Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 januari 2007

‘Zonder eigen onderzoek is het onmogelijk een overtuigend weerwoord te bieden aan het college’

Lisse – Wethouder van Financiën Bas Brekelmans (VVD) krijgt felle kritiek van D66-fractievoorzitter Cees Verburg over Brekelman’s gewijzigde standpunt aangaande de voorgestelde verhoging van de bouwleges bij aanvraag van een bouwvergunning. Deze verhoging is volgens het college nodig om de kosten te dekken van de invoering van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Meerdere politieke partijen stelden in de raadsvergadering van 23 november ernstige vraagtekens bij deze verhoging van de bouwleges. Of zoals Verburg het zei: ‘Dan moeten aanvragers van kleine bouwwerkzaamheden, zoals een dakkapel of een kippenhok, moeten meebetalen aan het PKVW, terwijl dit eigenlijk niet relevant of aan de orde is voor hun specifieke bouwwerk. Brekelmans zei tijdens die vergadering toe nogmaals naar dit punt te kijken.’

Afgedaan

In de daaropvolgende commissievergadering Maatschappij en Financiën gaf Brekelmans onder meer aan dat er geen sprake was van onrechtvaardigheid, aangezien kleine bouwwerkzaamheden vergunningsvrij zijn. ‘Daarom kan er in die gevallen ook geen heffing voor de PKVW opgelegd worden.’ De zaak leek hiermee afgedaan, maar vorige week kwam de wethouder met een ander bericht.

Brekelmans had zich laten informeren door een extern juridisch adviseur die begin december concludeerde dat de PKVW een zaak van individueel belang is en daarom zou het geen probleem zijn hiervoor heffingen op de leges te kunnen leggen. Brekelmans: ‘Deze week kreeg ik een (sterk verlaat) advies van een andere specialist op het gebied van gemeentebelastingen. Deze stelt dat er in hun ogen geen sprake is van individueel belang, maar van algemeen belang. Daarom heb ik besloten om dekking te zoeken voor de PKVW-heffingen uit de algemene middelen.’

Schoorvoetend

Verburg ergert zich aan de gang van zaken: ‘De reactie van de wethouder verbaast mij geenszins en versterkt mijn stellingname dat je niet zomaar alle kosten die je op een afdeling maakt, mag toerekenen aan (bouw)leges onder de verwijzing van ‘kostendekkenheid’. Van dit standpunt is het college nu dus ook schoorvoetend overtuigd middels een aanvullend extern fiscaal juridisch advies. Het college was dus kennelijk niet zeker van haar zaak op het moment dat zij haar reactie aan de gemeenteraad gaf. Ik kan dan ook maar komen tot een conclusie: het aanvullend advies onderschrijft en versterkt mijn stellingname en dat is een pijnlijke constatering, want in tegenstelling tot het college staan mij geen dure externe deskundigen ter beschikking. De (hoogte van de) bouwleges ga ik sowieso in de loop van dit jaar nog eens kritisch tegen het licht houden.’

Enigszins droevig is de eindconclusie van Verburg: ‘Indien je als fractie/raadslid geen eigen onderzoek pleegt en je puur laat leiden door raadsvoorstellen en toelichting(en) van het college, dan is het onmogelijk een overtuigend en geloofwaardig weerwoord te bieden aan dit soort complexe vraagstukken.’