Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 december 2006

'Ik nodig mijn collega's in de raad uit te assisteren met deze enquête'

D66 vraagt publiek naar mening over afsluiten Kapelstraat

Lisse – Afgelopen zaterdag hield D66 een enquête onder het winkelend publiek van Lisse. Met de uitslagen van deze enquête wil de politiek partij weten wat de shoppers nu eigenlijk zelf willen, zodat de partij haar standpunt over de afsluiting van de Kapelstraat zal bepalen.

Joep Derksen

Fractieleider Cees Verburg, raadslid Levien de Braal en lid van de D66-steunfractie Bart van Noort waren al vroeg in de weer afgelopen zaterdagochtend in de Kapelstraat. Later op de dag werden ze ondersteund door enkele collega’s. Ze hielden de ene na de andere voorbijganger aan om hen te vragen of deze verbindingsweg moest worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en zo ja, wanneer: zo snel mogelijk of pas na het realiseren van voldoende extra parkeerplaatsen.

Het enquêteren verliep zeer voorspoedig, want veel mensen kwamen uit zichzelf op de politici af om de vragen te beantwoorden. Na enkele uren aan de Kapelstraat te hebben gestaan, liepen de enquêteurs door naar de Hoek Grachtweg en het Meer en Houtplein. Hier werden niet alleen shoppers, maar ook automobilisten aangehouden om hun mening te vragen over de Kapelstraatafsluiting.

Enthousiast

Verburg was erg enthousiast over deze actie: ‘Ik zal mijn collega’s in de gemeenteraad uitnodigen te assisteren met deze enquête. Zo kunnen ze zelf de mening van het winkelend publiek vernemen.’ Hoewel voor D66 de uitslag van de enquête bepalend zal zijn voor het politieke standpunt, had Verburg al wel enkele ideeën voor de toekomstige verkeersperikelen: ‘De gemeente zal in ieder geval moeten zorgen voor een duidelijke verwijzing naar de beschikbare parkeerplaatsen. Daarnaast zal eerst de herinrichting van de Oranjelaan en de Gladiolenstraat eerst afgerond moeten zijn voordat begonnen wordt met afsluiting van de Kapelstraat. Pas als de eerste twee wegen gerevitaliseerd zijn, kunnen ze gebruikt worden als binnenring om het verkeer dat normaliter de Kapelstraat gebruikt om te leiden.’

Aan het eind van de eerste dag waren meer dan 70 formulieren ingevuld. Doelstelling van D66 is om meer dan 200 formulieren te hebben, om zo de representativiteit te garanderen. Op donderdagavond 14 en 21 december van 19:00 uur tot 21:00 uur en op de zaterdagen 16 en 23 december, vanaf 11:00 uur zullen de raadsleden weer met hun enquêteformulieren in het centrum van Lisse staan.

Alverha

Voorzitter van Alverha, Cor de Vos, uitte in de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur zijn eigen mening over dit initiatief van D66: ‘Als ik als consument op de hoek van de Kapelstraat op de Kanaalstraat loop en een formulier krijg met de vraag: ‘Vind je het niet leuker om te winkelen zonder dat auto’s hier overheen gaan?’, dan zeg ik ‘ja’. Je kunt met een enqueteformulier de antwoorden krijgen die je wilt hebben. Maar feit is dat als mensen eindeloos rondjes moeten rijden om parkeerruimte te krijgen, ze zullen zeggen: ik kom hier niet meer. De detailhandel en de politiek liggen niet eens zo ver uit elkaar: de winkeliers willen best een afsluiting op termijn, maar nu nog niet. We hebben eerst voldoende parkeergelegenheid nodig.’ De Vos wilde een ding wel duidelijk stellen: ‘Overigens zeg ik niet dat D66 de vraagstelling eenzijdig redigeert!’