Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 november 2006

Geen archeologisch vervolgonderzoek De Madelief

Lisse – Op 15 juli schreef P. Broersen een brief aan de gemeente Lisse waarin hij zich bezwaarde over het feit dat er geen archeologisch onderzoek zou hebben plaatsgevonden op het terrein van De Madelief. Het college reageerde hier vorige week op: ‘Het archeologisch onderzoek is door het Bureau RAAP in opdracht van de exploitant uitgevoerd. Daarnaast gaf het onderzoek aan dat aanbevolen werd om een archeologische begeleiding uit te laten voeren, maar dit is zonder opzet vergeten. Het nadere archeologische begeleidingsonderzoek is niet als voorwaarde aan de bouwvergunning verbonden en daarom is er geen wettelijke verplichting om dit onderzoek alsnog te laten uitvoeren.’

Broersen ontkent in een reactie op 19 november op de hoogte te zijn gesteld: Ik vind het vreemd dat ik nog steeds geen reactie vernomen heeft van de gemeente. Volgens de gemeentewet moet de burgemeester na ontvangst van een brief in een eerstvolgende vergadering de raad hierover informeren. Dat is blijkbaar niet gedaan en ook al ben je niet blij met de inhoud van een brief, je bent er dus wel verantwoordelijk voor om het goed te doen.’

Hij vervolgt: ‘Nadat ik de brief verstuurd had, werd gemeld dat in de beroepsprocedure een onderzoek uitgevoerd zou worden. De wethouder zegt nu: ‘men is de uitvoering van het onderzoek vergeten’. Dat is niet waar en de projectontwikkelaar heeft voordeel gehad bij een sneller verloop van de werkzaamheden.’

‘Wat ik vreemd vind is dat de gemeenteraad niets aan deze problematiek doet. Het gaat namelijk om handhaving in Lisse. Op het niet uitvoeren van archeologisch onderzoek staat een boeteclausule en de gemeente kan een boete opleggen ter hoogte van het financieel voordeel dat de betrokken projectontwikkelaar Horsman ermee heeft gehad. Het bedrag van deze boete zou dan bijvoorbeeld gedoneerd kunnen worden aan de Zwarte Tulp of een andere cultuurhistorische organisatie.’