Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 juli 2007

‘Geen reden voor onderzoek naar vermeende malversaties’

LISSE – Het college wil het liefst niet teveel aandacht schenken aan de uitspraken van een man, maar vorige week is wel een verklaring uitgegaan naar de pers. Wethouder Bas Brekelmans (VVD): ‘Kort gezegd zien het college en de gemeenteraad geen aanleiding om een nader onderzoek in te stellen naar vermeende malversaties.’ Fractievoorzitter Willem Loos (VVD) bevestigde dit desgevraagd: ‘Inhoudelijk is de zaak voor ons afgesloten met het onderstaande antwoord van het college.’

Het college stelt: ‘Van “malversaties” is zeker geen sprake, want alle bestuursstukken zijn openbaar op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Zowel de gemeenteraad als de heer Van Rheenen hebben de dossiers mogen inzien, behoudens enkele stukken over het nog aanhangige hoger beroep met Romeyn.

De opmerking over het niet uitkeren door de verzekeringsmaatschappij kunnen wij niet plaatsen. De suggestie dat de verzekeringsmaatschappij het schadebedrag niet wil uitkeren omdat er sprake zou zijn van malversaties is een verkeerde conclusie. Op grond van de polis valt schade als gevolg van privaatrechtelijk handelen, zoals de verkoop van een pand, niet onder de dekking. Dat is in deze zaak de uitsluitingsgrond en niet malversaties zoals dhr Van Rheenen suggereert.

Gemeentebestuurders kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten die bij de uitoefening van hun functie worden gemaakt. Daarvoor ontbreekt de wettelijke titel. Dergelijke ambtsdragers treden immers op als publiekrechtelijk orgaan van de gemeente. Een uitzondering daarop betreft gevallen waarbij sprake is van malversaties of op een andere wijze, tegen beter weten in, te kwader trouw handelen. Daarvan is echter geen sprake en zulks heeft de rechter in deze zaak ook niet geoordeeld.

Indien u dat wenst zullen wij uiteraard meewerken aan een nader onderzoek. Op basis van bovenvermelde redenen achten wij dat echter niet zinvol. We adviseren u dan ook om niet in te gaan op het verzoek van dhr Van Rheenen. Wij betreuren het overigens dat door de brief en de beschuldigingen van dhr Van Rheenen onze gemeente onnodig in een kwaad daglicht is gesteld.’