Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 november 2006

Buurtschouw in Vogelbuurt

‘Buurtgericht werken is meer dan een bloembakje neerzetten’

Lisse – Wethouder Jan Kippers liep afgelopen zaterdag samen met bewoners van de Vogelbuurt door de straten om mogelijke misstanden met eigen ogen te bekijken. Hij werd ondersteund door twee ambtenaren met een bandrecorder die iedere opmerking digitaal opsloegen, zodat geen enkel klachtenpunt over het hoofd gezien zou worden. Ook wijkagent Roland van Amerom was aanwezig.

Joep Derksen

Gemeentelijk projectleider wijkgericht werken, Bert Hessels, informeerde de 20 aanwezigen dat opmerkingen over losliggende stoeptegels niet noodzakelijk waren, omdat deze problemen al geïnventariseerd waren door Lisse. Ook ruzie met de buren zou met deze wijkschouw niet behandeld worden. Maar de parkeerproblematiek en groenbeleid van de gemeente waren wel degelijk onderwerpen die aangekaart konden worden. Hessels zelf is groot voorstander van het door de wijk lopen met de inwoners: ‘Buurtgericht werken is meer dan het opleuken van de wijk. Zomaar ergens een bloembakje neerzetten is niet voldoende om mogelijke problemen op te lossen.’

De aanwezige bewoners waren enthousiast over het feit dat de wethouder en zijn ambtenaren de situatie in de straten zelf kwamen bekijken, al had Piet Schutte uit de fazantstraat nog wel een kritische kanttekening: ‘Jaren geleden hebben we ook een aantal opmerkingen geplaatst over parkeerproblemen. Het initiatief is fantastisch, maar ik wil eerst zien wat er met onze opmerkingen gaat gebeuren.’

Teveel vogels
Cock Schalk en Hennie Gort van bewonerscommissie ‘Het Nest’ luisterden goed naar de klachten van de bewoners, om er eventueel zelf ook opvolging aan te kunnen geven. Gemopperd werd er over verkeerd geplaatste auto’s, over de stoep hangende heggen, bomen die het zonlicht weghalen en een teveel aan vogels in deze Vogelbuurt. Bij het passeren van een aantal geparkeerde auto’s vroeg een van de wandelaars aan de wijkagent: ‘Heb je ook die auto’s die fout geparkeerd staan gezien? Doe daar wat aan!’ Van Amerom was daar graag toe bereid, maar plaatste ook de opmerking dat inwoners van Lisse ook elkaar kunnen aanspreken op onverantwoord gedrag. En mochten ze er niet uitkomen, dan kunnen ze de wijkagent altijd bellen.

Terwijl de groep langs een huizenrij liep, werd wethouder Kippers door verschillende buurtbewoners aangeklampt. Manfred Zuiderduin was de overlast van de ‘honderden kraaien, kouwen, spreeuwen en roeken spuugzat. Deze vogels zijn dan wel een schitterend gezicht, maar ze zijn een ramp om te horen! En als de burgemeester hier had gewoond, was er al lang wat aan gedaan. De takken van de bomen moeten gewoon worden ingekort.’ Buurvrouw Tonny Brak voegde er aan toe: ‘Als ik in de zomer buitenloop, zet ik een paraplu op vanwege de vogelpoep die naar beneden komt vallen. En dan die stank tijdens de warme dagen: niet om uit te houden! Iedere avond ga ik met een emmer water naar buiten om mijn stoepje schoon te vegen. En als het geregend heeft, dan trekt de stank in de huizen.’ Een van de andere wandelaars zag de ernst van het probleem niet zo in: ‘Hebben ze vogels in de Vogelbuurt en dan gaan ze daar weer over klagen.’

Kippers echter had veel begrip voor de klachten en vertelde dat de gemeente al druk bezig was de problematiek van de vogeloverlast te verhelpen: ‘Zo hebben we vliegers opgehangen in de bomen en maken we gebruik van een bandje waarop angstkreten van roeken te horen zijn. Die vliegers waren na een tijdje weg, maar hopelijk zal het bandje wel het gewenste effect hebben.’