Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 september 2006

Ammoniak vrijgekomen in Menkenfabriek


Sassenheim - Bij de Menkenfabriek aan de Edisonstraat is maandagochtend ammoniak vrijgekomen. De hele fabriek werd ontruimd en de productie kwam volledig stil te liggen. Hans Kleintjes, Commandant Brandweer OVSW, vertelde dat van een medewerkster de luchtwegen zijn aangetast en dat ze door de ammoniaklucht onwel is geworden. Nadat ze zuurstof toegediend gekregen heeft, zit ze nu thuis bij te komen van de schrik.

Joep Derksen

Bij navraag vertelde Wim Menken dat de fabriek ammoniak in het koelingssysteem heeft zitten. ‘Dat is niets raars, want dat is overal in Nederland. Op zondagavond om 11 uur heeft een lekkage plaatsgevonden in het overdruksysteem, die vrijwel onmiddellijk is gedicht. Maandagochtend om zes uur bleek er toch nog ammoniak te ontsnappen uit het systeem.” Menken wil de mensen gerust stellen: “Er zijn hier en daar wat te hoge waarden gemeten, maar de situatie zelf is onschadelijk. De veiligheidsnormen zijn heel streng en de verhoogde concentratie ammoniak wordt afgezogen. We nemen het zekere voor het onzekere, maar feit is wel dat dit gewoon een heel vervelende situatie is. De veiligheid van onze werknemers gaat boven alles.’

Mevrouw Bergsma van de brandweer meetploeg informeerde de directie dat er een verhoogde concentratie aan ammoniak in de waterzuivering zit ‘en dat dampt een beetje’. Kleintjes legde uit dat de koeling niet goed functioneert en dat voor de fabriek schoongefilterd wordt, meetploegen aan het werk zijn om de concentratiewaarden in kaart te brengen. Nadat dit gebeurd is, zal de ammoniak geventileerd worden. De brandweercommandant heeft er alle vertrouwen in, dat de veiligheidsmaatregelen van Menken goed zijn: ‘Ze moeten wel, want anders ligt hun productieproces stil, zoals nu het geval is.’

18 september 2006

'Het is fijn andere mensen te helpen'

Zusjes organiseren concert voor kinderen in Atjeh

Lisserbroek – Waar houden de tieners en pubers zich tegenwoordig mee bezig? Het antwoord op deze vraag lijkt simpel: internet, televisie, muziek, MSN. Enige maatschappelijke betrokkenheid is vaak ver te zoeken. Dit geldt echter niet voor Georgina (11) en Natasha (15) Booth. Zij waren zo geschokt door de beelden van de Tsunami slachtoffers in Atjeh dat ze ‘iets voor de kinderen die deze ramp overleefd hadden wilden doen’.

Joep Derksen

Georgina legt uit wat haar motivatie is: ‘Ik doe graag wat met liefdadigheid en wil de mensen helpen. Ik hoop dat de mensen meer verdraagzaamheid zullen krijgen en wil hier graag aan meewerken.’ Natasha is ook al jarenlang betrokken bij het wel en wee van anderen. Zo is ze onder meer jeugdvoorlichtster van Unicef. Ze legt uit hoe het allemaal begonnen is: ‘Mijn zus en ik keken naar de televisie en zagen die verschrikkelijke Tsunami. We wilden de kinderen helpen, maar wisten eigenlijk niet precies hoe. Ja, iets met muziek en een activiteit waar veel mensen naar toe zouden komen. Maar hoe pak je dat aan?’ De zussen hebben vervolgens een brief geschreven aan Fons Hertog, de burgemeester van de Haarlemmermeer, en deze geplaatst in de krant. Ze schreven dat ze voor de kinderen in Atjeh een speelplaats wilden opzetten.

Hertog was zo geraakt door dit initiatief dat hij zich onmiddellijk inzette om Natasha en Georgina te helpen. De gemeente bracht de zusjes in contact met concertorganisator Brainwash, zodat de meisjes samen met Brainwash een festival konden opzetten, waarvan alle opbrengsten naar het goede doel gaan. Natuurlijk brengt zo’n activiteit kosten met zich mee, maar de gemeente Haarlemmermeer betaalt 8.000 euro om dat probleem op te lossen.

Talrijke organisaties hebben hun medewerking toegezegd. Terre des Hommes zal de speelplaats in Banda Atjeh bouwen. De christelijke organisatie ECCO heeft al 12.500 euro toegezegd. Bovendien zal ECCO alle inkomsten van het concert verdubbelen. Ook de stichting Meerwaarde en de Rotary Club Haarlemmermeerlanden helpen een handje mee.

Spannend

Voor Natasha zal het concert extra spannend worden, want daar zal zij om 19:00 uur voor het eerst haar eigen geschreven lied, getiteld: ‘This broken heart’ zingen. Georgina vult aan: we hebben al weer plannen voor een volgend project. We willen ons gaan inzetten voor blinde aidskinderen in Afrika.

En wat willen de jonge dames, die zoveel compassie hebben voor de medemens, later worden als ze groot zijn? Georgina: ‘Ik weet het nog niet: model, actrice, journalist of iets met politiek.’ Natasha: ‘Ik wil mensenrechtenjuriste of zangeres worden’. Georgina krijgt een spontane inval: ‘We zijn heel veel mensen dankbaar en kunnen hen niet allemaal opnoemen, maar wil je alsjeblieft de namen van Jolein, Janine, Ruud, Steve en Hans Esman in je artikel vermelden?’

Het resultaat van alle inzet van de zusjes, die zich presenteren onder de naam 4U&U, is dat op 9 september meer dan 30 acts, bands en dj’s zullen optreden, maar waar ook sport- en spelactiviteiten worden uitgevoerd, achter het station van Hoofddorp tijdens het Brainwash – 4U&U festival. Dit evenement zal duren van 12 uur ’s middags tot 1 uur ’s nachts. De entreekosten zijn slechts 1 euro en daarnaast kunnen mensen ook nog geld gooien in een ‘wensvijver’. Ook kan een donatie gedaan worden op gironummer: 9025563, ten name van Stichting Community Service Rotary Club, onder vermelding van Project 4U&U. Meer informatie is te lezen op:
www.brainwash-4youandyou.nl.

14 september 2006

6-Ballen Biljarttoernooi speelt al voor de vijftiende keer


Voorhout – Voor de vijftiende keer alweer werd het 6-ballen Biljarttoernooi voor Ouderen gehouden in het clubgebouw aan de Sportlaan 7. Voor de senioren die meededen, was meedoen veel belangrijker dan winnen. Het prachtige weer zorgde voor een iets lagere opkomst dan normaal, maar de gezelligheid was er niet minder om.

Profile Warmerdam mag vuurwerk opslaan en verkopen


Voorhout – Afgelopen week berichtte de gemeente Teylingen dat fietshandel Profile Warmerdam op haar vestiging in Voorhout in totaal 9.436 kg consumentenvuurwerk mag opslaan. Hiervoor heeft de gemeente een milieubeheervergunning verleend de fietsspecialist. Het vuurwerk wordt opgeslagen in een kluis en mag tijdens de laatste drie verkoopdagen van het jaar aan de inwoners verkocht worden.

door Joep Derksen

De eigenaar André van de Reep wil graag nadere uitleg geven over de voorzorgsmaatregelen die zijn zaak genomen heeft. “Het opslaan en de verkoop van consumentenvuurwerk is aan heel veel veiligheidsmaatregelen onderworpen. We hebben kluizen die een felle brand 60 minuten lang kunnen weerstaan. Daarnaast is er een volledig nieuw sprinklersysteem geïnstalleerd. Als dit systeem aanstaat en de ramen en deuren zijn dicht, dan kun je binnen een kwartier met een snorkel naar binnen!”

André vervolgt: “Nadat Profile Warmerdam de aanvraag voor de milieuvergunning had ingediend, hebben we de buurtbewoners geïnformeerd. Ze hebben op 28 juni een brief ontvangen waarin we uitleggen dat onder meer de milieudienst, gemeente en brandweer bekijken of wij aan alle uiterst strenge wettelijke eisen zullen voldoen. Tevens hebben we de mensen uitgenodigd een kijkje te nemen om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de gang van zaken.” Hij heeft er alle vertrouwen in: “De mensen lopen geen risico! Slechts enkele dagen voor de verkoop wordt het vuurwerk bij ons aangeleverd en na de verkoop wordt het niet verkochte vuurwerk weer afgehaald.”

De bewoners van de appartementen boven de fietshandel hebben een vergadering gehouden, waarbij het bestuur van de bewonersvereniging besloten heeft “dat er geen enkel risico bestaat voor ons”, zo vertelde een bestuurslid die niet met zijn naam in de krant wilde. “We hebben een gezamenlijke schadeverzekering en in het geval van schade zal de verzekering ook met die vuurwerkopslag onder ons gewoon uitbetalen. De voorzitter van ons bestuur is wezen kijken naar de opslag en de veiligheidsmaatregelen en was zeer tevreden met wat hij zag.” Een medebewoonster, mevrouw Van de Bent, was niet zo uitgesproken enthousiast: “Voor mij hoeft het allemaal niet hoor, dat vuurwerk onder mijn huis. Maar ja, wat kun je ertegen doen? Ik vraag me wel af of dat nou nodig is, al dat vuurwerk in die kleine ruimte.”

De buurman van Profile Warmerdam, juwelier Jacques van Dijck, was nog niet op de hoogte van het initiatief om vuurwerk op te slaan naast zijn zaak. De heer Van Dijck, eigenaar: “We wisten er niets van, tot we door de pers op de hoogte werden gesteld. Zelf ben ik er niet zo happig op dat vuurwerk naast onze deur wordt opgeslagen. De bewoners boven de zaak zijn wel geïnformeerd en wij niet. Dat vind ik raar. Binnenkort ga ik met Profile Warmerdam praten en dan wil ik de veiligheidsmaatregelen ook met eigen ogen zien.

Reisbureau VakantieXperts Beuk had al wel gehoord van de opslagplannen. Michelle Braams en Sigrid Koek geven hun reactie: “Er is een speciale bunker gebouwd. Na de vuurwerkramp in Enschede zijn er zulke strenge voorwaardes voor de opslag van vuurwerk, dat ik er geen enkel probleem mee heb dat onze buren vuurwerk gaan verkopen.” Michelle vult aan: “Alleen vind ik het wel een beetje sneu voor Fixet.” De doe-het-zelf zaak aan de overkant van de Herenstraat “vindt het jammer dat ze niet meer de enige zijn die vuurwerk gaan verkopen”, maar juicht nieuwe concurrentie ook wel toe. “We zijn er niet bang voor en zullen weer mooie pakketten vuurwerk verkopen.”
Niet plofbaar

Peter Binnendijk, Vergunningverlener van de afdeling Bedrijven van de Milieudienst West Holland heeft de aanvraag behandeld. Hij vertelt: “De vergunning is afgegeven en geldt voor onbepaalde tijd. Vanwege de ramp in Enschede in mei 2000 heeft vuurwerk een slechte naam, maar in tegenstelling tot professioneel vuurwerk is het consumentenvuurwerk niet ontplofbaar, maar alleen brandbaar. Profile Warmerdam voldoet qua maatregelen voor bunker, opslag en transport van het vuurwerk aan de zwaarste eisen. Daar komt bij dat het aantal kilo’s vuurwerk dat opgeslagen mag worden, beneden de 10.000 ligt. Daarom kan de gemeente een dergelijke aanvraag ook niet tegenhouden met een bestemmingsplan of een Algemene Plaatselijke Verordening. De aanvrager voldoet aan alle eisen en de gemeente kan dus niets anders dan toestemmen in de aanvraag.” Binnendijk heeft in de eerste bezwaartermijn geen enkel protest ontvangen. “Profile Warmerdam mag in principe nu het vuurwerk al opslaan.”

“De vergunning zelf is verleend, maar mensen kunnen nog steeds bezwaar maken”, legt André van Profile Warmerdam uit. De stukken liggen tot en met 10 oktober ter inzage bij de receptie van het Gemeentekantoor. Een dag later verstrijkt de bezwaarperiode. Eind december worden de vuurwerkfolders huis-aan-huis verspreid. André: “We blijven overigens gewoon de fietsenspecialist, hoor. Zo hebben we op 30 september aanstaande in onze Voorhoutse vestiging een grote uitverkoop van alle fietsen met gigantische kortingen!”

Vijftig Warmondse EHBO-ers in dienst van hun medemens


Teylingen – De gemeente Teylingen heeft drie lokale afdelingen van de EHBO. De afdeling Warmond heeft circa 50 leden en Ingrid Christen, voorzitter van de afdeling Warmond, Ruud en Adrie van den Eshof zijn al 25 jaar betrokken bij de veiligheid van hun medemensen. Ze hebben reanimatiecursussen gevolgd, weten hoe een verband moet worden aangelegd en zijn regelmatig aanwezig bij feestelijke activiteiten in het dorp. Wat bezielt hen om dit alles al een kwart eeuw vrijwillig te doen voor de Warmondse Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken en Rampen, kortweg: EHBO Warmond?

door Joep Derksen

Waarom zijn Ingrid, Ruud en Adrie indertijd betrokken geraakt bij de EHBO? Ingrid’s moeder zat ook al bij deze organisatie en ze wilde vooral “niet in paniek raken als er bijvoorbeeld iets met mijn kinderen gebeurd. Bovendien heb ik van huis uit meegekregen om de medemens te helpen.” Ruud is jarenlang werkzaam geweest in de horeca: “Dan kom je regelmatig in aanraking met brandwonden en snijwonden. Het is handig om enige kennis te hebben hoe je deze verwondingen moet behandelen.” Adrie ging gelijk met haar man op cursus: “Ik kon geen bloed zien en wilde over deze angst heenkomen. Nu, na 25 jaar, kan ik met een gerust hart zeggen, dat ik nog steeds geen bloed kan zien!”

Elke lokale EHBO-afdeling werkt zelfstandig en richt zich vooral op de activiteiten in de eigen woonplaats. Ieder jaar zijn de vrijwilligers aanwezig bij de Kaagweek, Poldercross en de harddraverij. Wanneer een vergunning wordt aangevraagd om een evenement te organiseren, moet er altijd EHBO aanwezig zijn. Daarnaast heeft Ingrid plannen om lessen in eerste hulp te geven aan alle scholen in Warmond. De basisschool Oostergeest krijgt dit soort lessen al, maar er bestaan plannen om ook de kinderen van de Alleman en de Waaier handige tips te geven over de eigen en andermans veiligheid.

Ruud vertelt: “Wanneer er een onveilige situatie is, moet je niet meteen te hulp schieten. Bekijk eerst de situatie en zorg altijd voor je eigen veiligheid. Vervolgens moet er geen gevaar dreigen voor de omstanders en dan richt je je op het slachtoffer. Als je het niet zo aanpakt, loop je het risico dat door je eigen handelen veel meer mensen gewond kunnen raken.”

Defibrillator

Landelijk wordt gesproken over het installeren van defibrillators in politiewagens. Dat zijn apparaten die ervoor kunnen zorgen dat iemand’s hart weer op gang komt. De EHBO-ers zijn er groot voorstander van dat deze zogeheten AED’s op grote schaal worden gebruikt. Ingrid: “De kans dat een reanimatie handmatig lukt, is maar 10%. Met een AED stijgt dit percentage naar 70! In al die jaren heb ik twee mensen niet kunnen redden na reanimatie: een kind en een volwassene. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar we doen alles wat we kunnen en juist daardoor heb je er toch vrede mee, als mensen dan toch overlijden.” Wat de vrijwilligers betreft, zou er een wet moeten komen dat bedrijven van een bepaalde grootte standaard beschikken over een AED op de werkvloer.

“Iedereen zou wat basiskennis moeten hebben van wat je moet doen bij een ongeval. Dat hoeft niet een auto-ongeluk te zijn, maar kan ook in de huiselijke omgeving gebeuren. Sterker nog: de kans dat er in tientallen jaren iemand in je omgeving een verwonding oploopt, is heel groot. Kinderen kunnen uit bomen vallen, van de fiets klappen, ergens in trappen, dingen inde mond stoppen. Mensen kunnen met hun ring ergens achterhaken, in glas vallen, noem maar op. Als je dan een basiscursus hebt gevolgd hoe je verband kunt omleggen en wat te doen bij kleine ongevallen, dan ben je in ieder geval zeker van jezelf dat je weet hoe je kunt helpen. En dat is een ontzettend fijn gevoel!”

De drie sluiten het interview af met een tip voor de lezers: “Maak voor jezelf eens een beveiligingsplan in je huis. Is je woonomgeving veilig voor kinderen? Hoe snel kan er brand optreden? Oefen ook eens een zogeheten brandvluchtweg: probeer in het donker met een blinddoek om, vanuit je slaapkamer naar buiten te lopen. Doe dit overigens wel met iemand bij je in de buurt, zodat je niet van de trap valt!” De EHBO Warmond start binnenkort weer met cursussen, waaronder: ‘EHBO aan ouders voor kinderen’ en ‘Basiscursus EHBO’.
Om zich op te geven, of om nadere informatie te krijgen, kunnen mensen een email sturen: ru.eshof@planet.nl. Ook kunnen mensen mailen naar dit adres die donateur willen worden voor een bedrag vanaf € 10,- per jaar. Ingrid: “We krijgen geen subsidie van de gemeente, wat eigenlijk belachelijk is. Warmond is een recreatiegemeente en wij zorgen voor de veiligheid van de mensen. We moeten veel nieuwe materialen kopen, zoals oefenpoppen, lesmateriaal, kunstharten, kunstknieën, brancards en dekens: dat kost veel geld. Jarenlang hebben we wel subsidie gekregen en in de omliggende gemeentes ontvangen de EHBO-afdelingen ook financiële steun van de gemeenteraad. Waarom wij dan niet?! Het is echt niet zo gek om subsidie te verbinden aan het helpen van de medemens.”

Eerste verdieping bibliotheek Voorhout in november gereed

Voorhout – Al jaren wordt de eerste verdieping van de bibliotheek door met name twee oorzaken niet gebruikt. Er is nog geen lift in het pand waarvan niet alleen gehandicapten en ouders met kinderwagens, maar ook medewerkers die met boeken sjouwen, gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er nooit een airconditioningsysteem aangelegd, zodat de temperaturen in de zomer boven de dertig graden kunnen stijgen. Dat was ook niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de boeken.

door Joep Derksen

De architect Ingeborg Kleinjan heeft haar ontwerp gepresenteerd aan de leiding van de bibliotheek. Liesbeth van Splunteren reageert: “We zijn zeer tevreden met dit bouwplan en ik sta er volledig achter. We zijn met onze ideeën gekomen en de architect heeft vorm gegeven aan die plannen. Vervolgens kunnen wij weer wijzigingen aangeven en zo ontstaat een wisselwerking, waarin de vraag centraal staat: wat zijn de praktische eisen voor de bibliotheek en het publiek. De ideeën van mooi en uitstraling hebben van een architect moet met elkaar opgaan. Alles heeft voor- en nadelen. Je moet keuzes maken. Er komt een lift en er komt een airco boven: dat is een belangrijk punt! Beneden is er natuurlijk al een airconditioningsysteem, maar dat moet er natuurlijk ook boven zijn. Alle warmte stijgt naar boven en de wanden op de eerste verdieping bestaan vrijwel volledig uit glas.”

De oude gemeenteraad van Voorhout steunde de uitbreiding met een bedrag van € 80.000. De logische vraag is dus of de kosten binnen het budget vallen. Van Splunteren: “Er zijn nog een paar dingen die niet helemaal binnen het budget vallen, maar dat moet op te lossen zijn. Het budget van de gemeente is niet voldoende voor al onze plannen, inclusief het airconditioningsysteem. Nog niet alle plannen zijn definitief gerealiseerd en we moeten nadenken over de keuzes die we maken. Maar de prioriteiten worden zeker gerealiseerd: er komt een lift in het gebouw en boven krijgen we een coolingsysteem en dat zijn onze prioriteiten.”

Eind september beginnen de bouwwerkzaamheden in de bibliotheek. Hoewel zoveel mogelijk getracht zal worden om de overlast te vermijden, zal dat niet altijd lukken: dat is nu al duidelijk. Als eerste moet er een put gegraven worden om de lift te bouwen: vervolgens wordt de lift ter plaatse in elkaar gezet. Geluidsoverlast is dus niet te vermijden, al zal het gebruik van bijvoorbeeld drilboren zoveel mogelijk gebeuren wanneer de bibliotheek zelf dicht is. Ook wordt er tijdens de openingstijden niet met kasten en dergelijke gesjouwd.

Van Splunteren: “De bibliotheek blijft zoveel mogelijk open, maar mocht er sprake zijn van een sluiting van een of maximaal twee keer een week, dan zullen we dit ook van tevoren publiceren. De inwoners van Voorhout kunnen dan overigens ook terecht in de vestingen in Sassenheim en daar de boeken inleveren en weer lenen. Maar ook in Noordwijk, Oegstgeest en Lisse en Warmond kan men langskomen.”

Heringericht

Ook de benedenverdieping moet heringericht worden. Behoorlijk wat boeken verhuizen natuurlijk naar boven en de bezoekers willen niet geconfronteerd worden met allerlei open plekken tussen de boeken. Op korte termijn komt er geen uitbreiding van de collectie. “Liesbeth: “Onze collectie is nu al uitgebreid, maar niet echt toegankelijk, omdat het zo op elkaar staat. Wellicht krijgen we een uitbreiding van ons aanbod op latere termijn, maar daar moet ook voor gespaard worden.”

Overigens zal de uitbreiding van de bibliotheek geen effect hebben op de lidmaatschapskosten. Momenteel zijn de kosten om een jaar lang boeken te lenen € 24,50 en Van Splunteren verwacht zeker geen sterkere stijging dan gebruikelijk, namelijk gebaseerd op de inflatie. Wel zal er een open dag komen, zo rond eind november en na voltooiing van de verbouwing: “Wanneer wij in de heringerichte bibliotheek zitten, zullen we dat behoorlijk groots openen. Rondleidingen worden op die open dag gegeven, voor groepen maar ook voor individuen.”

Als de bibliotheek in november open gaat, zal het catalogussysteem veranderd zijn. “Dit systeem is “gebruikersvriendelijk”, maar het publiek zal er toch ook aan moeten wennen”, zo informeerde Van Splunteren. Ook voor de medewerkers is het best een hele omslag. “Binnen komt een inleverbus te staan, waar de mensen hun boeken kunnen deponeren, zodat ze niet meer in de rij hoeven te staan bij een vrouw aan de balie. Mochten deze boeken te laat worden ingeleverd, dan worden de boetes geïnd op het moment dat nieuwe boeken worden geleend. Dit systeem werkt al sinds 2005 in Oegstgeest Lisse en Noordwijkerhout en we hebben er goede ervaringen mee. De mensen kunnen veel sneller hun boeken inleveren en hoeven niet in de rij te staan. Alleen wanneer ze de boeken weer mee willen nemen, moeten ze soms nog in de rij staan. Overigens wordt op latere termijn ook daar een nieuw apparaat voor geïntroduceerd.”

Liesbeth sluit af: “Enige jaren geleden was er sprake van dat de bibliotheek op een andere plaats zou komen, omdat dit gebouw een centrale plek moet innemen in de gemeente. Nu vinden er bouwactiviteiten plaats in de omgeving en die zullen ook overlast bezorgen voor de bezoekers van de bibliotheek. Maar wanneer er een supermarkt en winkels staan, dan heeft de bibliotheek ook een centrale plek tussen het oude en het nieuwe dorp in en dat lijkt me heel zinvol!”

Met 72 kilometer per uur naar de til

Voorhout – Op 9 september werd de 26ste editie van de “Oranje” Postduivenvlucht gehouden. 36 duiven streden om de eer om de snelste te zijn. De eigenaars van de beestjes reden voor het ochtendgloren naar het plaatsje Meer in België om hen daar los te laten. Dit ging heel gestructureerd, want iedere twee minuten werd een duif de lucht ingegooid.

Alle deelnemende duiven waren dezelfde dag weer terug in hun hok, waar een elektronisch systeem hun aankomst meldde. De winnende duif die met een snelheid van 72 kilometer per uur de afstand had afgelegd was nog eerder thuis dan de eigenaar zelf, Piet van der Hulst (van Wiranda).

Heien leidt tot overlast


Voorhout - Met een verwilderde blik opende de eigenaresse van een van de woningen naast de ING locatie haar voordeur. De zaak zat haar heel hoog, dat was duidelijk: “Door het heien hebben we scheuren in het stucwerk en veel tegeltjes zijn beschadigd, maar van de aannemer krijgen we te horen dat we niet moeten zeuren. Zij vinden dat er alleen maar sprake is van cosmetische schade en dat vergoeden zij dus niet. Door dat heien laten ze de hele boel naar de filistijnen lopen en mijn huis is ook nog minder kwetsbaar dan de andere, wat oudere woningen hier in de buurt!” De bewoonster heeft haar beklag gedaan bij de gemeente en de aannemer, maar vindt nul op het rekest: “We worden gewoon niet beschermd door de gemeente: onze belangen worden gewoon niet behartigd en de aannemer staat bij de werkzaamheden en lacht om mijn klachten!”

door Joep Derksen

De bewoonster staat niet alleen in haar problematiek. Jos Leenheer heeft zich tijdens de raadsvergadering van 31 augustus opgeworpen als spreekbuis voor de hele buurt. “Het is duidelijk: de vooraf afgesproken trillingsnormen worden ver overschreden. Een waarde van maximaal 1.5 zou de norm moeten zijn, maar uit het proefheien blijkt al dat de waarden boven de 3.0 uitschieten. Nu gaat men proeven nemen om het ING-gebouw op dunnere palen te plaatsen en men zegt dat het heien dan binnen de trillingsgrenzen kan blijven. Hoewel het gebruik van dunnere palen ook betekent dat meer palen gebruikt gaan worden, geef ik de ING en het Nederlands Hei Bedrijf nog het voordeel van de twijfel, maar zodra ze beginnen, zal de gemeente de meetinstrumenten plaatsen. Wij als omwonenden zullen de trillingsoverlast scherp in de gaten houden. En als de normen niet worden aangehouden, zullen we via een kort geding een bouwstop eisen.”

“Het heien is voorlopig gestopt om opnieuw te berekenen hoeveel trillingen de buurtbewoners zullen ondervinden bij het in de grond slaan van de dunnere palen. Tot die nieuwe berekeningen zijn gemaakt, krijgt het heibedrijf geen toestemming van de gemeente om het heien voort te zetten”, vertelt het hoofd communicatie van de gemeente Teylingen, de heer Van Gisteren.

Leenheer is met name niet te spreken over het feit dat de palen niet in de grond geboord, maar geheid worden. “Tijdens een vergadering over de ING-locatie heeft de projectleider van de ING gezegd: “Wij gaan niet heien, want wij gaan boren”. Dat staat nergens op papier, maar ik heb twintig getuigen die onder ede willen verklaren wat hij heeft gezegd.”

Schade

Ook het huis van Leenheer heeft schade opgelopen: “Bij mij zijn de vensterbanken geknapt. Het balkon is een halve mm tot een mm gescheurd bij de aanhechting van het balkon. Het glas in lood raam is geknapt en het zijraam van de erker klemt enorm. Onze huizen staan op staal, zijn niet geheid en zijn dus extra kwetsbaar. Ook de andere families hebben schade: scheuren in het plafond, een gebarsten schoorsteen en gebroken keukentegels.

Navraag bij het Nederlands Hei Bedrijf leert, dat de aannemer van de ING niet met de pers mag spreken. Alle communicatie dient te lopen met de ING zelf. De heer Wieger Sietsma van de ING Persdienst was echter niet beschikbaar voor commentaar. Sterker nog, op herhaalde verzoeken om contact op te nemen werd niet gereageerd.

Van Gisteren legt uit wat de stand van zaken is aangaande de voorlopig gestopte heiwerkzaamheden: “Er was een overschrijding van de trillingsnorm en de werkzaamheden zijn vorige week maandag stilgelegd. Woensdag is de situatie opnieuw bekeken en er wordt een nieuwe berekening gemaakt van de onderlinge afstand van de palen.” Of de trillingsnormen naar boven worden bijgesteld, om het probleem van de klachten te overkomen, kon Van Gisteren bevestigen noch ontkennen. “De gemeente heeft zich ervan verzekerd dat voordat het heien begon, de schade aan de gebouwen is vastgelegd. Achteraf wordt gechecked of er nieuwe schade ontstaan is. Ook in het bestuurscentrum is het heien te voelen. Feit blijft dat er geheid moet worden en overlast is dan niet te voorkomen.”

Volgens de woordvoerder wordt iedere schade die ontstaan is door het heien vergoedt, dus ook de constructieschade: “De bouwer is aansprakelijk voor schade aan tegels en stucwerk: als dat niet vergoed wordt, moet de rechter uitsluitsel geven. Ik denk niet dat het zover zal komen, want bij dit project zijn ervaren bouwers betrokken. Zij zullen zich toch aansprakelijk voelen voor de schade en willen een goed contact onderhouden met gedupeerde bewoners.”

Van Gisteren kon nog wel wat informatie geven over de palen die nu gebruikt gaan worden. “Dat zal een smallere, slankere paal zijn die minder trillingsoverlast veroorzaakt. Deze palen zijn geen 323, maar 300 millimeter dik. Deze palen zullen op een kortere onderlinge afstand geplaatst worden en dus moeten er ook meer palen worden geslagen. De aannemer bepaalt welke techniek gebruikt wordt: ik weet niet of boren een alternatief is. Totdat de berekeningen aan de gemeente worden gegeven en de gemeente haar toestemming geeft om de bouw te hervatten, wordt er niet geheid. Het gehele project loopt dus nu vertraging op.” Deze berekeningen waren op vrijdagmiddag 3 uur nog niet binnen, dus op zijn vroegst kan de aannemer pas begin deze week weer aan de slag.

Skaten voor schoon drinkwater

Voorhout – Ongeveer driehonderd skaters kwamen zondag 10 september naar Voorhout om te skaten voor schoon drinkwater in Kameroen. Voor de Stichting Brug naar Bitoutouck werd 8.500 euro opgehaald en dit bedrag zal nog verdubbeld worden, zo was de verheugende mededeling. De totale opbrengsten zijn daardoor ruim voldoende om de twee waterputten te bouwen die het dorp Bitoutouck zo hard nodig heeft.

Joep Derksen

De Rotary Voorhout die dit jaar 15 jaar bestaat organiseerde het skate-evenement samen met de Oranje Vereniging Voorhout, de ijsclub en de scouting. Vanaf 10 uur konden de gezinnen zich inschrijven voor de tochten van vier, acht of twaalf kilometer die anderhalf uur later zou beginnen. Ondanks het mooie weer liep het nog niet echt storm, maar kort voor het startschot van burgemeester Schelberg bleken er toch 180 kinderen en ouders te zijn die hun skatetalenten wilden uitproberen. De meer ervaren skaters namen een grotere uitdaging aan: zij bewogen hun gewielde schoeisel 20 kilometer en zelfs 40 kilometer lang voort.

Prijzen werden er niet uitgedeeld, want door de inkomsten van het inschrijfgeld en de hoofdsponsors (Akzo Nobel, Rabobank, Industria, Woonstichting Vooruitgang, Menken en Spinellis) was er maar één winnaar: het dorp in Kameroen. Binnen niet al te lange tijd zullen de 900 inwoners van deze plaats nieuwe waterputten krijgen. Ans Heykoop is initiator van de stichting en ze vertelt waarom ze dit project heeft opgezet: ‘In 1999 bezocht ik het dorp Bitoutouck in Kameroen. Hier kwam een vriendin van mij vandaan en de situatie die ik daar aantrof was diep tragisch. Er was geen enkel schoon drinkwater te krijgen en de mensen trokken weg uit hun leefomgeving. Ik heb actie ondernomen om geld in te zamelen en in 2001 kon de eerste pomp in gebruik genomen worden.’

Het succes van de stichting komt voort uit de kleinschaligheid, zo legt Ans uit. ‘We hebben al 100.000 euro opgehaald en de lokale bevolking behoudt de controle op het geld. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen voor de organisatie zelf.’ Op het moment dat de voorzitter van de stichting geld begon in te zamelen wist ze niet waar ze aan begon: ‘Ik ben er dag en nacht mee bezig, maar dat heeft wel tot gevolg dat het project zich steeds verder uitbreidt. Samen met 5 andere vrouwen hebben we nu plannen om ook de dorpen in de omgeving van Bitoutouck van schoon drinkwater te voorzien. Bovendien willen we een brug bouwen over een rivier daar.’

En als dat gelukt is, wat dan? ‘Mijn man zei gisteravond dat ik dan maar moet stoppen, maar dat zit er niet in!’ lachte Ans. ‘We hebben nu al een ziekenhuis opgezet, een school opgeknapt, plantages aangelegd en hebben nog veel meer plannen. Kijk maar eens op: www.brugnaarbitoutouck.nl en oordeel zelf.’

12 september 2006

Wethouder Brekelmans: ‘Kosten leges worden kritisch bekeken’

Lisse – Het CDA stelde tijdens de raadsvergadering van 31 augustus dat de hoogte van de leges in bepaalde gevallen sociale initiatieven de kop indrukken. Aanleiding van dit verzoek was een brief waarin de heer Bon de hoogte van de vergunningen voor een barbecue van meer dan 50 personen, zogeheten buurtbarbecues, aankaart.
Joke Vermeulen wilde van de VVD-wethouder Bas Brekelmans weten welke maatregelen het college neemt ‘om de sociale cohesie binnen Lisse te bevorderen’. Vermeulen: ‘Het college juicht initiatieven toe, maar de gemeente heeft maar een klein bedrag gereserveerd om activiteiten als buurtbarbecues te ondersteunen.’

Brekelmans was zeker bereid naar de zaak te kijken. ‘Het beleid van het college om leges te beoordelen en af te geven is belangrijk en een groot goed. Soms gaat er veel werk zitten in controles en afhandeling van vergunningen en in bepaalde gevallen leidt dit tot heel hoge leges. Voor commerciële organisaties is dat niet zo erg, maar voor bepaalde groepen zet het college een plan op om compensatiemogelijkheden te vinden. De compensatie zal dan zijn voor mensen die het nodig hebben of ideële verenigingen. Zo worden ongewenste effecten hopelijk voorkomen.’

In een reactie na afloop van de raadsvergadering stelde de wethouder dat hij ook zeer kritisch de kosten voor het aanvragen van een vergunning van buurtbarbecues onder de loep wil nemen.

College wil onderzoek naar 'woud van vergunningen'

Lisse - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 augustus ontlokte fractievoorzitter Ad van Zelst van Nieuw Lisse een uitspraak van wethouder Bas Brekelmans over het bestrijden van de bureaucratie.
Van Zelst wilde weten of het college van burgemeester en wethouders ook wil kappen in het woud aan vergunningen. VVD-wethouder Brekelmans stelde dat het college vermindering van de bureaucratie hoog in het vaandel heeft staan. 'Het college is zeker bereid om te onderzoeken hoe het aantal vergunningen overzichtelijker gemaakt kan worden.'
Door dit onderzoek wil Brekelmans erachter komen hoeveel geld deze maatregel gaat kosten en hoeveel ambtenaren ervoor nodig zijn. Hij kon niet garanderen dat dit onderzoek daadwerkelijk zal leiden tot een vereenvoudiging van het vergunningensysteem: 'Het woud van vergunningen wil het college tegengaan, maar ik kan nu niet garanderen dat we dat ook definitief gaan doen.'

Ecozones op dood spoor

Lisse – In de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 23 augustus had VVD-wethouder Bas Brekelmans een minder leuke mededeling voor de aanwezigen. Sinds de gemeentelijke begraafplaats is uitgebreid is de gemeente bezig om stukken en stukjes grond op te kopen van particulieren om zo een groene zone - ecozone - in te stellen. Deze ecozone wil de gemeente graag hebben als compensatie voor het verloren gegane stuk natuur dat nu als begraafplaats dienst doet.

Volgens planning zou de aankoop van deze stukken grond nu in de laatste fase zitten. ‘Er dreigt echter een kink in de kabel te komen’, zo vertelde wethouder Brekelmans. ‘Eén agrariër van wie de gemeente een aanzienlijk stuk grond wilde overnemen ziet om privé-redenen toch af van verkoop van zijn stuk grond. Volgens de betreffende boer zou het verdwijnen van een gedeelte van zijn land problemen geven met betrekking tot de bedrijfsvoering.’ De wethouder kon vanwege deze reden geen uitspraak meer doen of en wanneer de inrichting van de ecozone afgerond kan worden.

In een reactie tijdens een vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur vroeg Benno Kooij van het CDA zich af of de wethouder overwoog om grond te onteigenen zodat alsnog de ecozones gerealiseerd kunnen worden. Brekelmans: ‘Die mogelijkheden zijn er wel, maar we vinden dat als college niet gepast. De ecozones zullen mogelijk niet zo uitgebreid worden als we in eerste instantie gedacht hadden: dat gaat nu niet lukken.’

Uitbreiding begraafplaats

Lisse – De St. Agathaparochie heeft al een tijd lang grond beschikbaar waar 140 graven in gebruik kunnen worden genomen. Volgens wettelijke regels moet er minimaal 19 meter afstand zijn tussen woningen en een begraafplaats. Probleem was echter, dat het wandelpad rondom de graven net binnen die grens lag. Het wandelpad is nu verlegd naar de binnenzijde, waardoor de 19 meter ruimte gehaald wordt.

College ziet af van exposities gemeentehuis

Lisse – D66-wethouder Adri de Roon maakte dinsdag 29 augustus bekend dat de gemeente geen plannen meer heeft om tentoonstellingen toe te laten in het gemeentehuis. Het college vindt, dat er toch te veel nadelen kleven aan dit initiatief. Zo is er op de begane grond te weinig ruimte om kunstwerken tot hun recht te laten komen. De oplossing om burgers op de eerste en tweede etage de kunst te laten bekijken, vindt ook geen genade in de ogen van De Roon: ‘Het is een beveiligingsvraagstuk. Het oorspronkelijke besluit om kunst te laten tentoonstellen in het gemeentehuis, heeft het college nu ingetrokken.

Meer geld voor Raadhuisplein

Lisse – De voorbereidingskosten voor het project Raadhuisplein zijn hoger dan verwacht, zo maakte wethouder Guus Mesman op 29 augustus bekend. De al toegezegde 100.000 euro om plannen op te zetten hoe het Raadhuisplein wordt heringericht, bleken niet voldoende.
Daarom stelt het college nog een ton beschikbaar om de voorbereidingen te laten doorgaan. PvdA-wethouder Guus Mesman: ‘Naast de vele ambtelijke uren die in rekening worden gebracht, wordt ook extra externe expertise ingehuurd. In verband met de complexiteit van het bouwplan is een tijdelijk projectleider aangetrokken, die de zaken moet gaan aansturen. Overigens valt de nu vrijgekomen 200.000 euro binnen het daarvoor uitgetrokken budget.’
De wethouder vond het niet vreemd dat de oorspronkelijke 100.000 euro’s niet voldoende waren om de plannen op te stellen. ‘Dit soort bedragen kom ik regelmatig tegen bij dergelijke projecten.’ Mesman kon nog geen duidelijkheid geven over de voortgang van het project: ‘In oktober doet het college een voorstel aan de gemeenteraad. Wel is al duidelijk dat we niet kiet spelen. Wellicht kunnen we dit probleem ondervangen door extra woningen te laten bouwen. Een ander alternatief is, om het Raadhuisplein in fases, zogenaamde deelprojecten, te herinrichten.’

College gedoogt illegaal parkeren

Lisse – Bezoekers van sportschool Aarts kunnen niet altijd hun auto kwijt op de beschikbare parkeerplekken. Het parkeerterreintje bij de sportschool is in verband met een brand afgesloten, maar de gemeente staat toe dat in plaats daarvan de parkeerruimte bij Openbare Werken gebruikt mag worden. Ook deze vijf plekken zorgen niet voor voldoende ruimte om alle auto’s onder te brengen. Regelmatig wordt er dus langs de 1ste Poellaan half op de stoep geparkeerd. De gemeente is niet gelukkig met de huidige situatie, maar heeft toch besloten dat dit parkeren tijdelijk wordt gedoogd, zo maakte het college op 29 augustus bekend. In 2007 wordt de Vennestraat heringericht en daarna zal er alleen maar geparkeerd mogen worden op de daartoe aangewezen plaatsen.

‘Maximum hoogte van gebouwen in Lisse 25 meter’

Gebouw De Madelief wordt 20 meter hoog

Lisse – De politieke partijen kregen in de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 24 augustus een presentatie te zien over de maximaal toegestane bouwhoogtes in Lisse. Het stedenbouwkundig bureau RBOI heeft gekeken hoe hoog gebouwen als de Madelief, Hobaho en de CNB-locatie nu eigenlijk mogen worden. Het dorpsbeeld van Lisse mag namelijk niet aangetast worden.

Joep Derksen

Ted Bokelman van RBOI begon met een naar zijn mening geruststellende opmerking. ‘Gebouwen in Lisse mogen niet hoger worden dan 25 meter.’ De politici kregen met een diaserie te zien dat de algemene bouwhoogte in het centrum tussen de 10 en 12 meter ligt. Het nieuwe Hobaho-gebouw krijgt inderdaad de ‘maximum hoogte’, zo vertelde Bokelman. Daarnaast gaf hij een overzicht van de hoogte van nog te bouwen locaties in Lisse. Zo zal Blokhuis naar verwachting 12 meter hoog worden, krijgt de CNB een verwachte hoogte van 10 tot 15 meter en zal de Madelief tussen de 15 en 20 meter in de lucht stijgen.
Risico

Paula van Elburg van de PvdA vroeg of de door bureau RBOI genoemde hoogten inderdaad maximale hoogten zijn. ‘Ja’, was het antwoord, ‘maar alle projecten moeten wel individueel bekeken worden.’ Dit antwoord maakte Van Elburg argwanend: ‘Ik proef dat er een risico in zit dat projectontwikkelaars gebruik maken van de maximale hoogten tot 25 meter. Als wij als gemeenteraad aangeven dat er tot 25 meter mag worden gebouwd, zullen in de toekomst veel meer gebouwen deze hoogte krijgen? Immers: hoe hoger de gebouwen, hoe meer inkomsten voor de ontwikkelaars.’
Onrust

Bokelman wilde de onrust wegnemen: ‘Er is geen generaal pardon, maar alleen voor de Hobaho-locatie is een specifieke hoogte van 25 meter aangegeven.’ CDA-er Benno Kooy gooide het over een andere boeg: ‘Kunnen de gebouwen ook hoger worden, of is die 25 meter echt het maximum?’ De man van de RBOI was graag bereid deze vraag te beantwoorden: ‘Als de raad nieuwe panden hoger wil laten bouwen, dan kan het hoger.’ Kooy was ‘dankbaar voor de duidelijkheid die hij nu kreeg’.

De Madelief zal dus zo’n twintig meter hoog worden, maar dat hoeft niet het maximum te zijn. De Hobaho-locatie wordt in ieder geval 25 meter hoog, ruim twee keer hoger dan de bestaande algemene bouwhoogte. De politieke partijen waren in meerderheid positief over de presentatie, al maakte D66 de opmerking dat de inspraaktermijn voor de bewoners rondom de Madelief ‘heel kort is, namelijk maar drie weken’. Verantwoordelijk wethouder Guus Mesman (PvdA) gaf als antwoord dat deze betrokkenen, die in een eerder conflict met de gemeente door de Raad van State in het gelijk waren gesteld, al per brief geïnformeerd waren over de te verwachten hoogte van de Madelief.

Overzicht van de bouwhoogten van locaties die nog ontwikkeld moeten worden:

- Digros: 12 meter
- Blokhuis – Kanaalstraat: 12 meter
- Persoon: 10 – 12 meter
- Madelief: 15 – 20 meter
- Heemskerk & Raadhuisplein: 15 – 20 meter
- Hobaho-Kanaalpassage, diverse hoogten, tot 25 meter
- CNB: 10 – 15 meter
Subsidie
De provincie Zuid Holland heeft inmiddels besloten om een bedrag van 376.893 euro aan de gemeente te geven voor het bouwproject De Madelief. Vijftien Zuid-Hollandse gemeenten krijgen een subsidie om het woonklimaat binnen hun grenzen te verbeteren. Dit geld wordt besteed aan nieuwbouw, terugdringen van geluidhinder in de woningen, bodemsanering en verbetering van de woonomgeving. In totaal heeft de provincie 6,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 15 Zuid-Hollandse gemeenten. Overigens moet De Madelief wel voor 1 januari 2010 afgerond zijn, anders kan Lisse fluiten naar de tonnen.

College wil startersleningen instellen voor lage inkomens

Koopwoning voor jongeren bereikbaar
Lisse – Het college van burgemeester en wethouders gaat met behulp van zogeheten startersleningen jongeren helpen om in het bezit van een koopwoning te komen. Dit maakte CDA-wethouder Jan Kippers dinsdag 8 augustus bekend. Starters op de woningmarkt kunnen een aanvraag indienen voor een deel van de beschikbare 300.000 euro.

Joep Derksen

Dit bedrag is aan de gemeente beschikbaar gesteld door projectontwikkelaar Hillgate Properties, als ‘onderdeel van een overeenkomst tussen de gemeente en dit bedrijf voor het project Driehuizenpark’, aldus Kippers. Het geld is een schenking van Hillgate en de gemeente is van plan om deze financiën continue te gebruiken om jongeren bij te staan in het krijgen van hypothecaire leningen. Deze startersleningen zullen niet alleen beschikbaar worden gesteld voor het project Driehuizenpark, maar ook voor andere toekomstige bouwprojecten.
Aflossingsvrij

De looptijd van een dergelijke lening zal dertig jaar zijn, met dit verschil dat de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij zullen zijn. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de huiseigenaar, wordt dan de mate van renteafdracht en –aflossing bepaald: ‘In het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar van de lening kunnen de inkomsten gecontroleerd worden. Als er geen financiële draagkracht is, blijft de maanlast renteloos. Indien er sprake is van enige mate van draagkracht wordt vastgesteld wat het bedrag is dat maximaal aan woonlasten besteed mag worden.’
Ouders

Alleen meerderjarigen die nog nooit eerder in een zelfstandige woning hebben gewoond komen in aanmerking voor een lening. Uiteraard moet de aanvrager legaal in Lisse verblijven. Het maximum bedrag dat Lisse per huis kan geven is 25.000 euro, dus het is zaak om snel te reageren. Het kan zijn dat slechts 12 Lissenaren gebruik kunnen maken van deze regeling. De gemiddelde leeftijd van personen die een starterslening aanvragen is 27 jaar, maar ook mensen van bijvoorbeeld boven de 50 kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid. Voorwaarde is wel, dat de aanvrager zijn of haar hele leven bij de ouders heeft gewoond.

‘Het college van burgemeester en wethouders wil geen leeftijdsgrens instellen’, zo vertelde wethouder Kippers. ‘Leeftijdsgrenzen zijn altijd aan discussie onderhevig. Wel bekijken we of een van de voorwaarden kan zijn dat de aanvrager minimaal zes jaar aaneengesloten in Lisse gewoond heeft. De gemeenteraad moet het gebruik van de starterslening op 31 augustus nog goedkeuren, maar als dat is gebeurd kunnen mensen voor meer informatie contact opnemen met het gemeentehuis.
Amendement
In de raadsvergadering van 31 augustus diende Nieuw Lisse een amendement in om ook huurders die voor het eerst een huis kopen voor een starterslening in aanmerking te laten komen. Dit voorstel werd ondersteund door de PvdA en de VVD, zodat het college de wens van een krappe meerderheid van de raad zal uitvoeren. Wethouder Jan Kippers had nog wel een verzoek aan de raad. ‘Ik zal het amendement uitvoeren, maar wellicht kunnen we het er in de volgende commissievergadering nogmaals over hebben, zodat het voorstel van de starterslening dan versnel uitgevoerd kan worden.’ De raad kon zich hierin vinden.

Alverha: 'Supermarkten niet weg uit koopcentrum Lisse'

Doodsteek voor kleinere winkelier
Lisse – Het bestuur van ondernemersvereniging Alverha KoopCentrum Lisse staat zeer kritisch tegenover het verplaatsen van detailhandel buiten het centrum van Lisse, zo bleek tijdens de raadsvergadering van 31 augustus.

Joep Derksen

Alverha stelt in een brief aan de gemeente: ‘Omdat wij straks een fantastisch centrum zullen verkrijgen, met belangrijke trekkers zoals supermarkten en non-food artikelen, kunnen wij het niet veroorloven om deze bedrijven uit het centrum te plaatsen. Dit kan een doodsteek worden voor de kleinere winkelier die afhankelijk is van de consument die eerst naar de supermarkt gaat en vervolgens de winkels in de buurt bezoekt.’

Voorzitter Jan Kik van de ondernemersvereniging begrijpt niet dat er aan de ene kant tonnen euro’s worden geïnvesteerd in een winkelstraat, terwijl er ook plannen bestaan om supermarkten uit het centrum te halen. Alverha heeft niet zozeer bezwaren tegen het verplaatsen van bijvoorbeeld woon-keuken-auto boulevards en bedrijven als Overvecht en Gamma naar locaties buiten het centrum. ‘Het is algemeen goed geworden dat deze niet te vinden zijn in een centrum. Maar winkels voor de dagelijkse boodschappen moeten in het winkelcentrum blijven, anders wordt dat centrum gevuld met humbug ketenbedrijven waar niemand op zit te wachten.’
Regionaal

De raad wilde duidelijkheid van de wethouder over de mening van Alverha en vroeg om duidelijkheid van wethouder Bas Brekelmans. Paula van Elburg, PvdA sprak met nadruk niet als voormalig voorzitter van Alverha: ‘Je moet regionaal kijken wat je met de detailhandel wilt. Wij zijn geen voorstander om naast woon-keuken-auto boulevards ook supermarkten buiten het centrum te zetten. Een supermarkt wordt weggehaald uit het centrum en dat kan ten koste gaan van het centrum.’

Ed Takken van D66 stelt: ‘Het is een nobel streven om te komen tot een breed gedragen regionale visie met betrekking tot de detailhandel. Een gezamenlijk standpunt met Hillegom en Noordwijkerhout is hierbij belangrijk en overleg met deze gemeentes is noodzakelijk. Wat willen de drie gemeentes: verplaatsen van grootschalige detailhandel zoals supermarkten naar locaties buiten de dorpscentra, de zogeheten periferie? Dat moet onderzocht worden.’

Bert Van Zanten, SGP/ChristenUnie was duidelijk: ‘Supermarkten moeten in het centrum behouden blijven: dit zijn publiekstrekkers. Verplaatsing van auto, boten en caravanbedrijven is geen verkeerde gedachte. Laten we ons hierop richten bij het vaststellen van de periferie en niet deze winkelcentra uitbreiden met andere zaken.’
Periferie

Marianne Bergman van het CDA is positief over de plannen van het college voor het opzetten van nieuwe winkelcentra. ‘Dat is een goed uitgangspunt voor het belang van koopcentrum Lisse. Het belang van ons dorp gaat verder dan hetgeen Alverha ons te bieden heeft.’

Johan Vermeij, VVD, kan zich met name vinden in het aanwijzen van organisaties naar de periferie. ‘Wel willen we vermijden dat kleine zaakjes zich op deze periferie zullen vestigen.’ Verder wil Vermeij weten of er naar aanleiding van de brief van Alverha nog een wijziging in het besluit van het college komt.

Nieuw Lisser Ad Van Zelst ‘gaat akkoord met de reactie van de gemeente om met name grootschalige winkels te huisvesten op andere locaties. We denken dan ook aan het PPO-terrein en de eventuele verhuizing van de Digros.’

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) kon nog niet inhoudelijk reageren op de brief, omdat hij deze pas tijdens de raadsvergadering onder ogen kreeg. Wel vond hij: ‘Het is ook belangrijk om het centrum te koesteren zoals die is: daarover is het college het eens met de raad. De brief van Alverha zie ik pas vandaag. Ze zoomen specifiek in op het eventueel verplaatsen van de supermarkten en dit staat nu open voor debat.’

Geld voor doorstroming openbaar vervoer

Lisse - De Provincie Zuid-Holland stelt meer dan 120.000 euro ter beschikking zodat Lisse detectielussen in de wegen kan aanbrengen en stoplichten opnieuw kan instellen. Doel van deze maatregel is om de doorstroming van het busverkeer te bevorderen. Zo zullen onder meer nieuwe lussen worden aangebracht bij de kruising Heereweg-Keukenhofdreef.

08 september 2006

Expositie valt in de smaak


Voorhout – Wethouder Wim Hollart opende dinsdag 28 augustus in het bestuurscentrum een expositie van de Werkgroep Kunstpromotie Voorhout met werken van Sonja Bisschops en Bob Ernsting. Meer dan 50 mensen uit Teylingen, Leiden, Wassenaar en andere plaatsen maakten gebruik van de mogelijkheid om de schilderijen en werken van keramiek te bewonderen. Het getoonde viel duidelijk in de smaak, want binnen vijf minuten na de opening was een aantal stukken al verkocht!

Joep Derksen

Kunstpromotie Voorhout zet al jaren exposities op in het oude gemeentehuis van Voorhout. Greetje de Groot, medeorganisator, vertelt: ‘Hier beschikken we over een goede ruimte, met uitstekende lichtinvallen. Als het aan ons ligt, dan zullen we hier nog lang exposeren. Ook de kunstenaars zelf zijn enthousiast, want we hebben momenteel een wachtlijst van anderhalf jaar.’

Sonja Bisschops was bij de opening aanwezig. Ze heeft al verschillende keren geëxposeerd, onder meer in Warmond, Leiden en Tilburg. ‘Ik heb een aantal opleidingen gevolgd, maar deze nooit afgemaakt: ik kreeg steeds het gevoel dat mijn artistieke expressie in banen geleid werd en dat kan nooit de bedoeling van kunst zijn. Mensen omschrijven mijn stijl als ‘lyrisch abstract’, maar zo zie ik het zelf niet: ik wil namelijk niet in een bepaald stramien geduwd worden. Normaal gesproken begin ik gewoon met kleuren en ik kijk dan wat er uitkomt. Weliswaar zet ik mijn werk abstract op, maar ik laat dan het doek en de verf hun werk doen, zodat er uiteindelijk iets specifieks verschijnt. Het werk komt via mijn handen uit mijn hart.’ Voor deze expositie heeft Bisschops, wonend in Leiderdorp, vrouwenfiguren als thema. Haar werken zijn van olieverf, maar werken met pastel vindt ze ook ‘leuk en interessant’.

Bisschops is zeer te spreken over haar mede-exposant, Bob Ernsting, die in verband met zijn vakantie niet aanwezig kon zijn bij de opening. ‘Ons werk versterkt elkaar: zijn gebruik van kleuren met mijn kleuren blijkt een goede combinatie te zijn. Wellicht zal dit ooit nog eens leiden tot een vorm van samenwerking.’

Steengoed

Wethouder Hollart gaf in zijn openingsspeech achtergrondinformatie over Ernsting: ‘Dit is, na een expositie in 1994, de tweede keer dat hij in Voorhout exposeert. Hij is gespecialiseerd in keramiek en de kleisoort die hij gebruikt heet ‘Steengoed’. Steengoed is een materiaal dat helderder is dan klei en heeft een lichtgrijze kleur. Zijn werk bestaat uit een combinatie van ronde, rechthoekige en gedraaide vormen. Hij maakt gebruik van een samenspel van de ronde vorm van de pot en het kleurenwerk van het glazuur.’

Na de opening wandelde het publiek tussen de werken: ‘Ja, deze vind ik echt mooi’ en ‘dit is fantastisch!’ waren opmerkingen die te horen vielen. Een stel bekeek het werk ‘In gedachten’ en de man zei: ‘Deze vind ik gaaf!’. Liesbeth Klaver vond de expositie ‘Erg mooi, zowel de schilderijen als de keramiek’ en Willem Barbel was van mening dat ‘er erg mooie kleuren zijn gebruikt: heerlijk om te zien!’.

Direct na opening wisselden Bisschop’s schilderijen ‘Zingara’ en ‘De roddel’ al van eigenaar en kregen andere kunstliefhebbers een porseleinen schaal met boommotief en een rood/bruine vaas van Bob Ernsting in hun bezit. De expositie is nog te bezichtigen tot 20 oktober. Het oude gemeentehuis van Voorhout, sinds 1 januari bestuurscentrum geheten, is dagelijks geopend van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Tweede kunstgrasveld hockeyclub geopend


Voorhout – Op zaterdag 2 september werd het tweede kunstgrasveld van de hockeyvereniging MHC Voorhout officieel geopend. Wim Hollart, wethouder Welzijn en Sport, had de eer om deze ceremoniele taak te verrichten. Het bestuur van de hockeyclub is erg blij met dit nieuwe veld, want het zal de druk op de andere twee velden verlichten. Een stille wens voor een derde kunstgrasveld was overigens al te beluisteren bij de bestuursleden.

Joep Derksen

Roland Ernst, penningmeester van de Nederlandse hockeybond (KNHB), had de groei van de club niet beter kunnen verwoorden: “In 1996 was Voorhout de op een na kleinste club van Zuid Holland met 109 leden. Nu, in 2006 heeft de MHC Voorhout 507 leden en staat op de 37ste plaats qua aantal leden. Voor alle duidelijkheid: Voorhout is nu groter dan Noordwijk (applaus van het publiek), Katwijk (luid geklap) en Hisalis!” Een algemeen gejuich, gefluit en geklap was te horen.

Ben Teuben, Voorzitter van de vereniging, was “zeer content over het nieuwe veld”. Hij gaf ook zijn complimenten aan voetbalvereniging Foreholte, die speciaal een van haar velden gedraaid had, zodat de hockeyclub een nieuw kunstgrasveld kon neerleggen. “Met het nieuwe materiaal dat is aangeschaft en nu de opening van ons veld, worden ook onze ambities opgeschroeft”, zo legde de voorzitter uit. We hebben 42 hockeyteams, 57 vrijwillige trainers en drie betaalde trainers voor de teams in de vierde klasse. Met name de verwachtingen voor de dames en herenteams stellen we naar boven bij.” Mede-bestuurslid Peter van Bourgondië vult aan: “Het eerste herenteam speelt in de vierde klasse en we hopen dat ze komend jaar niet alleen meedoen bovenin, maar ook gaan voor de eerste plaats, zodat we kunnen promoveren. Ook van de teams Dames 1 en Dames 2 vinden we dat zij de klassen en de ambitie hebben om te promoveren. Vorig jaar heeft Dames 2 de strijd om het kampioenschap helaas in de laatste wedstrijd verloren. Nu is het: nieuwe ronde, nieuwe kansen!”

Hockeyveld

Het kunstgrasveld zelf lag er keurig bij. Een aantal jeugdspelers had al getraind op dit veld, maar Victor en Quirijn Willemsen moeten nog een beetje wennen: “Het is een mooi veld, maar als je valt dan doet dat pijn vanwege al het zand.” Quirijn: “En er is ook veel meer wind als je speelt.” Dat klopte absoluut. Op zaterdag was er nog een aardige temperatuur, maar de wind was goed te voelen. “Het is gemakkelijk voor te stellen hoe koud het zal zijn als de wind in november over dit veld waait: dan is het kleumen!” stelde een van de moeders, Annette. Het bestuur van MHC Voorhout kon deze ongerustheid snel wegnemen: “We hebben de ruimte en het budget om in het najaar begroeiing te planten naast het veld. Deze bomen en struiken zullen dan de westenwind grotendeels tegenhouden.”

Meer informatie over de hockeyclub Voorhout is te vinden op:
www.mhcvoorhout.nl.

Sporthal De Tulp feestelijk geopend


Voorhout – ‘Het kost wat, maar dan heb je ook wat!’ Beter kon voormalig Voorhoutse wethouder Sportzaken Paul van Riet het niet verwoorden. Na een investering van drie miljoen euro werd de nieuwe sporthal De Tulp aan de Jacoba van Beierenweg 118a op vrijdag 1 september geopend. Ook wethouder Wim Hollart, de aannemer, en de bedenkers van de naam ‘De Tulp’ deden hun zegje. Toespraken vol lof over elkanders werk kregen de aanwezigen over zich uitgestort, maar het moet geschreven worden: De Tulp staat als een huis!

Joep Derksen

Bij binnenkomst merk je het verschil met andere sporthallen direct al. De sportvloer van 30 meter bij 48 meter kan benut worden voor een breed scala aan activiteiten. Zaalvoetbalvereniging Bax, badmintonclub Bacluvo en handbalvereniging Foreholte maken al dankbaar gebruik van de sporthal. Daarnaast kunnen ook de schoolkinderen hun wekelijkse uren gym uitvoeren in De Tulp en zelfs het om de hoek gelegen ‘jeugdhonk’ kan het gebouw gebruiken om muziek- en dansfeesten te laten plaatsvinden. 550 mensen kunnen plaats nemen op de toeschouwerstribune. Het is dus een multifunctioneel gebouw, zoals het zo mooi heet.

De benaming ‘kantine’ doet het ontspanningsgedeelte geen eer aan. Bij binnenkomst waan je je in een Grand Café, dankzij de art-deco stijl meubelen en het alom terugkerende, rustgevende blauw. Trendy spiegels laten de rustende sporter zien hoe fijn het is na gedane inspanning uit te rusten. De bezoekers bij de opening zijn zonder uitzondering vol lof over het interieur: ‘Prachtig’, ‘Het is mooi, het ziet er schitterend uit’, waren opmerkingen die de architect als muziek in de oren zal hebben geklonken.

Gaasbak

Na bijna 30 jaar trouwe dienst is het dus over en uit voor de oude sporthal De Gaasbak. Heel symbolisch werd dit ook aangegeven door Van Riet toen hij de champagne uitgooide over de tulpenbloemen die in een gaasbak stonden. De Tulp is in iets meer dan een jaar gebouwd, ‘mede dankzij de tomeloze inzet van Jeanine Pauw’ merkte wethouder Hollart nadrukkelijk op. Ook Van Riet had lovende woorden voor Jeanine: ‘Ze heeft het bouwschema altijd aangehouden, ondanks de vele tegenslagen die op ons pad zijn gekomen, zoals de problemen met de grondsanering.’ De ex-wethouder kon het niet laten om toch een politieke opmerking te plaatsen: ‘Met een kanjer als Jeanine in huis heb je geen duurbetaalde externe adviseurs meer nodig!’
Naamgeving

De nieuwe sporthal kreeg de naam dankzij een wedstrijd die de gemeente had uitgeschreven. Allerlei originele invallen werden overwogen: ’t Jac, de Phoenix, de Springplank en zelfs de Van Riet Arena. Het werd uiteindelijk De Tulp. Niet een, maar zelfs twee inzenders kwamen op deze benaming. Leny van Beek en Ella van der Lans hadden beide een ‘spontane ingeving, want we wonen in tulpenland, vandaar de naam De Tulp’.

Was er dan helemaal geen kritisch woord te beluisteren? Zeker wel. Wethouder Hollart wilde toch nog even van het hart dat hij de troffels die hij bij het leggen van de eerste steen van de aannemer had gekregen, weer had moeten inleveren. Hij wilde deze wel hebben. Zijn wens werd overigens direct vervuld.

Na afloop van de openingsceremonie kregen de bezoekers een glas champagne en kon genoten worden van een demonstratie van de drumfanfare en majorettes van St. Cecilia.

Ellen Filemon neemt op shovel afscheid van werkzame leven


Voorhout – Na 33 jaar gewerkt te hebben voor in totaal 6 notarissen genoot Ellen op 31 augustus van haar laatste werkdag bij notariskantoor Mendelts. De notaris, J.A. Mendelts, vond het jammer haar te zien gaan: “Het gaat goed met ons kantoor, mede dankzij haar inzet! Ik hoop dat het goed zal gaan met haar en dat ze zal genieten van haar man en familie.” Ellen’s grootste wens is altijd geweest om op een shovel te zitten en haar collega’s wisten uiteraard van deze droom. Van je collega’s moet je het hebben en ze spanden samen met Ellen’s man, Hans om in het geheim een shovelrit te regelen.

door Joep Derksen

Tot het laatst aan toe had Ellen (“36 jaar, maar dan omgekeerd”) geen enkel idee wat haar boven het hoofd hing: “Ik ben een beetje beduusd over alle aandacht.” Op de vraag of ze het werk zal gaan missen, antwoordt Ellen: “Zeker weten! Ik had eigenlijk wel langer willen blijven, maar nu breekt er een nieuwe fase in mijn leven aan. Ik ga er lekker van genieten met Hans: we gaan met vakantie en we tennissen allebei volop.” Met veel gevoel voor humor voegt ze eraan toe: “Er wordt gezegd dat ik voor zes verschillende notarissen heb gewerkt, maar dat is niet zo. Ik heb altijd op hetzelfde kantoor gewoond en alle bazen zijn op mij afgekomen!”

Op dat moment wordt de ex-werkneemster naar buiten gelokt, waar een speelgoed shovel op haar staat te wachten. Gierend van de lach springt ze op de shovel en maakt een rondje op het plein voor het kantoor. Terwijl ze achteruit aan het inparkeren is, komt een levensechte shovel de hoek omrijden. Ellen lacht nog harder, aarzelt geen moment en springt op de shovel. “Dit is geweldig!” juicht ze, voordat ze 5 meter hoog naar de Jacoba van Beierenweg reed. ’s Avonds hebben Ellen en Hans nog gezellig met hun collega’s in een Katwijk’s restaurantje gegeten.

Voor Marco van Veelen en Willem Vogels komt droom in vervulling


Tweede kinderkookboek gepresenteerd

Voorhout – Het begon met een droom: kinderen leren gezond te koken. Het succes van dit initiatief dat door Marco en Willem een aantal jaren geleden hebben opgezet, is overweldigend. Afgelopen donderdag 31 augustus was er een nieuw voorlopig hoogtepunt te vieren: een nieuw kinderkookboek werd gepresenteerd aan meer dan 200 genodigden. Niemand minder dan Rob Geurts van het Tv-programma De Smaakpolitie kwam langs om het eerste exemplaar te overhandigen!

door Joep Derksen

Het eerste kinderkookboek ‘Smullen!’ werd bijna drie jaar geleden in een klein kamertje officieel gelanceerd, maar voor deze presentatie pakten Willem en Marco groot uit. Het kinderkoor de Swinging Stars opende de middag met liedjes als Kumba He van K3 en ‘Het is eindelijk weekend’. Na wat inleidende speeches nam Willem het woord. “Dit boek is gemaakt in samenwerking met de KTS en de recepten die beschreven worden zijn gekozen op de kenmerken: gezond eten, smaak en bereiding. Zo betrekken we kinderen in het bereiden van smaakvol gezond eten.”

Eerst kregen de cursisten van de kinderkookclub 2006 hun kookdiploma. De kinderen mogen maar een jaar lid zijn van de kookclub, omdat er een wachtlijst van drie jaar is. Dit nieuws leidde tot een paar traantjes, zo vertelde Willem. Na dit voor de kinderen memorabele moment, kwam tot groot enthousiasme van alle aanwezigen niemand minder dan Rob Geurts van de Smaakpolitie binnenlopen, met in zijn handen het allereerste exemplaar van het kinderkookboek, getiteld: ‘Kook je met ons mee?’

Kliniek Koks

Van dit boek zijn in de voorverkoop al meer dan 3.000 exemplaren van de hand gegaan! Dat is goed nieuws voor de Kliniek Koks, een stichting die met de inzet van koks en andere vrijwilligers geheel belangeloos kookworkshops verzorgt aan zieke kinderen maar ook aan kinderen die het op een andere manier moeilijk hebben. Een percentage van ieder verkocht boek gaat namelijk naar deze stichting. De eerste cheque van € 500,- werd dan ook overhandigd aan Willem Vogels zelf: hij is betrokken bij de Kliniek Koks en bezoekt regelmatig doodzieke kinderen om hen op een leuke en enthousiaste manier kennis te laten maken met koken. Willem: “Het is heel intensief en emotioneel, maar ook fantastisch om dit te doen!”

En de kinderen zelf? Zonder uitzondering zijn ze enthousiast om zichzelf terug te zien op een van de tientallen foto’s in het boekje. “Dat is heel leuk” en: “Wij kinderen zijn nu wereldberoemd” waren opmerkingen die te horen waren.

Het kinderkookboek ‘Kook je met ons mee?’ is onder meer verkrijgbaar via www.indenvoorhoutschepot.nl en bij Hoek Boek aan de Herenstraat 63 in Voorhout.

Oranje Vereniging Voorhout pakt uit tijdens Najaarsfeesten


Zestigste verjaardag wordt uitbundig gevierd
Voorhout – De Oranje Vereniging Voorhout (OVV) bestaat dit jaar 60 jaar en tijdens de Voorhoutse feestweek van 9 tot en met 16 september wordt er flink uitgepakt. Inwoners kunnen kijken naar of meedoen aan activiteiten als een sportuitwisselingstoernooi, een “Skatetocht voor Schoon Drinkwater”, de beruchte buikschuifbaan met een wereldrecordlengte van 60 meter, kratstapelen en niet te vergeten de lampionoptocht. Daarnaast zijn er dagelijks nog talloze andere activiteiten die de Oranje Vereniging aanbiedt. Willem Vink (59), al 33 jaar secretaris van de Oranje Vereniging vertelt over de activiteiten die in de feestweek zullen plaatsvinden.

door Joep Derksen

Ter ere van het 60-jarig bestaan heeft de vereniging al een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd dit jaar. Een van de hoogtepunten was zonder twijfel het luchtkussenfestival, waar meer dan 30 luchtkussens voor veel vertier zorgden. Maar ook de dag dat modeltreintjes bekeken konden worden onder het motto: “Voorhout spoort goed” is het vermelden waard.

Op 4 en 5 november zal de Oranje Revue plaatsvinden: dit wordt de grote afsluiter van het jubileumjaar en belooft een waar spektakel te worden. In het Teylingen College aan de Leidsevaart in Voorhout zullen de muziek van St. Cecilia en het cabaret van theatergroep Cultuur Verheft zorgen voor een waar feest. Ook zal het wel en wee van 60 jaar Oranje Vereniging als een rode draad lopen door het festijn zelf. Donateurs kunnen tijdens de kermisdagen maximaal twee kaarten kopen voor € 5,-. Na de kermis zullen deze entreetickets € 10,- kosten.

In 1946 is de OVV opgericht om bevrijdingsfeesten op te zetten. Pas later kwam hier ook de organisatie van de jaarlijkse Koninginnedagfeesten bij. Vink: “Wij brengen met deze festijnen saamhorigheid onder de bevolking: verenigingen zijn het cement in de samenleving.”

Feest vier je samen

Een feestweek organiseren is geen sinecure: “De voorbereidingen om een goede feestweek op te zetten, duren meer dan een jaar”, legt Willem uit. “Ons motto is: ‘Feest vier je samen’ en met onze activiteiten raken we alle lagen van de bevolking en van jong tot oud.” Zo wordt de skatetocht op 10 september georganiseerd in samenwerking met de Rotary, de ijsclub en de scouting. De opbrengsten van deze skatetocht gaan naar projecten voor waterputten om schoon drinkwater in Kameroen te krijgen. Willem: “We zijn erg blij dat we de Afrikaanse bevolking kunnen helpen met een van onze activiteiten. Daarnaast verloopt de samenwerking met deze organisaties ook heel goed. Met name de scouting wil ik er in dit verband uitlichten, want zij helpen ons al 25 jaar met bijvoorbeeld het opzetten van de dranghekken: we kunnen echt niet meer zonder hun assistentie.

“Een activiteit die nog onderbelicht is geweest in de pers is het sportuitwisselingstoernooi dat gehouden wordt op 9 september. De sportverenigingen Bax, Bacluvo en HV Foreholte organiseren wedstrijdjes waarbij de zaalvoetballers gaan handballen en badmintonnen en de handballers en badmintonners de andere twee voor hen vreemde sporten gaan beoefenen. Op dit moment hebben al meer dan 200 deelnemers zich ingeschreven, maar aanmelden kan nog steeds op:
www.hvforeholte.nl.

De buikschuifbaan zal dit jaar 60 meter zijn, inderdaad: één meter per jaar dat de OVV bestaat. Op deze baan met liters groene zeep moeten de deelnemers liggend op hun buik een zo groot mogelijke afstand afleggen. Van te voren moeten horloges, piercings en broeken met metalen knopen worden afgedaan. De buikschuifbaan bestaat al weer acht jaar en is ondertussen bekend in binnen- en buitenland. Jaarlijks gaat deze ludieke activiteit naar kermissen en feestweken in Nederland, Duitsland en België.

Willem wil nog een ding van zijn hart: “Wij zijn een niet-gesubsidieerde vereniging en houden onze eigen broek op. We hebben zo’n 3.100 donateurs en zijn natuurlijk altijd op zoek naar meer mensen die ons een warm hart toedragen. Voor slechts € 5,-, en liever meer natuurlijk, ben je al lid van de Oranje Vereniging. Tijdens de kermisweek, maar ook het hele jaar door, kan iemand zich aanmelden als donateur. Voor meer informatie kan onze website bekeken worden:
www.ovvoorhout.nl.”

“Maar het allerbelangrijkste”, zo sluit Willem af, “is toch dat de mensen het ontzettend naar hun zin hebben bij alle activiteiten. En het is echt waar: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”

Volksuniversiteit Voorhout houdt open dag


Voorhout - Iedereen die na lang aarzelen besloot om toch eindelijk wat te doen met de eigen creativiteit, kwam zaterdag 24 augustus naar de open dag van de Volksuniversiteit Voorhout. Daar werd informatie gegeven over cursussen als: pottenbakken, Tai Chi, schminken, kleding maken, fotografie, aquarelleren en muziek & dans voor peuters. Inschrijven kant tot 1 september. Voor meer informatie: www.volksuniversiteit.nl/voorhout.

Voorhoutse Fietsdriedaagse valt voor een deel in het water

Voorhout – De jaarlijkse fietsdriedaagse kan normaal gesproken rekenen op redelijk wat belangstelling. Vorig jaar meldden ruim 150 mensen zich bij de Oranje Vereniging Voorhout aan om de drie keer 25 kilometer met de tweewieler af te leggen.

door Joep Derksen

Het weer moet echter wel meewerken en dat was dit jaar bij de 22ste driedaagse in de voorverkoop te merken. Slechts 32 kaartjes waren verkocht en ’s avonds bleek dat maar een tiental personen ook daadwerkelijk kwam opdagen. Ongetwijfeld zullen de regenbuien en het onweer hiervoor de redenen zijn geweest.

Voor de organisatie was deze lage opkomst natuurlijk licht teleurstellend. “Maar als er maar een paar deelnemers zijn, dan laten we onze activiteiten toch altijd doorgaan”, zo vertelde Hans Dierdorp, voorzitter van de Oranje Vereniging Voorhout optimistisch. Ted Duineveld is al vier jaar voorzitter van de fietscommissie en hij heeft vele uren gestoken in het organiseren van deze drie dagen en het persoonlijk verkennen van de drie routes. “Vorig jaar organiseerden we de fietsdriedaagse aan het begin van de zomervakantie in juni, maar dit jaar wilden we, om meer deelnemers te trekken, dit evenement pas later in het seizoen laten plaatsvinden. Maar ja, dan moet het weer wel meewerken. En als het weerlicht, dan gaat het gewoon niet door.”

Annemieke Slobbe was de eerste die zich aan de balie kwam inschrijven. “Mijn man en ik hebben net nieuwe fietsen gekocht en willen deze nu uitproberen. We zagen in Nieuwsblad Teylingen het bericht over de fietsdriedaagse en vonden dat een perfecte gelegenheid om onze fietsen voor het eerst te gebruiken.” Boven het hoofd van Annemarie verzamelden zich ondertussen donkere wolken. “Ach, dat waait wel over!” zei ze positief.

Om 19:00 uur hadden tien mensen zich verzameld en stonden klaar om te vertrekken, maar voorzitter Dierdorp had een teleurstellende mededeling voor hen. Hij klom op een steen en zei: “De commissie vindt het onverantwoord om de fietstocht door te laten gaan. Het is jammer, maar we willen het risico niet nemen. De weersvoorspellingen zijn dermate slecht, dat we vanavond de routes niet uitdelen.”

De meeste deelnemers reageerden begripvol. Piet Altorf was uit Noordwijk komen fietsen, maar kon meteen weer terug. Zijn reactie: “Het is wel goed dat het niet doorgaat, er is toch een grote kans dat het gaat onweren. Dit jaar doe ik voor het eerst mee, maar morgen kom ik zeker terug.” Een andere deelneemster merkte op: “Er zijn toch een aantal kinderen bij en dan is het heel verstandig om de fietstocht af te lasten.”

Koos van der Wereld was het met die beslissing echter helemaal niet eens. “Ik ben postbode geweest in Voorhout en heb in weer en wind moeten fietsen. Ik deed mee aan de vierdaagse van Nijmeegse en Drente en deze zijn allebei afgelast vanwege de warmte. Nu is het eindelijk niet te warm en dan gaat deze tocht niet door omdat het te nat is. Er is ook altijd wat! Bovendien, als je in de regen fietst, valt het meeste er toch naast!”

Hans reageerde hier gelaten op: “Wij willen de verantwoordelijkheid niet nemen als mensen in onweer terechtkomen. Daarom delen we ook de routebeschrijving niet uit, want dan gaan de mensen op eigen houtje de fietstocht maken. Maar morgen verzamelen we ons weer op het Breughelhof en dan gaan we er een geslaagde fietstweedaagse van maken!” Op de tweede dag kon de organisatie toch nog 46 deelnemers noteren.

“Ik neem met een warm gevoel afscheid”

Teylingen – Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Na een periode van acht maanden waarin Jeroen Staatsen (58) waarnemend burgemeester was, nam hij op 28 augustus afscheid van de gemeente Teylingen. Hij wordt opgevolgd door VVD-burgemeester Sander Schelberg, die afgelopen maandag de burgemeestersketting overnam van Staatsen. Dit gebeurde overigens in een vrij sobere ceremonie, in verband met het overlijden van de vader van de nieuwe burgemeester. Staatsen zelf wordt interim burgemeester in Voorschoten. Hij vertelt over zijn ervaringen in Teylingen en plannen voor Voorschoten.

door Joep Derksen

Staatsen valt met de deur in huis: “Ik vind het jammer om weg te gaan uit Teylingen, want ik had best wel langer willen blijven. Er zijn een aantal projecten die ik had opgestart en graag afgezien had, zoals te nemen maatregelen om de veiligheid in Teylingen te verhogen. In het afgelopen jaar heb ik veel contacten met de mensen gehad. Ik vind het belangrijk om benaderbaar te blijven. Op de natte en droge Kaagweken was ik aanwezig en ook op het carnaval was ik tussen de mensen. Het doet me pijn om te vertrekken.”

De nieuwe burgemeester van Voorschoten kijkt met heel veel genoegen terug op de laatste acht maanden. “Ik was toch de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Teylingen. Er was best wat weerstand, met name in Voorhout, maar ik heb geïnvesteerd in samenhang en eenheid. Met de raad en het college heb ik rond de tafel gezeten en gevraagd: ‘Wat willen we samen bereiken?’ De wethouders waren ook kakelvers en in een aantal bijeenkomsten, ik noem ze heidagen, hebben we elkaars sterke en zwakke punten besproken. Dit bevorderde de teamgeest en de slagkracht naar buiten toe. Zelf vind ik dat het resultaat redelijk goed gelukt is.”

Wat waren de verwachtingen van Staatsen voordat hij in Teylingen werd aangesteld? “De hele problematiek rond de fusie was best ingewikkeld. Ik sprak direct bij het begin mijn hoop uit dat de mensen het verleden achter zich zouden laten en het vertrouwen in elkaar en in mij zouden uitspreken. Dat is inderdaad gebeurd. We hadden al veel sneller dan ik dacht de goede lijn te pakken. Natuurlijk is nog niet alles op orde binnen de gemeente, maar grote onderwerpen als het raadsprogramma, het collegeprogramma, de begroting en het overlegorgaan Holland-Rijnland hebben we voortvarend aangepakt. Ja, we zijn nu veel verder dan ik van tevoren had ingeschat.’

De burgemeester roemt de goede sfeer tussen de politici. “Er bestaan goede verhoudingen tussen de raadsleden en van flauwekul hebben we geen last.” Voor zijn opvolger heeft hij nog een advies: “Sander Schelberg moet blijven investeren in de eenheid van Teylingen en alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Dit kan hij alleen doen, door voor iedereen bereikbaar te blijven. Teylingen moet het vaandel dragen van gemeenschappelijkheid.”

Voorschoten

Hoe kijkt de burgemeester naar de komende tijd, wanneer hij waarnemende eerste man wordt in Voorschoten? “Het is geen herindelinggemeente, maar de bestuurlijke en politieke verhoudingen daar zijn best ingewikkeld. Er is lang gedaan om een collegeprogramma op te zetten en de gemeente kampt met interessante problemen. Wat ik begrepen heb zet Voorschoten in op het Korte Vliet Tracé voor de Rijnlandroute, de verbinding tussen de A4 en A44. De wethouders en fractievoorzitters van de verschillende partijen hebben mij gevraagd of ik het Korte Vliet Tracé bespreekbaar wilde maken en daar ben ik uiteraard toe bereid. Ik wil een bindende factor zijn tussen de raad, het college en de ambtenaren. Intergemeentelijke samenwerking staat bij mij hoog in het vaandel. Ik vind het belangrijk is wat de gemeenteraad en het college willen.”

De burgemeester heeft nog altijd een huis in Den Helder, waar hij tot vorig jaar de scepter zwaaide, en hij ‘woont daar nog altijd met veel plezier in een relatief rustige omgeving’. “Ik blijf ook in Den Helder wonen en zal vooralsnog niet een huis kopen in Voorschoten. Mei volgend jaar zal de definitieve burgemeester bekend zijn voor deze plaats. Wat ik dan ga doen? Het is hartstikke leuk om burgemeester te zijn, maar de gezondheidszorg of waterschappen trekken me ook. Ik was manager voor 1200 personen voor ik naar Den Helder kwam en soortgelijk werk kan ik altijd oppakken.”

Als laatste wil de burgemeester nog wat van het hart: “In Teylingen heb ik met veel plezier en in een goede sfeer gewerkt. Er werd veel samen gelachen. De mensen keken niet meer naar het verleden en hadden een ontzettend positieve instelling. Afspraak is afspraak is het credo van de bestuurders. Verder worden er niet te veel woorden gebruikt, maar spreekt men met concrete resultaten. Deze instelling heeft wellicht met de bollenachtergrond te maken: de mensen zijn nuchter, concreet en praktisch. Ik neem met een warm gevoel afscheid, maar heb toch een dubbel gevoel over mijn vertrek: aan de ene kant ben ik trots op wat ik heb bereikt en aan de andere kant worden relaties en vriendschappen verbroken.”

Kindervakantieweken afgesloten met pretpark


Voorhout – Als afsluiting van de kindervakantieweken organiseerde Stichting Jeugdraad Voorhout afgelopen zaterdag een pretpark op de parkeerplaats bij de Breughelhof. Meer dan 100 kinderen konden hun opgespaarde deelnamebonnetjes inleveren om spelletjes te spelen. En wat nog leuker was: hoe meer spelletjes je speelde, hoe meer prijzen je kon verdienen!

door Joep Derksen

De kindervakantieweken zijn ruim dertig jaar geleden ingesteld om de jeugd die niet op vakantie kon, toch een plezierige speeltijd te geven. Indertijd maakten met name de kinderen van de bollenboeren er dankbaar gebruik van. Tegenwoordig gaat bijna ieder kind met vakantie, maar deze weken blijven nog altijd populair. Er zijn nog slechts enkele kinderen die aan alle activiteiten meedoen, maar de meeste jeugd komt bij individuele activiteiten opdagen. En ze komen het volgende jaar weer terug.

De tien spelletjes waren beschikbaar gesteld door de Oranjevereniging Voorhout en de kinderen renden van het springkussen naar het koeien melken, van de grabbelton naar het lopen op grote eendenvoeten. Tussendoor kregen de kids nog gratis ijs van Ger Templar.

En de kinderen? Koen heeft het goed naar zijn zin gehad: “Vooral het bowlen was erg leuk en ik denk dat ik volgend jaar weer meedoe.” Wouter en Lars hebben alleen meegedaan met het huttenbouwen, maar dat vonden ze wel “echt gaaf”. Ook zij zullen in 2007 terugkomen. Kelia, Clemence en Elie hadden het bijzonder naar hun zin in het pretpark. Ze kwamen er niet uit wat de mooiste attractie was: het koemelken, de plaatjes met hondenkoppen omgooien met een bal of toch het springkussen? Inke wist het wel: “De trampoline is het beste!”

Dora Duijnisveld, hoofd begeleider van de kindervakantieweken, is zeer tevreden hoe alles dit jaar verlopen is. In voorgaande jaren zei ze altijd dat ze het niet weer zou organiseren, maar dit keer is het anders: “Volgend jaar organiseer ik het absoluut weer!”, aldus een opgetogen Dora, “Maar dat kan ik alleen met hulp van de vele vrijwilligers. Hopelijk kunnen volgend jaar naast het huidige vrijwilligersteam ook weer wat jonge ouders een handje helpen. En oh ja: we zijn ook zeer blij met onze sponsors van de Plus en de Mitra!”

Teylingse politici nauwelijks online

Teylingen – De gemeente wil efficiënter werken en daardoor meer zaken digitaal aanpakken. Het is dan niet meer dan logisch dat politici het goede voorbeeld geven en zelf ook makkelijker bereikbaar zijn via internet. De media berichtten onlangs dat maar weinig politici van Provinciale Staten online zijn. Onderzoek van Nieuwsblad Teylingen wijst uit, dat er slechts enkele lokale politici zijn die een website hebben. Nog minder raadsleden houden deze site ook consequent bij.

door Joep Derksen

De PvdA komt het beste uit de test: Albert Vink, Joost Peetoom en wethouder Gerrit van der Meer hebben hun eigen weblog waarop ze min of meer regelmatig de laatste politieke ontwikkelingen beschrijven en hun eigen mening ventileren. Min of meer regelmatig, want zowel Peetoom als Van der Meer hebben het afgelopen jaar wel eens een maand niets veranderd op hun blog. Ook D66 doet het goed. 100% van de eenmansfractie heeft haar eigen weblog. Rose Marie Keijzer vertelt ook in de vakantie wat haar bezig houdt. De lezer kan dus ook informatie verkrijgen over Rose Marie’s gevecht tegen de kilo’s.

En dat was het, wat de digitale informatievoorziening van de individuele raadsleden en collegeleden van Teylingen betreft. Navraag over websites is gedaan bij alle politieke partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn: CDA, VVD, PvdA, Trilokaal en D66. Geen van de raadsleden van het CDA en Trilokaal hebben een eigen website of weblog. Andere politici die vorig jaar, voorafgaand aan de verkiezingen in Warmond, Sassenheim en Voorhout, hun eigen weblog bijhielden hebben er in 2006 helemaal niets mee gedaan.

Overzicht Teylingse politieke weblogs

Onderstaand vindt u een compleet overzicht van de weblogs en websites van de Teylinger politici:

Pieter van de Bent:
http://p-vd-bent--vvd.blogspot.com/: laatste update: 15.11.2005
John Bosman:
http://john-bosman.blogspot.com/: laatste update: 17.11.2005
Rose Marie Keijzer:
www.d66teylingen.nl/weblog.html: laatste update: 08.08.2006
Gerrit van der Meer:
www.thuis-in-teylingen.nl/wethouder.html: laatste update: 08.08.2006
Joost Peetoom:
http://joostpeetoom.blogspot.com/: laatste update: 14.08.2006
Albert Vink:
http://vinkaj.blogspot.com/: laatste update: 16.08.2006
VVD Vrouwenkwartet (Marlies Volten, Daisy Nieuwenhuizen, Ineke van Steensel en Margo van de Fliert):
http://vvdkwartetteylingen.blogspot.com/: laatste update: 09.12.2005

Eerste Naturalisatiedag in Teylingen


'Goed om stil te staan bij het feit dat je Nederlander geworden bent'
Teylingen – De allereerste naturalisatiedag werd gehouden op donderdag 24 augustus, de datum waarop in 1815 de Nederlandse Grondwet in werking trad. Negen mensen die sinds 1 januari 2005 een Nederlands paspoort hebben ontvangen kwamen naar het Trefpunt in Warmond om door burgemeester Jeroen Staatsen en wethouder Henriette Wilbrink in het zonnetje gezet te worden. De ‘nieuwe’ Nederlanders genoten van de ceremonie en de aansluitende boottocht.

door Joep Derksen

De naturalisatiedag was de laatste officiële handeling die burgemeester Staatsen mocht verrichten, voordat hij afgelopen maandag zijn ambtsketen overdroeg aan zijn opvolger Sander Schelberg. In zijn speech vertelde hij waarom Naturalisatiedag zo belangrijk was: “Als je gaat trouwen, heb je een trouwdag, de dag dat je een kindje krijgt is een geboortedag en als je jarig bent, wordt de verjaardag gevierd. Het is dus goed om stil te staan bij het feit dat je Nederlander geworden bent.”

Staatsen informeerde de aanwezigen ook over wat het is om Nederlander te zijn. “Wij Nederlanders zijn trots op ons land, maar het allerbelangrijkste wat Nederland bindt is wederzijds respect. Of je nu man of vrouw bent, zwart, bruin, geel of het afschuwelijke wit van ons. Iedereen mag het leven inrichten zoals hij wil. Ik vind het allerbelangrijkste dat mensen elkaar respecteren. Geef elkaar geen negatief oordeel, maar zorg ervoor dat Nederland aardiger wordt. Daarnaast heeft elke persoon rechten en plichten. Zo mag u bijvoorbeeld gaan stemmen voor de tweede kamer verkiezingen en lokale verkiezingen.” Fijntjes voegde hij eraan toe: “Maar de burgemeester kan niet gekozen worden.”

Boekje

De genodigden werden vervolgens een voor een naar voren geroepen en kregen een boekje over Nederland, getiteld “Wij”, en een doosje met de Teylinger Hoogtepunt chocolaatjes. Deze avond was een afsluiting van een periode van vele jaren, waarin de mensen uit alle hoeken van de wereld naar Nederland zijn gekomen, om hier een nieuw leven op te starten. Het was vaak de liefde die ervoor zorgde dat de mannen en vrouwen uit Hongkong, Eritrea, de Dominicaanse Republiek, Albanië, Polen en zelfs Duitsland kwamen.

Oliver Beckmann, voormalig Duitser, woont al jaren samen met Kirsten Kaptein en hij werkt voor de koninklijke landmacht. Hij geeft zijn mening over het verloop van de avond: “Het was een leuke ceremonie, maar ik had ook wel wat meer willen horen over de achtergrond van de mensen zelf. Ook iets meer ceremonieel vertoon zou leuk zijn geweest zoals de Nederlandse vlag hijsen of samen het Nederlandse volkslied zingen.” Oliver en Kirsten wonen al sinds 1995 in Voorhout, of eigenlijk: woonden. Kirsten: “Sinds 1 juli wonen we in Zoetermeer, maar we hebben ons nog niet uitgeschreven: dat gaan we nu heel snel doen. Het is toch fijner om de Naturalisatiedag te vieren in de plaats waar je meer dan tien jaar hebt gewoond.”

Angela Rosado, geboren in de Dominicaanse Republiek, vierde het feestje met haar man Rene Mens en kinderen. “Het is fijn om dit te mogen meemaken en het is gewoon gezellig!” Een aantal van de Nederlanders heeft hun paspoort op moeten geven om het zo bekende ‘rode paspoort’ te verkrijgen. Toch blijft de trots op het geboorteland. Na een opmerking van wethouder Wilbrink over hoe speciaal het Nederlanderschap is, zei een van de aanwezigen: “Ik ben ook Poolse hoor!” Alle genodigden krijgen op een later tijdstip nog het officiële boekje “Handleiding Democratie en Burgerrechten” toegestuurd.

D66 breekt lans voor gehandicapten

Politieke partijen verrast door onbekende legesverhoging

Lisse – In de presidiumvergadering van maandag 14 augustus brak Cees Verburg, fractievoorzitter van D66, een lans tegen de verhoging van de leges voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart. Dit jaar zijn de kosten hiervoor met 700% gestegen.

Verburg was benaderd door een Lissenaar die deze kaart heeft moeten aanvragen en werd erop gewezen dat de raad in mei met deze verhoging heeft toegestemd. De D66-er heeft dit uitgezocht en kwam erachter dat deze verhoging inderdaad is doorgevoerd als onderdeel van een lijstje met 50 tarievenverhogingen. Deze tarievenverhogingen waren niet gespecificeerd en niemand in de raad had inzicht in de mate van prijsverhogingen en voor welke diensten dit zou gebeuren.

Verburg stak daarbij ook de hand in eigen boezem en erkende dat de raad hier alerter op had moeten zijn. Hij pakt nu de koe bij de horens en bedong, met steun van Ad van Zelst van Nieuw Lisse, van burgemeester Corrie Langelaar de toezegging dat de ambtenaren voortaan in hun stukken veel duidelijker beschrijven om welke leges het gaat en wat de verhogingen zullen zijn. De burgemeester deed er zelfs een schepje bovenop en vertelde dat uitgezocht wordt welke vijftig leges in mei verhoogd werden en wat de verhogingen zijn geweest. Niet alleen in euro’s, maar ook in percentages. Bovendien deelde ze mee dat het college van burgemeester en wethouders is toegezegd dat voortaan stukken duidelijker omschreven zullen worden.

Van Zelst benadrukte als laatste dat hij bij het college ook nog eens de tariefsverhoging van de gehandicaptenparkeerkaart wil aankaarten.

Kosten aanschaf parkeerkaart voor gehandicapten omlaag

Wethouder Brekelmans: ‘Ik ben niet blind voor gevoelens van mensen’

Lisse – VVD-wethouder Bas Brekelmans informeerde de commissie Maatschappij en Financiën op 23 augustus over zijn plannen met betrekking tot de hoogte van de leges voor het aanschaffen van een gehandicaptenparkeerkaart. De kosten voor zo’n kaart zijn in een jaar tijd met maar liefst 700% gestegen; van pakweg 32 euro in 2005 naar 227 euro nu.

Brekelmans: ‘Dit is een lastig dilemma. Aan de ene kant moeten de leges kostendekkend zijn. De aanvraag van zo’n kaart betekent veel ambtelijk werk en is gewoon hartstikke duur. Aan de andere kant zorgen de hoge kosten voor deze kaart voor ongewenste maatschappelijke neveneffecten bij doelgroepen die het toch al zo moeilijk hebben. Ik ben niet blind of doofstom en gevoelig voor deze situatie.’
Kostprijs

Het college komt met de oplossing om de eis van kostendekkendheid niet meer te betrekken op individuele leges, maar op de leges als geheel. Dat betekent dat sommige leges, zoals die voor de gehandicaptenparkeerkaart, tegen een tarief lager dan de kostprijs wordt uitgegeven. Maar daar staat tegenover dat de tarieven van andere leges hoger zullen liggen, dan ze eigenlijk kosten. De wethouder noemde een concreet voorbeeld: ‘De kosten gebruikersvergunning om een openbare Barbecue te houden op straat voor meer dan vijftig personen liggen wat minder gevoelig dan voor een kaart voor gehandicapten om te kunnen parkeren.’ Alle vergunningen worden nu door het ambtelijk apparaat nagekeken of ze te duur zijn geworden. Nadat het college bepaald welke leges minder gaan kosten, komt er ook een uitspraak over de leges die dan in prijs omhoog gaan.
Geld kwijt

Het is nog zo dat aanvragers van een parkeervergunning voor gehandicapten het bedrag van 227 euro vooruit moeten betalen. Als de aanvraag wordt afgewezen, is de persoon zijn geld kwijt. Op verzoek van PvdA-raadslid Hans Bet zal de wethouder ook bekijken naar de mogelijkheid om een deel van het geld terug te geven aan de aanvrager, wanneer deze persoon geen parkeerkaart krijgt. ‘De mensen kunnen dan bijvoorbeeld 50% terugkrijgen’, aldus Brekelmans, ‘maar de raad moet beslissen hoe hoog dit percentage in werkelijkheid zal worden.’ De wethouder is wel van mening dat een bepaald gedeelte van het bedrag aan de gemeente moet toekomen. ‘De gemeente wil voorkomen dat mensen een aanvraag voor zo’n kaart doen onder het motto ‘Niet geschoten is altijd mis’.