Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 augustus 2006

Mogelijk geen monumentstatus voor geliefd pand Kanaalstraat

'Het is een beetje inconsistent beleid'

Lisse – Het college heeft woensdag 2 augustus op basis van juridisch advies het voornemen uitgesproken om Kanaalstraat 44 niet als monument aan te wijzen. De wethouders kunnen hiertoe zelfstandig beslissen, maar gezien de gevoeligheden omtrent dit pand willen de bestuurders wel eerst de mening van de raad horen.

Joep Derksen

Ooit heeft de gemeente de eerste stappen gezet om dit pand tot gemeentelijk monument te verklaren. De toenmalige eigenaar heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit en is indertijd door de rechter in het gelijk gesteld. Vervolgens is voor het pand een sloopvergunning aangevraagd en verleend. Twee jaar lang gebeurde er niets, behalve dan dat het pand twee keer van eigenaar verwisselde.

De huidige eigenaar wil wat anders bouwen en heeft een bouwvergunning aangevraagd. Buurtbewoners hebben ruim 500 handtekeningen verzameld om het gebouw te behouden en hebben steun gekregen van de monumentencommissie. Deze commissie vindt het pand ‘zeer monumentwaardig’ en heeft het advies aan het college gegeven dat het pand in haar huidige staat bewaard moet blijven. De eigenaar is echter duidelijk in zijn standpunt: ‘De sloopvergunning is afgegeven en ik zal hem ook benutten!’

Standpunten

Wim Bosch, voorzitter van de Vereniging Oud Lisse, is zeer verbaasd dat Kanaalstraat 44 geen monumentale status krijgt. ‘Het is een beetje inconsistent beleid en ik begrijp het niet allemaal. Eerst werd heel duidelijk aangegeven dat de gemeente zou gaan voor een monumentstatus. En nu wordt er een ander besluit genomen. Waarschijnlijk is men bang voor claims. Het lijkt erop dat de hele actie om Kanaalstraat 44 als monument te behouden uit verkiezingsoverwegingen is geweest. Er zijn handtekeningenacties gehouden, de wethouder kwam met de foto in de krant en na de verkiezingen worden andere standpunten ingenomen. Het is een zwabberend beleid en dat geeft weinig vertrouwen voor de toekomst.’ De voorzitter gaat zich nog beraden op de te ondernemen stappen van de Vereniging Oud Lisse.

Het is een behoorlijk dilemma voor het college. De wethouders hebben de juridische adviseurs gevraagd wat de beste oplossing is en het advies laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘Wijs dit pand niet tot monument aan, want u hebt geen juridisch been om op te staan!’ Donderdag 31 augustus wordt de definitieve beslissing genomen.