Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 augustus 2006

Financiële tegenvaller ontwikkeling sportaccommodaties aan Sportlaan

Lisse – Het plan om de sportaccommodaties aan de Sportlaan opnieuw in te richten loopt vertraging op, vertelde VVD-wethouder Bas Brekelmans dinsdag 8 augustus. De kosten zijn miljoenen euro hoger dan gedacht.
Joep Derksen

De gemeente heeft de financiële gevolgen van verschillende bouwvarianten laten onderzoeken. Brekelmans: ‘Het college had een bedrag begroot van 2,2 miljoen euro, maar het ziet ernaar uit dat hier dik overheen gegaan wordt.’ Of er gedacht moet worden aan een bedrag van meer dan 5 miljoen euro wilde de wethouder bevestigen noch ontkennen. ‘We moeten nu gaan kijken of we externe kostendragers kunnen vinden. Wellicht dat we villa’s of woningen laten bouwen. Met de opbrengst hiervan kunnen wellicht de kosten voor de herinrichting van de Sportaccommodaties betaald worden.’

Wat de mogelijkheden precies zijn, moet nog onderzocht worden. Voorlopig bekijken de verschillende gemeentelijke commissies de technische kant van de bouw. De voor donderdag 31 augustus geplande bespreking van dit voorstel in de gemeenteraad vindt geen doorgang. De wethouder vervolgt: ‘Een opiniërende bespreking in de raad lijkt mij niet zo zinvol, gezien het huidige gebrek aan inzicht in de mogelijkheden en omvang van eventuele woningbouw of andere kostendragers. Die bespreking zal nu dus wat later moeten gebeuren.’

College steunt Kindervreugd

Lisse - Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat 250.000 euro wordt besteed aan de bouw van een nieuw clubgebouw voor speeltuinvereniging Kindervreugd. Dit in reactie op vragen van Nieuw Lisse in de Algemene Beschouwingen. Wat de eigen bijdrage van Kindervreugd zal zijn en in hoeverre vertegenwoordigers van deze speeltuinvereniging straks eigen werkzaamheden moeten verrichten, bespreekt de gemeente met het bestuur.

Buurt klaagt over geluidsoverlast uit Gemeentelijk Sportpark Ter Specke


Alle sportverenigingen krijgen brief met tips van gemeente

Lisse – Een aantal sportverenigingen op het Sportpark Ter Specke heeft een zogenaamde ‘derde helft’. In alle gezelligheid worden wedstrijden geanalyseerd, onder het genot van enkele glazen drank en diverse soorten muziek. Daarbij wordt nogal eens vergeten, dat dit kan leiden tot geluidsoverlast. Buurtbewoners zijn het spuugzat hiermee soms tot in de nacht te maken te hebben. Daarom zijn klachtenbrieven verzonden aan de sportverenigingen en aan de gemeente.

Joep Derksen

Als reactie op hun schrijven heeft de familie Van der Vlugt een brief gekregen van de gemeente Lisse waarin staat dat hun klacht in de raadsvergadering van 31 augustus behandeld zal worden. Voor die datum wil mevrouw Van der Vlugt dan ook geen commentaar geven. ‘We zijn in gesprek met de gemeente en van de hockeyclub hebben we al een dikke excuusbrief gekregen. Wel is het een fijn gevoel dat er actie wordt ondernomen. De gemeente gaat bemiddelen en dat is voor ons voldoende op dit moment.’ De buurt kan overigens genieten van de rust: ‘Nu zijn alle verenigingen ook met vakantie dus we hebben geen last van overmatig geluid’, aldus mevrouw Van der Vlugt. Niet alle zes sportclubs op het Sportpark Ter Specke waren bereikbaar voor commentaar.
Vakantieperiode

De heer R. van Loon, Secretaris van de atletiekvereniging De Spartaan, kon wel bereikt worden. Hij had op het moment dat hij gebeld werd door het Witte Weekblad de brief van de gemeente net ontvangen. ‘Ik wil eerst deze zaak met het bestuur spreken voordat we naar buiten treden. We kunnen pas over een week bij elkaar komen in verband met de vakanties. Ik wil niet vooruitlopen op de zaken, maar waarschijnlijk zullen we wel contact opnemen met de buurtbewoners. Wel wil ik duidelijk stellen dat eventuele geluidsoverlast van onze vereniging niet veroorzaakt wordt door het houden van feesten, maar dat deze klachten betrekking hebben op de gebruikte speaker tijdens de paar wedstrijden die wij jaarlijks (voornamelijk) overdag organiseren.’

Theo Borgert, voorzitter van hockeyclub Hisalis is duidelijk in zijn uitspraken. ‘We moeten geen overlast bezorgen aan de buurt. We zitten er voor het nut van de gemeenschap en deze overmaat aan geluid wil ik niet meer in de toekomst. Als het weer gebeurt, vinden die activiteiten niet meer plaats. Dit heb ik ook met bewoners zelf besproken en we hebben onze excuses aangeboden.’ Het bestuur van Hisalis heeft ook maatregelen genomen om te voorkomen dat de buurt weer overlast zal ondervinden. ‘Voortaan moet de betrokken groep die de feestactiviteiten organiseert eerst toestemming vragen aan het bestuur om deze feesten te organiseren. Onze toestemming krijgen ze alleen als ze duidelijk kunnen laten zien dat er geen geluidsoverlast zal zijn. Ook worden de bewoners van tevoren geïnformeerd over de twee of drie feestelijke activiteiten in het jaar. Laat een ding duidelijk zijn: we moeten als club geen overlast bezorgen. We zitten er voor het nut van de gemeenschap.’

Toestemming

D66 wethouder De Roon erkent dat ‘je niet blij wordt van loeiend harde muziek om twee uur ’s nachts in het weekend’ en heeft actie ondernomen. Hoewel niet alle sportverenigingen op Ter Specke voor overlast zorgen krijgt wel iedere club een brief van de gemeente waarin een aantal tips worden gegeven hoe zij de buurtbewoners kunnen informeren over op aankomende evenementen.

De Roon benadrukt dat de vergunningen allemaal in orde waren en hij wil nog niet meten hoe hoog het aantal decibellen is dat over de buurt wordt uitgestrooid. De wethouder gaat ervan uit dat de brieven voldoende zijn om de overlast te verminderen en te zorgen voor wederzijdse verdraagzaamheid. Hij gaat verder in de komende maanden alle sportverenigingen van Lisse bezoeken voor een eerste nadere kennismaking.

Mogelijk geen monumentstatus voor geliefd pand Kanaalstraat

'Het is een beetje inconsistent beleid'

Lisse – Het college heeft woensdag 2 augustus op basis van juridisch advies het voornemen uitgesproken om Kanaalstraat 44 niet als monument aan te wijzen. De wethouders kunnen hiertoe zelfstandig beslissen, maar gezien de gevoeligheden omtrent dit pand willen de bestuurders wel eerst de mening van de raad horen.

Joep Derksen

Ooit heeft de gemeente de eerste stappen gezet om dit pand tot gemeentelijk monument te verklaren. De toenmalige eigenaar heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit en is indertijd door de rechter in het gelijk gesteld. Vervolgens is voor het pand een sloopvergunning aangevraagd en verleend. Twee jaar lang gebeurde er niets, behalve dan dat het pand twee keer van eigenaar verwisselde.

De huidige eigenaar wil wat anders bouwen en heeft een bouwvergunning aangevraagd. Buurtbewoners hebben ruim 500 handtekeningen verzameld om het gebouw te behouden en hebben steun gekregen van de monumentencommissie. Deze commissie vindt het pand ‘zeer monumentwaardig’ en heeft het advies aan het college gegeven dat het pand in haar huidige staat bewaard moet blijven. De eigenaar is echter duidelijk in zijn standpunt: ‘De sloopvergunning is afgegeven en ik zal hem ook benutten!’

Standpunten

Wim Bosch, voorzitter van de Vereniging Oud Lisse, is zeer verbaasd dat Kanaalstraat 44 geen monumentale status krijgt. ‘Het is een beetje inconsistent beleid en ik begrijp het niet allemaal. Eerst werd heel duidelijk aangegeven dat de gemeente zou gaan voor een monumentstatus. En nu wordt er een ander besluit genomen. Waarschijnlijk is men bang voor claims. Het lijkt erop dat de hele actie om Kanaalstraat 44 als monument te behouden uit verkiezingsoverwegingen is geweest. Er zijn handtekeningenacties gehouden, de wethouder kwam met de foto in de krant en na de verkiezingen worden andere standpunten ingenomen. Het is een zwabberend beleid en dat geeft weinig vertrouwen voor de toekomst.’ De voorzitter gaat zich nog beraden op de te ondernemen stappen van de Vereniging Oud Lisse.

Het is een behoorlijk dilemma voor het college. De wethouders hebben de juridische adviseurs gevraagd wat de beste oplossing is en het advies laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘Wijs dit pand niet tot monument aan, want u hebt geen juridisch been om op te staan!’ Donderdag 31 augustus wordt de definitieve beslissing genomen.

Monumentencommissie laat laatste vergadering schieten

Lisse – De voor dinsdag 15 augustus geplande vergadering van de monumentencommissie is niet doorgegaan. Voorzitter Joop Zwetsloot besloot het enige agendapunt schriftelijk te behandelen.

Hij zei: ‘Voor deze laatste vergadering staat één aanvraag op de agenda van iemand die een monument bezit. De eigenaar wil toestemming krijgen om iets aan het monument verbouwen en vaak heeft zo’n aanvraag een tijdslimiet en moeten we als commissie voor een bepaalde datum een besluit nemen. De laatste vergadering van onze commissie kan vanwege de ontwikkelingen rond de nieuwe monumentencommissie heikel worden. De aanvraag zelf mag hiervan geen hinder ondervinden en moet gewoon doorgang vinden. Ik zal op het gemeentehuis navragen of er een tijdslimiet zit aan de aanvraag. Als dit niet het geval is, dan gaat de hele vergadering niet door. Is er wel een tijdslimiet, dan besluiten we schriftelijk over de aanvraag om het college positief of negatief te adviseren.’

‘Bespreek projecten gezamenlijk

Lisse – Ad van Zelst, fractievoorzitter van Nieuw Lisse, heeft maandag 14 augustus tijdens de openbare vergadering van het raadspresidium een voorstel gedaan: ‘Beleg een aparte vergadering en ga een aantal grote projecten, als de CNB-locatie, het sportfonds en het Poelhuys, nu eens gezamenlijk bespreken.’ Hij vindt dat er tijd verloren gaat met het bespreken van slechts een project per keer. In zijn optiek hebben voorstellen automatisch gevolgen voor andere gemeentelijke bouwplannen. Daarom moeten eerst de consequenties berekend worden, voordat een bepaalde discussie wordt voortgezet. Burgemeester Corrie Langelaar, voorzitter, was enthousiast: ‘Dit voorstel klinkt me als muziek in de oren. Er zitten wel wat haken en ogen aan, maar het college zal hier zeer zeker naar kijken.’

Demostraatje Kanaalstraat te bekijken in gemeentehuis

Lisse – Met ingang van september is in het gemeentehuis een zogenaamd ‘demostraatje’ te zien, dat toont hoe de Kanaalstraat er in de toekomst uitziet. De ontwikkelingen omtrent de planvorming vormen een heet hangijzer. Daarvan is het college van burgemeester en wethouders zich bewust. De hoofden zijn daarom bij elkaar gestoken om te bedenken hoe de burger meer (objectieve) informatie kan krijgen over hetgeen staat te gebeuren.

Een creatieve oplossing is gevonden. Wie nog tijdens de inspraakperiode een goed beeld wil krijgen, kan op de bovenste etage van het gemeentehuis terecht. Het demostraatje toont onder meer het straatmeubilair, de steentjes in de weg, de verlichting en de papierbakken. VVD-wethouder Bas Brekelmans: ‘De inwoners kunnen zien en voelen hoe de situatie er later zal uitzien. Zo kun je zelf beoordelen of het om een vooruitgang of achteruitgang gaat.

Lissenaar kiest stembureau

Lisse – Het college van burgemeester en wethouders werkt voor de tweede keer mee aan het landelijk experiment Stemmen in een willekeurig stembureau. Dat werd dinsdag 15 augustus bekendgemaakt. De verkiezingen voor de Tweede Kamer worden woensdag 22 november gehouden. Dan kan de burger zijn voorkeur voor een politieke partij kenbaar maken op een stembureau naar keuze. Die vrijheid geldt alleen de eigen woonplaats. Deze mogelijkheid was in Lisse ook al succesvol bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006. ‘Het college heeft hier positieve ervaringen mee opgedaan’, aldus wethouder Jan Kippers.

College wil meer bedrijventerreinen

Lisse – Het college van burgemeester en wethouders ontvouwde dinsdag 8 augustus plannen om gebieden aan te wijzen als bedrijventerrein. Op dit moment heeft het PPO terrein de status ‘onderwijs’, dit verandert in ‘bedrijven’. Het Tuinbouwschool-terrein krijgt de bestemming ‘gemengde doeleinden’.

Joep Derksen

Het gevolg van deze wijzigingen is, dat in de toekomst meer bedrijven zich op deze locaties kunnen vestigen. Ook wil de gemeente een stuk bedrijventerrein ontwikkelen in het gebied vanaf de C&A-vestiging tot aan Geestwater. Het terrein is bereikbaar via de rotonde en het nieuwste stuk van de Vennestraat. Dit stuk grond ligt aan de zuidkant van het bedrijventerrein Dever en naast een vrachtwagenparkeerterrein. Ambtenaren van de gemeente hebben uitgezocht of deze ontwikkelingen zullen leiden tot een toename van het vrachtverkeer. De uitkomst is dat verwacht wordt dat het aantal vrachtwagens binnen de gemeente Lisse juist eerder zou afnemen: ‘Het idee van het parkeerterrein is om de vrachtwagens die nu nog verspreid over de hele gemeente parkeren, juist uit het dorp te houden. Ook de verkeersbeweging zal hierdoor buiten het centrum van Lisse plaatsvinden. Door het realiseren van het parkeerterrein kan een handhavingsbeleid worden opgesteld voor de rest van de gemeente. Hierdoor zal eerder sprake zijn van een áfname van het aantal vrachtwagens binnen de gemeente Lisse.’

Brandweerkorpsen fuseren

Lisse - De brandweerkorpsen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout moeten onder de verantwoordelijkheid van een intergemeentelijk brandweerbureau vallen. Dit is het advies van de Stuurgroep Intergemeentelijke Samenwerking Brandweer, dat dinsdag 15 augustus openbaar werd gemaakt. Met nadruk wordt in het rapport gesteld, dat slechts een persoon zeggenschap over het bureau moet krijgen. Samenvoeging van de korpsen zou leiden tot 'een nog efficienter opererende brandweer'. Het college van burgemeester en wethouders reageert in principe positief op de ontwikkelingen. Een van de redenen is dat de financiele gevolgen voor Lisse lijken mee te vallen. De drie gemeenteraden geven naar verwachting in januari 2007 hun oordeel.

Appartementen in voormalige antiekhandel en bollenschuur

Lisse - Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 15 augustus aangegeven een monumentenvergunning te verlenen voor het pand Heereweg 30, een rijksmonument. Gevolg van dit besluit is, dat bouwondernemer Hillgate Aquamarijn BV de voormalige antiekhandel en oude bollenschuur kan verbouwen tot appartementencomplex. Zowel de Monumentencommissie als de Rijksdienst voor de Monumentenzorg hebben positief gereageerd op de bouwplannen. Er worden echter wel enkele voorwaarden gesteld. Zo mag het bedrijf enkele tussenmuren niet verwijderen. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft verder ernstige bezwaren tegen het vervangen van de houden dakvloeren door gasbeton op staalconstructie. De bestaande plannen om een 'prefab' betonwand te plaatsen aan de dakranden vinden ook geen genade. Het overheidsorgaan adviseert de bestaande keramische afwerkranden 'te herstellen, danwel aan te vullen'.

'Het is een terechte actie om zo tot een brede samenstelling te komen'

Huidig lid De Boer content met aanpak Monumentencommissie

Lisse – ‘Ik neem met een goed geweten afscheid.’ Dat stelt Hildebrand de Boer, een van de huidige leden van de Monumentencommissie, die per 1 september verandert. Hij vindt vier jaar zitting hebben in het orgaan genoeg en voelt zich niet ongemakkelijk naar aanleiding van de besluitvorming rond de nieuwe samenstelling. ‘In 2002 werden de leden van de commissie nog benoemd, maar het college heeft gewoon de vrijheid om via andere manieren nieuwe mensen te krijgen.’

Joep Derksen

‘Op het moment dat mij gevraagd werd of ik wilde blijven, twijfelde ik' bekent De Boer. 'Omdat ik het heel druk kreeg en andere dingen liet prevaleren, heb ik besloten om niet door te gaan met de monumentencommissie. Wat betreft de keuze van het college, kan ik zeggen, dat de gemeente de opvolging voortvarend heeft aangepakt. Ik vind het een terechte actie om zo tot een mooie brede samenstelling te komen. Maar voor Wim Bosch is de uitkomst wel teleurstellend. Zakelijk gezien vind ik het echter veel belangrijker hoe de commissie wordt samengesteld.
Zijn er verschillende invalshoeken aanwezig? Zijn de leden deskundig, breed georiënteerd en afkomstig van plaatselijke historische verenigingen? Dat is waar het om gaat.


De geselecteerde personen ken ik niet. Wel vind ik het jammer dat de VOL niet in directe zin betrokken zal zijn bij de commissie. Er is veel kennis aanwezig bij een aantal VOL-leden in het bijzonder. Het is heel goed om van deze kennis gebruik te maken. Oud Lisse is toch een vereniging die haar kennis altijd beschikbaar heeft wil stellen. Ik hoop dan ook dat ze bereid blijven deze kennis over te dragen, want de VOL had altijd een positieve insteek. In de vier jaar dat ik bij de commissie zat, was men altijd buitengewoon coöperatief met het monumentenbeleid in Lisse en dat is een positieve zaak .Ik hoop dat ondanks de verschuivingen die inzet van VOL toch kan worden gewaarborgd.

Advies

Als advies voor de nieuwe leden van de monumentencommissie wil De Boer het volgende nog kwijt: ‘Voor het centrum en haar omgeving van Lisse wordt een inhaalslag gemaakt. De negatieve ontwikkelingen uit de afgelopen 20 -30 jaar worden nu deels hersteld: daar wordt aan gewerkt. In deze dynamische gemeente werken mensen hard en leunen niet achterover. Soms wordt er echter te veel in geld gerekend en te weinig in toekomstkwaliteit. Ons cultuur is de basis van wat er is en wat er was. Allerlei kleinschalige belangrijke gebouwtjes en structuurtjes moet je koesteren. Bijvoorbeeld het Hofje aan de Kanaalstraat. Het risico is dat hier uiteindelijk de beuk in gaat. Het leuke van ons centrumgebied is, dat er uit alle periodes wat te vinden is. De wortels houden pas op bij het moment dat de Kanaalstraat ontstond. Je hebt nog steeds gebouwen uit die tijd die er redelijk goed uitzien, aangevuld met stukken groen.’

De Boer vervolgt: ‘Als je op zo’n plek een redelijk groot gebouw neergezet, wordt een partij er tijdelijk financieel beter op wordt. Maar Lisse wordt financieel minder aantrekkelijk omdat er minder toeristen zullen komen om Lisse te bekijken. En vergis je niet, want er komen veel mensen van buiten Lisse om de gebouwen te bezichtigen! Het gaat om de kwaliteit en de diversiteit van deze kwaliteit. Monumenten zijn daar heel belangrijke steunpilaren voor. Dat belang gaat veel verder dan het gebouw zelf. Er is ook economisch belang, namelijk de aantrekkelijkheid van het dorpscentrum. Ik hoop dat op basis van de nieuwe monumentennota, het daarop afgestemde beleid succesvol zal zijn.’

Benoemingen commissie niet in lijn met "Monumentenbeleidsplan 2005'

Vereniging Oud Lisse wil argumenten gemeente vernemen
Lisse – De Vereniging Oud Lisse (VOL) heeft vanaf 1 september 2006 hoogstwaarschijnlijk geen vertegenwoordiging meer in de Monumentencommissie. Een daartoe ingestelde sollicitatiecommissie selecteerde vier nieuwe personen die volgens de officiële gemeentelijke verklaring “in teamverband aanvullend zijn op elkaar. Vereniging Oud Lisse is ontstemd over de gang van zaken. Voormalig voorzitter Ton Rouwhorst en opvolger Wim Bosch doen om die reden een boekje open.

Joep Derksen

Vereniging Oud Lisse werd in 1992 opgericht als reactie op het veronderstelde gemeentelijke afbraakbeleid met betrekking tot cultureel erfgoed. In de eerste jaren ging het om een protestorgaan, waarvan de leden regelmatig de barricades op gingen. De laatste tien jaar richtte men zich echter op adviesverstrekking aan de gemeente. Mede daarom wordt de keuze niet begrepen.

Bosch: ‘Laat een ding duidelijk zijn: het gaat ons er niet om dat een bepaald persoon in de nieuwe Monumentencommissie komt. Er zijn voldoende capabele mensen binnen de VOL die de taken van een commissielid op zich kunnen nemen. Het voorstel voor een monumentencommissie die zonder deelname van de VOL besluiten wil nemen, is onprofessioneel, gemaakt door goedwillende amateurs.’

Rouwhorst doet er een schepje bovenop: ‘Toenmalig wethouder Frans Prins heeft de VOL verzekerd dat onze vereniging altijd een zetel zou hebben in de monumentencommissie; wij hebben alle benodigde kennis in huis. We zien het cultuurbeleid van Lisse ook weer echt afglijden. Prins had passie en zorgde voor meer openheid en gezamenlijk overleg. Zijn opvolger, Jaap Schuit, was “afstandelijk ongeïnteresseerd” en de huidige wethouder, Adri de Roon, is gewoon ongeïnteresseerd.’

Inhoudelijk

Bosch: ‘Met name hebben wij inhoudelijke bezwaren. De gemeenteraad heeft het Monumentenbeleidsplan 2005 aangenomen. De benoemingen zijn niet in lijn met de regels die hierin gesteld worden ten aanzien van de samenstelling van de monumentencommissie. Het gaat mij niet om de personen, maar er moeten altijd twee leden van lokale (Lissese) erfgoedorganisaties in de commissie zitten. De VOL voldoet aan deze voorwaarde, maar het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek bijvoorbeeld is een regionale organisatie.’

Hij vervolgt: ‘Ook zegt het college in haar persbericht dat ze niet zelf de keuze hebben gemaakt voor de nieuwe commissie, maar dat dit het werk is van de sollicitatiecommissie. Dat is gewoon niet waar. Het sollicitatieteam, bestaande uit Rita den Bresser en Ir. A. Kats van Dorp Stad en Land, heeft twee voorstellen met verschillende teams van mensen ingediend bij het college en het college heeft zelf de keuze gemaakt. We gaan een officiële brief schrijven en bezwaar indienen tegen de gevolgde procedure. Daarnaast willen we ook te horen krijgen wat de feitelijke argumenten zijn om VOL buiten de monumentencommissie te houden. Er zijn fouten gemaakt en de raad dient het college hierop te wijzen.’

De voorzitter van Oud Lisse vult hier op aan: ‘Ik voel wel dat de wethouders door de ambtenaren van de afdeling Ruimtelijke Ordening op het verkeerde been worden gezet. Het is regelmatig voorgekomen dat de afdeling RO conclusies doorspeelt aan het college die niet stroken met de werkelijkheid. In het dossier van Kanaalstraat 44 bijvoorbeeld heeft de rechter nooit gezegd dat het pand niet monumentwaardig is. Toch verscheen daarna een interne notitie van de afdeling Ruimtelijke Ordening waarin staat dat het pand niet monumentwaardig is.’

Transparant

Rouwhorst: ‘Dat klopt. Er is gewoon geen transparant beleid; er worden vaak spelletjes gespeeld en de wethouders worden niet altijd goed geïnformeerd. Het monumentenbeleid valt onder Cultuur, maar in feite is het de afdeling RO die bepaalt wat er gebeurd.’ Rouwhorst zou het zorgelijk vinden als de link tussen de VOL en de monumentencommissie wegvalt: ‘Onderling waren de verhoudingen in deze commissie altijd heel goed. We hebben monumenten behouden en zaken voor elkaar gekregen, denk maar eens aan de tuinbouwschool en het gebouw van de Amsterdamse school. We hebben onze merites echt wel verdiend.

Bosch: ‘Wat ook steekt is dat Guus Mesman de huidige leden van de monumentencommissie heeft gezegd dat we helemaal niet hoefden te solliciteren. Vervolgens wilde de selectiecommissie toch een motivatiebrief + CV ontvangen. Dit was de eer te na van Hildebrand de Boer en hij heeft geweigerd om zich kandidaat te stellen.’ Rouwhorst vult aan: ‘Indertijd heb ik gezegd: ‘Als Wim kan blijven, ga ik eruit’ en onder die voorwaarde ben ik opgestapt. En nu hoor ik niets meer van Mesman: hij heeft geen passie, dat is duidelijk.’

Het laatste woord ligt bij de gemeenteraad, maar mocht de VOL toch geen deel uitmaken van de nieuwe monumentencommissie, dan zal Oud Lisse deze commissie anders benaderen. Bosch: ‘We gaan niet direct in de contramine en de barricades op, maar we gaan de dingen wel bij de naam noemen. In alle vergaderingen van de monumentencommissie en de commissie Ruimtelijke Ordening zullen we gebruik maken van ons inspreekrecht.

Het geheim van 60 jaar huwelijk: gezellig samen in de weer zijn

Voorhout – Op 21 augustus zijn Jan en Alie van den Nouland – Van der Vlugt niet minder dan 60 jaar getrouwd. Het gelukkige echtpaar vierde deze gedenkwaardige dag met een heilige mis in de Bartholomeuskerk en aansluitend een feest in restaurant De Eng. Op Jan’s 89ste verjaardag, afgelopen zaterdag, bracht loco-burgemeester Hollart namens de gemeente Teylingen naast felicitaties ook een grote bos bloemen en een kaarsenstandaard.

Joep Derksen

Alie (84) en Jan zijn allebei geboren en getogen in Voorhout en hebben nooit ergens anders willen wonen. Jan was bollenkweker en had zijn eigen bedrijf, dat nog steeds door achterneven beheerd wordt. Alie ondersteunde haar man met het bedrijf en zorgde tegelijkertijd voor de opvoeding van hun zes kinderen; drie zonen en drie dochters.

Het stel kende elkaar al sinds Alie zes jaar was. Maar pas jaren later kregen Jan en Alie echt verkering. Jan’s zus ging trouwen in 1941 en zijn familie wilde dat hij op de bruiloft van zijn zus niet alleen zou zijn. De ouders hadden een mogelijke bruid voor hem uitgezocht, maar Jan vond dit meisje ‘niet zo leuk’. Een week voor de bruiloft vroeg hij Alie of zij met hem mee wilde gaan naar de bruiloft en Alie stemde toe.

Ware liefde

En deze keuze had verstrekkende gevolgen, want na een verkeringsperiode van vijf jaar zijn ze nu al zes decennia bij elkaar. Dat moet wel ware liefde zijn, maar was het ook liefde op het eerste gezicht? ‘Nee’, aldus Alie, ‘dat is gegroeid van beide kanten. De verliefdheid kwam later en is uitgegroeid tot liefde.’ Voor jongelui die willen gaan trouwen heeft Alie nog wel wat adviezen: ‘Zorg ervoor dat je goed leeft met elkaar en elkaar leert waarderen. Het meest belangrijke is, dat je wat voor elkaar over wilt hebben!’

Gevraagd naar een leuke anekdote is het eerste wat het echtpaar te binnen schiet de ‘wc-pot affaire’. Haar schoonzoon Jan wilde het wc-raampje schoon maken en ging ‘met zijn vieze cementschoenen bovenop mijn splinternieuwe stoel staan’, zo vertelde Alie. ‘Vervolgens liet hij een steen vallen bovenop de wc, die prompt helemaal kapot was. Ik kwam net terug van het zwembad waar twee van mijn kinderen, Sjaak en Marian, hadden afgezwommen en we moesten hoognodig. Gelukkig hebben we op stel en sprong een nieuw toilet kunnen vinden.’ Schoonzoon Jan mag zich overigens nog altijd lid van de familie noemen.

Moeilijk

In zestig jaar heb je ook wel eens moeilijke tijden. Alie: ‘We zijn in 1946 getrouwd en direct na de oorlog was er niets. Die beginjaren waren heel moeilijk vanwege geldgebrek. Toen we trouwden hadden we alleen een paar stoelen en een eigen bed. We hadden geen handdoeken, textiel of andere uitzet.’ 1958 was een rampjaar voor het gezin. Maar liefst vier kinderen leden tegelijkertijd aan geelzucht en Alie moest bollen pellen om suiker te kunnen kopen. Suiker helpt namelijk tegen de geelzucht. Gelukkig hebben alle kinderen deze ziekte overwonnen.

Dochter Corrie vertelt hoe blij ze is met haar ouders. ‘In al die jaren is vader nog nooit boos geweest. Hij is een heel rustige man. Ma gaat altijd graag uit eten met de kinderen. Ook al heeft ze haar eigen pannen op tafel staan, ze laat het rustig koud worden om samen naar het restaurant te gaan. De grootste hobby’s van mijn vader zijn lezen en bridgen. Ma zorgde altijd voor zieke familieleden en heeft in de loop der jaren heel veel kleren voor ons gemaakt.’

Het echtpaar geniet heel veel van de familie: op hun verjaardagen, maar ook met kerst komen de kinderen, tien kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen bij elkaar en dat is altijd een waar familiefeest! En wat is het geheim om zo lang te leven dat je je 60-jarig huwelijk kunt vieren? Alie: ‘Iedere dag voor het eten een glaasje nemen. Jan neemt een sherry en ik een portje. Daarnaast is het heel belangrijk om gezellig samen te leven en in de weer te blijven.’

Burgemeester Staatsen aan de slag in Voorschoten


Op 25 augustus neemt interim-burgemeester Jos Staatsen met een besloten feestje afscheid van de ambtenaren van Teylingen. CDA-wethouder en loco-burgemeester Wim Hollart liet zich onlangs lovend uit over de periode dat Staatsen aan het roer stond. 'Die acht maanden zijn een goede periode geweest. Maar het is ook goed dat met burgemeester Schelberg, die op 28 augustus begint, er een definitieve burgemeester komt.'

'De spontane en intieme sfeer maakt dit festijn zo succesvol'

Tweede lustrum voor Noordwijks Accordeonfestival
Noordwijk – Het tiende Noordwijkse Accordeonfestival wordt zondag 27 augustus bij café De Wels gehouden. Wat begon als een grap is in die jaren uitgegroeid tot een traditie dat honderden mensen uit het hele land bezoeken. Samen met vijf anderen organiseert Wim Krewinkel al een decennium lang dit festijn, terwijl de meeste van hen geen accordeon bespelen. Dat moet wel een roeping zijn!

Joep Derksen

‘Nee hoor’, vertelt Wim lachend, ‘het is allemaal als grap begonnen. We vonden dat er helemaal geen culturele dingen meer georganiseerd werden in Noordwijk. Onder een biertje – of waren het er meer? – kwamen we tot de conclusie dat we dan zelf maar iets muzikaals moesten organiseren. In die tijd nam Cees Meeuwenoord, bekend van het duo C&A (Cees & Aad) afscheid als professioneel artiest. Hij was zelf een begenadigde accordeonist, dus voor hem hebben we het Accordeonfestival opgezet.’
Variatie

De opzet van het festival is eenvoudig. Mensen die het accordeon als hobby bespelen worden uitgenodigd dan wel uitgedaagd om voor publiek te spelen. Er zit dus ook een grote variatie aan kwaliteiten tussen de achttien performers. En dat is juist de aantrekkingskracht. Het publiek vindt het allemaal geweldig; af en toe valt iemand uit de toon tijdens het spelen, of weet de noten niet meer en prompt gaan de toehoorders de tekst verder zingen. Deze vriendschappelijke en ‘ons-kent-ons’ sfeer is in de loop der jaren ontstaan.
Intiem

‘Direct kwamen al meer dan tweehonderd mensen om naar de muziek te luisteren, en dat was nog voor Maxima’s bruiloft, toen Karel Kraaijenhof de accordeonmuziek weer populair maakte!’ zo vertelt Wim. ‘Door de mond-tot-mond reclame is het aantal bezoekers nu ruim verdubbeld. Maar we willen er geen megagroot festival van maken, hoor. Het behouden van de spontane, intieme sfeer is wat dit festijn zo succesvol maakt. De artiesten vragen geen gage en de bezoekers hoeven geen entree te betalen. De entertainer Paul Sellers stelt zijn apparatuur ter beschikking en we krijgen steun van alle kanten. Mensen kunnen binnen en buiten zitten om van de accordeonmuziek te genieten en een drankje te drinken. Dit jaar hebben we alle artiesten die het eerste jaar ook optraden bereid gevonden weer te komen spelen. Van het verkeer zullen de bezoekers geen last hebben, want we hebben van de gemeente toestemming gekregen om het stukje weg van de A. van Royenstraat vóór café De Wels af te sluiten.’
Feest

En als je nu helemaal niets met accordeonmuziek hebt? Is het dan nog leuk om te komen? ‘Op het festival komen allerlei mensen, van jong tot oud’ legt Wim uit. Speciaal voor dit jubileumjaar hebben we de band Amazing Stroopwafels bereid gevonden op te treden. Zij maken van iedere show een feest. Met een repertoire van meer dan vijftig nummers is er altijd wel een tekst die iemand kent. Tussen de optredens door treedt het duo T.J.'s op. Had ik al gezegd dat er bijna net zoveel vrouwelijke als mannelijke accordeonisten zullen optreden?’

Het tiende accordeonfestival zal plaatsvinden op zondag 27 augustus van 13:00 uur tot 20:00 uur in café De Wels aan de A. van Royenstraat. De toegang is gratis.

Pannenkoeken na gedane arbeid

220 kinderen bouwen enthousiast hutten in regen en wind
Noordwijk – Niet minder dan 220 kinderen weerstonden afgelopen week de grillen van moeder natuur en bouwden in regen en wind hun eigen hutten op het veld naast voetbalclub SJC. Stichting Jeugd & Jongerenwerk is zeer tevreden over het aantal kinderen dat deelnam, al waren er wel wat pijntjes weg te werken.

Joep Derksen

En die pijntjes betroffen dan met name pijnlijke vingers waar met de hamer op geslagen was en wespensteken. Simone Pont (25), coördinator van de huttenbouw week vertelt: ‘In 2004 deden 130 kids mee met het bouwen, vorig jaar waren het er 170 en dit jaar participeren er nog vijftig meer. De kinderen maken elkaar enthousiast en die mond-tot-mondreclame zorgt ervoor dat er een groeiende belangstelling is. Alleen dankzij de 15 vrijwilligers kunnen we dit ook organiseren.’
Diefstal

Simone onderbreekt het interview en stapt op een groepje jongens af die wat al te creatief met de verfkwasten bezig zijn: ‘Heren, niet met verf gooien!’ Het groepje tien-jarigen luistert gedwee. De coördinator pakt het gesprek weer op en vertelt wat haar van het hart moet. ‘We zijn een jaar lang druk bezig met de voorbereidingen en de kinderen vinden het geweldig. Dan is het des te jammer dat er woensdagnacht spullen uit de bus zijn gestolen. Niet alleen frisdrank en snoepjes, maar ook een dure aggregaat. En vorige week zaterdagnacht hebben onverlaten de ruiten van ons busje ingeslagen. Ik hoop echt dat getuigen wat hebben gezien en dit bij de politie melden. Het is doodzonde dat dit gebeurt, want uiteindelijk zijn de kinderen de dupe.’

Kinderen

Wat vinden de kinderen van het hutten bouwen? Stan, Casper en Arthur doen dit jaar voor het eerst mee en ze vinden het ‘zeker weten leuk!’ Casper was door een wesp gestoken en Arthur had met een hamer op zijn pink geslagen, maar dat mocht de pret niet drukken. De aanwezige EHBO-ster, Hennie Klaaijsen, heeft er een mooie pleister opgeplakt en de pijn was al bijna weg. Ruben had zich op zijn vinger geslagen en vertelde: ‘Als ik hem krom buig, doet het pijn’, waarop een van de andere kinderen riep: ‘Dan moet je dat ook niet doen!’

Nikita, Jessie, Sam, Joshua en Max vonden het schilderen het leukst. Voor de krant vertelde Joshua enthousiast: ‘Ik kreeg bij het timmeren een spijker onder mijn nagel!’ Sam ging hier overheen: ‘Ik heb in mijn arm gezaagd’ en Nikita: ‘Bij mij heeft een insect me gebeten!’ Jona, Jesse, Björn, Nils en Luc zijn na drie dagen blij dat ze met het verven mochten beginnen. ‘Daar ben je lekker snel mee klaar.’

Het oudste groepje huttenbouwers waren Anouk, Josselin, Manon en Zita. Zij hadden ook heel slim over het bouwen nagedacht, want als enige deelnemers was hun hut bedekt met plastic zakken van de binnenkant en lag bovenop het dak een hele lading gras. Dit alles om de regen buiten te houden. Anouk: ‘Volgend jaar wil ik graag nog een keer meedoen, maar dan ben ik helaas te oud.’ Simone Pont had hier wel een oplossing voor: ‘We kunnen kijken of we voor jou een uitzondering kunnen maken.’

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar geen prijs voor de mooiste hut. Simone: ‘De kinderen zijn altijd zo blij met het resultaat van hard werken. Als dan de prijsuitreiking was geweest waren een paar kinderen extra blij en de meeste anderen toch een beetje teleurgesteld. Daarom hebben we de prijs afgeschaft, zodat iedereen gewoon gelukkig is.’

Dit jaar is het de derde en waarschijnlijk de laatste keer dat het huttenbouwen gebeurd op het terrein naast de SJC. Op dit veldje worden huizen gebouwd. Jeugd en Jongerenwerk is op zoek naar een nieuwe locatie voor volgend jaar. Ze voeren hiervoor overleg met de gemeente, maar suggesties zijn altijd welkom. Jeugd en Jongerenwerk organiseert allerlei activiteiten. Zo zijn er knutselclubs, kookcursussen, disco’s voor jongeren en streetdance lessen. In oktober zal er een open dag zijn, waar mensen meer te weten kunnen komen over deze stichting. Voor meer informatie kan gekeken worden op:
www.sjwb.org.

NVVH Vrouwennetwerk: al 45 jaar actief in de regio

Teylingen – In 1912 richtten Marie Heijne en Anna Polak de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen op om onder meer vrouwen een stem te geven en functies van man en vrouw gelijke waardering en betaling te laten krijgen. Nog altijd zijn deze onderwerpen actueel en houdt de wereldwijde organisatie zich bezig met het verbeteren van de positie van de vrouwen. Op lokaal gebied houden de vrouwen zich soms met andere dingen bezig. De afdeling Sassenheim van de NVVH Vrouwennetwerk, zoals de vereniging sinds 1 januari van dit jaar heet, heeft het sociale aspect hoog in het vaandel staan.

door Joep Derksen

“We vechten tegen de vereenzaming en zorgen ervoor dat vrouwen niet geïsoleerd raken”, zo vertelt Ineke van der Zee, Voorzitter. “Vaak komt het voor dat vrouwen van die hun partner verliezen in een gat vallen. Het hele sociale netwerk klapt soms ineen. Als je jonger bent, hoeft dat niet altijd zo te zijn, maar voor vrouwen boven de vijftig is het moeilijker om je leven weer op te pakken en met andere vrouwen in contact te komen. De NVVH helpt hierbij. Wij organiseren cursussen over bijvoorbeeld literatuur en kunstgeschiedenis, maar hebben ook een boekenclub, wandelclub, fietsclub en een bridgeclub. En als een van onze 180 leden ziek is, dan komen we langs met een bloemetje.”

De leden van de afdeling Sassenheim wonen in Voorhout, Warmond, Sassenheim, Lisse en Hillegom. Het bestuur bestaat uit zeven personen, die tijdens het interview allemaal aanwezig waren. Een van hen, Bep den Haring, vertelt: “Naast het sociale aspect helpen we soms ook mee met goede doelen. Zo hebben we een project in Afrika gesteund.”

De meeste leden van de NVVH zijn tussen de 50 en 90 jaar. Ineke zegt hierover: “Natuurlijk proberen we ook jongere vrouwen lid te maken, maar dat lukt gewoon niet. Onder de vijftig werkt het merendeel van de vrouwen, ze hebben hun gezin, gaan sporten en zijn razend druk. Ze hebben dan geen tijd voor de activiteiten van de NVVH, laat staan voor een bestuursfunctie.” Elly Wesseling vult aan: “Maar met de vergrijzing, waardoor er steeds meer 50-plussers komen, krijgen we dus ook meer leden!”

Naast het sociale aspect geeft de NVVH ook informatie over geldzaken, pensioen, echtscheidingen en dergelijke onder de noemer ‘Geld en recht’. Voor een lidmaatschap van € 35,- kunnen de leden hier gebruik van maken. “Als je jarenlang je echtgenoot over de financiën hebt laten beslissen, is het heel moeilijk om een goed overzicht te houden als je op een dag alleen komt te staan. Ook met deze dienst zijn we meer nodig dan ooit”, legt Riet Wiegel uit.

Iedere eerste zondag van de maand organiseert de NVVH lezingen. Later dit jaar zal er gesproken worden over het Parijs van toen en nu. In december sluit de vereniging het Rembrandtjaar af met een unieke diaserie.

Wilt u ook met andere vrouwen in contact komen? Op 7 september houdt de NVVH een open dag. Van 10:00 tot 12:00 is iedere vrouw welkom in het Onderdak voor een eerste kennismaking om zo te weten te komen wat de NVVH allemaal doet. Het 45-jarig bestaan wordt op 4 oktober door de leden gevierd met onder meer een presentatie van de enige ‘echte’ Jacoba van Beieren, Marleen van Leeuwen. Ook kan gekeken worden op de website:
www.nvvh.nl.

VVD dient wijzigingsvoorstel in voor Urban Villa’s

Sassenheim – De Bewoners Belangenvereniging Noord West Sassenheim (BBNS) ageert al geruime tijd tegen de bouwplannen van de ‘Urban Villa’s’ van de Schutse. Ruim veertig families hebben bezwaar gemaakt tegen de hoogte van deze twee nog te verrijzen gebouwen. De VVD-fractie vindt een aantal bezwaren hout snijden en dient in de commissie ruimte van 23 augustus een voorstel in om de nieuwbouwplannen te wijzigen.

door Joep Derksen

De VVD heeft intensief onderhoud gehad met de BBNS. Deze bewoners van de Teylingerlaan, de Hoofdstraat, de Jan van Brabantweg en de Rietschelflaan hebben Keeven uitgelegd dat er met twee maten wordt gemeten. “Wij als eigenaren aan de Teylingerlaan mogen nog geen dakkapel bouwen omdat onze huizen cultuur historisch erfgoed zijn. Maar pal tegenover ons komen wel torens te staan die twee keer zo hoog zijn”, zo vertelt Willem de Jong.

“Het is belangrijk te weten dat wij op zich niet tegen plannen zijn, mits deze maar een beetje in lijn blijven met de gebouwen die er al staan. Natuurlijk hoeft de nieuwbouw niet precies even hoog te zijn en we begrijpen dat een bedrijf winst moet maken. Maar de winstmaximalisatie mag niet ten koste gaan van het stedenbouwkundig ontwerp en het woongenot van de bewoners. Sommigen bewoners zitten hier al meer dan veertig jaar en ze zijn onaangenaam verrast door de laatste ontwikkelingen.”

De Jong vervolgt: “Bouwlagen van 16 tot 20 meter hoog passen niet in het dorpse karakter en bij de rustieke oude laan. Gemeentelijke plannen hebben in 2001 al vastgesteld dat nieuwbouw in onze buurt altijd conform de omgeving zal zijn. De huidige woningen zullen rond de 10 meter hoog zijn en dan is het niet redelijk om de nieuwbouw twee keer zo hoog te laten worden.”

Bob Keeven, VVD-raadslid legt zijn betrokkenheid uit: “Ik ben benaderd door de bewoners. Ze hadden het gevoel dat er niet naar hen werd geluisterd en dat een beslissing over de nieuwbouw een gelopen race was. Ik heb me in de achtergrond verdiept en ben, in overleg met de BBNS, met een verbeteringsvoorstel gekomen. De bouwplannen worden hier niet mee overhoop gegooid, maar het plan is in feite simpel. Maak het voorste gebouw een verdieping lager en het achterste gebouw een verdieping hoger. Deze oplossing past ook in het totaalontwerp van de Schutse”

Dit voorstel zal op 23 augustus door de commissie Ruimte besproken worden. Voor deze datum, 16 augustus, zal de BBNS ook nog een gesprek hebben met een aantal wethouders. Eigen oplossingen en voorstellen tot een meer acceptabele bouwconstructie zullen dan worden ingebracht. De Jong: “We proberen een zodanig stedenbouwkundig plaatje op tafel te krijgen, dat iedereen tevreden is.”

Wat betreft het VVD-voorstel is De Jong gematigd positief: “De BBNS zal het voorstel bekijken en we juichen elke verbetering toe. De huidige plannen zijn voor ons gewoon onacceptabel.” Keeven is blij steun te krijgen van de BBNS: “De VVD trekt zich wat van de bewoners aan en de reden dat ik raadslid ben, is om de mensen met ideeën te kunnen helpen.”

Viva Las Voorhout: Amerikaanse autoshow voor eerste keer in Teylingen


Voorhout – Tijdens het slechtste weer van het jaar afgelopen zondag werd in Voorhout de mooiste autoshow van het jaar gehouden. Meer dan dertig Amerikaanse Cadillacs, Oldsmobiles, Pick-ups, Thunderbirds, Trans Ams en Dodges waren te bewonderen op het terrein van ’t Soldaatje.

door Joep Derksen

De US Car Club C.Z.G., een regionale vereniging van liefhebbers van Amerikaanse auto’s, organiseerde dit jaar voor de eerste keer Viva Las Voorhout. Eigenaars van de vierwielers uit de jaren 50, 60, 70, 80 en 90 kwamen uit het hele land om elkaars eigendom te bewonderen. Iedereen die langs kwam rijden, was echter ook van harte welkom om de wagens van dichtbij te bekijken.

Sjaak Rewijk (bijnaam: Shake) en Eline Ouwehand (Pooky) zijn een jaar bezig geweest met de organisatie van Viva Las Voorhout. Sjaak bezit zelf een groene Oldsmobile uit 1956 en bezoekt minstens een keer per maand een autoshow. Zonder enig budget hebben Eline en Sjaak twee bandjes geregeld. De auto’s konden gratis gestald worden op de terreinen van Unex B.V. en ’t Soldaatje. Eline: “We hebben alles in onze vrije tijd geregeld en hebben dit niet commercieel opgezet, we verdienen hier dus geen geld aan.” Sjaak vult aan: “We verdienen het wel, maar we krijgen het niet.”

De twintig leden van de autovereniging C.Z.G. komen uit heel Nederland, tot Friesland aan toe. De meeste mannen en vrouwen wonen echter in plaatsen als Lisse, Leiden en Hillegom. De deelnemers aan het evenement konden ook prijzen in de wacht slepen, zoals de Pooky's Pick, Best of Show en de Vetste Pick Up.

Gezelligheid en het elkaar weer ontmoeten, was echter het belangrijkste. Hans en Hennie van As bezitten een Cadillac Coup de Ville uit 1958, die ze drie jaar geleden gekocht hebben. Ze zijn al jaren fan van Amerikaanse auto’s en toen ze deze wagen zagen “waren wij verkocht en was de auto verkocht”, vertelde Hennie. Iedere zondag rijden Hennie en Hans naar automeetings als Viva Las Voorhout en daarvoor gaan ze het hele land door. Hans: “Het is een levensstijl. Het wereldje van autoliefhebbers is heel klein, maar groeit wel. Zo’n paar honderd mensen zie je gedurende het jaar steeds weer terug.” Hans heeft een eigen elektrozaak in Alblasserdam en werkt daar zes dagen in de week. Hij en zijn vrouw kijken echter steeds uit naar de zondag om hun geliefde wagen uit de garage te halen en te touren. Hans: “Het is wel jammer van die regen, want we hebben een grote auto met maar hele kleine ruitenwissers.”

Volgend jaar wordt wellicht de tweede Viva Las Voorhout georganiseerd. En met beter weer zullen dan nog meer Amerikaanse automobielen dit dorp bezoeken.

20 augustus 2006

Stichting Het Boerhaavehuis: al 25 jaar actief

Voorhout – Op een steen middenin de Boerhaavetuin staan de woorden: ‘Simplex Veri Sigillum’. Dit was de lijfspreuk van Johannus Boerhaave: ‘Eenvoud is de kenmerk van het ware.’ Een groep enthousiaste Voorhouters is al een kwart eeuw druk met het onderhouden en opknappen van het huis met haar markante tuin. Jan Hordijk en Jan Mosselman praten over hun stichting.

Joep Derksen

Het Boerhaavehuis werd omstreeks 1640 gebouwd en de beroemde medicus en botanicus Herman(nus) Boerhaave werd in 1668 in dit huis geboren. Aan hem ontleent het huis dan ook haar naam. In 1981 was het Boerhaavehuis in een erbarmelijke staat. Er gingen stemmen op om het huis te verkopen, danwel te slopen, zodat de eigenaar van het huis, de toenmalige Hervormde Gemeente, tegenwoordig PKN geheten, geen last meer zou hebben van de onderhoudskosten. Een aantal mensen, waaronder de heren Zuilhof, Leijnse, Dekker en de dames Brokerhof en Van Blitterswijk, vond dit doodzonde en zij hebben de Stichting Het Boerhaavehuis opgericht. Doel van deze stichting was om het huis en de tuin te bewaren voor het nageslacht.

25 jaar later zitten de huidige voorzitter, Jan Hordijk en de PR-man Jan Mosselman op een van de bankjes in de Boerhaavetuin. Een vlinder komt aanvliegen, en gaat op het aantekeningenblok van de journalist zitten. Prachtige natuur, middenin het dorpscentrum van Voorhout!

Jan Hordijk vertelt: ‘Op 23 oktober 1981 is de stichting opgericht. Het was duidelijk dat de eigenaar van het Boerhaavehuis niet ging investeren in het huis en de tuin. Bovendien kon een stichting makkelijker geld inzamelen. In de eerste jaren hebben we dankzij sponsors door de overheid, de hervormde kerk, bedrijven en particulieren, het Boerhaavehuis helemaal kunnen restaureren. Deze restauratie was in 1985 afgerond.’

‘Tien jaar zijn we vervolgens bezig geweest om de tuin opnieuw te ontwerpen in de stijl van de Hollandse Renaissance. De tuinen zijn symmetrisch ingericht en er wordt veel gebruik gemaakt van de open ruimtes. In 1994 hebben we de voortuin gerealiseerd, zoals deze nu is. De gemeente was op dat moment ook bereid om het bos bij de tuin te betrekken. Bezoekers kunnen dagelijks gratis van 10.00 uur – 16.00 uur door de tuin en het bos lopen.’

Hordijk gaat verder: ‘Graag zouden we ook de achtertuin opnieuw willen inrichten, maar dat is wat lastig op dit moment. Het Boerhaavehuis is namelijk nog steeds bewoond. Sinds het huis gebouwd werd, ruim 450 jaar geleden, hebben 38 predikanten van de kleine kerk hier getoefd. En de huidige bewoner heeft liever niet dat bezoekers bij hem in de achtertuin komen en naar binnen kunnen kijken. Ook een predikant heeft zijn privacy nodig.’

Trouwlocatie

Stichting Het Boerhaavehuis heeft echter wel concrete plannen. Jan Mosselman vertelt hierover: ‘We willen een slangenmuur bouwen. Dit is een golvende muur, waarbij in de nissen subtropische fruitbomen neergezet kunnen worden. Ook zijn we van plan om de tuin als trouwlocatie te gebruiken en eventueel een trouwkapelletje op te zetten. Hier hebben we echter niet alleen toestemming van de gemeente voor nodig, maar ook en vooral van de bewoner zelf.’

Iedere maandag zetten 12 vrijwilligers zich in om de tuin bij te werken. Het lijkt een heidens karwei; al dat snoeien, het maaien van het gras, het afknippen van de uitlopers van bomen. Toch ziet de tuin er picco bello uit. Hordijk: ‘Het aantrekken van vrijwilligers blijft een moeilijke zaak. We hebben een heel gezellige club en zijn trots op wat we hebben bereikt. De Boerhaavetuin is een oase van rust in het hart van Voorhout. We nodigen mensen graag uit om een keer op maandagmiddag langs te komen: als je groene vingers hebt, vind je het allicht leuk om mee te helpen!’

In dit jubileumjaar wordt er extra aandacht gegeven aan de vrijwilligers, donateurs en de mensen die de stichting een warm hart toedragen. ‘We gaan een avond voor de vrijwilligers houden, met een presentatie van de Leidse Hortus Botanicus. Dit wordt een bescheiden feestje, maar wel in stijl’, vertelt Hordijk bijna verontschuldigend. De vrijwilligers verdienen het echter om eens goed in de bloemetjes gezet te worden, want de tuin ziet er prachtig uit!

Vanwege het jubileum zal de Historische Kring Voorhout de volgende editie van haar uitgave “Dwarsop” geheel weiden aan het Boerhaavehuis. Mosselman maakt nog even van de gelegenheid gebruik: ‘We ontvangen behoorlijk wat giften, klein en groot en alles is welkom. Sommige bedrijven geven zelfs in natura, in de vorm van rozenstruiken of bloembollen. Als mensen donateur willen worden of als vrijwilliger mee willen helpen aan de tuin, dan kunnen ze contact met ons opnemen: Stichting Het Boerhaavehuis, p/a Rijnsburgerweg 28, 2215 RB Voorhout, T: 0252 210 765.’

Politievrijwilligers zijn de oren en ogen van de maatschappij


Teylingen – De politie Hollands Midden zoekt vrijwilligers die bij grootschalige evenementen en verkeersacties de agenten de helpende hand kunnen bieden. Wijnand Harteveld is al bijna 35 jaar actief als vrijwilliger bij de politie. Hij vertelt als een van de vier vrijwilligers bij de afdeling Oegstgeest, waaronder Teylingen valt, over zijn ervaringen in het bekende blauwe uniform.

Joep Derksen

De term ‘vrijwilliger’ is enigszins misleidend. Iemand die vrijwilliger is bij de politie krijgt namelijk betaald voor haar of zijn werkzaamheden. Daarnaast moet een intensieve politieopleiding van drie jaar zijn afgerond voordat je jezelf een politievrijwilliger mag noemen.

Harteveld (54) is de oudste en langstzittende politievrijwilliger in de regio en hij wil nog wel een paar jaar doorgaan. ‘Vroeger was ik vrachtwagenchauffeur, maar ik wilde wel eens proberen hoe het is om als agent actief te zijn. Nu werk ik zo’n 240 uur per jaar als vrijwilliger voor de politie en heb inspraak over hoe ik mijn diensten wil draaien. Daarnaast werk ik ook 38 uur per week als surveillant.’

Activiteiten

Tijdens en na de 3-jarige opleiding worden vrijwilligers ingezet voor een breed scala aan activiteiten. Beroepspolitie nemen de vrijwilligers op pad en gezamenlijk worden alcoholcontroles, snelheidscontroles en andere verkeerscontroles opgezet. Ook wordt toezicht gehouden op kermissen, markten en het uitgaansleven. In de afgelopen jaren is er wel een kentering gekomen in het soort mensen dat politievrijwilliger wordt. Harteveld: ‘Vroeger kreeg je meer mensen die altijd al bij de politie wilden komen en het fijn vonden om een pakkie aan te hebben. Nu melden de mensen zich aan die in de maatschappij willen staan en anderen willen helpen. Dat is een goede ontwikkeling.’

Worden de mensen die de beroepsagenten bijstaan wel voor vol aangezien door hun professionele collega’s? Daar is Harteveld heel duidelijk in: ‘Een vrijwilliger wordt helemaal opgenomen in een team en is gewoon een collega. Er wordt zeker niet min gekeken naar zo’n man of vrouw. Wel is het zo, dat vrijwilligers niet voor alle activiteiten worden ingezet. Als het gaat om grootschalige onderzoeken of bijvoorbeeld drugs, dan nemen de professionele agenten de touwtjes in handen.’

Van de 128 vrijwilligers die in de regio Hollands Midden actief zijn, is ongeveer 25% vrouw. Dit heeft er toe bijgedragen dat de ‘machocultuur’ binnen de blauwe knoop veel minder is geworden. ‘Vroeger mocht je als politieman of –vrouw niet huilen, maar nu is dat niet meer zo. Als er ingrijpende gebeurtenissen zijn, dan vraagt een coördinator altijd of je psychologische begeleiding nodig hebt. En tegenwoordig durven de mensen daar gewoon ‘ja’ op te zeggen.’

De meeste mensen die zich aanmelden als vrijwilliger zijn zo rond de veertig jaar. Harteveld zou dit vak echter ook aan jongelui vanaf zo’n 20 jaar willen aanraden. ‘Ze zien dan zelf ook wat er gebeurt aan vernielingen en overlast die vaak tijdens het uitgaansleven plaatsvinden. Daar komt bij, een vrijwilliger is de oren en ogen van de politie en fungeert als een brugfunctie. Zo kunnen andere jongeren ook gemakkelijker met ons in contact komen.’

Mensen die geïnteresseerd zijn om politievrijwilliger te worden, kunnen zich aanmelden voor de voorlichtingsavond op 17 augustus. Deze zal om 20:30 uur worden gehouden in het districtsbureau aan de Duinwetering in Noordwijk. Aanmelden kan bij Atty Geerling: 06 2186 6858.

Maximaal vier huurders in panden aan Heereweg

Lisse – D66-wethouder Adri de Roon heeft dinsdag 8 augustus bekendgemaakt dat er een eind komt aan de gedoogsituatie omtrent de huurpanden Heereweg 462 en 462a, vlakbij de Engelenkerk. Al jaren wonen daarin meer dan de toegestane vier personen. De huurders, voornamelijk afkomstig uit Polen, zijn geen familie van elkaar, maar zijn voor hun werk naar Lisse gekomen. De eigenaar, Fischer, vroeg het college van burgemeester en wethouders de situatie te tolereren.

Hij heeft inmiddels met betrekking tot twee stellen de huur opgezegd. Het ene koppel koopt in oktober een huis en mag van de gemeente tot die tijd op Heereweg 462 wonen. Het andere paar zal proberen met hulp van hun werkgever nieuwe woonruimte te krijgen. Als deze zoektocht niet langer dan een half jaar duurt, heeft wethouder De Roon ook met hen geduld.

Teylingen dwarsboomt plannen voor aanduiding recreatieroutes

Lisse – Holland Rijnland, een samenwerkingsorgaan van 23 gemeenten in de regio, had het plan opgevat een systeem te realiseren om wandel-, fiets- en vaarroutes aan te duiden. In eerste instantie waren alle gemeenten bereid mee te betalen aan het invoeren hiervan.

De gemeente Teylingen heeft echter laten doorschemeren dat ze, vanwege de financiële situatie, wellicht geen geld wil uitgeven voor dit plan. Hierdoor komt het hele idee op losse schroeven te staan. Het college van burgemeester en wethouders van Lisse reageerde dinsdag 8 augustus op de negatieve ontwikkelingen: ‘De kracht van Holland Rijnland is de kracht van het collectief. Als één gemeente niet meedoet aan een plan, dan vallen de anderen ook af.’

Bezwaar tegen rommelmarkt

Lisse - Het collegevan burgemeester en wethouders maakte eerder deze maand bekend te willen toestaan, dat de Nederlands Hervormde Gemeente één keer in de zes weken een rommelmarkt in de Hobaho-hallen houdt. De nabij wonende familie Van der Lans tekent hiertegen in een brief bezwaar aan. In een reactie stelt wethouder Jan Kippers: ‘De gemeente hoopt er met het gezin uit te komen; we willen moeizame processen voorkomen.’ Een van de opties die de gemeente overweegt, om een voor iedere partij bevredigende oplossing te bereiken, is het nogmaals bekijken van het aantal keren dat de rommelmarkt mag worden gehouden.

Kleine financiële meevaller

Lisse – VVD-wethouder Bas Brekelmans heeft dinsdag 8 augustus bekendgemaakt, dat het tarief voor het verstrekken van een huisvestingsvergunning niet langer 54,50 euro maar 30 euro zal zijn. Ieder jaar stelt de gemeente haar tarieven voor de vergunningen bij. Gewoonlijk betekent dit, dat de prijzen van de diensten omhoog gaan.

Reden voor deze verlaging is dat de prijs gelijk is getrokken met de tarieven die Holland Rijnland stelt. Het is echter niet allemaal goed nieuws wat de klok slaat, want Brekelmans kondigde ook alvast aan dat de gemeente intensief zal kijken naar de ‘kostendekkendheid van de tarieven’. Dit houdt in dat inwoners in de toekomst voor veel gemeentelijke diensten de echte kostprijs moeten betalen. Sinds 1 januari van dit jaar dient bijvoorbeeld de aanvrager van een gehandicaptenparkeerkaart een bedrag van 227 euro te betalen. Dit staat in schril contrast met de 31,40 euro en 32,24 euro die in 2004 en 2005 werden berekend.

Kunstzinnig lokaal talent exposeert in gemeentehuis

Lisse - Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 8 augustus besloten, dat ook lokale kunstenaars gebruik mogen maken van het gemeentehuis om hun creaties te laten zien. De kwaliteit van het werk moet wel van een behoorlijk en toegankelijk niveau zijn. Sinds 2005 mogen ambtenaren met een kunstzinnige inslag al daar hun werk tentoonstellen. Schilders, beeldhouwers, dichters, fotografen en andere professionals en amateurs kunnen informeren naar de mogelijkheden. De gemeente stelt alleen de ruimte ter beschikking, de eigenaar van het tentoongestelde werk is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de opzet en het risico van beschadiging.

Drogisterij van ’t Wout: 30 jaar en nog lang niet klaar


Voorhout – Al dertig jaar weten klanten de DA-drogisterij aan de Herenstraat te vinden. Harde werkers als ze zijn hebben Henk en Jacqueline van ‘t Wout er niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar ze vierden dit jubileum onlangs met een etentje.

door Joep Derksen

Sommige dingen in het leven verlopen typisch. Henk vertelt: “Ik nam op 29 juni 1976 het pand aan de Herenstraat 67 over van de toenmalige eigenaar, Arthur Klaar en een dag later overleed die beste man.” Zelf staat Henk (58) nu al weer drie decennia in zijn winkel met de DA-formule, waarvan de laatste tien jaar samen met zijn vrouw Jacqueline (41).

Het echtpaar helpt met hun personeel, Anne en Anouk, hun klanten met veel plezier en dat willen ze nog vele jaren blijven doen. Jacqueline: “Naast ons uitgebreide assortiment en eersteklas service hadden we tot dit jaar ook een eigen schoonheidssalon. Helaas konden we geen fulltime personeel vinden die in deze salon werkzaam konden zijn. Als je iets doet, moet je het goed doen en we moesten helaas te vaak afspraken uitstellen vanwege de onderbezetting. Vandaar dat we hebben besloten om de activiteiten van de schoonheidssalon voorlopig stop te zetten.”

Onmiddellijk vult Henk aan: “Voorlopig, inderdaad, want we zijn op zoek naar een professionele schoonheidsspecialiste die deze service vanuit onze zaak weer wil aanbieden. In wat voor vorm dat kan gebeuren, dat gaan we na onze vakantie van 21 tot en met 27 augustus bekijken. Dat zal dan ook de eerste keer zijn in dertig jaar dat onze zaak een weekje dicht gaat. Laat me dan ook even van de gelegenheid gebruik maken om alle klanten te vertellen dat wijzelf nog jaren met ons bedrijf aan de Herenstraat zullen blijven!”

Jacqueline springt hierop in. “Dat klopt absoluut, sinds we de schoonheidssalon dicht hebben, krijg ik twintig keer op een dag de vraag: ‘Ga je sluiten?’. Nee dus! We zijn iedere week van dinsdag tot en met zaterdag open en blijven onze klanten met raad en daad helpen.”

Winkeldieven in Herenstraat

Voorhout – Twee sujetten zijn vorige week dinsdag met wisselend succes in verschillende zaken proletarisch gaan winkelen. In een drogisterij werden de ‘heren’ op heterdaad betrapt op het moment dat ze met hun tassen door het elektronische alarm liepen. De eigenaar hield hen staande en liet hen de tassen openmaken. Prompt waren twee flessen eau de toilette zichtbaar.

Aangifte doen kost deze ondernemer een halve dag aan papierwerk en dergelijke, dus hij liet de dieven gaan, met de waarschuwing niet weer in zijn winkel te komen. Een van de buren had de duistere personen ook in de winkel gehad en ging prompt controleren of er niets bij hen gestolen was. Dat bleek helaas wel het geval te zijn geweest. Een portemonnaie van een van de medewerkers was ontvreemdt. De politie werd gebeld en drie agenten kwamen opdagen, zodat aangifte gedaan kon worden. Naar de dieven werd nog gezocht, maar van hen ontbrak ieder spoor. “Ze zullen wel weer op de trein zijn gestapt”, verzuchtte een ondernemer.

Fietsbranche: ‘verplichten fietshelm een goed idee’

Teylingen – Niet minder dan 67.000 fietsers bezoeken jaarlijks de Spoedeisende hulp. Van deze slachtoffers hebben 15.000 mensen te maken met hoofdletsel. Dit is reden voor de stichting Consument en Veiligheid om te pleiten voor een verplichting van het dragen van een fietshelm.

door Joep Derksen

Volgens de stichting weerhoudt met name het imago van de fietshelm mensen ervan om dit veiligheidsmiddel te dragen. “Het wordt in Nederland als iets belachelijks gezien om met een helm op rond te fietsen. Maar met name kinderen tussen de vijf en tien jaar zijn kwetsbaar en moeten nog leren fietsen. Bij hen komt hoofdletsel vaak voor, maar liefst 1.600 keer per jaar.”

Fietsspeciaalzaak Profile Warmerdam, met verschillende vestigingen in Teylingen, kan zich helemaal vinden in het advies van Consument en Veiligheid. Hubert, een van de medewerkers, vertelt: “Helmen zijn goed en veilig. Nederland is een van de laatste landen waar een helm nog ingevoerd moet worden. Wat ons betreft, gaan niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zo’n helm dragen.”

Over het negatieve imago van de helm maakt de fietsverkoper zich geen zorgen: “Met mooie designs, wordt zo’n helm meteen een stuk flitsender. Bovendien, wat vind je belangrijker: je eigen veiligheid of je imago?”

De dokterspost in Voorhout was duidelijk in de reactie op het gebruik van een fietshelm. “Natuurlijk is een helm dragen tijdens het fietsen veiliger!”

Oude Agnes herleeft tijdens huttenbouw 2006


Voorhout – Sinds 2000 laat de Stichting Jeugdraad Voorhout de jongeren van zes tot twaalf jaar hun eigen hutten bouwen. De laatste jaren gebeurt dit op het terrein van de ijsbaan. Heel wat pallets hout, afkomstig van onder meer de Elsloo fabriek en de oude Agnes, worden ‘gerecycled’ en ruim 50 bouwwerken van meerdere verdiepingen werden afgelopen week in elkaar getimmerd.

door Joep Derksen

Bezwaarschriften zijn er niet ingediend tegen de hoogbouw, maar dat zou ook met het tijdelijke karakter van de hutten te maken kunnen hebben: afgelopen vrijdag waren alle bouwwerken weer weggehaald en was het materiaal afgevoerd. De 170 Voorhoutse kinderen waren in ieder geval zeer trots op wat ze met hout en spijkers hebben kunnen maken. En niet zonder reden, want een aantal hutten zou niet misstaan hebben als tuinhuisje; alleen het likje verf ontbrak nog.

Dora Duijnisveld organiseert al zes jaar de huttenbouw voor de Stichting Jeugdraad Voorhout. “De kinderen worden in groepjes verdeeld, zodat ze samen een hut kunnen bouwen. Eigenlijk mag het niet, maar af en toe helpt een van de ouders een handje mee, maar dat is niet altijd garantie voor een beter resultaat.”

De kinderen werken met hamers, spijkers en zagen en de vraag of deelname aan de huttenbouw niet gevaarlijk kan zijn voor de kinderen werd voorafgaand aan het bouwen regelmatig gesteld door de ouders. Dora: “We zorgen dat de kinderen zo voorzichtig mogelijk omgaan met de hamers en zagen, maar we hebben wel een paar pleisters moeten gebruiken, ja. Maar er is niets ernstigs gebeurd en de kinderen hebben het reuze naar hun zin.”

En wat vinden de kinderen van het bouwen? Thomas doet voor het eerst mee en hij had geen ontwerp in gedachten. “We zijn gewoon aan de slag gegaan”. Dirk en Chrisje hebben al wat meer ervaring en zijn trots op wat ze bereikt hebben. “We hebben ons gebouw met twee verdiepingen in een halve dag gemaakt.” Een van de moeders, Joyce van Veen, is razend enthousiast: “We doen volgend jaar absoluut nog een keer mee. Ik wist niet dat het zo mooi zou zijn en het team van Dora doet het ook verschrikkelijk leuk!”

Bryan wordt burgemeester tegen wil en dank

Voorhout – Ieder jaar is het gebruikelijk dat een burgemeester wordt benoemd voor het huttendorp. Het ene jaar is dat een meisje, het andere jaar een jongen. Een voormalige burgemeester, Ton Hoek (13) vertelt over zijn ervaringen: “Ik organiseerde spelletjes en keek een beetje rond bij de gebouwde hutten. Je bent drie dagen burgemeester, maar nadeel is, dat je hut gesloopt wordt door de andere kinderen.”

door: Joep Derksen

Dora Duijnisveld, hoofd begeleider van het huttendorp, kondigde de nieuwe burgemeester aan: “Hij wilde niet, maar wordt het toch: Brian van de Berg!” Brian (11) kwam met een beetje verontwaardigd gezicht naar voren, waar hij de burgemeestersketting overhandigd kreeg. Om middelpunt van de belangstelling te zijn, is niet iets wat hem iedere dag overkwam. Zijn eerste taak was het uitdelen van snoepjes aan de andere kinderen.

Terwijl hij dit zeer bedreven deed, vertelde Brian hoe hij het vond burgemeester te zijn: “Mwah, wel een beetje leuk”. Zijn moeder was erg blij met haar zoon en gaf hem een klapzoen op de wang. Dat werd minder gewaardeerd: “Hou op!” riep de burgemeester. Brian is de man van continuïteit: “Ik laat de huttenbouw gewoon doorgaan en het normale leven gaat verder. Ik zal niets veranderen.” Hij vond burgemeestersketting mooi, maar had toch een advies aan Dora en de anderen: “Het uitstapje naar het Archeon was heel leuk, maar had veel langer moeten duren.”

Dora: “Het Archeon was inderdaad heel succesvol en we gaan er zeker nog een keer naar toe. Of dat volgend jaar wordt, of een jaar later, moeten we nog bekijken. Hopelijk kunnen we daar dan een paar uur extra voor uittrekken.” De begeleider vertelde ook waarom de keuze was gevallen op Brian. “Hij is altijd enthousiast en doet aan heel veel activiteiten mee. Dit jaar heeft Brian zelfs het scoutingkamp afgezegd om te kunnen knutselen. Hij verdient het om burgemeester te zijn!”

Snackbar maakt kans op titel “Lelijkste plek van Nederland”.

Warmond – Niemand minder dan Eelco Brinkman, voormalig CDA-coryfee en tegenwoordig Voorzitter van de organisatie Bouwend Nederland, vertelde in het Tv-programma Nova dat hij Snackbar Joppe 2 op Tengnagel de lelijkste plek van Nederland vindt.

door: Joep Derksen

Brinkman laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Ik kom graag in het heerlijke stukje natuur- en recreatiegebied rondom de Kaag. Dit is een prachtig stiltegebied, waar je best wel wat wilt drinken. Ik gun iedere ondernemer zijn omzet, maar zorg dan voor een mooi terras en goed uitzicht op de natuur. ‘t Joppe is echt een last voor het oog.”

Ruud van der Drift is eigenaar van de bewuste snackbar. Hij is het eens met Brinkman. “De plek is prachtig, maar het gebouwtje zelf is niks. Dat pandje is in 2004 neergezet door de gemeente Warmond, onder de bezieling van toenmalig wethouder Van Klinken. Ik zit aan de andere kant van het Joppe en eerst zat er een andere uitbater in, maar hij stopte ermee. Iemand van de gemeente kwam naar mijn toe en vroeg: ‘Is dit niets voor u?”. Ik zei: “Het ziet er niet uit, maar de gemeente vertelde: “Er komt een pad, we gaan de pont verleggen. We hebben plannen voor bossages, afrasteringen dat de koeien er niet bij kunnen komen en nog meer van die dingen.”

Ruud gaat verder. “Als ondernemer kijk ik graag naar mogelijkheden en ik zag daar al die boten liggen. Met een paar nieuwe steigers zou ik voor alle vaarders een Bootdrive kunnen opzetten: dat is een soort McDrive voor boten. Hier zag en zie ik mogelijkheden in. De plek is goed, maar het gebouwtje is maar zozo.”

Koeienrooster

Er is al behoorlijk veel geld uitgegeven door de gemeente Warmond. Ruud: “De gemeente heeft zelf een terrasje aangelegd, maar toen kwamen de koeien binnenlopen. Vervolgens legde Warmond een koeienrooster aan, maar dat werkte niet: de koeien gingen er aan de zijkant langs. De eigenaar van de koeien, de boer, heeft er een hek voorgelegd, maar daardoor konden de fietsers er niet meer langs. Ook zat het door de gemeente aangelegde pad onder de koeienuitwerpselen. En op een gegeven moment had de gemeente geen geld meer om het beter aan te pakken.”

De ondernemer wil zelf bijdragen om de locatie aantrekkelijker te maken. Het punt is dat je zelf niets mag doen van de gemeente, terwijl er veel mogelijkheden zijn om het er wat attractiever uit te laten zien. En tot nu toe heeft de gemeente Teylingen eigenlijk nog niets gedaan. Wel wordt de pont verlegd, dus dat is een nadeel voor ’t Joppe 2.” Berustend zucht Ruud: “Ik heb het ook niet verzonnen. Laat ik maar eens kijken wat de nieuwe gemeente ervan vindt. In de derde week van augustus ga ik met hen om de tafel zitten en ik sta open voor allerlei dingen, want ik wil ondernemen op een goede manier. Ik heb altijd gezegd dat ik graag geld in het project wil steken als ze mij maar de kans geven. Een Rondje Joppe is nog onwijs leuk: voor een euro kun je met je kinderen heel wat doen: wandelen en een beetje zwemmen. In pretparken ben je vele tientallen euro’s kwijt, terwijl je hier met het gezin ook heel veel pret kunt hebben.

Politici

Een aantal politici heeft ook via hun weblog gereageerd over de kwestie van de snackbar. Rose Marie Keijzer (D66) kan de heer Brinkman “wel zoenen”. Ze legt uit: “Een paar maanden geleden heb ik in de gemeenteraad al foto’s laten zien van dit gedrocht dat een paar jaar geleden door Warmond is neergezet. Brinkman’s opmerkingen zullen ongetwijfeld helpen bij het zoeken van een oplossing.”

Albert Vink van de PvdA schrijft dat “wij al eerder hebben aangegeven dat deze patatkraam op de verkeerde plek staat en het college gevraagd de kraam te verplaatsen naar het strandje een kleine kilometer verderop.”

Andere locaties in Nederland die op de nominatie staan om uitgeroepen te worden tot lelijkste plek van Nederland zijn: de Leeuwenstraat in Hilversum, een elektrowinkel in Nijmegen, het Fortiskantoor aan het Rokin in Amsterdam en het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar.

Teylingen organiseert eerste Naturalisatiedag

Teylingen – De Voorhoutse Angela Maria Rosado heeft na vier jaar zwoegen, Nederlands leren en integreren dit jaar het Nederlands paspoort gekregen. Zij is een van de 35 personen die dan ook van de gemeente een uitnodiging hebben ontvangen voor de eerste Naturalisatiedag op 24 augustus.

door Joep Derksen

Angela komt uit de Dominicaanse Republiek, is getrouwd met Rene Mens en heeft twee kinderen: Junior (5) en Liliane (13). In 1999 ontmoette ze haar man in het restaurant waar ze werkte. “Het was echte liefde op het eerste gezicht”, straalt Angela. “In 2000 zijn we getrouwd en een jaar later kon ik van de Nederlandse overheid naar Voorhout komen. Het is zo fijn om hier te wonen: je hebt zoveel contact met de mensen en mijn buurvrouw geeft me nog wekelijks een uur Nederlandse les!”

Vier maanden geleden kreeg Angela haar Nederlandse paspoort en ze kijkt erg uit naar de Naturalisatiedag. “Het is een soort afronding van een fase en dit feest wordt gegeven ter ere van al het werk wat ik er voor gedaan heb. Op de dag zelf gaan mijn man, kinderen, schoonmoeder en schoonzus mee om de dag ook te vieren. Mijn schoonmoeder zei al dat ik een speech moet voorbereiden, voor het geval de burgemeester vraagt of ik nog wat wil zeggen.”

De Nederlandse zorgt momenteel fulltime voor de kinderen, maar wil graag gaan werken in een functie waar ze veel met mensen om kan gaan. Ze had al gesolliciteerd bij een lokale winkel, maar daar kreeg ze als middendertiger te horen dat ze ‘te oud’ was. Ze blijft echter op zoek naar een baan als bijvoorbeeld winkelassistente.
Netjes

Op de vraag wat Angela het mooist vindt aan Nederland, antwoordt ze: “Alles is hier zo netjes en de regels die hier in het land opgesteld en gevolgd worden zijn ook een goede zaak. In de Dominicaanse Republiek zijn de mensen een beetje makkelijk met de regels.” Over wat ze het minst leuk vindt aan Nederland, hoeft Angela niet lang na te denken: “Het weer! De winter in Nederland is verschrikkelijk: koud en nat!”

Op 24 augustus organiseert de gemeente Teylingen in het Trefpunt te Warmond de allereerste naturalisatiedag voor Angela, 26 andere nieuwe Nederlanders en hun familie. Na het welkomstwoord van de burgemeester zal er een rondvaart plaatsvinden met rederij Van der Hulst, gevolgd door een buffet op de boot.

10 augustus 2006

Gezocht: vrijwilligers met een hart

Vrijwilligerscentrale luidt alarmklok
Noordwijk – De Vrijwilligers Central Noordwijk (VCN) is een bemiddelingsbureau dat vrijwilligers in contact brengt met een flink aantal niet-commerciële organisaties. De VCN, opgericht in mei 2005, slaat de alarmklokken want er is een dringende behoefte aan mensen die zich een paar uur per week willen bekommeren om diegenen die van anderen afhankelijk zijn.

Joep Derksen

Wijda de Rooij is Coördinator van de VCN. Ze vertelt: ‘Vroeger wilde ik nooit vrijwilligerswerk doen. Ik was van mening dat je betaald moest krijgen voor wat je deed. Na twee jaar werkloos te zijn geweest, ben ik toch anders tegen de dingen gaan aankijken. Ik ben nu als vrijwilliger actief en het helpen van de mensen geeft me ontzettend veel bevrediging. Je staat ook weer midden in de maatschappij; dat is ook een fijn gevoel!’

Vreemd genoeg zijn de meeste vrijwilligers juist die mensen die al een druk schema hebben, maar nog altijd ruimte vinden om maaltijdpakketten rond te brengen, als klusjesman/vrouw te fungeren of als bestuurslid op te treden. Veel mensen lopen ook rond met de gedachte dat ze ‘wel eens iets voor een ander willen doen’. Vaak blijft het bij die plannen, want er bestaat dan onzekerheid over welke organisaties hiervoor benaderd kunnen worden. Bovendien, willen deze organisaties wel nieuwe vrijwilligers aannemen? Stel je voor dat ze nee zeggen!

De VCN maakt aan al deze twijfels een einde. Mensen die een (klein) deel van hun tijd ter beschikking willen stellen, kunnen met de VCN contact opnemen en aangeven waar hun capaciteiten liggen. De een heeft twee rechterhanden, de ander kan goed organiseren, weer een ander is erg goed met mensen. Iedereen heeft kwaliteiten en de VCN zorgt ervoor dat de vrijwilligers op een plek komen, waar ze zichzelf goed voelen. De ruim twintig Noordwijkse non-profit organisaties kunnen beschikken over een database aan mensen die een paar uur per week hand- en spandiensten kunnen verrichten.

De Rooij: ‘We zijn blij met iedere vrijwilliger. Als ze op wekelijkse basis actief kunnen zijn, dan is dat fantastisch, maar ook wanneer mensen wat minder frequent tijd over hebben, zijn ze welkom bij de verenigingen en stichtingen. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om mensen op te roepen met ons in contact te treden. Onze vrijwilligers zetten zich in voor jongeren, ouderen, sportverenigingen, festiviteiten, vluchtelingen, gehandicapten en dierenasiels, om maar enkele doelgroepen te noemen. Op dit moment zijn we dringend op zoek naar mensen met een eigen auto die een uurtje in de week (van 11:30 tot 12:30) een paar maaltijden willen langsbrengen. Uiteraard worden de benzinekosten vergoedt, maar tegelijkertijd worden families geholpen die anders geen warme maaltijd zouden krijgen.’

‘Maar ook als u zich wilt inzetten voor dingen als boodschappen doen voor een ander, mensen naar de dokter brengen, uitleg geven hoe een computer werkt, of apparatuur installeren, dan kunt u met de VCN contact opnemen.’

Meer informatie:
Gebouw Het Trefpunt
Schoolstraat 2
2202 HJ Noordwijk
T: 071 364 1023
E:
info@vwcnoordwijk.nl
W: www.vwcnoordwijk.nl

Van der Sar blijft keeper van Oranje

Voorhout – De trots van alle Voorhouters en Teylingers, Edwin van der Sar, blijft als keeper beschikbaar voor het Nederlands elftal, zo schrijft hij op zijn website www.edwinvandersar.nl.

Joep Derksen

Van der Sar: “Ik heb de knoop doorgehakt: ik ga door bij het Nederlands elftal. Eerst wil ik de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2008 in Oostenrijk en Zwitserland afronden en dan, hopelijk, het eindtoernooi.”

De keeper en recordinternational is opgelucht nu hij zijn beslissing heeft genomen. “Het heeft lang geduurd voordat ik kon besluiten. De klap na de uitschakeling tegen Portugal op het WK dreunde lang bij mij na. Langer dan ik zelf had verwacht overigens, maar de verwachtingen waren ook zo hoog gespannen.”

Van der Sar denkt nog regelmatig terug aan het teleurstellend verlopen WK. “Steeds schoten weer de beelden van die wedstrijd door mijn gedachten. We hadden kunnen en moeten winnen van Portugal. Bij die gedachten krijg ik een soort van machteloosheid over me. Ik zou de tijd en de momenten terug willen draaien, maar er valt niets meer aan te veranderen.”

“Pas op mijn vakantie in Spanje keerde de rust terug in mijn hoofd en lichaam. Vanaf dat moment begon ik na te denken over mijn toekomst bij Oranje. Ik voel me fit en ben gereed voor een nieuw seizoen met Manchester United. De prikkels komen ook weer op. Ik vind het heerlijk om straks weer te gaan trainen met de jongens. Ik stelde me voor hoe het zou zijn, als ik zou afhaken als international en niet meer met die groep zou werken. Nee, dat voelde dus niet goed....”

De Voorhoutse keeper heeft als droomwens om het EK in 2008 te winnen. En als dat lukt, wie weet komen er dan nog twee mooie jaren…

Gemeente Teylingen wil schadeclaim indienen

Teylingen – Als het bedrijf Safety Control Veiligheidsinspecties en Veiligheidsopleidingen B.V. niet snel de haar opgedragen werkzaamheden uitvoert, zal de gemeente een schadeclaim indienen. Dit blijkt uit de besluitenlijst van burgemeester en wethouders van 11 juli, die enkele dagen geleden openbaar gemaakt is.
Joep Derksen

Safety Control beoordeelt het afgeven van gebruiksvergunningen en voert hiervoor controleonderzoeken uit. Op dit moment zijn 91 vergunningen afgegeven, maar tien projecten moeten nog worden opgestart. Voor vijf vergunningsaanvragen is een onderzoek uitgevoerd, maar nog niet afgerond. Volgens een woordvoerder van de gemeente Teylingen zijn wel de vergunningen voor de meest brandgevoelige objecten verleend.

De brandweer van Teylingen zal op korte termijn het hele systeem van de gebruiksvergunningen overnemen. Dit verklaart wellicht ook de haast die burgemeester Staatsen, onder wiens verantwoordelijkheid deze controles vallen, heeft om het proces klaar te hebben. Het liefst vóór zijn vertrek op 28 augustus.

De gemeentelijke loco secretaris verklaart waarom het college besloten heeft een claim bij Safety Control in te dienen indien de afgesproken werkzaamheden niet op korte termijn worden afgerond. “Het bedrijf dat voor de gemeente Warmond werkzaamheden verrichtte in het kader van gebruiksvergunningen, Safety Concept, is in 2005 failliet verklaard. De heer Van Steenkiste, één van de directeuren van dat bedrijf is verder gegaan met het bedrijf Safety Control B.V. Dit bedrijf heeft voor de
gemeente Sassenheim werkzaamheden verricht voor de afgifte van
gebruiksvergunningen. Die werkzaamheden zijn nog niet in zijn geheel afgerond
terwijl daarvoor al wel betaald is.”

Leo Pieters van Safety Control is zeer verbaasd over de uitspraken van de gemeente Teylingen. “Wij hebben nog niets van de gemeente gehoord over een claim die ze bij ons willen neerleggen. Voordat wij reageren op deze materie lijkt het ons correct om eerst van de gemeente een schrijven of iets dergelijks te ontvangen waarin de gemeente het probleem uiteenzet.”

Safety Control is wegens vakantie van 24 juli tot en met 11 augustus gesloten. Pieters wilde al wel wat achtergrondinformatie geven. “De weergave van de gemeente over de diverse bedrijven is niet geheel correct. Het in 2005 failliet gegane bedrijf Safety Concept is al in 2004 verkocht door de heer Van Steenkiste. Hij heeft in 2004 Safety Control B.V. opgericht. Met andere woorden: de heer Van Steenkiste is niet betrokken geweest bij het faillissement van Safety Concept.”

Pieters besluit: “Pas als we te zijner tijd bericht ontvangen van de gemeente, kunnen wij over de voortgang van de gebruiksvergunningen inhoudelijk overleg voeren met Teylingen.”

Vele toppers op internationaal tennistoernooi in Warmond

Warmond – Dit jaar bestaat de Internationale Lawn Tennis Club van Nederland 75 jaar. Op de banen van Dekker Warmond werd afgelopen week een internationaal toernooi gehouden voor tennissers die ooit voor het nationale team speelden. De tennisfans konden persoonlijk kennis maken met bekende namen als Michiel Schapers, Tom Kempers en Mark Koevermans.

Joep Derksen

Dekker Warmond heeft zowel buitenbanen als binnenbanen en met het weer van vorige week waren de binnenbanen geen overbodige luxe. Zestien herenteams, afkomstig uit landen als Amerika, Israël, Canada, Australië, Frankrijk, Duitsland en Noorwegen streden voor de Windmill Trophy, die in 1948 is ingesteld. Twaalf internationale damesteams gingen voor de eer en de kans om de Marcellisbeker in de wacht te slepen.

Theo Bollerman van de Jubileumcommissie vertelt: “Alle deelnemers zijn ooit in hun carrière voor hun land uitgekomen. Dat zorgt ervoor dat het niveau van de wedstrijden hoog is. Toppers als Krajicek, Haarhuis en Eltingh hebben jarenlang tennisclinics gegeven en de opbrengsten hiervan worden gebruikt voor het organiseren van dit toernooi. We hebben hierdoor een behoorlijk budget van bijna 200.000 euro en de circa 100 deelnemers logeren dan ook allemaal gratis in het Kurhaus in Scheveningen.”

Michiel Schapers heeft in 1985 en in 1988 in de kwartfinale van de Australian Open gestaan. In dat jaar bereikte hij ook de top-25 van de wereldranglijst. Zijn afscheidswedstrijd was in 1992, tegen niemand minder dan John MacEnroe op de US-Open. Vooruitkijkend op de wedstrijden die Michiel op dit toernooi zou moeten spelen zei hij: “Van Duitsland zullen we wel winnen, maar de tweede ronde tegen Frankrijk wordt heel zwaar. Of we het toernooi gaan winnen? Het blijft een teamprestatie…”

Het meeste publiek was op zaterdag aanwezig. De bezoekers hadden er een gezellig dagje uit van gemaakt. “Het is toch leuk om die spelers weer eens te zien”, aldus een van de kijkers. Op een toernooi waar meedoen even belangrijk was als winnen, waren de Nederlandse vrouwen de uiteindelijke winnaars van de Marcellisbeker en wonnen de Amerikaanse heren de Windmill Trophy.

Uitstalregels Blokhuis aangescherpt

Lisse – De richtlijnen voor het uitstallen van goederen in winkelcentrum Blokhuis worden aangescherpt. Dit maakte wethouder Adri de Roon (D66) vorige week dinsdag bekend. De gemeente kreeg van winkeliers en publiek klachten over uitstallingen te ver in het openbaar gebied.

Joep Derksen

Niet alleen levert veel uitstalling problemen op voor bepaalde bevolkingsgroepen, met name gehandicapten en ouders met kinderwagens, ook de veiligheid komt in gevaar. Als er in Blokhuis brand uitbreekt, moet de brandweer volgens De Roon voor de uitvoering van haar werkzaamheden in geen geval gehinderd worden door uitgestalde waren.

De wethouder en eerste loco-burgemeester erkent dat het noodzakelijk is voor ondernemers hun producten uit te stallen. De beslissing van het vorig college van burgemeester en wethouders om dir in bepaalde gebieden van het winkelcentrum zonder vergunning te doen, vindt hij echter ‘niet meer up to date’. De Roon: ‘In het hele gebied dient de veiligheid gewaarborgd te blijven en mag de doorgang voor de voetgangers niet belemmerd worden.’ Dit leidt ertoe dat voortaan winkeliers alleen hun waren en reclameborden direct voor het eigen pand mogen plaatsen. Ook mogen ze geen goederen meer buiten ophangen, omdat de consument dan het hoofd kan stoten.

Alle winkeliers ontvangen een brief van de gemeente waarin de nieuwe regels worden omschreven. Om de naleving te controleren, bekijkt een medewerker van de gemeente de uitstallingen. Wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan, worden snel bekeuringen uitgedeeld.

Motorrijder gewond bij aanrijding

Voorhout – Op de Jacoba van Beierenweg is op zaterdagmiddag 5 augustus een motorrijder onderuit gegaan. Een bewoonster van een van de huizen reed met haar auto achteruit de afrit af de weg op.
De bestuurder van de motor kon de auto die de weg opdraaide niet meer ontwijken en ging onderuit. De 47-jarige man schoof met motor en al de berm in. Hij is met bekkenklachten naar het LUMC ziekenhuis gebracht, waar foto’s gemaakt werden. Omdat de automobilist en de motorrijder verschillende versies van het gebeurde hadden, heeft de politie een sporenonderzoek gehouden om achter de ware toedracht van het incident te komen. De Jacoba van Beierenweg was hierdoor ruim een uur afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer.

Wethouder De Roon zet in op versterking cultureel aanbod

Nieuwe nota moet imago Lisse verbeteren
Lisse - D66 wethouder Adri de Roon gaat via de nieuwe cultuurnota het culturele aanbod versterken. Hij wil dit bereiken door ‘kwaliteitsimpulsen’ te geven, in samenwerking met de beheerders van musea, verenigingen en stichtingen. Zijn plannen verkeren nog in een pril stadium.

Joep Derksen

De Roon: ‘Er zijn honderden vrijwilligers die uitstekend werk verrichten, maar op toeristisch vlak zou Lisse meer te bieden kunnen hebben. Museum De Zwarte Tulp is bijvoorbeeld absoluut het bezoeken waard en toch komen er slechts 5.000 mensen per jaar. Begrijp me goed: ik heb helemaal geen kritiek op het bestuur en de vrijwilligers van dit museum: zij doen hun werk heel goed. Ik kan me alleen voorstellen dat een nieuwe cultuurnota - daarmee hangen het toeristisch beleid en het imagobeleid samen - de uitstraling van toeristentrekkers kan versterken.’
Integraal

De wethouder van onder meer Kunst en Cultuur legt momenteel de eerste hand aan 'zijn' cultuurnota, waarvan eind volgende maand de ambtelijke versie gereed is. De Roon geeft aan dat hij kunst en cultuur ‘integraal’ wil zien waar het gaat over het verbeteren van het imago. Lisse profileert zich al jaren met haar bloembollencultuur en de economische centrumpositie in de regio. Volgens de wethouder dienen de culturele activiteiten hierop in te spelen. In eerste instantie geeft de commissie Culturele Zaken een oordeel over de cultuurnota. Daarna spreekt de gemeenteraad zich erover uit.

‘Met nadruk wil ik vermelden dat elk voorstel tot verbetering van de kwaliteit alleen kans van slagen heeft als de eigenaren van de panden er zelf ook achter staan. Als wij als gemeente meehelpen, bijvoorbeeld om musea een erkende status te geven, dan betekent dit dat zowel Lisse als de Provincie financieel kunnen bijdragen aan de verdere opbouw.’

Verkeer in een richting in Von Bonninghausenlaan

Lisse - De gemeente trekt een bedrag van 135.000 euro uit voor de herinrichting van de Von Bonninghausenlaan. Dat staat in een vrijdag 4 augustus openbaar gemaakt beleidsdocument, ondertekend door wethouder Guus Mesman, die onder meer de werkterreinen Verkeer en Vervoer alsmede WEg en Waterbouw in zijn portefeuille heeft.
Er worden drepmpels en poortconstructies aangelegd. Daarnaast komen aan beide kanten parkeerhavens. Het aantal parkeerplaatsen vermindert volgens het college van burgemeester en wethouders niet. Na de herinrichting kan het verkeer nog maar van een kant de Von Bonninghausenlaan inrijden. Daar geldt dan een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Ook de Julianastraat gaat binnenkort op de schop; daarvoor is 68.000 euro gereserveerd.

250 euro voor gehandicapten, ouderen en chronisch zieken

Lisse - D66-wethouder Adri de Roon heeft bekendgemaakt dat ouderen, chronisch zieken en gehandicapten met een minimuminkomen 250 euro per jaar aan bijzondere bijstand krijgen.
De gemeente krijgt het geld voor deze regeling van de rijksoverheid en wil het direct teruggeven aan de burgers die het toekomt. Vorig jaar maakten negentig mensen gebruik van de regeling. De Roon verwacht dat dit aantal stijgt naar honderd personen.
In de tijd dat de economie aantrekt, merkt nog niet iedereen er het financiele voordeel van. De wethouder laat weten: 'Dit is niet een eenmalige geste van de gemeente. In 2005 konden mensen al gebruik maken van deze regeling en we verwachten dat ook de komende jaren de gemeente de zwakkeren in onze samenleving kan ondersteunen.' Inwoners kunnen met ingan van september een aanvraag voor deze bijzondere bijstand indienen.

'Om een nieuw lokaal te bouwen, hebben we gewoon subsidie nodig'

Huidige college wijst verzoek Volksuniversiteit Lisse af
Lisse – De gemeente heeft het subsidieverzoek van Volksuniversiteit Lisse, om de kosten voor de geplande uitbreiding op zich te nemen, afgewezen. De instelling heeft een bouwaanvraag ingediend en berekend dat de kosten voor het realiseren van een negende lokaal 22.450 euro bedragen. Bestuurslid Albert Busman, coordinator huisvesting en docent digitale fotoverwerking, is verbaasd over het besluit: 'We hebben een ruimtetekort vanwege het enorme aanbod aan cursussen.'
Joep Derksen

Volksuniversiteit Lisse draait zonder winstoogmerk. De twintig vrijwilliers moeten het rooien met weinig financiele middlen. Maar volgens Busman, gaat het anno 2006 al wel om een totaal van zestig cursussen, die door zo'n 1470 belangstellenden worden gevolgd. Met zoveel cursisten voorzien we wel degelijk in een culturele behoefte. Op ons terrein staat nog een ongebruikte overkapping. Ons voorstel aan de gemeente was om hiervan een leslokaal te maken. In deze afgescheiden ruimte zouden prima cursussen als yoga worden gegeven.’
Dolenthousiast

‘Het vorige college heeft het bestuur gevraagd snel een bouwvergunning in te dienen en subsidie aan te vragen. Die wethouders waren dolenthousiast over alles wat we doen’, aldus Busman. ‘We draaien nota bene zonder winstoogmerk en hebben dus niet te veel centjes. Om een nieuw lokaal te bouwen, hebben we gewoon subsidie nodig. Nu de aanvraag is afgewezen, gaat er helaas een streep door de plannen en dat is heel jammer.' Busman is erg betrokken bij Volksuniversiteit Lisse. 'Het nieuwe college is misschien niet zo bekend met ons. Ik nodig ze dan ook van harte uit om langs te komen.’

Hij heeft een mogelijke oplossing voor het probleem: ‘We hebben nog de mogelijkheid om sponsors te zoeken. Bij de entree van het nieuwe lokaal kan een bord komen te staan met de opdruk "Dit lokaal wordt gesponsord door…". Gaat het niet door, dan blijft het natuurlijk behelpen en moeten alle cursussen in het kleine ebouwtje gegeven worden. Soms huren we extern ruimte en dat kost handenvol geld.'
‘Volksuniversiteit Voorhout krijgt van de gemeente Teylingen wel subsidie. Daardoor kunnen ze cursussen tegen lagere prijzen aanbieden.’ Busman blijft enthousiast: ‘We organiseren voor vrijdag 25 augustus een open avond en voor de 26ste een open dag. Geïnteresseerden kunnen dan kijken naar ons aanbod en kennismaken met de docenten.'
Busman is voor vragen over sponsoring bereikbaar via 0252 419 518. Nadere informatie staat op www.volksuniversiteit-lisse.nl.