Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 juli 2006

Raad uit kritiek op collegebesluit sluiting peuterspeelzaal Toverfluit

Lisse – De fracties van PvdA, CDA, VVD en D66 hebben het college donderdag 29 juni tijdens de raadsvergadering gevraagd uit te leggen waarom de peuterspeelzaal De Toverfluit moet sluiten. Het is een gevolg van de aanbesteding aan Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL), die twee jaar verantwoordelijkheid gaat dragen voor de (nu vier) locaties.

Joep Derksen

De SPL heeft in het door het college goedgekeurde voorstel aangegeven dat drie peuterspeelzalen blijven bestaan, waardoor het aantal peuterplaatsen wordt teruggebracht van 220 naar 190. De Toverfluit sluit in december de deuren. Alle kinderen van twee tot en met vier jaar die daar nu komen moeten ergens anders ondergebracht worden.

Het college heeft de SPL aangewezen, omdat deze organisatie ‘het beste zorgt voor de capaciteit, spreiding en toegankelijkheid van deze voorziening’. Guus Mesman, PvdA-wethouder van Ruimtelijke Ordening: “Zo zijn alle drie de locaties die overblijven door de ouders binnen tien minuten fietsend te bereiken.”

PvdA-fractievoorzitter Hans Bet vond dit geen sterk argument. ‘Heel Lisse is binnen acht tot tien minuten per fiets te bereiken.’ Hij was dan ook niet overtuigd en zei de zaak nog eens ‘grondig’ te willen ‘bestuderen’.

Collega Cees Verburg (D66) gaf aan dat het college ‘creatief bezig is geweest’. Bovendien vroeg hij zich hardop af of het verdwijnen van De Toverfluit dit college wel erg goed uitkomt, in verband met de op handen zijnde renovatie van het Raadhuisplein. Mesman ontkende dit ten stelligste en wees ieder verband af: ‘De Toverfluit was hoogstwaarschijnlijk ook verdwenen als de Stichting Kinderopvang Lisse het beheer was blijven voeren.’

De fractievoorzitters Willem Loos (VVD) en Marius Nieuwenhuis (SGP/CU) waren tevreden met de antwoorden van de wethouder. Verburg en Bet bekijken nog of het college de door de raad gestelde eisen heeft ingewilligd. Verburg: ‘De Toverfluit gaat verdwijnen, daar kunnen we niets meer aan doen. Maar over twee jaar is er een nieuwe aanbesteding, en dan kijken we extra kritisch hoe het college hiermee omgaat.’