Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 juli 2007

Buurtcoördinator begint voor proefperiode met werk in wijk

‘We willen zoveel mogelijk organisaties betrekken’


Lisse – De gemeenteraad is in meerderheid positief over het instellen van een buurtcoördinator, die als tussenpersoon fungeert tussen de inwoners en het college, al worden vragen gesteld of deze coördinator wel fulltime in dienst moet worden genomen. Wethouder Jan Kippers (CDA) wil deze persoon voor een proefperiode van een jaar wel fulltime in dienst nemen: ‘Het is een pilot en geef het een faire kans: laat de nieuwe medewerker volledig draaien want anders wordt bij de evaluatie gezegd dat niet alles gedaan kon worden omdat de coördinator maar de helft van de tijd actief kan zijn.’

Door Joep Derksen

‘Dit project gaan we samen met andere organisaties opzetten’, aldus Kippers. ‘Hierdoor kan het kostenniveau naar beneden. Tegelijkertijd gaan we meten, wat het rendement is van hetgeen die persoon doet.’ Marianne Entrop (VVD) gaf haar mening: ‘Eerst dachten we: weer zo’n extra medewerker: daar gaan we weer. Maar na het voorstel gelezen te hebben, zijn we toch voorstander. Alleen betwijfelen we of het een fulltime functie moet zijn.’ PvdA-er Hans Bet was het hier mee eens: “Als het resultaat is dat er iemand als aanjager problemen aanpakt en zorgt dat dingen voor elkaar komen, dan is dit een goed voorstel.’

Bert van Santen, SGP/ChristenUnie wilde weten of de buurtcoördinator niet binnen de huidige organisatie gevonden kan worden. Kippers ontkende dit: ‘Een buurtcoördinator kan niet de hele dag op kantoor zitten. Hij moet communiceren met de inwoners en het dorp in. De beleidsmedewerkers hebben niet de tijd om naar buiten te gaan.’ Joke Vermeulen (CDA) betwijfelde het nut van de coördinator: ‘Je gaat als gemeente toch niet alle problemen van je burgers oplossen. Is dat de bedoeling? De mensen kunnen best zelf wat doen, dat hoeft geen taak te zijn voor de gemeente. Roept het geen problemen op, als je het de inwoners zo gemakkelijk gaat maken om problemen aan te kaarten?

Kritisch

Ook Daphne van der Zwet (Nieuw Lisse) was kritisch: ‘Dit is een gemiste kans voor het college en de ambtenarij. De intentie moet zijn dat wethouders en ambtenaren zelf een gezicht in de wijk worden. Als er problemen zijn, moeten wethouders hierop inspringen om zo dichter bij de burger te staan. Een buurtcoördinator vergroot alleen maar de afstand tussen inwoners en bestuur.’ Bet was het hier niet mee eens: ‘De geëscaleerde situatie rond de speeltoestellen op het Jozef Israëlplein zou niet hebben plaatsgevonden als we een buurtcoördinator in dienst hadden. Die had veel beter geweten welke gevoelens er in de buurt spelen.’

Levien de Braal (D66) pleitte voor een andere houding van de gemeente wanneer klachten binnenkomen: ‘Zeg eens: ‘Kunnen wij iets voor jullie regelen, in plaats van: Past het binnen onze plannen?’

Kippers maakte duidelijk dat hij de buurtcoördinator wel ziet zitten, maar geen voorstander is van buurtcomité’s: ‘Dat is een instituut van de jaren ‘70 en ‘80. Ook wil ik melden dat we met het instellen van de buurtcoördinator niet alle problemen van de burgers kunnen oplossen. We gaan niet realiseren dat alle burgers van elkaar houden, maar wel dat er een sociale structuur is, waarin mensen met elkaar kunnen leven en bestaan.’ Hij vervolgt: ‘Het accent voor de buurtcoördinator moet liggen bij de afdeling beheer openbare ruimte, zoals de plantsoenendienst en reiniging. Bovendien moet deze persoon goede ambtelijke ondersteuning krijgen, anders wordt het niks.