Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 november 2006

Campagne gelijk een lijsttrekker moet René Kamphuis kamerzetel opleveren

Noordwijk – René Kamphuis staat op de 56ste plek van de VVD-kandidatenlijst en is zeer actief om zichzelf aan de kiezers te presenteren. Hij kondigt nu al aan dat hij ook na de verkiezingen vierentwintig uur per dag bereikbaar zal zijn, per telefoon (06 4124 0281, per fax (071 362 2254, per email (rene@vvdnoordwijk.nl) of fysiek (op afspraak). Een goede zaak, want te vaak horen de kiezers vier jaar niets meer van gekozen kamerleden, maar wie is René Kamphuis nu helemaal?

door Joep Derksen

Op een winderige zondagochtend in Hotel Huis ter Duin vertelt Kamphuis over zijn stokpaardjes: “Ik richt me op de jongeren; er wordt heel veel beleid gemaakt voor en over de jeugd, maar hen wordt niets gevraagd. Het is belangrijk dat we de jongeren en de andere burgers interesseren in de politiek. Ik zal me ervoor inzetten dat jongeren betaalbaar kunnen wonen, in de eigen leefomgeving, een goede opleiding kunnen volgen en veilig kunnen uitgaan.”

Kamphuis (52 jaar) is een voorstander van camera’s in uitgaansgebieden waar jongeren in groepen kunnen komen: “Zo kun je die mensen opsporen die zich misdragen. Ik ben ook groot voorstander van camera’s bij bushokjes. Ik erger me gruwelijk aan het feit dat zo vaak de ruiten van die hokjes aan diggelen liggen.” De VVD-er ergert zich aan nog meer dingen: “De woningbouwverenigingen potten miljarden op. In plaats van het geld te investeren in betaalbare woningen kopen ze aandelen of zetten die gigantische bedragen op spaarrekeningen. Zakelijk gezien is dat misschien niet verkeerd, maar vanuit sociaal oogpunt vind ik het schandalig. Ik wil dat deze bedrijven die miljarden laten rollen om meer starterswoningen te bouwen en dat kan het beste gebeuren door belasting te gaan heffen op de vermogens van de woningbouwstichtingen. Dat dwingt hen namelijk om wat met hun geld te doen, want zolang ze de miljarden oppotten zullen ze belasting moeten afdragen.

Kamphuis heeft een eigen bedrijf en vindt dat met name in Den Haag veel te weinig ondernemers in de politiek zitten: “Geld is niet mijn drijfveer, want het Tweede Kamerlidmaatschap betaalt helemaal niet goed, maar ik vind dat meer ondernemers zeggenschap moeten hebben in de politiek.”
Stem slim
Met zijn individuele promotiecampagne ‘Stem Slim’, waarbij bezoekers aan de site zonder uitzondering wordt geadviseerd om op hem te stemmen, heeft Kamphuis kwaad bloed gezet bij andere kandidaten. Hijzelf ziet dat niet zo: “De website www.stemslim.nl is als grapje ontstaan in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Er was veel gedoe over de landelijke stemwijzer op internet en dit was een goede manier om in de picture te komen. Het is voor iemand op zo’n slechte plek als ik sta moeilijk om aandacht te genereren. De nummers 1, 2 en 3 komen echt wel in de tweede kamer en die worden ook als zombies van de ene toespraak naar het andere interview gereden. Het maakt mij niet uit of ik bij Jack Spijkerman of Jensen kom te zitten: iedere vorm van publiciteit is meegenomen.”

Om gekozen te worden, moet de VVD-er zo’n 15.000 voorkeursstemmen zien te behalen. “Om dat te bereiken, zal een harde dobber worden”, vertelt de huidige fractievoorzitter van de VVD Noordwijk, maar zolang ik denk dat het mogelijk is, ga ik er keihard voor.”

Uiteraard is het belangrijk te weten waar de kandidaat voor staat en Kamphuis geeft hier graag antwoord op: “Ze mogen mij afrekenen op mijn activiteiten om meer betaalbare woningen te laten bouwen, betere uitgaansgelegenheden op te zetten en goed bereikbaar te blijven voor de inwoners van Nederland.”
Helemaal niets
Kamphuis werd gevraagd om te kiezen tussen telkens twee prominente politici. Als de VVD-er een keuze moet maken, dan verkiest hij Verdonk boven Rutte, Marijnissen boven Halsema, Balkenende boven Bos en Pastors boven Wilders. “Wat de keus van Wilders en Pastors betreft, koos ik ze liever geen van beide, maar ik kies voor Verdonk omdat haar zoveel onrecht wordt aangedaan. Als je ziet hoe zij verguist wordt voor het integratiebeleid, dat door de PvdA-er Job Cohen is opgesteld, heb ik grote sympathie voor haar. Ze beheert een emotionele portefeuille en heeft er ongelooflijk veel werk van gemaakt. Ze wordt onterecht neergezet als een iron lady zonder mededogen, want door haar mogen nu enorm veel mensen in Nederland blijven. Er mogen zelfs vele malen meer mensen blijven als onder de PvdA het geval was. De ideeën van Marijnissen mag ik helemaal niet, maar ik bewonder zijn bevlogenheid; Halsema aan de andere kant vind ik helemaal niets. De opmerking van Bos vorige week dat het CDA en de VVD hem stelselmatig kapot willen maken, toont aan dat hij niet geschikt is om vader des vaderlands te worden. Mede daarom kies ik voor Balkenende.”

De nummer 56 volgt niet in al zijn meningen de officiële standpunten van de VVD: “Er zijn altijd geschilpunten, want de enige partij die 100% jouw ideeën wil uitvoeren, is de partij die je zelf opzet, zonder dat je andere mensen als lid toelaat. Zo ben ik tegen alle referenda: het is echt belachelijk dat die georganiseerd worden. De burgers stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor het landelijk bestuur en deze mensen worden geacht de kunde en kennis te hebben om over complexe besluiten te oordelen. Het “Nee” tegen de grondwet van het EU-referendum was puur een proteststem tegen de regering. Het is van de dolle en een schande dat een overheid over het opstellen van een Europese Grondwet een referendum houdt. Deze grondwet was namelijk enkel het samenbrengen van alle bestaande regels in de EU-landen.”

Hij vervolgt gepassioneerd: “Bij een referendum weten burgers niet waar het over gaat en daarom wordt maar tegen gestemd. We geven als democratie mensen de middelen om het land te besturen, dan moet je geen moeilijke vragen gaan stellen aan de bevolking: dat is echt belachelijk. Bovendien wordt de uitslag van een referendum grotendeels bepaald hoe de vraag wordt gesteld. Ik ben dus mordicus tegen een referendum. Als overheid moet je een beslissing nemen over complexe dingen en niet proberen die in een simpele vraagstelling op papier te krijgen.”

Over de RijnGouwelijn is Kamphuis ‘heel gemakkelijk’: “Mij maakt het niet uit of die er wel of niet komt. Ik ben voorstander van hoogwaardig vervoer en goede verbindingen tussen Leiden en Noordwijk. Wat mij betreft hoeft een moderne verbinding niet noodzakelijk de RijnGouwelijn te zijn, maar moet het verkeer gewoon kunnen blijven doorstromen. En als de RijnGouwelijn er komt, terwijl dan de snelbussen tussen Noordwijk en Leiden worden opgeheven, dan is dat een slechte zaak! Je moet niet het ene openbaar vervoer inruilen voor het andere, maar zorgen voor verbetering van datzelfde openbaar vervoer.

Daarnaast zit ik er helemaal niet op te wachten dat groepen jongeren met de RijnGouwelijn uit Gouda naar Noordwijk komen om hier de boel op stelten te zetten en op de terugweg diezelfde tramlijn ook gaan slopen. Die hele RijnGouwelijn kan mij gestolen worden. Hoogwaardige verbindingen tussen Noordwijk en Leiden moet niet alleen gelden voor het Openbaar Vervoer, maar ook voor het autoverkeer. Het verkeersinfarct in de Duin- en Bollenstreek moet opgelost worden en ik ga graag de discussie aan over verbreding van de N206 of verdubbeling van de N207, als mensen dat willen. Feit is dat er snel wat moet gebeuren met de ontsluiting van deze streek. Er worden 30.000 woningen gebouwd en dan moet de infrastructuur ook uitgebreid worden.

Voor meer informatie over René Kamphuis:
www.kieskamphuis.nl. Ook bestaat er een site die laagstaande kandidaten promoot: www.ondersteboven.nl.