Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 mei 2007

Bezwaar tegen verkoop perceel Rotteveel

Lisse – Bewoners van ’t Lange Rack kaartten met succes hun ongerustheid aan over de geplande verkoop van perceel Rotteveel in Dever Zuid. De bewonersgroep is nog volop bezig met een bezwaarprocedure tegen de gemeentelijke plannen voor de ontwikkeling van een industrieterrein. Hun bezwaren vonden gehoor bij de commissieleden Ruimte & Infrastructuur op 12 april.

Door Joep Derksen

In een brief aan het college stellen de bewoners: ‘Het kan toch niet zo zijn dat met het voorbijgaan aan de bezwaren van de burgers tegen uitbreiding van Dever in zuidelijke richting deze grond nu al wordt verkocht aan een koper met interesse om Dever Zuid uit te breiden met een bedrijfsbestemming?!’

Ed Takken (D66) was het volledig met de bezwaarmakers eens: ‘Het is ongepast om vooruitlopend op een uitspraak van de gemeenteraad grond te verkopen aan de eigenaar van het naastgelegen terrein. Dit houdt namelijk in dat we als raad voor een onomkeerbaar feit komen te staan. Ik wil de verkoop van de grond aanhouden en in de raad bespreken wat we willen met de grond.’

Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) vulde aan: ‘Ik ben het ermee eens dat je als gemeente met respect naar de bewoners wacht tot er een raadsbesluit komt. Het gebaar is netter dat mensen die hun zienswijze ingediend hebben, het gevoel krijgen dat er serieus naar gekeken wordt.’ VVD-er Johan Vermeij voegde eraan toe: ‘Je krijgt de schijn tegen dat de dingen al voorgekookt zijn.’

Wethouder Guus Mesman (PvdA) sputterde nog tegen: ‘Het is niet alleen het college dat een industrieterrein wil voor het bestemmingsplan Dever Zuid: het is ook de wens van de raad.’ Takken antwoordde hierop: ‘De raad moet nog beslissen en je moet niet op voorhand al grond verkopen. De bezorgdheid van de bewoners kan ik me goed voorstellen, want voor het zelfde geld zegt de raad dat een industrieterrein niet gewenst is. Het is vreemd dat je op voorhand al een stuk grond verkoopt.’

Mesman deed een handreiking: ‘Formeel hoef ik het niet te doen, maar ik heb er geen enkele moeite mee de verkoop pas te effectueren na het besluit van de raad. Maar we willen wel de onderhandelingen door laten gaan.’