeien bij de leden van de gemeenteraad en ze moeten niet worden opgesteld door de burgemeester en wethouders. En hoe komt de raad aan die ideeën? Juist: kom eens wat vaker bij de stamtafel!” De stamtafel doet in dit verband de eerste aanzet en zal de nieuwe burgemeester, Sander Schelberg, uitnodigen om de bijeenkomsten te bezoeken.

18 juli 2006

Je ruikt de zee

Voorhout - De keurmeesters waren lovend over de haring van De Klok: "Vers van het mes. Mooi zilver er roomkleurig. Je ruikt de zee en de smaak is ook voortreffelijk. Kortom, een hele goede haring. Groot compliment."
Marco's eerste reactie: "Wij zijn erg blij met de uitslag en dat bevestigt voor ons alleen maar wat we altijd van onze klaten te horen krijgen, namelijk dat wij een goede haring verkopen. Natuurlijk is zo'n test maar een momentopname, maar we doen ons uiterste best om iedere dag dezelfde hoge kwaliteit te leveren aan onze klanten." En wat vinden die klanten van de haring? Enkele opmerkingen die te horen waren: "Perfect gedaan", "Gefeliciteerd" en: "Dat smaakt naar meer!"

Gemeente organiseert eerste Naturalisatiedag

Teylingen – Op 24 augustus worden alle Teylingers die sinds 1 januari 2005 genaturaliseerd zijn, uitgenodigd door de gemeente om de eerste Naturalisatiedag te vieren. Ook de mensen die in de periode tot 22 augustus genaturaliseerd worden, kunnen dit feestelijke evenement bezoeken. Tijdens de Naturalisatiedag wordt een officiële en feestelijke ceremonie gehouden.

door Joep Derksen

In de gemeente Teylingen zijn 27 mensen uitgenodigd. Daarnaast mogen deze genodigden ook naaste familie en enkele vrienden meenemen. Ieder die in aanmerking komt om de dag te bezoeken heeft al een brief ontvangen van de gemeente om zich aan te melden. Helaas heeft tot nu toe niemand gereageerd.

Een woordvoerder van de gemeente Teylingen vertelt: “We organiseren deze dag met plezier. Zo laten we zien dat de nieuwe Nederlander welkom is. Daarnaast kan de gemeente hiermee haar waardering uiten voor de inspanningen die gedaan zijn om nieuwe Nederlander te worden.”

Dit jaar bestaat er geen verplichting voor de genodigden om te komen, hoewel de gemeente hen natuurlijk graag ziet. Vanaf 1 oktober 2006 zal deelname aan de ceremonie echter verplicht zijn, om het Nederlandse paspoort te krijgen. “Er wordt bewust gekozen voor het Nederlanderschap, mensen moeten er de moeite voor doen om het te verkrijgen en zijn dus gemotiveerd”, aldus de gemeente Teylingen. “We hopen dat door het organiseren van deze ceremonie de mensen zich niet alleen meer Nederlander, maar ook meer Teylinger voelen!”

De genodigden kunnen nog tot 10 juli reageren of ze willen komen of niet. Wat er precies gaat gebeuren op de dag zelf – het zingen van het Nederlands volkslied of het rijzen van de Nederlandse vlag - zal in de derde week van juli bekend worden.

Heeren van Voorhout geven gesigneerde ballen weg

Voorhout – Vier gelukkige jonge prijswinnaars stonden glunderend met hun voetbal in de handjes die ze zojuist gewonnen hadden. Deze ballen waren gesigneerd door niemand minder dan Voorhout’s lokale trots Edwin van der Sar, keeper van het Nederlands voetbalelftal. Deze ballen werden afgelopen zaterdag door de vier Heeren van Voorhout (Italiaans specialiteitenrestaurant Tutti a Tavola, bakker Ammerlaan, vishandel De Klok, slager John Voordouw en groenteboer Van Kesteren) weggegeven. Kristie Dofferhoff, Silvana Vrolijk, Thijs van Gils en Jordy van der Beek hielden hun waardevolle bezit klemvast op de foto. Marjolein Schumacher en Adrie van Wijk-Philippo deelden in de vreugde.

Aan de slag met een hart voor vrijwilligers

Teylingen – De Vrijwilligersvacaturebank (VVB) is in 2003 opgezet door Rosemarie van Noort. Nadat ze jarenlang vrijwilligers in Warmond heeft ondersteund met advies, contacten en cursussen, draagt Rosemarie nu het steentje over aan Sandra Venhuizen. Een dubbelinterview met de twee vrouwen die het vrijwilligersleven in Teylingen een warm hart toedragen.

door Joep Derksen

Bij de oprichting was de VVB in de eerste plaats bedoeld om vrijwilligers te werven in Warmond. Al snel bleek echter dat er ontzettend veel mogelijkheden waren om de vrijwilligers meer en beter van dienst te kunnen zijn. De VVB werd al snel een adviespunt voor de vrijwilligers in Warmond. De mensen die hun vrije tijd gebruiken om andere mensen te helpen kunnen dankzij de VVB cursussen volgen, leren hoe nieuwe fondsen geworven kunnen worden en hoe je aan de juiste contacten kunt komen. Daarnaast verschijnt er ook regelmatig een nieuwsbrief.
Keuzes

Sandra wil deze diensten ook blijven aanbieden voor alle vrijwilligers in Teylingen. De gemeente Teylingen zorgt ervoor dat Sandra negen uur per week de vacaturebank verder kan uitbreiden en opzetten. Ze beseft dat ze met deze negen uur keuzes moet maken tussen wat “leuk is om te doen en wat noodzakelijk is voor de vrijwilligers”. Rosemarie wilde nog wel eens helpen met folders plakken, maar Sandra zal zich voornamelijk gaan bezighouden met het verder uitbreiden van de diensten. “Ik wil dat de vrijwilligers meer geholpen worden door de gemeente. We zullen ideeën aanbrengen waarvan de vrijwilligers gebruik kunnen maken, maar ik daag vooral de mensen uit om ook zelf met initiatieven te komen!”

Rosemarie: “De maatschappij verandert voortdurend en ook de eisen die de mensen stellen aan een goed steunpunt. De afgelopen jaren ben ik er achter gekomen dat onze maatschappij draait op vrijwilligers. Zonder hun tomeloze inzet zouden veel dingen in de soep lopen.”

Sandra: “Veel organisaties hebben behoefte aan informatie en voorlichting. Ze willen weten hoe ze mensen werven, hoe ze hen ook kunnen behouden. Wat zijn de regels over onkostenvergoedingen? Moeten mensen verzekerd worden? Dat zijn allemaal vragen waar ik bij kan helpen. Via cursussen krijgen de mensen meer kennis en kunnen ze hun netwerk uitbreiden. Overigens helpt de vrijwilligersvacaturebank niet alleen organisaties, maar ook individuele vrijwilligers met hun vragen.”

Trots

Over een ding zijn Sandra en Rosemarie heel duidelijk: “We helpen niet met de aanvraag van subsidies bij de gemeente Teylingen. Dat houden we strikt gescheiden, want anders zit je toch met een dubbele pet aan tafel.” Wel is hun advies aan de verenigingen om zoveel mogelijk openheid over de eigen financiën te geven: dit vergemakkelijkt het beslissingsproces van de gemeente. Bovendien kunnen vrijwilligers zich inschrijven voor een cursus Fondsenwerving.

Een van de initiatieven die wordt ondernomen is het in contact brengen van vrijwilligersorganisaties met commerciële bedrijven. Zo zou een administratiekantoor best wel eens bereid kunnen zijn de financiën van zo’n vereniging bij te houden. Ook binnen de verenigingen zelf bestaat hier vaak voldoende kennis over, alleen wordt die niet altijd goed gebruikt, aldus Sandra en Rosemarie. “Er liggen nog heel veel kansen”.

Rosemarie vertelt op welke prestatie van de afgelopen jaren ze het meest trots op is: “Alle politieke partijen waren vol lof over de VVB en de gemeente Teylingen heeft deze vacaturebank als voorbeeld genomen voor het vrijwilligersbeleid van de komende jaren. Ik vind het aan de ene kant wel jammer dat ik mijn werk niet voort kan zetten, want het is toch wel ‘mijn kindje’. Maar ik ben heel blij dat Sandra het overneemt. Zo blijft de Vrijwilligersvacaturebank in goede handen.”

Systeem huurwoningen ligt opnieuw onder vuur

Regio - Het nieuwe verdeelsysteem voor huurwoningen is weer in opspraak geraakt. Eind 2005 werd aangekondigd dat alle woningzoekenden voortaan via de website www.woonzicht.nl hun aanvraag voor een geschikte woning moeten regelen. Deze website zou al in april klaar moeten zijn, maar is keer op keer uitgesteld. 29 juni was de officiële lancering maar dat bleek ook te vroeg, want afgelopen week functioneerde de site weer niet optimaal.

door Joep Derksen

Johan de Greef, Directeur Woonstichting Pago ontkent dat het systeem niet optimaal werkt: “Er is geen probleem, alleen hebben wij een extra controle uitgevoerd. Hierdoor is de toewijzing van de eerste serie woningen niet gisteren, maar vandaag uitgevoerd.”

Yvonne Baas van Stichting Regionaal Huurdersoverleg (SRH) ageert al bijna een jaar tegen het gebruik van de nieuwe verdeling van de woningen. “Waar we voor vreesden als huurderorganisatie is gewoon uitgekomen. Dhr de Greef is een van de initiatiefnemers en hij zegt altijd: het valt allemaal mee en het komt allemaal goed. Maar dat blijkt gewoon niet zo te zijn.” Volgens Baas zijn de problemen met de website van afgelopen week slechts het puntje van de ijsberg. “Er is nog steeds anderhalve generatie die tussen de wal en het schip raakt. Dat zijn namelijk de ouderen en degenen die geen internet hebben en ook niet weten hoe dat werkt.”

Baas vervolgt: “Ik vind eigenlijk dat ze eerst het systeem hadden moeten verzorgen, en dan pas van start gaan. Twee keer zijn ze op hun bek gegaan en ergens zijn blunders gemaakt. Hoe groot is het vertrouwen van de mensen in het systeem, als het dan uiteindelijk wel draait?” vraagt Baas zich af. “Ik vind het nog steeds heel erg zoals de dingen veranderen. De grote woningen waren vroeger voor de grote gezinnen, kleine woningen voor kleine huishoudens en goedkope woningen voor smalle beurzen. Met dit nieuwe systeem hebben mensen met centen alle keus en mensen zonder centen hebben niets te kiezen. En zij zitten al aan de onderkant van de maatschappij.”

Oneerlijk

De voorzitter van de SRH vindt het systeem oneerlijk. “De inschrijftijd (de periode dat iemand op zoek is naar een woning) telt mee en daarom hebben de Leidse bewoners een megagroot voordeel. Sommige mensen staan in Leiden al 30 jaar ingeschreven, maar in de Duin- en Bollenstreek bestond zo’n systeem tot twee jaar geleden nog niet. De mensen in onze regio zijn wat dat betreft dus zwaar benadeeld”, aldus Baas.

De heer Johan Van Buren, Hoofd Woondiensten van Woonstichting Vooruitgang relativeert het een en ander. “Alle grote problemen met het systeem zijn achter de rug, voor zover we het nu kunnen bekijken. Het systeem zelf blijft natuurlijk altijd in ontwikkeling. Er zijn 50.000 gebruikers en als die mensen fouten ontdekken, dan doen we ook echt wat met die opmerkingen. We hebben Woonconsulenten die in contact staan met de mensen die een woning zoeken. Zij houden ook bij hoe het systeem verbeterd kan worden. Zo wordt de site steeds beter en gebruikersvriendelijker.”

Van Buren beaamt dat de voorzitter van de SRH problemen al tijdenlang aankaart. “Mevrouw Baas had gelijk met haar opmerking dat het allemaal niet zo vlot gelopen is als we allemaal gedacht hadden. Ik hoop wel dat ze over een paar maanden nog een keer kijkt en dat ze dan haar mening bijstelt.”

Volgens Baas is hier weinig kans op: ““Mijn mening bijstellen gaat niet lukken. Ik zit nu al voor een heleboel oudere mensen te kijken op de site of er nog geschikte woningen voor hen bijzitten. Het is gewoon niet eerlijk: de digibeten moeten door dit systeem maar bij hun buren, kennissen of familieleden aan de slag. Ik vind echt niet dat dit kan.”

Hans Margadant oudste deelnemer Kaagweek

Kaag - De oudste deelnemer dit jaar, en van de afgelopen jaren, is Hans Margadant. Hij is 87 jaar, een jaar ouder dan de Kaagweek zelf, en doet al sinds 1962 mee aan de Kaagweek. In dat jaar eindigde hij als allerlaatste. Hans heeft echter in die 44 jaar ook “vele malen wat gewonnen”. Nu doet hij puur voor zijn plezier mee en dit jaar zeilt hij samen met een van zijn dochters.

17 juli 2006

Gemeente onderzoekt via enquête grondwateroverlast

Lisse – Het hoogheemraadschap van Rijnland verzorgt samen met de gemeente een enquête die gericht is op grondwateroverlast. De timing is uitstekend, want de temperatuur steeg deze maand zelfs tot boven de dertig graden Celsius.

Joep Derksen

De overheid heeft bepaald dat iedere gemeente een eigen waterplan moet hebben. Lisse pakte deze handschoen op en verzond de enquête. Doel van de vragen is uit te vinden of en hoe vaak inwoners last hebben van een teveel aan grondwater. De gemeente gaat vervolgens bij de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld langs om te bekijken wat de oorzaak is van de hoge grondwaterstand. Dat gebeurt tussen september 2006 en maart 2007, omdat dat doorgaans de meest natte periode in het jaar is.

Aan de hand van de resultaten van de enquête en de metingen vult de gemeente het waterplan verder in. Dat is naar verwachting midden volgend jaar klaar. De bedoeling is dat naar aanleiding van het waterplan wijkgerichte maatregelen genomen worden om klachten te verhelpen. Lissenaren die nog vragen hebben over de enquête, kunnen telefonisch contact opnemen met Rob Zegers van de afdeling Weg- en Waterbouw, te bereiken via 0252 433 186.

VVD bepleit verhuizing Digros naar PPO-terrein

Lisse – De VVD heeft zich donderdag 6 juli tijdens het debat over de kadernota 2007 sterk gemaakt voor een voorstel om de Digros-supermarkt te laten verhuizen naar het PPO-terrein.

Joep Derksen

Een beslissing in deze richting zou wel een wijziging van het bestemmingsplan betekenen, maar dat zag de VVD niet als een probleem. ‘Het gaat om de belangen van de burgers’, luidde het partijstandpunt. D66 is geen voorstander van verplaatsing: ‘Deze supermarkt is de belangrijkste kostendrager op de huidige locatie: de Hobaho. Bovendien moeten we door deze discussie niet de onderhandelingspositie van de gemeente ondermijnen.’

Het CDA en de PvdA willen eveneens geen wijziging in het bestemmingsplan. ‘Alleen als het college met een fantastisch voorstel komt, willen we kijken naar andere mogelijkheden om dit gebied in te vullen.’

D66 kapte de discussie af door te stellen: ‘Dit is een belangrijke beslissing. Daar moeten we in beslotenheid over spreken. Over onderhandelingen moet je nooit in het openbaar spreken.’ De VVD zag met deze opmerking een kleine opening voor het voorstel van verhuizing van de Digros: ‘D66 wil er best over praten, maar alleen in beslotenheid.’

Strengere controle op terrassen

Lisse – De gemeente wil een betere handhaving van het terrassenbeleid. Om dit te realiseren worden zes medewerkers van de afdeling Bestuur & Managementondersteuning benoemd als toezichthouder. Wethouder Bas Brekelmans (VVD), die onder meer economische zaken en toerisme in zijn portefeuille heeft, verklaart: ‘We proberen meer terrassen te krijgen binnen de gemeente en tegelijkertijd de belangen van de omwonenden te behartigen. De eigenaren van de terrassen krijgen meer ruimte om een terras te plaatsen, maar de controle dat dit ook volgens de regels gebeurt, wordt veel scherper. De nieuwe toezichthouders kennen de regelgeving precies en kunnen ter plaatse boordelen of terrasuitbaters correct handelen. Ze kijken of iemand de fout in gaat, maken dan een foto van de situatie en handelen de zaak helemaal zelf af. Daar hebben we geen bijzondere opsporingsambtenaar, voor nodig.’

Raad Voorstander nieuw kunstgrasveld FC Lisse

Wethouder wil 'hersteloperatie'
Lisse – De raad is het er in meerderheid niet mee eens dat in de Kadernota 2007 geen geld is gereserveerd voor een nieuw kunstgrasveld voor FC Lisse. Dat werd donderdag 6 juli duidelijk tijdens de openbare raadsvergadering.

Joep Derksen

‘FC Lisse roept al jaren om een nieuw kunstgrasveld, beter onderhoud en nieuwe kleedkamers. Waarom komt er niets van terecht?’ Die vraag borrelde op uit de raad. ‘In het verleden zijn toezeggingen gedaan, en die beloftes moeten worden ingelost’, was de heersende mening. De opdracht die het college meekreeg was: ‘Zoek een creatieve oplossing voor het probleem van de kunstgrasvelden en zorg dat er iets moois uitkomt.’

Subsidies

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) gaf aan dat hij volledig op de hoogte is van de penibele situatie van FC Lisse. ‘Subsidies voor accommodaties, dat was in het verleden niet alleen ad hoc beleid, maar juist ad hoc gedrag. Diegene die het hardste schreeuwde, kreeg het hoogste bedrag. Wij willen af van dit beleid en bijdragen aan die dingen die het hardst nodig zijn. We gaan zeker met FC Lisse en andere partijen om de tafel zitten om de mogelijkheden te bespreken. We moeten voor FC Lisse een hersteloperatie in gang zetten. De accommodatie ziet er inderdaad niet uit. Daar moet wat mee gebeuren.’

De raad was het met die constatering eens. De VVD had nog een laatste commentaar: ‘Denk bij uw plannen ook aan het Symfonieorkest en Reflex, want het is niet alleen FC Lisse die behoeften heeft.’

Verhoging OZB 2,75 procent

Lisse – De onroerende zaakbelasting (OZB) wordt met 2,75 procent verhoogd. Dat bleek tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 juli. De algemene beschouwingen en de vaststelling van de Kadernota 2007 stonden centraal. Een amendement van Nieuw Lisse werd ingetrokken.

Joep Derksen

Nieuw Lisse deed een poging te bewerkstelligen dat de OZB niet met 2,75%, maar met maximaal 1,25% wordt verhoogd. Fractievoorzitter Ad van Zelst: ‘Lisse heeft haar mond vol van een beter imago van de gemeente. Hiervoor worden forse bedragen opzij gelegd. Dat kan wat mij betreft anders. Er is geen beter imagobeleid voor de gemeente dan het verhogen van de OZB met maximaal het inflatiepercentage.’

Collega Cees Verburg (D66), vond dit ‘een merkwaardige benadering’. Hij vroeg zich af of Nieuw Lisse bij het bepalen van de begroting alleen het imagobeleid als uitgangspunt had. ‘Terwijl je moet kijken naar wat belangrijk is voor de gemeente qua ontwikkeling en investeringen.’ Van Zelst diende hem van repliek: ‘Verhoog niet automatisch de OZB, maar bezuinig op bepaalde zaken, zodat de OZB lager kan uitvallen.’

Het CDA stelde bij monde van fractievoorzitter Benno Kooij dat Lisse een ‘hartstikke goed imago’ heeft. Lisse staat nummer 82 op de lijst van de 450 beste gemeenten. De PvdA meent dat Lisse inkomsten moet genereren. Voorman Hans Bet: ‘Als je de OZB niet wilt verhogen met 2,75% dan ben je echt dom bezig.’

De SGP/ChristenUnie was van mening dat verder moet worden gekeken dan enkel de OZB-verhoging. De VVD had het laatste woord. Fractievoorzitter Willem Loos: ‘In vorige jaren was de OZB niet excessief hoog. Ook dit jaar is het alleszins redelijk. We hebben deze verhoging nodig en het is uit te leggen aan de mensen. Bevolking en bedrijfsleven profiteren hier ook van. Je hebt dit geld nodig om dingen voor de burgers te doen. Het voorstel van Nieuw Lisse is niet reëel.’

Nieuw Lisse zag in dat het amendement niet zou worden gesteund door de coalitiepartijen en trok het in.

Romeyn verhoogt schadeclaim aan adres gemeente met 3 miljoen euro

Lisse – Bas Romeyn, eigenaar van Romeyn Projectontwikkeling, heeft zijn schadeclaim aan het adres van de gemeente met 3 miljoen euro verhoogd tot 6,5 miljoen Euro. Wethouder Bas Brekelmans vernam dit in een gesprek dat hij met hem had. De VVD-er maakte daarvan woensdag 5 juli melding tijdens het Seniorenoverleg met de fractievoorzitters van de lokale politieke partijen en burgemeester Corrie Langelaar. Brekelmans stelt: ‘Het gaat hier om gemeenschapsgeld’.

Joep Derksen

Romeyn Projectonwikkeling was in 1998 de hoogste bieder voor koop van het gebouw van het voormalige Albert Heijn-gebouw in winkelcentrum Blokhuis. Na de biedingtermijn bracht het bedrijf UMW een hoger bod uit. De gemeente gunde vervolgens de koop aan UMW. Onacceptabel, vond Romeyn en hij legde een eis tot schadevergoeding neer bij de gemeente. De rechter oordeelde hierover begin dit jaar en stelde Romeyn in het gelijk; hij had recht op koop.

De gemeente heeft beroep ingesteld op deze uitspraak en nu blijkt Romeyn’s eis nog weer € 3 miljoen hoger te zijn. De wethouder stond perplex bij deze mededeling. Als nieuw portefeuillehouder sprak hij voor het eerst met Romeyn over deze zaak en zijn intentie was om de hele slepende affaire op een goede manier af te handelen. Brekelmans: ‘We willen de blik naar voren richten en niet meer terugkijken naar het verleden. Romeyn heeft wat problemen gehad met personen uit het vorige college, maar dat is nu verleden tijd.’

Romeyn’s antwoord op de poging van de gemeente om nog een bedrag terugbetaald te krijgen, is ondubbelzinnig. ‘In tegenstelling tot wat in de krant stond, heb ik helemaal niet onnozel gehandeld. Brink Groep is een autoriteit en een zeer professionele club op het gebied van schadeberekeningen bij rechtbanken. Ze hebben een berekening gemaakt van het bedrag en gingen ervan uit dat ik als projectontwikkelaar het pand zou willen doorverkopen aan een belegger. Dit is echter niet het geval. We willen het in de familie houden. De waarde van onroerend goed voor winkels is de afgelopen jaren explosief gestegen en juist daarom willen we het pand blijven verhuren. Ik heb de Brink Groep hierover geïnformeerd en zij zijn met een nieuwe berekening gekomen. Het totale bedrag is dus € 6,5 miljoen.’

Vreemde dingen

Romeyn vervolgt: ‘Als projectontwikkelaar heb ik nog nooit eerder zo’n zaak meegemaakt, maar ik kan zeggen dat er vreemde dingen zijn gebeurd bij de gemeente. Vrijdag 30 juni heb ik dan ook volop excuses gekregen en dat siert de gemeente. In de vier huidige wethouders heb ik zeer veel vertrouwen. Ik heb ook met hen gesproken buiten de affaire om. Zij hebben niets met deze affaire te maken, en dat willen ze ook zo houden. Ik ga ervan uit dat deze kwestie niets zal vertroebelen tussen beide partijen. Deze hele zaak is toch een erfenis uit het vorige college. De gemeente zegt nu zelf ook: dit had nooit mogen gebeuren. Burgemeester Langelaar zei zelfs dat er sprake was van kinnesinne.’

‘Ik ga het hoofd echter niet in de schoot leggen; zo zit ik niet in elkaar. Ik zou wel gek zijn als ik niet de mij toekomende claim van € 6,5 miljoen zou indienen. Wethouder Brekelmans vindt het vreemd dat dat zomaar kan, maar zo werkt nu eenmaal ons Nederlandse rechtssysteem.’

Voor de gemeente had Romeyn nog wel wat opwekkend nieuws: ‘Wat mij betreft valt er nog wel te praten over deze claim. Dit is een belangrijke zaak en ik hoop van harte dat de gemeente nog weer om de tafel wil zitten. De gemeente moet echter niet denken dat ik akkoord zal gaan met het bedrag van € 1,8 miljoen. Dit is de winst die de gemeente heeft gemaakt op de bouw in Lisse Rond. De gemeente heeft mij dit bedrag niet aangeboden, maar dat is echt te weinig. Ik wacht nu op een voorstel van de gemeente. Als zij het voor de rechter willen laten komen, dan zie ik het met vertrouwen tegemoet. Mocht ik de rechtszaak niet winnen, dan ga ik gewoon in hoger beroep. En als het moet, zal ik dat jaren volhouden.’

Romeyn sluit echter op een positieve noot af. ‘Ik heb het volste vertrouwen in het nieuwe college. Het vorige college was incapabel en gewoon slecht. Het was gewoon een zwak bestuur. Als het aan mij ligt en de gemeente toont haar goede wil, dan komen we er echt wel samen uit.’

Gemeenschapsgeld

Brekelmans wil niet in details treden over de zaak, maar wil wel het volgende kwijt: ‘Het bedrag wordt met een pennenstreek verdubbeld en bedenk wel: het gaat hier om gemeenschapsgeld. Uiteindelijk betalen de inwoners van Lisse dit bedrag. Op 12 juli vindt de behandeling voor de rechtbank plaats. Ik vind het merkwaardig dat zo kort voor deze zitting de heer Romeyn met zijn verhoogde claim komt.’

Wethouder Brekelmans gaat zich beraden met de advocaten van de gemeente en zal ‘zorgvuldig naar de zaak kijken’. Ook wil hij graag de mening van de fractievoorzitters horen, wat de beste manier is om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. ‘Zo’n verdubbeling van het bedrag geeft mij toch de indruk dat de heer Romeyn bezig is met koehandel. De verdubbeling van het bedrag bevordert niet de geloofwaardigheid van deze kwestie. We moeten echter alle zeilen bijzetten om deze zaak goed af te ronden. Als je me vraagt of ik bezorgd ben, dan vind ik dat wat zwaar aangezet, maar ik ben wel betrokken bij de zaak en hoop op een goede uitkomst’. De wethouder verwacht niet dat beide partijen er onderling uit zullen komen. ‘Op 12 juli zal de rechter uitsluitsel moeten geven.’

16 juli 2006

Verkoop HerenStaete

Voorhout - De eerste koopaktes voor het appartementencomplex HerenStaete zijn ondertekend. Dit gebouw komt op de plek te staan van het oude Agnes-gebouw. Max Sedelaar Makelaars zegt in een reactie dat de verkoop van de appartementen ‘goed verloopt’. De inschrijvingsperiode is voorbij, maar mensen kunnen nu nog een optie nemen op nog onverkochte appartementen.

Nieuwe servicebalies gemeentehuis

Lisse – Inwoners van Lisse konden vorige week voor het eerst geholpen worden aan de nieuwe balies in het gemeentehuis (Heereweg 254). Groot voordeel voor de ambtenaren is, dat de balies nu gescheiden zijn van hun werkplekken. Daardoor zijn er geen achtergrondgeluiden te horen. Bovendien kunnen burgers nu niet meer achter de balie komen. Het is niet zo dat lange wachttijden nu tot het verleden behoren. Donderdag 6 juli, bijvoorbeeld, moesten de bezoekers een behoorlijke tijd wachten voor ze aan de beurt waren.

Vrijwilligersprijs ook voor individu

Lisse – D66 heeft donderdag 6 juli tijdens de openbare vergadering van de raad een succesje behaald. Factievoorzitter Cees Verburg vond dat de jaarlijkse Vrijwilligersprijs niet alleen organisaties, maar ook individuele burgers moet kunnen toekomen. Alle partijen steunden zijn voorstel. Vanaf nu kunnen dus ook inwoners van de gemeente Lisse worden genomineerd.

Bouw ING locatie van start

Voorhout – Over anderhalf jaar zal er een supermarkt staan op het grasveld bij het Raadhuisplein. Ook zullen parkeerplaatsen en 24 appartementen onderdeel worden van het uitzicht. De gemeente Teylingen heeft alle benodigde bouwvergunningen verstrekt en deze week begonnen de bouwwerkzaamheden voor dit project van ING Real Estate. Het was afgelopen weekend dan ook de laatste keer dat er gepicknickt kon worden op het veldje.

Vanaf 21 augustus wordt er drie weken lang geheid. Het bouwverkeer rijdt zolang de werkzaamheden duren via de Schoutenlaan en het Raadhuisplein naar het terrein. Kerkzicht zal overigens nog gewoon bereikbaar blijven voor fietsers en voetgangers.

11 juli 2006

De Hooghkamer wordt herbouwd in oude stijl

Voorhout - Vorige week is een aanvraag ingediend voor de herbouw van de boerderij Hooghkamer. De monumentencommissie, Stichting Dorp Stad en Land, heeft deze aanvraag bekeken en is vol lof over het voorstel. De boerderij zal zo veel mogelijk met gebruik van het materiaal van de oude hoeve worden opgebouwd. Tevens zal het rieten dak terugkeren. De commissie heeft dan ook een positief advies aan de gemeente gegeven om dit plan uit te voeren.

door Joep Derksen

De Hooghkamer is een rijksmonument en daarom zal de Rijksdienst voor Monumentenzorg het uiteindelijk oordeel over het al dan niet verlenen van een monumentenvergunning geven. Dit doet de Rijksdienst mede op basis van het advies dat verkregen wordt van de gemeente Teylingen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het college van B&W op 4 juli het advies van de monumentencommissie volgen.

Initiator van de wederopbouw en indieners van de aanvraag voor de monumentenvergunning zijn de heer Saurens en de heer Blom. Circa twee jaar geleden werd het idee opgevat om de boerderij in de oude staat te laten herrijzen. Het is allemaal niet zo snel gegaan als gehoopt was, aldus Saurens. “Aanvankelijk ging het proces om de vergunningen aan te vragen heel goed. Er werken ook veel capabele mensen bij zowel de gemeente Teylingen als de Rijksdienst, maar je blijft afhankelijk van degene met wie je spreekt, hè? Maar gelukkig is het wel zo: hoe hogerop in de organisatie, hoe reëler men tegen de zaak aankijkt.”

Het liefst hadden de initiatiefnemers het hele project nog dit jaar afgerond, maar dat zal niet meer lukken. De restanten van de boerderij Hooghkamer moeten nog gesorteerd en opgeruimd worden. Saurens: “We willen heel snel starten, maar het duurt nog veel te lang. Ik had verwacht dat het proces veel eerder zou beginnen. De bouwvak komt er al weer aan, maar we willen absoluut voor de winter starten met de wederopbouw van de Hooghkamer.”

Wanneer het project is afgerond, zullen er twee ruime schakelwoningen in de oude staat herrezen zijn. De nieuwe eigenaren kunnen dan in de woningen in het voorhuis en achterhuis komen wonen. Ook zal het gebouw een rieten kap hebben. Pas nadat het nieuwe gebouw is neergezet, zullen de twee gezinswoningen verkocht worden door Makelaar Voorham in Noordwijk.

Bouwvergunning

Zodra de monumentenvergunning is goedgekeurd, kan de bouwvergunning worden aangevraagd. De gemeente beoordeelt bouwplantechnisch of goedkeuring gegeven kan worden om te beginnen met de reconstructie van boerderij Hooghkamer. Aangezien het plan vrijwel geheel conform de reeds afgegeven bouwvergunning is opgesteld, verwacht de gemeente dat de uiteindelijke toestemming om te gaan bouwen geen problemen op zal leveren.

De heer Bouwmeester, woordvoerder van de gemeente Teylingen: “De bedoeling is dat zoveel mogelijk oud materiaal wordt hergebruikt bij de opbouw van de boerderij. Dit initiatief is genomen op grond van de monumentenvergunning en de herbouwvergunning. Momenteel ligt het oude materiaal nog op de oorspronkelijke locatie en het kan elk moment hergebruikt worden.

“We hebben nu een goed overleg met de gemeente Teylingen en de Rijksdienst voor Monumentenzorg”, aldus de heer Esmeijer, advocaat van Saurens en Blom. “We hopen zo gauw mogelijk te kunnen gaan bouwen. Voor de buurt zijn al die rondslingerende bouwmaterialen ook geen gezicht en bovendien kan het gevaarlijke situaties opleveren. We hebben het gevoel dat de gemeente Teylingen ook snel een oplossing wil vinden voor deze zaak. Gelukkig staan alle neuzen de snelle richting op, allen het tijdspad verschilt wat. Het zal echter niet lang zal het meer duren. Als het aan mij ligt, kan de vergunning in twee dagen worden afgegeven”, zo concludeert Esmeijer.

Sassenheim en Voorhout enkele uren zonder stroom

Teylingen – Voor de tweede keer in 3 weken was een groot deel van Voorhout bijna 2 uur verstoken van stroom. Ruim duizend aansluitingen in zowel Oosthout als het dorpscentrum hadden gedurende die tijd op dinsdag 27 juni geen warm water. Ook voor thuiswerkers was het lastig, omdat het internet door de stroomstoring plat lag. In Sassenheim duurde de Nuon-stroomstoring van 10.20 uur tot 12.03 uur. Hier ging het om zo’n 150 woningen en bedrijven die de last ondervonden. Onder meer bewoners van de Tulpenstraat en de Johan Dixstraat, maar ook bedrijven en inwoners in de nabije omgeving waren getroffen.

door Joep Derksen

Geert Homan, Teamleider Meetdienst van Nuon, betreurde het dat het in beide gevallen ging om een storing in een 10.000-volts kabel. Hij ontkende dat er sprake was van achterstanden in onderhoud voor dit soort kabels. Het energiebedrijf kreeg veel klachten en dat vond Homan voorstelbaar. Wat betreft aanvragen voor schadevergoeding moet hij de getroffen inwoners echter teleurstellen. “Nuon stemt alleen in met schadevergoeding als de stroomstoring langer dan vier uur duurt. Of iemand nu meerdere malen in een korte periode getroffen wordt, doet er niet toe; ieder geval van storing wordt afzonderlijk bekeken.”

Homan vervolgt: “Als mensen meer willen weten over stroomstoringen, willen klagen of verzoeken tot schadevergoedingen willen indienen, dan kunnen ze op de internetpagina:
www.continuon.nl meer gegevens krijgen.” Op deze site staat inderdaad veel informatie over stroomstoringen. Zo blijkt dat op 27 juni niet alleen Sassenheim en Voorhout stroomloos waren, maar ook Hillegom, Leiderdorp en Noordwijkerhout zelfs twee keer.

Raad uit kritiek op collegebesluit sluiting peuterspeelzaal Toverfluit

Lisse – De fracties van PvdA, CDA, VVD en D66 hebben het college donderdag 29 juni tijdens de raadsvergadering gevraagd uit te leggen waarom de peuterspeelzaal De Toverfluit moet sluiten. Het is een gevolg van de aanbesteding aan Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL), die twee jaar verantwoordelijkheid gaat dragen voor de (nu vier) locaties.

Joep Derksen

De SPL heeft in het door het college goedgekeurde voorstel aangegeven dat drie peuterspeelzalen blijven bestaan, waardoor het aantal peuterplaatsen wordt teruggebracht van 220 naar 190. De Toverfluit sluit in december de deuren. Alle kinderen van twee tot en met vier jaar die daar nu komen moeten ergens anders ondergebracht worden.

Het college heeft de SPL aangewezen, omdat deze organisatie ‘het beste zorgt voor de capaciteit, spreiding en toegankelijkheid van deze voorziening’. Guus Mesman, PvdA-wethouder van Ruimtelijke Ordening: “Zo zijn alle drie de locaties die overblijven door de ouders binnen tien minuten fietsend te bereiken.”

PvdA-fractievoorzitter Hans Bet vond dit geen sterk argument. ‘Heel Lisse is binnen acht tot tien minuten per fiets te bereiken.’ Hij was dan ook niet overtuigd en zei de zaak nog eens ‘grondig’ te willen ‘bestuderen’.

Collega Cees Verburg (D66) gaf aan dat het college ‘creatief bezig is geweest’. Bovendien vroeg hij zich hardop af of het verdwijnen van De Toverfluit dit college wel erg goed uitkomt, in verband met de op handen zijnde renovatie van het Raadhuisplein. Mesman ontkende dit ten stelligste en wees ieder verband af: ‘De Toverfluit was hoogstwaarschijnlijk ook verdwenen als de Stichting Kinderopvang Lisse het beheer was blijven voeren.’

De fractievoorzitters Willem Loos (VVD) en Marius Nieuwenhuis (SGP/CU) waren tevreden met de antwoorden van de wethouder. Verburg en Bet bekijken nog of het college de door de raad gestelde eisen heeft ingewilligd. Verburg: ‘De Toverfluit gaat verdwijnen, daar kunnen we niets meer aan doen. Maar over twee jaar is er een nieuwe aanbesteding, en dan kijken we extra kritisch hoe het college hiermee omgaat.’

Burgemeester Langelaar voorziet lokale gevolgen door val kabinet

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 juni kwam het bericht door dat het kabinet was gevallen. Burgemeester Corrie Langelaar zei hierover: ‘De val van de regering zal verstrekkende gevolgen hebben, vrees ik.’

Ze benadrukte na afloop dat ze met die opmerking niet doelde op specifieke projecten in Lisse. ‘De landelijke politiek ligt vier of vijf maanden stil en dat is uitermate verdrietig. Dit heeft namelijk op termijn ook lokale gevolgen. Het gevaar bestaat dat noodzakelijke besluiten moeten worden uitgesteld.’

Joep Derksen

Onrust in raad door idee villa’s en vakantiehuizen op landgoed

Lisse – In de raad is onrust ontstaan door actie aangaande het realiseren van villa’s en vakantiehuizen op Landgoed Keukenhof. Commissaris van de Koningin Jan Franssen heeft ideeën, door een landschapsarchitect laten uitwerken.

Joep Derksen

D66-fractievoorzitter Cees Verburg was kritisch over de mogelijke ontwikkelingen en vroeg duidelijkheid van het college. Hij vond het plan om dure villa’s op kwetsbare weilanden langs de Loosterweg-Noord te bouwen onzalig en wilde weten in hoeverre deze plannen serieus zijn. Tevens vroeg Verburg zich af of de gemeenteraad van Lisse nog betrokken wordt bij de besluitvorming over het ontwikkelen van het Landgoed Keukenhof. ‘Veel maatschappelijke instanties zijn wel betrokken bij dit initiatief, maar wij als gemeenteraad niet. Ik hoop dat B&W onze belangen naar eer en geweten zal verdedigen.’

Guus Mesman, PvdA-wethouder van Ruimtelijke Ordening, vindt dat de soep niet zo heet gegeten moet worden: ‘Er is een bonte verzameling aan voorstellen. Je kunt op dit moment niet spreken van een compleet plan; er bestaan nog veel te veel bezwaren tegen dit idee. Wees gerust: de raad zal het laatste woord hebben.’

02 juli 2006

Laura Fygi geeft concert voor 1500 Rabobankleden

Sassenheim - Ruim 1.500 leden van de Rabobank konden afgelopen woensdagavond in het Sassenheimse Park Rusthoff genieten van het optreden van Laura Fygi. Zij is een Nederlandse zangeres die wereldwijd zeer populair is. Fygi maakte al 11 cd’s met muziek variërend van jazz tot latin. Ze begon het optreden met het bekende nummer ‘It’s wonderful’ en liet dat volgen door nog eens 30 andere liedjes. Het publiek deinde, zong en applaudisseerde dat het een lieve lust was. De bezoekers genoten volop: “We hebben heerlijk weer, het is prachtige muziek en we zitten in het park. Het is net of we in Central Park in New York zitten”, aldus een van hen. Frank Manders, Directeur van de Rabobank Bollenstreek, was zeer verguld met het optreden: “Dit is het tweede openluchtconcert dat we samen met de Vrienden van Park Rusthoff organiseren en ik heb er alle vertrouwen in dat we het volgend jaar weer gaan doen.”