Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 december 2006

'Er is nu getoetst wat de totale woningbouwbehoefte in Lisse is'

Presentatie door stedenbouwkundig bureau RBOI

Lisse – In de commissie Ruimte en Infrastructuur van afgelopen donderdag gaf Ted Bokelman van het bureau RBOI een overzicht van de plannen die de gemeente heeft voor het centrum: het zogenoemde Masterplan. Hieronder volgt een overzicht.

Joep Derksen

Het project locatie Madelief betreft 49 appartementen en een totaal winkeloppervlak van 2.380 m2, waarbij 141 parkeerplaatsen ingepland staan. De locatie Heemskerk/Raadhuisplein moet 45 appartementen opleveren, een bioscoop met vier zalen, grand café, kleinschalige commerciële dienstverlening en zo’n 150 parkeerplaatsen. Het totale winkeloppervlak wordt uitgebreid met 100 m2.

Dan is er ook de locatie CNB, met 60 – 70 appartementen en een evenementenhal annex cultureel centrum. 140 parkeerplaatsen zullen hier in totaal verschijnen. Op de locatie Hobaho-Kanaalpassage staan 242 woningen gepland (29 eengezinswoningen en 214 appartementen). Er komt een supermarkt van 1.900 m2 en een totaal winkeloppervlak van 5.000 m2 voor de voedingsmiddelen en 4.500 m2 voor non-foodartikelen. Aan parkeerruimte moeten er 493 plekken verschijnen.

Hierbij vergeleken is het binnengebied Heereweg-Grachtweg slechts een klein project met 26 appartementen en twee woningen met een totaal aan winkeloppervlak van 100 m2. Voor de Digros blijft voorlopig het uitgangspunt dat deze supermarkt op har huidige locatie blijft, maar wel 65 parkeerplaatsen behoeft. Tot slot is er dan de locatie Blokhuis-Kanaalstraat waarbij RBOI het advies geeft om de toegang naar de Blokhuispassage te verbeteren en de routeaanwijzingen naar het Blokhuis, Kanaalstraat en de Hobaho te verbeteren.

Overschot

Saillant detail is dat de gemeente met dit overzicht eindelijk inzicht krijgt in het totaal aantal woningen en appartementen dat gebouwd gaat worden. Ed Takken, D66: ‘Nu blijkt dat het aanbod veel hoger is dan de vraag. Met andere woorden, er worden zoveel nieuwe woonplekken gebouwd, dat ze niet allemaal verkocht kunnen worden. Met name in de prijsklasse van 225.000 tot 280.000 euro is er nu al een te groot aanbod aan woningen.’ Bokelman erkende dat het wellicht niet verstandig is om al te veel extra appartementen in deze prijsklasse te realiseren. ‘Er is getoetst wat de totale woningbouwbehoefte in Lisse is en het blijkt dat de plancapaciteit voor dure appartementen groter is dan de behoefte. Het totaal aan nieuwe appartementen en woningen dat gebouwd wordt, ligt tussen de 393 en 400, maar er is slechts behoefte aan circa 320 appartementen. Dat levert problemen op.’ Bokelman denkt vervolgens hardop: ‘Wat doen we met dit overschot aan bouwvolume, want leegstand is niet gewenst. Gaan we de bouwprojecten meer in fases opzetten, of ruilen we woningbouw in voor extra winkelaanbod?’

Het antwoord op de vraag van Marius Nieuwenhuis, SGP-ChristenUnie was veelzeggend. Nieuwenhuis wilde weten in hoeverre de invulling van het Hobaho-terrein realistisch is. Kiest de ontwikkelaar in de toekomst wellicht voor twee-onder-een kappers in plaats van appartementen? Het antwoord: ‘Dat zou een gedachte voor de toekomst kunnen zijn.’