Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 juli 2006

De Hooghkamer wordt herbouwd in oude stijl

Voorhout - Vorige week is een aanvraag ingediend voor de herbouw van de boerderij Hooghkamer. De monumentencommissie, Stichting Dorp Stad en Land, heeft deze aanvraag bekeken en is vol lof over het voorstel. De boerderij zal zo veel mogelijk met gebruik van het materiaal van de oude hoeve worden opgebouwd. Tevens zal het rieten dak terugkeren. De commissie heeft dan ook een positief advies aan de gemeente gegeven om dit plan uit te voeren.

door Joep Derksen

De Hooghkamer is een rijksmonument en daarom zal de Rijksdienst voor Monumentenzorg het uiteindelijk oordeel over het al dan niet verlenen van een monumentenvergunning geven. Dit doet de Rijksdienst mede op basis van het advies dat verkregen wordt van de gemeente Teylingen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het college van B&W op 4 juli het advies van de monumentencommissie volgen.

Initiator van de wederopbouw en indieners van de aanvraag voor de monumentenvergunning zijn de heer Saurens en de heer Blom. Circa twee jaar geleden werd het idee opgevat om de boerderij in de oude staat te laten herrijzen. Het is allemaal niet zo snel gegaan als gehoopt was, aldus Saurens. “Aanvankelijk ging het proces om de vergunningen aan te vragen heel goed. Er werken ook veel capabele mensen bij zowel de gemeente Teylingen als de Rijksdienst, maar je blijft afhankelijk van degene met wie je spreekt, hè? Maar gelukkig is het wel zo: hoe hogerop in de organisatie, hoe reëler men tegen de zaak aankijkt.”

Het liefst hadden de initiatiefnemers het hele project nog dit jaar afgerond, maar dat zal niet meer lukken. De restanten van de boerderij Hooghkamer moeten nog gesorteerd en opgeruimd worden. Saurens: “We willen heel snel starten, maar het duurt nog veel te lang. Ik had verwacht dat het proces veel eerder zou beginnen. De bouwvak komt er al weer aan, maar we willen absoluut voor de winter starten met de wederopbouw van de Hooghkamer.”

Wanneer het project is afgerond, zullen er twee ruime schakelwoningen in de oude staat herrezen zijn. De nieuwe eigenaren kunnen dan in de woningen in het voorhuis en achterhuis komen wonen. Ook zal het gebouw een rieten kap hebben. Pas nadat het nieuwe gebouw is neergezet, zullen de twee gezinswoningen verkocht worden door Makelaar Voorham in Noordwijk.

Bouwvergunning

Zodra de monumentenvergunning is goedgekeurd, kan de bouwvergunning worden aangevraagd. De gemeente beoordeelt bouwplantechnisch of goedkeuring gegeven kan worden om te beginnen met de reconstructie van boerderij Hooghkamer. Aangezien het plan vrijwel geheel conform de reeds afgegeven bouwvergunning is opgesteld, verwacht de gemeente dat de uiteindelijke toestemming om te gaan bouwen geen problemen op zal leveren.

De heer Bouwmeester, woordvoerder van de gemeente Teylingen: “De bedoeling is dat zoveel mogelijk oud materiaal wordt hergebruikt bij de opbouw van de boerderij. Dit initiatief is genomen op grond van de monumentenvergunning en de herbouwvergunning. Momenteel ligt het oude materiaal nog op de oorspronkelijke locatie en het kan elk moment hergebruikt worden.

“We hebben nu een goed overleg met de gemeente Teylingen en de Rijksdienst voor Monumentenzorg”, aldus de heer Esmeijer, advocaat van Saurens en Blom. “We hopen zo gauw mogelijk te kunnen gaan bouwen. Voor de buurt zijn al die rondslingerende bouwmaterialen ook geen gezicht en bovendien kan het gevaarlijke situaties opleveren. We hebben het gevoel dat de gemeente Teylingen ook snel een oplossing wil vinden voor deze zaak. Gelukkig staan alle neuzen de snelle richting op, allen het tijdspad verschilt wat. Het zal echter niet lang zal het meer duren. Als het aan mij ligt, kan de vergunning in twee dagen worden afgegeven”, zo concludeert Esmeijer.