Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 juli 2007

Wensen VVD bij kadernota

Fractievoorzitter Willem Loos (VVD) tijdens de behandeling van de kadernota: ‘Een oproep aan het college om terughoudendheid is prima, maar plannen moeten niet vertraagd worden. Zeker waar het gaat om het accommodatiebeleid: een aantal verenigingen zit in een nijpende situatie waar het gaat om fatsoenlijk onderdak. Ook moet het te verwachten begrotingsoverschot over de komende jaren verspreid worden tot een jaarlijks bedrag van twee ton. Verder moeten er geen ad hoc besluiten genomen worden die geld kosten. Ook willen we de OZB niet meer laten stijgen dan de nationale bestedingen en inflatiepercentage. We zijn dus niet voor het extra verhogen van deze belasting. Een ander punt is de OZB voor niet-woningen: wij stellen voor om deze OZB-inkomsten in een ondernemersfonds stoppen. Daar kunnen we dit jaar al voorbereidingen voor treffen.’