Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 juni 2007

Eis voor duidelijke meetpunten bij proef vrije sluitingstijden

LISSE – Het vuur werd burgemeester Corrie Langelaar na aan de schenen gelegd door de PvdA tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financien op woensdag 13 juni. Onderwerp van gesprek was de proef met vrije sluitingstijden van de horeca en uitgaansgelegenheden en de wijze waarop de evaluatiepunten gemeten worden.

Commissielid Mart van der Vlugt (PvdA) stelde een vraag en opende daarmee, wellicht onbedoeld, de aanval: ‘De evaluatiepunten zijn voor ons niet meetbaar genoeg geformuleerd: wanneer is deze proef geslaagd en welke normen hanteren we? We willen dat het college duidelijke meetpunten aangeeft, zoals 25% minder meldingen van overlast.’

Langelaar antwoordde: ‘In Katwijk woedde die discussie ook voorafgaand aan de invoering van de proef, maar ook daar heeft men niet gekozen om te meten, aangezien er geen echt meetbare punten zijn. Als we de mensen stimuleren om overlast te melden, kun je een hausse van aangiftes verwachten.’ Fractievoorzitter Hans Bet (PvdA) schoot uit zijn slof: ‘Als u nu van tevoren zegt dat u geen conclusies kunt trekken uit die toets, dan word ik heel boos op u!’

Langelaar schrok hier toch een beetje van: ‘Dan druk ik me wellicht verkeerd uit. De meetpunten die we volgen zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast op straat, vernielingen, vervuilingen en wildplassen. Als blijkt dat het totale plaatje aangeeft dat men een veiliger gevoel heeft en dat de situatie er beter op is geworden, kunnen we stellen dat de proef is geslaagd Dat totale plaatje willen wij niet vervuilen door alleen nu te zeggen dat er 25% minder meldingen moeten zijn, terwijl het totale plaatje van de overlast wel is verbeterd.’ De informatieavond over het invoeren van de proef met vrije sluitingstijden is op dinsdag 3 juli.

Meertaligheid voor promotie

LISSE – Commissielid Daphne van der Zwet (Nieuw Lisse) deed tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financien aan wethouder Adri de Roon (D66) een voorstel om Lisse beter te promoten bij de internationale toeristen: ‘Is er niet een mogelijkheid om aan de VVV te vragen met een promotiefolder over Lisse te komen. En dan niet alleen in het Engels, want er zijn genoeg mensen die andere talen spreken zoals Frans, Turks, Chinees en Japans.’

De Roon antwoordde: ‘We zouden het aan VVV kunnen vragen, maar dat kost ook geld.Ik wil best dit idee met de VVV nader verkennen, maar als het antwoord bevestigend is, komen we bij de raad terug met de vraag om meer geld. Met meertaligheid willen we heel terughoudend zijn, maar in het kader van het promotiebeleid willen we best de nut en noodzaak onderzoeken van zo’n meertalige folder.’

Wmo veroorzaakt problemen

LISSE – Het lijkt erop dat de problemen die voorafgaand aan de invoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) werden voorspeld, ook daadwerkelijk uitkomen. Dit bleek uit de woorden van wethouder Adri de Roon (D66) tijdens een vergadering van de commissie Maatschappij en Financien.

De Roon: Nogal wat signalen hebben mij bereikt over de indicatiestelling bij de hulp in het huishouden. Het blijkt toch zo te zijn dat herindicatie leidt tot minder uren en de beoordeling dat de zorg op een lager niveau komt te liggen. Dat blijkt aan te zwellen in Lisse en het is ook een landelijk beeld. De seniorenraad en de wmo-adviesraad hebben mij hierop aangesproken en nu die signalen beginnen aan te zwellen, vind ik het tijd wat sterker hier de aandacht voor te vragen.'
Hij vervolgt: 'Maandag 18 juni is er een algemeen bestuursvergadering van de ISD en daar zal ik pleiten voor een snel onderzoek om op korte termijn vast te stellen of deze signalen wijzen op een structureel gebeuren. Als in de praktijk blijkt dat de situatie anders uitpakt, wil ik dit repareren. We hebben voorafgaand aan de invoering van de Wmo afgesproken dat het voorzieningenniveau 2007 – 2008 gelijk zou blijven. Als in de praktijk blijkt dat het toch anders uitpakt, dan vind ik dat de afspraken met de burgers nagekomen moeten worden en we dus niet moeten wachten tot medio vorig jaar. Maar wellicht komt het ISD zelf ook met oplossingen om te repareren.’

Verplaatsing groen en aanleg ‘Schwabengitter’

LISSE – De vrijwilligers van de Stichting Dever gaan beplanting verplaatsen in verband met de aanleg van de oostelijke ontsluitingstak van de rotonde nabij Overvecht, waarvoor een strook grond nodig is van de Stichting Dever.
Ook wordt Schwabengitter neergelegd, een open verharding die na verloop van tijd volledig begroeid raakt en dus een ‘groene’ uitstraling behoudt. Dit Schwabengitter dat op een deel van het voorterrein komt te liggen, is nodig omdat een deel van de pakeeroverloopfaciliteit bij Overvecht is komen te vervallen en bezoekers ook moeten kunnen parkeren. Beide ingrepen, die in totaal 9.988 euro kosten, worden volledig gefinancierd door de gemeente Lisse.

In een convenant dat op 7 januari 2003 is afgesloten heeft het toenmalige bestuur ermee ingestemd de kosten voor het verplaatsen van de beplanting op de te ruilen strook grond voor eigen rekening te nemen. Een ambtelijk advies van 30 mei aan het college van burgemeester en wethouders legt uit: ‘Als de Stichting Dever er niet was geweest, dan lag het volledige beheer van ’t Huys Dever, een rijksmonument, bij de gemeente. Deze kosten zijn eenmalig en beperkt van omvang. Ik zou het nemen van deze kosten voor rekening van de gemeente dan ook uitleggen aan de Stichting als een positief en waarderend gebaar voor haar inzet.’ Het college kan zich vinden in dit advies, zo werd dinsdag 12 juni duidelijk.

Uitbreiding riolering bij Keukenhof

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de aanleg van een extra streng riolering op het parkeerterrein van de Keukenhof. Dit maakte wethouder Jan Kippers (CDA) bij afwezigheid van zijn collega Bas Brekelmans (VVD) op dinsdag 12 juni bekend. ‘Het is nodig dat de riolering op deze locatie wordt uitgebreid voor het veilig stallen van de woon- en slaapwagens van de kermisexploitanten.’ Het college legde een verzoek terzijde voor een verzwaring van de elektra-aansluiting op het parkeerterrein. Kippers: ‘Dan zouden er voor een bedrag van 10.000 euro extra aggregaten moeten worden aangelegd en dat is ons te duur.’

Plattegrond Lisse in 2008

LISSE – Begin 2008 verschijnt een nieuwe versie van de Citoplan plattegrond van Lisse. De oude versie verscheen in 2006, maar is toe aan een update. Wethouder Adri de Roon (D66) maakte dinsdag 12 juni bekend dat alleen feitelijk gerealiseerde projecten op de nieuwe editie zullen verschijnen. Op de plattegronden van Citoplan staan 'gebieden in ontwikkeling' aangegeven. Deze gebieden staan er niet in getekend maar de tekst zelf staat gedrukt in het betreffende gebied. De plattegronden worden gratis en huis aan huis verspreid in heel Lisse. Bovendien bestelt het gemeentehuis 600 extra plattegronden, ter waarde van 1.356 euro.

Adviesraad Wmo getraind

LISSE - Het college van burgemeester en wethouders trekt 3.000 euro uit voor scholing van leden van de Wmo-adviesraad. Dat maakte wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 12 juni bekend. 'Dit budget voor zowel 2007 als 2008 is gezien de hoge kosten van congressen en cursussen vrij klein voor een adviesraad met tien leden. De verwachting is echter, dat door het samen met andere gemeenten oraniseren van relatief goedkope in-company trainingen toch adequate scholing kan plaatsvinden.'

Openbaar met 'buren' praten

LISSE - De gemeenten Hillegom en Noordwijkerhout wilden dinsdag 19 juni een besloten werkconferentie met Lisse houden. Tijdens de vergadering van het raadspresidium, maandag 4 juni, gaven drie van de zes leden aan, dat zij niet aanwezig zullen zijn in het geval van die opzet sprake is.
Volgens een gemeentelijk woordvoerder waren dat de fractievoorzitters Ad van Zelst (Nieuw Lisse), Cees Verburg (D66) en Willem Loos (VVD). 'Van de PvdA was niemand aanwezig in het presidium, maar Paula van Elburg heeft mij later gemeld dat ook haar fractie in geval van beslotenheid niet aanwezig zal zijn.'
Het college van burgemeester en wethouders pikte deze boodschap op en bracht die over aan de stuurgroep HLN (wat staat voor Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout).

Gemeentegids uit

LISSE – De gemeentegids heeft dit jaar een opvallende blauwe kleur en valt deze week bij alle inwoners van Lisse in de brievenbus. Net als vorig jaar kunnen de inwoners ook vele uren leesgenot besteden aan het burgerjaarverslag dat in de gemeentegids geïntegreerd is. Later dit jaar zal de gemeente een onderzoek doen om te kijken hoe de gemeentegids gewaardeerd wordt en hoeveel inwoners het burgerjaarverslag daadwerkelijk lezen.

Buurtcoördinator op wensenlijst huurders

LISSE – Zelden kreeg een inspreker in de commissie Maatschappij en Financiën zoveel steun van de politici als Yvonne Baas van de Huurdersbelangenvereniging. Met haar pleidooi voor samenwerking tussen huurdersorganisaties, woningcorporaties en uitvoerend ambtenaren vond ze raadsbrede steun. ‘Ons netwerk bestaat uit 10 bewonerscommissies. We willen een buurtcoördinator met voldoende mandaat om mee te kunnen samenwerken.’

Fractievoorzitter Hans Bet (PvdA) zei enthousiast: ‘U komt als geroepen! Er was onduidelijkheid of zo’n coördinator nodig was, maar u bent een vrouw van de praktijk en het is hopelijk de andere raadsleden nu ook duidelijk.’ Commissielid Marianne Entrop (VVD) was overtuigd van de noodzaak van een aanspreekpunt binnen de gemeente, maar was ‘nog niet overtuigd om hier een extra persoon voor aan te nemen’.

Wethouder Jan Kippers (CDA) was zeer positief: ‘Yvonne heeft een belangrijk punt gemaakt. Ik wil nog het volgende hierover zeggen: In een vorige vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën heb ik de opmerking gemaakt dat buurtcomités uit de jaren zeventig zijn. Terecht heb ik daar kritiek op gehad en die uitspraak wil ik rechtzetten. Ik ben blij dat er zoveel enthousiaste huurdersverenigingen zijn en ik wil graag met u samenwerken. Yvonne, als jij de behandeling verder op je wilt nemen, dan graag!’

‘Een belangrijk democratisch grondrecht is nu geschonden’

Politiek vuurwerk over Achterweg-Zuid 56

LISSE – Een agendapunt dat naar ieders verwachting als hamerstuk behandeld zou worden in de gemeenteraadsvergadering, zorgde in de commissie Ruimte en Infrastructuur onverwachts voor politiek vuurwerk dat nog altijd niet is gedoofd. D66 had schriftelijke vragen gesteld over schuren aan de Achterweg Zuid nummer 56, die wat wethouder Guus Mesman (PvdA) betreft geheel afgebroken en weer herbouwd mocht worden, aangezien die herbouw volledig binnen de grenzen valt van het pand dat in het buitengebied gelegen is.

Commissielid Levien de Braal (D66) vroeg zich een dat eerder in de commissie Maatschappij en Financien al af: ‘Kunnen de zijvleugels niet bespaard blijven en waarom is deze aanvraag niet voorgelegd aan de monumentencommissie? Het pand is van begin 17de eeuw, dus de verwachting is dat er heel wat waardevols onder zal zitten.’ Hem werd verteld dat het antwoord hierop de volgende dag gegeven zou worden in de commissie Ruimte en Infrastructuur.

Tot verrassing van veel politici kondigde voorzitter Frans Vroomans aan dat de discussie over het pand Achterweg Zuid 56 achter gesloten deuren zou plaatsvinden: ‘Bij de behandeling van het punt komt een aantal aspecten aan de orde die van zodanige aard zijn dat we ze niet in de openbaarheid kunnen brengen. Geen van de partijen maakte hier bezwaar tegen, al stelde commissielid Ed Takken (D66) wel de vraag of in ieder geval een deel van de bespreking openbaar kan zijn. Vroomans stond dit niet toe.

Onbegrijpelijk
Na afloop van de besloten bijeenkomst was fractievoorzitter Cees Verburg (D66) zeer ontstemd over deze actie en liet dit ook duidelijk blijken: ‘Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk. De fractie van D66 Lisse is van mening dat de voorzitter van de commissie Ruimte & Infrastructuur (R&I) onjuist heeft gehandeld om de woordvoerder van zijn fractie tijdens de vergadering van betreffende commissie op donderdag 14 juni niet in de gelegenheid te stellen inhoudelijke vragen te stellen naar aanleiding van een geagendeerd (openbaar) raadsvoorstel. De fractie vindt dat met deze handelwijze een belangrijk democratisch grondrecht van de raad is geschonden. D66 vindt de handelwijze van zowel het college als de voorzitter onjuist en vooral ondemocratisch. Beslotenheid van vergaderen mag alleen gelden als de economische belangen van de gemeente of de belangen van personen in het geding zijn. Dat was hier geenszins aan de orde.’ Verburg confronteert tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 juni wethouder Mesman met de ontwikkelingen.

Nieuwe brug bij Huys Dever

LISSE – De Stichting Dever heeft vergaande plannen om een nieuwe brug aan te leggen bij ’t Huys Dever. Deze brug wordt zoveel mogelijk gebouwd in dezelfde stijl als de 16de eeuwse brug die er ooit lag. De Stichting is al hard op weg om de benodigde financiële middelen bij elkaar te garen. In totaal is 40.000 euro nodig om de brug te bewerkstelligen en een bedrag van 4.000 euro is ingezameld. Sponsors, klein en groot, kunnen zich melden bij Stichting Dever.

‘Het is niet reëel alle scholen langs één meetlat te leggen’

Rembrandt-directeur spreekt over onderwijsinspectie


LISSE – Onlangs kwam naar buiten dat de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs op scholen steeds vaker indirect controleert. Scholen die minder goed presteren worden intensiever onder de loep gelegd, dan scholen die goed presteren. Directeur Menno Maas van de Christelijke Basisschool Rembrandt (244 leerlingen) reageert op dit nieuws en andere ontwikkelingen in het onderwijsveld.

‘Mijn visie is dat de scholen zelf goed genoeg in staat zijn om de kwaliteit van hun onderwijs in de gaten te houden. Daarbij is belangrijk dat de inspectie zo af en toe even meekijkt over de schouder. Je hebt het namelijk wel over belastinggelden. De Inspectie gaat meer letten op scholen die onder de maat presteren en scholen die normaal presteren worden meer met rust gelaten. Dat vind ik een goede zaak, want de Inspectie levert veel papierwerk op waar je niet op zit te wachten.’

Inspectierapport

Op de vraag welke scholen met dit nieuwe beleid met name in aanraking komen antwoordt Maas: ‘Scholen die het Nieuwe Leren promoten, zoals de Iederwijsscholen: die presteren onder de vastgestelde norm. Hun onderwijsvisie is zo anders, dat het niet past binnen het inspectierapport. Ook voor scholen die ander onderwijs aanbieden is dat een probleem, want het Inspectierapport is helemaal niet flexibel. Alle scholen worden langs een en dezelfde meetlat gelegd en dat is niet reëel. Je kunt namelijk ook je eindpunt bereiken via route a of route b. Er moet ook bekeken worden waar de school staat, wat de samenstelling is van de leerlingen en wat hun achtergrond is.’

Is het nog leuk om directeur van een school te zijn? De eerste reactie van Maas is: ‘Ja hoor!’ Hij vervolgt: ‘Maar heel veel mensen hebben het gehad met de werkdruk vanuit het Ministerie van Onderwijs en de inspectie, terwijl het geldbudget steeds minder wordt. We zijn als school volop bezig om de manier van onderwijs geven steeds leuker en spannender te maken. Zo maken we gebruik van nieuwe media zoals digitale schoolborden. Maar we krijgen te maken met de problematiek van de leerlingenzorg. We worden verplicht allerlei soorten leerlingen met leerproblemen op te nemen en het is moeilijk om in een groep van 30 of meer kinderen goed onderwijs te geven waarbij je ook moet letten op leerstoornissen. Dat ‘matched’ niet binnen een groep en daar zullen geheid veel problemen over ontstaan.’


Hij besluit: ‘Wat betreft de uitgaven voor basisonderwijs lopen we redelijk achter in vergelijking met andere Europese landen. In Nederland is de standaard grootte van een klas rond de 30 kinderen en dat wordt steeds groter in verband met teruglopende budgetten. Onze school gaat op in een stichting met tien andere scholen en daardoor komen er allemaal nieuwe medewerkers die betaald moeten worden uit diezelfde pot. De overheadkosten zoals de kosten voor licentie, beveiliging, schoonmaak en energiekosten zijn zo enorm dat daar gigantische gelden naar toe gaan en dat gaat ten koste van het onderwijs.’

Alcohol jeugd onderzoeksonderwerp

LISSE – De invoering van de proef voor vrijere sluitingstijden leidde tot een vraag van commissielid Joke Vermeulen (CDA). Zij kaartte tijdens de commissie Maatschappij en Financien het probleem van het indrinken aan. Burgemeester Corrie Langelaar antwoordde: ‘We hebben ontdekt dat hierover heel weinig informatie aanwezig is. Daarom gaan we met een bureau een projectje opzetten zodat we een verandering in het gebruik van alcohol kunnen meten en de manier waarop dat plaatsvindt. Het betreft hier een meting over het alcoholgebruik van jongeren voorafgaand aan de proef en na afsluiting van de proef. Gemeten wordt of er meer gedronken wordt bij langere openingstijden.’

Bluspakken krimpen

LISSE – De in 2006 aangeschafte en fonkelnieuwe bluskleding van de brandweer kromp zodanig in de was dat de 35 bluspakken niet meer geschikt waren voor gebruik.
Onderzoek van TNO wees uit dat de oorzaak van het probleem ligt in een productiefout bij het spinnen en weven van de pakken. De leverancier van de bluspakken, Smit en van Rijsbergen, is bereid de bluskleding kosteloos te vervangen. De gemeente Lisse gaat echter voor een verbeterde versie van de bluspakken en legt ruim 3.000 euro neer om de extra kosten te overbruggen.
Wethouder Adri de Roon (D66) legt uit: ‘De brandweer kreeg de bluspakken in het midden van 2006 en na de eerste was in december werd een overdadige krimp geconstateerd. We kiezen voor de nieuwe versie van de bluspakken vanwege de duimlussen, een noodritssluiting en knie- en elleboogbeschermers die hierop zitten.’ De oude bluskleding was, net als de nieuwe, wel brandwerend.

Klimaatbeheersplan kampt met vertraging

LISSE – Het klimaatbeheersplan dat door het college enige tijd geleden is aangekondigd, loopt vertraging op. Dit bleek bij de beantwoording van een vraag die commissielid Marianne Bergman (CDA) had gesteld tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op 14 juni. Wethouder Bas Brekelmans (VVD): ‘Degene die het klimaatbeheersplan zou gaan opstellen heeft ontslag genomen. De vervanger van die persoon heeft ook aangegeven ontslag te nemen. We zijn bezig om op basis van het inhuren van mensen zo snel mogelijk actie te ondernemen om het klimaatbeheersplan uit te werken.’

Alternatief plan voor gemeentelijke diensten

LISSE – Wethouder Jan Kippers (CDA) laat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een interne verzelfstandiging van openbare werken, die in samenwerking met de gemeente Hillegom zou moeten plaatsvinden. Deze verrassende mededeling deed Kippers in de vergadering van de commissie Maatschappij en Financien van woensdag 13 juni.

Na alle rumoer rond de plannen om de ‘groene en grijze afdelingen’ af te stoten, een negatief advies van de ondernemingsraad en twijfel van politici over de juistheid van de ideeen, kwam deze stap voor ingewijden niet als een volslagen verrassing. Kippers: ‘We moeten de ratio scheiden van de emoties en ons besluit baseren op feitelijke gegevens. Het onderzoek gaat uit van de inrichting van een gemeentelijke afdeling ten behoeve van het beheerbeleid en de regievoering in de openbare ruimte. We gaan samen met Hillegom een zelfstandige dienst voor vuilinzameling en het groenonderhoud gezamenlijk optuigen en bij de uitwerking betrekken we ook de inbreng van de MareGroep. Eind dit jaar besluiten we pas definitief over het al dan niet afstoten van de vuilinzameling en het groenbeheer. Met de gegevens van dit onderzoek kan dan in ieder geval een goed overwogen besluit genomen worden.’

Meer ‘bikers’ van politie

LISSE – Commissielid Levien de Braal (D66) vroeg tijdens de commissie Maatschappij en Financien van 13 juni: ‘Uit de pers heb ik vernomen dat er 200 politiebikers zijn in deze regio. Hoeveel hiervan kunnen er in Lisse worden ingezet?’ Burgemeester Corrie Langelaar hielp hem uit de droom: ‘Die bikers zijn al bestaande politieagenten die een fietsopleiding krijgen, waarbij ze leren om op een heel adequate manier met de fiets om te gaan. In Lisse hebben we op dit moment vijf bikers die kunnen worden ingezet bij hangplekken en uitgaansoverlast. Maar meer mensen worden opgeleid.’

Klachtenmail aan college

LISSE – Kees Horsman heeft een schriftelijke klacht ingediend over de handelwijze van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) aangaande een procedure rond de besluitvorming over de uitbreiding van het bedrijventerrein Dever en het vrachtwagenparkeerterrein.

In een mail aan de raadsleden schrijft Horsman: ‘Wethouder Mesman heeft een mail laten uitzenden over dit onderwerp op donderdag 14 juni, drie uur voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte en Infrastructuur. Deze mail bereikte zowel de raadsleden als de pers, maar niet de direct belanghebbenden, de omwonenden die bezwaar hebben gemaakt. Kennelijk heeft B&W wat minder boodschap aan de belanghebbenden.’

Burgemeester wil droge horeca eerder sluiten

LISSE – Burgemeester Corrie Langelaar is voorstander van het vervroegd sluiten van de droge horeca. Wat haar betreft mogen zaken als restaurants en shoarmazaken ook de deuren sluiten om 01:00 uur ’s nachts, tegelijk met de natte horeca. Dit maakte Langelaar bekend naar aanleiding van vragen van fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) in de commissie Maatschappij en Financien.

Nieuwenhuis deed de voorzet: ‘We zijn principieel tegen verruiming van de openingstijden en ik betwijfel het succes van deze proef die een jaar gaat duren. Op dit moment sluit de droge horeca om half twee ’s ochtends en ik pleit voor een helder beleid, zodat zowel de droge als de natte horeca om een uur ’s nachts de deur dicht doen.’

Langelaar antwoordde: ‘Na intensief overleg in de werkgroep waar politie en horeca bijeen zitten, zijn we tot de slotsom gekomen dat we helderheid willen hebben. Wanneer om 1 uur de zaken dichtgaan, moet je ook allemaal stoppen met het binnenlaten van mensen. Dat schept duidelijkheid en in dat kader kunnen wij er als college mee leven dat een vervroegde sluitingstijd van 1 uur wordt ingesteld voor de droge horeca.’

Nieuw plan voor 123 woningen in discussiegebied Dever-Zuid

‘Het vrachtwagenparkeerterrein is niet noodzakelijk’

LISSE – De leden van de commissie Ruimte en Infrastructuur werden door twee insprekers verrast met cadeautjes. Mevrouw Rotteveel, eigenaar van een huis dat in Dever-Zuid dicht bij de locatie staat waar het college het vrachtwagenparkeerterrein wil plaatsen, deelde oordopjes uit: ‘U heeft aangegeven dat u naar kiezers wilde luisteren. Doe dit oordopje in uw slechte oor, dan kan hetgeen we tegen u zeggen niet het ene oor in en het andere oor uit.’
Ze maakte vervolgens haar standpunt duidelijk over het vrachtwagenparkeerterrein en de geplande uitbreiding van het industrieterrein: ‘Bedrijven kunnen ook gebouwd worden bij Onderwater, Tukker, tegenover restaurant de Engel of op het industrieterrein CMB. Het vrachtwagenparkeerterrein is niet noodzakelijk en zorgt voor heel veel overlast.’

Woningnood
Ook Kees Horsman, bewoner van ’t Lange Rack, had een presentje meegenomen. Naast de gevulde koeken toonde hij de commissieleden een compleet nieuw plan om niet minder dan 123 woningen te bouwen op het gebied Dever-Zuid. Hij legde uit: ‘Waar een wil is, is een weg. Op dit plan staan 123 woningen: dat is nog even de moeite waard, want dat aantal is meer dan eenderde gedeelte van Geestwater. In elk programma van de partijen staat dat ze de woningnood willen oplossen en hier is een plan met 30% sociale woningbouw, een ontsluiting van de 2e Poellaan en ‘t Lange Rack, geen geluidswal, maar een geluidsscherm. En als u het wilt, kunnen we ook nog een zonnepaneel op een geluidsscherm zetten.’

Wethouder Guus Mesman maakte op donderdag 7 juni bekend dat woningbouw niet mogelijk was op dit gebied in verband met de 20 ke contour, een technische naam voor de regel dat er geen nieuwe woningen mogen komen in gebieden waar vliegtuigen overheen vliegen. Horsman ontkende dat dit klopte: ‘Daar heb ik met de provincie over gesproken en dit gebied valt gewoon binnen de contouren.’

Tot verrassing van de commissieleden moest Mesman erkennen dat Horsman gelijk had: ‘Vorige week was er wat onduidelijkheid over, maar dit gebied valt waarschijnlijk binnen de 20 ke contouren en dan mag je er volgens de normen op bouwen.’ Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) was niet gelukkig met deze opmerking: ‘Dat is afwijkend van wat we vorige week gehoord hebben en dat vind ik niet zo leuk eigenlijk.’

Mesman: ‘Er is door de heer Horsman een alternatief neergelegd. Als wij het zo bekijken denk ik niet dat het heel erg mogelijk is. Hij heeft al een geluidsscherm aangelegd. Mensen op de derde verdieping naast geluidsscherm zullen we ook vrij van geluidshinder willen wonen. Ik kan me voorstellen dat u zo’n geluidsscherm niet zou willen hebben want dat kan wel tien meter hoog worden. U wilt zo’n geluidsscherm niet hebben rondom een wijk in Lisse.’

De discussie wordt voortgezet in de gemeenteraadsvergadering van 21 juni, maar door de complexiteit lijkt het voor sommige leden moeilijk om mee te kunnen praten. Ook Jos Assendelft (Nieuw Lisse) verzuchtte: ‘Het is mij helemaal niet helder!’

‘Geen negatieve gevolgen bij wijziging vliegroutes’

LISSE - Wethouder Bas Brekelmans informeerde de politieke partijen vorige week over de uitkomsten van het onderzoek van het verleggen van een uitvliegroute van Schiphol door het bureau TO70. Het verzoek voor de wijziging van de uitvliegroute kwam van de gemeente Noordwijkerhout en Brekelmans wilde duidelijkheid hebben of het belang van de Lissese bevolking hiermee niet in het gedrang kwam.

De uitkomsten van het rapport laten zien dat het voorstel voor de routewijziging geen invloed heeft op de geluidbelasting en hinder in Lisse. ‘Deze blijven ongeveer gelijk’. Ook de mogelijkheden voor nieuwbouwplannen in Lisse, inclusief het nieuwbouwplan Geestwater-West wordt niet negatief beïnvloedt, aldus de wethouder.

Drie geluidsmeetpunten voor vliegtuiglawaai

LISSE – De gemeente plaatst drie Geluidsnet-meetpunten binnen haar grenzen om het vliegtuiglawaai te meten. Dit besluit is onderdeel van de afspraken die Lisse met de omliggende gemeenten heeft gemaakt om de geluidhinder ten gevolge van het vliegverkeer rond Schiphol te meten. Deze meetpunten blijven gedurende drie jaar op de locaties staan.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) geeft een nadere toelichting: ‘Lisse en andere gemeenten in Holland Rijnland ondervinden de geluidhinder al jaren. Burgers vinden dat hun klachten onvoldoende serieus worden genomen door de luchtvaartsector en de rijksoverheid. Vanuit het bestuurlijk vooroverleg CROS is de wens gekomen om het netwerk van geluidsmeetpunten in de regio uit te breiden.’

Hij vervolgt: ‘Dit is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Het is nog niet bekend waar de drie meetpunten worden geplaatst, maar het worden hoogstwaarschijnlijk gemeentelijke gebouwen. De meetpunten worden eind 2007 geplaatst. In totaal gaat het om 40 meetpunten in de volgende negen gemeenten: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen. Er zijn al meetpunten in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.’

JOP toch nog opgeknapt

LISSE – Wethouder Adri de Roon (D66) kon goed nieuws melden aan de leden van de commissie Maatschappij en Financien: ‘We zijn als college positief over het voorstel van een groep jongeren over het JOP. De kosten voor opknappen van het JOP vallen mee en bedragen 4.900 euro. Dus het valt binnen de bevoegdheid van het recht van besluit van het college. Hierdoor wordt geen verdere vertraging opgelopen door de besluitvorming die voor grotere bedragen nodig is. We gaan slechts het noodzakelijke opknappen, zoals het repareren van de gaten waardoorheen het lekt.


We gaan het hoogstnoodzakelijk doen, met inbegrip van zelfwerkzaamheid van de jongelui. Deze week gaat er een brief uit naar de direct omwonenden en ze worden uitgenodigd voor een informatieavond begin juli, want we hebben wat signalen gekregen dat omwonenden zich zorgen maken. Overigens kan het best zijn dat we al begonnen zijn met opknappen voordat dit overleg plaatsvindt.’

Stabalie niet goedgekeurd

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders heeft negatief gereageerd op het verzoek voor een aparte stabalie naast zitbalies in de gemeentewinkel.

Wethouder Adri de Roon (D66): ‘Een stabalie zou in het eindconcept van de gemeentewinkel heel lelijk staan. We hebben namelijk alleen zit-zit balies omdat die voor alle vormen van gemeentelijke dienstverlening ingezet kunnen worden.’


Het Lokaal Loket Lisse (LLL) verhuist eind december van de Kanaalstraat naar het gemeentehuis, waar het geïntegreerd wordt in de gemeentewinkel. Daar kan LLL gebruik maken van de drie spreekkamers, die een onderdeel vormen van de gemeentewinkel. Participanten aan LLL zijn onder meer Trias, de Intergemeentelijke Sociale Dienst, de organisatie MEE en aanbieders van hulp bij huishouding zoals Valent RDB, Rustoord en Marienstaete). Zij hadden een verzoek ingediend voor een aparte sta- en zitbalie, maar het college heeft hier negatief op gereageerd.

23 juni 2007

Aanschaf tankautospuit

LISSE – De gemeente schaft voor een bedrag van 226.947 een nieuwe tankautospuit aan voor de brandweer. Deze auto dient ter vervanging van het huidige voertuig, dat 15 jaar oud is. ‘Het voertuig voldoet niet meer aan de technische- en veiligheidseisen die heden ten dage hieraan gesteld worden’, zo maakte het college dinsdag 12 juni bekend.

Hoger tarief sportplekken

LISSE – De tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties door sportverenigingen en sportinstellingen worden verhoogd met 2%. Dit maakte wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 12 juni bekend. De tarievenaanpassing is een jaar geldig en gaat in op 1 juli.

Financiële meevaller dankzij ISD

Door Joep Derksen

LISSE – De gemeente Noordwijk treedt toe tot de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD Bollenstreek) en dat betekent een jaarlijkse financiële meevaller van 130.000 euro voor Lisse. ‘Deze meevaller wordt veroorzaakt doordat de apparaatskosten van de ISD door meer schouders (gemeenten) wordt verdeeld’, zo maakte wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 13 juni bekend. De gemeenteraden van de ISD-gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen moeten nog hun goedkeuring geven aan de Noordwijkse toetreding.

Dit geld komt overigens niet terug bij de Lissenaren zelf. Niet direct althans, aldus De Roon: ‘Een deel van het voordeel wordt opgesoupeerd door hogere kosten en intensivering van de activiteiten. We willen de ISD namelijk meer taken laten uitvoeren.’ De wethouder kon niet concreet zeggen wat deze taken zijn omdat de gemeenteraad hier een oordeel over moet geven, maar wilde wel een tipje van de sluier oplichten. ‘Een deel van het geld kan gebruikt worden voor de uitvoeringskosten om de bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie te verhogen. Ook kan het bekostigen van de intensivering van de schuldhulpverlening een alternatief zijn, waarbij het credo is: meer hulp en minder schuld.’

Het verzorgingsgebied van de ISD Bollenstreek beslaat met de toetreding van Noordwijk op 1 januari 2008 uit 120.000 inwoners. Kunnen we in het kader van ‘grotere organisatie, dus meer daadkracht’ op termijn ook een toetreding verwachten van andere gemeenten zoals Leiden of Oegstgeest? Dat zit er niet in, zo legde De Roon uit. ‘Natuurlijk is niets uit te sluiten, maar we zijn vanaf volgend jaar net zo sterk als een sociale dienst van een gemeente met meer dan 100.000 inwoners. Het rendement neemt af bij een toename.’

Discussie kostendekkendheid gemeentelijke accommodaties

LISSE - Wethouder Bas Brekelmans (VVD) gooide op vrijdag 8 juni een balletje op bij de gemeenteraadsleden over de kostendekkendheid van de gemeentelijke accommodaties.

Hij schreef in een email: ‘Het college wil het uitgangspunt huurvergoeding voor gemeentelijke (sport)accommodaties in de Kadernota 2008 (nogmaals) aan u voorleggen. Op dit moment zijn de belangrijkste uitgangspunten: blijvend streven naar administratieve vereenvoudiging en voorkomen van het rondpompen van gelden. Daarnaast zal van de gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties een redelijke huursom worden verlangd, waarbij jaarlijkse verhoging van de sporttarieven van toepassing blijven.’

Brekelmans vervolgt in zijn schrijven: ‘Om de administratieve vereenvoudiging te behouden moeten we weten wat de werkelijke kosten zijn van beheer en onderhoud van de accommodaties. Bovendien moet een discussie worden gevoerd over wie de hogere huur betalen. De leden van een club, waardoor minder draagkrachtige leden hun lidmaatschap zullen opzeggen? Of gaat de gemeente subsidie geven?’ Brekelmans kaartte tegelijk ook zijn ‘hoofdpijndossier’ aan: ‘Ook uw uitgangspunt met betrekking tot de kostendekkende legestarieven hebben intussen (alweer) tot (nood)maatregelen geleid. De discussie over het integraal accommodatiebeleid vindt plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 september.

Roefeldag laat kinderen kennis maken met het echte werk

NOORDWIJK – Een unieke gelegenheid om een kijkje te nemen bij verschillende bedrijven werd met Roefeldag geboden aan de Noordwijkse kinderen. Vijftien jongeren in de leeftijd tussen 8 en 12 jaar maakten er gebruik van. De kids bezochten de McDonalds, Hema, brandweer, het gemeentehuis en Hoek’s Vis. Roefeldag werd woensdag 13 juni georganiseerd door Jeugd en Jongerenwerk Noordwijk, samen met drie studenten van het ROC Leiden.

Roefelen betekent snuffelen en voor de eerste keer krijgen Noordwijkse kinderen een rondleiding in de verschillende bedrijven. Eigenaar Frans Hoek en bedrijfsleider/ketelbinkie Leo Langer van Hoek’s Vis leggen de kinderen graag uit wat hun vak inhoudt. ‘Door het overbrengen van onze kennis, hopen we meer kinderen te informeren dat er ook andere dingen te eten zijn dan varken en koe. Wellicht wordt een van hen ook gegrepen door het vak zelf, zodat ze later in de zaak kunnen helpen.’

Jennifer (10), Kelly (8) en Theresa (11) komen met begeleider Reinout Breur de zaak binnenlopen. Een beetje stilletjes, want spannend is het wel natuurlijk. Langer informeert hen over de verschillende soorten vis en laat hen allerlei exemplaren zien, zoals de Rode Poon, de platvis en de Dorade Royal. ‘Dat is een vis met een kroontje op zijn hoofd.’ Als klap op de vuurpijl mogen de drie jongedames een stukje haring proeven. Alledrie vonden het heerlijk, zelfs Theresa die nog nooit een haring had gegeten.

Hebben de meisjes wat geleerd van dit bezoek? Jennifer: ‘Heel veel zelfs. We zagen hoe je een vis moet schoonmaken en weten nu dat er veel verschillende soorten vis zijn.’

Tweehonderd lopers weerstaan barre weersomstandigheden

Start Tigerbalm strandloop

NOORDWIJK – Het waren de echte diehards die donderdagavond deelnamen aan de eerste van tien afleveringen van de Tigerbalm strandloop. ’s Middags had het nog geonweerd en de regen viel ook ’s avonds bij de start van de strandloop gestaag naar beneden. Toch waren er meer dan 200 mensen, jong en oud, die de grillen van de weergoden weerstonden en zich door het zand, water en regen worstelden om de eindstreep te halen.

Sander van Grinsven is pr-man van de strandloop. Staand onder een tentje vertelt hij: ‘Het waait niet en er is geen onweer, dus dat scheelt alweer. De deelnemers kunnen rennen over drie afstanden: 8 km, 4 km en 2 km, maar de laatste afstand is alleen voor kinderen onder de 12 jaar. Deelnemers kunnen tien keer meelopen en gaan voor het algemeen klassement, maar ze kunnen ook 1 keertje participeren. We hebben de buienradar in de gaten gehouden en zolang het niet onweert, gaat de strandloop gewoon door. Mocht het gaan bliksemen, dan roept de reddingsbrigade de deelnemers met een megafoon op om de dichtstbijzijnde strandtent te bezoeken.’ Een strandloop moet overigens niet onderschat worden, zo laat Van Grinsven weten: ‘Acht kilometer strand is moeilijker dan 10 km hardlopen op straat.’

Even verderop staat Ruud Zonneveld strekoefeningen te doen: ‘Mijn doel is om de wisselbeker mee naar huis te nemen.’ Mark (9), Bart (10) en Luuk (6) hebben deze ambitie nog niet: ‘We hebben nog niet eerder op het strand hardgelopen, maar het is een goede manier om onze conditie op peil te houden.’Ook Merel van der Bent (13) vond het wel leuk deel te nemen. ‘Ik ga voor de vier kilometer, want ik mocht de twee kilometerrace niet lopen vanwege mijn leeftijd.’

De moeder van Syb (7) zorgt ervoor dat haar zoon goed warm aan de race begint. ‘Vorig jaar deed hij mee aan een aantal strandlopen, maar hij had zich niet voor het algemeen klassement ingeschreven en kreeg daardoor geen T-shirt. Daar heeft hij het hele jaar van gebaald, dus dit jaar wil hij het T-shirt absoluut mee naar huis nemen.’

Wethouder Leendert de Lange (VVD) is ook deelnemer: ‘Ik loop zoveel mogelijk, want dat is echt mijn ding. Zo heb ik vorige week ook deelgenomen aan de halve marathon van Leiden. Met hardlopen kan ik lekker mijn hoofd leegmaken en hier aan het strand doe je dat in een prachtige omgeving. In een latere editie zal ik ook mijn collega’s meenemen, zodat ze deze ervaring kunnen meebeleven.’

Plannen

TEYLINGEN - Welke concrete plannen heeft de wethouder? ‘We willen Koudenhoorn verder ontwikkelen en kijken naar het opzetten van fiets- en wandelroutes. Ook volgen we een idee van het burgerpanel voor een uitkijktoren. Met het verlengen van de Menneweg creëren we een uitkijkpunt op de Kaag op de hoek van de Kagerplassen en de Ringsloot. De vuilnisbelt die hier vlakbij ligt, wordt wat netter neergelegd ten faveure van de dagtoerist, die zijn eigen picknickmandje kan meenemen.’

Onverdroten gaat de wethouder verder: ‘We willen initiatieven ondersteunen om nieuwe evenementen naar Teylingen te halen, zoals beurzen en uitstallingen. We breiden het aantal aanlegplaatsen uit en geven een betere profilering aan het kasteel van Teijlingen. Daarnaast verbeteren we de vaarroutes door het weghalen van blokkades, vervangen van duikers en het aanpassen van bruggen die te laag over het water hangen of niet omhoog gaan.’

‘Minder Acropolis, meer piramide’

TEYLINGEN - Homan verduidelijkt in welke context hij de ruïne van Teijlingen op toeristisch gebied wil zien: ‘We moeten het wat meer accenten van een kasteel geven, zodat het ook meer op vroeger lijkt. In de ommuring zat vroeger een houten uitbouw van de kantelen en bovendien was er een kasteeltuin. Ik zou zeggen, maak daar een leuk wandelpad en zet er de vormen van de kantelen neer, waar je overheen kunt lopen. Dan lijkt het kasteel wat minder op de Acropolis en meer op de piramiden van Egypte.’

Oplossing wethouder voor financiële plaatje

TEYLINGEN – Wie gaat de investering van een half miljoen euro betalen? Ook daar heeft wethouder Bert Homan (VVD) wel een oplossing voor. ‘Het moet niet alleen van de inwoners zelf komen of alleen van de ondernemers. Bekijk het in het juiste perspectief: 350.000 euro per jaar is een tientje per inwoner. We hebben als gemeente momenteel de laagste lasten in de regio, maar ik wil in de komende anderhalf jaar samen met de ondernemers plannen ontwikkelen voor een ondernemersfonds. Met het opzetten van een ‘Business Improvement District’ (BID) kunnen we de problematiek van de ‘free riders’ tegengaan.’

‘De overheid moet de ruimte krijgen om meer belasting te heffen, onder meer door het verhogen van de OZB. Ook zie ik de Vaartax wel zitten, want voor het gemiddelde schip dat aan de Kagerplassen ligt, durf ik best te stellen dat een vaarbelasting tot 100 euro rustig kan worden ingevoerd: de eigenaren van die boten kunnen dat best wel betalen.'

Promotie

TEYLINGEN – De gemeente wil haar toeristische promotie veel meer in eigen hand houden en dit gaat voor een deel ten koste van de activiteiten van de VVV Holland Rijnland. Wethouder Homan legt uit: ‘Teylingen is een merk en met een professionaliseringsslag willen we dit merk goed neerzetten in de markt. De VVV liet de promotie van Teylingen meer afhangen van individuele initiatieven, maar wij willen dit beleid centraliseren. Samen met onder meer Stichting Promotie Sassenheim, de VVV, horecaondernemers en de Teylingen Ondernemers Vereniging gaan we Teylingen promoten. Niet alleen op het gebied van recreatie, maar ook voor de vestiging van bedrijven of als locatie om te wonen.’

Teylingen moet ook zichtbaarder worden in de bladen, zo vindt Homan: ‘Een betere profilering in bladen als ‘Leven’, ‘Business Management’ en ‘ANWB-Kampioen’, maar ook het opzetten van diverse websites over bijvoorbeeld de Kagerplassen moet een breder publiek informeren over onze plaats. Ook gaan we deelnemen aan beurzen, zoals de Hiswa en de Vakantiebeurs.’

Om dit alles te stroomlijnen, wordt een recreatieplatform opgericht: een plek waar iedereen bij elkaar komt om de activiteiten op elkaar af te stemmen en, waar mogelijk, zaken te combineren. Homan noemt een concreet voorbeeld van de vernieuwde stappen op het toeristische vlak: ‘In de week voor de Kagerplassen wordt vanaf dit jaar de Albert Heijn sloepenrace gehouden waarbij gestreden wordt om de Teylinger cup.’

Toch blijft de VVV een rol spelen in Teylingenland. ‘De VVV Warmond blijft 100% zeker bestaan en we willen dit instituut versterken. We willen meer fysieke informatiepunten hebben waar veel toeristen komen, bijvoorbeeld op het moment dat Panorama Tulipland bij het kasteel Teijlingen geplaatst is. Zo’n informatiepunt moet dan ook op zondag open zijn: juist dan komen er veel toeristen.’

Zes Teylinger Troeven moeten gemeente op toeristenkaart zetten

Wethouder Bert Homan licht recreatievisie toe

VOORHOUT – Het jasje van wethouder Bert Homan ging er tijdens de persconferentie voor uit, want de nieuwe recreatievisie met haar Zes Troeven zal in de komende tijd een hoop stof doen opwaaien. De wethouder wil Teylingen promoten als: ‘Teylingen, buiten in de randstad’ en ‘Cultureel hart aan de Kaag’.

De recreatievisie heeft een aantal kernwoorden als uitgangspunt: Cultuur, Kagerplassen en het Landschap. Vol enthousiasme legt Homan uit over de Zes Troeven van Teylingen: de Kagerplassen, het Bollencomplex, Panorama Tulipland, het bruisende cultureel leven in de kernen, de gunstige ligging in de randstad tussen kust en Kaag en de Ruïne van Teijlingen. Deze laatste wordt in de recreatievisie echter consequent de Ruïne van Teylingen genoemd.

Homan vertelt: ‘Warmond is een kern bij uitstek waar de galeries zich kunnen ontwikkelen, als wij als gemeente bereid zijn om hieraan bij te dragen. We kunnen Warmond als kunstdorp, met bijvoorbeeld een beeldentuin, promoten. Daarnaast willen we Panorama Tulipland combineren met het Kasteel van Teijlingen, waar de bekende Jacoba van Beieren jarenlang heeft gewoond.’

‘Dit oudste watersportgebied van Nederland ligt voor het overgrote deel in Teylingen en we willen het op toeristisch gebied stimuleren. Zo moeten er meer passantenplaatsen komen die eenvoudig bereikbaar zijn. Het aantal ligplaatsen in de jachthavens wordt dan met 800 uitgebreid naar 4900’, aldus de wethouder.

In alle dorpskernen moeten meer terrassen komen; de horecavoorziening in Voorhout mag wat de wethouder betreft mogen worden uitgebreid. Ook het centrum van Sassenheim krijgt een ‘permanenter karakter met veel meer nadruk op het horecaplein, waarbij het terras dat er nu in de zomer is meer geprofileerd wordt.’

De wethouder wil zo snel mogelijk aan de slag met het uitvoeren van de recreatievisie en heeft hiervoor een fors budget nodig. Van de gemeenteraad moet hij toestemming krijgen om jaarlijks een bedrag tussen de 350.000 en 500.000 euro te besteden voor de verbetering van het toerisme.

Spar is geschiedenis

WARMOND – De Spar sloot zaterdag 16 juni voor de laatste keer haar deuren. Na tientallen jaren een beeldbepalend gezicht te zijn geweest, is deze locatie waar Warmonders elkaar troffen, onderdeel van de geschiedenis geworden. Voor de dagelijkse boodschappen zijn de inwoners nu, naast de in en om de Dorpsstraat gelegen ambachtelijke winkels, aangewezen op de vorige maand geopende Albert Heijn.

Inwoners Voorhout laten recht op inspraak lopen

VOORHOUT – Al jaren wordt er in het bollendorp gesproken over hoe weinig groen er in deze plaats te vinden is. ‘Daar moet de politiek wat aan doen!’ en ‘Naar ons wordt niet geluisterd!’ zijn leuzen die vaak te horen zijn op verjaardagen, in kantines of aan de bar. Op maandag 11 juni was het dan zover: alle inwoners van Voorhout konden naar het bestuurscentrum komen om hun groene ideeën aan verantwoordelijk groen-wethouder Bert Homan te vertellen.

Homan zat er samen met zijn ambtenaren en een budget van 160.000 euro per jaar te wachten op de massa’s mensen die ongetwijfeld van deze unieke gelegenheid gebruik zouden maken. Niet minder dan 17 Voorhouters lieten hun gezicht zien. Een schril contrast met de informatieavond over de Kaag van een week eerder waar meer dan 150 Teylingers hun democratische inspraakrechten gebruikten voor een verbetering van het gemeentelijke beleid.

Bij de informatiebijeenkomst over het groenverbeterplan werd aan de aanwezigen uitgelegd dat de 1,6 euroton per jaar gebruikt werd voor de inrichting van de openbare ruimte: het aanleggen en onderhouden van heesters, gras, bos en eenjarig perkgoed. Doel is het verbeteren van de centrumgebieden en woongebieden met ‘kleur en fleur’ met een ‘netjes, strak en hoogwaardig uiterlijk’.

Medewerkers van het bureau Oranjewoud waren door Voorhout gefietst en hadden al een paar voorzetjes gemaakt voor verbeterpunten. Actiepunten die aan de gemeente geadviseerd zijn waren het verwijderen van te hoge heesters bij kruisingen, het verbeteren van waterbeleving en het beter onderhouden van rommelige heestervakken. Ook (half)vergane bielzenbalken worden vervangen. De Voorhouters kregen de gelegenheid om de eigen wensen aan te geven, zodat wethouder Homan en zijn team keuzes kon maken uit de ideeën.

Gesproken werd over verbetering van speelveldjes, wandelgroenlocaties en meer groen op en rond schoolpleinen, maar ook het verdwijnen van 130 bomen, waaronder enkele historische exemplaren, passeerde de revue. De aanwezigen konden een formulier invullen met hun voorstellen en alternatieven.
Maar, en nu komt het, ook de 15.157 Voorhouters die niet op de avond zelf aanwezig waren krijgen nog een kans om hun ideeën naar voren te brengen: mail uw idee voor een beter groenbeleid naar Peter Quist, beleidsmedewerker Groen:
p.quist@teylingen.nl, of bel hem via: 0252 783 300.

Onzeker hoe hoog opbrengst kunst- en antiekveiling zal zijn

Rijen wachtenden om spullen te laten taxeren

WARMOND – Meer dan 150 mensen bezochten op zaterdag 9 juni de taxatiedag voor kunst en antiek in Het Oude Raadhuis van Warmond. Met schilderijen in plasticzakken, schaakborden in goedverpakte doosjes en houten stoeltjes onder de arm werden de mensen een ervaring rijker, maar een illusie armer. Dat 100-jaar oude stoeltje blijkt toch maar 25 euro waard te zijn en dat schilderij brengt niet meer dan 50 euro op.

Toch had Mr. Pieter-Gerrit Brinkhorst, taxateur van Onder de Boompjes, een goede dag, want hij kwam oog in oog te staan met een schilderij van J.C. Klinkenberg. De waarde van dit kunstwerk schatte hij op 3.000 – 5.000 euro. Doel van de taxatiedag was om kunstvoorwerpen en antieke stukken in te zamelen, zodat ze op 23 juni in Park Rusthoff in Sassenheim geveild kunnen worden. De opbrengst van het geveilde stuk gaat naar de eigenaar van het voorwerp, maar Het Oude Raadhuis ontvangt de 10% commissie. Aan het eind van de dag doet Brinkhorst een schatting over de opbrengst van de aankomende veiling: ‘Het kan 25.000 euro zijn, maar ook veel hoger of lager. Dat is afhankelijk van veel verschillende omstandigheden zoals het weer of de typen mensen die afkomen op zo’n veiling in de open lucht.’

Brinkhorst werd aangenaam verrast door een ingelijste handgeschreven brief die Koningin Beatrix als prinsesje op 15 juni 1957 schreef als dank voor de overhandiging van ‘De Groene Draeck’. De taxateur wilde hier de waarde niet van inschatten: ‘Dat is zo afhankelijk van wie erop biedt: laten we maar kijken wat het opbrengt.’

Karin Eulink en Ed de Vos staan op de trap van Het Oude Raadhuis te wachten tot het hun beurt is om hun erfstuk te laten taxeren. ‘Dit is een stoel uit 1860 die we van mijn moeder’s opa’s vader hebben gekregen. Hij staat al jaren op zolder en we wilden hem eigenlijk wegdoen, maar toen we van deze taxatie hoorden wilden we wel de waarde weten.’ Eindelijk is het hun beurt. Brinkhorst werpt een blik op de stoel: ’25 euro. De volgende graag.’

VOMI houdt reünie

STREEK – Op 18 juli organiseert de VOMI afdeling Zuid-Holland Noord een reünie voor alle veteranen en oud-militairen. Op deze dag komen de mensen bijeen in Den Haag en kunnen genieten van een traditionele rijstmaaltijd.
De bijeenkomst vindt plaats in het Instituut Defensie Leergangen, Brasserskade 227a, 2497 NX Den Haag en is vanaf station CS Delft gemakkelijk te bereiken met buslijn 60/62. Voor deze dag wordt een bijdrage van 6 euro per persoon gevraagd, dat voor 1 juli gestort dient te worden op postrekening 6879965 t.n.v. VOMI Z-Holland Noord, o.v.v. Activiteiten te Delft.

“Wie helpt aan de opbouw in andere landen is onze maat”

Vrijdag 29 juni: Nederlandse Veteranendag

STREEK – Op 29 juni is het Nederlandse veteranendag; voor veel mensen een vaag begrip, maar voor tienduizenden veteranen een gedenkwaardig evenement, dat eer doet aan de tijd dat ze voor het vaderland gevochten hebben. Daan Fasseur (78) en Bram Cebol (81) vertellen over het belang van veteranendag. “Ik ben er trots op dat ik heb getracht orde en vrede te brengen!”

door Joep Derksen

Iedere derde dinsdag van de maand organiseren de VOMI (Vereniging Oud Militairen Indië en Nieuw Guineagangers) en de Bond van Wapenbroeders een bijeenkomst in café-restaurant De Engel. Zestien oud-strijders met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar zitten op dinsdag 19 juni bij elkaar: niet alleen om oude herinneringen op te halen, maar ook om de verbondenheid met elkaar weer eens te voelen.

Fasseur, die als chauffeur naar Indië is gegaan als onderdeel van de AAT (Aan- en Afvoertroepen), vertelt: “Veel mensen staan er niet bij stil dat niet alleen de soldaten uit de tweede wereldoorlog of in Nederlands-Indië veteranen zijn. Er zijn ook veel jonge veteranen die bijvoorbeeld zijn uitgezonden naar Korea, Libanon, Irak of Afghanistan en we hopen dat zij ook deze veteranensoos komen bezoeken.”

Cebol heeft maar liefst drie jaar gediend in Indië. In 1947, 1948 en 1949 was hij lid van de infanterie: bataljon 4-8RI (Regiment Infanterie), om precies te zijn. “Ik heb overal gezeten in Batavia en ben van provincie naar provincie getrokken.” De sympathieke man wil niet praten over gevechtshandelingen, maar vertelt wel over zijn andere ervaringen: “We zijn met 800 man vertrokken en daarvan zijn er 15 gesneuveld. Dat is heel weinig, maar het zijn er wel 15 teveel. In totaal zijn ruim 6.200 Indiëgangers gesneuveld.” Hij gaat terug in zijn herinneringen: “Waarom moeten we elkaar afslachten? Ik weet daar wel het antwoord op: als er geschoten wordt, schiet je uit lijfsbehoud terug. Ik heb ervaren hoe het is als een kameraad van je valt: op dat moment weet je niet meer wat je doet. Het eerste wat je dan doet is een kogel in de kamer duwen en dan ga je schieten, want je kameraad ligt naast je op de grond!”

Schandalig

Cebol en Fasseur vinden de houding die de Nederlandse overheid tientallen jaren had ten opzichte van de Indiëgangers schandalig: “Terug in Nederland moesten we het maar zelf uitzoeken. We werden niet erkend en aan ons lot overgelaten. We werden altijd in het verdomhoekje gezet, maar als veteranen blijven we strijden! We willen namelijk dat meer scholen onderwijs geven over de Indiëgangers, zodat het werkelijke verhaal wordt verteld. Wij gingen naar Indië in opdracht van de Nederlandse regering om daar orde en vrede te brengen. Gewonde mensen die we tegenkwamen, namen we mee en verpleegden we in de kampongs.”

Pas twee jaar geleden kregen alle Indiëgangers eerherstel: “We hebben nu allemaal en veteranenspeld, die we in 2005 per post ontvingen. Het is toch schunnig dat deze niet door de burgemeester zelf werden uitgereikt?!” Op 7 september vindt dit jaar de herdenking plaats voor de Indië-gesneuvelden en enkele dagen daarvoor, op 4 september, eren de veteranen van de afdeling Zuid-Holland Noord onder meer de 26 Leidse gevallenen.

Er is een groot verschil in de wijze waarop de soldaten in de jaren ’40 werden uitgezonden en nu, zo vertelt Fasseur: “We kregen een traininkje van een aantal weken, maar wat we leerden was vaak niet passend voor de situatie in Indië. Zo kreeg ik rijles om een truck goed te kunnen besturen, maar bij aankomst moest ik opnieuw leren rijden, omdat ze daar aan de linkerkant van de weg rijden.” Hij vervolgt: “Alle missies zijn verschillend: wij zaten vroeger in kleine hutjes en kregen tweedehands spullen van de Britten. Nu krijgen de soldaten prachtig materiaal en de meest moderne voorzieningen. Maar een ding blijft hetzelfde: “Alle jongens die helpen aan de opbouw in andere landen, zijn mijn maten, want ik weet wat ze meemaken.” Aan jongens en meisjes die nog moeten worden uitgezonden, geven de veteranen het volgende advies: “Houd je hersens bij elkaar. Letterlijk!”

Rottigheid

Wat betekent de veteranendag voor deze gedecoreerde mannen? Cebol: “In wezen heel veel, maar het is moeilijk om dat te omschrijven. We worden allemaal een dagje ouder, maar zolang we nog samen met anderen kunnen herdenken, zijn we één grote familie. We hebben allemaal dezelfde rottigheid meegemaakt, die we een klein beetje weggeduwd hebben. Zo gaat dat vaker: de leuke dingen onthoud je en de rotte dingen stop je weg.” Fasseur en Cebol zijn het over een ding absoluut eens: “Onze liefste wens is dat veteranendag zo lang mogelijk kan blijven bestaan en dat we het samen en in goede gezondheid kunnen beleven. Maar de tijd schrijdt voort: we begonnen met 800 man in Indië en daar zijn er nu nog maar 150 van over.”

Voor meer informatie over de veteranensoos die elke derde dinsdag van de maand wordt gehouden in café-restaurant De Engel te Lisse, of om lid te worden van VOMI of de Wapenbroeders, kan contact worden opgenomen met Daan Fasseur (071 576 3244) of Bram Cebol (
a.cebol@veteranen.nl).


“De nachten en rugklachten zullen we zeker niet missen”

Verloskundigen Oortwijn en Reitsma houden ermee op

NOORDWIJK – Na 25 jaar samen de praktijk in Gezondheidscentrum Wantveld gevoerd te hebben, komt er een einde aan een verloskundetijdperk: Loes Oortwijn (57) en Yvonne Reitsma (54) geven de verloskundetang door aan hun opvolgers Birgit Romme en Els Larsen, die vanaf 1 juli de praktijk runnen met Maaike Smulders en Jitske Visser.

door Joep Derksen

Yvonne werkt al 33 jaar als verloskundige en Loes viert dit jaar haar 35-jarig jubileum. “We proberen vanaf 1995 al minder te werken, maar dat is ons nooit gelukt met de 24-uurs werkdagen die we hebben”, lacht Loes. Na gezamenlijk meer dan 5.000 kinderen ter wereld gebracht te hebben, zullen ze het werk ongetwijfeld gaan missen, maar niet alle aspecten ervan. “De nachten zullen we zeker niet missen! En ook de rugklachten en andere lichamelijke ongemakken hoeven wat ons betreft niet meer op te spelen.”

Wat maakt het vak van verloskundige nu zo aantrekkelijk? “Je bent zelfstandig, hebt veel sociale contacten en bent met de mensen bezig op het medische gebied. Overigens is het vak verloskunde wel erg veranderd. Natuurlijk is de bevalling zelf niet gewijzigd, maar we moeten veel meer protocollen volgen en zijn de cliënten mondiger en veeleisender geworden. Ze vragen veel meer tijd van je en vertellen: ‘Ik wil de bevalling zo en zo laten verlopen’. Ons antwoord is dan: ‘Krijg eerst maar eens de weeën en dan zien we wel verder’.

Zeefje

Die wensen zijn namelijk vaak onderhevig aan trends”, zo leggen Yvonne en Loes uit. “De tijd van de baarkruk ligt gelukkig weer achter ons, maar we zitten volop in de aanvragen voor een badbevalling. Dat hebben we echter nog nooit gedaan, want probeer maar eens je benen gespreid te houden in een ligbad! Bovendien vertellen we de mensen dat als ze echt een onderwaterbevalling willen ondergaan, ze het zwembadje dan ook wekenlang voorafgaand aan de verwachte bevallingsdatum gevuld moeten hebben staan in hun huis. Dan zie je de vaders al twijfelachtig kijken. Als de moeders dan nog hoop hebben, informeren we de vaders dat zij tijdens de bevalling achter hun vrouw moeten zitten met een zeefje in de hand. Dit zeefje moet hij gebruiken om eventuele ontlasting op te vallen.” Yvonne: “Zoals gezegd hebben we nog nooit een onderwaterbevalling gehad!”

Ook andere nieuwerwetsigheden vinden weinig genade: “Wat dacht je van de fase van de ideeën van de Franse arts Le Boyer: die vond dat je in ’t donker moest bevallen met alleen kaarsjes om je heen, terwijl je enkel mocht fluisteren. Zo moesten we ook een keer een onderwaterbevalling verzorgen, waarbij niet gesproken mocht worden en een bandje met onderwatergeluiden afgespeeld werd.”

Wat zijn leuke ervaringen? “Wanneer de mensen door het bed zakken, maar dat is redelijk standaard geworden in de loop der jaren”, zo lacht Yvonne. “De vader staat klaar met de camera, de vrouw zakt door het bed en ik probeer het hoofdje van het kind dan recht te houden. Of die keren dat iemand met een ladderwagen het huis uitgedragen wordt. Op het moment zelf is het spannend, maar achteraf lach je erom.”

Welke wens hebben de ervaren vrouwen voor de verloskunde? Loes: “Bij ons ligt het aantal thuisbevallingen op 70%. Landelijk is dat veel minder. We hopen dan ook dat het thuisbevallen blijft bestaan en hebben dat zelf ook gestimuleerd. Thuis bevallen is toch het leukst en redelijk risicovrij omdat de ziekenhuizen in Leiden dichtbij zijn.”

De verloskundigenpraktijk Noordwijk is te bereiken op: Wantveld 9, 2202 NS Noordwijk, T: 071 361 9393, E:
verloskundigen@wantveld.nl. Binnenkort gaat ook de website de lucht in: www.verloskundigen-noordwijk.nl.

“Ik kan goed met haar praten, maar zij zegt niets terug!”

Festival brengt kinderen uit alle werelddelen bij elkaar

NOORDWIJK – Tijdens het Kinderfestival schilderden honderd kinderen elkaars portretten, die samen met andere werkstukken aan de ‘ark van noahwijk’ werden opgehangen. Doel van dit door De Baak opgezette evenement was om de kinderen van de Noordwijkse School kennis te laten maken met de kinderen uit het asielzoekerscentrum in Schagen. Wethouder De Jong en de directeur van De Baak doopten de ark officieel en het pronkstuk werd zelfs toegevoegd aan de beeldenkunsttentoonstelling die op het strand plaatsvond.

Door Joep Derksen

De ark was slechts een van de onderdelen van het Kinderfestival, want de kinderen werden door de veertig vrijwilligers meegenomen naar het strand om zandkastelen te bouwen, ze kregen een lesje buikdansen en mochten samen muziek maken met behulp van lepels, bekers en blokjes. Saskia Fornier, programmamaker De Baak, legt uit: “Via briefcontact hebben de 50 kinderen van de Noordwijkse School al kennisgemaakt met de asielzoekende kinderen uit Schagen. Iedereen heeft zijn eigen buddy en vandaag trekken ze met elkaar op.” Haar college Janneke Kreek vult aan: “De ark staat symbool voor de reis die de kinderen nog moeten maken: letterlijk of figuurlijk.”

Aan een tafeltje zitten Eline en haar buddy Merjem elkaars portretten te schilderen. Hoe verloopt de communicatie met elkaar?, zo is de vraag. “Ik kan goed met haar praten, maar zij zegt niets terug!”, zo informeert Eline de verslaggever. Iets verderop zit vader Nayar Ahmad Butt te genieten van zijn drie zonen: “Na bijna acht jaar wachten vallen we gelukkig onder het generaal pardon en kunnen we hier voorgoed blijven. Daar ben ik erg blij mee, en de kinderen ook. En als de kinderen blij zijn, ben ik ook weer blij.”

Mehdi (6) en Arthur (8) laten hun schilderij zien voordat ze het aan de ark ophangen. “We hebben elkaars portret geschilderd en kunnen het goed met elkaar vinden”, zo vertelt Arthur. Blijven jullie na vandaag met elkaar in contact, bijvoorbeeld door het schrijven van brieven? “Ja, dat denk ik wel maar nu ga ik mijn schilderij ophangen”, antwoordt Mehdi, professioneel een einde makend aan het interview.

20 juni 2007

Nieuw clubhuis voor volkstuinders van Elsgeest en de Voorruiters

VOORHOUT – Een voorbereidingstijd van 3,5 jaar kon op 16 juni eindelijk feestelijk afgerond worden. Met de onthulling van de naam “De Paardenbloem” werd het gebouw geopend waar de Voorruiters en Volkstuinvereniging Elsgeest hun nieuwe onderkomen hebben. De naam ‘Paardenbloem’ staat symbool voor de combinatie van twee verenigingen die het pand gebruiken: ‘Paard en bloem’.

door Joep Derksen

Blije gezichten waren alom te zien bij de meer dan 100 aanwezigen. Ze werden er door oud-burgemeester Cor de Ronde fijntjes op gewezen dat het kantje boord was dat dit clubhuis gebouwd kon worden dankzij de financiele steun van de voormalige gemeente Voorhout. Hij werd aangevuld door wethouder Wim Hollart: “En met dank aan Cor de Ronde zelf en ex-wethouder Paul van Riet die zich de blaren van de tong heeft moeten praten om Warmond en Sassenheim te overtuigen van het nut van het clubhuis.”

Nadat Frank Manders met twee cheques symbolisch 5.500 euro had overhandigd, werd onder luid applaus de naam ‘De Paardenbloem’ onthuld door De Ronde en Hollart.

Perry van der Ploeg kijkt trots rond in het clubhuisdeel van de Voorruiters: “Het gebouw is casco opgeleverd en we zijn vol gas gegaan. Zo’n 30 mensen hebben honderden van hun vrije uren in de afronding van het pand gestoken. Ik wil hen allemaal danken, maar als ik dan toch iemand met naam moet noemen, is het Bas van der Wal wel: hij is de afgelopen twee maanden lang iedere avond bezig geweest.” Van der Ploeg is helemaal tevreden over de gemeente en de buren: “We hebben fantastisch samengewerkt en hebben met dit clubhuis eigenlijk geen wensen meer.” Kan dat wel kloppen? Helemaal geen wensen meer? “Nou ja, op termijn zouden we wel een grotere parkeerplek willen, want op de woensdagen staat het hier altijd vol met trailers en hebben we er eigenlijk te weinig parkeerruimte voor.”

Bart Vonk is een gelukkige gebruiker van een van de volkstuintjes en is zeer tevreden met de ruimte: “Mooi terras en binnen is het lekker ruim. Na hard werken in je tuin, nodigt dat terras in ieder geval uit om te gaan zitten.”

Jubileumboek Foreholte krijgt warm onthaal

VOORHOUT – Bijna duizend mensen kwamen zaterdag 16 juni naar het hoofdveld van Foreholte om daar Ton Arroyo, Hans van den Berg, Herman van Gent en Peter van Kesteren gehangen aan parachutes te zien landen, met in hun hand het jubileumboek “V.V. Foreholte, 75 jaar clubliefde”. De sprong zelf ging niet door omdat Schiphol geen toestemming wilde geven, maar het eerste exemplaar van het jubileumboek kon wel overhandigd worden aan Tinus Bel, Forholte’s oudste vrijwilliger, die zich al 73 jaar voor de club heeft ingezet. En passant werd Bel als vierde persoon ter wereld ook nog eens benoemd tot lid van verdienste.

door Joep Derksen

Foreholte-voorzitter Peter van Kesteren gaf in zijn speech aan wat hij van het jubileumboek vond: “Ik was al trots op de club, maar ik werd steeds trotser toen ik het boek las. Je vindt hier geen simpele opsomming van resultaten, maar het gaat in dit jubileumboek om het belangrijkste wat de vereniging heeft: de mensen zelf!”

Paul Jochemsz, schrijver van het boek, roemde de uitstekende samenwerking met de zeven andere leden van de jubileumboekcommissie: Wil Goslinga, Ad Deutekom, Ankie Jochemsz, Mart van Dijk, Jan van Dijk, Ed Rosman en Hans van den Berg. Met een kwinkslag vertelde hij: “Excuses als u niet in het boek staat, maar dat ligt ongetwijfeld aan ons!”

Na een overhandiging van een DVD met 1.500 foto’s aan het bestuur door Ab Deutekom en het overhandigen van een cheque met een waarde van 2.500 euro door Frank Manders van het Rabobank Teylingenfonds, kon het feest losbarsten. Dit feest werd na een goed kwartier binnen voortgezet omdat ook de buien losbarstten.

Het overgrote deel van de 1.150 exemplaren werd die avond direct al afgehaald door de mensen die zich vooringeschreven hadden. Ruud Nijssen is een van de eersten die het boek openslaat: “Ik zit zelf in het grafische vlak en moet zeggen: het boek ziet er goed verzorgd uit.” Hij bladert door de pagina’s en zegt tevreden: “Kijk, dat is mijn zoon Tom: hij staat er ook in!”

Noordwijker Hans Landzaat slaat zijn exemplaar open en roept verrast: “Hé, die man op de foto is een van mijn medewerkers: Niels Kromhout!” Over de reden waarom hij een exemplaar wilde hebben zegt Landzaat: “Dat heb ik gedaan op advies van Hans van den Berg.” Theo van Leeuwen is een andere gelukkigen die zich eigenaar mag noemen van een van de unieke jubileumboeken. Hij bekijkt zijn exemplaar en oordeelt: “Mooi formaat en mooi papier, met een perfecte cover. Hoewel ik geen lid ben, heb ik Foreholte altijd een warm hart toegedragen en ben dan ook blij dat ik dit boek over de unieke historie van Foreholte in mijn boekenkast kan zetten.”

Jan Regeer kandidaat-voorzitter voetbalvereniging Foreholte

VOORHOUT - Insiders wisten het al wekenlang, maar op zaterdag 16 juni werd wereldkundig gemaakt dat Jan Regeer de beoogde kandidaat is om Peter van Kesteren op te volgen als voorzitter van Foreholte. De voorzitter wordt volgens de statuten in oktober gekozen.

19 juni 2007

Golfen door dorp voor Hospice

Opbrengst 35.000 euro

SASSENHEIM – Voor de tweede keer organiseerde de Rotary Sassenheim het streetgolf, waaraan meer dan 170 mensen, verdeeld over 22 teams deelnamen. Zoals gebruikelijk is bij activiteiten die door de Rotary worden georganiseerd, ging ook hier de opbrengst van het evenement naar een goed doel. In dit geval werd het hospice verblijdt met een cheque van niet minder dan 35.000 euro.

De teams bestonden uit 8 personen en werden gesponsord door bedrijven uit de regio. Het inschrijfgeld was 2.000 euro per team, maar daarnaast waren ook veel organisaties bereid wat extra te doneren, zodat het hospice, een thuis voor ongeneeslijk zieken die er hun laatste levensfase doorbrengen, de bouw van het nieuwe pand kan voltooien.

Activiteiten
Door heel Sassenheim zijn 22 holes geplaatst en de deelnemers werden er met allerlei vormen van vervoer, zoals paard-en-wagen, een oude brandweerauto of een klassieke vrachtwagen heengebracht. Bij veel van de holes konden de deelnemers ook weer genieten van andere activiteiten. Net als vorig jaar ontbrak ook de ruine van Teylingen niet op het parcours. Dit jaar werd er echter niet met pijl en boog geschoten, maar waren de oudhollandse sporten zoals sjoelen en ringwerpen graaggebezigde activiteiten.

Voorzitter van de streetgolfcommissie René Vos vertelt: ‘Dit evenement kan alleen maar plaatsvinden dankzij de medewerking van de vele vrijwilligers, de jongeren van Charda, de rotsjongeren en de mensen die allerlei vormen van transport beschikbaar stellen en de boeren die hun vee wilden weghalen uit de weilanden waar we mogen spelen. Ook hebben ze het gras gemaaid, zodat we op die stukken een golfbaan hebben en ze verdienen een vette pluim!’

Schilderij
Uiteindelijke winnaar was het team A-Design, dat een schilderij kreeg met daarop het hospice huis en op de voorgrond een golfbal, geschilderd door Ria Otto-Pannekoek. Deze dag ging echter niet om het winnen, want de enige echte winnaar was het hospice zelf, dus het team doneerde het schilderij aan het hospice, zodat het daar een mooie plek krijgt.

Ecoboerderij richt zich met boerenjachthaven op recreatie

Politici bevaren Kaag

TEYLINGEN - Twintig raadsleden, wethouders en gemeentelijk medewerkers stapten in de Pinot Rouge en Pinot Blanc om zelf te ervaren hoe het is om met een bootje de Teylinger wateren te bevaren. ‘Het was een leerzame ervaring’, zo vertelde raadsgriffier Robert van Dijk achteraf.

Na een introductiepraatje van wethouder Bert Homan op het gemeentehuis van Sassenheim toog de groep naar het Voorhavenkwartier om plaats te nemen in de bootjes. Een toekomstige boerenjachthaven werd bezocht en aansluitend togen de bestuurders richting ecoboerderij Van Schie. Van Dijk legt uit: ‘Het was leerzaam om de plannen aangaande de Kaag te bespreken. Ook hebben we de boerderij van de familie Van der Geest bezocht, die in het kader van de ligplaatsenproblematiek vergaande plannen heeft om een boerenjachthaven te creeren voor 210 boten.’

Hij vervolgt: ‘Ecoboerderij Van Schie heeft een kaasmakerij, maar biedt ook een managementcursus aan en ze verhuren vakantiewoningen. Ze zijn een prima voorbeeld van een al jaren durende trend dat agrariers niet voldoende inkomsten kunnen genereren uit enkel melkkoeien of grasland.’ Het initiatief van Van Schie oogstte veel lof van de bezoekers: ‘Dit is een vorm van kleinschalig toerisme waar de aankomende recreatievisie op aansluit.’

Traditionele kerk wil meer contact met migrantenkerken

De makeover van God

NOORDWIJK – Hoe kunnen traditionele kerken toenadering zoeken tot migrantenkerken in Nederland? Deze vraag probeerde Willem Jansen, vrijgesteld missionair predikant voor stichting Stad en Kerk en werkzaam voor de protestantse gemeente in Den Haag, te beantwoorden. Bestuursleden van kerkgenootschappen uit Noordwijk, Rijnsburg en Sassenheim kwamen woensdag 23 mei op deze bijeenkomst af.

‘We moeten niet zo negatief aankijken tegen de ontwikkelingen van het Christendom’, zo opende Jansen de bijeenkomst. ‘Al meer dan 800.000 christelijke migranten zijn naar Nederland gekomen en dat zorgt voor een enorme verandering in de manieren van geloof belijden. Op de zondagen zitten in de grote steden meer migrantenchristenen dan Nederlandse christenen in de kerken. Er is een tegenstrijdige beweging aan de gang. Aan de ene kant verdwijnen er kerken die door projectontwikkelaars worden opgekocht en met de grond gelijk gemaakt en aan de andere kant zoeken veel christenen ruimte om hun godsdienst te beoefenen.’

Nederland telt ondertussen minstens 650 migrantenkerken uit alle continenten en veel gemeenschappen, zoals de PKN in Sassenheim zoekt naar mogelijkheden om in contact te treden met een van deze kerken. Rob Loenen (penningmeester) en Bram Boot (secretaris) waren naar de bijeenkomst gekomen om inzicht te krijgen hoe ze in contact kunnen komen met de migrantenkerken. Hun gemeenschap gaat niet met iedere migrantenkerk in zee: ‘Een presbiterian genootschap kan te heftig zijn, het overbrengen van het geloof moet niet al te confronterend worden.’

Ab Kiers, lid werkgroep van de Hervormde Gemeente Rijnsburg, vertelde dat zijn kerk al goede ervaringen had opgedaan met een Chinese migrantenkerk. ‘Nu vindt er echter een afsplitsing bij hen plaats tussen een Cantonese kerk en een Mandarijnse kerk, dus onze banden staan op een laag pitje. We zijn nu dus op zoek naar andere migrantenkerken waar we contacten mee kunnen opbouwen en hopelijk krijgen we hier een helpende hand toegereikt.

Jansen zegde toe de aanwezige kerkinstellingen te helpen met het vinden van een interessante migrantenkerk, waarmee goede banden opgezet kunnen worden. De meer dan twintig aanwezigen verlieten allen met een tevreden gevoel de bijeenkomst.

Vaarliefhebbers uiten twijfel over mogelijke Kaagtax

Wethouder Homan overweegt vaarbelasting

TEYLINGEN – Het bestuurscentrum zat woensdagavond 6 juni stampvol met vaarliefhebbers voor Wethouder Bert Homan’s presentatie ‘De Kaag, de mooiste helft van Teylingen’. Na een introductie waarin verteld werd dat de provincie zich terugtrekt uit het onderhoud van de Kaag en dat de gemeente deze taken op zich moet nemen, kwam de aap uit de mouw. De gemeente wil het ligplaatsenbeleid wijzigen en denkt na over het invoeren van een vaarbelasting.

Gemakkelijk had de wethouder het niet, deze avond. Hij begon met de inleiding en bleef hier door de vele onderbrekingen en vragen van de aanwezigen ook in steken. De vele voorbereidde sheets werden overgeslagen zodat Homan alle vragen naar beste kunnen kon beantwoorden. Na een ingelaste pauze werd de vragenronde onverdroten voortgezet. Tussen de vragen door legde Homan uit wat zijn plannen zijn. ‘Het beheerplan van de Kaag richt zich onder meer op het ligplaatsenbeleid voor woonboten, pleziervaartuigen in het buitengebied en in de bebouwde kom, maar ook op de boerenjachthavens. Deze zijn er nog niet, maar komen er wel binnenkort. De gemeente brengt precies in kaart waar zich de ligplaatsen bevinden en een nieuw vergunningenstelsel wordt opgezet. Boten zullen binnenkort moeten voldoen aan richtlijnen wat de maximum hoogte, diepte, grootte en kleurstelling betreft. Op elke plek in Teylingen is straks een vergunning nodig voor het aanleggen van een boot.’

Vergunning

Duidelijk werd dat Homan ook het invoeren van een vaarvergunning aan het overwegen is. De gemeente kan met deze Kaagtax eisen dat de Kaag voor het deel van Teylingen alleen bevaren mag worden met een vaarvergunning, zodat iemand met een motor van meer dan 4 pk de Kaag alleen mag bevaren met zo’n vergunning. Het bewijs voor het hebben van die vergunning zou een sticker kunnen zijn die op de boot is bevestigd. Homan: ‘Doel is om dit beleid in de komende anderhalf jaar af te ronden, maar garanties krijgt u alleen op magnetrons. Uiteindelijk moet wel het onderhoud van de Kaag deels door de gebruikers betaald worden. Overigens is er nog niets zeker, want als je al een vaarvergunning gaat opleggen moet je er ook zeker van zijn dat een zeer groot deel van de varenden deze belasting ook gaat betalen en niet dat 60% doorvaart.’

Veel aanwezigen twijfelden aan het succes van het invoeren van de Kaagtax en ook de wethouder was niet 100% overtuigd, zo liet hij weten: ‘We hebben er als gemeente ook twijfels over of het haalbaar is, maar het ontslaat ons niet van de verplichting om hiernaar te kijken. Onderhoud kost namelijk geld. Aan de andere kant dacht vijftien jaar geleden niemand dat beprijzing op wegen mogelijk zou zijn en dat gaat waarschijnlijk toch gebeuren. Dan zeg ik: ‘Waarom zou dat niet gelden voor beprijzing op vaarwegen?!’

Event Team: samen sportief in de openlucht

NOORDWIJK – Event Team organiseert sportieve evenementen in de buitenlucht voor particulieren en bedrijven. Groepen van 5 – 150 personen worden door ervaren instructeurs een middag lang meegenomen in de wereld van vliegeren, powerkiten, strandzeilen, boogschieten, brandingraften, gps-wandeltochten of andere activiteiten.

Eigenaar Sander Bergonje vertelt over de sportieve events die zijn bedrijf aanbiedt en die zich mogen verheugen in een sterk toegenomen belangstelling. ‘We zijn het enige bedrijf in Noordwijk dat dit aanbiedt en er is een duidelijke markt voor. Wanneer een groep bij ons reserveert nemen we hen bijvoorbeeld mee naar het strand. Daar krijgen de mensen de basisbeginselen mee van bijvoorbeeld het powerkiten, waarna ze het zelf kunnen proberen. Wanneer de nieuwigheid er een beetje af is, krijgen de deelnemers een tweede evenement voorgeschoteld, zoals het boogschieten. Dit kan in spelverband, maar natuurlijk kunnen we ook zorgen voor een wedstrijdelement.’

Bergonje vervolgt: ‘Voor personeelsuitjes, familiefeestjes of bij wijze van teambuilding is dit een perfect alternatief. Wij zetten kwalitatief goede evenementen neer, van zeer sportieve activiteiten zoals het mountainbiken tot semi-sportieve bezigheden, zoals het strandzeilen, voor mensen in de leeftijd van 10 tot 80 jaar. Om veel plezier te hebben en goed vermaakt te worden, hoef je echt niet sportief te zijn, want voor ieder hebben we wat wils! Zo bieden we ook een educatief programma aan in combinatie met een natuurwandeling. Dat is ook het geheim van het succes van Event Team: onze programma’s zijn altijd afgestemd op de wensen van de deelnemers.’

Voor meer informatie:
Event Team
Dreefkant 46
2203 NV Noordwijk
M: 06 2701 6658
E:
info@event-team.nl
W: www.event-team.nl

Open Dag van de Bouw goed voor waardering De Madelief

LISSE – Na alle commotie en discussies die over de Madelief plaatsvinden, was er zaterdag 2 juni geen onvertogen woord te horen, tijdens de open dag die bouwend Nederland hield. Eigenaren, geïnteresseerden en omwonenden konden met eigen ogen kijken op en in de Madelief zelf en dat zorgde voor een hoop begrip en goodwill.

Louis Jonkman is timmerman en samen met Eugenie Tannenbaum (werkzaam op het secretariaat) wijst hij de bezoekers welke trappen ze moeten beklimmen om op de bovenste verdieping van de Madelief te komen. Beide zijn positief over het aantal mensen dat langskomt. Twee uur na de start hebben al meer dan zestig mensen de betonnen constructie van dichtbij gezien. ‘Er is aardig wat belangstelling en we krijgen een hoop leuke reacties van bewoners en niet-bewoners. Ook mensen uit de buurt die negatief tegen de Madelief aankijken, gaan hier nu positief over nadenken. Natuurlijk zullen ze last hebben van de bouwwerkzaamheden, maar nu ze zien wat de bouw allemaal inhoudt, bekijken ze het met een veel positievere inslag.’

Het echtpaar Rademakers genoot van het bezoek: ‘Prachtig om te zien hoe alles werkt en in elkaar zit. We zijn een stuk wijzer geworden, want met die garage onderin kan iedereen de auto daar kwijt, ook de bewoners. Ze hebben dit gebouw netjes opgezet.’ De echtgenoot had nog een compliment: ‘Degene die boven in die kraan zit, verdient een grote pluim, want ik ga daar voor geen goud in!’

Ook Theo Waasdorp is enthousiast: ‘Ik woon in de buurt en heb dit gebouw van de grond af zien opbouwen. Het zijn echte vaklui die hier aan de slag zijn!’ De ontwerper van de Madelief, Ruud van de Kroft, is ook aanwezig. Hij laat zijn vrouw en schoonouders het project zien. Ze zijn onder de indruk: ‘Het is heel imposant dat het zo gebouwd wordt!’ Ruud zelf vult aan: ‘Een dag als vandaag zorgt toch voor een grotere bewustwording bij de mensen en wellicht een andere toonzetting. Het gaat namelijk niet om een betonnen blok, maar om alles wat erachter zit.’ Hij wijst naar de wijde ruimte voor hem op de eerste verdieping: ‘Hier komt bijvoorbeeld een mooi intiem gebied met looptuin en een jeu de boulesbaan. Geweldig toch?!’

Aanpassing plan bollenschuur

LISSE – In de bollenschuur van het Driehuizenpark die wordt omgebouwd tot appartementen zijn terracotta dakvloerplaten aangetroffen. De monumentencommissie heeft op donderdag 31 mei aan Hillgate Properties toestemming gegeven om een bouwtechnische wijziging uit te voeren. Jos Warmerhoven legde tijdens de commissie uit: ‘In de nieuwe situatie kun je in het atrium blijven zien hoe het dak van de bollenschuur was, maar daaromheen willen we een solide dak bouwen.’ De monumentencommissie prees de inventiviteit van de aannemer en steunde het nieuwe plan met het verzoek voor een stukje verslaglegging over het aangetroffen terracottamateriaal.

Omwonenden Dever in offensief door plannen

LISSE – Niet minder dan 9 insprekers bezochten de commissievergadering en deden hun zegje. Hun bezwaren betroffen met name de al bestaande geluidsoverlast, hun zorgen over verergering van dit probleem en het verlies van leefkwaliteit. Zo sprak mevrouw C. van Bon in: ‘Dag in, dag uit en zeven dagen per week horen we al een continue geronk van koelwagens.De rust is ver te zoeken!’ Inspreker K. Horsman vulde aan: ‘Ondanks dat de firma Bijwaard nog geen ontheffing heeft, staan daar al regelmatig koelwagens te draaien. Ook nadat we dit op een hoorzitting gemeld hebben, is deze situatie gewoon doorgegaan, ondanks dat we dit gemeld hebben bij de politie en gemeente.’

De heer Lapidaire betwijfelde het nut en de noodzaak van een vrachtwagenparkeerterrein en uitbreiding van het bedrijventerrein: ‘Landelijk is gewenst dat bestaande bedrijventerreinen heringericht moeten worden, niet dat nieuwe terreinen worden aangelegd.’ Wethouder Guus Mesman (PvdA) reageerde hier direct op: ‘De uitbreiding van het bedrijventerrein Dever-Zuid is direct gekoppeld aan het verdwijnen van het bedrijventerrein Greveling.’ Fractievoorzitter Ad van Zelst (Nieuw Lisse) luisterde naar de discussie op de publieke tribune en zei drie keer: ‘L..koek!’ Mesman stoorde zich hier niet aan en informeerde de commissieleden: ‘Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er behoefte bestaat voor het uitbreiden van bedrijventerreinen in de Rijn- en Bollenstreek. Voor de periode tot 2020 moet er 330 tot 410 hectare extra gebouwd worden.’

Besluit over JOP valt pas in juli

LISSE – Een collegebeslissing over het initiatief van een groep jongeren van het Dekaplein voor een nieuwe hangplek heeft opnieuw vertraging opgelopen.

De jongeren overhandigden het college half april een voorstel om de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) weer in gebruik te nemen, waarbij de jeugd ook zelf de handen uit de mouwen zou steken om de boel weer op te knappen. Burgemeester Corrie Langelaar was indertijd razend enthousiast: ‘Het is een heel goed idee dat jullie als jongeren goed meewerken!’ Wethouder Adri de Roon (D66) zei de initiatiefnemers toe om binnen een maand met een collegestandpunt te komen.

Half mei en na het verstrijken van de termijn vertelde De Roon desgevraagd dat de besluitvorming wat vertraging had opgelopen en dat de doelstelling was om de gemeenteraad op 21 juni over de plannen voor het JOP te laten beslissen. Ook deze termijn bleek te optimistisch te zijn ingeschat, zo blijkt nu uit een email die De Roon vorige week stuurde.

De wethouder schreef: ‘Bij nadere bestudering van de plannen leiden de wensen van de groep naar onze schatting tot kosten die hoger zijn dan 5.000 euro en daarom is toestemming van de raad nodig om dit krediet te verlenen. Gezien de geldende procedures is een raadsvoorstel voor de raad van 21 juni a.s. niet meer haalbaar.’ Hij wil er echter haast achter zetten: ‘Om te voorkomen, dat we tot eind september moeten wachten, zou het dienstig zijn als de raad in haar vergadering van 12 juli een besluit zou nemen. Van mijn kant zal ik mijn best doen om het (concept-)voorstel in de eerstkomende vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën voor te leggen.’

Politiek schaakspel rond plan vrachtwagenparkeerterrein

Bedrijventerrein Dever veroorzaakt overlast

LISSE – Een staaltje van hogere politiek was te bewonderen donderdag 7 juni. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur werd meer dan drie uur gesproken over de plannen van het college om een vrachtwagenparkeerplaats aan te leggen en het bedrijventerrein Dever uit te breiden. De omwonenden roerden zich tijdens de vergadering en niet minder dan negen insprekers gaven hun visie en voorspelden toename van geluids-, licht- en visuele overlast. De uitkomst: er wordt nog geen advies gegeven aan de raad, want 14 juni komt er nog een commissievergadering Ruimte en Infrastructuur, waarbij ditzelfde onderwerp weer wordt behandeld.

Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) stelde na de insprekers die anderhalf uur de ruimte hadden gekregen om hun bezwaren kenbaar te maken: Vooralsnog kan onze fractie niet instemmen met dit voorstel. Het argument dat de gronden zijn aangekocht ter compensatie van Grevelingen kan niet meer worden volgehouden. We moeten alles doen om het gebied open te houden en dit is een onomkeerbare vergissing waar we alleen maar spijt van krijgen. Voor het vrachtwagenparkeerterrein bestaan alternatieve locaties, zoals het parkeerterrein bij de Keukenhof en het terrein van het voormalig transportbedrijf Tukker.’ Dat was duidelijke taal. Aan het einde van de discussies was Nieuwenhuis echter een stuk minder stellig: ‘Ik ga terug naar de fractie en heb goed geluisterd. Ik zei dat ik vooralsnog niet met dit plan kan instemmen.’

De andere politici lieten niet het achterste van hun tong zien. Fractievoorzitter Benno Kooij (CDA): ‘We moeten het algemeen belang afwegen tegen de onmiskenbare achteruitgang van dat gebied. Dat is ons dilemma.’ Commissielid Johan Vermeij (VVD): ‘We zijn er nog niet uit. We begrijpen dat de bewoners niet blij zijn met wat daar komt, maar soms moet je als gemeente keuzes maken waar inwoners niet blij mee zijn.’

Commissielid Jos Assendelft (Nieuw Lisse): We zijn tegen deze plannen. Voorlopig. Het nut en de noodzaak is onduidelijk.’ Commissielid Dolf Kistemaker (PvdA): Het gaat niet alleen om het stukje uitbreiding van Dever en het vrachtwagenparkeerterrein, maar om een veel groter plan dat Meer en Duin en Dever omvat. Ik wil eerst een reactie van het college horen. Het nut van een parkeerterrein staat voor ons als een paal boven water en onze grondhouding is positief.’ Commissielid Ed Takken (D66): ‘Onze fractie is nog niet zover. Vanavond gebruiken we om een beetje af te tasten van wat er leeft. Onze fractie vindt de gedachte van Kees Horsman om daar woningbouw toe te passen een zeer aantrekkelijk plan. Wat betreft de vrachtwagenparkeerplaats: de locatie is voor ons onvoorstelbaar. We gaan dit landschap niet opofferen voor asfalt en er is onvoldoende gekeken naar alternatieve locaties.'