Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

08 september 2006

“Ik neem met een warm gevoel afscheid”

Teylingen – Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Na een periode van acht maanden waarin Jeroen Staatsen (58) waarnemend burgemeester was, nam hij op 28 augustus afscheid van de gemeente Teylingen. Hij wordt opgevolgd door VVD-burgemeester Sander Schelberg, die afgelopen maandag de burgemeestersketting overnam van Staatsen. Dit gebeurde overigens in een vrij sobere ceremonie, in verband met het overlijden van de vader van de nieuwe burgemeester. Staatsen zelf wordt interim burgemeester in Voorschoten. Hij vertelt over zijn ervaringen in Teylingen en plannen voor Voorschoten.

door Joep Derksen

Staatsen valt met de deur in huis: “Ik vind het jammer om weg te gaan uit Teylingen, want ik had best wel langer willen blijven. Er zijn een aantal projecten die ik had opgestart en graag afgezien had, zoals te nemen maatregelen om de veiligheid in Teylingen te verhogen. In het afgelopen jaar heb ik veel contacten met de mensen gehad. Ik vind het belangrijk om benaderbaar te blijven. Op de natte en droge Kaagweken was ik aanwezig en ook op het carnaval was ik tussen de mensen. Het doet me pijn om te vertrekken.”

De nieuwe burgemeester van Voorschoten kijkt met heel veel genoegen terug op de laatste acht maanden. “Ik was toch de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Teylingen. Er was best wat weerstand, met name in Voorhout, maar ik heb geïnvesteerd in samenhang en eenheid. Met de raad en het college heb ik rond de tafel gezeten en gevraagd: ‘Wat willen we samen bereiken?’ De wethouders waren ook kakelvers en in een aantal bijeenkomsten, ik noem ze heidagen, hebben we elkaars sterke en zwakke punten besproken. Dit bevorderde de teamgeest en de slagkracht naar buiten toe. Zelf vind ik dat het resultaat redelijk goed gelukt is.”

Wat waren de verwachtingen van Staatsen voordat hij in Teylingen werd aangesteld? “De hele problematiek rond de fusie was best ingewikkeld. Ik sprak direct bij het begin mijn hoop uit dat de mensen het verleden achter zich zouden laten en het vertrouwen in elkaar en in mij zouden uitspreken. Dat is inderdaad gebeurd. We hadden al veel sneller dan ik dacht de goede lijn te pakken. Natuurlijk is nog niet alles op orde binnen de gemeente, maar grote onderwerpen als het raadsprogramma, het collegeprogramma, de begroting en het overlegorgaan Holland-Rijnland hebben we voortvarend aangepakt. Ja, we zijn nu veel verder dan ik van tevoren had ingeschat.’

De burgemeester roemt de goede sfeer tussen de politici. “Er bestaan goede verhoudingen tussen de raadsleden en van flauwekul hebben we geen last.” Voor zijn opvolger heeft hij nog een advies: “Sander Schelberg moet blijven investeren in de eenheid van Teylingen en alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Dit kan hij alleen doen, door voor iedereen bereikbaar te blijven. Teylingen moet het vaandel dragen van gemeenschappelijkheid.”

Voorschoten

Hoe kijkt de burgemeester naar de komende tijd, wanneer hij waarnemende eerste man wordt in Voorschoten? “Het is geen herindelinggemeente, maar de bestuurlijke en politieke verhoudingen daar zijn best ingewikkeld. Er is lang gedaan om een collegeprogramma op te zetten en de gemeente kampt met interessante problemen. Wat ik begrepen heb zet Voorschoten in op het Korte Vliet Tracé voor de Rijnlandroute, de verbinding tussen de A4 en A44. De wethouders en fractievoorzitters van de verschillende partijen hebben mij gevraagd of ik het Korte Vliet Tracé bespreekbaar wilde maken en daar ben ik uiteraard toe bereid. Ik wil een bindende factor zijn tussen de raad, het college en de ambtenaren. Intergemeentelijke samenwerking staat bij mij hoog in het vaandel. Ik vind het belangrijk is wat de gemeenteraad en het college willen.”

De burgemeester heeft nog altijd een huis in Den Helder, waar hij tot vorig jaar de scepter zwaaide, en hij ‘woont daar nog altijd met veel plezier in een relatief rustige omgeving’. “Ik blijf ook in Den Helder wonen en zal vooralsnog niet een huis kopen in Voorschoten. Mei volgend jaar zal de definitieve burgemeester bekend zijn voor deze plaats. Wat ik dan ga doen? Het is hartstikke leuk om burgemeester te zijn, maar de gezondheidszorg of waterschappen trekken me ook. Ik was manager voor 1200 personen voor ik naar Den Helder kwam en soortgelijk werk kan ik altijd oppakken.”

Als laatste wil de burgemeester nog wat van het hart: “In Teylingen heb ik met veel plezier en in een goede sfeer gewerkt. Er werd veel samen gelachen. De mensen keken niet meer naar het verleden en hadden een ontzettend positieve instelling. Afspraak is afspraak is het credo van de bestuurders. Verder worden er niet te veel woorden gebruikt, maar spreekt men met concrete resultaten. Deze instelling heeft wellicht met de bollenachtergrond te maken: de mensen zijn nuchter, concreet en praktisch. Ik neem met een warm gevoel afscheid, maar heb toch een dubbel gevoel over mijn vertrek: aan de ene kant ben ik trots op wat ik heb bereikt en aan de andere kant worden relaties en vriendschappen verbroken.”