Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

16 oktober 2006

"Werken met een product dat niet schadelijk is geeft prettig gevoel"


Voorhouts bedrijf LGem ziet brood in kweek van algen
Voorhout – Het bedrijf LGem BV is pas in februari 2006 opgericht door Sander Hazewinkel en Voorhouter Eugène Roebroeck en nu al hebben ze drie prijzen gewonnen voor hun product. En welk product maakt LGem zo bijzonder? Ze kweken en verkopen algen.

door Joep Derksen

Eugène (46) is bioloog van beroep en Sander (35) is advocaat, maar beiden hebben hun vorige baan opgegeven om LGem op te zetten. Sander’s vader is eigenaar van het ingenieursbureau Techno Invent in Zoetermeer. Dit bedrijf werkte voor een project waarin algen gekweekt werden samen met de Wageningen Universiteit. Doel van dit project was, om op natuurlijke wijze, en dus niet belastend voor het milieu, omega-3 vetzuren te produceren en de resultaten waren verbluffend goed. De geestelijke vaders wilden echter geen bedrijf opstarten om dit idee commercieel uit te breiden, dus Sander en Eugène grepen hun kans.
Tuinderskas
Sander: “Algen zijn eencellige planten die we in een tuinderskas in Noord-Brabant kweken. We hebben buizen geïnstalleerd waardoor 37.000 liter zeewater stroomt. Dit zeewater is door onszelf geproduceerd en wordt continue gerecycled. Het omega-3 vetzuur dat we van de algen krijgen wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Het kan dienen als voer voor plankton, wat op haar beurt weer gegeten wordt door vislarfjes in commerciële kwekerijen. Voor een goede groei hebben zeebrasems en zeebaarzen absoluut het omega-3 vetzuur nodig. Dat maakt de algen zo waardevol. Daarnaast wordt dit vetzuur ook gebruikt als voedingssupplementen voor de mens: het komt terug in margarine, eieren, medicijnen, maar ook bijvoorbeeld cosmetica. LGem heeft hiervoor nu al klanten in Amerika.”

Visolie

Tot nu toe wordt het omega-3 vetzuur alleen gewonnen uit visolie van de vissen zelf. Dit is een milieubelastend proces: vissen worden gedood en het gevaar van overbevissing dreigt. Sander vervolgt: “Voor 1 kilogram vis die aan land wordt gebracht, wordt 3 liter stookolie verbruikt door de vissersboten. En dat is wel 20 kg CO2 uitstoot, wat weer bijdraagt aan het broeikaseffect.”

Eugène voegt hieraan toe: “Algen zijn duurzaam: ze hebben alleen zeewater, zonlicht en CO2 nodig, wat weer wordt omgezet in zuurstof. Wat wij doen is niet uniek, want algen worden op kleine schaal al ingezet voor het verkrijgen van omega-3 vetzuren. Maar wij doen het veel efficiënter en dus goedkoper dan de concurrentie. Voor één kilogram algen vragen wij € 300 en dat is 40% goedkoper dan de gangbare marktprijs.”
Zonlicht
Essentieel voor een hoge algenproductie is zoveel mogelijk zonlicht te hebben per vierkante meter. Dat is ook een van de redenen waarom het jonge bedrijf nu al kijkt naar uitbreiding van haar activiteiten richting Spanje. Eugène: “Over circa drie jaar hebben we onze eigen algenkwekerij aan de grens van Portugal, in de buurt van de Algarve. Daar zijn jaarlijks 300 zon-dagen en dat is natuurlijk een uitstekende situatie voor het kweken van algen.”

Wereldverbeteraars

Wat is de reden geweest dat Sander en Eugène het life science bedrijf LGem hebben opgericht: zijn ze wereldverbeteraars? Willen ze de vissen in de zeeën redden? De twee directeuren beginnen te grinniken: “Nee, wereldverbeteraars zijn we niet, maar het is wel fijn te werken met technologie die duurzaam is. We kiezen er bewust voor te werken met een product dat niet schadelijk is en dat is een prettig gevoel.” Toch ligt het milieu hen na aan het hart. Sander: “Mijn droom is, dat Nederland door onze activiteiten aan de Kyoto-norm kan voldoen. Als Nederland 3.000 hectare algenkweeksystemen in gebruik heeft, ter vervanging van vismeel, wordt al aan deze normen voldaan.”
Uitbreiden
Maar zover is het nog niet. LGem breidt haar kweeksystemen binnenkort uit naar 750 vierkante meter. Iets later wil het bedrijf enkele hectares hebben waarbij de gedachte is: ‘hoe meer we op grotere schaal opereren, hoe goedkoper we kunnen leveren per kilogram’. Eugène: “En juist als we in grote hoeveelheden kunnen leveren, zijn we ook interessant voor grote ondernemingen, die onze vetzuren nodig hebben voor hun producten.”
Marktbenadering
Met de recente overname van Youtube door Google in het achterhoofd, ligt de vraag natuurlijk voor de hand of LGem over een paar jaar ook in andere handen gaat. De beide directeuren denken niet dat dit gaat gebeuren: “Met onze eigen marktbenadering gaan we het bedrijf de komende jaren opbouwen. We hebben geen externe financiers en zijn daar ook niet naar op zoek. We willen de komende jaren zelfstandig hard groeien en dan denken we aan een jaarlijkse organische groei van 100% voor de komende vijf jaar. We zijn niet van plan om naar de beurs te gaan en zo massa’s geld binnen te halen. Toch laten ze een achterdeurtje open: “Men spreekt toch vaak lovend over familiebedrijven als LGem. Mogelijk zou in de toekomst een deel van het bedrijf naar de beurs gaan, zonder dat we de controle verliezen. Je ziet dat dit ook succesvol gebeurt bij een bedrijf als Heineken.”
Prijzen
LGem’s idee is op 4 oktober beloond met de derde plaats van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2006. Tevens hebben ze eerder dit jaar de eerste plaats bereikt van het Bio Business Event, wat een geldbedrag opleverde van € 25.000. Hun eerste ontvangen New Venture prijs was een bedrag van € 500. Voor meer informatie: www.lgem.nl

College wil ruim 6 miljoen euro reserveren voor investeringsfonds

Lisse – Het college staat positief tegenover de intentieovereenkomst van het investeringsfonds Holland Rijnland. Dit fonds is een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten waarbij vijf grote projecten gezamenlijke wordt medegefinancierd. Dit maakte wethouder Bas Brekelmans vorige week dinsdag bekend.
Joep Derksen

Brekelmans verduidelijkt: ‘Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout hebben als inzet om de bollengrond prominent te laten staan. Daarnaast behelst het investeringsfonds vijf grote projecten die de gemeenten willen opzetten. Deze projecten zijn de Rijnland route, de Rijn-Gouwe Lijn, de Noordelijke oost-west verbinding (de N206 tussen de A44 en de A4), het offensief van Teylingen en de groenstructuur.

Als alle twaalf gemeenten instemmen met het investeringsfonds, zullen ze ook bijdragen aan de 142 miljoen euro die in totaal door hen moet worden opgebracht. Het aandeel van Lisse zal 6,1 miljoen euro zijn voor de komende 15 jaar. De rest van de 1,5 miljard aan onkosten zal door de landelijke overheid betaald worden. Brekelmans geeft toe dat de financiële dekking van deze ruim 6 miljoen euro ‘nog een hele toer zal worden. Je krijgt een verdringingseffect in de begroting en het wordt duwen en trekken om deze rond te krijgen. Mogelijk vallen daarbij dingen uit de boot.’

Nieuwe ontwikkeling

Het investeringsfonds is een nieuwe ontwikkeling, zo vult Brekelmans aan: ‘Vanuit de gemeente draag je bij aan iets wat normaal door de Provincie gefinancierd wordt. Het lijkt wellicht dat veel projecten het zuidelijk deel van de Randstad behelzen, maar om de bollenstreek geen Bollenstad te laten worden, wil het college daar ook aan bijdragen. Met dit investeringsfonds betaalt het zuiden ook mee aan de Noordelijke oost-west verbinding; zo kun je het ook bekijken.’

Overigens werd donderdag 5 oktober bekend dat de gemeente Teylingen niet van plan is bij te dragen aan de projecten van Holland Rijnland. ‘Alleen als de regio een financiële bijdrage levert aan de aanleg van de noordelijke randweg rond Voorhout, de verbetering van de aansluiting bij het Postviaduct in Voorhout en de aanleg van het station in Sassenheim, zijn de Teylinger politici bereid een bijdrage van zo’n 11 miljoen euro aan het investeringsfonds te overwegen.

Uniforme database gemeente

Lisse – VVD-wethouder Bas Brekelmans maakte bekend dat de gemeente de huidige verschillende softwarepakketten waar de gemeente gebruik van maakt, wil vervangen door een gemeenschappelijke database. Brekelmans: ‘Ook de gemeentewinkel heeft zo’n systeem nodig, zodat de medewerkers bij iedere vraag van de burger in één oogopslag de benodigde informatie kunnen bekijken in het systeem.’

Daarnaast worden ook nieuwe systemen geïntroduceerd, zoals het betaalsysteem DigID. De afdeling Automatisering van de gemeente zal dan ook twee mensen meer in dienst nemen. De extra personele kosten van 8 euroton zijn grotendeels al in de begroting opgenomen. Brekelmans: ‘De dekking voor de resterende 180.000 euro wordt gevonden in het lopende automatiseringsbudget.’

Deze plannen zullen er onder meer toe moeten leiden dat de website van de gemeente Lisse (
www.lisse.nl) zal behoren tot de beste 50 gemeentelijke websites van Nederland. In 2008 zal het grootste deel van de plannen klaar zijn

Work First-programma ISD Bollenstreek succes

30% minder aanvragen voor bijstandsuitkering

Lisse – Het Work First-programma van Bureau Werk, onderdeel van de ISD Bollenstreek, is een groot succes. Het idee achter dit programma is, dat iedere aanvrager van een bijstandsuitkering binnen 48 uur een baan krijgt aangeboden bij de Mare Groep voor minimaal 20 uur per week. Zo krijgt de ontvanger van de bijstandsuitkering weer arbeidsritme en kan bekeken worden op welke gebieden de persoon het beste kan worden ingezet.

Het aantal aanvragen voor bijstandsuitkering is sinds de invoering van het Work First programma met 30% gedaald. De gemeente heeft onderzocht wat er met deze personen is gebeurd. Wethouder Adri de Roon vertelde dinsdag 3 oktober: ‘Hoewel het natuurlijk fijn is te zien dat minder mensen gebruik maken van gemeentelijke middelen, wilden we wel weten hoe deze personen in hun levensonderhoud konden voorzien.’

Resultaat van dit onderzoek was, dat van de veertig personen een aantal zelfstandig een baan gevonden had. Ook zijn enkele aanvragers van de bijstandsuitkering alsnog gaan studeren. Het onderzoek wees niet uit of en hoeveel mensen als alternatief 'zwart' zijn gaan bijklussen.

Ontwerpplan Dopak-terrein gewijzigd

Riool komt in nieuwe situatie niet meer onder de huizen te liggen

Lisse – Wethouder Guus Mesman maakte bekend dat het college van burgemeester en wethouders het plan van bouwbedrijf Van der Hulst steunt om enkele aanpassingen te realiseren voor het bouwplan op de locatie Dopak aan de Grevelingstraat. Het is al een tijdje bekend dat het bouwbedrijf op het Dopak-terrein huizen mag bouwen. Probleem was dat bij de oorspronkelijke plannen een aantal huizen boven een diepriool lag en dat was een onwenselijke situatie. Met de aankoop van de naastgelegen locatie Den Dekker heeft Van der Hulst dit probleem opgelost. Het terrein is opnieuw verkaveld, wat betekent dat een aantal huizen verandert van plek. Hierdoor komt het riool onder de weg te liggen, waar het hoort.

Weinig investeren in lokale wegen, miljoenen voor regionale projecten


'Programmabegroting 2007 – 2010' voorgelegd

Lisse – Het college van burgemeester en wethouders heeft een sluitende begroting voor de periode tot 2010 kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Dit staat in de vorige week donderdag vrijgegeven Programmabegroting. Als er geen onverwachte financiële consequenties zijn, zal de gemeente in 2007 ruim 180.000 euro overhouden. Ook in de jaren hierna zal het positieve saldo circa 100.000 euro bedragen. Later deze maand zal de gemeenteraad de programmabegroting bespreken.

Joep Derksen

De gemeente Lisse is in vier jaar gezakt op de rangschikking voor gemeenten met de laagste belastingdruk van de 43ste plek naar de 82ste plaats, zo blijkt uit een rapport van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid. Mede met deze gegevens in het achterhoofd, maar ook vanwege wettelijke beperkingen, zullen de OZB-tarieven voor de inwoners van Lisse in 2007 met maximaal 2,75% stijgen en ook de gemeentelijke tarieven stijgen met 1,25%. De hondenbelasting en toeristenbelasting gaan met dit percentage omhoog, maar de afvalstoffenheffing blijft de komende jaren hetzelfde.
Maatregelen
Het college heeft vorige week aangegeven te willen participeren in de ‘Intentieovereenkomst Oprichting Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland’. De kosten om vijf regionale projecten mede te financieren, bedragen voor Lisse ruim 6,1 miljoen euro en dat is jaarlijks een dikke 400.000 euro. De gemeente wil deze onkosten compenseren met nieuwe maatregelen, maar is nog aan het bekijken welke initiatieven het beste zullen zijn. Overwogen wordt onder meer om een vaste bijdrage per nieuw te bouwen woning te vragen of de gemeentelijke inkomsten te verhogen uit de OZB en de toeristenbelasting. Daarnaast zijn het vormen van een bestemmingsreserve, jaarlijkse bezuinigingen of een combinatie van bovenstaande mogelijkheden ook alternatieven om de ruim zes miljoen euro af te dekken.

Het investeren in lokale wegen heeft de komende jaren geen hoge prioriteit. ‘Uitgangspunt is dat het aanwezige budget toereikend moet zijn om het onderhoudsniveau op 6 (basisniveau, red.) te houden’. Alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud zal daarom worden uitgevoerd.

Overzicht van nieuwe plannen

De Speeltuinvereniging Kindervreugd krijgt het door de gemeente beloofde nieuwe clubgebouw. Lisse heeft hiervoor 250.000 euro gereserveerd. Ook wordt geïnvesteerd in sporthal Meerzicht en zwembad De Lis. Met behulp van het aanleggen van fiets- en wandelpaden in regionaal verband wil de gemeente het toerisme stimuleren. De problematiek van hangjongeren wordt aangepakt en plannen zijn in de maak om ter waarde van 100.000 euro verblijfsruimtes voor jongeren te creëren. In samenwerking met Alverha, het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) en de KvK (Kamer van Koophandel) wordt een ondernemersloket tot stand gebracht. In een eerder stadium waren er ook plannen voor de aanstelling van een citymanager, maar deze ideeën zijn van tafel geveegd.

De gemeente Lisse is niet tevreden met het jaarlijkse waarderingscijfer dat ze krijgt van de inwoners voor de dienstverlening die ze geeft. ‘Het cijfer moet stijgen naar ten minste een 7’, aldus een citaat uit de programmabegroting. Om dit te bereiken wordt de gemeentelijke website gewijzigd, een burgertevredenheidsonderzoek en een kwaliteitshandvest opgesteld. Mogelijk wordt ook een gemeentewinkel ingevoerd en de communicatie wordt verbeterd, aldus het document. Om dit alles te bereiken wordt geschat dat jaarlijks 100.000 euro nodig is.

Behoud Landgoed Keukenhof kost jaarlijks 1,1 miljoen euro

Voorzitter presenteert masterplan aan raadsleden
Lisse – Woensdag 4 oktober gaf Herman Hollander van de Stichting Kasteel Keukenhof een presentatie aan de leden van de gemeenteraad. Hij legde de plannen uit die een stuurgroep ontworpen heeft. De stuurgroep bestaat uit de gemeente Lisse, de Provincie Zuid-Holland, het Pact van Teylingen, Stichting Zuid Hollands Landschap en de bloemententoonstelling. Hollander benadrukte dat de hoofddoelstelling van het zogeheten Masterplan was ‘om het landgoed als economische en landschappelijke eenheid duurzaam in stand te houden.’

Joep Derksen

Hollander maakte duidelijk dat het landgoed Keukenhof en haar 17 rijksmonumenten een kwart eeuw lang jaarlijks 1,1 miljoen euro nodig heeft om in stand te worden gehouden. ‘Dit geld is nodig voor het onderhoud, restaureren en investeren.’ Om deze inkomsten te verkrijgen, zijn allerlei opties overwogen, waaronder het bouwen van huizen. ‘Deze huizenbouw is echter wel de allerlaatste optie die we hebben, als andere inkomsten niet toereikend zijn’, probeerde Hollander de raadsleden deels gerust te stellen.

Met welke ideeën de stuurgroep zoal gekomen is, legde Hollander ook uit: ‘We kunnen het toerisme stimuleren: momenteel bezoeken jaarlijks 850.000 mensen de Keukenhof en 75.000 hiervan komen ook naar het Landgoed. Zo kan kasteel Keukenhof worden opgenomen in de kastelenroute, waarbij overnachtingsmogelijkheden worden gegeven. Wat natuurontwikkeling betreft, zijn we aan het kijken of we in samenwerking met het waterschap een gebied kunnen reserveren voor wateropvang.’

Biomassacentrale

‘Ook het plan van de biomassacentrale is nog niet van de kaart. Hoewel Minister Wijn de MEP-subsidies heeft afgeschaft, zijn we nog steeds aan het kijken of we de 70 hectare essen-hakhout kunnen snoeien en het houtafval dan omzetten in groene stroom. Essenhout groeit snel: eens in de acht jaar wordt een deel van de bomen volledig gesnoeid en dan hebben ze weer acht jaar de tijd om groot te worden. Zo’n biomassacentrale komt dan te staan in een gebouwtje van 10 bij 20 meter en 5 meter hoog. Bovenop het dak komt dan nog eens een schoorsteen van drie meter. Met die biomassacentrale kunnen dan 2.500 woningen van stroom voorzien worden zonder milieuvervuiling en zonder horizonvervuiling.

De animerende spreker vervolgt: ‘Een optie is om een topverblijf te hebben: een hotel voor de rijken der aarde. Gaan we de cultuur meer tot uitdrukking brengen of richten we ons op de natuurontwikkeling? We zijn er niet op uit om een vinexwijk van villa’s te bouwen: we willen het landgoed duurzaam ontwikkelen, maar wel financieel haalbaar. Huizenbouw is voor ons niet de eerste optie, maar de vraag is wel of we met alle andere ideeën voldoende inkomsten genereren.’

Op 25 oktober zal Hollander een presentatie geven met ideeën om de natuur te ontwikkelen. Hij verwacht dat mei volgend jaar ‘een uitvoerbaar plan met financiële en bestuurlijke ondersteuning’ gerealiseerd zal zijn. Namens de gemeente Lisse zitten de wethouders Bas Brekelmans en Guus Mesman in de stuurgroep. Brekelmans informeerde de raadsleden dat met betrekking tot de plannen ‘wanneer nodig naar het mandaat van de raad wordt gevraagd’. De raadsleden stelden enkele vragen, maar lieten niet het achterste van hun tong zien. Uitzondering op de regel was SGP-ChristenUnie voorman Marius Nieuwenhuis: ‘Zo’n biomassacentrale kan eventueel ook op een industrieterrein geplaatst worden en niet op het landgoed. Wij willen op het terrein van de Keukenhof in ieder geval geen huizen zien en er moeten ook geen grote veranderingen in de infrastructuur komen.

11 oktober 2006

Borstvoedingsweek wijst op voordelen natuurlijke voeding

Teylingen – Direct na de geboorte van het kind begint 78% van de moeders enthousiast met borstvoeding. Na een maand krijgt nog maar 50% van de kinderen moedermelk en na drie maanden is dit percentage gedaald tot 34%. Lactatiekundigen en het Voedingscentrum willen meer bekendheid geven aan het borstvoeden, zodat de moeders ook door hun omgeving gesteund worden in hun voedings- en kolfactiviteiten. De vorige week was het Borstvoedingsweek: vrouwen en mannen uit de hele bollenstreek konden Herma Davelaar bellen met vragen over het geven van borstvoeding.

Joep Derksen


Herma Davelaar (37) is lactatiekundige en adviseert over het geven van borstvoeding. Met drie kinderen die ze tot 18 maanden natuurlijke melk gaf, weet ze waar ze over spreekt. Ook zij vraagt zich af hoe het kan dat de animo om borstvoeding te geven zo snel daalt. Ze geeft hiervoor meerdere redenen: ‘Een van de belangrijkste dingen is, dat je partner je steunt. Hij moet niet zeggen als er een wat verminderde melkproductie is: “Joh, geef het toch op” of “Mag ik nu ook eindelijk zelf een flesje geven”. Daarnaast moet ook de periode tussen het aflopen van de kraamzorg en de verdere begeleiding van het consultatiebureau verkort worden. Moeders moeten niet in een gat vallen waarin ze vol vragen zitten die niet beantwoordt worden.’

Ook nadat de moeders weer gaan werken, is een drastische daling in het geven van borstvoeding zichtbaar. Herma: ‘Bedrijven zijn verplicht om moeders de gelegenheid te geven in een aparte ruimte te kunnen kolven of borstvoeding te geven, maar dat is echt niet overal goed geregeld.’ Zo kun je op de website:
www.bvborstvoeding.nl de anekdote lezen over een lerares die iedere keer als ze ging kolven, de ramen van het klaslokaal moest afplakken met post-it blaadjes. ‘Als daarnaast de collega’s gaan klagen over het werk dat niet gedaan wordt, dan is het vaak snel afgelopen met de borstvoeding. Daarom is niet alleen de partner belangrijk, maar ook de hele omgeving van de vrouw kan haar steunen om haar kind de beste voeding te geven die het verdient.’

Zes maanden

Fysiologisch gezien kan iedere moeder borstvoeding geven: of je nu groot of klein, dik of dun bent. Uitzonderingen zijn als je HIV-positief bent, bepaalde medicijnen gebruikt of als de baby een bepaalde stofwisselingziekte heeft. Ook is het vaak lastig moedermelk te geven na een borstverkleining. Een moeder kan zo lang als ze het wil borstvoeding geven. In sommige culturen drinken kinderen tot hun zesde jaar nog moedermelk. Het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie is om minimaal zes maanden alleen borstvoeding te geven aan de pasgeborene.

Herma vult aan: ‘Borstvoeding is het beste wat er is. De melk bouwt de weerstand van het kind op en bevordert de gezondheid van de baby. In de moedermelk zitten veel witte bloedlichaampjes die zorgen voor verbetering van de natuurlijke afweer. Ook voor de moeder zijn er voordelen: ze zal minder veel en lang vloeien, omdat het zuigen aan de borst zorgt voor het samentrekken van de baarmoeder. Ook heeft de moeder minder kans op borstkanker, zo heeft onderzoek uit gewezen. En, ook niet onbelangrijk voor veel vrouwen, de gemiddelde vrouw valt sneller af, maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van wat je daarnaast eet.’

Wereldborstvoedingsweek wordt, zoals de naam al zegt, wereldwijd georganiseerd. Ook alle lactatiekundigen in de Bollenstreek ondersteunen dit initiatief en vorige week was een telefoonnummer geopend waar moeders en vaders met hun vragen terecht konden. Herma was licht verrast over het aantal vragen dat gesteld werd: ‘Dat waren er niet veel, in totaal acht mensen maar. De vragen gingen over wat te doen als de baby heel onrustig is, vanaf wanneer melk uit een flesje gegeven kan worden en of een fopspeentje gegeven kan worden na drie weken.’ Herma had wel een tip voor als ‘de baby boos aan de borst ligt’: ‘Als de baby honger heeft, is die erg onrustig en wil soms niet veel moeite doen om te drinken. Handig kan dan zijn om het kind eerst moedermelk uit een flesje te geven en als hij dan genoeg heeft, leg hem dan aan de borst.’

Intelligenter

En worden baby’s nu wel of niet intelligenter van borstvoeding? Herma: ‘Al tientallen jaren wijzen onderzoeken uit dat het IQ van de borstgevoede baby’s gemiddeld zeven punten hoger ligt. Er zitten stoffen in de borstvoeding die zorgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Pas geleden was er een onderzoek dat als resultaat gaf dat borstvoeding geen invloed had op de intelligentie, maar ik vraag me af wat de kwaliteit was van dit onderzoek. En, niet onbelangrijk, was de uitslag financieel ondersteund door een commercieel bedrijf in bijvoorbeeld babymelkvoeding?’ De lactatiekundige sluit af: ‘Heel belangrijk is te weten dat kinderen zelf ook rustiger worden van borstvoeding. Het voeden zelf is ook een rustpunt en het huid-op-huid contact zorgt ervoor dat kinderen beter op temperatuur blijven en minder last krijgen van ademhalingsproblemen. Dat huid-op-huid contact werkt trouwens ook rustgevend als de papa het doet.’

Voor meer informatie over borstvoeding:
www.zvb.borstvoeding.nl.

Sector enthousiast over gratis kinderdagopvang

Bang voor bemoeienissen van overheid
Lisse – Landelijk is een discussie ontstaan over het al dan niet gratis maken van kinderopvang. Niet toevallig is vlak voor de verkiezingen een discussie ontstaan of alle kinderen gratis naar een kinderdagverblijf zouden moeten, al dan niet met als tegenprestatie dat de verzorgende ouder een betaalde baan zou aanvaarden. Gratis opvang voor de kinderen: wat vinden de kinderdagverblijven er zelf van? Kunnen ze de toestroom aan? Wat zijn de voor- en nadelen van gratis dagopvang?

Joep Derksen

Eerst een paar statistieken: het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) geeft aan dat maar liefst 60% van de gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar geen gebruik maakt van opvang; ook niet door familie of bekenden. Daarnaast vindt driekwart van de moeders dat de zorg voor een kind niet, of slechts voor maximaal een of twee dagen per week door anderen kan worden overgenomen. Columnist Koert van Bekkum van het Nederlands Dagblad, verwoordde het als volgt: ‘Het SCP-rapport maakt glashelder dat niet geld en de kwaliteit van de opvang beslissend zijn, maar de opvattingen over de opvoeding van kinderen. Nog altijd ervaren velen het daarom als een onopgeefbare luxe niet voltijds te hoeven werken.’
Marktwerking
Een aantal kinderdagverblijven is benaderd, maar niet elk bedrijf kon of wilde de pers te woord staan. Ludi van Zanten, Directeur van Kindercentra De Speelbrug in Voorhout, geeft een aantal achtergronden over de discussie: ‘Sinds 2005 is de marktwerking ingetreden voor de kinderdagverblijven. Tot vorig jaar waren veel van de instellingen zwaar gesubsidieerd. Een aantal kon de broek niet ophouden en de sterksten zijn nu overgebleven. Ik vind het fantastisch als de kinderopvang voor iedereen gratis wordt: ik zeg altijd maar: gelijke monniken, gelijke kappen. Maar waar ik bang voor ben, is dat de overheid zich overal mee gaat bemoeien zodra ze geld geven, van het aantal kinderen dat je onder je hoede mag hebben tot het toiletpapier dat we mogen gebruiken.’

Van Zanten heeft meer bedenkingen: ‘Als we eerst al het geld krijgen van het rijk en later moeten we gaan bezuinigen, dan zal de kwaliteit van de opvang omlaag gaan. Datzelfde zie je nu ook in de bejaardentehuizen gebeuren. Maar als de ouders de vergoeding blijven geven en dat dan later van de overheid terugkrijgen, dan zal dat beter zijn. Overigens ben ik ervan overtuigd dat gratis kinderopvang niet zorgt voor een betere kwaliteit.

Kunnen de huidige kinderdagverblijven een mogelijke toestroom van kinderen wel aan. Van Zanten is hier niet bang voor: ‘Voorhout heeft een uitzonderingspositie op veel andere gemeenten. Hier wonen veel forensen en zijn weinig oma’s en opa’s die op de kinderen passen. Dus de mensen die kinderopvang gebruiken, hebben hun maatregelen al genomen.
Vooroordelen
Wat betreft de vooroordelen die sommige mensen over kinderdagverblijven hebben, wordt de directeur vinnig: ‘Op verjaardagen moet ik ook steeds mijn werk verdedigen. Het is een typisch Nederlandse gedachte dat ouders voor hun kinderen zorgen. Om de vergrijzing bij te houden, moet je gewoon werken. Het is bijna niet mogelijk om kinderen te hebben en niet te werken. Overigens ben ik wel van mening dat niet werken een keuze is die iedereen persoonlijk maakt en daar is niets mis mee.’‘Ten tweede’, vervolgt de directeur, Tot de invoering van de wet kinderopvang in 2005, werd de kinderopvang niet bedrijfsmatig gerund. Sinds die tijd zijn we een bedrijfstak dat niet meer gesubsidieerd wordt. Die kinderdagverbijven die een goede kwaliteit bieden kunnen voortbestaan en deze marktwerking heeft de kwaliteit vergroot. De bedrijven gaan vormen van flexibiliteit aanbieden die voorheen niet aangeboden werden. Als de kinderopvang goedkoper wordt, dan is dat wel interessant. Dit moet echter niet via subsidies gebeuren, maar door een tegemoetkoming aan de ouders. Op deze manier kunnen mensen met lagere inkomens gebruik kunnen maken van kinderopvang, want dat gebeurt nog te weinig. Onze grootste gebruikersgroepen zijn de middeninkomens en alles wat daarboven zit. Mijn eigen vrouw werkt gewoon niet meer, omdat het te duur is. Als je toeslagen aan ouders geeft voor die dagen dat ze werken, dat is een heel goed idee. Maar je moet dagopvang niet helemaal gratis maken; het moet wel een bewuste keuze worden. Mensen moeten een drempel hebben om het interessant te maken. Belangrijk zal zijn dat de uiteindelijke financiering en betaling wel via de ouders gebeurt. De marktwerking moet in stand gehouden worden.’

‘Of de kinderen naar de dagopvang gaan is de verantwoordelijkheid voor de ouders zelf’, zo vindt Kouwenberg. ‘Dat wordt ook cultureel bepaald: in Noorwegen is kinderopvang juist een volledig geïntegreerd begrip in onze samenleving en vindt men het juist heel goed voor kinderen. De Noren zeggen: ‘Vijf dagen lang de kinderen thuis houden, dat doe je toch niet?’ De mate van toestroom van kinderen naar de verblijven zullen per regio verschillen. De effecten in de bollenstreek zijn anders, dan in bijvoorbeeld de grote stad, waar veel kinderen wonen waarvan de twee ouderen werken. Daar waar veel alleenstaande ouders zijn, zal de vraag naar dagopvang hoger zijn. Als je wat minder verdient, kost het nu al haast niets. Bijna 96% van de kosten worden dan door de overhead vergoed.’

Kouwenberg vindt het gebruik van dagopvang noodzakelijk: ‘We hebben een tekort aan arbeidskrachten: meer mensen moeten werken gezien de vergrijzing. Maar waar geen van de politieke partijen rekening mee heeft gehouden, zijn de enorme kosten. Op dit moment zijn de kosten voor kinderdagopvang twee miljard euro. Als de vraag verdubbeld, moet er twee miljard bij komen, op zijn minst.’ ‘Maar er zijn alternatieven’, vervolgt hij, ‘zoals dagopvang voor drie dagen. Het moet bovendien niet vrijblijvend zijn, want je moet als tegenprestatie eisen dat de ouder gaat werken en wellicht kan geregistreerd vrijwilligerswerk daar ook onder vallen.

Teijlingen van de kaart geveegd?


Teylingen - Ons aller woonplaats bestaat uit de kernen Warmond, Sassenheim, Voorhout en... Teijlingen. Teijlingen is het buurtschap waar de ruine van Teylingen gevestigd is. De drie andere kernen hebben eerder dit jaar keurige nieuwe borden gekregen met 'Warmond, Sassenheim of Voorhout' met 'gem. Teylingen' eronder. Dit geldt echter niet voor het honderden jaren oude buurtschap. De naam Teijlingen is verdwenen en vervangen voor Teylingen. Foutje, of een voorbode van wat de andere dorpskernen kunnen verwachten?

Boorwerken op ING-locatie binnen twee dagen klaar


Voorhout - Binnen twee dagen had de boortoren op de ING-locatie alle 147 gaten geboord waar de palen in komen die het pand gaan dragen. De hei-opzichter verzuchtte tijdens de werkzaamheden: "Als dit nog trilt, dan weet ik het niet meer. De mensen kunnen nu alleen nog klagen over de rupsbanden van de graafmachines die heen en weer rollen." Hij hoefde echter niet ongerust te zijn, want de buren waren dik tevreden: "Heerlijk is dit", riep een van hen. "Maar waarom is dit niet veel eerder gedaan? Bovendien gaat het boren nog veel sneller ook!"

05 oktober 2006

Provincie Zuid-Holland en ondernemersklankbord zetten samenwerkingsverband op


“Ondernemers helpen ondernemers”

Warmond – De Provincie Zuid-Holland wil helpen met vraagstukken waar ondernemers tegenaan lopen. In dat kader heeft de Provincie de Stichting Ondernemersklankbord ingeschakeld om vrijwillig en geheel belangeloos ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) te adviseren. De consultants van het Ondernemersklankbord zijn allen ervaren oud-ondernemers, -managers en –specialisten, wiens voornaamste doel is om succesvol ondernemerschap te stimuleren.

door Joep Derksen

Op vrijdag 29 september gaf Asje van Dijk, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland het startschot voor de promotiecampagne ‘Zuid-Holland onderneemt het’, gadegeslagen door zo’n 30 consultants, politici en ambtenaren en twee ondernemers. Van Dijk sprak in het pand van Olympia Charters: ‘Vorig jaar kwamen Sjaak van der Neut en Maud Eyck bij me en vertelden: “We hebben wat aan te bieden”. De gedeputeerde was meteen geïnteresseerd, “Want meestal komen ondernemers bij mij om subsidie te vragen. Zuid Holland wil het ondernemen stimuleren en het ondernemersklankbord biedt een netwerk van oud-ondernemers aan. In dit plan om huidige ondernemers, zowel startende als gevestigde, te coachen, te begeleiden en aan hen kritische vragen stellen, heeft de provincie alle vertrouwen en we hebben daarom een vierjarige verbintenis afgesloten.”

Doelstelling van deze verbintenis is, dat in de komende tijd jaarlijks 600 tot 1.000 ondernemers gebruik maken van de adviezen van het klankbord. De Kamer van Koophandel kondigde aan dat ook zij een steentje bij zullen dragen, want alle adressen van ondernemers in hun bestand zullen kosteloos worden overgedragen aan de Stichting Ondernemersklankbord. In de komende maanden zal dan ook een massamailing worden opgezet om meer bekendheid te genereren voor dit voor Nederland redelijk nieuwe initiatief.

Kosten te overzien

Overigens zijn voor de geïnteresseerde ondernemer de kosten voor een jaar begeleiding, met circa 5 consultantgesprekken, te overzien: € 75,- euro wordt in rekening gebracht voor administratie en postzegels. Niets meer en niets minder. De vragen die door de circa 250 consultants beantwoordt kunnen worden, lopen ver uiteen: het kan het administratieve vlak betrekken, gaan om juridische kwesties, de vraag hoe meer bekendheid te geven aan het bedrijf, maar ook zaken als: hoe kan ik een opvolger vinden voor mijn zaak?

“De consultants gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar praten met haar of hem’, zo vertelt initiatiefnemer Van der Neut. “Het is uiteindelijk aan de ondernemer zelf om de beslissingen te nemen die volgens de bewindvoerder de beste zijn voor de zaak. Ondernemers helpen ondernemers, dat is ons motto.” Een van de consulenten, Speijk de Raad, vult aan: “We zijn een klankbord voor ondernemers. Als je bijvoorbeeld net van start bent gegaan, dan is het prettig te praten met iemand die ervaring heeft en weet wat voor beren er op je pad kunnen komen.”

Een van de aanwezige ondernemers die al gebruik heeft gemaakt van het klankbord is Lisette de Leeuw-van Weenen. Ze heeft een zaak “met alles op het gebied van zwangerschap, baby’s en peuters, genaamd Ozewiezewoze. Uiteraard kunnen klanten babykleertjes kopen, maar ook worden er workshops gegeven, zoals: bevallen in het water. Daarnaast is er een kinderkapper en worden cadeau’s verkocht.”

Vragen

Lisette is een jaar lang intensief begeleid door de consulenten van het klankbord, die haar ook hebben geholpen met het vinden van een geschikte locatie voor haar winkel. Die heeft ze gevonden in Rotterdam: vlak bij twee kinderdagverblijven en een AH-supermarkt. Aan ondernemers die twijfelen of ze gebruik zullen maken van de klankbordgroep, adviseert Lisette: “Als je iets niet weet, dan kun je het beste gewoon informatie vragen. Dat betekent niet dat je dom bent, je vraagt gewoon iets.

Voor meer informatie: www.ondernemersklankbord.nl

Politiek bevestigt voorkeur voor gebruik lokale zorgaanbieders

Wet maatschappelijke ondersteuning
Lisse - De gemeenteraad heeft woensdag 22 september toestemming gegeven voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die vanaf 1 januari 2007 van kracht is. Er is steun voor het standpunt van het college van burgemeester en wethouders, dat zoveel mogelijk gebruik wil blijven maken van lokale zorgverlenende organisaties.
Organisaties die verzorgende diensten leveren, bieden binnenkort bij gemeenten hun diensten aan, waarna het betreffende bestuur de beste zorginstellingen selecteert. S.J. Pronk, directeur van WonZorgcentrum Rustoord, sprak naar aanleiding hiervan in tijdens de vergadering. Hij maakte de vertegenwoordigers van de politieke partijen zijn standpunt duidelijk. 'We bieden nu al hulp bij huishouding aan de burgers. Ik maak u erop attent dat plaatselijke, regionale en landelijke instellingen al offertes aan het vorbereiden zijn. Lisse streeft naar een "zo naadloos mogelijke overgang van de huidige naar de nieuwe situatie". Wij onderschrijven dit van hart.'
Pronk had wel een waarschuwende opmerking: 'Zorgaanbieders spreken over "maximale keuzevrijheid van de client", maar wanneer voor de gemeente de prijs bepalend is, doet dat geen recht aan de keuze die door de client gemaakt wil worden. De zorggebruikers willen kiezen voor degene die men kent en wat bekend is. Het is belangrijk, dat naast grote regionale en landelijke organisaties, die zeer kostengunstige contracten kunnen aanbieden, juist ook de lokale organisaties in staat gesteld worden hulp bij het huishouden te leveren. De plaatselijke zorgaanbieders zijn klaar om de zorg voort te zetten.'

Avond poseren vooral een leuke ervaring

‘Iedereen kan model worden’

Sassenheim – Fotoclub De Bloembollenstreek organiseert regelmatig avonden waarbij amateur-modellen worden gefotografeerd met een tweeledig doel. De modellen krijgen gratis foto’s en de fotografen kunnen hun verschillende camera-instellingen beoefenen. Afgelopen dinsdag hield de Portretgroep van de fotoclub weer een bijeenkomst en twee personen waren het middelpunt van de belangstelling.

Joep Derksen

De fotoclub bestaat al 51 jaar en heeft momenteel circa 35 leden die elke dinsdagavond bij elkaar komen in verschillende samenstellingen. Naast de mensen die landschapsfotografie beoefenen, zijn er ook groepen voor architectuurfotografie, digitale foto’s en de portretgroep.

Een beetje bedremmeld kwam het eerste model, Judith Weijer (38) binnen. Ze werkt bij de KLM ticket office op Schiphol en vindt een avondje model zijn ‘vooral een heel leuke ervaring’. Een vriend van haar had haar overgehaald om voor de camera’s te staan en ze vond het fijn dat ze dan ook wat foto’s mee naar huis kreeg. In een ver verleden, toen ze acht jaar oud was, heeft ze wat modellenwerk verricht, maar later hield ze zich bezig met het ‘echte leven’. Het andere model is Martijn Zijlstra (16 jaar). Zijn moeder, Thea, vertelde wat Martijn’s beweegredenen waren om te portretteren: ‘Hij doet het voor zijn moeder. Hij zei: ‘Als ik jou daar een plezier mee doe, dan doe ik dat.’
Expressie
Jisk Koopmans legt uit: ‘Iedereen kan model worden. Het gaat er niet om hoe je eruit ziet, maar om je expressie. Een man met een wilde bos haar is net zo interessant om te fotograferen als een professioneel model. De bedoeling van deze avond is, dat de fotografen verschillende kleurentechnieken uitproberen, om zo tot verrassende resultaten te komen. Iedere fotograaf bepaalt de eigen poses en die poses zijn weer afhankelijk van de kleding die gedragen wordt. Iemand die chique kleding draagt, gaat er anders bijstaan dan een persoon die in zijn vrijetijds kloffie voor de camera staat.
Belichting
De fotografen gaan beginnen en Judith staat in een elegante zwarte galajurk voor een grote, helle lamp. Als eerste moet ze haar gezicht alle kanten opdraaien voor de juiste belichting. Met een afwachtende, ietwat vragende blik laat ze de dingen op zich afkomen. Gevraagd hoe ze zich voelt, zegt ze laconiek: ‘Ik voel me niet echt als Maxima: om voor de camera’s te staan, is niet raar of zo.’

Terwijl de ene cameraman druk bezig was te fotograferen, was de ander aan het worstelen met zijn apparaat. ‘Je wordt niet goed van al die techniek’, verzuchtte hij. ‘Je kunt de camera’s op ontzettend veel manieren instellen, maar je doet dat vaak net op de verkeerde wijze!’

Koopmans nodigt iedere amateur-fotograaf, jong en oud, uit om vrijblijvend langs te komen op een van de groepsavonden. Voor meer informatie: j.koopmans@net.hcc.nl.

Uitstel oordeel Kanaalstraat

Lisse - De voorzieningenrechter heeft in verband met de complexiteit van de situatie betreffende Kanaalstraat 44 geen uitspraak kunnen doen voor zaterdag 30 september. Het verzoekschrift van de Vereniging Oud LIsse wordt waarschijnlijk deze week alsnog behaneld. De advocaat van de eigenaar, Frank Meijer, heeft namens zijn client toegestemd met uitstel van sloop van het voormalig Sigarenmagazijn Juliana tot de rechter het definitieve oordeel heeft geveld.

Bekende Nederlanders Fabienne en Marlayne passen op Lisser kinderen


Familie Van Eysden geniet van televisieprogramma

De Engel – De familie Van Eysden heeft meegedaan aan het televisieprogramma ‘Volgens Mama’ van SBS6. In dit programma zorgen twee bekende Nederlanders twee dagen lang voor de kinderen, met alle hilarische momenten en problematiek die daarbij komt kijken. Daan (36) en Mariska (25) lieten de zorg voor hun kroost Joey (6), Djenna (4) en Jillyan (1½) over aan Fabienne de Vries en Marlayne. De kinderen hebben het overleefd, de oppassers ook en het resultaat is te zien op zondag 5 november om half acht ’s avonds.

Joep Derksen

Hoe kom je erop om mee te doen aan zo’n programma? Mariska beantwoordt deze vraag: ‘We waren met vakantie in Spanje en zagen een oproep aan gezinnen om zich aan te melden voor het programma. Het leek ons een leuke nieuwe ervaring en we hebben niets te verbergen, dus hebben we gereageerd. Binnen twee dagen kregen we een e-mail terug en na het invullen van allerlei papieren kwam een cameraman langs voor proefopnamen. Eind augustus kregen we te horen dat SBS6 met ons in zee ging.’
Partijtje
Mariska vervolgt enthousiast: ‘Op 25 en 26 augustus kwamen Fabienne en Marlayne langs en zijn Daan en ik lekker een paar dagen uit geweest. Op de eerste dag was Djenna jarig, dus Fabienne heeft allerlei leuke dingen met de kinderen gedaan. Zo heeft ze ook een partijtje met wat vriendinnetjes en vriendjes van Djenna georganiseerd. Op de tweede dag ging Marlayne onder meer met Djenna naar de eerste zwemles in De Schelf en ook zij heeft haar handen vol gehad.’

Insteek van ‘Volgens Mama’ is, dat de ouders achteraf de videobeelden bekijken van wat er die dagen wel en niet goed verliep. Mariska en Daan kregen een paar voorstukjes te zien waarom ze konden lachen, maar wat ook een schrikreactie teweeg bracht. ‘Met name Fabienne was heel erg consequent en ze heeft bepaalde situaties goed opgelost. Het was dan ook een drama toen Fabienne weg ging.’ Met name Joey was enthousiast over Fabienne: ‘Het was een lekker ding!’ riep de zesjarige uit.
Dakkapel
Mariska: ‘Bij Marlayne hadden de kinderen ruzie en ongetwijfeld zal dat ook op televisie te zien zijn. Maar we schrokken echt toen we de beelden zagen dat Joey uit de dakkapel was geklommen en dat Marlayne in de stress raakte. Toen besefte ik pas de gevolgen van wat er had kunnen gebeuren.’ Zijn de ouders niet bang dat er een verkeerd beeld ontstaat van de kinderen? ‘Je ziet een andere kant van Joey, want met name de oudsten hebben vaak ruzie en hij kan echt een draak zijn, soms. Maar Joey is ook een lief mannetje die alles voor je wil doen, zoals schoonmaken. Hij is een beetje een uitslover.’ Daan: ‘De kinderen is niets overkomen, maar je zag wel Joey met de vinger tussen de deur en de eenjarige Jillyan die een schaar van de grond oppakte die Marlayne op de grond had gelegd. Je kunt met de beelden wel zien dat wij als ouders een dagtaak hebben.’

Zouden de ouders weer aan dit programma hebben meegedaan? Mariska: ‘We zullen niet meer aan hetzelfde programma meedoen, maar misschien wel met een ander televisieprogramma. Het was een leuke ervaring en Fabienne mag altijd komen oppassen! ‘Volgens Mama’ is een televisiereeks met zes afleveringen. Het programma waarin het gezin Van Eysden te zien is, wordt op 5 november getoond op SBS6, om half acht ’s avonds. Meer informatie:
www.volgensmama.nl.

Wethouder Mesman geeft uitleg over beslissing Kanaalstraat 44

Eigenaar: 'Als het aan mij ligt, ga ik nog vandaag slopen'
Lisse – Het uit 1741 stammende pand van Kanaalstraat 44 krijgt geen monumentenstatus. PvdA-wethouder Guus Mesman lichtte woensdag 27 september in een speciale bijeenkomst de reden van dit besluit aan alle belanghebbenden toe. Gevolg van dit besluit is, dat eigenaar Frank Meijer vanaf zaterdag de sloophamer ter hand mag nemen om het historische gebouw tegen de vlakte te werpen.

Joep Derksen

De wethouder gaf in zijn mondelinge uitleg aan de betrokkenen, waaronder omwonenden, de Vereniging Oud Lisse (VOL) en de heer en mevrouw Meijer met hun advocaat, de redenen van het collegebesluit. ‘Het was een moeilijke keuze en we hebben uiterste zorgvuldigheid betracht. Of we gaan voor het bouwplan en verliezen hierdoor Kanaalstraat 44 als monument, of we geven het huis de monumentenstatus en krijgen een claim aan de broek. Deze claim zal naar verwachting enkele tonnen euro zijn en de kans dat die door een rechter wordt toegewezen is eigenlijk 100%.’
Jojobeleid
Een meerderheid van de gemeenteraad had de week ervoor al haar fiat gegeven aan het college om geen monumentenstatus te verlenen. Dat wilde niet zeggen, dat het college het besluit licht genomen heeft, aldus Mesman: ‘De VOL heeft voorgesteld om de rechter te laten beslissen over een monumentenstatus van Kanaalstraat 44 en als er dan een claim komt, kan altijd nog de handdoek in de ring worden gegooid. Wij vinden dat geen onterechte gedachte, mar de kans op de claim is groot en de claim zal torenhoog zijn. En momenteel is Lisse erg gevoelig voor claims. Bovendien komt het aanwijzen van een monumentenstatus om het vervolgens weer in te trekken na beoordeling van een rechter over als jojobeleid: dat zou ongeloofwaardig bestuur zijn. Daarom komt het pand van Kanaalstraat 44 niet op de monumentenlijst.’

Het besluit was niet met onmiddellijke ingang van kracht, informeerde Mesman de aanwezigen. Het college zou de brief pas versturen op vrijdag, zodat ‘we ruimte scheppen aan alle partijen om die stappen te nemen die nodig zijn.’ Bedoeld werd de laatste wettelijke mogelijkheid om de voorzieningenrechter te laten beoordelen om de sloop nog tegen te houden.

Reacties

Nadat het definitieve oordeel was gevallen, wat het even stil in de zaal. Wim Bosch, voorzitter van de VOL, viel met name over de uitspraak van ongeloofwaardig bestuur. ‘U bent alleen betrouwbaar naar de ontwikkelaar toe en niet naar de vele mensen die hun handtekening gezet hebben om het pand te behouden voor de toekomst.’ Mevrouw Dol, bewoonster van het belendende Hofje van Six, zei lichtelijk geëmotioneerd: ‘Dit besluit is heel vervelend. De mensen zeggen dat geld altijd wint en het blijkt dat dit inderdaad zo is. Het zou u sieren als u uw rug recht zou houden.’

Een van de toehoorders stelde Frank Meijer ook een vraag aan de eigenaar: ‘Gaat u nu naar aanleiding van de opgelopen vertraging een schadeclaim indienen bij de gemeente?’ Meijer moest daar ‘over nadenken’: ‘Ik heb wel een plan, maar ga het niet bekend maken, maar als het aan mij ligt, ga ik vandaag slopen.’ Direct na afloop van de bijeenkomst legde Meijer zijn gevoelens bloot: ‘Ik ben opgelucht dat het eindelijk zover is, want we zijn er negen maanden mee bezig geweest. Ik heb precies gedaan wat mocht, maar krijg wel de zwarte piet toegespeeld. Deze hele affaire heeft veel te lang geduurd. Wat betreft de schadeclaim aan de gemeente, wil ik eerst met mijn advocaat overleggen over de te ondernemen stappen, maar ik heb wel inkomsten gemist.’ Meijer vervolgt: ‘Ieder komt op voor zijn eigen rechten en dat respecteer ik. Maar nu ga ik met mijn zoons Maurice en Roderick het bouwplan uitvoeren.’

Mevrouw Dol was diep teleurgesteld over het besluit: ‘Het blijkt maar weer eens dat je wel kunt protesteren, maar het is allang beslist. Geld wint het altijd en daar was ik al bang voor. Meijer kan zelfs vanmiddag al beginnen met de sloop en daar zie ik hem wel voor aan. De gemeente heeft fout op fout gemaakt en het vorige college is weggeschopt, maar ze krijgen wel wachtgeld mee. Ik vind: wie fouten maakt, moet betalen, dus laten ze het wachtgeld gebruiken om de claim af te betalen.’

Wim Bosch is realistisch, maar geeft de hoop nog niet op: ‘We hopen dat er via de voorzieningenrechter in Den Haag toch nog redding mogelijk is. Het college maakt zich niet geloofwaardig met dit besluit, want ze baseren hun besluit niet op feiten, maar op kansberekeningen. Het historische hart van Lisse wordt gesloopt en het is in het algemeen belang dat dit pand behouden blijft. Het begin van het einde van het Hofje van Six is hiermee ook ingeluid.’

'Angst van juridisch advies'


Lisse - Inspreker Wim Bosch, voorzitter van de Vereniging Oud Lisse, zag tijdens de raadsvergadering van woensdag 20 september het schouwspel vanaf de publieke tribune met lede ogen aan. Hij zei kort na afloop: 'De meerderheid van de raad is gezwicht voor de angst van een juridisch advies. Dat is zwak en heel onbetrouwbaar, want er zitten gaten in de motivatie ervan. De betreffende ondernemer (Frank Meijer, red.) wist dat Kanaalstraat 44 wellicht een monumentenstatus zou krijgen en heeft een bewust ondernemersrisico gelopen. Daarom zou naar mijn mening een rechter de claim van Meijer niet ondersteunen. Het is heel jammer dat de raad dat niet goed overwogen heeft.' Bosch vindt niet dat de zaak is afgedaan: 'Het verhaal is nog niet ten einde: de nationale Bond Heemschut zal een dringende spoedbrief sturen aan het college om het pand te behouden. Bovendien gaan we de voorzieningenrechter vragen om het collegebesluit te vernietigen.'

Financieel belang belangrijker dan erkende historische waarde

Kanaalstraat 44 krijgt definitief geen monumentenstatus

Lisse – De kogel is door de kerk en de kogel gaat hoogstwaarschijnlijk door het historische pand aan de Kanaalstraat 44. Het huis dat in 1741 gebouwd is krijgt geen monumentale status en wanneer het college dit officieel bekrachtigd heeft staat niets de sloop van het pand meer in de weg. Uiteindelijk waren de financiële motiveringen weer doorslaggevend voor de gemeenteraad, zo bleek tijdens de raadsvergadering van 20 september.

Joep Derksen

Wim Bosch, voorzitter van Vereniging Oud Lisse, voerde een krachtig betoog aan het begin van de raadsvergadering. ‘Met de sloop van Kanaalstraat 44 wordt het historisch hart van Lisse onherstelbaar verwoest, tezamen met het Hofje van Six. Het algemeen belang dient boven het particulier belang van een projectontwikkelaar te gaan. We willen geen museum maken van Lisse, maar wel de karakteristieke gebouwen bewaren, want besef wel: deze gebouwen trekken ook toeristen.

D66 wilde het huis, dat ook bekend staat als ‘Sigarenmagazijn Juliana’, ‘koste wat het kost behouden voor de toekomst’, zo vertelde Levien de Braal. ‘Dit pand heef een cultuurhistorische waarde dat behouden moet blijven voor toekomstige generaties. Sterker nog, we kunnen zelfs spreken van een unieke status: Kanaalstraat 44 is het enige pandje van deze vorm in Lisse.’

De partijen SGP-ChristenUnie en Nieuw Lisse wilden de rechter uitspraak laten doen om te kijken of de schadeclaim, waarmee eigenaar Meijer had gedreigd, inderdaad van toepassing zou zijn. Marius Nieuwenhuis van de SGP-ChristenUnie: Benoem het pand als gemeentelijk monument, maar niet met een blanco cheque. Deze aanwijzing zou kunnen leiden tot een claim van eigenaar. Maar laat de bestuursrechter daarover maar oordelen: dan krijgen we een nieuwe situatie en kunnen we bekijken of we de monumentenstatus handhaven of weer intrekken.

Nieuw Lisse, bij monde van Ad van Zelst, liet zich overtuigen door de gepassioneerde inspreker Wim Bosch, voorzitter van Vereniging Oud Lisse: ‘Aanvankelijk wilden wij geen euro over hebben voor Kanaalstraat 44 en wilden we het pand niet aanwijzen als gemeentelijk monument. Maar we zijn van gedachten veranderd: we kunnen het huis best eerst aanwijzen als gemeentelijk monument en vervolgens de rechter uitspraak laten doen. De belangen van de bewoners van het naastgelegen Hofje van Six moeten niet uit het oog verloren worden. Ons advies is: ga door met het aanwijzen van Kanaalstraat 44 tot gemeentelijk monument en kijk wat de procedure bij de rechter oplevert.

Deze drie partijen bleken echter een minderheidsstem te hebben.

Krokodillentranen

CDA, VVD en PvdA vonden dat er voldoende juridische onderbouwing was om ervan uit te gaan dat een rechter absoluut de schadeclaim van Meijer zou inwilligen. Benno Kooij van het CDA verwoordde het als volgt: ‘Het verlies van (weer) een karakteristiek monumentaal pand in het hart van Lisse gaat de CDA fractie aan het hart. Wij hebben wel wat over voor het behoud van monumenten, maar grote vraag is waar de grens is. De gevoelens van alle betrokkenen begrijpen en respecteren we zeer, maar we kunnen over niets anders dan krokodillentranen spreken. Waarom is al die jaren niets gedaan? Waarom al die jaren gezwegen? Waarom pas actie ondernemen op het moment dat de sloophamer voor de deur staat? Ook de nieuwe eigenaar mag vertrouwen op een betrouwbare overheid die de spelregels niet in blessuretijd wijzigt. Het kiezen voor het behouden van dit monumentale pand betekent gelijk ook kiezen voor het verliezen van de status van betrouwbare overheid. Wij willen die betrouwbare overheid blijven.’
Vervanging

Marianne Entrop van de VVD vond het ‘een groot dilemma’. Ze legde uit: ‘De eventuele sloop van dit pand gaat ons aan het hart. Maar, we geven geen blanco cheque. De eigenaar wil de gemeente niet tegemoetkomen en deze starre houding zorgt ervoor dat wij het college steunen in haar besluit om geen monumentenstatus te verlenen aan Kanaalstraat 44. Wel willen we een hoogwaardige vervanging voor het pand zien verschijnen.’

Het standpunt van de PvdA werd verwoord door Dolf Kistemaker: ‘Voor ons is met name het zijn van een juridisch betrouwbare overheid een doorslaggevend argument. We volgen het juridisch advies dat er eigenlijk geen kans van slagen is om het pand te redden door het aan te wijzen als gemeentelijk monument. We moeten ons houden aan het nemen van zuivere beslissingen. Als het niet kan, moeten we het niet doen en daarom steunen wij het college in hun advies.’

Wim Bosch zag het op de publieke tribune met lede ogen aan: ‘De meerderheid van de raad is gezwicht voor de angst van een juridisch advies. Dat is zwak en heel onbetrouwbaar, want er zitten gaten in de motivatie van dat juridisch advies. De betreffende ondernemer wist dat Kanaalstraat 44 wellicht een monumentenstatus zou krijgen en heeft een bewust ondernemersrisico gelopen. Daarom zou naar mijn mening een rechter de claim van Meijer niet ondersteunen. Het is heel jammer dat de raad dat niet goed overwogen heeft.’ Bosch, optimist in hart en nieren, vindt niet dat de zaak is afgedaan: ‘Het verhaal is nog niet ten einde: de nationale Bond Heemschut zal een dringende spoedbrief sturen aan het college om het pand te behouden. Bovendien gaan we de voorzieningenrechter vragen om het collegebesluit te vernietigen.’

Onrust bij medewerkers Openbare Werken door reorganisatieplannen gemeente

Wethouder Kippers: ‘Het doet mij ontzettend veel’

Lisse – De reorganisatieplannen van de gemeente hebben voor behoorlijk wat onrust gezorgd onder de medewerkers van Openbare Werken, zo bleek na vragen van de pers op 26 september. De circa 30 ambtenaren die onder meer zorgen voor het Groen (groenonderhoud), het Grijs (weg- en waterbouw) en het ophalen van het vuilnis zijn zeer verontrust over hun persoonlijke toekomst. De verantwoordelijke wethouder, Jan Kippers, was graag bereid de reorganisatieontwikkelingen nader toe te lichten.

Joep Derksen

Kippers: ‘De gemeente wil gaan regisseren, dat staat niet ter discussie. Ook andere gemeentelijke afdelingen zullen bekeken worden op mogelijkheden van uitbesteding. De vraag nu is, wat de gevolgen zijn voor de medewerkers van Openbare Werken en dat heeft de stuurgroep die dit proces in de gaten houdt in een overleg in juni ook meegedeeld.’ Deze stuurgroep bestaat uit Kippers zelf, wethouder Bas Brekelmans en de loco gemeentesecretaris. Daarnaast is per 1 oktober de interim manager Henry Potman aangesteld voor twee dagen per week om het proces te stroomlijnen.
Mogelijkheid
‘Potman verzamelt alle ideeën en maakt daar een implementatieplan van’. Wethouder Kippers verzekerde dat er nog helemaal niets is beslist: ‘Het kan zijn dat de gemeente diensten gaat verkopen, uitzetten bij andere gemeentes zoals Hillegom en/of Noordwijkerhout of onderbrengen bij commerciële organisaties. Maar de mogelijkheid bestaat ook nog steeds dat alles blijft zoals het is. Als de huidige situatie de meest ideale is, dan gaan we niets verkopen. De financiële factor is echter wel buitengewoon dominant: we kijken naar wat iets kost en hoeveel het oplevert. Daarnaast zijn kennis en kunde ook van belang.’

De wethouder benadrukt dat hij gaat voor baanbehoud, maar plaatst daar gelijk een kanttekening bij: ‘Mensen kunnen geen baangarantie tot hun 65ste. Ook in de huidige CAO kunnen de mensen hun ontslag krijgen. Maar laat een ding duidelijk zijn: de gemeente gaat niet uit van gedwongen ontslagen of een verslechtering van de rechtspositie van de medewerkers.’
Functioneren

In een openhartig gesprek eerder in de maand september met de stuurgroep heeft een kleine delegatie medewerkers van Openbare Werken grote zorgen geuit over de ontwikkelingen. Gevraagd werd ‘waarom er uitbesteedt moet worden, terwijl we de beste Openbare Werken in de regio zijn’. ‘Is het niet een platte verkoop van de gemeente’ en ‘We zijn onderbezet en kunnen daardoor niet optimaal functioneren’, waren andere gehoorde opmerkingen.

Kippers bekijkt het van de positieve kant: ‘Verandering kan ook positief zijn; mensen kunnen bijvoorbeeld in een groter verband worden ingezet, de ene keer voor project X en de andere keer voor project Y. Je kunt je ook meer bekwamen en krijgt meer waardering voor je werk, ook van andere mensen.’ Hij begrijpt dat er onrust, onbegrip en angst is onder de medewerkers: ‘Je sleutelt aan de wortels van hun bestaan, maar we proberen die onrust zoveel mogelijk weg te nemen door aan te geven dat het ons menens is met de sociale zekerheid van de mensen. Dat is wat ons betreft absoluut geen wegwerpartikel. Het doet mij ontzettend veel, want de mensen hebben jarenlang voor de gemeente gewerkt en hebben een hoge loyaliteit.’

De medewerkers vragen zich van hun kant af of de gemeente wel loyaal is naar hen toe. Kippers kan hun emoties vanuit hun standpunt begrijpen, ‘maar inhoudelijk ben ik een andere mening toegedaan. Ik kan niet beloven dat alles blijft zoals het is, want dan zal het zwaard van Damocles boven hun hoofden blijven hangen.’

Gemeente zoekt 'bikkel'

Lisse – CDA-wethouder Jan Kippers maakte dinsdag 26 september bekend dat de gemeente de afdeling ROV wil uitbreiden met een planbegeleider / senior beleidsmedewerker. Doel van deze aanstelling is dat de gemeente iemand nodig heeft die ‘de grote projecten onder zijn hoede kan nemen’. Kippers kon niet met zekerheid zeggen of met de grote projecten ook locaties als het Raadhuisplein, de Hobaho of de CNB-locatie werden bedoeld: ‘We willen het schaap met vijf poten; een echte bikkel, die voor meerdere terreinen kan worden ingezet.’ De kosten voor een dergelijke alleskunner schat de gemeente op 221.000 euro voor een periode van drie jaar. ‘Dit is overigens inclusief werkgeverslasten’, stelde de wethouder de toehoorders gerust. Mogelijk worden daarnaast nog twee meer personen aangenomen, die de ‘bikkel’ kunnen ondersteunen.

Makkelijk Lezen Punt in bieb

Streek – In de bibliotheken van Lisse, Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout en Oegstgeest wordt in 2007 een ruimte ingericht om een Makkelijk Lezen Punt op te starten. Op deze plekken wordt materiaal voor minder vaardige lezers klaargelegd, zoals boekjes met grote letters en audiovisueel materiaal. De gemeente Lisse dient een aanvraag voor een subsidie van 50.000 euro in bij de provincie om de Makkelijk Lezen Punten op te kunnen zetten, zo maakte wethouder Adri de Roon vorige week dinsdag bekend.

Polen welkom in De Duif

Lisse – Het college kan geen bezwaren maken tegen eventuele huisvesting van Poolse arbeiders in hotel De Duif, zo maakte PvdA-wethouder Guus Mesman dinsdag 26 september bekend. De curator van het wegens geldgebrek in surceance verkerende hotel is druk op zoek naar nieuwe alternatieven voor een doorstart van De Duif. Een van de ingebrachte ideeen is dus het voor langere tijd laten logeren van werknemers uit Polen. Mesman: ‘De gemeente kan hier niets tegen doen, want in De Duif zaten al mensen die daar langere tijd hun onderdak vonden.’

04 oktober 2006

Feestelijke opening Tandartsenpraktijk


De tandartsenpraktijk aan de Componistenlaan 79 – 81 van Bas Njio en Simone Scalé opereert al sinds 1 juni, maar op 30 september was de feestelijke opening. In de eerste maanden hebben al 1.800 Voorhouters zich ingeschreven, ‘Maar we hebben nog ruimte, hoor’, lachte Simone. De moderne praktijk maakt gebruik van de nieuwste apparatuur en de mensen, jong en oud, kunnen tijdens de behandeling televisie of DVD’s bekijken. Het team met vier assistentes wordt uitgebreid met een mondhygieniste en een preventiedeskundige, die kinderen onder meer vertelt hoe je beter kunt poetsen.

Dagje uit voor ambtenaren wordt een dagje vrijwilligerswerk


Teylingen – Om elkaar beter te leren kennen zijn de 29 ambtenaren van de afdeling Advies en Ondersteuning van Teylingen er vorige week een dagje op uit geweest. In de Kaagsociëteit kon in een aimabele sfeer iedere medewerker iets persoonlijks van zichzelf vertellen, om zo het ‘groepsgevoel’ verder uit te bouwen. Burgemeester Sander Schelberg hield volgens de aanwezigen ook een enthousiaste speech. Als verrassing konden de deelnemers vervolgens het nieuwhollandse Boerengolfspel spelen.
Joep Derksen
Boerengolf is een variant op het gewone golfen, enkele jaren geleden ontstaan als grap, maar een van de snelst groeiende ‘sporten’ van Nederland. Met een stok waaraan een klomp vastgemaakt is, sla je een voetbal door een wei, richting een gat. Zaak is om zoveel mogelijk de rondlopende koeien en verspreid liggende vlaaien te vermijden.

Een van de medewerkers van de afdeling Advies en Ondersteuning, Sandra Venhuizen, is ook actief met de vrijwilligersvacaturebank van de gemeente. Het leek haar een leuk idee om haar collega’s in contact te brengen met mensen die normaal niet van dit soort uitjes kunnen genieten. De Stichting Vrije Tijd en Vorming (VTV) organiseert vrije tijds- en vormingsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en de VTV vond het een goed idee om een twintigtal gehandicapten te laten boerengolfen met Sandra’s collega’s.

Verrassing

Voor de collega’s was het een grote verrassing om zoveel nieuwe gezichten bij de boerderij Van der Geest in Warmond te zien. Spontaan werden boerengolfteams en nieuwe vriendschappen opgezet, waarbij de complimenten over elkaars spel over en weer vlogen. En het bleek aan het eind van de dag, dat iedere persoon kan winnen in boerengolf…

Twee van de begeleiders van de VTV, Tamara van Tilborg en Marian van der Hilst, gaven tijdens het evenement ook uitleg over wat het betekent vrijwilliger te zijn. Pret hebben met minder bedeelden hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten en kan heel leuk zijn. De ambtenaren waren zo enthousiast, dat er serieuze plannen kwamen om afwisselend met een aantal personen op maandagavond te gaan bowlen met de verstandelijk beperkten, zo vertelde een van hen.

Nico Bakker viert zijn 25-jarig jubileum als jeugdwerker


'De beste beloning voor mij is een kaartje of een glimlach'
Voorhout – Een kwart eeuw alweer zet Nico Bakker (58) zich belangeloos in voor de jeugd. In 1981 was hij een van de oprichters van de Boei en nog altijd draait hij in de Spelewey wekelijks mee. Zelf staat Nico niet graag op de voorgrond, maar zijn naam is meerdere keren genoemd door zijn omgeving: “Laat de mensen maar weten hoeveel hij voor de jongeren doet en heeft gedaan!”

door Joep Derksen

In 1981 viel er voor de jeugd van 12 – 16 jaar niets te beleven. Nico, 34 jaar getrouwd en vader van twee zonen, had samen met John Langeveld het idee opgevat om de jongeren wat te doen te geven: “Het concept dat ik voor ogen had, was een combinatie van ontspanning en film, met een colatje en een stukje opvoeding erbij. Hartstikke leuk, maar iedere keer waren er weer discussies over welke film gedraaid moet worden. Ik heb maar niet meer bijgehouden hoeveel enquetes we over dit onderwerp hebben gehouden.”

In eerste instantie kon de jeugd wekelijks films bekijken, maar later zorgde Nico ook voor disco-avonden (“Nog altijd iedere vrijdagavond!”) en de mogelijkheid om te kunnen tafeltennissen, biljarten en darten. Daarnaast werden de jongeren meegenomen op excursie: naar onder meer Schiphol, de gevangenis in Scheveningen en de douane. Of er werden thema-avonden gehouden. Nico: “Meest populair was de thema-avond over LSD!” Maar ook de danslessen, waarbij de kinderen stijldansen leerden kon rekenen op grote belangstelling.

Opa

In 2001 droeg Nico zijn werk van de Boei over aan Femke van Kampen, een van de jongeren die vaak kwam: “Ze had een keer geroepen dat ze het wilde overnemen van mij en helaas voor haar heb ik dat onthouden”, lachte Nico. Hij vindt dat hij op een goed moment is weggegaan: “Ik wilde niet als een opa bij de kinderen zitten en daarbij kwam dat de jeugd steeds minder gemotiveerd was om dingen te doen. In de Spelewey had ik banken neergezet en een aantal bezoekers zat daar dan de hele avond alleen cola te drinken.”

Nico is erg blij dat Femke die taken op zich heeft genomen: “Clubs en verenigingen staan altijd te springen om vrijwilligers en ik ben blij dat mijn activiteiten worden voortgezet. De mensen die dit artikel lezen zou ik willen stimuleren om eens een keer bij een vereniging langs te gaan. Ga er een keer kijken of draai een dag of langer mee. Iedereen kan vrijwilliger zijn en je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben!”

De afgelopen paar jaren is Nico nog steeds actief als huismeester. Hij houdt de Spelewey netjes en verzorgt de zaalhuur van het gebouw. Aan afscheid nemen denkt hij nog lang niet: “Ik ben echt een volhouder; als ik het naar mijn zin heb, dan blijf ik op een plek zitten. Wat ik doe, doe ik hoofdzakelijk voor de kinderen. Ik heb nog nooit een cent ervoor gehad en wil dat ook absoluut niet. De beste beloning voor mij is een kaartje of een glimlach. Dat maakt mij helemaal gelukkig!”

Burgemeester wil met college van Teylingen beste fusiegemeente maken


'Gelijke lasten en een hogere kwaliteit'

Teylingen - Welke plannen en ambities heeft burgemeester Sander Schelberg voor Warmond, Sassenheim en Voorhout? In dit tweede en laatste deel van het interview ligt Schelberg behoorlijk wat tipjes van de sluier op.

door Joep Derksen

Als men Schelberg vraagt naar wapenfeiten in De Schermer moet hij even nadenken. "Er is zoveel werk verricht, maar het allerbelangrijkste is wel, dat ik dit dorp zelfstandig heb weten te houden. De Schermer is terecht zelfstandig gebleven, want het was onderdeel van het Nationaal Landschap. Het dorp is, mede door duchtige reorganisaties en harmoniseringen, een onafhankelijke gemeente gebleven. Mijn motto is: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ik ben voorstander van duidelijkheid. Duidelijkheid voor de bevolking en voor de raad. Maar ik luister goed naar wat de bevolking zegt."

Voorloper

De nieuwe burgemeester heeft een speerpunt van zijn voorganger overgenomen: "Ik moet voor Teylingen bewijzen dat de herindeling noodzakelijk was.” Samen met de wethouders, de raad en vele anderen wil hij langzaam nastreven om de beste heringedeelde gemeente van Nederland te worden. Daarvoor moet nog wel heel veel gebeuren, zo vindt de burgemeester, “maar we zijn al een heel eind op weg”. Resultaat zal zijn dat Teylingen een moderne gemeente wordt. Schelberg wil dat het dorp een voorloper is en een voorbeeld voor andere gemeenten zal zijn. “Laat me dat even verduidelijken: Ik ben voorstander van het motto 'Gelijke lasten en een hogere kwaliteit'. Ik zie niet gebeuren dat de lasten voor de Teylingers in 2007 omhoog gaan. We hebben veel hooi op de vork genomen in onze begroting, maar wel met realiteitsbesef.” Hij ziet dat ook graag in het besturen: zorg voor een degelijk bestuur, maar houd de ambitie vast. Uiteindelijk hoopt Schelberg dat dit uitmondt in het feit dat de bewoners de activiteiten van de gemeenteraad en het college herkennen en over vier jaar weer naar de stembus gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Schelberg vervolgt: "Met een plaats met drie kernen die allemaal hun eigen feesten hebben, loop je tegen praktische problemen aan en deze worden ook aangepakt.” Voorheen waren alle winkels in Voorhout dicht tijdens de najaarsfeesten, maar dat gebeurt nu niet meer. Dit vindt hij een voorbeeld dat een andere vorm niet slechter hoeft te zijn. “We moeten bijvoorbeeld ook kijken wat er gebeurt met Sinterklaas. Komt hij in iedere kern op dezelfde dag, op hetzelfde tijdstip? Dat lijkt me geen goed idee."

Over een ding laat hij geen misverstand bestaan: "Iedereen blijft gewoon in zijn eigen dorp wonen en elk dorp blijft zijn eigenheid behouden.” Schelberg blijft strijden voor een breder draagvlak voor Teylingen. De herindeling was nodig en hij wil de mensen laten zien dat het beter wordt. Om dit te bereiken gaat de gemeente veel dingen harmoniseren en verbeteren. Natuurlijk kan er wat fout gaan het komende jaar, maar na 2007 wil het college praten met de bevolking. Via wijkavonden gaan de raad en het college naar de dorpen toe. Ze leggen dan uit waar de gemeente staat en waar ze naar toe wil. Over dat laatste onderwerp wil de burgemeester graag feedback van de bevolking."

Dorpskernen behouden

Warmond is een dorp waar recreatie voorop staat, maar er zit nog meer in, vindt Schelberg. Op hele mooie dagen wordt Warmond qua inwoneraantal tien keer zo groot. De evenementen zijn grandioos, maar het toerisme en de recreatie moeten van hogere kwaliteit worden. De huidige toeristen komen nog te veel uit Leiden om op de Kaag te gaan varen en daardoor is de spin-off te laag. Warmond moet minder patattoeristen en meer kwaliteitstoeristen krijgen. Ook is het beter om minder dagjestoeristen en meer toeristen te hebben die een aantal dagen in het dorp blijven: dat is goed voor de horeca! In overleg met de Warmondse ondernemers wil Schelberg een visie ontwikkelen om te komen tot meer kwaliteit."

Hij gaat verder: "Sassenheim is een dorp met een enorm groeiend winkelaanbod. Mijn gevoel zegt met dat Sassenheim de rol van Lisse als plaats met de beste winkels overneemt. Kwaliteit overwint altijd. De hoogbouwappartementen in Sassenheim zijn van goede kwaliteit, maar die moet je niet in Voorhout en Warmond hebben."

Schelberg legt uit dat Voorhout haar eigen dynamiek heeft, met name op het gebied van wonen. Het is de grootste dorpskern en dat wordt alleen maar sterker. De gemeente moet dus heel voorzichtig zijn met de keuzes die ze maakt: bekeken moet worden of een combinatie van wonen en het bollengebied in stand gehouden kan worden. Als dat kan, hoe gaat dat dan gebeuren? Hij vindt de Herenstraat in Voorhout bijvoorbeeld “een gezellige winkelstraat met heel veel historie en mooie, statige huizen. Met die kwaliteit moet je voorzichtig zijn.” De burgemeester meent dat de ondernemers daar van tijd tot tijd nieuwe aanwas nodig hebben en dat het nieuwe gebouw van de Agnes daar voor zal zorgen. “De Herenstraat heeft echt voldoende potentie als winkelstraat. Juist die kleine winkels die nog eigendom zijn van een of twee personen in plaats van al die massawinkels zijn een groot goed."

Verenigingsleven
Een ding dat Schelberg positief opvalt is de gemeenschapszin in de kernen. "Het is echt hartverwarmend te zien hoe ongelooflijk vele mensen betrokken zijn bij de eigen gemeenschap. Teylingen heeft een bloeiend verenigingsleven van een hoge kwaliteit. Je ziet dat bij bijvoorbeeld de najaarsfeesten, bij Rusthoff en bij de kerken.” Schelberg vindt dit met name in de Randstad redelijk uniek, want de verenigingen worden gedragen door de bevolking. Dat geeft een bindende kracht aan Teylingen en maakt van Teylingen een groter dorp. Schelberg: “Het is tijd om de krachten te bundelen en de samenvoeging is op het juiste moment gebeurd. De regionale politieke onderwerpen kunnen we nu aanpakken op het niveau van een gemeente met 35.000 inwoners. Dat is nodig ook als we in regionaal verband een deuk in een pakje boter willen slaan. We moeten ons profileren binnen de regio en een voorbeeld zijn voor diezelfde regio."

Tot slot roert Schelberg het onderwerp veiligheid aan. Dat is een heel belangrijk item voor hem. “In de korte tijd dat ik hier burgemeester ben, is er al twee keer een alarmfase ingesteld. Een keer voor de koolwaterstofwolk die over de gemeente trok en pas geleden nog, het ammoniakongeluk bij Menken. Dit herinnert ons eraan dat we in een risicovol gebied wonen en we moeten scherp zijn om de mensen te beschermen tegen allerlei invloeden. Gedogen heeft zijn langste tijd gehad en we zullen duidelijk en strak zijn.” Hij wil een veiligheidsniveau instellen en daar zal de gemeente zich ook aan houden. De burgemeester besluit: “Er wordt gezegd: 'Als je populair wilt zijn, dan moet je gedogen', maar we moeten een serieuze en strenge gemeente zijn; ook op het gebied van gebruiksvergunningen. Dat betekent dus dat het kan gebeuren dat we zeggen: 'Die tent gaat dicht'. We doen alles echter stap voor stap, maar wat ik net gezegd heb is wel het eindperspectief waar we naar toe willen."

Directeur SKOL niet positief over idee gratis maken kinderopvang


'Financiering en betaling moet via de ouders gebeuren'

Lisse – Landelijk is een discussie ontstaan over het al dan niet gratis maken van kinderopvang. Niet toevallig is vlak voor de verkiezingen een discussie ontstaan of alle kinderen gratis naar een kinderdagverblijf zouden moeten, al dan niet met als tegenprestatie dat de verzorgende ouder een betaalde baan zou aanvaarden. Gratis opvang voor de kinderen: wat vinden de kinderdagverblijven er zelf van? Kunnen ze de toestroom aan? Wat zijn de voor- en nadelen van gratis dagopvang?

Joep Derksen

Eerst een paar statistieken: het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) geeft aan dat maar liefst 60% van de gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar geen gebruik maakt van opvang; ook niet door familie of bekenden. Daarnaast vindt driekwart van de moeders dat de zorg voor een kind niet, of slechts voor maximaal een of twee dagen per week door anderen kan worden overgenomen. Columnist Koert van Bekkum van het Nederlands Dagblad, verwoordde het als volgt: ‘Het SCP-rapport maakt glashelder dat niet geld en de kwaliteit van de opvang beslissend zijn, maar de opvattingen over de opvoeding van kinderen. Nog altijd ervaren velen het daarom als een onopgeefbare luxe niet voltijds te hoeven werken.’
Kostenverschil
Directeur Koen Kouwenberg van SKOL Lisse wil als eerste een ding duidelijk maken. ‘Waarom wordt kinderopvang als duur gezien? Er bestaat veel wetgeving die bepaalt hoe kinderen mogen worden opgevangen. Zo is er een kind-leidster ratio, dat houdt in: hoeveel kinderen mogen door een leidster verzorgd worden? Zo mag één leidster op 4,5 baby’s passen, op 7 peuters of op 10 kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Daar staat tegenover dat in schoolklassen soms 30 kinderen zitten, met één docent. Daar zit het kostenverschil dus grotendeels in.’

Kouwenberg vervolgt: ‘De problemen waar de branche mee zit is de overdaad aan wetgeving, die soms ook tegenstrijdig is. We moeten van de brandweer bijvoorbeeld een vluchtbedje hebben. Dit is een ledikantje op wielen waar alle kinderen opgezet kunnen worden in een noodsituatie. Dit ledikant staat dus op de plek waar de kinderen ook kunnen slapen. Onlangs kwam de arbeidsinspectie langs en zij keurden deze situatie af. Ze zeiden: ‘dat bedje slaapt daar en kan dus gebruikt worden om een kind in te laten slapen. De hoogte van het bed is in verband met het bukken niet volgens de normen. Het ledikantje moest dus verwijderd worden. Dit is een van de vele, maar wel een treffend voorbeeld.’
Bedrijfsmatig
Wat is Kouwenberg’s mening over gratis kinderopvang: ‘Dat wordt dan een basisvoorziening, voor iedereen toegankelijk. Dit zal de kwaliteit niet ten goede komen: die zal dan hard achteruit gaan. Het is in de praktijk niet mogelijk om op korte termijn die capaciteiten te regelen die nodig zijn. Ik vermoed dat we dan een drie- tot negenvoudig hogere capaciteit nodig hebben dan nu het geval is. Dat is niet op te bouwen qua capaciteit en mensen en zeker niet over een korte periode.’
Marktwerking
‘Ten tweede’, vervolgt de directeur, Tot de invoering van de wet kinderopvang in 2005, werd de kinderopvang niet bedrijfsmatig gerund. Sinds die tijd zijn we een bedrijfstak dat niet meer gesubsidieerd wordt. Die kinderdagverbijven die een goede kwaliteit bieden kunnen voortbestaan en deze marktwerking heeft de kwaliteit vergroot. De bedrijven gaan vormen van flexibiliteit aanbieden die voorheen niet aangeboden werden. Als de kinderopvang goedkoper wordt, dan is dat wel interessant. Dit moet echter niet via subsidies gebeuren, maar door een tegemoetkoming aan de ouders.
Op deze manier kunnen mensen met lagere inkomens gebruik kunnen maken van kinderopvang, want dat gebeurt nog te weinig. Onze grootste gebruikersgroepen zijn de middeninkomens en alles wat daarboven zit. Mijn eigen vrouw werkt gewoon niet meer, omdat het te duur is. Als je toeslagen aan ouders geeft voor die dagen dat ze werken, dat is een heel goed idee. Maar je moet dagopvang niet helemaal gratis maken; het moet wel een bewuste keuze worden. Mensen moeten een drempel hebben om het interessant te maken. Belangrijk zal zijn dat de uiteindelijke financiering en betaling wel via de ouders gebeurt. De marktwerking moet in stand gehouden worden.’

‘Of de kinderen naar de dagopvang gaan is de verantwoordelijkheid voor de ouders zelf’, zo vindt Kouwenberg. ‘Dat wordt ook cultureel bepaald: in Noorwegen is kinderopvang juist een volledig geïntegreerd begrip in onze samenleving en vindt men het juist heel goed voor kinderen. De Noren zeggen: ‘Vijf dagen lang de kinderen thuis houden, dat doe je toch niet?’ De mate van toestroom van kinderen naar de verblijven zullen per regio verschillen. De effecten in de bollenstreek zijn anders, dan in bijvoorbeeld de grote stad, waar veel kinderen wonen waarvan de twee ouderen werken. Daar waar veel alleenstaande ouders zijn, zal de vraag naar dagopvang hoger zijn. Als je wat minder verdient, kost het nu al haast niets. Bijna 96% van de kosten worden dan door de overhead vergoed.’

Kouwenberg vindt het gebruik van dagopvang noodzakelijk: ‘We hebben een tekort aan arbeidskrachten: meer mensen moeten werken gezien de vergrijzing. Maar waar geen van de politieke partijen rekening mee heeft gehouden, zijn de enorme kosten. Op dit moment zijn de kosten voor kinderdagopvang twee miljard euro. Als de vraag verdubbeld, moet er twee miljard bij komen, op zijn minst.’ ‘Maar er zijn alternatieven’, vervolgt hij, ‘zoals dagopvang voor drie dagen. Het moet bovendien niet vrijblijvend zijn, want je moet als tegenprestatie eisen dat de ouder gaat werken en wellicht kan geregistreerd vrijwilligerswerk daar ook onder vallen.

Gemeente wacht op uitspraak rechter inzake claim Romeyn

Lisse - Wethouder Bas Brekelmans (VVD) gaf vorige week dinsdag informatie over de stand van zaken aangaande de 6,5 miljoen euro hoge claim van ondernemer Romeyn. ‘Op 6 september heeft de gemeente van de rechter een antwoord moeten geven op de claim van Romeyn en we hebben aangegeven dat we ons niet herkennen in de beweringen van de makelaar. De gemeente wil geen herhaling van zetten en vraagt de rechter vonnis te wijzen.’ Volgens de wethouder heeft de gemeente geen behoefte meer om nog meer pleidooien te houden. ‘Nadat Lisse de 3,5 miljoen aan Romeyn heeft betaald, hebben wij een claim laten leggen op zijn bezittingen, in afwachting van een uitspraak in hoger beroep. De gemeente zet in op heel laag bedrag, wat een eventuele schadevergoeding betreft.’ Brekelmans verwacht dat de rechter eind van dit jaar een uitspraak zal doen. ‘Lisse wil voortmaken. Het gaat om heel veel geld.’

Asbest in bagger Lisser sloot

Lisse – Het Hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met het verwijderen van de baggerspecie uit verschillende wateren in Lisse. De werknemers hebben, op het moment dat ze bezig waren met het schoonmaken, in de sloot tussen het Nassaupark en de Prinsessestraat asbest aangetroffen. De conclusie van het Hoogheemraadschap is, dat de sloot sterk verontreinigd is en de gemeente Lisse stemt toe om ‘uit oogpunt van goodwill’ een derde deel van de extra verwijderingskosten, 3.510 euro, op zich te nemen. Trias en het Hoogheemraadschap betalen de overige meerkosten.

Het is onbekend hoe het asbest en de asbestgelijkende materialen in de sloot zijn gekomen en dat zal ook niet worden uitgezocht. Voornaamste zorg van de gemeente is, dat de verontreinigde grond en bagger zo snel mogelijk wordt verwijderd.

College wil antennemast in Stationsweg legaliseren

Lisse – Het college wil een illegaal geplaatste antennemast van 14.60 meter hoog legaliseren, zo bleek op dinsdag 19 september. Op het perceel van Stationsweg 59 staan een antenne-installatie en een noodaggregaat die zonder toestemming van de gemeente door het bedrijf T-Mobile zijn geplaatst. Een klacht over deze antenne is binnengekomen en het college heeft zich over de zaak gebogen.

De antenne voldoet niet aan de eisen van het bestemmingsplan, want dat rept enkel over ‘spoorwegdoeleinden’. Aangezien de antenne buismast verbetering van de telecommunicatie ten doel heeft, wil het college een vrijstellingsprocedure opstarten en zal dan ook op 26 oktober aan de raad vragen het college hierin te steunen.

Gekke bekken voor webcam


Hamsteruuuh! in supermarkt Sassenheim
Sassenheim – Meer dan vijftig kinderen lieten woensdag 13 september hun kwaliteiten zien om zoveel mogelijk op een hamster te lijken. Dit kon voor een speciaal daarvoor opgezette webcam in de Albert Heijn supermarkt. De kinderen werden aangemoedigd door een levensgrote hamster, die voor de allerkleinsten zelfs een beetje eng was.

Joep Derksen

De grootgrutter heeft de imitatiewedstrijd ‘Word een hamster’ opgezet om te kijken welk kind de allerbeste hamster is van Nederland. In drie weken bezoekt de hamster met zijn webcam 150 winkels door heel het land, waarbij de kinderimitaties op film worden opgenomen. Dit filmpje duurt 15 seconden en wordt geplaatst op de site:
www.ah.nl/wordeenhamster. Iedereen kan dan zijn of haar stem uitbrengen om te bepalen wie de beste hamster van Nederland is.
Ster
John Zonneveld, Supermarkt Manager, is erg blij dat de hamster zijn zaak aandoet. Speciaal voor de imiterende kinderen liet hij limonade en minimarsjes aanrukken, zodat iedere deelnemer toch wat had gewonnen. De Sassemse supermarkt was een van de eerste winkels waar de hamsteractie plaats vond, dus er was nog niet veel publiciteit gegeven aan dit evenement. Zonneveld was echter blij met het aantal kinderen dat de kunsten liet zien. Hij vertelt: ‘Hopelijk wordt een van de kinderen vandaag de winnaar. Hij of zij zal dan worden behandeld als een ster en een echt VIP-arrangement winnen.’
Gekke bekken
Er bestond geen maximum leeftijd om aan de hamsterimitatiewedstrijd deel te nemen en kinderen van groot tot klein mochten hun kunsten laten zien. Toch was het overgrote deel van de kids jonger dan 12 jaar. Zonneveld: ‘Op een gegeven moment voel je je toch iets te groot voor zoiets.’ De 22 kinderen die voor de camera stonden, deden het allen op een eigen wijze. Veel kwamen niet verder dan het woord: “Hamsteruuh’, maar enkelen maakten er een hele show van. Twee zusjes hadden hun hamstermasker opgedaan en liepen rondjes voor de camera. Sara had een hele monoloog, terwijl een mannelijk deelnemertje 15 seconden lang gekke bekken trok.

De meest populaire hamsterimitator wint de VIP-prijs en iedereen kan stemmen op zijn of haar voorkeur:
http://www.ah.nl/wordeenhamster/actie.jsp.