Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

10 augustus 2006

Gemeente Teylingen wil schadeclaim indienen

Teylingen – Als het bedrijf Safety Control Veiligheidsinspecties en Veiligheidsopleidingen B.V. niet snel de haar opgedragen werkzaamheden uitvoert, zal de gemeente een schadeclaim indienen. Dit blijkt uit de besluitenlijst van burgemeester en wethouders van 11 juli, die enkele dagen geleden openbaar gemaakt is.
Joep Derksen

Safety Control beoordeelt het afgeven van gebruiksvergunningen en voert hiervoor controleonderzoeken uit. Op dit moment zijn 91 vergunningen afgegeven, maar tien projecten moeten nog worden opgestart. Voor vijf vergunningsaanvragen is een onderzoek uitgevoerd, maar nog niet afgerond. Volgens een woordvoerder van de gemeente Teylingen zijn wel de vergunningen voor de meest brandgevoelige objecten verleend.

De brandweer van Teylingen zal op korte termijn het hele systeem van de gebruiksvergunningen overnemen. Dit verklaart wellicht ook de haast die burgemeester Staatsen, onder wiens verantwoordelijkheid deze controles vallen, heeft om het proces klaar te hebben. Het liefst vóór zijn vertrek op 28 augustus.

De gemeentelijke loco secretaris verklaart waarom het college besloten heeft een claim bij Safety Control in te dienen indien de afgesproken werkzaamheden niet op korte termijn worden afgerond. “Het bedrijf dat voor de gemeente Warmond werkzaamheden verrichtte in het kader van gebruiksvergunningen, Safety Concept, is in 2005 failliet verklaard. De heer Van Steenkiste, één van de directeuren van dat bedrijf is verder gegaan met het bedrijf Safety Control B.V. Dit bedrijf heeft voor de
gemeente Sassenheim werkzaamheden verricht voor de afgifte van
gebruiksvergunningen. Die werkzaamheden zijn nog niet in zijn geheel afgerond
terwijl daarvoor al wel betaald is.”

Leo Pieters van Safety Control is zeer verbaasd over de uitspraken van de gemeente Teylingen. “Wij hebben nog niets van de gemeente gehoord over een claim die ze bij ons willen neerleggen. Voordat wij reageren op deze materie lijkt het ons correct om eerst van de gemeente een schrijven of iets dergelijks te ontvangen waarin de gemeente het probleem uiteenzet.”

Safety Control is wegens vakantie van 24 juli tot en met 11 augustus gesloten. Pieters wilde al wel wat achtergrondinformatie geven. “De weergave van de gemeente over de diverse bedrijven is niet geheel correct. Het in 2005 failliet gegane bedrijf Safety Concept is al in 2004 verkocht door de heer Van Steenkiste. Hij heeft in 2004 Safety Control B.V. opgericht. Met andere woorden: de heer Van Steenkiste is niet betrokken geweest bij het faillissement van Safety Concept.”

Pieters besluit: “Pas als we te zijner tijd bericht ontvangen van de gemeente, kunnen wij over de voortgang van de gebruiksvergunningen inhoudelijk overleg voeren met Teylingen.”

1 Comments:

At 10:45 a.m., Anonymous Schade claimen said...

Dat kan ook op deze manier!

 

Een reactie posten

<< Home