Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 september 2007

Partnergemeenten praten over rapport

LISSE – Dertig bestuurders van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout kwamen donderdag 6 september bijeen om de voortgang van de niet-vrijblijvende samenwerking tussen de HLN-gemeenten te bespreken. Opdrachtleider Floris Marcus van het Adviesbureau RBOI gaf een tachtig minuten durende samenvatting van het rapport Ruimtelijk Perspectief 2030.

Hillegom en Lisse waren met een grote afvaardiging gekomen naar het gemeentehuis, maar er waren slechts drie vertegenwoordigers van Noordwijkerhout op komen dagen. Technisch voorzitter van de avond, Louise Stolker, verklaarde de geringe Noordwijkerhoutse opkomst: ‘6 september is de avond van de kermis en toen we deze vergaderdatum opstelden, hadden we hier niet bij stilgestaan.’

In zijn relaas informeerde Marcus de toehoorders dat de drie gemeenten tot 2030 moeten zorgen voor de bouw van 3.900 woningen, als ze niet in bevolkingsaantal willen terugzakken. 2.400 woningen zijn bedoeld voor de eigen bevolking en de resterende 1.500 dienen om de regionale behoefte op te vangen. Subtiel voegde Marcus hieraan toe: ‘In 2005 bestond de totale bouwproductie in de drie gemeenten uit 178 woningen.’

Ook kunnen de gemeenten zorgen voor 30 hectare bruto aan extra bedrijventerreinen, die gepland zijn aan de Delfweg, Hillegom Noord en ’s Gravendam Oost. Marcus: ‘De rest van ’s Gravendam Oost moet gereserveerd worden voor de behoefte aan bedrijventerreinen van de HLN gemeenten in de periode na 2030.’

Het bouwen van huizen en bedrijven gaat ten koste van bollengrond, zoveel is wel duidelijk. De HLN-gemeenten zetten echter in op het concept Greenport. Dat wil zeggen dat ieder verdwenen stuk bollengrond gecompenseerd moet worden met een stuk grasland om nieuwe bollen te planten. Marcus had een suggestie: ‘De Zwetterpolder is een kansrijk compensatiegebied dat 75,8 hectare beslaat. Al besef ik dat dit voorstel niet geheel onomstreden is.’

Aan het eind van de avond was er weinig enthousiasme te bespeuren bij de politici. Hillegoms gemeenteraadslid D. Wiebes (CDA) ondervroeg Marcus over de tweezijdige manier waarop conclusies getrokken worden. ‘Om te komen tot een goede beoordeling van hoeveel woningbouw gerealiseerd moet worden, moeten er allerlei onderzoeken gedaan worden. Maar voor de bouw van bedrijventerreinen gaat u enkel uit van aangelegde terreinen en berekent u op basis van deze gegevens hoeveel terreinen er in 2030 zijn aangelegd. Is dat niet een beetje simpel?’

Opdrachtleider Floris Marcus antwoordde: ‘Ik ben blij dat u het snapt. Het heeft ook te maken met het budget dat we toegewezen hebben gekregen, waardoor we voor een bepaalde manier van onderzoeken hebben gekozen.’ Lisses gemeenteraadslid Joke Vermeulen (CDA) verzuchtte: ‘Ik ben teleurgesteld in de manier waarop de avond is verlopen.’