Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 juli 2006

Stamtafel: ‘Gemeente Teylingen moet visie ontwikkelen!’

Voorhout – Ondanks het warme weer en het voetbal waren het weer geanimeerde gesprekken, afgelopen zaterdag bij de stamtafel. Helaas was er slechts één raadslid aanwezig, maar de aanwezigen waren er van overtuigd dat dit aantal in de aanloop naar de komende landelijke verkiezingen ook weer zal groeien. Wat de aanwezigen hoog zat was dat de gemeenteraad zich te veel druk maakt over afzonderlijke probleempunten, terwijl een echte visie lijkt te ontbreken.

door Joep Derksen

Verrassend was het nieuws voor de stamtafel dat de gemeenteraad niet klakkeloos het dilemma van de 40 hectare kassenbouw op Teylinger grondgebied had goedgekeurd. Wethouder Van der Meer blijkt teruggestuurd te zijn naar de onderhandelingstafel met Katwijk. Toch bleef een kritische noot hangen: “De raad is nu gelukkig dat ze nog iets heeft kunnen redden, maar Katwijk is blij dat ze uiteindelijk krijgen wat ze willen. De kassen komen namelijk gewoon op de grond van Teylingen.”

Het verdwijnen van de natuur was toch al een heikel punt tijdens de discussie. Zo verbaasden de leden zich over het feit dat de gemeente Teylingen evenveel gaat spenderen aan het onderhoud van groen, als Sassenheim in haar eentje deed in 2005. De repliek “de gemeente heeft geen geld en we doen dit omdat we nu efficiënter kunnen opereren”, werd niet juichend ontvangen. “Het gaat niet om kunnen, maar om willen.”

“De gemeente gaat ook het project Hooghkamer bouwen. Men praat nu over bouwen in Sassenheim-Oost en dat terwijl Voorhout juist als bouwkern was benoemd. Infrastructuur en woningen gaan hand in hand samen en dus moet dat geconcentreerd blijven op Voorhout. Gaat de Elsgeester polder ook binnen tien jaar verdwijnen?”

Wat het bouwplan Hooghkamer betreft, kon een van de aanwezigen nog een nieuwtje vertellen. “De gemeente Teylingen is ervan overtuigd dat de Noordelijke randweg wordt aangelegd en zal zorgen voor een betere aansluiting met Noordwijk. Maar bij de Noordwijkse stamtafel wordt gezegd: “Wij willen geen extra rotonde die een verbinding legt met de Noordelijke randweg. Als we nog meer verkeer krijgen, betekent dat meer moeite om mensen bij het strand te krijgen.” Naar het schijnt, wordt de Provincie nu al onder druk gezet om de verkeersdrukte richting Noordwijk zo laag mogelijk te laten.”

Sociale structuurschets

De drie kernen vormen nu de gemeente Teylingen, maar een half jaar na de samenvoeging kan maar een conclusie getrokken worden: de inwoners van de kernen zijn nog niets nader tot elkaar gegroeid. Een geboren Warmonder voelt zich echt niet een ‘beetje Sassenheimer en een snufje Voorhouter’. Wat momenteel ontbreekt, is een sociale structuurschets. De gemeente zou in kaart moeten brengen wat de ontmoetingsplaatsen zijn in Teylingen. Waar komen jongeren bijeen? Waar trekken ouderen met elkaar op? Welke kerken organiseren wat voor activiteiten? Wat voor ontwikkelingsplannen hebben de sportverenigingen?

Al deze gegevens moeten niet afzonderlijk door de gemeente bekeken worden, maar juist als één geheel. Als je namelijk afzonderlijke plannen opstelt, doe je andere initiatieven tekort. Juist door alle initiatieven in de gemeente in een keer te overwegen, kun je goed besluiten nemen. Wellicht kunnen plannen elkaar dan ook versterken! En als die projecten ontwikkeld worden, kijk dan ook of de burger dat wel wil.

“Een kreet van de gemeente Teylingen is: ‘Wonen in Voorhout, Winkelen in Sassenheim en Recreëren in Warmond’.” Erg leuk, maar hoe wordt dat ontwikkeld? Die ideeën moeten groeien bij de leden van de gemeenteraad en ze moeten niet worden opgesteld door de burgemeester en wethouders. En hoe komt de raad aan die ideeën? Juist: kom eens wat vaker bij de stamtafel!” De stamtafel doet in dit verband de eerste aanzet en zal de nieuwe burgemeester, Sander Schelberg, uitnodigen om de bijeenkomsten te bezoeken.