Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 februari 2007

WMO-adviesraad trekt bestaansrecht in twijfel

Lisse – Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën sprak Johan van Zoest, lid van de WMO-adviesraad in. Namens deze raad was hij zeer ontstemd over de wijze waarop welhaast ieder advies weerlegd was door de ISD Bollenstreek en de gemeente Lisse. ‘De WMO-adviesraad vraagt zich ernstig af wat de zin is van haar oprichting en voorbestaan, want al onze inhoudelijke adviezen worden weer afgewezen.’

Door Joep Derksen

Van Zoest nam geen blad voor zijn mond: ‘De wijze waarop wij nu behandeld zijn werkt demotiverend en wekt bij ons twijfel over de nut van ons bestaan. Dienen wij slechts als een democratisch sausje richting de burgers van Lisse?’ Hij lichtte enkele punten toe uit de advisering van de raad, die het college naast zich neergelegd had. De 88% kostenvergoeding voor het persoonsgebonden budget (PGB) vindt de raad veel te laag. De leden zijn ook tegen het rekening houden met het aantal kinderen bij het indiceren voor de hulp bij de huishouding: ‘Kinderen vanaf vijf jaar moeten dus kunnen helpen bij de huishoudelijke taken? We keren toch niet terug naar de kinderarbeid!’ Ook keert de WMO-raad zich tegen het gemeentelijk beleid dat iedereen geacht wordt vanaf het 65ste levensjaar zo’n 4% te gaan sparen voor een mogelijke verhuizing.

Op het laatste punt werd niet ingegaan door de commissieleden, maar D66-wethouder Adri de Roon kon zich niet vinden in de toespraak: ‘De opmerkingen van de heer Van Zoest zijn heel kort door de bocht. We hebben voor de vaststelling van de PGB-vergoeding het absolute bedrag als uitgangspunt genomen. Dit kwam uit op 88% in plaats van de eerder gangbare 75%. Die 12% (het verschil tussen 100% en 88%) is niet als bedrag voor administratiekosten bedoeld. De 88% is slechts een rekenmaatregel. De huishoudelijke taken omvatten niets meer dan het eigen bed opmaken of meehelpen met de afwas. Er wordt rekening gehouden met wat het kind kan.’