Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 september 2006

Heien leidt tot overlast


Voorhout - Met een verwilderde blik opende de eigenaresse van een van de woningen naast de ING locatie haar voordeur. De zaak zat haar heel hoog, dat was duidelijk: “Door het heien hebben we scheuren in het stucwerk en veel tegeltjes zijn beschadigd, maar van de aannemer krijgen we te horen dat we niet moeten zeuren. Zij vinden dat er alleen maar sprake is van cosmetische schade en dat vergoeden zij dus niet. Door dat heien laten ze de hele boel naar de filistijnen lopen en mijn huis is ook nog minder kwetsbaar dan de andere, wat oudere woningen hier in de buurt!” De bewoonster heeft haar beklag gedaan bij de gemeente en de aannemer, maar vindt nul op het rekest: “We worden gewoon niet beschermd door de gemeente: onze belangen worden gewoon niet behartigd en de aannemer staat bij de werkzaamheden en lacht om mijn klachten!”

door Joep Derksen

De bewoonster staat niet alleen in haar problematiek. Jos Leenheer heeft zich tijdens de raadsvergadering van 31 augustus opgeworpen als spreekbuis voor de hele buurt. “Het is duidelijk: de vooraf afgesproken trillingsnormen worden ver overschreden. Een waarde van maximaal 1.5 zou de norm moeten zijn, maar uit het proefheien blijkt al dat de waarden boven de 3.0 uitschieten. Nu gaat men proeven nemen om het ING-gebouw op dunnere palen te plaatsen en men zegt dat het heien dan binnen de trillingsgrenzen kan blijven. Hoewel het gebruik van dunnere palen ook betekent dat meer palen gebruikt gaan worden, geef ik de ING en het Nederlands Hei Bedrijf nog het voordeel van de twijfel, maar zodra ze beginnen, zal de gemeente de meetinstrumenten plaatsen. Wij als omwonenden zullen de trillingsoverlast scherp in de gaten houden. En als de normen niet worden aangehouden, zullen we via een kort geding een bouwstop eisen.”

“Het heien is voorlopig gestopt om opnieuw te berekenen hoeveel trillingen de buurtbewoners zullen ondervinden bij het in de grond slaan van de dunnere palen. Tot die nieuwe berekeningen zijn gemaakt, krijgt het heibedrijf geen toestemming van de gemeente om het heien voort te zetten”, vertelt het hoofd communicatie van de gemeente Teylingen, de heer Van Gisteren.

Leenheer is met name niet te spreken over het feit dat de palen niet in de grond geboord, maar geheid worden. “Tijdens een vergadering over de ING-locatie heeft de projectleider van de ING gezegd: “Wij gaan niet heien, want wij gaan boren”. Dat staat nergens op papier, maar ik heb twintig getuigen die onder ede willen verklaren wat hij heeft gezegd.”

Schade

Ook het huis van Leenheer heeft schade opgelopen: “Bij mij zijn de vensterbanken geknapt. Het balkon is een halve mm tot een mm gescheurd bij de aanhechting van het balkon. Het glas in lood raam is geknapt en het zijraam van de erker klemt enorm. Onze huizen staan op staal, zijn niet geheid en zijn dus extra kwetsbaar. Ook de andere families hebben schade: scheuren in het plafond, een gebarsten schoorsteen en gebroken keukentegels.

Navraag bij het Nederlands Hei Bedrijf leert, dat de aannemer van de ING niet met de pers mag spreken. Alle communicatie dient te lopen met de ING zelf. De heer Wieger Sietsma van de ING Persdienst was echter niet beschikbaar voor commentaar. Sterker nog, op herhaalde verzoeken om contact op te nemen werd niet gereageerd.

Van Gisteren legt uit wat de stand van zaken is aangaande de voorlopig gestopte heiwerkzaamheden: “Er was een overschrijding van de trillingsnorm en de werkzaamheden zijn vorige week maandag stilgelegd. Woensdag is de situatie opnieuw bekeken en er wordt een nieuwe berekening gemaakt van de onderlinge afstand van de palen.” Of de trillingsnormen naar boven worden bijgesteld, om het probleem van de klachten te overkomen, kon Van Gisteren bevestigen noch ontkennen. “De gemeente heeft zich ervan verzekerd dat voordat het heien begon, de schade aan de gebouwen is vastgelegd. Achteraf wordt gechecked of er nieuwe schade ontstaan is. Ook in het bestuurscentrum is het heien te voelen. Feit blijft dat er geheid moet worden en overlast is dan niet te voorkomen.”

Volgens de woordvoerder wordt iedere schade die ontstaan is door het heien vergoedt, dus ook de constructieschade: “De bouwer is aansprakelijk voor schade aan tegels en stucwerk: als dat niet vergoed wordt, moet de rechter uitsluitsel geven. Ik denk niet dat het zover zal komen, want bij dit project zijn ervaren bouwers betrokken. Zij zullen zich toch aansprakelijk voelen voor de schade en willen een goed contact onderhouden met gedupeerde bewoners.”

Van Gisteren kon nog wel wat informatie geven over de palen die nu gebruikt gaan worden. “Dat zal een smallere, slankere paal zijn die minder trillingsoverlast veroorzaakt. Deze palen zijn geen 323, maar 300 millimeter dik. Deze palen zullen op een kortere onderlinge afstand geplaatst worden en dus moeten er ook meer palen worden geslagen. De aannemer bepaalt welke techniek gebruikt wordt: ik weet niet of boren een alternatief is. Totdat de berekeningen aan de gemeente worden gegeven en de gemeente haar toestemming geeft om de bouw te hervatten, wordt er niet geheid. Het gehele project loopt dus nu vertraging op.” Deze berekeningen waren op vrijdagmiddag 3 uur nog niet binnen, dus op zijn vroegst kan de aannemer pas begin deze week weer aan de slag.