Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 december 2006

Raad behoudt invloed op invoering cameratoezicht

Lisse – Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën wilde Levien de Braal (D66) van wethouder De Roon het fijne weten over de plannen van het college van het cameratoezicht. Binnenkort wordt de Algemene Politie Verordening (APV) gewijzigd, waardoor Lisse camera’s mag plaatsen binnen haar gemeentegrenzen.

De Braal: ‘D66 gaat ervan uit dat het college terughoudend zal zijn wat betreft het toepassen van dat cameratoezicht en alleen wanneer het echt noodzakelijk zou zijn.’ Wethouder De Roon antwoordde hierop: ‘We passen cameratoezicht alleen toe als we het echt noodzakelijk achten. De wijziging in het APV betekent slechts dat wij het mogelijk maken. Bovenop de terughoudendheid zullen we hier niet toe overgaan zonder het seniorenconvent hierover ook raad te plegen.’

Volgens landelijke richtlijnen is de burgemeester bevoegd om zonder toestemming van de raad cameratoezicht te gelasten. De plaatsen waar de camera’s worden geplaatst worden echter door de raad bepaald. Ook als er onkosten verbonden zijn aan de plaatsing, moet dit eerst worden kortgesloten met de raad.