Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 september 2007

Bewoners Van Speykstraat op achterste benen door plannen

Wethouder verrast door wens sloop en renovatie

LISSE - Vallentina van den Berg – van der Horst sprak tijdens de vergadering voor de commissie Ruimte en Infrastructuur in over de herstructureringsplannen van Trias Woondiensten. Ze uitte haar onvrede over de plannen van Trias om 151 woningen in de Van Speykstraat te renoveren of te slopen, zonder dit te bespreken met de bewoners.

Van den Berg: ‘In een krantenartikel kondigde Trias het eerste herstructureringsproject in De Engel aan. Ik heb een paar medebewoners gevraagd of zij op de hoogte zijn van de plannen van Trias en niemand was persoonlijk op de hoogte gebracht over de mogelijke sloopplannen van hun woning. Wij willen weten wat er gaat gebeuren, op welk tijdstip en worden de huidige bewoners elders gehuisvest. We willen gewoon informatie ontvangen van Trias zelf en niet alles uit de krant vernemen.’

Contacten
Het convenant ‘Raamovereenkomst prestatieafspraken 2007 – 2010’ tussen de gemeente Lisse en Trias Woondiensten bevestigt inderdaad de uitspraken van de inspreekster, die binnenkort een SP-afdeling wil opzetten in Lisse. Het document stelt: ‘Trias Woondiensten stelt in het derde kwartaal van 2007 een projectenoverzicht op voor de herstructureringsplannen die zij in de periode 2007 – 2010 wil opstarten. In dat verband onderzoekt Trias het toekomstscenario van een bepaald aantal complexen op marktwaarde, levensduur, gebruikswaarde en populariteit. Het betreft hier 25 woningen aan de Prinsessenstraat (het Hofje), 48 woningen aan de Broekweg, 151 woningen Van Speykstraat (99 in de galerijflat en 52 in de portiekflat), 218 woningen Vogelwijk en 161 woningen De Engel.’

Commissielid Ed Takken (D66) wilde van wethouder Jan Kippers weten of het klopt dat er geen contacten zijn geweest tussen Trias en Van Speykstraat: ‘Als bewoners plannen uit de krant moeten vernemen, veroorzaakt dat onrust. Ik kan me goed voorstellen dat er hier bepaalde angst om is. Hoe gaat het college er mee om?’ Kippers antwoordde: ‘Ik ben verrast dat er plannen zijn voor sloop en renovatie zijn. Voor zover ik weet is er nog geen enkel concreet plan voor wat betreft Van Speykstraat. Stel dat het zo zou zijn, zou er zeker overleg zijn tussen bewonersgroep en Trias. Het zijn met name flats voor starters aan de onderkant van de huurgrens. Dat is buitengewoon belangrijk. Trias kijkt naar aantal locaties om na te denken en studies te maken of dat zou kunnen. Het is zeker niet zo, bij mijn beste weten, dat Trias hier plannen over heeft als ware zouden zij ook beginnen volgende maand. Mijn advies is: neem zelf contact op met Trias en ik neem ook contact op met hen. Nieuwsberichten over sloop en renovatie, zonder dat de bewoners zelf geinformeerd worden, brengt alleen maar onrust op die ongewenst is. Als een herstructurering van Speykstraat gebeurt, dan gaat het hier in de openbaarheid, maar uiteraard ook met de bewoners.’