Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 maart 2007

Nader onderzoek naar scheef huurdersbeleid

Lisse – De gemeente wil maatregelen nemen om alle potentiële huurders gelijk te behandelen om voor een huisvestingsvergunning in aanmerking te komen. Het college is tot de conclusie gekomen dat huurders die een woning willen huren die niet in het bezit is van Trias Woondiensten momenteel qua regels en op financieel gebied worden benadeeld. Deze problematiek wil Lisse ter discussie stellen in de commissiegroep PHO Ruimte van Holland Rijnland. Doel is om de ongelijkheid uit de wereld te helpen.

Het verdelen van de huurwoonruimte in de regio gebeurt volgens een huisvestingsverordening van Holland Rijnland en meerdere woningbouwverenigingen hebben zich aangesloten in een convenant. Onder hen valt Trias Woondiensten wel, maar twee andere organisaties die actief zijn met de verhuur van woningen (Eigen Haard en Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid) niet.

Volgens de huidige regels dient een potentiële huurder van de laatstgenoemde twee organisaties aan regels te voldoen qua financiële situatie gerelateerd aan de woninggrootte om in aanmerking te komen voor een bepaald type woning. Deze eisen worden echter niet gesteld voor exact dezelfde woning van Trias Woondiensten.

Tevens berekent de gemeente leges voor het afgeven van een vergunning aan de bedrijven wat weer wordt doorberekend aan de huurder, terwijl bij Trias deze vergunningen kosteloos kunnen worden ontvangen. Wethouder Guus Mesman (PvdA) verwoordde het namens zijn college Jan Kippers (CDA) als volgt: ‘Als je bij Trias niet hoeft te betalen, dan moet het ook niet berekend worden bij een ander’.