Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

16 februari 2007

Nieuw kabinet wil dorpen beter beschermen

Streek - Het nieuwe kabinet wil dorpen en steden op grotere afstand van de luchthaven Schiphol beter beschermen tegen geluidsoverlast. Begin vorig jaar werd dit al geadviseerd door de commissie Eversdijk.
Ook op grotere afstand van Schiphol moeten meetpunten komen, waardoor strenger kan worden gecontroleerd of Schiphol de geluidsgrenzen niet overschrijdt. Schiphol mag van de nieuwe coalitie alleen binnen de bestaande milieugrenzen verder groeien.
De bewonersdelegatie van de CROS heeft met instemming kennis genomen van de afspraken die in het coalitieakkoord zijn opgenomen over de ontwikkeling van Schiphol. "Deze bieden een basis voor een meer geloofwaardig beleid vanuit de overheid met eindelijk meer aandacht voor de belangen van de omwonenden. Deze uitgangspunten dienen ook gehanteerd te worden bij de besprekingen over de toekomst van Schiphol aan de overlegtafel onder leiding van de heer J.G.M. Alders", aldus CROS.
De luchthaven wordt gehouden aan de huidige milieu- en geluidsnormen en woningen op grotere afstand van Schiphol zullen beter beschermd worden tegen geluidshinder. "Verdere ontwikkeling van de luchtvaart kan plaatsvinden door de ontwikkeling van Lelystad en andere regionale vliegvelden", zo vindt CROS. Schiphol zelf heeft al laten weten een tweede Kaagbaan aan te willen leggen.
De bewonersvertegenwoordiging in de CROS sluit in haar plan 'Groeien in kwaliteit' aan bij de visie dat Schiphol niet ongebeideld uit kan dijen. Hierin wordt uitgegaan van een groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol tot een maximum van 500.000 per jaar. Het plan 'Groeien in kwaliteit' zal aan de nieuwe ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu worden aangeboden.