Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 december 2006

Raadsleden steunen ondertekening investeringsplan Holland Rijnland

Lisse – De voltallige gemeenteraad steunt de ondertekening van de intentieverklaring voor een regionale investeringsstrategie Holland Rijnland, zo bleek tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 december. Gevolg van dit besluit is, dat Lisse de komende 15 jaar jaarlijks ruim 400.000 euro opzij moet leggen voor vijf infrastructurele projecten in de Holland Rijnland regio.

Joep Derksen

Een korte bloemlezing van de argumenten van de raadsleden: Cees Verburg, fractievoorzitter D66: ‘De belangen voor onze regio en de Duin- en Bollenstreek zijn bijzonder groot. Dit is een gonogo voor een aantal ambitieuze infrastructurele projecten wat gevolgen heeft voor de natuur, bereikbaarheid, landschap, wonen en het veiligstellen van bollenland.’ Paul van Elburg, PvdA: Een actieve bijdrage leveren aan de regio is heel belangrijk. De kracht zit in het samenspel tussen stedelijk en landelijk gebied. De verstedelijking vindt voornamelijk plaats in de as Leiden-Katwijk en de Duin- en Bollenstreek wordt grotendeels gevrijwaard van grootschalige woningbouw. In totaal komt 67,5 miljoen euro van de 142,5 miljoen euro direct ten goede aan onze noordelijke bollenstreek.

Voor Ad van Zelst, Nieuw Lisse, was de doorslaggevende factor dat woningbouw zal plaatsvinden op het voormalige vliegveld van Valkenburg, zodat de Duin- en Bollenstreek gevrijwaard worden van duizenden extra huizen. Ook de VVD, bij monde van Willem Loos stemt in met de investeringsstrategie: ‘Infrastructurele ontwikkelingen zijn onvermijdelijk. De komende vier jaar kunnen we de vier ton dekken, maar ook in de jaren daarna zullen de lasten evenredig over de Lissers verdeeld moeten worden. Benno Kooij, CDA, ziet in dit samenwerkingsverband de mogelijkheid om een bollenstad te voorkomen en bollenvelden te behouden: ‘Pak vooral het Greenport project voortvarend op!’ Bert van Santen van de SGP/ChristenUnie concludeert: ‘Solidariteit staat voor ons hoog in het vaandel. We zijn erg blij met de toezegging van de plaatsvervangend voorzitter van Holland Rijnland, Jos Wienen, om ongebruikte gelden voor niet-gerealiseerde projecten aan de gemeenten terug te betalen.’