Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 augustus 2007

Wethouder Kippers legt advies OR naast zich neer

LISSE – Wethouder Jan Kippers (CDA) legt het negatieve advies van de Ondernemingsraad (OR) of de afvloeiing van gemeentelijke medewerkers naar De Meerlanden N.V. of De Mare Groep naast zich neer. ‘Dit advies is nu niet aan de orde.’

In een brief aan de wethouder laat de OR in niet mis te verstane bewoordingen weten dat er grote onvrede is over de plannen van de wethouder: ‘Het onderzoeksbureau IPR Normag adviseert alle uitvoering behalve het zogenoemde serviceteam uit te plaatsen naar de Meerlanden N.V. of De Mare Groep. De ondernemingsraad vindt nut en noodzaak hiervan NIET aangetoond. De problemen lijken immers al jaren te wijten aan het uitblijven van de benodigde professionaliseringsslag van de organisatie, terwijl het kwaliteitsniveau van de uitvoering erg hoog ligt. Wij zien daarom meer heil in een verbetering van de aansturing. Wij wijzen u erop dat wij meerdere malen schriftelijk aan u te kennen hebben gegeven dat wij zwaar tillen aan het aantonen van nut en noodzaak. De ondernemingsraad deelt de zorgen van het college voor de toekomst niet. De buitendienst heeft al vele jaren haar dienst bewezen en springt keer op keer goed in op de veranderingen die op haar pad komen.’

Het advies gaat verder: ‘Een toekomstige verandering voor de buitendienst van zowel “groen” als “grijs” kan liggen in de samenwerking met de drie gemeenten. Hierin ziet de ondernemingsraad geen zorgen voor de toekomst, maar juist een meerwaarde om de noordelijke bollenstreek als geheel te kunnen bedienen. Totdat hier meer duidelijkheid over komt adviseert de ondernemingsraad de uitvoering te professionaliseren en te kijken naar haar eigen kwaliteiten in plaats van het wegplaatsen hiervan. Over het uitplaatsen van de uitvoering door samenwerking met de Meerlanden N.V. of De Mare Groep adviseert de ondernemingsraad dus negatief.’