Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 augustus 2007

Rugstreeppadden wél in Elsgeest

VOORHOUT – Er blijken wel rugstreeppadden te zitten op het terrein van Volkstuinvereniging Elsgeest. Ondanks officiële onderzoeken van ‘landelijk gerenommeerde bureaus’ aangaven dat deze beschermde diersoort niet aanwezig kon zijn, bewees een onderzoek van de Woensdagkrant het tegendeel. Bioloog en jurist Jos Huizer, die de gemeente Teylingen al meerdere malen had gewezen op de aanwezigheid van de rugstreeppadden, nam Joep Derksen mee om samen naar deze beestjes op zoek te gaan. Na enig rondwandelen werden een paar exemplaren aangetroffen.

Voor het nieuwe voetbalveld van Foreholte heeft deze ontwikkeling naar alle verwachting geen gevolgen, zo laat Huizer weten: “Niemand is erbij gebaat om de situatie in de oude vorm te herstellen: de voetballers niet, de gemeente niet en de padden niet, want degene die daar zaten, zijn al lang dood en begraven. Maar nadat ik door de gemeente Teylingen in de media zowat voor gek ben verklaard, is nu overduidelijk aangetoond dat de rugstreeppad hier wel degelijk zit. En we hebben ook jonge exemplaren gezien, dus dat betekent dat de beestjes zich voortplanten en de volkstuinen dus een levensvatbare omgeving voor hen is. Dit heeft tot gevolg dat eventuele toekomstige ontwikkelingsplannen in dit gebied een groot probleem zijn, want de padden kunnen nergens meer heen. Het is dan nog maar de vraag of ontheffingen verleend worden.”

Gaat Huizer actie ondernemen nu de aanwezigheid van de rugstreeppadden onomstotelijk vaststaat? “Het is nu aan de AID (Algemene Inspectie Dienst, red.) of hier wat mee gedaan wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een boete of middels natuurcompensatie, zoals de aanleg van een vijver.” Hij verzucht: “Het is jammer dat de gemeente niet eerder geluisterd heeft. Ik roep hen hierbij dan ook op om meldingen over beschermde diersoorten voortaan serieus te nemen. Houd je aan de Flora en Faunawet en laat gedegen onderzoek uitvoeren.”

Nat
De gemeente kan haar borst nat maken, want ook op de locatie van de voormalige sporthal De Gaasbak nabij het station heeft Huizer rugstreeppadden ontdekt. Hij heeft de gemeente benaderd met het verzoek een flora- en faunaonderzoek uit te voeren, maar heeft hierop een negatief antwoord gekregen van Hendrik de Vries, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: “Omdat de locatie binnen het stedelijk gebied ligt, hebben wij geen redelijk vermoeden dat beschermde diersoorten op de locatie aanwezig zijn. Om de aanleg van de parkeerplaatsen op deze locatie mogelijk te maken, hebben wij een vrijstelling verleend volgens artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Voor deze (tijdelijke) vrijstellingsprocedure is een flora- en faunaonderzoek niet verplicht.”

Huizer ontkent deze zienswijze ten stelligste. ‘Dit artikel geldt niet voor de rugstreeppad. Inderdaad bestaat er een vrijstellingsregeling voor beschermde diersoorten, maar dat gaat niet op voor de rugstreeppad. Ik ben bang dat, tegen de tijd dat de gemeente erachter komt dat er inderdaad beschermde diersoorten in onze gemeente voorkomen, er geen een meer over is. Dat er nu nog altijd rugstreeppadden zitten op de locatie van de voormalige Gaasbak kunt u ’s avonds zelf beluisteren. Uw gedachte dat er geen beschermde diersoorten aanwezig kunnen zijn, omdat het terrein binnen het stedelijk gebied ligt, is foutief. Rugstreeppadden komen (althans in Voorhout) zelfs in tuinen voor.”


1 Comments:

At 4:08 p.m., Anonymous Anoniem said...

ik heb deze week wel 50 jonge rugstreeppadden gevonden in een tuin in Zeeuws Vlaanderen

 

Een reactie posten

<< Home