Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 augustus 2007

Centrum mogelijk bestempeld tot beschermd dorpsgezicht

LISSE – Wethouder Guus Mesman (PvdA) wil in september een besluit nemen over de aanwijzing van een aantal nieuwe gemeentelijke monumenten. Dit bleek uit de antwoorden die hij gaf op een schriftelijke vraag die door fractievoorzitter Cees Verburg (D66) gesteld was. Zowel de gemeenteraad als de monumentencommissie worden op de hoogte gesteld, zodra de wethouder zijn selectie heeft vastgesteld.

In het overzicht zijn tevens de diverse reeds bestaande inventarisaties van waardevolle bollenschuren door de Stichting Dorp, Stad & Land meegenomen. De wethouder is er nog niet uit of het historische centrum van Lisse bestempeld moet worden tot beschermd dorpsgezicht. Mesman zegt hierover: ‘Het college beraadt zich nog. Om te bepalen of een beschermd dorpsgezicht wenselijk is, worden de voor- en nadelen op een rijtje gezet. De monumentencommissie en de gemeenteraad worden hier ook bij betrokken. Overigens moet de feitelijke aanwijzing van een beschermd dorpsgezicht in samenhang worden gezien met een wijziging in het bestemmingsplan, want daarin wordt de structuur van het gebied aangegeven.’

Verburg geeft in een reactie aan redelijk tevreden te zijn met de antwoorden: ‘Ik vind de beantwoording heel duidelijk, maar er zijn dilemma’s. Voor zover het al niet te laat is, gaat de gemeenteraad zich in september richten op de (versnelde) aanwijzing van een belangrijk deel van het oude historische centrum als beschermd dorpsgezicht. Dat moet snel gebeuren, want straks is er geen enkele samenhang tussen oude waardevolle panden meer terug te vinden vanwege de slopershamer die momenteel zijn ‘slag slaat’.’