Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 november 2006

Bliksembezoek Jan Franssen

Teylingen – Commissaris van de Koningin van de Provincie Zuid Holland, Jan Franssen, bracht een bliksembezoek aan Katwijk en Teylingen. Er was geen ruchtbaarheid gegeven aan het samenzijn, aangezien het ging om een officieuze afspraak. In beide dorpen sprak hij met de burgemeesters, wethouders en fractievoorzitters. Doel van deze gesprekken was te evalueren wat de stand van zaken is aangaande de afgeronde fusies van de twee plaatsen. In Teylingen werd het nuttige met het aangename verenigd en genoten de politici van een hapje en een – alcoholvrij - drankje.

Teylingers stemmen

Teylingen - Wethouder Wim Hollart was een van de vele vrijwilligers die vele uren op het stembureau zat om het stemmen in goede banen te leiden. De opkomst in Teylingen was goed te noemen: met 86% zaten de inwoners 6% boven het landelijk gemiddelde.

door Joep Derksen
Dat een stem uitbrengen niet voor iedereen een sinecure is, bleek wel uit het feit dat toch regelmatig stemmers verteld moest worden hoe het stemmen in zijn werk gaat: “Nee, mevrouw, eerst op de naam van een persoon drukken en dan pas op de rode knop”. Ook kwam een Teylinger langs die meldde dat ze haar oproepkaart kwijt was en of ze ter plekke een vervangende kaart kon krijgen. De wethouder moest haar teleurstellen: “Nee, dat kan alleen tot de dag voor de verkiezingen, want vanwege de vrije keuze voor de mensen om te bepalen waar ze in de gemeente willen stemmen, zijn er geen lijsten van kiezers beschikbaar.”

Hollart vertelde ook dat op de locatie waar hij zat, het bestuurscentrum in Voorhout, een behoorlijk aantal Sassenheimers en Warmonders kwamen stemmen. Dat zijn mensen op weg naar hun werk, of ambtenaren die in het gebouw zelf werken.

Op een andere locatie, de Emmaüsschool in Voorhout, zaten gemeentelijk ambtenaren Carolien Everts, Annette van der Meer en vrijwilligster Judith Janssen. Carolien: “Judith heeft het het beste bekeken, want zij is de enige die betaald wordt voor haar werkzaamheden!”, zo zei ze lachend. Judith: “Ja, ik ben studente en dit is voor mij een leuke bijverdienste”.

Reacties op verkiezingsuitslagen

De kiezer heeft gesproken, de verliezers likken hun wonden en de winnaars kraaien euforie. Lokale afgevaardigden geven hun mening.

Daan Binnendijk, wethouder CDA-Katwijk, is niet ontevreden over het eindresultaat: “Voor het CDA was het een goede uitslag. In 2002 en 2003 hadden we de wind heel erg mee. Indertijd was er sprake van een nek-aan-nek race met de PvdA. Nu blijven we op 41 zetels en dat is een prima resultaat, zeker als je bedenkt dat de regering de afgelopen jaren heel impopulaire maatregelen heeft genomen. Wel ben ik bang dat het heel lastige coalitieonderhandelingen worden. Wat de uitslag voor het CDA in Katwijk betreft, hebben we gepresteerd conform de landelijke trend.”

René Kamphuis, nummer 56 van de VVD-kandidatenlijst, die een intensieve campagne voerde, maakt zoals van hem gebruikelijk is van zijn hart geen moordkuil. “De uitslag is heel vervelend voor de VVD en je ziet dat er enorm veel stemmen gaan naar nog rechtsere partijen zoals die van Wilders en Pastors. Daar moeten we ook over nadenken binnen de VVD en onszelf vragen over stellen. We zijn de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en kiezen we ervoor om extreem denkenden links te laten liggen, of gaan we daar op een andere manier mee om. Als je pretendeert de tweede partij van Nederland te willen worden, moet je een nog breder publiek aanspreken met rechtsere uitspraken en stellingnames. Wil je dat niet doen als partij, dan moet je je tevreden stellen met wat je hebt.”

Kamphuis mijmert ook hoe de VVD zou hebben gescoord onder leiderschap van Rita Verdonk, die enkele maanden geleden nipt de lijsttrekkerverkiezing van Mark Rutte verloor. “Onder leiderschap van Verdonk was de campagne anders geweest. Ze zou zich explicieter geuit hebben, maar of dat ook hetgeen was wat we zouden hebben gewild, vraag ik me af. Bij de lijsttrekkerverkiezing heb ik op haar gestemd want ik vond wel dat er wat moest veranderen en Rita was daar de aangewezen persoon voor. Overigens vind ik het teleurstellende resultaat niet aan Rutte te wijten, want ik weet niet of we met Rita als lijsttrekker het beter zouden hebben gedaan. Overigens vind ik Wouter Bos de grote verliezer.”

Wat zijn eigen kansen op een Kamerlidmaatschap betreft, is Kamphuis realistisch: “Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik voldoende stemmen heb behaald, maar ik hoop wel dat ik een paar duizend stemmen heb gescoord. En dat dit aantal veel meer zal zijn dan andere laaggeplaatsten. Ik heb mijn stinkende best gedaan voor de VVD en voor mezelf om zo ook Noordwijk te profileren. Maandag komt de kiescommissie bij elkaar en dan zal duidelijk worden wie er in de Tweede Kamer plaats kunnen nemen.”

Duo ChristenUnie voert volop campagne

Lisse - Arjan Langius en Roel Tims, secretaris van de ChristenUnie deelden pennen, koffiepakjes en blauwe ballonnen uit aan iedereen die langs hun stand in het winkelcentrum liep. ‘Dit is de eerste keer dat we hier met onze eigen stand staan’, vertelde Roel. ‘We zijn dan ook niet meer die grijze partij van vroeger. Vrouwen zijn gewoon welkom en het gaat prima met de ChristenUnie.’
In Lisse is de partij een lijstverbinding aangegaan met de SGP, maar voor de verkiezingen van 22 november wordt een eigen campagne gevoerd. ‘De reden dat we hier staan is niet zozeer om de mensen te overtuigen van de noodzaak op onze partij te stemmen’, zo stelden de beide mannen: ‘Het gaat om het persoonlijk contact. We voeren geen verhitte discussies, maar geven folders mee aan de mensen zodat ze thuis rustig onze actiepunten kunnen nalezen.’

VVD op volle toeren

Lisse – VVD-wethouder Bas Brekelmans en een aantal raadsleden van dezelfde partij herinnerden het winkelende publiek in de Kanaalstraat aan het feit dat op woensdag 22 november tweede kamerverkiezingen zullen zijn. In de loop van de zaterdag liepen tientallen mensen met felgekleurde VVD-ballonnen door het winkelcentrum.
Brekelmans vindt campagnevoeren ‘fantastisch’. ‘Het is zo leuk om te doen en je komt in contact met de inwoners. Ook al zijn het vaak vluchtige gesprekjes, met een lach erbij, maar ik ben altijd enthousiast om dit te doen. Het is ook echt niet zo dat we alleen campagne voeren vlak voor de verkiezingen, want door de jaren heen bezoeken we sportverenigingen, zijn we in contact met organisaties als Alverha en nemen we contact op met Lissers naar aanleiding van brieven die we krijgen.’

Gevaar van onder curate stelling geweken voor Lisse

Lisse – In de commissievergadering Maatschappij en Financien van 15 november kondigde wethouder Bas Brekelmans aan dat de resultaten van het onderzoek over de grondxploitatieprojecten bekend waren.

‘Alles bij elkaar opgeteld heeft Lisse een negatieve last van 1,8 miljoen euro. De gemeente heeft overigens nog een reservepot Stadsvoorziening en het bedrag dat hierin zit is voldoende om deze tegenvaller op te vangen. Dat betekent dus dat het gevaar van onder curatele stelling door de Provincie Zuid Holland geweken is. Een brief naar de provincie met de berekeningen en conclusie is aan de Provincie verstuurd’, zo vertelde Brekelmans.

Hij had overigens nog wel een waarschuwing voor de aanwezige raadsleden: ‘In de toekomst zijn keuzes noodzakelijk om het financieel allemaal te kunnen bolwerken. Niet alle wensen kunnen ingewilligd worden, want dan gaan we het niet redden. Met betrekking tot de centrumplannen moeten we in januari 2007 bepalen waar de keuzes vallen.’

Nieuw Ondernemersfonds moet 'free rider' tegengaan

Lisse – Op dit moment zijn veel ondernemers lid van een organisatie als Alverha, maar VVD-wethouder Bas Brekelmans ergert zich aan de 50% van Lissese bedrijven die niet bij een ondernemersvereniging zijn aangesloten, de zogeheten free riders. Dit zijn bedrijven die niet meebetalen aan de voorzieningen zoals verlichting en groenonderhoud, maar er wel van genieten. Daarom wil Brekelmans een Ondernemersfonds oprichten dat ervoor zorgt dat alle bedrijven in Lisse bijdragen aan de ontwikkeling van dit dorp ter promotie van het toerisme.
In welke vorm de wethouder deze verplichte deelname wil gieten is nog niet geheel duidelijk. ‘Het meest makkelijke zou zijn een verplichte OZB-verhoging van alle niet-woningen ter hoogte van 5%, waarvan de inkomsten direct doorgesluisd worden naar het ondernemersfonds. Helaas is dit niet mogelijk in verband met wettelijke regels.’ Volgens de wethouder zijn de ondernemers enthousiast over deze vorm van belasting, want zo moeten de free riders ook meebetalen en zal de individuele bijdrage uiteindelijk lager zijn dan men nu betaald. Hij bekijkt nu andere alternatieven, zoals belasting op reclame-uitingen of precariorechten. Deze mogelijkheden hebben echter allerlei ongewenste neveneffecten en hebben dus zeker niet Brekelmans’ voorkeur.

Extra subsidie voor Magnifiosi

Lisse – De gemeente biedt Magnifiosi de helpende hand, zo maakte wethouder Jan Kippers vorige week dinsdag bekend. Het jongerencentrum heeft een exploitatietekort, maar geen reserves om deze financiële problemen op te lossen. Om de ergste nood te ledigen, heeft de gemeente een extra subsidie toegekend van 24.000 euro. Er zijn echter nog wat hobbeltjes te nemen, zo vertelde de wethouder: ‘We zullen ernstig in gesprek gaan met Magnifiosi om te kijken hoe we de problemen structureel oplossen. Wellicht moet de gemeente meer dwingend optreden en meer het voortouw kunnen nemen. Het is natuurlijk een goede zaak dat er zoveel vrijwilligers betrokken zijn bij Magnifiosi, maar voor structurele ontwikkelingen zijn wellicht ook een aantal vaste aanspreekpunten nodig voor de continuïteit van het centrum.’

Wethouder Brekelmans voorstander van verbreding N207

Lisse – Wethouder Bas Brekelmans vindt de bereikbaarheid van Lisse een belangrijk punt, zo vertelde hij vorige week. ‘In regionaal verband hebben we wat dat betreft al wat succesjes geboekt door het in de Holland-Rijnland plannen behouden van de Noordelijke verbindingsroute richting A44, zodat de Duin- en Bollenstreek een betere aansluiting krijgt.’ Hij voegt hieraan toe: ‘Als in 2010 of 2011 een begin wordt gemaakt met de verbreding van de N207, zou dat ook niet gek zijn, want ook daar wordt Lisse beter bereikbaar door.’

Toezichthouder moet gedurende uitgaansuren sussen bij overlast

Lisse – Tijdens de raadsvergadering Maatschappij en Financiën van woensdag 15 november was de problematiek van veiligheid en de hangjongeren het gesprek van de avond. In de nota Integraal Veiligheidsbeleid kwam het college met het voorstel om een toezichthouder aan te stellen die niet alleen de gemoederen sust bij lastige situaties, maar ook bekeuringen mag uitdelen. Overigens zal die mogelijkheid tot verbaliseren volgens wethouder Adri de Roon niet direct gebeuren: ‘Zeker niet in de nachtelijke uren, want dan kan de toezichthouder gemolesteerd worden. Wel kijkt het college naar de mogelijkheid om deze man in te zetten op de handhaving van het parkeerbeleid om zo zichzelf wellicht terug te verdienen.’

Marianne Entrop van de VVD haakte hierop in: ‘De toezichthouder kan niet alleen toezicht houden op de uitgaansoverlast in het weekend, maar door de week kan hij ook als contactpunt dienen voor de hangjongeren.’

Ook wil de gemeente 8.000 euro uittrekken voor het plaatsen van tijdelijke fietsenrekken in het centrum, in de buurt van café De Gewoonste Zaak en op ’t Vierkant. Iedere vrijdagavond worden deze rekken geplaatst, waarna ze op maandagochtend weer weggehaald worden.

Verder wil de gemeente onderzoeken wie de hangjongeren zijn en plannen van aanpak maken hoe hen het beste te benaderen. Hans Bet van de PvdA was van mening dat het onderzoeken eens een keer moet ophouden: ‘We moeten niet meer activiteiten gaan organiseren, maar de overlast moet verboden worden.’

Verder waren de politieke partijen unaniem van mening dat ook de ouders verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun kinderen.

Daarnaast behandelt de nota ook inbraakpreventie. Om te voorkomen dat ongenode gasten woningen in Lisse betreden, denkt de gemeente aan het inzetten van vrijwilligers die de inwoners informeren over hoe ze hun huis beter kunnen beveiligen. Het Politiekeurmerk Wonen vind het college hiervoor een goede richtlijn. Bet waarschuwde echter voor al te dwingend optreden van de gemeente naar de burgers toe: ‘Statistisch gezien wordt er in je huis in Lisse maar een keer per 300 jaar ingebroken. Laten we de zaken wel in perspectief houden.’

Wethouder Mesman voorstander van doortrekken RijnGouwelijn naar Lisse

Lisse – In reactie op een discussie in Katwijk over de RijnGouwelijn, waarin de mogelijkheid werd geopperd om deze tramtreinverbinding door te trekken naar Teylingen en Lisse, gaf PvdA-wethouder Guus Mesman aan zo’n besluit toe te juichen. ‘Als dat zou gebeuren, dan heb je een zuid-as en een noord-as van deze vorm van light rail. Nu alle wegen dichtslibben, is lightrail waarbij ieder kwartier een tramtrein vertrekt niet verkeerd. Voor de toekomst zijn dit belangrijke ontwikkelingen en ik zal het zeker in de gaten houden.’

Watersportvereniging overweegt clubaccommodatie voor algemeen gebruik

Lisse – Wethouder Bas Brekelmans is momenteel wat betreft de Jachthaven in overleg met het bestuur van de watersportvereniging om een ‘spannender en mooiere locatie voor waterrecreatie te bewerkstelligen.’
Hij denkt eraan om een win-win situatie te creëren: een nieuwe clubaccommodatie voor de watersportvereniging, met allerlei horecavoorzieningen. Als tegenprestatie zouden dan wel alle inwoners van Lisse en daarbuiten gebruik moeten kunnen maken van deze accommodatie. Ook ziet de wethouder er wel wat in om de mogelijkheid te creëren voor het aanleggen van bootjes, zodat varende passanten een kop koffie kunnen drinken.

‘Ik ben groot voorstander van synergie op het gebied van de watersport’, legt Brekelmans uit. ‘Wat is er mis mee om bijvoorbeeld de kanovereniging ook bij dit proces te betrekken. Voor een integrale aanpak zou ook gekeken kunnen worden naar meer ligplaatsen voor de watersportvereniging.’

Eind november zal de wethouder van het bestuur van de watersportvereniging te horen krijgen wat zij van de plannen vinden.

Rommelmarkten Hervormde Gemeente nog geen zekerheid

Lisse – Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week dinsdag besloten om in de ruimte tegenover de Wereldwinkel eens per tien weken een rommelmarkt toe te staan. De Hervormde Gemeente wil deze rommelmarkten organiseren om een centje bij te verdienen. Een van de in de buurt wonende gezinnen ziet liever helemaal geen rommelmarkt verschijnen en de gemeente houdt gesprekken met de heer en mevrouw Van der Lans om te beoordelen of aan de ervaren overlast een einde kan komen.

Wethouders Guus Mesman en Jan Kippers informeerden de Commissie Maatschappij en Financiën over deze gang van zaken. CDA-er Benno Kooij vroeg kritisch: ‘Wanneer neemt u nou eens een beslissing en beëindigt u de procedure?’ Kippers beschreef het probleem: ‘Wij als gemeente staan niet in ons recht. We hebben de welwillendheid en medewerking van alle partijen nodig. Als de betrokken bewoner naar de rechter gaat, houden wij geen stand. Daarom proberen we in overleg overeenstemming te bereiken. We hopen dat de bewoner dan geen procedure zal opstarten en dat iedereen er in redelijkheid en billijkheid uit kan komen.’

Wethouder Mesman: ‘Verdubbeling N207 en tweede brug over Ringvaart dragen bij aan ontsluiting regio

Lisse – Vorige week berichtte de pers over plannen voor de aanleg van een tweede brug over de Ringvaart en verlenging van de N205 om de verwachte toename van de verkeersintensiteit het hoofd te kunnen bieden. Bij Lisserbroek worden duizenden woningen gebouwd en bijna al deze mensen zullen zich verplaatsen met hun auto, dus het gebied moet ontsloten worden. Wethouder Mesman gaf zijn mening over een deel van de problematiek: ‘Als je effectief wilt opereren, zal de N207 verdubbeld moeten worden. Maar de vierbaansweg zal dan ook moeten worden doorgezet tot over de brug van de Ringvaart, anders creëer je een flessenhals. Het lijkt me ook het meest praktisch om de N207 door te trekken naar de N206, maar officiële studies moeten dit onderzoeken, dus laten we daar eerst op wachten. Overigens wil ik wel opmerken dat we een goede oost-westverbinding gewoon nodig hebben voor een verdere ontwikkeling van deze streek. De huidige regering wil meewerken aan de verdere ontsluiting van het gebied en ik verwacht dat een volgend kabinet, van welke formatie dan ook, zal blijven meewerken aan deze plannen.

Geen archeologisch vervolgonderzoek De Madelief

Lisse – Op 15 juli schreef P. Broersen een brief aan de gemeente Lisse waarin hij zich bezwaarde over het feit dat er geen archeologisch onderzoek zou hebben plaatsgevonden op het terrein van De Madelief. Het college reageerde hier vorige week op: ‘Het archeologisch onderzoek is door het Bureau RAAP in opdracht van de exploitant uitgevoerd. Daarnaast gaf het onderzoek aan dat aanbevolen werd om een archeologische begeleiding uit te laten voeren, maar dit is zonder opzet vergeten. Het nadere archeologische begeleidingsonderzoek is niet als voorwaarde aan de bouwvergunning verbonden en daarom is er geen wettelijke verplichting om dit onderzoek alsnog te laten uitvoeren.’

Broersen ontkent in een reactie op 19 november op de hoogte te zijn gesteld: Ik vind het vreemd dat ik nog steeds geen reactie vernomen heeft van de gemeente. Volgens de gemeentewet moet de burgemeester na ontvangst van een brief in een eerstvolgende vergadering de raad hierover informeren. Dat is blijkbaar niet gedaan en ook al ben je niet blij met de inhoud van een brief, je bent er dus wel verantwoordelijk voor om het goed te doen.’

Hij vervolgt: ‘Nadat ik de brief verstuurd had, werd gemeld dat in de beroepsprocedure een onderzoek uitgevoerd zou worden. De wethouder zegt nu: ‘men is de uitvoering van het onderzoek vergeten’. Dat is niet waar en de projectontwikkelaar heeft voordeel gehad bij een sneller verloop van de werkzaamheden.’

‘Wat ik vreemd vind is dat de gemeenteraad niets aan deze problematiek doet. Het gaat namelijk om handhaving in Lisse. Op het niet uitvoeren van archeologisch onderzoek staat een boeteclausule en de gemeente kan een boete opleggen ter hoogte van het financieel voordeel dat de betrokken projectontwikkelaar Horsman ermee heeft gehad. Het bedrag van deze boete zou dan bijvoorbeeld gedoneerd kunnen worden aan de Zwarte Tulp of een andere cultuurhistorische organisatie.’

Accommodatiemakelaar krijgt goedkeuring van politieke partijen

Lisse – Woensdag 15 november voelde de commissie Maatschappij en Financien wethouder Bas Brekelmans aan de tand over zijn plannen voor het aanstellen van een accommodatiemakelaar. De politici wilden met name weten wat zo’n makelaar nou precies zou doen en of het echt nodig was. Brekelmans legde het haarfijn uit.

‘Bij accommodatiemakelaar moet je niet direct denken aan een persoon, maar meer een database waarin een goed overzicht komt van vraag en aanbod van allerlei ruimtes. Dit kunnen openbaar toegankelijke locaties, maar ook privaatruimtes zijn. Het college is overigens niet van plan om een sportraad of iets dergelijks op te zetten. De inwoners van Lisse die betrokken zijn bij de sport, het onderwijs en de culturele sector kunnen wat mij betreft zich bezig houden met het accommodatiebeleid. Wij als gemeente achten een beheersinstantie nodig om een goed overzicht te krijgen van wat voor soort en aantal locaties we hebben. In welke vorm dit gegoten wordt, moeten we nog beslissen. Overigens heeft een aantal verenigingen al heel enthousiast gereageerd op deze plannen.’ De commissieleden waren tevreden met de uitleg van de wethouder.

Wethouder Brekelmans wil Lisse 'op toeristische kaart'

Lisse – VVD-wethouder Bas Brekelmans wil Lisse nationaal en internationaal meer op de toeristische kaart zetten. Via zogeheten City Marketing wil hij dat Lisse een eigen imagobeleid voert dat toeristen naar Lisse moet lokken.
Brekelmans: ‘Ook in Leiden hebben ze dit soort initiatieven genomen. Door middel van advertenties, billboards en het organiseren van evenementen gaat zo’n stad bruisen en dat zou voor Lisse ook heel goed zijn!’

Zo’n toeristische promotiecampagne kost nu eenmaal geld, maar de wethouder wil bekijken of er bij Alverha en de ondernemers voldoende draagvlak is om financieel bij te dragen aan deze campagne. ‘We presenteren ons dorp naar buiten toe, krijgen een grotere bekendheid en verbeteren ons imago. Niet alleen het bedrijfsleven zal hier blij mee zijn, maar ook de culturele instellingen. Zij kunnen zich verheugen op grotere bezoekersaantallen.’

Wethouder Mesman wenst bioscoop in zijn woonplaats

Lisse – PvdA-wethouder Guus Mesman gaf vorige week aan dat hij een bioscoopvestiging in Lisse een warm hart toedraagt: ‘De wens voor een plaatselijke bioscoop leeft in de Lissese gemeenschap en ook ik hoop dat het kan lukken. Ik ga liever naar de film in mijn eigen dorp dan dat ik in de auto moet stappen om naar Leiden of Haarlem te gaan. Maar we moeten wel met beide benen op de grond blijven staan, want financieel gezien moeten we er wel wat voor over hebben. Als er ergens een bioscoop komt, zullen er ook parkeerplaatsen moeten komen en die kosten geld. Geld wat een bioscoop nooit zal kunnen betalen.’

Mesman voegt er onmiddellijk zijn persoonlijke mening aan toe: ‘Mocht blijken dat een bioscoop niet haalbaar is, dan ligt er een grote uitdaging voor het Filmhuis. Wanneer zij een grotere zaal hebben, kunnen ze ook een groter deel van de Lissese bevolking van dienst zijn!’

De gemeenteraad beslist in januari van het volgende jaar of Lisse de geneugten van een bioscoop mag ondervinden.

Kabelaar mag kastjes plaatsen

Directbetrokkenen worden ingelicht

Lisse – Tijdens de commissievergadering Ruimte en infrastructuur vorige week donderdag wilde Nieuw Lisse weten wat de stand van zaken was aangaande de nog te plaatsen groene kastjes van kabelbedrijf Lijbrandt Telecom: ‘Wat zijn de mogelijkheden om excessen te voorkomen bij plaatsing van grote groene kasten, zodat situaties als in Hillegom niet gebeuren?’

Wethouder Jan Kippers antwoordde dat de paar honderd kastjes zonder inspraakperiodes geplaatst kunnen worden door heel Lisse. ‘Deze werkzaamheden zullen niet voor april volgend jaar starten en zowel Lijbrandt als de gemeente hebben er baat bij dat er zo weinig mogelijk klachten zullen zijn. De gemeente heeft het volgende plan opgesteld: De plek waar Lijbrandt het kastje wil plaatsen wordt op een tekening van de betreffende straat aangegeven. De direct betrokkenen in deze straat worden dan geïnformeerd. Als het kastje geplaatst is en er zijn na enkele weken nog geen klachten, dan staat het kastje er definitief. Als er wel klachten zijn, kan een nieuwe plek overwogen worden.’

De meeste kastjes worden boven de grond geplaatst, maar mogelijk worden de kastjes in de Kanaalstraat ondergronds aangelegd. Daarnaast zijn er nog zo’n 8 bunkers die in Lisse moeten komen. Hier gaat het college zeer nauwkeurig naar kijken waar ze geplaatst moeten worden. Kippers: ‘Niemand zal het leuk vinden om die in zijn achtertuin te hebben. Daarom is onze doelstelling om deze bunkers zo tactisch als mogelijk is te plaatsen binnen de gemeente.

Transmuraal Centrum Poelpolder op z'n vroegst in 2008 gereed

Lisse – Op zijn vroegst in de zomer van 2008 zal het Transmuraal Centrum Poelpolder in Lisse gevestigd zijn, zo bleek tijdens een presentatie bij de commissie Maatschappij en Financiën, vorige week woensdag.

Jos Kerkman, directeur algemene zaken van de GGZ Duin- en Bollenstreek vertelde dat er opvang zal komen voor twee groepen patiënten. De meerderheid van de klanten, zoals Kerkman hen liever noemt, hebben stoornissen vanwege bepaalde omstandigheden, de zogenaamde spreekkamerpsychiatrie. Deze mensen knappen over het algemeen goed op. 20% van de mensen die worden opgevangen blijven echter hun hele leven last houden van stoornissen zoals dementie, schizofrenie, psychotische ziekten, borderline of manisch-depressiviteit.

De begeleidingsactiviteiten zullen plaatsvinden in het nog te bouwen verpleeghuis Poelpolder aan de locatie Ruishornlaan. De gemeente Lisse, Marienstaete en GGZ Duin- en Bollenstreek zullen medio januari een informatiebijeenkomst houden voor omwonenden.

Buurtschouw in Vogelbuurt

‘Buurtgericht werken is meer dan een bloembakje neerzetten’

Lisse – Wethouder Jan Kippers liep afgelopen zaterdag samen met bewoners van de Vogelbuurt door de straten om mogelijke misstanden met eigen ogen te bekijken. Hij werd ondersteund door twee ambtenaren met een bandrecorder die iedere opmerking digitaal opsloegen, zodat geen enkel klachtenpunt over het hoofd gezien zou worden. Ook wijkagent Roland van Amerom was aanwezig.

Joep Derksen

Gemeentelijk projectleider wijkgericht werken, Bert Hessels, informeerde de 20 aanwezigen dat opmerkingen over losliggende stoeptegels niet noodzakelijk waren, omdat deze problemen al geïnventariseerd waren door Lisse. Ook ruzie met de buren zou met deze wijkschouw niet behandeld worden. Maar de parkeerproblematiek en groenbeleid van de gemeente waren wel degelijk onderwerpen die aangekaart konden worden. Hessels zelf is groot voorstander van het door de wijk lopen met de inwoners: ‘Buurtgericht werken is meer dan het opleuken van de wijk. Zomaar ergens een bloembakje neerzetten is niet voldoende om mogelijke problemen op te lossen.’

De aanwezige bewoners waren enthousiast over het feit dat de wethouder en zijn ambtenaren de situatie in de straten zelf kwamen bekijken, al had Piet Schutte uit de fazantstraat nog wel een kritische kanttekening: ‘Jaren geleden hebben we ook een aantal opmerkingen geplaatst over parkeerproblemen. Het initiatief is fantastisch, maar ik wil eerst zien wat er met onze opmerkingen gaat gebeuren.’

Teveel vogels
Cock Schalk en Hennie Gort van bewonerscommissie ‘Het Nest’ luisterden goed naar de klachten van de bewoners, om er eventueel zelf ook opvolging aan te kunnen geven. Gemopperd werd er over verkeerd geplaatste auto’s, over de stoep hangende heggen, bomen die het zonlicht weghalen en een teveel aan vogels in deze Vogelbuurt. Bij het passeren van een aantal geparkeerde auto’s vroeg een van de wandelaars aan de wijkagent: ‘Heb je ook die auto’s die fout geparkeerd staan gezien? Doe daar wat aan!’ Van Amerom was daar graag toe bereid, maar plaatste ook de opmerking dat inwoners van Lisse ook elkaar kunnen aanspreken op onverantwoord gedrag. En mochten ze er niet uitkomen, dan kunnen ze de wijkagent altijd bellen.

Terwijl de groep langs een huizenrij liep, werd wethouder Kippers door verschillende buurtbewoners aangeklampt. Manfred Zuiderduin was de overlast van de ‘honderden kraaien, kouwen, spreeuwen en roeken spuugzat. Deze vogels zijn dan wel een schitterend gezicht, maar ze zijn een ramp om te horen! En als de burgemeester hier had gewoond, was er al lang wat aan gedaan. De takken van de bomen moeten gewoon worden ingekort.’ Buurvrouw Tonny Brak voegde er aan toe: ‘Als ik in de zomer buitenloop, zet ik een paraplu op vanwege de vogelpoep die naar beneden komt vallen. En dan die stank tijdens de warme dagen: niet om uit te houden! Iedere avond ga ik met een emmer water naar buiten om mijn stoepje schoon te vegen. En als het geregend heeft, dan trekt de stank in de huizen.’ Een van de andere wandelaars zag de ernst van het probleem niet zo in: ‘Hebben ze vogels in de Vogelbuurt en dan gaan ze daar weer over klagen.’

Kippers echter had veel begrip voor de klachten en vertelde dat de gemeente al druk bezig was de problematiek van de vogeloverlast te verhelpen: ‘Zo hebben we vliegers opgehangen in de bomen en maken we gebruik van een bandje waarop angstkreten van roeken te horen zijn. Die vliegers waren na een tijdje weg, maar hopelijk zal het bandje wel het gewenste effect hebben.’

Hieperdepiep: Sinterklaas in Sassenheim!

Sassenheim – Jeugdband Adest Musica speelde dat het een lieve lust was voor de meer dan 1.000 kinderen en ouders die naar de Oosthaven gekomen waren. Het meest gedenkwaardige moment van het jaar was aangebroken: Sinterklaas komt naar Sassenheim!
Vol spanning op wat er zou gaan gebeuren, keken de kinderen over het water. Wat duurde het toch lang, voordat de boot komt! Vera (5) was verkleed als zwarte piet en haar broertje Brit (3) had een echt Sinterklaaspak aan. De oudere zus was al erg ervaren in het verwelkomen van de Sint, want dit was al haar tweede keer om hem te verwelkomen. Charley (4 jaar) vond het allemaal erg spannend, maar hoopte wel om een K3-cd te krijgen van de goedheiligman.

Twee van de kinderen die de intocht van de Sint al een paar keer hadden gezien waren de dames Hoogervorst (80) en Van der Meer (83). Zij hadden geen cadeauwensen: ‘Als je maar lang genoeg leeft, heb je nergens een gebrek aan.’ Judith (7) vertelde dat ze ’s avonds haar schoen ging zetten. Ze hoopte dat ze samen met haar zus Lisette een PC met internet zou krijgen. Ook hun vader ging zijn schoen zetten: ‘Maar dan wel mijn lieslaars, want daar kan meer in!’

Alex, Tim (beiden 8 jaar) en Sander (10) stonden vooraan. ‘We komen ieder jaar kijken en hebben nog nooit de intocht van de sint gemist’, vertelden ze. Op dat moment klonk er een luid gejuich door de menigte: ‘Daar komt de stoomboot!’ Onder luid gegil legde de boot aan en de goedheiligman sprak zijn eerste woorden voor alle kinderen, groot en klein: ‘Hieperdepiep, Sinterklaas is er!’

De burgemeester Sander Schelberg verwelkomde de Sint bijzonder hartelijk in Sassenheim en vroeg of de Sint nog last had gehad van de regenboog. ‘Het was een beetje waaierig, maar we konden net onder de regenboog door: het is allemaal goed gegaan’, wist de Sint hem en alle toehoorders gerust te stellen.

Tussen een haag van roeispanen van scoutinggroep Tjarda liep de Sint met zijn Pieten naar het podium. Daar aangekomen riep de burgemeester enthousiast: ‘Laat de pieten maar strooien!’ Hij werd echter direct tot de orde geroepen door de hoofdpiet: ‘Nee, burgemeester, alleen de Sint kan vertellen wanneer er gestrooid wordt. Bovendien gaan we pas uitdelen als de Sint op zijn paard zit!’

Onder het hartstochtelijk zingen van ‘Zie de maan schijnt door de bomen’ door kinderen, ouders en grootouders liep de Sint naar zijn paard voor een rondtocht door Sassenheim. Het kinderfeest van het jaar is begonnen!

Schoentjes zetten in Warmond

Warmond – Duizenden kinderhartjes klopten sneller het afgelopen weekend, want eindelijk was het zover: Sinterklaas is weer in het land! Voor Teylingen had Warmond de eer, want de goedheiligman kwam op zaterdagmiddag als eerste met de boot in de gemeentehaven aan.
Honderden kinderen, waarvan er veel verkleed waren als zwarte piet of Sinterklaas, stonden voor hun ouders reikhalzend uit te kijken wanneer de boot eraan zou komen. Al een uur voor de aankomst van de kindervriend schalde de sinterklaasmuziek over de haven.

Sterre (6 jaar) had een zwarte piet-kostuum aan. Ze heeft net leren schrijven en haar eigen verlanglijstje opgesteld. Het liefste zou ze van de Sint een radiocassetterecorder of een Diddleknuffel willen hebben, zo vertelde ze. Stan, ook 6 jaar, begeleidde zijn broertje Cas (2): ‘Ik kom hier elk jaar om de Sint te verwelkomen. Ik hoop dat ik dit jaar een Pokemon gameboyspelletje krijg’, vertelde hij terwijl hij met twinkelende kinderoogjes keek of de stoomboot er al aan kwam. De liefste wens van Mirthe (6) was een ‘Little pet shop’ en Thijmen (4) hoopte een mooie roboraptor te krijgen. ‘Maar het allerliefste’, zei Thijmen zacht, ‘wil ik graag bij Sinterklaas op schoot.’

En eindelijk was het zover: de boot met de Sint en zijn pieten kwam eraan! Onder de muziek van ‘Oh kom er eens kijken’ begonnen de kinderen druk te zwaaien en ze hielden niet op. Burgemeester Sander Schelberg was samen met zijn vrouw en kinderen gekomen om de Sint te verwelkomen. Terwijl hij van de boot stapte, hield de Sint zijn mijter stevig op zijn hoofd gedrukt: ‘Het is mijn nieuwe mijter, dus ik wil hem niet door de wind in het water laten waaien’, waren de eerste woorden van de goede man tegen de burgemeester. En vervolgens aan alle kinderen: ‘Jongens en meisjes uit Warmond, wat ben ik blij jullie hier te kunnen zien. En bedenk: ik kom gewoon in Warmond aan en niet in Teylingen. Zeg maar tegen jullie ouders dat je vanaf nu de schoen mag zetten!’

Het allereerste cadeau dat de Sint weggaf, was aan burgemeester Schelberg zelf. ‘Maar u mag het niet alleen opeten hoor’, waarschuwde de goedheiligman, ‘u moet het delen met de gemeenteraad en de wethouders!’

De pieten liepen voor de sint uit naar de kinderschare en werden begroet door een luid ‘Piiieeet!’ van de kids, die allemaal hoopten een handvol pepernoten te krijgen. Voor Sterre was het de dag van haar leven, want zij werd door de Sint zelf gevraagd om de staf vast te houden! Dat was een taak waar zij zich vol trots aan wijdde. Een andere jeugdige, Koen, mocht de zak van zwarte piet vasthouden en hij keek snel even om te weten wat er in de zak zat. Het geheim is ontrafeld: pepernoten en tekeningen van kinderen voor de Sint.

Na zo veel mogelijk kinderen een handje te hebben geschud, stapte de Sint op een koets en maakte, begeleid door St. Cecilia, een rondrit door het dorp. Ook bezocht hij speciaal de Mariënhaven en Liduina waar hij net als ieder jaar een warm ontvangst kreeg.

Creatief tijdens verkiezingstijd

Teylingen – Het is verkiezingstijd en dat zullen de inwoners weten ook! De posters van de verschillende partijen hangen weer op de borden. Enkele van deze plakkaten hangen recht, anderen schots en scheef. Maar, één ‘politiek geëngageerde’ vond het nodig om een poster te bekladden.

Teylinger Hoogtepunt nu al succes

Verrukkelijke bonbons

Teylingen – Enkele maanden geleden werd het Teylinger Hoogtepunt, een bonbon op crèmebasis gevuld met Kaagwater, uitgeroepen tot de beste lekkernij van de gemeente. Initiatiefnemer Marscha Bakker van de Kaagsociëteit vertelt over haar creatie en de gebeurtenissen sinds de verkiezing.

Marscha vertelt: ‘De Kaagsociëteit kreeg een brief van de gemeente met de uitnodiging deel te nemen aan de verkiezing van de Teylinger lekkernij. Dit leek me een goede manier voor publiciteit en zeker omdat de uitreiking bij de Kaagtoren plaats zou vinden, vond ik het noodzakelijk dat wij ook aan de competitie deel zouden nemen. We wilden iets met de starttoren doen, in een combinatie van bonbons en kaagwater. Zo is het ontstaan van de Teylinger Hoogtepunt bonbons.’

Via via kwam Marscha in contact met de banketbakker Krijn Verdoes. Hij had ervaring met bonbons maken, maar zijn eerste reactie was: ‘Dat is niet mogelijk’. ‘Dat bestaat in mijn woordenboek niet’, lacht Marscha, ‘dus na enig praten kwamen we samen tot de huidige uitvoering, waarbij het plaatje van de Kaagtoren op iedere bonbon is gedrukt. Ook is het ons gelukt om het kaagwater als vulling te gebruiken. Het kaagwater, een soort jenever, is een historisch iets en dat geeft de bonbon ook haar speciale smaak.’ Marscha roemt de samenwerking met Krijn: ‘We hebben de grootste lol; we kenden elkaar niet en in no-time hebben we een gigantisch leuk product ontwikkeld. Dat is toch fantastisch!’

En de ontwikkelingen van de bonbon blijven doorgaan: Sinds kort zijn er ook bonbons met pure chocola verkrijgbaar, naast de al bestaande bonbons met melkchocola. De Teylinger Hoogtepunten worden niet alleen door de gemeente Teylingen afgenomen. Ook particulieren kunnen de bonbons kopen bij de VVV Warmond, Olympia Charters, Supervlaai in Sassenheim of via de website van de Kaagsociëteit. Daarnaast zijn er veel bedrijven die doosjes met de bonbons weggeven tijdens een speciale gebeurtenis. Dat kan een personeelsfeestje zijn, een opening van een winkel of een zoveeljarig bestaan van de onderneming: noem maar op.

Er bestaat (nog) geen minimum afnameverplichting, dus iedereen kan een Teylinger Hoogtepunt proeven. Marscha wil het aantal verkooppunten uitbreiden: ‘Ons doel is om per gemeente twee verkooppunten te hebben waar de bonbons gekocht kunnen worden. In Voorhout bijvoorbeeld zijn we nog op zoek naar bedrijven of winkels die dit willen doen.

Binnenkort worden de Hoogtepunten ook bekend buiten de gemeente Teylingen: Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Provincie Zuid Holland, waar alle lokale en regionale politici aanwezig zullen zijn, worden de bonbons geserveerd en uitgedeeld. Marscha heeft al 450 doosjes klaar staan.

Maar Krijn en Marscha hebben nog meer plannen: ‘Eventueel willen we een specialiteit voor Katwijk ontwikkelen: dat wordt dan bijvoorbeeld een heerlijk product gecombineerd met het Katwijks kruidenbitter. Wat dat is, wil Marscha (heel verstandig) nog niet zeggen.

Wel kondigt Marscha aan: ‘We maken ook Kerstpakketten waarin de Teylinger Hoogtepunten gecombineerd worden met allerlei combinaties van (promotie)artikelen, zoals bonbonschaaltjes en bekers. Probeer het een keer uit! Tot nu toe zijn al 21.000 bonbons verkocht en er is nog niemand geweest die zei: ‘Het valt een beetje tegen’. ‘Maar dat kan ook niet, want de combinatie van chocola, crèmevulling en kaagwater is onverslaanbaar!’

Voor meer informatie:
www.teylingerhoogtepunt.nl.

Nieuwe schoorsteenkappen op dak Kasteel Keukenhof

Lisse – Het college steunt het plan om vier nieuwe schoorsteenkappen te plaatsen op het pand Keukenhof 1 (het Huis De Keukenhof), zo bleek vorige week dinsdag. Enkele maanden geleden heeft de stichting Landgoed Keukenhof een monumentenvergunning gevraagd om vier schoorsteenkappen te vervangen. Deze kappen zullen met gebruik van oorspronkelijk en authentiek materiaal vervaardigd worden. In plaats van het gebruikelijke geborsteld roestvrij staal zullen de kappen uit zink en een houten steunconstructie bestaan. De aard van het bouwmateriaal is van belang voor dit rijksmonument, want ‘de schoorsteenkappen zullen zeer in het oog springen’, zo vertelde wethouder Guus Mesman.

Nationaal Tulpenmonument komt niet in Lisse

'Ingaan op eigen initiatieven is niet de weg die we bewandelen'

Lisse – Kunstenaar Robert van Vliet sprak in bij de gemeenteraadsvergadering vorige week donderdag. Zijn voorstel om een Nationaal Tulpenmonument te creëren voor de gemeente was door het college van burgemeester en wethouders afgewezen en Van Vliet deed een laatste beroep op de raadsleden. Door zijn kant van het verhaal te vertellen hoopte hij de politici te kunnen overtuigen van het belang van het Nationaal Tulpenmonument.

Volgens eigen zeggen was Van Vliet al drie jaar in gesprek met voormalig wethouder Schuijt om het vier meter hoge kunstwerk in Lisse te plaatsen. Hij legde uit: ‘Als kunstenaar had ik een goed idee voor het algemeen belang en tevens krijg ik steun van de Koninklijke Algemene Vereniging Bloembollencultuur (KAVB) en de Stichting Keukenhof. Ook wanneer de bloemen niet bloeien, moeten passanten eraan herinnerd worden dat hier tulpen gekweekt worden. Vergeet niet dat de tulp ons nationale symbool is.’

Hij vervolgde: ‘Omdat ik als persoon een voorstel indiende en niet heb gewacht op een openbare aanbesteding, wordt dit goede idee niet opgepakt. Als de gemeente een monument wil, dan vraag ik u om het voortouw te nemen en subsidie aan te vragen bij de Provincie Zuid Holland. Als de gemeente plaatsing van het monument ondersteunt, zal de Provincie 50% van de kosten vergoeden.’

Naar aanleiding van het betoog van de kunstenaar wilde VVD-er Willem Loos weten of het monument al gemaakt had. De kunstenaar keek verongelijkt en zei: ‘Nee, want het is vier meter hoog en het kost geld.’ Wethouder Adri de Roon besloot de inspraakmogelijkheid door te stellen: ‘De procedure is afgesloten; de gemeente heeft haar eigen kunstaankopenbeleid en de juiste procedure is gevolgd. Ingaan op eigen initiatieven is niet de weg die we behandelen, want we verlaten ons op advies van de commissie Kunstaankoop. Deze commissie laat kunstenaars hun werk tonen en dan mag de bevolking een keus maken.’

Instortingsgevaar vertraagt sloop Kanaalstraat 44 en 46

Lisse – Al een tijdje kunnen alle passerende voorbijgangers de restanten van Kanaalstraat 44 bewonderen. Wethouder Guus Mesman vertelde vorige week dinsdag: “De sloop is nog niet afgerond, omdat bouwtechnisch onderzoek heeft uitgewezen dat het pandje naast Kanaalstraat 46, waar Merano mannenmode in gevestigd was, slechts met een een-stenig muurtje gescheiden is. Dat betekent dat, alvorens wordt doorgegaan met de sloopwerkzaamheden van Kanaalstraat 46, voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om instortingsgevaar te voorkomen.”

Gemeente nodigt ook burgers uit voor buurtschouw in Vogelbuurt

'Omdat we meer buurtgericht gaan werken'

Lisse – Op zaterdag 18 november organiseert de gemeente Lisse een buurtschouw in de Vogelbuurt. Jan Kippers, de wethouder voor Buurtgericht Werken, medewerkers van de gemeente en andere instanties verzamelen zich om 09:00 uur op het parkeerplaatsje bij de Uitermeer/Fazantstraat, waarna tot 12:00 uur een wandeling zal plaatsvinden door 17 straten in de Vogelbuurt.

De reden dat deze buurtschouw plaatsvindt, is ‘omdat we meer buurtgericht gaan werken’, aldus wethouder Kippers. ‘We denken dat betrokkenheid van de gemeente bij haar inwoners de aandacht voor elkaar vergroot. De buurtbewoners werken samen met de gemeente en zorgen ook zelf voor hun omgeving. Met elkaar kunnen bijvoorbeeld onveilige verkeerssituaties worden verholpen en andere problemen in de wijk worden opgelost.’

Volgens de wethouder wil de gemeente graag de mening van de buurtbewoners horen. Vaak gebeurt dit al via buurtcomités of andere belangengroepen in de wijken. Doel van de gemeente is te weten te komen welke leefbaarheidonderwerpen voor de buurt van belang zijn. De stille wens is ook dat de inwoners van Lisse maatschappelijk actiever worden.

Tijdens de wandeling worden de problemen, wensen en oplossingen die de omwonenden van de Vogelbuurt aandragen, in kaart gebracht. Dat kan gaan om speelruimte, wegonderhoud, veiligheid, sociale samenhang, hangjongeren en groen.

De gemeente zal vervolgens alle voorstellen en pijnpunten in kaart brengen, waarna op 4 december om 19:30 de resultaten worden gepresenteerd aan de omwonenden in het Fioretticollege aan de Fazantstraat. In het eerste kwartaal van 2007 heef de gemeente het plan voor wegonderhoud, groen en veiligheid afgerond.

Alle bewoners zijn van harte uitgenodigd bij de buurtschouw aanwezig te zijn. Veel bewonersgroepen zijn al benaderd, maar ook ‘zeer betrokken buurtbewoners’ worden gevraagd naar hun ideeën over de wijk. De inwoners van de Vogelbuurt, maar ook elders in Lisse, kunnen voor vragen, wensen en ideeën ook contact opnemen met Bert Hessels, medewerker van de gemeente: 0252 433 130.

De route die op 18 november vanaf 09:00 uur gelopen wordt is: Fazantstraat, Patrijsstraat, Waterhoenstraat, Ooievaarstraat, Zwaluwstraat, Valkstraat, Putterstraat, Sperwerstraat, Nachtegaalstraat, Kwartelstraat, Kievitstraat, Leeuwerikstraat, Meerkoetstraat, Poelwaaidreef, Meeuwenlaan, Arendshof, Meeuwenlaan, Sternhof en Poelwaaidreef.

Bibliotheken vieren Week van het Luisterboek

Lisse – De bibliotheken vieren van 1 tot en met 12 november de Week van het Luisterboek. Voor het tweede achtereenvolgende jaar worden mensen gewezen op het plezier van het luisteren naar romans, thrillers en jeugdboeken. Tot enkele jaren geleden werden luisterboeken voornamelijk geassocieerd met senioren die niet meer goed kunnen lezen. Deze tijd ligt echter achter ons.
Luisterboeken zijn cd’s waarop de tekst van een boek is ingesproken. Het is geen hoorspel, maar het woordelijk uitspreken van de tekst. Wel wordt er gebruik gemaakt van intonatie en het opbouwen van spanning. Een paar voorbeelden wanneer luisterboeken goed van pas komen: een (lange) autorit, op de fiets, tijdens het strijken, of simpelweg als je geen zin hebt om te lezen.

Een van de medewerksters van de bibliotheek Sassenheim is Liselotte Dessauvagie. Zij vertelt over de Week van het Luisterboek: ‘Vorig jaar was de eerste keer dat we deze week organiseerden en hebben we groot uitgepakt: toen hadden we ook de introductie van de luisterboeken in onze bibliotheek. De luisterboeken worden steeds populairder, waarschijnlijk ook omdat onze leden niet hoeven bij te betalen als ze deze boeken-cd’s huren.’

Apart hoekje
De specifieke aandacht voor de Week van het Luisterboek zal dit jaar bij de bibliotheken in de Bollenstreek echter minder zijn. Liselotte: ‘Op dit moment loopt de Nederland Leest actie. Binnen drie dagen hebben we duizenden boeken weggegeven en de herdrukken zijn ook al weer binnen. Onze leden kunnen dus nog steeds een van de 575.000 gratis exemplaren van het boek dubbelspel ophalen. Ook zijn we dit jaar druk bezig met een nieuw catalogussysteem. Dat wil echter niet zeggen, dat we deze week zomaar voorbij laten gaan. De bibliotheek Noordwijk heeft een apart hoekje opgezet ter ere van het Luisterboek en ook in Sassenheim is een aandachtstafel gemaakt. De Voorhoutse bibliotheek heeft een tafel opgezet en alle leden zijn van harte uitgenodigd om een van de 100 luisterboeken (voor zowel volwassenen als jeugd) eens een keer te lenen.’

Liselotte’s persoonlijke favorieten van luisterboeken zijn Pluk van de Petteflet (‘Deze is overigens wel als hoorspel opgenomen’) en Winnie de Poeh. Maar ook Harry Potter vindt haar goedkeuring: ‘Daar kun je in de auto op weg naar het vakantiehuis met het hele gezin van genieten.’

De bibliotheekmedewerkster besluit: ‘Uiteraard zijn luisterboeken ook bij uitstek geschikt voor kinderen en volwassenen met leesproblemen: op deze manier kunnen ze ook verhalen tot zich nemen, inleven en personages, avonturen beleven en bouwen aan hun eigen taalbeleving.’

Gemeente zet zich in voor aanpassing trainingsfaciliteiten FC Lisse

Wellicht ook mogelijkheden voor kunstgras

Lisse – Tijdens de begrotingsbehandeling op 2 november dienden D66 en CDA een motie in om het college te bewegen de kosten op zich te nemen van een volwaardig trainingsveld voor de FC Lisse. Benno Kooij verwoordde het als volgt: ‘Als duidelijk is dat sommige zaken domweg noodzakelijk zijn, dan wil het CDA niet maanden wachten op de uitkomsten van het beleidsplan. Wat moet, dat moet en beloofd is beloofd. In onze ogen is dat het geval bij de abominabele en onveilige situatie van de trainingsaccommodatie van FC Lisse. Deze accommodatie is de club zelf en de gemeente Lisse onwaardig en willen we dat de gemeente voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen zorgt voor een volwaardige trainingsfaciliteit.’

Cees Verburg, fractievoorzitter van D66: ‘De FC Lisse betaalt voor het gebruik van de velden afgerond 26.00 euro. Op grond van deze huurovereenkomst moet het onderhoud van het gehuurde door en voor rekening van de gemeente worden uitgevoerd. De gemeente is de afgelopen jaren haar onderhoudsplicht inzake beheer en (groot) onderhoud van de beschikbare Gebaco-trainingsvelden niet nagekomen. Daarom voldoen deze trainingsvelden al jarenlang niet meer aan de minimale kwaliteitseisen en kunnen de velden niet meer verantwoord gebruikt worden vanwege het grote risico op (ernstige) sportblessures.’

Wethouders Bas Brekelmans en Adri de Roon gaven in reactie op deze motie aan dat zij druk overleg voeren met het bestuur van de FC Lisse. Niet alleen gaan de gesprekken over het achterstallig onderhoud, maar ook de clubaccommodaties zijn onderwerp van het overleg. Tevens bespreken de wethouders de wens van de plaatselijke FC om op kunstgras te kunnen spelen. De wethouders gaven aan dat het in de lijn der verwachting ligt om half december al een voorstel aan de raad voor te kunnen leggen. Ook werd de toezegging gedaan dat de trainingsfaciliteiten inderdaad worden aangepast voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen. Na deze bemoedigende woorden trokken D66 en CDA hun motie ‘van harte’ in.

Rob Faas, voorzitter van FC Lisse, bevestigt de woorden van de wethouders: ‘Het bestuur kan het overleg met de beide wethouders onderschrijven en heeft de verwachting dat we voor half december kunnen komen tot een voorstel waar zowel de gemeente als FC Lisse zich in kunnen vinden.’

Wethouder zet snuffelteam in

Lisse - Wethouder Bas Brekelmans (VVD) bevestigt, dat hij actie heeft ondernomen om de door omwonenden gemelde geuroverlast van de afvalwaterzuiveringsinstallatie door een onafhankelijke partij te laten onderzoeken. De gemeente heeft gesproken met vertegenwoordigers van drie adviesbureaus, die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van en adviseren over geurhinder. Als alle offertes binnen zijn, komt de gemeente tot een opdracht aan een van de drie. Het college denkt nog na over de vraag wanneer het onderzoek door een 'snuffelteam' het best kan worden uitgevoerd.

D66 trekt aan bel over project Poelpolder Ouderenproof

‘Ouderen haken gefrustreerd af’

Lisse – Op 23 oktober had de Seniorenraad een gesprek met de fractie van D66. De deelnemers aan de Seniorenraad zetten zich onder andere hard in voor het project Poelpolder Ouderenproof.

Dit project loopt helemaal niet volgens plan, zo vindt de Seniorenraad: ‘Er is een gebrek aan voortgang in de projecten Seniorenbus, Vrijwillige Dienstverlening, Ontmoeting 55+ en Woonservicezorg’, vertelt D66-fractievoorzitter Cees Verburg. ‘Vrijwilligers haken af en toekomstige projecten dreigen daardoor in gevaar te komen. De projecten zitten muurvast en de deelnemers waren zeer teleurgesteld over de stagnatie van Ouderenproof. Dit hele project is opgestart in 2003 en op 6 juni van dit jaar gaf de gemeente nog aan hoe het project verder opgezet kon worden, maar het stagneert aan alle kanten. Het wordt tijd dat de gemeente de handen aan de ploeg zet, want nu haken ouderen echt gefrustreerd af.’

Verburg vervolgt: ‘Kijk, dat een project stagneert kan natuurlijk altijd, maar in het kader van de actieve informatieplicht had het college de raadsleden hierover moeten informeren. Laat Ouderenproof niet een fopspeen zijn, zodat de ouderen het vertrouwen in de lokale overheid blijven behouden.’

De Provincie Zuid Holland betaalt mee aan Ouderenproof en de gemeente Lisse behoort dit project te ondersteunen. Daarom heeft D66 bij wethouder Adri de Roon aan de bel getrokken omtrent het project Poelpolder Ouderenproof. ‘Met name veronstrustend is dat door de opgelopen vertraging vrijwilligers gefrustreerd afhaken, zodat ook op participatie gebaseerde toekomstige projecten in het kader van het Ouderenbeleid, zoals Lisse Ouderenproof, in gevaar dreigen te komen.’ Naar verwachting zal de D66-wethouder de gestelde vragen tijdens de raadsvergadering van 23 november beantwoorden.

Dankzij actie bewoners Van Speijkstraat krijgen kinderen eigen speelplek

Wethouder Kippers: ‘Deze speeltuin is het resultaat van positieve burgerparticipatie’

Lisse – Aan de Van Speijkstraat staan drie grote flats. Tot mei van dit jaar stonden er bij alledrie de flats speelplekken met een duikelrek en een zandbak. Maar van de ene dag op de andere waren de speeltoestellen bij de middelste flat verwijderd. Een van de bewoners, Marco Duivenvoorde, wilde dit niet zomaar laten gebeuren. Zijn acties hebben ertoe geleid dat de kinderen weer volop kunnen genieten van de nieuw geplaatste en veilige speeltoestellen die afgelopen zaterdag officieel werden geopend door wethouder Jan Kippers en Trias-directeur Hans Al.

Joep Derksen

Marco woont nog maar twee jaar in Lisse, maar de eerste de beste keer dat hij de wethouder zag, schoot hij hem aan om de verdwijning van de speeltoestellen aan te kaarten. Van een van de ambtenaren kreeg Marco te horen dat de speeltuigen weg waren en niet meer terugkwamen: het was een onomkeerbaar proces, zo werd verteld. Marco: ‘Niets is onomkeerbaar’ en samen met een paar andere flatbewoners nam hij dan ook het initiatief om eigen speeltoestellen in elkaar te zetten, zodat de kinderen in ieder geval vlak bij het eigen huis konden spelen.

Officieel moeten vergunningen worden aangevraagd om deze speeltoestellen op openbaar terrein te plaatsen, maar Kippers bekeek de situatie persoonlijk en besloot ‘dat de gemeente niet handhavend wilde optreden, maar wilde zoeken naar een deugdelijke oplossing. Deze speeltuin is het resultaat van positieve burgerparticipatie.’ Marco was het hier mee eens: ‘Af en toe moet je gewoon initiatief tonen om iets te bereiken. Wij als buurt vonden dat de kinderen hier moeten kunnen spelen en het is fijn dat het ook gelukt is.!’

De woningcorporatie Trias Woondiensten heeft op eigen kosten een keurig speelplaatsje gemaakt onder het motto: ‘Buurt op maat’. Het bedrijf schafte een wipkip, duikelrek en een schommel aan die door de gemeente geplaatst zijn en onderhouden worden. De naastgelegen zandbak is de verantwoordelijkheid voor de bewoners. Ook is er een vuilnisbak geplaatst, zodat geen van de bezoekers van het speelterrein hun afval op de grond hoeft te gooien. De Trias-directeur: ‘We zijn erg blij met het resultaat en de speeltoestellen voldoen aan alle eisen: ze zijn veilig en duurzaam.’

Onder het goedkeurend oog van de kinderen, bewoners, een levensgroot knuffelbeest en een steltlopende ballonnenclown trokken de kinderen een blauw zeil van de schommel. Binnen twee seconden zaten de eerste kinderen al in de stoeltjes en genoten volop.

22 november 2006

Maxime Verhagen foldert in Lisse

Lisse – Voorafgaand aan het grote festijn in De Keukenhof was coryfee Maxime Verhagen druk in de weer met folderen. Op de markt en in het winkelcentrum van Lisse deed hij samen met lokale CDA-coryfeeën een ultieme poging om de laatste twijfelaars over te halen op het CDA te stemmen. Christiaan Schopman, bestuurslid van het CDA-Lisse, was een van de lokale politici die aan de zijde van Verhagen liepen. Hij had alle vertrouwen in een goede opkomst op de verkiezingsdag zelf: ‘Bij de gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst in Lisse bijzonder laag. Gezien de reacties van de mensen op straat heb ik er alle vertrouwen in dat nu veel meer Lissers de gang naar het stembureau zullen maken.’

Protestactie Greenpeace

Kleine smet op de avond was een activist van Greenpeace die aan een touw vanaf het plafond achter het bordes zich naar beneden liet zakken, direct na het begin van de speech van de minister president. Balkenende reageerde er gevat op: ‘Kijk, typisch zo’n geval van een hangjongere!’
De jongeman kreeg geen kans om zijn standpunten kenbaar te maken, want binnen korte tijd was op het plafond gestommel te horen en werden de kornuiten van de hangjongere gearresteerd. Enkele seconden later werd het touw naar beneden gelaten en kon de jongere met lichte dwang worden afgevoerd.

Fractievoorzitter CDA-Lisse Benno Kooij: ‘Donner is een kanjer!’

Lisse - Burgemeester Corrie Langelaar en Benno Kooij bezochten samen met Piet Hein Donner de Spartaan, het Fioretticollege en de Keukenhof. Langelaar was zeer te spreken over de manier waarop Donner met de kritische jongeren in gesprek ging. ‘Boeiend was het om te zien hoe de discussie heen en weer ging. De jeugd beklaagde zich vooral over de manier waarop het onderwijs tegenwoordig gegeven wordt. Er bestaat een grote wens om meer leiding te krijgen, voor veel leerlingen is zelfstandig studeren namelijk erg moeilijk. Daarnaast werd het verzoek geuit dat de kinderen meer vrijheid krijgen in het zelf samenstellen van het vakkenpakket.’
Ook de fractievoorzitter van het Lissese CDA was enthousiast over de voormalige minister: ‘Donner is een kanjer!’ roept Kooij. ‘Ook Balkenende had vanavond een inspirerende speech die ergens over ging.’ Aan voorspellingen wilde hij zich niet wagen, maar 50 zetels in de kamer zou Kooij ‘een prachtig cijfer’ vinden. ‘Het wordt een nek-aan-nek race tussen de CDA en de PvdA. Ik moet er niet aan denken als we een totaal links kabinet krijgen, want dan gaat de regering weer potverteren, wordt de hypotheekrenteaftrek uitgekleed en krijgt Nederland het Wouter Wehkamp-gevoel: nu allerlei leuke dingetjes hebben om daarna nog jaren lang alles te moeten afbetalen.’

Kooij lucht zijn hart: ‘Het CDA heeft heel zware tijden meegemaakt, zowel nationaal als lokaal. We zijn beschimpt en uitgehoond geweest over onze standpunten als ‘het gezin is de hoeksteen van de samenleving en hadden de media tegen ons. Maar de resultaten wijzen uit dat onze werkwijze van het uitgaan van de eigen kracht haar vruchten afwerpt.’

Hij vervolgt: ‘Eerder dit jaar ben ik fractievoorzitter geworden en momenteel hebben we een solide basis en zijn we een echte eenheid geworden. Ik ben dan ook het type van de harmonie, niet confronterend en altijd zoekend naar consensus. Geen enkel onderwerp is zwart-wit. Je kunt je wel altijd hard en onwrikbaar opstellen, maar dan krijg je niets gedaan. Door onze consensusvorming zijn we het cement in de politiek en de effectiviteit van deze manier van handelen is vele malen groter.’

Spetterend spektakel als afsluiting van de verkiezingscampagne

Balkenende in de Keukenhof

Lisse – Het CDA-Lisse was al sinds september bezig met de voorbereidingen en het resultaat mocht er wezen: een spetterend spektakel waarbij minister president Jan Peter Balkenende de succesvolle verkiezingscampagne afsloot.

Joep Derksen

Talrijke landelijke CDA prominenten waren naar de Keukenhof gekomen om nog een laatste keer uit volle borst en dolenthousiast de verworvenheden van de afgelopen regeerperiode te declameren. Maxime Verhagen, Joop Wijn, Ben Bot, Piet Hein Donner en Karien van Gennip schudden de vele handen die hen toegestoken werden. In totaal kwamen zo’n 500 mensen opdagen om het feest mee te mogen maken.

Een van de bezoekers was Johan van Zoest, die tot de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar acht jaar lang raadslid in Lisse was. Hij was tevreden en trots dat Balkenende de Keukenhof in Lisse had uitgekozen voor deze grote manifestatie. Het CDA is toonaangevend in de Bollenstreek en dan is het des te fijner dat de Keukenhof is gekozen om Balkenende te laten schitteren.’

De bezoekers kwamen ook uit de omgeving van Lisse. Ook zwevende kiezers zoals mevrouw Den Hartog en de heer De Beer. ‘We zijn hier gekomen om JP te zien en te horen wat zijn meningen zijn over bepaalde onderwerpen.”

Zelfvertrouwen

Het grote moment was eindelijk aangekomen. Onder gejuich en applaus kwam de ster van de avond naar het bordes lopen. Jan Peter Balkenende blaakte van zelfvertrouwen en gaf een voorstelling van jewelste. ‘We zijn teruggekomen uit een moeilijke periode en we moeten keihard knokken tot het laatste moment, maar ik ben trots op Nederland, trots op het CDA en trots op wat we bereikt hebben. We hebben Nederland scherp gemaakt en zorgen ervoor dat de bevolking weer gelooft in de toekomst. Natuurlijk bestaat er nog steeds hufterigheid, maar het land bloeit op door niet alleen de ondernemers, maar ook door de vrijwilligers en mensen in de zorg, die hun beste krachten geven aan alle mensen die hulp nodig zijn. Laten we daar trots op zijn!’ Een luid applaus was zijn deel.

Balkenende had een aantal stokpaardjes in petto voor het publiek: ‘Waarden en normen, respect en een juiste opvoeding van de jeugd. Onze kinderen moeten opgroeien in een omgeving waar liefde, zorg en aandacht de boventoon voert. Daarom wil ik ook in iedere plaats in Nederland centra voor jeugd en gezin opzetten om problemen te ondervangen. Kinderen met taalachterstand moeten voorschoolse opvang krijgen om beter Nederlands te leren spreken. Daarnaast zie ik een verplichte maatschappelijke status wel zitten. Als je op school zit, kun je je ook een paar maanden inzetten voor anderen, want dan besef je ook dat je onderdeel bent van de samenleving.’

Gruwel

Een grote gruwel van Balkenende wil hij ook afhandelen: ‘Nog steeds staan er in zo’n twintig gemeenten in Nederland coffeeshops in de buurt van scholen. Hier gaan we een eind aan maken. Ook moeten we werken aan het weer respecteren van elkaar, want respect voor elkaar betekent in feite gewoon normaal doen. Ik ben dan ook voorstander van de dag van respect. De dag van de moord op John F. Kennedy, 22 november, is hiervoor een geschikte datum, omdat deze man de personificatie was van respect en zorg voor anderen.’

Na afloop van de speech ontkende Balkenende dat deze verkiezingen het einde inluiden van de Pim Fortuyn periode. ‘In 2002 kregen de mensen niet de juiste antwoorden. Veel dingen zijn veranderd en nieuwkomers uit landen als Turkije en Marokko moeten Nederlands leren en de Nederlandse waarden en normen leren. Ook zorgen we voor meer banen, wat de integratie bevordert.’ De minister president wilde niet spreken over een ban op de burka: ‘Ik ben niet tegen de burka, maar tegen kleren die het gezicht bedekken, dus ook integraalhelmen en bivakmutsen. Dove mensen die communiceren door liplezen wordt het onmogelijk gemaakt als ze anderen niet in het gezicht kunnen kijken.’

Balkenende waagde zich aan een voorspelling wat de uitslag voor het CDA betreft: ‘Onlangs werd Maxime Verhagen 50 jaar en we zeiden tegen elkaar: ‘Dat is een mooi getal.’ We gaan er in ieder geval voor om de grootste partij te worden, zodat we het beleid kunnen voortzetten. Bij mijn binnenkomst scandeerde het publiek ‘Four more years’, maar we zijn er nog niet, want de campagne loopt nog. Eerst nog Two more days!’

Warmondse Postzegel Vereniging viert 45-jarig bestaan met tentoonstelling

Warmond - De Warmondse Postzegel Vereniging (WPV) bestaat dit jaar 45 jaar en ter ere van deze gelegenheid organiseerden de leden in Kunstcafé de Galerie een tentoonstelling van hun eigen werk. Voor de mooiste postzegelserie was een prijs weggelegd. Winnaar was de heer A. Janssens met zijn thematische verzameling over walvissen. “Jaren gelden wilde ik als klein onderdeel van mijn collectie alle postzegels over walvissen verzamelen”, informeerde de winnaar. “Ik dacht dat er maar enkele tientallen zegels over dit onderwerp te vinden waren. Ondertussen heb ik vele duizenden postzegels met afdrukken van walvissen verzameld.”
Voorzitter van de WPV, Otto Knottmerus, vertelt: “We proberen door deze tentoonstelling mensen te interesseren om hun hobby van postzegels te verzamelen met anderen te delen. Als mensen meer informatie willen hebben, kunnen ze contact opnemen met Jos Halman: 06 5167 8832.

Schooljeugd krijgt rondleiding in bestuurscentrum Voorhout

Voorhout – De leerlingen van groep zes, de Vlindertuin, van de Emmaüsschool hadden afgelopen vrijdag de dag van hun leven, onder leiding van juf Sabine. ‘We gaan vandaag niet werken!’ riepen de kinderen enthousiast.

door Joep Derksen

Zo, niet werken. Wat ging de jeugd dan doen?, zal menig zwoegende Teylinger zich afvragen. Een van de politici, Daisy Nieuwenhuizen (VVD), had geregeld dat de achttien schoolkinderen mochten rondkijken op het voormalige gemeentehuis van Voorhout. Ook Rose Marie Keijzer (D66) was aanwezig om te kijken hoe deze ontvangst paste in de gemeentelijke plannen voor betere burgerparticipatie. In dit bestuurscentrum wachtte CDA-wethouder Wim Hollart de leerlingen op om hen te vertellen wat er allemaal nodig is om een gemeente te leiden.

En wie kan daar het beste over vertellen dan burgemeester Sander Schelberg zelf? In volle vaart toog de groep naar zijn werkkamer, waar de eerste burger zijn gasten ontving. Iedereen gaf Schelberg een handje waarna hij zijn eerste vraag stelde: “Wat is een burgemeester?” Dat wisten de kinderen wel: “Hij is de baas van het hele dorp!” “Nou, daar houden we het maar op!”, lachte Schelberg. Hij verduidelijkte wel dat uiteindelijk de gemeenteraad de baas is en dat hij voorzitter is van diezelfde gemeenteraad.

Dikke buik

Veel kinderen hadden de burgemeester nog nooit gezien, dus ze hadden wel allerlei verwachtingen van hoe hij eruit zou zien, zo bleek: “Burgemeesters hebben toch altijd een hele dikke buik?”, riep Koen. Zijn klasgenootjes vulden hem aan: “Ja, en ze hebben een zwarte hoed op, dragen een snorretje en hebben hele witte tanden!” De burgemeester van Teylingen voldeed niet aan deze omschrijvingen, maar de kinderen vonden het wel “vet” dat ze bij hem geweest waren.

Na een verdere rondleiding door de wethouder kregen de kinderen koek en limonade, zodat de gebeurtenissen van de dag geëvalueerd konden worden. Een van de dingen die het meest indruk maakte op de kids was, dat de straatlantaarns niet met een knopje aan worden gezet, maar dat dit door een computer gebeurde. En wat zouden de kinderen zelf doen als ze een dagje burgemeester zouden zijn? Een bloemlezing: “Ieder kind gratis speelgoed geven”, “Een gameroom bouwen”, “Nee, een pretpark”. Ook waren er wat idealistischere gedachtegangen: “Ik zou een muziekwinkel in Voorhout willen hebben”, “Werk geven aan de mensen” en een uitstekende afsluiter: “Zorgen dat de mensen geen ruzie meer maken!”

Goedheiligman zet voet aan wal in Teylingen

Teylingen – Voor de allereerste keer zette de Goedheiligman voet aan wal in Teylingen, afgelopen weekend. Het ging nog bijna mis, want de bootpiet had nog een kaart van vorig jaar bij zich, waarop de nieuwe naam van de gemeente niet te vinden was. De boot met Sinterklaas erop nam dus bijna een verkeerde afslag, maar gelukkig zag burgemeester Sander Schelberg het gebeuren. Hij riep heel hard: “Hier zijn we Sinterklaas!”, waardoor de Sint toch nog Teylingen kon vinden. En Sinterklaas had goed nieuws voor alle kinderen van Voorhout, Warmond en Sassenheim: “Jullie mogen vanaf nu allemaal je schoen zetten, maar doe er ook een lekkere wortel in voor mijn paard Amerigo!”

Sinterklaas weet Voorhout gelukkig toch te vinden

Voorhout – Het leek even helemaal mis te gaan met de intocht van Sinterklaas, want het regende pijpenstelen kort voordat de goedheiligman zou aankomen. Maar het bleek wel dat de Sint ook het weer kan regelen, want een paar minuten voordat zijn boot te zien was op de Leidsche Vaart, waren de wolken overgedreven en brak de zon door.

door Joep Derksen

Guusje (4) en Lieve (5) waren de eerste kinderen die op de Sint stonden te wachten. “We zijn verkleed als witte pieten, want we hebben geen schoensmeer op!” legden ze uit aan de mensen die zich het afvroegen. Terwijl de eerste noten klonken van “Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint” vertelde Friso (7) “dat hij al heel vaak Sinterklaas had opgewacht”.

Bij de geïmproviseerde kade op het weiland stond burgemeester Sander Schelberg al reikhalzend uit te kijken naar de boot waarop de Sint en zijn zwarte pieten stonden. ‘Ojé, de boot gaat de verkeerde kant op!’ riep de burgemeester verschrikt op het moment dat de boot dreigde af te zwaaien. Maar gelukkig zag de bootpiet nog net op het laatste moment Voorhout liggen en kwam de Sint op tijd aan.

Kinderhandjes

Voorafgegaan door meer dan twintig pieten liep Sinterklaas over de houten planken naar de gereedstaande oldtimer. Onder het harde geroep van “Piieet!” werden vele honderden kinderhandjes opengevouwen in de hoop dat ze gevuld werden met pepernoten. En de kids werden niet teleurgesteld, want de pieten hadden meer dan voldoende van al dat lekkers bij zich. Enkele kleine slimmeriken hielden zelfs boterhamzakjes klaar, zodat de pieten daar alle pepernoten in konden doneren.

De vierjarige Nils was speciaal met zijn zusje Nienke en ouders uit Almere naar Voorhout gekomen, om hier de Sinterklaasintocht mee te maken. Zijn moeder vertelt: “We waren hier twee jaar geleden toevallig tijdens de Sinterklaasintocht en in onze woonplaats is de intocht zo massaal. Daarom zijn we hier naar Voorhout gekomen, want hier is de intocht zo lekker gezellig dorps.”

Steunbetuigingen

Terwijl Sinterklaas met de oldtimer door de straten van Voorhout rondgereden werd, zwaaide hij links en rechts naar jong en oud. Vervolgens beklom hij samen met de burgemeester het bordes van het voormalige gemeentehuis van Voorhout, dat tegenwoordig bestuurscentrum heet. “Hallo kinderen van Voorhout!” riep de goedheiligman in de microfoon en hij werd verwelkomd met een luid applaus. Enthousiast geworden door al deze steunbetuigingen riep de Sint: “En vanaf vandaag mogen alle kinderen hun schoen zetten, maar zorg er wel voor dat er wat te eten in zit voor Amerigo!”

Alle kinderen konden na de speeches van de Sint en de burgemeester het bestuurscentrum binnengaan om de goede man een handje te geven of even op zijn schoot te zitten. Een gedenkwaardig moment voor veel Voorhoutertjes…!

‘Zonde van onze mooie straat, die nu helemaal ontsierd is’

Sassenheimers leggen krans voor gekapte bomen

Sassenheim – Bewoners van de Willem de Zwijgerlaan en omliggende straten legden dinsdagavond een krans om het ‘overlijden’ van 50 bomen in hun straat te gedenken. Ondanks twee inspreekavonden waar de omwonenden flink geprotesteerd hadden tegen het verdwijnen van de bomen had de gemeente Teylingen opdracht gegeven om dit stuk groen te verwijderen. VVD-wethouder Homan was aanwezig bij de kranslegging om de gemeente te vertegenwoordigen en de bewoners te woord te staan.

door Joep Derksen


De omstandigheden waren perfect voor de gelegenheid: het was donker en de regen viel gestaag naar beneden. Onder de vele paraplu’s stonden de bewoners en de wethouder stil te kijken naar de krans die ter ere van de omgehakte en versnipperde bomen werd neergelegd.

De bomen zijn verwijderd voor geplande nieuwbouw en omdat het noodzakelijk was dat een uitloopgebied aangelegd werd waar overtollig water van de naastgelegen sloot kon vloeien. Een van de bewoners, Mirjam, kon er nog steeds niet over uit: ‘Die bomen hielden de wind tegen en nu ze weg zijn vormt onze straat een soort van trechter. De wind over het bollenland komt recht in onze straat en bij een beetje windkracht wordt je van je stokje geblazen: er zijn al bomen in onze tuin geknapt en de Nederlandse vlaggen vallen uit de houders. Bovendien wordt nu de sloot verbreed waardoor de parkeerplaatsen van de huizen van nummers 12 tot en met 20 compleet verdwijnen! Ik heb de gemeente al twee keer voorgesteld om van het hondenuitlaatveld een meter in de lengte te verwijderen, zodat de bomen konden blijven staan. De gemeente heeft niets met deze suggestie gedaan: onze voorstellen gaan het ene oor in en het andere oor uit!’

Gemengde gevoelens

Wethouder voor het Openbaar Groen, Bert Homan, bekeek de kranslegging en beantwoordde vragen van de bewoners. “Het is goed dat de mensen zich kunnen uiten en de gemeente zelf kapt de bomen ook met gemengde gevoelens. Maar in het ontwikkelen van de plannen moeten de algemene belangen worden afgewogen. Naar aanleiding van de inspraakrondes hebben we nogmaals naar de plannen gekeken en een tiental bomen kunnen redden van de kap. Desalniettemin heb ik begrip voor de gevoelens van de bewoners, want voor hen valt het triest uit. Helaas kan ik niet alle vragen van de mensen beantwoorden omdat ik nog maar vier weken in functie ben, maar wel kan ik zeggen dat de gemeente zal proberen om zoveel mogelijk groen terug te plaatsen.”

Een van de 30 aanwezigen maakte zich zorgen over de waardevermindering van de huizen. Hij werd deels gerustgesteld door Homan: “Huiseigenaren worden wettelijk goed beschermd, dus als er sprake is van waardeverlies worden de huizenbezitters gecompenseerd. Maar je moet wel zelf het verzoek voor de schadecompensatie indienen en de kosten hiervoor worden alleen vergoedt wanneer je in het gelijk wordt gesteld.” Een andere aanwezige, Gé van Vliet, had in 1964 eigenhandig de bomen helpen planten. Hij verzuchtte: “De verwijdering van de bomen gaat me echt aan het hart en dat zal iedereen kunnen beamen.”

Buurvrouw Sylvia Driebeek heeft zich mateloos geërgerd aan de hele gang van zaken: “Je mag komen praten op hoorzittingen, maar de gemeente luistert toch niet. Wij steken er een hoop energie in, maar de politici doen toch wat ze zelf willen. Dit is echt geen democratie!”

Feestje

De initiatiefnemer van de kranslegging, John Donnelly, nodigde de wethouder uit om samen de krans te leggen. De wethouder wees dit aanbod, vanuit politiek oogpunt begrijpelijk, af. “Het is uw feestje”, zei hij ietwat ongeschikt. Dat kwam hem onmiddellijk op repliek te staan van de omstanders: “Nou ja feestje, zo’n feest is het niet hoor!”. Donnelly zelf was erg teleurgesteld over de hele gang van zaken. “Het is zonde van onze mooie straat die nu helemaal ontsierd is. Zonder aankondiging zijn die bomen verwijderd: de mensen gingen ’s ochtends naar hun werk en bij terugkomst aan het eind van de middag lagen alle 50 bomen plat. We hebben geen brief ontvangen: dat is geen goede communicatie.” Homan beaamde dit: “Het is goed dat u dit meldt en de gemeente zal dit puntje verbeteren.”

Na afloop verzuchtte Donnelly: “Waarom hebben ze niet Henriëtte Wilbrink gestuurd? Nu komt er iemand die nergens van af weet.” Hij legt het hoofd neer bij de situatie: “We hebben onze statement gemaakt, maar het is heel treurig hoe het gelopen is. De bomen zijn weg en daarmee zijn ook de vogels en een stuk natuur verdwenen.”

Campagne gelijk een lijsttrekker moet René Kamphuis kamerzetel opleveren

Noordwijk – René Kamphuis staat op de 56ste plek van de VVD-kandidatenlijst en is zeer actief om zichzelf aan de kiezers te presenteren. Hij kondigt nu al aan dat hij ook na de verkiezingen vierentwintig uur per dag bereikbaar zal zijn, per telefoon (06 4124 0281, per fax (071 362 2254, per email (rene@vvdnoordwijk.nl) of fysiek (op afspraak). Een goede zaak, want te vaak horen de kiezers vier jaar niets meer van gekozen kamerleden, maar wie is René Kamphuis nu helemaal?

door Joep Derksen

Op een winderige zondagochtend in Hotel Huis ter Duin vertelt Kamphuis over zijn stokpaardjes: “Ik richt me op de jongeren; er wordt heel veel beleid gemaakt voor en over de jeugd, maar hen wordt niets gevraagd. Het is belangrijk dat we de jongeren en de andere burgers interesseren in de politiek. Ik zal me ervoor inzetten dat jongeren betaalbaar kunnen wonen, in de eigen leefomgeving, een goede opleiding kunnen volgen en veilig kunnen uitgaan.”

Kamphuis (52 jaar) is een voorstander van camera’s in uitgaansgebieden waar jongeren in groepen kunnen komen: “Zo kun je die mensen opsporen die zich misdragen. Ik ben ook groot voorstander van camera’s bij bushokjes. Ik erger me gruwelijk aan het feit dat zo vaak de ruiten van die hokjes aan diggelen liggen.” De VVD-er ergert zich aan nog meer dingen: “De woningbouwverenigingen potten miljarden op. In plaats van het geld te investeren in betaalbare woningen kopen ze aandelen of zetten die gigantische bedragen op spaarrekeningen. Zakelijk gezien is dat misschien niet verkeerd, maar vanuit sociaal oogpunt vind ik het schandalig. Ik wil dat deze bedrijven die miljarden laten rollen om meer starterswoningen te bouwen en dat kan het beste gebeuren door belasting te gaan heffen op de vermogens van de woningbouwstichtingen. Dat dwingt hen namelijk om wat met hun geld te doen, want zolang ze de miljarden oppotten zullen ze belasting moeten afdragen.

Kamphuis heeft een eigen bedrijf en vindt dat met name in Den Haag veel te weinig ondernemers in de politiek zitten: “Geld is niet mijn drijfveer, want het Tweede Kamerlidmaatschap betaalt helemaal niet goed, maar ik vind dat meer ondernemers zeggenschap moeten hebben in de politiek.”
Stem slim
Met zijn individuele promotiecampagne ‘Stem Slim’, waarbij bezoekers aan de site zonder uitzondering wordt geadviseerd om op hem te stemmen, heeft Kamphuis kwaad bloed gezet bij andere kandidaten. Hijzelf ziet dat niet zo: “De website www.stemslim.nl is als grapje ontstaan in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Er was veel gedoe over de landelijke stemwijzer op internet en dit was een goede manier om in de picture te komen. Het is voor iemand op zo’n slechte plek als ik sta moeilijk om aandacht te genereren. De nummers 1, 2 en 3 komen echt wel in de tweede kamer en die worden ook als zombies van de ene toespraak naar het andere interview gereden. Het maakt mij niet uit of ik bij Jack Spijkerman of Jensen kom te zitten: iedere vorm van publiciteit is meegenomen.”

Om gekozen te worden, moet de VVD-er zo’n 15.000 voorkeursstemmen zien te behalen. “Om dat te bereiken, zal een harde dobber worden”, vertelt de huidige fractievoorzitter van de VVD Noordwijk, maar zolang ik denk dat het mogelijk is, ga ik er keihard voor.”

Uiteraard is het belangrijk te weten waar de kandidaat voor staat en Kamphuis geeft hier graag antwoord op: “Ze mogen mij afrekenen op mijn activiteiten om meer betaalbare woningen te laten bouwen, betere uitgaansgelegenheden op te zetten en goed bereikbaar te blijven voor de inwoners van Nederland.”
Helemaal niets
Kamphuis werd gevraagd om te kiezen tussen telkens twee prominente politici. Als de VVD-er een keuze moet maken, dan verkiest hij Verdonk boven Rutte, Marijnissen boven Halsema, Balkenende boven Bos en Pastors boven Wilders. “Wat de keus van Wilders en Pastors betreft, koos ik ze liever geen van beide, maar ik kies voor Verdonk omdat haar zoveel onrecht wordt aangedaan. Als je ziet hoe zij verguist wordt voor het integratiebeleid, dat door de PvdA-er Job Cohen is opgesteld, heb ik grote sympathie voor haar. Ze beheert een emotionele portefeuille en heeft er ongelooflijk veel werk van gemaakt. Ze wordt onterecht neergezet als een iron lady zonder mededogen, want door haar mogen nu enorm veel mensen in Nederland blijven. Er mogen zelfs vele malen meer mensen blijven als onder de PvdA het geval was. De ideeën van Marijnissen mag ik helemaal niet, maar ik bewonder zijn bevlogenheid; Halsema aan de andere kant vind ik helemaal niets. De opmerking van Bos vorige week dat het CDA en de VVD hem stelselmatig kapot willen maken, toont aan dat hij niet geschikt is om vader des vaderlands te worden. Mede daarom kies ik voor Balkenende.”

De nummer 56 volgt niet in al zijn meningen de officiële standpunten van de VVD: “Er zijn altijd geschilpunten, want de enige partij die 100% jouw ideeën wil uitvoeren, is de partij die je zelf opzet, zonder dat je andere mensen als lid toelaat. Zo ben ik tegen alle referenda: het is echt belachelijk dat die georganiseerd worden. De burgers stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor het landelijk bestuur en deze mensen worden geacht de kunde en kennis te hebben om over complexe besluiten te oordelen. Het “Nee” tegen de grondwet van het EU-referendum was puur een proteststem tegen de regering. Het is van de dolle en een schande dat een overheid over het opstellen van een Europese Grondwet een referendum houdt. Deze grondwet was namelijk enkel het samenbrengen van alle bestaande regels in de EU-landen.”

Hij vervolgt gepassioneerd: “Bij een referendum weten burgers niet waar het over gaat en daarom wordt maar tegen gestemd. We geven als democratie mensen de middelen om het land te besturen, dan moet je geen moeilijke vragen gaan stellen aan de bevolking: dat is echt belachelijk. Bovendien wordt de uitslag van een referendum grotendeels bepaald hoe de vraag wordt gesteld. Ik ben dus mordicus tegen een referendum. Als overheid moet je een beslissing nemen over complexe dingen en niet proberen die in een simpele vraagstelling op papier te krijgen.”

Over de RijnGouwelijn is Kamphuis ‘heel gemakkelijk’: “Mij maakt het niet uit of die er wel of niet komt. Ik ben voorstander van hoogwaardig vervoer en goede verbindingen tussen Leiden en Noordwijk. Wat mij betreft hoeft een moderne verbinding niet noodzakelijk de RijnGouwelijn te zijn, maar moet het verkeer gewoon kunnen blijven doorstromen. En als de RijnGouwelijn er komt, terwijl dan de snelbussen tussen Noordwijk en Leiden worden opgeheven, dan is dat een slechte zaak! Je moet niet het ene openbaar vervoer inruilen voor het andere, maar zorgen voor verbetering van datzelfde openbaar vervoer.

Daarnaast zit ik er helemaal niet op te wachten dat groepen jongeren met de RijnGouwelijn uit Gouda naar Noordwijk komen om hier de boel op stelten te zetten en op de terugweg diezelfde tramlijn ook gaan slopen. Die hele RijnGouwelijn kan mij gestolen worden. Hoogwaardige verbindingen tussen Noordwijk en Leiden moet niet alleen gelden voor het Openbaar Vervoer, maar ook voor het autoverkeer. Het verkeersinfarct in de Duin- en Bollenstreek moet opgelost worden en ik ga graag de discussie aan over verbreding van de N206 of verdubbeling van de N207, als mensen dat willen. Feit is dat er snel wat moet gebeuren met de ontsluiting van deze streek. Er worden 30.000 woningen gebouwd en dan moet de infrastructuur ook uitgebreid worden.

Voor meer informatie over René Kamphuis:
www.kieskamphuis.nl. Ook bestaat er een site die laagstaande kandidaten promoot: www.ondersteboven.nl.

11 november 2006

RGL brengt niet het antwoord op alle Openbaar Vervoersproblemen

Informatieavond over RijnGouwelijn West

Katwijk – De gemeenteraad kreeg afgelopen woensdagavond uitleg over de stand van zaken van de RijnGouwelijn. Hugo van den Berg, Senior projectmanager van de Projectorganisatie RijnGouwelijn (RGL), onderdeel van de Provincie Zuid Holland, gaf een presentatie waarin hij “een neutrale weergave” voorlegde over de RGL.

Joep Derksen

Voor aanvang van de presentatie sprak Van den Berg de hoop uit dat de raadsleden na afloop meer betrokken zullen zijn bij de RGL, die van Leiden via Oegstgeest en Katwijk naar Noordwijk zal lopen. Hoewel het nog niet officieel is, dat deze tramlijn er komt, zal de Provincie alles in het werk stellen om de RGL te realiseren. Van den Berg: “Ook als Leiden in een referendum ‘Nee’ zegt tegen de RGL, kan de Provincie Zuid Holland het toch doordrukken.”

In zijn presentatie benadrukte de senior projectmanager de voordelen van de RGL voor Katwijk: “In het stedelijk gebied zal de RGL als tram fungeren, buitenstedelijk kunnen de passagiers reizen met de snelheid van een trein. Het tracé buiten de kernen zal dan ook afgesloten worden door hekken of sloten. Acht keer per uur zal er een tramtrein vertrekken naar Leiden. Vanuit Leiden zal er vier keer per uur gereden worden naar Katwijk en vier keer per uur naar Noordwijk. De RGL-west betekent een betere en snellere verbinding dan de bus en een lagere parkeerdruk bij de zee. Bovendien zijn er kansen voor ondernemers (zoals congrescentra en scholen) die zich bij de haltes kunnen vestigen.”

Einde der tijden
Hierop volgde onmiddellijk een vraag van een van de 18 aanwezigen: “Heeft u daadwerkelijk onderzocht of die RGL-west sneller is dan het huidige busvervoer?” De presentator antwoordde dat op dit moment de RGL een vergelijkbare snelheid als de snelbus zal hebben, maar dat deze snelheid constant en “tot het einde der tijden” zal zijn. “Momenteel stagneert het verkeer op de N206 en de bus zal daar ook last van hebben. De tram blijft gewoon rijden. Als de RGL er ligt, zullen overigens wel een aantal buslijnen verdwijnen, zoals de parallellijnen van Katwijk naar Leiden. Er zullen dan lokale bussen worden ingezet die de passagiers naar de RGL-halte brengen.”

Dat leverde Van den Berg stevig commentaar op: “U gaat de bus aansluiten op de RGL-west, dus dat betekent dat er voor het merendeel van de mensen een langere reistijd zal zijn met het openbaar vervoer? Als iedereen eerst op een busje moet stappen om dan met de tram verder te reizen, zal de totale reistijd veel langer zijn.” Van den Berg moest dit beamen: “Een bepaald deel van de mensen zal inderdaad langer onderweg zijn, maar voor iedereen die binnen een straal van 800 meter (loopafstand) van de RGL-halte woont, zal de reistijd zeker korter worden op de lange termijn.”

Vrije busbaan
Vervolgens werd geopperd om in plaats van een tramlijn een vrije busbaan aan te leggen: de kosten hiervoor liggen ook lager. Van den Berg zag dit niet als een goed alternatief: “Dat is niet interessant vanuit exploitatieoogpunt.” Hij moest echter erkennen dat ook de RGL nooit kostendekkend zal rijden: de provincie zal er altijd geld op toe moeten leggen. Waarop een van de aanwezigen verzuchtte: “En uiteindelijk betaalt de belastingbetaler dat!”

Van den Berg wilde ook meteen een misverstand uit de wereld helpen: “In de kranten staat dat je met de RGL vanuit Gouda naar de kust kunt reizen, maar dat kunnen de Gouwenaars beter niet doen. Pak dan liever de trein of de auto, want dan ben je veel minder tijd kwijt. De RGL West is speciaal voor de mensen uit Leiden die een afstand van 5 – 25 km naar de kust willen afleggen.”

Het hele project RijnGouwelijn wordt nu al jaren besproken en heeft de afgelopen twee jaar compleet stilgelegen, in verband met onder meer onzekerheden over infrastructurele ontwikkelingen in de regio, zoals de Rijnlandroute en Knoop Leiden-West. Van de oorspronkelijke zes RGL-routes zijn nu nog twee hoofdtracés overgebleven, waarover de betrokken gemeentes hun oordeel moeten geven. Dit oordeel zal echter bijzonder snel vallen: volgende maand al! De stuurgroep RijnGouwelijn, waarin wethouders van de betrokken gemeentes en vertegenwoordigers van de Provincie Zuid Holland zitten, wil in december een intentieovereenkomst ondertekenen. Deze overeenkomst houdt in, dat alle partijen verklaren voorstander te zijn van het verder onderzoeken van de mogelijkheden om een RGL-traject op te zetten.

Dat vond een aantal van de raadsleden toch een vreemde gang van zaken: “Het gaat om het comfort van de reizigers. Als de bewoners van Rijnsburg, met 14.000 inwoners, er minder van worden qua reistijden, dan is dat niet goed. Het gaat niet alleen om de RGL, maar ook om het voor- en natransport. Het blijkt nu dat de oude busverbindingen minder goed worden. Daardoor wordt de hele RGL minder aantrekkelijk voor de reizigers.” Van den Berg beaamde dit: “Dat gaan we dus onderzoeken, want de bus en tram moeten door de exploitant heel goed op elkaar aangesloten worden. Dit onderzoek zal echter nog anderhalf jaar duren.”

Vreemd

De verbazing steeg onder de aanwezigen: “Is dat niet een beetje vreemd? Eerst een intentieverklaring ondertekenen, om pas daarna te onderzoeken of iets haalbaar is?” “Nee hoor”, was het antwoord, “zo gaat het altijd.” CDA-wethouder voor infrastructuur Wim de Jong was het hiermee eens: “Eerst moet de intentieverklaring ondertekend worden zodat de verschillende scenario’s onderzocht kunnen worden. Anders heeft het geen zin om iets te gaan onderzoeken.”

De wethouder garandeerde de aanwezigen echter, dat hij ruggespraak zou houden met de raadsleden in de commissie ruimte over de intentieverklaring: “Als de raad in meerderheid en met dringende redenen ‘Nee’ zegt, dan kunnen we niet meedoen. Toch verwacht ik dat niet, want met zo’n intentieverklaring zitten we niet aan de RGL vast, maar besluiten we gewoon wat de gemeenteraad twee jaar geleden ook al wilde: een onderzoek laten plaatsvinden naar de mogelijkheden van de RGL-west.

Na afloop van de bijeenkomst zochten de raadsleden elkaar op. Peter Waalen (SGP) verklaarde: “De RGL wordt je gewoon door de strot gedouwd. Hij komt er toch. Henk Klok van dezelfde partij en Jonathan Weegink (CDA) spraken dit niet tegen. “Als raad heb je niets te zeggen: ook al tekent de gemeente niet, dan zet de Provincie toch door. Dat is trouwens een prima manier om het geloof van de mensen in de politiek kwijt te raken.”

Dichteresjes signeren werk bij Hoek Boek

Voorhout – Afgelopen woensdag signeerden Chantal van Lierop en Liselotte Koen alle exemplaren van de dichtbundel “Dromen en Wensen” die bij Boekhandel Hoek Boek verkocht werden. De twee elfjarige meisjes hebben beide een gedicht geschreven dat in dit boek van de Make-A-Wish Foundation opgenomen zijn.
door Joep Derksen

Het boek “Dromen en Wensen” is een voortvloeisel van een droom van Francis van Pelt. Zij had als levenswens om haar eigen gedichten gepubliceerd te zien en de Doe Een Wens Stichting vervulde haar wens. Om ook andere kinderen aan het dichten te krijgen heeft de Stichting scholen aangeschreven om te vragen of leerlingen hun creatieve werken (zowel gedichten als tekeningen) op te sturen.

De dichteressen in spé, Liselotte en Chantal, schreven beide een gedicht wat, samen met de andere 60 werken, de lezers zal ontroeren, verbazen en doen lachen. Francis heeft de publicatie van het boek niet mogen meemaken, maar zou ongetwijfeld tevreden neerkijken op het resultaat.

Tijdens de signeersessie hadden de meisjes een vriendelijk woord voor iedereen die langskwam. Naast de handtekeningen, waarop nog wekenlang geoefend was, werd ook in elk boek een persoonlijke boodschap gezet. Het handtekeningen zetten was voorbij op het moment dat de voorraad boeken op was. Maar mensen kunnen nog steeds een exemplaar van “Dromen en Wensen” bestellen bij Hoek Boek of via:
www.doeeenwens.nl.

Plak slim

Voorhout – De verkiezingen komen eraan en ook kandidaten die op een normaliter onverkiesbare plek staan, willen zich profileren. Sommigen doen dat zelf en anderen, zoals de nummer 56 van de VVD René Kamphuis, hebben een team van vrijwilligers klaar staan om de borden te beplakken.

Het is inderdaad een slim idee om alleen een website te vermelden op de nieuw geplakte posters. Niet zo slim is dat de medewerker over de verkiezingsposter van een andere partij plakt, in dit geval de SGP. En zeker niet als er een journalist in de buurt is. De medewerker in kwestie, Harald, vertelde dat hij niets tegen de SGP heeft, maar de posters zo heeft geplakt vanwege ruimtegebrek. Het grote, lege, grijze vlak midden op de borden had deze ijverige medewerker blijkbaar niet gezien. Harald werd gewezen op deze vrij beschikbare ruimte, maar hij zei verontschuldigend: “Ik heb geen trap bij me.” Slim stemmen klinkt goed, maar hier een advies dat wellicht beter is: Plak slim!

Flitspaal knockout

Voorhout - Voorlopig wordt er niet meer geflitst langs de Leidsevaart bij het inkomen van Voorhout. De zwartgeblakerde paal zal geen kentekens meer kunnen onderscheiden van automobilisten die 51 kilometer of harder rijden. Wanneer de paal vervangen zal worden, is nog niet bekend.

Oranjerevue waardige apotheose van jubileum OV Voorhout


“Op naar de 100!”

Voorhout – Meer dan 400 Voorhouters kregen een geweldige zaterdagavond voorgeschoteld ter viering van het 60-jarig bestaan van de Oranje Vereniging Voorhout. Toneelvereniging Cultuur Verheft en Harmonie Muziekvereniging St. Cecilia hadden, met ondersteuning van scouting Boerhaave, een Oranje Revue opgezet vol met zang, dans en herinneringen ophalen. De musicalster Annemieke van der Ploeg vervolmaakte de avond met haar geweldige stem.

door Joep Derksen

De verenigingen zorgden aan het begin van de avond al voor de goede stemming door het op feestelijke wijze binnenhalen van het volledige bestuur van de Oranjevereniging. Met lampionnen en vlaggetjes en een aanstekelijk enthousiasme betraden de bestuursleden door een haag van mensen het Teylingen College. De symboliek waarmee verwezen werd naar de succesvolle jaarlijkse lampionnenoptochten en feestweken ontging niemand.

Heel toepasselijk begon de revue met de klassieker “It’s a long way to Tipperary” en na nog een aantal nummers konden de honderden mensen zelf ook meezingen in de zogeheten “Sing Inn’s”. Tijdloze klassiekers als “Ja Zuster, Nee Zuster”, “My Bonnie”, “Een Nederlandse Amerikaan” en “Katinka” werden uit volle borst meegezongen. En het klonk nog goed ook!

Rillingen

De in Voorhout wonende Annemieke van der Ploeg liet met haar prachtige stem het publiek intens genieten tijdens de 2,5 uur durende show. Met name haar vertolking van “Het Leven is van Mij”, uit de musical “Elizabeth” liet de rillingen over de ruggen lopen. Meerdere staande ovaties waren terecht Annemieke’s deel. Maar ook de solo van de drummers van St. Cecilia in het stuk “A tribute to George Gershwin’ mag niet onvermeld blijven. Jeffrey Booms, Joeri Marijt en Paul Does lieten een staaltje van synchroon drummen horen dat nog niet eerder in Voorhout te bewonderen was.

Het publiek genoot met volle teugen en de superlatieven werden volop gebruikt: “Geweldig!”, “Fantastisch!” en “Dit is een echt hoogtepunt” waren meerdere malen te horen. Ook het bestuur van de OVV was laaiend enthousiast. Willem Vink benadrukte dat de OVV zelf niets te maken heeft gehad met de organisatie van de avond: “Het is echt door St. Cecilia en Cultuur Verheft opgezet. Alleen hebben we wat hand- en spandiensten geleverd.” Willem van de Nouland blikte terug op de afgelopen jaren en kon niet een specifiek hoogtepunt bedenken van alle activiteiten die de OVV georganiseerd heeft: “Het zijn allemaal hoogtepunten geweest!” Op de vraag wat de plannen van de OVV zijn voor de toekomst, roept Willem spontaan: “Op naar de honderd!”

Afscheid

Tijdens de avond werd ook speciaal stilgestaan bij het afscheid van de voorzitter van de Oranje Vereniging Voorhout, Hans Dierdorp. Jaren geleden kwam hij bij de OVV en de eerste activiteit die hij mocht organiseren was een Missverkiezing. Dat deed hij, zo werd verteld, met veel plezier. Ook in de tijd daarna heeft hij de vereniging ondersteund met zijn enthousiasme en inzet. In de afgelopen jaren heeft Hans de kar goed getrokken en als dank werden hij en zijn vrouw flink in de bloemetjes gezet.