Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 september 2007

Partnergemeenten gaan voor wegverbindingen

Bollenstreek – Het rapport ‘Ruimtelijk Perspectief 2030’ van de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (HLN) maakt duidelijk, dat er voor de periode na 2030 plannen bestaan voor een verdure oostwaartse ontwikkeling van Gravendam in Noordwijkerhout tot aan de Pilarenlaan.
De portefeuillehouders van HLN kijken tegelijk naar mogelijkheden voor de noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek en doortrekking van de Zuid-tangent. ‘HLN zet zwaar in op verbetering van het openbaar vervoer en de wegverbindingen, maar ook op doortrekking van de N207 naar de N206 (aansluitend op de Nieuwe Bennebroekerweg), een nieuwe brug bij Lisse-Zuid en doortrekking van de N205 naar de N208. Een nieuw station in Noordwijkerhout ter hoogte van de Pilarenlaan is gewenst. Na 2030 kan eventuele verdere verstedelijking ten oosten van de Pilarenlaan de functie van dit station versterken.’