Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 februari 2007

College wil geteisterd Blokhuis 's nachts met hekken afsluiten

Maatregelen tegen aanhoudende vernielzucht

Lisse – De kogel is door ’t Blokhuis: het winkelcentrum waar het tot twee keer toe vernielde beeldje ‘Windkracht 8’, ook wel bekend als Annie voor de wind, staat wordt ’s nachts met hekken afgesloten. Burgemeester Corrie Langelaar maakte tijdens de presidiumvergadering van 5 februari bekend dat het college een voorstel met deze strekking aan de gemeenteraad zal voorleggen. De raadsleden, Jan Kik van Alverha en teamchef van de politie Lisse en Hillegom, Peter Koot, reageerden positief. Puntje van zorg is nog hoe de ruw geschatte kosten van 30.000 – 50.000 euro moeten worden betaald.

Joep Derksen

Langelaar stak de hand deels in eigen boezem: ‘Sinds september zijn we al aan het overleggen over de problematiek van de hangjongeren en vernielingen in ‘t Blokhuis. Tot nog toe zijn we niet tot een concreet voorstel gekomen, maar de ontwikkelingen van de laatste maand hebben dit proces in een stroomversnelling doen belanden. De stroom aan vernielingen in de maand januari, gecombineerd met de krantenartikelen over deze problematiek hebben ervoor gezorgd dat het college voorstander is van het plaatsen van hufterproof hekken bij ’t Blokhuis.’

Jan Kik, voorzitter van Alverha, was zeer te spreken over het nieuws: ‘Eindelijk hoor ik eens krachtige woorden van de burgemeester die ik nog niet eerder heb vernomen. Het bericht van de hekken is een bevredigend antwoord op onze problematiek. Ik zal dit resultaat communiceren naar onze achterban. Wat de kosten van de aanschaf en plaatsing van het hek betreft, ga ik ervan uit dat de 10 winkeliers van mening zijn dat ze niet persoonlijk willen betalen voor de vernielingsoverlast, wat een maatschappelijk probleem is.’

Schandblok

Kik erkent dat de jongeren zich zullen verplaatsen naar andere gebieden in het centrum, zodra het hek rond ’t Blokhuis geplaatst is. ‘Een hek met scherpe puntjes erop zal zeker effectief zijn om de jeugd buiten te houden, maar het probleem verschuift dan ook naar andere delen van Lisse. Het blijft toch ad-hoc politiek, want het maatschappelijke probleem blijft. En juist dat moeten we met z’n allen zien op te lossen.’

De vernielingen zitten hem hoog: ‘Wat mij betreft mag de jeugd die deze vernielingen aanbrengen op een schandblok gesteld worden.’ Daarnaast komt Kik echter ook met voorstellen om het hangen van de jeugd te ontmoedigen: ‘Laat op de donderdagavonden zware klassieke muziek horen; daar hebben die jongeren een bloedhekel aan. Dit middel is al effectief gebruikt in andere gemeenten. Daarnaast kunnen ook de vier of vijf bomen bij ’t Blokhuis worden volgegooid met koemest: die jeugd blijft daar dan niet lang dichtbij hangen.’ Hij besluit: ‘Toch ben ik bang dat Alverha en de politiek over een paar jaar weer bij elkaar komen om de problemen met de hangjeugd in een ander gedeelte van Lisse te bespreken.’