Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 september 2007

Faillissement Roos Bouw doet grondvesten Oranjebuurt schudden

SASSENHEIM – Op dinsdag 18 september werd bekend dat het faillissement is uitgesproken voor Roos Bouw, een onderdeel van het bedrijf Roos Groep BV. Enkele dagen later, op zaterdag 22 september, sloot Holding BVR BV een principeovereenkomst met de bouwvennootschappen van de Roos Groep BV over de overname van bouwactiviteiten.

BVR neemt de activiteiten en het personeel over. Met de opdrachtgevers, waaronder de kopers van de 38 herenwoningen en 51 appartementen, dient nog wel overeenstemming te worden bereikt over de voorwaarden voor de afbouw. BVR is in gesprek met de opdrachtgevers om tot de benodigde overeenstemming te kunnen komen.

Dinsdag 25 september is aan het personeel bekend gemaakt dat BVR inderdaad het personeel heeft overgenomen. Er zijn geen ontslagen aangekondigd, maar over het lot van de individuele projecten is nog niets bekend gemaakt. Dat gaat de nieuwe directie in de komende weken bekijken.

J. van Buren, Hoofd Woondiensten van de Woonstichting Vooruitgang, reageert: “Roos Bouw is maar één onderdeel van het bedrijf Roos. Momenteel onderzoeken wij met verschillende partijen, waaronder de curator van het onderdeel Roos Bouw, wat voor consequenties dit faillissement heeft voor de herstart van de bouwactiviteiten.”

Wat betreft de intentieverklaring meldt Van Buren: “Vooruitgang heeft recent gesprekken gevoerd met Holding BVR BV, dat door Roos was aangedragen. De status van de bewuste intentieverklaring is ons op dit moment nog niet duidelijk. Het bovengenoemde en de daarbij behorende onzekerheid wanneer weer gestart kan worden met de bouw, heeft er wel toe geleid dat wij nu aan het onderzoeken zijn in hoeverre wij derden opdracht kunnen en mogen geven voor het uitvoeren van werkzaamheden aan daken en goten, om op die manier eventuele schade aan de woningen door weersinvloeden te beperken. Bij de curator geven wij aan dat wij de intentie hebben om het werk zo spoedig mogelijk te willen hervatten. Wellicht ten overvloede merk ik hier nogmaals op dat niet getornd wordt aan de kwaliteit van de woningen!”

De kopers van de herenwoningen en appartementen zijn inmiddels per e-mail op de hoogte gesteld over deze ontwikkelingen. Van Buren heeft aan de kopers toegezegd uiterlijk 5 oktober een brief te sturen met de laatste stand van zaken. Op 9 oktober vindt een bijeenkomst plaats van de appartementenkopers.

1 Comments:

At 12:02 a.m., Anonymous Anoniem said...

De kopers en de woningbouwvereniging laten zitten met een brok ellende tengevolge van een stuk mismanagement ?? Mag en kan toch niet meer in deze tijd. De heren Roos zullen gezien hun geschiedenis vanuit het verleden (al een derde maal dat ze failliet gaan) nimmer van leren. De shit die ze achter laten spreekt boekdelen.

 

Een reactie posten

<< Home