Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 december 2007

Voornemen fusie

LISSE - Hans Al, directeur van Trias, werd 18 december op het gemeentehuis gezien voor een onderhoud met wethouder Jan Kippers (CDA). Kippers: 'Trias vroeg alle stakeholders naar hun mening over het voorgenomen besluit tot een fusie van Trias met Pago. Wij als gemeente zien hier geen belemmering voor.'

Trottoir bij insteekhaven aan de Grevelingstraat

LISSE – De gemeente legt een trottoir aan ter hoogte van de insteekhaven aan de Grevelingstraat. Daarnaast wordt het deel tot aan het water van deze insteekhaven beplant. Met deze maatregelen wil wethouder Guus Mesman (PvdA) duidelijk maken dat dit gebied gemeentelijk eigendom is en geen particuliere ligplaats, visstek of onderhoudplaats voor een boot.

Wethouder Adri de Roon (D66) vertelt namens zijn collega Mesman: ‘We hebben over deze kwestie nader gesproken met de bewoner van het eerste huis. Zij geven aan dat ze last hebben van mensen die in hun tuin komen. Besloten is dat er een trottoir komt ter hoogte van de ingang Grevelingstraat en ook het deel tot het water wordt beplant. Zo krijgen de mensen minder de neiging naar het water toe te lopen. We hebben tevens besloten om geen hekwerk te plaatsen, ondanks dat dit aanvankelijk wel was toegezegd. Maar het ambtelijk advies gaf aan dat dit onduidelijkheid zou creëren over het openbaar groen en de insteekhaven.’

Telefoniste voor goeie service

LISSE – Het direct bellen van een gemeentelijk medewerker is binnenkort verleden tijd. Wethouder Jan Kippers (CDA) legde op dinsdag 18 december uit: ‘Alle telefoontjes worden in eerste instantie aangenomen door professionele telefonistes, die een heleboel vragen kunnen afhandelen. 80% van de tijd gaat namelijk zitten in 20% van de vragen.’

De telefonistes hebben ‘meer dan alleen een vriendelijke stem’, zo laat Kippers weten: ‘Zij moeten de beller met de juiste persoon in het gemeentehuis verbinden. Doel is dat niet meer dan één keer doorverbonden wordt en er mag niet gedacht worden van ‘Ik ga eens wat proberen.’ Doelstelling is om de burgers telefonisch zo min mogelijk door te verbinden en fysiek aan één balie te helpen. Ook wordt er bij de communicatie naar buiten gebruik gemaakt van één algemeen emailadres. De doorkiesnummers van het college van burgemeester en wethouders gaan voortaan ook via het afdelingssecretariaat, maar de emailadressen van Langelaar, Kippers, Mesman, De Roon en Brekelmans zijn, na enig zoeken, via
www.lisse.nl te achterhalen.

Kennis

Kippers: ‘We hebben ook kennis genomen van een plan van aanpak voor het procesgericht werken. We moeten op een eenduidige manier en vraaggestuurd werken en daarvoor moeten nog 400 van de 60 processen omschreven worden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de rijksoverheid wil dat in 2015 maar liefst 80% van alle eerste contacten direct moeten worden afgehandeld door de gemeente. De telefonistes moeten dus goed kunnen worden opgeleid.’

Gemeente ziet geen beren op de weg

LISSE – ‘De onlusten in het weekend van 15 en 16 december hebben geen gevolgen voor de proef met vrije sluitingstijden.’ Loco-burgemeester Adri de Roon gaf deze mededeling aangezien burgemeester Corrie Langelaar door ziekte tot 31 december niet in functie kan zijn.

In het bewuste weekend keerde een grote groep Katwijkse jongeren zich tegen twee agenten die de verhitte gemoederen wilden kalmeren. De dienders kwamen behoorlijk in het nauw en konden alleen ontzet worden door de toegesnelde medewerkers van nabijgelegen horecagelegenheden en de toezichthouders. De Roon: ‘Het is ook de stellige overtuiging van de politie dat dit incident helemaal niets te maken heeft met de proef. Het gebeurde namelijk op een tijdstip, kwart voor twee ’s nachts, waarop deze jongelui ook zonder de proef aanwezig zouden zijn geweest. Het college heeft geen aanwijzingen om de proef in te trekken of te heroverwegen.’

Onderzoek Rooversbroekpolder

LISSE – ‘Er moet zo snel mogelijk begonnen worden met een studie naar de mogelijkheden van de Rooversbroekpolder, waar het gaat om de procedures, de inhoud en de financiele haalbaarheid. Zo kunnen we alle betrokkenen, zeker diegenen in de glastuinbout, rechtdoen op eerder gemaakte afspraken.’ Deze boodschap had fractievoorzitter Cees Verburg (D66) aan wethouder Guus Mesman (PvdA), bij de discussie over de vaststelling van het Ruimtelijk Perspectief 2030 Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout en hij kreeg hierbij steun van alle partijen.

Mesman antwoordde: ‘Het is duidelijk dat iedereen die locatie ook in studie wil nemen. Ik moet me buigen over de termijn waarin dit kan plaatsvinden, want de afdeling die dit ter hand gaat nemen is zwaar bezet en er zijn ook andere projecten. Wellicht moeten we expertise inhuren of de raad moet aangeven wat we anders moeten laten liggen. Maar het signaal van de snelheid is duidelijk.’

Hart voor de buurt

LISSE – Om de sociale cohesie in de wijken te versterken is buurtregisseur Monique van der Weijden door Valent gedetacheerd bij de gemeente voor 20 uur per week. Wethouder Jan Kippers (CDA) zei hierover op dinsdag 18 december: ‘Zij is een actieve en vrolijke dame en gaat zich volop bezig houden met het opzetten van buurtgericht werken, om zo de burgerzin en samenhang van buurten te bevorderen.’

Valent won enkele maanden geleden een prijsbedrag van 7.500 euro voor het project ‘Hart voor je buurt’ van Holland Rijnland, waarbij buurtbewoners op een originele wijze de leefbaarheid van de wijk vergroten. Kippers: ‘We willen dit project ondersteunen met een aanvullend bedrag van 7.500 euro, waardoor het volledige plan wordt uitgevoerd.’

Voorzitter VVD: ‘Ik hoop dat ik weer trots kan zijn op Lisse’

Blik terug op afgelopen jaar

LISSE – Met het nakende einde van het jaar kijkt Linda Warmerdam (43), voorzitter van de VVD, afdeling Lisse, terug op het afgelopen politieke jaar en uit haar verwachtingen voor 2008. Na het horen van het verzoek voor een interview gaf ze aan dat ze liever niet op de voorgrond trad, maar ze was toch bereid haar medewerking te verlenen.

Warmerdam is nu bijna drie jaar voorzitter, maar daarvoor zat ze al jaren in het bestuur, waarbij ze zich ijverde voor het verbeteren van de banden tussen de fractie en het bestuur. Over het voorzitter zijn: ‘Ik vind het een interessante positie. Aan de ene kant is het lastig, want als voorzitter van een politieke partij bedrijf je geen politiek, maar je kunt wel zorgen dat politiek bedreven kan worden. Het bestuur heeft de samenbindende en faciliterende rol om de neuzen zelfde kant op te krijgen. Ik ben ook meer een bestuurder en interesseer me in zaken als: waar willen we naar toe in de verre toekomst.’

Omkijker

Ze vertelt: ‘De fractie gaat steeds beter draaien en laat steeds meer van zich horen. Ik ben trots op de fractie, maar ook op de wethouder die het heel goed doet. Bij elkaar is het een echt team dat steeds steviger in het zadel zit.’ Hoe kijkt Warmerdam terug op 2007? ‘Ik ben niet zo’n omkijker en kijk liever naar de toekomst. Het is nu onze taak om meer mensen die actief willen zijn bij de VVD naar binnen te halen en op te leiden. Het is jammer dat van alle plannen die op stapel staan, het toch nog niet echt gelukt is om tot actie over te gaan. Het is hartstikke verklaarbaar, maar dit uitstel is wat de inwoner ziet en hij vraagt zich af waarom het zo lang duurt. Het hoogtepunt in 2007 was de manier waarop onze Bas een belangrijke rol speelde in het op orde krijgen van de financiele huishouding.’

Niks

Wensen 2008: ‘Voor Lisse hoop ik dat de orde weer terugkeert. Dat je gewoon weer lekker door kan rijden, want de werkzaamheden op de kruising Gladiolenstraat en Hyacinthenstraat duren ongelooflijk lang. In dit verband zou een stukje zakelijkheid lekker zijn. Voer een bonus-malus regeling in, zodat de aannemer binnen een bepaalde tijd klaar moet zijn of anders hiervoor moet betalen. Verder hoop ik dat ik weer trots kan zijn op Lisse. Vroeger was Lisse een rijke gemeente, dat spaarde voordat ze investeerde. Het was financieel op orde en alles zag er netjes uit. Nu komt de regio niet meer bij ons winkelen omdat het afzwakt. Oegstgeest is een dorp van niks, maar heeft wel alle topzaken en mooie, kwalitatief goede, winkels.’

Ze besluit: ‘Als mensen actief willen worden kunnen ze de website:
http://lisse.vvd.nl/ bekijken of gewoon eens binnenlopen in de fractievergadering.’

Wethouder Bezuijen door het stof

LISSE – Wethouder M. J. Bezuijen van de Haarlemmermeer is diep door het politieke stof gegaan, nadat zijn opmerkingen verkeerd waren gevallen. Hij zei in een interview dat de Duin- en Bollenstreek moest kiezen tussen meer vliegtuigen over haar gebied of anders meer woningen te bouwen voor de regio Haarlemmermeer.

In een op 14 november geschreven brief aan het CROS cluster Zuidwest schrijft Bezuijen: ‘Het is duidelijk niet mijn bedoeling om vliegverkeer an bijbehorende ruimteclaims zonder meer op de Bollenstreek af te schuiven. Het vraagstuk is complex en vraagt om een integrale aanpak en een regionale blik. Dit is de reden dat dit onderzoek verder reikt danonze gemeentegrenzen. Ik begrijp en respecteer de belangen van da Bollenstreek en besef dat het onderzoek naar de verlegging van de uitvliegroute deze belangen direct raakt. Ik ben daarom uiteraard bereid om de verdere discussie over dit onderwerp in CROS verband, danwel aan de Alderstafel te voeren, zodat de discussie open gevoerd wordt en de betrokken overheden van het Cluster Zuidwest hierin kunnen participeren.
Ik ben het geheel met u eens dat we in dit dossier gezamenlijk moeten optrekken en moeten werken aan een vermindering van de vliegtuighinder. Ik vertrouw erop dat deze samenwerking zal lukken.’

Vreugdevuren verboden

LISSE – Er mogen geen vreugdevuren gestookt worden. Met deze mededeling kwam loco-burgemeester Adri de Roon (D66) op dinsdag 18 december. Brandweer, politie en gemeente zijn het eens over deze maatregel; het verlenen en eventueel weer intrekken van ontheffingen brengt veel onduidelijkheid met zich mee onder de inwoners van Lisse. Omwille van de duidelijkheid is het beter dat er geen ontheffingen worden afgegeven.’

Ook wordt een andere reden aangegeven: ‘De werkzaamheden verbonden aan de aanwijzing van een tweetal locaties (braakliggend terrein aan de Ruishornlaan en parkeerterrein Sportlaan, red.) waar vreugdevuren toegestaan zijn, maar ook het eventueel intrekken van onderhavige ontheffingen, eist veel personele inzet bij politie, brandweer en gemeente. Deze inzet is tijdens de viering van oud en nieuw elders hard nodig.’

De Roon zegt desgevraagd: ‘Het is wellicht te kort door de bocht gezegd, maar we hebben er geen zin om alle troep ook weer te moeten opruimen. Ik hoop in ieder geval dat het een rustige en vreedzaam Oud en Nieuw wordt.’

Gezamenlijke handhaving

LISSE – ‘De gemeenten Hillegom en Lisse gaan gezamenlijk de handhaving beter oppakken op gebieden als milieu, parkeren, bouw- en woningtoezicht en terrassenbeleid. Het gaat hierbij uitsluitend om vergunningenhandhaving en niet om het strafrechtelijk deel, want dat blijft de verantwoordelijkheid van de politie. Al zou op termijn ook alle handhaving voor de openbare orde hieraan toegevoegd kunnen worden.’ Dit maakte wethouder Bas Brekelmans (VVD) bekend op dinsdag 18 december.

Het bureau Van Naem & Partners heeft vijf varianten voorgelegd aan de beide gemeenten om de meest optimale vorm van samenwerking te bepalen. Brekelmans: ‘We zijn er met Hillegom van overtuigd dat we moeten komen tot een gemeenschappelijke regeling, waarbij geen sprake is van een eigen bestuur, maar de centrumgemeente een leidende rol heeft.’ Hij legt uit: ‘Dit is de beste balans, want je krijgt op deze manier zo min mogelijk bestuurslagen, korte lijnen en een eigen identiteit van de handhavingsdienst. We overwegen ook om nieuwe uniformen aan te schaffen voor de mensen die onder deze dienst komen te vallen. Op deze manier hebben we als bestuur ook grip op wat de handhavers doen.’

Welke gemeente wordt de centrumgemeente; Hillegom of Lisse? ‘Dat is een goede vraag. Hierover zijn we nog in overleg met Hillegom’, moest Brekelmans bekennen.

Subsidie met eisen

LISSE – De leden van de commissie Regionale Zaken gingen woensdag 12 december unaniem akkoord met het uitvoeren van een onderzoek naar de nut en noodzaak van een regionale brandweer voor het district Hollands Midden. De kosten voor het onderzoek, 250.000 euro, worden vergoed door het ministerie van economische zaken. Mocht de conclusie van het onderzoek echter zijn dat regionalisering van de brandweer geen goed alternatief is, dan vervalt de belofte van het ministerie om de kosten te vergoeden. Deze vreemde constructie was voor de commissieleden uiteindelijk geen reden om tegen het onderzoek te stemmen.

Tsunami van verkeersborden

LISSE – Met het wijzigen van de verkeersmaatregelen in het centrumgebied, komt er een veelheid aan verkeersborden in het centrum te staan. Zoveel zelfs dat er een woud aan borden komt om alle nieuwe regels, uitzonderingen en verboden aan te kondigen.

Gabriella Mosk van de afdeling Weg en Waterbouw sloeg met Ruud Beerling, verkeersadviseur van de politie, de handen ineen en een presentatie volgde over de beste wijze waarop bebordingen in Lisse eruit komen te zien. ‘De nieuwe borden bestaan volgens plannen uit een verzameling van bovenop elkaar geplaatste ge- en verboden en kunnen wel 3,50 meter hoog worden.’

Verantwoordelijk wethouder Guus Mesman (PvdA) legde de reden uit waarom een tsunami aan verkeersborden Lisse kan overspoelen: ‘We hebben een aantal dingen vastgesteld die we willen invoeren, zoals het weren van auto’s, maar dan niet tijdens venstertijden. Ook willen we bromfietsen weren, maar we moeten wel mogelijk maken dat bewoners kunnen rondrijden. Fietsers willen we weren tijdens koopavonden en zaterdagen. Op een gegeven moment moet je dat gaan vertalen in bebordingen. Als je dat zo letterlijk mogelijk oppakt, krijg je al snel een woud aan borden, zodat je het winkelcentrum door de borden niet meer kunt zien.

Commissielid Paula van Elburg (PvdA) had haar twijfels: ‘Er is een aantal borden noodzakelijk, maar er verschijnen hier en daar artikelen over gemeenten waar ze proberen om hun plaats bordenvrij te maken. Hier in Lisse proberen we het centrum mooi in te richten, dus ieder bord erbij is een aantasting van die schoonheid.’ Commissielid Ed Takken (D66) deed een suggestie: ‘Op de borden die te zien waren bij de presentatie zat een gemeentelogo: haal dat eraf en dan wordt het bord ook lager.’

Lof voor wethouder Kippers

Bewonerscommissie tevreden over aanpak klachten

LISSE – De evaluatie van de wijkschouw Zeeheldenbuurt / cluster Meerzicht leidde tot tevredenheid bij alle deelnemers. Wethouder Jan Kippers (CDA) kreeg veel lof te horen van de bewonerscommissie Zeehelden over de wijze waarop de klachten en opmerkingen uit de schouw van zaterdag 20 oktober zijn opgepakt.

Kippers vertelde onder meer: ‘Diverse wegvakken in de De Ruijterstraat worden herstraat, het voetpad vanaf het parkeerterrein voor de sporthal naar de dijk wordt hertegeld en op de dijk langs de ringvaart wordt een picknicktafel geplaatst. De treurwilgen aan de Ringvaartzijde worden, voor zover ze op gemeentelijk terrein staan, flink gesnoeid, waardoor het oorspronkelijke uitzicht voor een groot aantal woningen in de flats van de Van Speykstraat op de Ringvaart weer hersteld wordt.’ Hij vervolgde: ‘Het kunstwerk “De Ontmoeting” is na de klachten tijdens de schouw al helemaal schoongemaakt en de bewoners van de Houtmanstraat kunnen binnenkort genieten van de tien nog te plaatsen Magnolia kobus-bomen.’

Diaserie

Sandra Andeweg, lid van bestuur bewonerscommissie Zeehelden, reageert op alle informatie waarmee de wethouder kwam: ‘Ik vond het een prettige bijeenkomst en het was een prima initiatief van de gemeente en Trias. Er zijn best wel wat punten aangepakt en dat is heel erg prettig. Ook wil ik de diaserie complimenteren; die zag er goed verzorgd en over nagedacht uit.’

Brandweer

‘Met name ben ik blij dat het probleem van het kroos op de vijver van het Doormanplein middels een betere doorstroming wordt geregeld. Ook vinden er intensievere controles op verkeersovertredingen plaats bij De Ruiterstraat nadat de Nuon-werkzaamheden daar klaar zijn. Aan de Evertsestraat wordt aan twee kanten geparkeerd en dat is een gevaarlijke situatie; de brandweer kan er dan niet langs. Wij hebben het verzoek om een stuk groen weg te halen om insteekhavens te hebben, maar daar wil de gemeente niet in meegaan. Het is jammer dat dit niet gebeurt.’

Echte burgers

Andeweg concludeert: ‘Op zich was iedereen positief, het was alleen jammer dat er maar drie ‘echte’ burgers waren, want we hebben de mensen met flyers uitgenodigd. Aan de andere kant geeft het misschien aan dat mensen heel erg tevreden zijn. Als mensen er wat voor moeten doen, komen ze vaak niet. Ze denken vaak: “Als mijn huis goed is, is het prima”. Maar wij als bewonerscommissie kijken naar de hele wijk.’

Taarten voor alle buren

Hoogste punt De Madelief

Joep Derksen

LISSE – Het hoogste punt van De Madelief was enige tijd geleden al bereikt, maar op woensdag 19 december kon de vlag dan eindelijk echt in de top. Rutgerd Horsman, PR-verantwoordelijke voor Horsman & Co: ‘We hijsen alsnog symbolisch de vlag voor het bereiken van het hoogste punt, want we hebben gewacht tot alle bezwaarperikelen waren afgerond. Als we namelijk de rechtszaak bij de Raad van State hadden verloren, hadden we het hoogste punt lager moeten leggen.’

Alle eigenaren van de appartementen, die voor 70% verkocht zijn, waren aanwezig bij de vlagceremonie en de vlag ging dan ook onder luid applaus in de top. De buren die in de nabijheid van De Madelief wonen, kregen een verrassing: het bouwbedrijf liet bij hen allen een taart afleveren. Op vijf huizen na, dan: ‘Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om de vijf woningen aan de Berkhoutlaan (die de lange bezwaarprocedures zijn aangegaan, red.) ook een taart te geven’, lachte Horsman tegen wethouder Guus Mesman (PvdA).

Kelder

Horsman leidt een deel van de aanwezigen rond: ‘Dit gebouw is circa 21 meter hoog en gaat, met een dubbellaagse kelder, zeven meter de grond in. Qua bouwkunde is het echt een huzarenstukje, want het is een heel gebouw en het was best heftig om het zover te krijgen. Veel appartementen zijn al verkocht, maar er is nog een penthouse te koop voor 690.000 euro. Ik ben ervan overtuigd dat we deze verkopen. Er zijn een paar kandidaten geweest met eisen, maar daar zijn we niet op ingegaan.’

Inspecties

Horsman loopt naar een andere hoek van het complex en gaat via een bouwladder een verdieping omlaag: ‘Dit zijn de sociale appartementen, met een oppervlak van 76 m2. De prijs hiervan bedraagt 170.000 euro.’

Ad van Zanten, eigenaar van een appartement en voorzitter van de vereniging van huiseigenaren van De Madelief, keek tevreden om zich heen: ‘Dit complex is op een unieke locatie gebouwd en de verwachting is, dat het in mei of juni 2008 wordt opgeleverd. Op de begane grond vestigen zich zeven ondernemers, waaronder de Aldi, Schoenenreus, Xenos en de wolwinkel die hier eerder ook zat. De Vereniging Eigen Huis heeft al twee inspecties uitgevoerd en die inspecteurs waren zeer lovend over de kwaliteit van de bouw.’

ADO en Foreholte ondertekenen intentieverklaring

VOORHOUT – ‘Foreholte is een professionele club met een brede jeugdafdeling en zeer grote potentie. We ondertekenen deze intentieverklaring, waarna we over een jaar wellicht een convenant kunnen opstellen.’ Deze woorden sprak Ron Kenter, coordinator voetbalprojecten & -promotie van ADO Den Haag, op woensdag 12 december. De eerstedivisieclub ondertekende samen met v.v. Foreholte een intentieverklaring voor het Netwerk Jeugdvoetbal Haaglanden.

Hiermee is Foreholte de eerste, en voorlopig enige, voetbalvereniging in de Bollenstreek die toetreedt tot dit exclusieve samenwerkingsverband. Kenter legt uit: ‘Foreholte is een club met een grote potentie; we helpen hen met het ontwikkelen van de professionele ondersteuning. Daarnaast kijken we met interesse naar de talenten die zich bij Foreholte ontwikkelen en hopen we tegelijk dat het ADO-gevoel meer gaat leven in deze streek.’

Jan Regeer, voorzitter van Foreholte en de persoon die namens Foreholte de intentieverklaring ondertekende, grapte: ‘Maar dan moeten jullie ook zorgen voor betere resultaten!’ Serieus voegde hij eraan toe: ‘Het Netwerk Jeugdvoetbal Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen een aantal voetbalverenigingen in de Haaglanden. Ik las hierover in de krant en legde dit voor aan het bestuur: wij waren met ons allen van mening dat dit een goede kans is voor Foreholte.’

Wanneer beide partijen tevreden zijn over de samenwerking, wordt eind 2008 een convenant gesloten. Het Netwerk Jeugdvoetbal Haaglanden bestaat naast ADO Den Haag momenteel uit twaalf clubs: Blauw Zwart, DHC,DoCoS, DSO, Foreholte, Forum Sport, Haaglandia, Laakkwartier, Quick, RKAVV, RKDEO en Wilhelmus.

Vindplaatsen op kaart

BOLLENSTREEK – Het adviesburo RAAP heeft, in opdracht van de gemeenten Lisse, Noorwijkerhout en Hillegom, een gemeentelijke archeologische vindplaats – en verwachtingskaart opgesteld, die meer inzicht verschaft in het archeologisch potentieel dat in de bodem verborgen ligt. Dit nieuws maakte wethouder Guus Mesman (PvdA) dinsdag 11 december wereldkundig.

Mesman: ‘We hebben naar aanleiding van dit onderzoek de nota archeologie + vindplaats- en verwachtingskaart (‘beleidskaart’) opgesteld. Dit alles is een voortvloeisel uit het in 1992 ondertekende verdrag van Malta, waardoor gemeenten voortaan expliciet archeologische waarden voortaan moeten meewegen in het ruimtelijke besluitvormingsproces.’

Hij vervolgt: ‘Op deze kaart kun je gebieden zien staan waarvan je op voorhand zegt: “hier is niets van archeologische waarde te vinden”. Het meest waardevolle archeologische gebied ligt overigens op de grenzen van Lisse. Met name bij de strandwallen zijn archeologisch waardevolle objecten te verwachten.’ De archeologische kaart is te vinden op de website van de gemeente Lisse:
www.lisse.nl/DOCUMENTEN/Inwoners/Bouwen%20en%20Wonen/Bodem/kaart.pdf.

‘Noordwijkerhout eet van twee walletjes’

Joep Derksen

LISSE/NOORDWIJKERHOUT – ‘Noordwijkerhout moet óf regionaal samenwerken waar het gaat om de woonruimteverdeling, óf ermee kappen en alleen woningen voor de eigen bevolking bouwen. Deze gemeente moet niet van twee walletjes eten!’ Deze reactie gaf wethouder Jan Kippers (CDA) naar aanleiding van een vraag van fractievoorzitter Cees Verburg (D66) tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 december.

Verburg en Kippers waren het eens in deze kwestie, zo liet eerstgenoemde weten: ‘Het antwoord van het college op mijn vragen over de toewijzing van huurappartementen door het college van Noordwijkerhout is mij uit het hart gegrepen. Noordwijkerhout wijkt af van de geest van de afspraken die regionaal zijn gemaakt. Mijn fractie is van oordeel dat indien de gemeente Noordwijkerhout halsstarrig vasthoudt aan deze handelwijze, wij binnen Holland Rijnland Noordwijkerhout moeten uitsluiten om inwoners toe te delen voor woningen in Lisse. Inwoners van Noordwijkerhout moeten dan uitgesloten worden van woningen die beschikbaar zijn op de regionale markt.’

Kippers: ‘Dat is principieel juist: Noordwijkerhout moet óf regionaal samenwerken, óf ermee kappen en gewoon voor jezelf gaan. Er kan niet van twee walletjes gegeten worden. Ik dank u voor deze opmerking.’

Aannemer voor restauratie St. Bartholomeuskerk bekend

VOORHOUT – Het aannemingsbedrijf Holleman & Zonen Santpoort bv mag de restauratie aan de St. Bartholomeuskerk uitvoeren voor een bedrag van 642.000 euro. Dit werd duidelijk nadat op woensdag 19 december de voltallige bouwcommissie de biedingenveloppen opende, in aanwezigheid van de concurrerende aannemers en pastoor Van Vliet. Het bestuur was unaniem in haar oordeel over de prijs: ‘We zijn niet echt ontevreden’, werd er gelachen.

De prijs van Holleman lag dan ook maar liefst tot ruim twee euroton onder het bod van de andere concurrenten. Directeur Cees van der Horst en calculator Arnold Rol verblijdden de aanwezigen nog meer met de mededeling dat de werkzaamheden aan de kerk, ijs en weder dienende, in maart beginnen en in september afgerond zijn. Dat is net op tijd voordat de viering van het 125-jarig bestaan van de kerk wordt gevierd, op Bartholomeusdag.

Rol: ‘Met dit project gaan we een gedeelte van het leiwerk vervangen, het metselwerk repareren, zorgen voor het glas-in-lood en zorgdragen voor het hout in de toren. Ons bedrijf heeft al veel ervaring met dit soort opdrachten. We zijn bijvoorbeeld bijna klaar met de restauratie van de kerk in Hillegom. Daarnaast zijn we medeoprichter en lid van de vakgroep Restauraties.’ Van der Horst vult aan: ‘Dit is echt niet onze eerste kerk, want in de tijd dat ik het bedrijf run, zo’n 22 jaar, hebben we wel 30 of 40 kerken gedaan.’

Content

Kees van Velzen, voorzitter van de Commissie Beheer zei: ‘Het bestuur is er buitengewoon content mee. Het plan ziet eruit zoals we wilden. Ook pastoor Van Vliet was lovend: ‘Dit is een positieve ontwikkeling die breed gedragen wordt door niet alleen de hele parochiale gemeenschap, maar ook door de Voorhoutse bevolking. Met de opbrengsten van Werk aan de Kerk en activiteiten als de Kerstmarkt hebben we nu 300.000 euro binnengehaald, maar we moeten in totaal ruim negen euroton hebben. We hopen dat de gemeente Teylingen bijdraagt, want pas als de restauratie breed gedragen wordt door zowel de parochianen, als de dorpsbewoners en de gemeente, is dit een stimulator voor de fondsen om substantieel bij te dragen.’

Behoud

Van Vliet besluit: ‘Het kerkgebouw staat ten dienste van de kerkgemeenschap. Van de 6.000 parochianen zijn er 400 mensen die zich vrijwillig voor de kerk inzetten. En de toren is een schoonheid voor de hele streek; een van de mooiste torens zelfs. Ik hoop dat alle gemeentes, bedrijven en inwoners in de Bollenstreek willen bijdragen aan het behoud van deze toren, waarvan je ook vanaf de A44 kunt genieten.’

Chemojack verdwijnt

STREEK - Per 1 januari is de Chemojack gestopt in de gemeenten Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen (Sassenheim en Warmond) en Voorschoten. Inleveren van klein gevaarlijk afval kan vanaf nu bij de milieustraat en de verkoopadressen..

Woordvoerder Brigitte Keizer van de gemeente Teylingen reageert: ‘De Chemojack gaat inderdaad verdwijnen in Teylingen. Dat is niet heel wereldschokkend nieuws. In Voorhout was hij namelijk al verdwenen en hij stond maar een middag per week in Warmond en Sassenheim. Er werd maar heel weinig klein chemisch afval aangeboden, want de meeste mensen brachten het al naar de gemeentewerf. In totaal praten we over slechts enige kilo’s per jaar. Op de afvalkalender, die de mensen thuis hebben ontvangen, staat al dat hij verdwijnt.’

‘Hôtel de Ville’ heeft voorkeur

Presentatie toekomst voormalige gemeentehuis Warmond

TEYLINGEN – Nadat een eerste poging om van het voormalige gemeentehuis in Warmond een nieuw hotel te maken mislukt was, kregen vier organisaties de kans om hun voorstel voor te leggen aan de politiek en de geinteresseerde burgers. Alle omwonenden van het gemeentehuis kwamen op maandagavond 17 december naar het bestuurscentrum in Voorhout, zodat ze hun eigen voorkeur konden aangeven. Winnaar van de avond was het plan ‘Hôtel de Ville’, ingediend door Holland Housing, in samenwerking met Van Egmond Totaal Architectuur uit Noordwijk.

Van de 22 aanwezige omwonenden kozen 16 mensen voor dit plan, terwijl de overige drie plannen drie of minder stemmen kregen. Een eclatante overwinning zonder gevolgen, want de uiteindelijke beslissing is aan de politiek, die op 16 januari in de commissie ruimte over de vier projecten gaat praten.

Statige tuin

In het plan ‘Hôtel de Ville’, wat Frans is voor ‘Gemeentehuis’, verdwijnt het huidige gebouw compleet en wordt vervangen door een ‘majestueuze buitenplaats met daarin appartementen’, zoals presentator Ton van Namen het verwoordde. ‘Het bebouwde oppervlak van deze nieuwe buitenplaats zal 570 m2 bedragen en dat is een stuk minder dan de huidige 660 m2. Het pand wordt opgebouwd in twee lagen plus een kap, met een ondergrondse parkeergarage. Wellicht komt er een beperkt aantal parkeerplaatsen op het maaiveld. Er komen entrees aan de Herenweg en de achterzijde en een statige tuin langs de Herenweg.’

Van Namen vervolgde: ‘In totaal komen er 12 appartementen in het gebouw, met daaraan gekoppeld twee parkeerplaatsen per appartement. De hoogte van het pand wordt circa tien meter en de appartementen bevinden zich behalve op de twee lagen ook in de kap zelf. ‘

Het bedrijf Sedos B.V. presenteerde het plan ‘De Twee Raadsheren’, waarbij architect Bart van de Putte uitging van complete nieuwbouw, met twee gebouwen met in beide zeven appartementen. De hoogte van deze panden bedragen circa 13 meter. Architectenburo Hans Bakker gaf aan drie panden te willen plaatsen op het terrein, waarbij het middelste pand ‘gelijkend is op het voormalige gemeentehuis’.

Polemiek

Heel opvallend was de uitermate geringe belangstelling van de aanwezigen voor het plan van Woonstichting Warmunda, dat als enige organisatie het oude gemeentehuis wilde behouden voor het nageslacht en er tegelijkertijd betaalbare starterswoningen wilde realiseren. Na alle polemiek in de afgelopen jaren dat er te weinig betaalbare woningen zijn, werd vorige week maandag in ieder geval de eerste de beste kans om sociale woningbouw te realiseren niet door de Warmonders aangegrepen.

‘Betrokken worden bij fusieplannen charmant’

STREEK – De aankondiging van de HLN-gemeenten om ook een fusie met Teylingen en Noordwijk te overwegen, heeft nogal wat los gemaakt. Burgemeester Sander Schelberg reageert.

‘Ik weet dat HLN met z’n drieen intensief bezig waren met de samenwerking en dat het bij hen geen taboe is om het over de herindeling te hebben. Daarbij gaan ze ook niet voorbij om deze gedachtengang te verbreden naar Noordwijk. Maar dan moet je inderdaad niet nalaten om erover na te denken om bij het opzetten van een Shared Service Centre ook Teylingen mee te nemen in het onderzoek. Wij zijn in ieder geval bezig een stevige gemeente neer te zetten en we hebben de trend gezet. Voor ons is het echter niet noodzakelijk om direct te fuseren.’

Was de burgemeester verrast door het persbericht? ‘Ik was niet concreet op de hoogte gesteld, maar de redenering van de gemeenten is wel een heel logische gedachtegang. Ik vind het bijzonder charmant dat we erbij betrokken worden. Overigens is bij iedere fusie de inhoudelijke ambitie noodzakelijk. Zoals gezegd is de noodzaak er niet voor Teylingen, maar als er een fusietrend in de Bollenstreek ontstaat, moeten we er ook over denken en dat is helemaal niet verkeerd.’

‘Bureau Halt is een keuze’

BOLLENSTREEK – Met de aankomende feestdagen kijkt iedereen uit naar een periode van (relatieve) rust, maar dit geldt niet voor de medewerkers van Bureau Halt. Zij worden deze weken overspoeld door jongeren die illegaal met vuurwerk spelen. Deze jeugd, die voor circa 80% uit jongens bestaat, voert onder begeleiding van Halt een taakstraf uit om zo te voorkomen dat ze een aantekening bij de Officier van Justitie krijgen. Carola Mooijman, teammanager van regioteam Leiden van Halt Hollands Midden Haaglanden, geeft een inzage in de werkzaamheden van de organisatie.

Hoe bereid de organisatie zich voor? ‘We hebben een heel draaiboek voor deze periode. Naast het geven van voorlichting komen vanaf half november heel veel jongeren bij Halt terecht. We stemmen met de politie af en bekijken waar vuurwerkinzamelingen zijn. Wat betreft de straf checken we welke jongeren waar geplaatst kunnen worden. We gaan uit van het ‘lik op stuk principe’, zodat ze het liefst voor oud en nieuw de werkzaamheden uitvoeren. Na oud en nieuw heeft het namelijk geen zin om over vuurwerkpreventie te praten.’

Hoeveel jongeren komen jaarlijks met Halt in aanraking? ‘Jaarlijks worden in Nederland door de politie circa 22.000 jongeren tussen 12 – 18 jaar naar een Halt-bureau verwezen. Voor deze regio is het heel moeilijk te zeggen hoeveel mensen we kunnen verwachten, omdat het zo wisselend is. We hebben een jaar gehad met 337 haltjongeren, en vorig jaar zaten we op 190. De prognose voor dit regioteam is dat we in de regio Leiden 239 jongeren krijgen en voor het hele Haaglanden en Hollands Midden 500 jongeren.’

Baldadigheid

Wat voeren de Haltdeelnemers uit? ‘Ze moeten tussen de twee en twintig uur, afhankelijk van de ernst van het delict, dingen opruimen in de openbare ruimte of bij Jongerenwerk allerlei dingen doen. Ze werken niet voor particulieren, maar wel voor semi-overheidsinstellingen en dan ook zoveel mogelijk delictgerelateerd: ze moeten opruimen, opknappen of werken in plantsoenen. Halt wordt namelijk niet alleen ingezet voor jongeren die zich met vuurwerk misdragen maar ook bij vernieling, baldadigheid en winkeldiefstal. In dat laatste geval proberen we ze wel in die winkel te laten werken, maar als ze in een supermarkt stelen en ze daar niet als taakstraf mogen werken, dan laten we hen in een andere supermarkt werken. Het is een combinatie van leer en werkstraf: groepsvoorlichting en daarnaast werken, dus.’

Afbetalen

Ze vervolgt: ‘De jongeren moeten ook hun excuses aanbieden en schade moet terugbetaald worden door jongeren die ouder zijn dan 14 jaar. Onder deze leeftijd nemen we ook contact op met de partijen, maar dat loopt veelal via de schadeverzekering, maar we hopen dat de ouders ook hun kinderen mee laten afbetalen, want dat is pedagogisch gewoon veel beter.’

Gaan jongeren van nu voorzichtiger om dan enkele jaren geleden? ‘Vorig jaar waren er meer vuurwerkslachtoffers, maar dat komt ook omdat tussen het legale vuurwerk meer zwaarder vuurwerk zat. Dit heeft te maken met Europese regelgeving, waardoor dit soort vuurwerk ook de Nederlandse markt kon bereiken.

Wat is het voordeel van Halt voor de deelnemers? ‘Halt is een keuze: jongeren, de zogeheten first offenders, kiezen voor Halt, want het alternatief is het Openbaar Ministerie. Bij Halt kun je de straf doen: je gegevens blijven wel bij de politie, maar je krijgt geen justitiele aantekening. Dat kan heel nuttig zijn voor je toekomst, want bij bepaalde beroepen gaan werkgevers toch checken of je ooit in aanraking bent geweest met de politie.’

Wie biedt er meer…

Konijnenveiling brengt meer dan 43.000 euro op

NOORDWIJK – De 50ste editie van de SJC Konijnenveiling heeft het gigantische bedrag van 43.500 euro opgebracht. Een heel verschil met de 800 gulden die de allereerste opbrengst was. De absolute topper van de avond was het bedrag van 3.100 euro dat geboden werd om burgemeester Harry Groen een uurtje te laten serveren in een restaurant.

De konijnenveiling dankt haar naam aan de eerste veiling die in de jaren 50 van de vorige eeuw is gehouden in een bollenschuur. Het aanbod van de veiling bestond die eerste jaren voor een groot deel uit konijnen. In de loop der tijden is dat flink veranderd, want zaterdag 15 december werden slechts enkele konijnen ter veiling aangeboden, maar wel meer dan 200 waardevolle danwel aparte stukken.

Wil van der Zalm, coordinator, vertelt over de Konijnenveiling: ‘Vijftien mensen zijn sinds eind september af en aan bezig om deze avond tot een succes te maken. Alle goederen zijn gedoneerd, dus de totale opbrengst van de veiling is pure winst voor SJC. Het geld wordt besteed aan onze voetballende jeugd, maar staat ook ten dienste aan de rest van de vereniging, want juist door de Konijnenveiling kunnen we de contributie laag houden. Elk jaar word ik weer verrast door de clubliefde die zoveel mensen laten zien.’

Konijnen

De veilingmeesters Dammy Heemskerk en Rob de Jong (tevens wethouder en voor de 25ste keer bij de Konijnenveiling betrokken) deden de biedingen met hun rappe tongen tot soms torenhoogte stijgen. Een van de toehoorders is Nicolette Lakerveld: ‘Mijn bedrijf heeft een brunch voor vier personen aangeboden en ik ben benieuwd wat het op gaat brengen. Mijn zoon voetbalt hier ook bij deze beste jeugdvereniging van Noordwijk.’ Wim van Bohemen verhaalt over de Konijnenveiling: ‘De reden dat deze ieder jaar in december gehouden wordt, is dat de konijnen net op tijd vetgemest waren voor de kerstviering; toen werden de konijnen namelijk gegeten.’

Dat dit niet helemaal verleden tijd is, blijkt wel uit de veiling van veilingnummer 1: een hagelwit konijn: Nico Peschier kocht het beestje voor 18 euro, ‘Voor met kerst’.

Nieuwe naam parkeerterrein

NOORDWIJK – ‘Het parkeerterrein achter de Kerkstraat, in de volksmond bekend als het Lüschen terrein, krijgt in 2008 een andere naam. Voortaan heet dit gebied het Oude Marktveld.’ Dit maakte gemeentelijk woordvoerder Eelco Kranenburg deze week bekend.

Dompad wordt in ere hersteld

Karrenspoorbestrating en bordjes met Noordwijkse geschiedenisfeiten

NOORDWIJK – Het Dompad wordt in ere hersteld. Dit maakten de wethouders Rob de Jong, Openbare werken (bestrating en groen), en wethouder Ton Van Rijnberk, projectwethouder Middengebied en kern Noordwijk Binnen, bekend. De wortels voor dit project liggen bij een in 2001 ingebrachte motie van de Progressieve Combinatie en het CDA. Het adviesbureau Hollandschap heeft de conceptvisie in oktober 2005 voorbereid en cultuurhistorische organisaties worden bij de plannen betrokken.

Gemeentelijk woordvoerder Eelco Kranenburg legt uit: ‘Het in ere herstellen van het Dompad is nog geen uitgewerkt plan, maar de gemeente wil het pad gezien de cultuurhistorische waarde weer terugbrengen. De werkzaamheden hiervoor beginnen in het laatste kwartaal van 2008; de gemeente financiert 260.000 euro en daarbovenop moet nog een provinciale subsidie komen van 60.000 euro.’

Bordjes

Het Dompad is de oudste verbinding tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk Zee. Oorspronkelijk liep het pad van de Oude Jeroenskerk via de plek waar nu de Bronkhorstschool staat en de RK Jeroenskerk, via open middengebied en de Prins Hendrikweg naar Noordwijk Zee. Kranenburg: ‘Het doel is om ook in het bebouwde gebied het Dompad herkenbaar te maken, waarbij verschillende delen een eigen aanpak vereisen, afhankelijk van het feit of het gaat om natuurlijk of stedelijk gebied. Er vinden echter geen doorbraken van woningen plaats, het gaat niet ten koste van andere infrastructuur en er wordt niet letterlijk hetzelfde trace gevolgd. Maar wel wordt overwogen om een karrenspoorbestrating aan te leggen, voor de herkenbaarheid. Ook worden bordjes geplaatst met daarop gegevens over de geschiedenis van Noordwijk.’

Diefpad

Hij vervolgt: ‘De gemeente wil de herkenbaarheid terugbrengen, passend binnen de bestaande omgeving. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van drie verschillende hoofdstijlen. Bij Noordwijk Zee komt de Steilrand, die verwijst naar de nogal steil oplopende rand naar de duinen toe. Dan heb je de natuur van het middengebied (het voormalig bollengebied en de kruidentuinen) en het bebouwde gebied.’

De woordvoerder geeft nog wat meer informatie over het Dompad: ‘Deze naam is aan het eind van de 18de eeuw ontstaan: dom was een ander woord voor doem, verwijzend naar de verdachten die over het pad van de Oude Jeroenskerk naar het gerechtshof Hof van Holland hun oordeel tegemoet gingen. Deze mensen riepen hun eigen doem over zichzelf af. De naam is in de loop der eeuwen een aantal keren veranderd. In het verleden heette het Kerkpad, later Diefpad, in 1886 werd de naam Groot Kerkhofpad vastgesteld en sinds 1961 heet het weer Dompad.’

24 december 2007

HEEL FIJNE FEESTDAGEN!

21 december 2007

“We hebben het schaatsen nodig”

VOORHOUT – “We zijn open!” Met deze woorden beantwoordde Henk de Wit van de Voorhoutse IJsclub de telefoon. “We hebben het ijs vanochtend (donderdag, red.) om half elf gemeten: en er lag ruim 5 centimeter. We zijn nu al bezig om de boel op orde te brengen. ’s Middags zijn we tot vijf uur geopend en ’s avonds kunnen mensen bij ons schaatsen van 19:00 – 21:30. Er kan ’s ochtends niet geschaatst worden, want dan hebben we de tijd nodig om de boel een beetje op te knappen.”

Door Joep Derksen

Verheugd vervolgt hij: “Ik heb alle scholen gebeld en die zijn ook een en al enthousiast. Dat is leuk, want we hebben het schaatsen nodig. De laatste keer dat hier geschaatst kon worden was een avondje in 2003. Oh ja, en ik geloof dat we nog een keer een uurtje open waren in 2005, maar dat hebben we geen eens genoteerd. Nu gaat het dus gebeuren en dat is fijn, want schaatsen heeft een heel sociale functie. Het is belangrijk dat de kinderen veilig kunnen leren schaatsen en met de sport bekend raken. Wat ze er dan mee doen, is hun zaak, maar in ieder geval zorgt schaatsen voor gezelligheid en sociale binding.”

Hoewel de schaatsbaan open is, zal er geen koek en zopie aanwezig zijn. De Wit: “Normaal doet de postduivenvereniging dit, maar zij zijn er ook mee opgehouden. Dat is jammer, maar wel begrijpelijk, want het is altijd een heel geregel met inkopen en dergelijke.”

Techniek

Hoe vindt De Wit het dat Voorhout als eerste ijsbaan van Teylingen open gaat? “We zien het niet als competitie, want de snelheid of een ondergelopen weiland een volwaardige landijsbaan wordt, hangt af van de techniek. Wij doen er twee dagen over om het water op het weiland te krijgen en anderen tien dagen. We gaan heel amicaal met elkaar om en wisselen jaarlijks informatie uit.

Op de baan zelf is ijsmeester Harry Sistermans de laatste voorbereidingen aan het treffen en met een houten schuiver verwijderd hij de laatste vastgevroren blaadjes die nog op het ijs liggen. Ook hij kijkt uit naar de komende schaatsdagen: “We gooien de boel open en zien wel hoe ver we komen. Na zondag is het waarschijnlijk voorbij, maar tot die tijd kan er volop geschaatst worden. Er is nu zo’n vijf centimeter ijs en het ligt er goed bij.”

De Voorhoutse ijsbaan is dagelijks geopend van 13:30 – 17:00 uur en ’s avonds van 19:00 – 21:30 uur. Voor meer informatie, kijk ook naar de website:
www.devoorhoutseijsclub.nl.

“Fusie met Teylingen geen noodzaak”

TEYLINGEN – Burgemeester Sander Schelberg reageert op de berichten dat de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout een fusie overwegen met Teylingen en/of Noordwijk. “Teylingen heeft een trend gezet en is een stevige gemeente van bijna 40.000 inwoners. Samen met Katwijk behoren we tot de grootste gemeenten en nu is de vraag of deze trend wordt voortgezet. Voor Teylingen bestaat er nu geen noodzaak om te fuseren, maar als er geen stevige Greenport gerealiseerd wordt, moet je ook groter worden. Hierbij is echter een inhoudelijke ambitie noodzakelijk. Ik merk dat er een uitstekende samenwerking is van de bollengemeenten en dat schijnt redelijk uniek te zijn.”

Teylingen schenkt ton aan school in jeugdgevangenis

Verbeteringen praktijklokalen De Burcht

TEYLINGEN – Een bedrag van 120.000 euro wordt overgemaakt aan de vso/zmok school De Burcht in Teylingereind. Doel hiervan is om de praktijklokalen te verbeteren van de leerlingen die tijdelijk in detentie zitten. Een voorschot van 100.000 euro wordt direct beschikbaar gesteld en het restant van 20.000 euro wordt overgemaakt nadat verantwoording is afgelegd.

A. Veerman, locatiedirecteur De Burcht, legt uit hoe het geld besteed wordt: “De 120.000 euro zijn nodig voor diverse aanpassingen van het bestaande schoolgebouw, nieuwe inrichting en materiaal voor de voorbereiding voor zowel de leerlingen als de docenten. Zowel in theorielokalen als praktijklokalen worden voorzieningen getroffen waardoor de overgang tussen school en werk voor de leerlingen wordt verkleind. De aanpassingen geven de leerlingen meer mogelijkheden voor een gerichte toeleiding naar arbeid en bereid hen beter voor op arbeidsmatige activiteiten. Het plan is tot stand gekomen na veelvuldig overleg met zowel medewerkers van de school als van de facilitaire dienst van het Forensisch Centrum Teylingereind.”

Wethouder Homan: ‘Geen eigen rechter spelen’

Vuurwerkvernielingen Oosthoutpark

VOORHOUT – Wethouder Bert Homan veroordeelt de criminelen die met een vuurwerkbom een splinternieuwe tafel in de kinderspeeltuin van het Oosthoutpark hebben vernield, met felle bewoordingen: “Mensen met andere ideeen over het behoud van het Oosthoutpark, moeten daar verdwijnen: dit kan gewoon niet!”

In een telefonisch interview, de dag na de aanslag, spreekt de wethouder kalm en beheerst, maar zijn woorden laten aan duidelijkheid niets te wensen over: “Nadat die gigantische klap van de vuurwerkbom door de hele buurt te horen was, ben ik door de buurtbewoners opgebeld. Ik was zelf elders in het land, maar ben woensdagavond om 24:00 uur bij het park langsgegaan om de schade te bekijken. Dit kan gewoon niet: we moeten geen eigen rechter spelen, maar je moet elkaar wel aanspreken. Dit moet de kop worden ingedrukt en mensen met andere ideeen over het behoud van het Oosthoutpark moeten daar verdwijnen, want blijkbaar is er een deel van de jeugd dat niet om kan gaan met zo’n schitterend park.”

Om verdere criminele vernielingen niet te stimuleren, heeft de wethouder al opdracht gegeven aan de aannemer om de beschadigde tafel zo snel mogelijk weg te halen en te vervangen voor een nieuw exemplaar. “Op zeer korte termijn ga ik overleggen met de buurt, voordat ik extra maatregelen neem. Maar voor alle mensen die genieten van hun nieuwe omgeving: het park blijft gewoon het park. Als er de komende tijd ongewenste activiteiten gaande zijn, dan mogen de omwonenden naast de politie ook gerust het gemeentehuis bellen. Deze zaak heeft voor ons een hoge prioriteit!”

Op vrijdag 14 december maakte de politie bekend: “De politie heeft donderdag 13 december vijf jongens in de leeftijd van 16 en 17 jaar uit Voorhout, Valkenburg en Leiden aangehouden. Met behulp van vuurwerk hadden ze een vuilnisbak laten ontploffen nabij de voetbalvelden in Voorhout. Rond 11:30 uur kwam een melding van het voorval binnen bij de politie. Kort daarna werden twee van de jongens aangehouden op de Sportlaan in Voorhout. Uit de verhoren werden ook de andere verdachten bekend. Zij werden in de vooravond in hun woning aangehouden.De politie trof bij de voetbalvelden een totaal vernielde vuilnisbak aan. De stukken lagen rondom de bevestigingspaal verspreid. Uit onderzoek en de verhoren is gebleken dat naast het vuurwerk ook een stalen buis is gebruikt om de vuilnisbak tot ontploffing te brengen. De politie maakt proces verbaal op tegen de jongens.”

Holleman renoveert kerk in Voorhout

VOORHOUT – De St. Bartholomeuskerk wordt in de periode van maart tot en met september 2008 volledig gerenoveerd. Woensdag 19 december kwamen de biedende partijen bij elkaar in De Roef en werd duidelijk dat het bedrag van aannemingsbedrijf Holleman & Zonen Santpoort bv ver onder de prijzen lag van de concurrenten. De bouwcommissie en pastoor Van Vliet waren uiterst tevreden: “We kijken uit naar een voorspoedige samenwerking!”

Cees van der Horst, directeur van Holleman en Arnold Rol, calculator waren ook verheugd met de opdracht. Van der Horst: “In de afgelopen tientallen jaren hebben we al zo’n 40 kerken gerenoveerd. Het meest recente project dat is afgerond is de kerk in Hillegom.” Op de vraag wanneer de werkzaamheden afgerond konden zijn en of dit nog voor Bartholomeusdag kon geschieden, antwoordde Rol: “We beginnen in maart en hopen in september klaar te zijn. We zijn echter ook afhankelijk van het weer, want in maart kan koning winter nog altijd tekeer gaan.”

Pastoor Van Vliet was enthousiast over de nieuwste ontwikkelingen: “Met de opbrengsten van Werk aan de Kerk blijkt dat de kerk door de hele Voorhoutse bevolking wordt gedragen en niet slechts door de hele parochiale gemeenschap. We hebben nu 300.000 euro binnengehaald en hebben dus nog zo’n zes ton te gaan. Onze hoop is in dit geval gevestigd op de gemeente Teylingen, want als zij bijdragen wordt ook de kans aanzienlijker dat grote fondsen, zoals het VSB-Fonds, het Schipholfonds of Fonds 1818 substantieel zullen bijdragen.”

Van Vliet: ‘Het kerkgebouw staat ten dienste van de kerkgemeenschap. Het is ook in het belang van alle inwoners, bedrijven en gemeenten in de Bollenstreek dat de misschien wel mooiste toren in deze streek behouden blijft, want de kerktoren is zelfs vanaf de A44 te bewonderen.” In het half jaar van de restauratie zal een groot deel van de kerk in de steigers staan; ondermeer wordt het metselwerk gerepareerd, een deel van het leiwerk vervangen en het glas-in-lood in ere hersteld.

“Ik houd nooit op met lopen”

VOORHOUT – Met het lopen van zijn honderdste marathon leverde Kees van den Berg op zaterdag 8 december in Diever een unieke prestatie. Zijn loopvrienden van de NSL (Noordwijkerhoutse Strandlopers) vierden dit feit met een partytent, een verkeersbord met ‘100’ erop, een grote trom en een meter bier aan de finish. “Ik houd nooit op met lopen, want je kunt dit nog heel lang volhouden als je niet geblesseerd raakt”, vertelt de enthousiaste Van den Berg (52).

Door Joep Derksen

Hij legt uit: “De 100ste marathon was geen doel op zich, waar ik al jaren naar uitkeek, maar ik heb dit jaar wel 11 marathons gelopen om voor 2008 deze mijlpaal te halen. Daarbij was het fijn om dit in Diever te doen, want ook de organisatie waardeerde deze prestatie door mij met startnummer 100 te laten lopen.”

Van den Berg is in 1985 met het marathonlopen begonnen en in die 22 jaar heeft hij dus 4.219.500 meter gerend; toch geen sinecure. “Het begon heel onschuldig”, lacht Van den Berg: “Ik rende regelmatig acht kilometer door de duinen en iemand stelde voor om een marathon af te leggen. We zijn zes maanden tevoren begonnen zodat we er klaar voor waren om 2,5 uur lang te kunnen hardlopen. In die jaren heb ik mijn toptijd behaald in Leiden: 3.04.42, gelopen in 1996. Dat is zo’n 14 km per uur. Mijn langzaamste tijd was bij een marathon met veel heuvels in het buitenland, waar ik er meer dan vijf uur over heb gedaan, omdat ik de laatste kilometers me heb aangesloten bij wandelaars.” Is het marathonlopen verslavend? “Ik denk het wel, want als ik een of twee dagen niet ben wezen lopen, dan moet ik het huis uit. Wat de marathons zelf betreft: het eerste deel gaat op de automatische piloot en je weet tijdens het hardlopen dat je een keer in de problemen komt, zo rond het 30-km punt. Je hebt het moment van die inzinking niet in de hand, maar kan alleen hopen dat het zo laat mogelijk gebeurd.”

Euforisch

Hij vervolgt: “Ik doe niet mee voor de prijzen, maar geniet tijdens het lopen van de entourage om me heen; of het nu in de stad of in een natuurgebied is. Mensen die nog nooit een marathon hebben gelopen, zou ik willen aanraden om het toch een keer te proberen. Zet tijdens de marathon je verstand op nul en je blik op oneindig. Het euforische gevoel dat je krijgt wanneer je de finish haalt, is geweldig!”

Zit er een gezondheidsrisico aan het marathonlopen? “Ik geloof niet dat het marathonlopen een ongezonde sport is, want tijdens een sportieve activiteit kan er van alles gebeuren. Ook jonge voetballers krijgen op het voetbalveld een hartaanval.” Wil Van den Berg ook wel eens langere afstanden lopen? “Vroeger had je het rondje Haarlemmermeer, dat over 60 km ging en je kunt ook in Groningen afstanden van 100 km rennen. Maar ik moet er niet aan denken dat ik na 42 km nog verder moet.” Zal hij ooit stoppen? “Ik houd nooit op met lopen, want je kunt dit nog heel lang volhouden als je niet geblesseerd raakt. Wel is het zo dat je een uitzondering bent, wanneer je boven je 70ste een marathon aflegt, maar dat zien we dan wel weer.”

Voor meer informatie over het marathonlopen:
www.av-nsl.nl.

Dansstudio Sonja gaat swingend het nieuwe jaar in

SASSENHEIM – Een jeugddroom is uitgekomen voor Sonja Janssen – Verbeek: ze mag zich eigenaar noemen van haar eigen dansstudio. Deze locatie, waar honderden jongens en meisjes van alle leeftijden allerlei verschillende danssoorten leren, is dan ook heel toepasselijk genaamd: ‘Dansstudio Sonja!’ “En voor alle duidelijkheid: we zijn geen stijldansschool!”

Door Joep Derksen

De eigenaresse vertelt: “Hier leren we kinderen en volwassenen allerlei dansvormen zoals jazzdans, streetdance, showdans, musicaldans, breakdance of een dansmix, waarin allerlei dansvormen voorkomen. Vanaf januari gaan we ons aanbod uitbreiden met de klassieke dansstijlen, zoals de Latin dance.”

Zodra Sonja kon lopen, op tweejarige leeftijd, danste ze al; bijna de hele dag door. Dansen was en is haar grote passie. Jarenlang werkte Sonja in sportcentra en balletscholen, maar in 2002 trok ze de stoute schoenen aan en startte ze met het dansles geven aan kleine kindergroepjes in een gymzaal. Dit was zo succesvol dat ze al snel een nieuw onderkomen moest vinden en dat werd de Menneweg 107. Tot nu toe zat ze hier als huurder, maar per 2 januari 2008 is zij de eigenaar van het gebouw.

Jumpstyle

Op het moment heeft Dansstudio Sonja ruim 400 leerlingen; dansen is hot! Ze legt uit: “Dansen is geen plezier meer voor twee, maar voor velen. Het is sociaal leuk om met de groep te swingen. De jumpstyle heeft ervoor gezorgd dat de kinderen, en dan met name jongens, zich op het schoolplein lekker gaan bewegen. Ook de videoclips op de muziekzenders stimuleren het dansen. Dat bewegen met het achterwerk, wordt door veel van de leerlingen nagedaan. Ik vind dat niet zo’n probleem, maar over het algemeen geldt wel: hoe ouder de leerlinge, hoe meer ze met het achterwerk willen swingen.”

Choreografie

Maar veel leerlingen zitten ook bij deze dansstudio om verder te komen in het dansvak of in de toneelwereld. “Hier kunnen ze zich op allerlei vlakken ontwikkelen. Ik bedenk ook de choreografie en werk samen met drie anderen. Zo geven in het weekend van 16 en 17 februari de leerlingen in het Rijnlands Lyceum drie of vier voorstellingen om hun kunnen te tonen. Nu al wordt er keihard voor geoefend en de kaarten hiervoor zijn begin volgend jaar beschikbaar.”

Ze besluit: “Iedereen kan dansen, ook de mensen die denken dat ze het niet kunnen, stijf zijn of ritmisch niet lekker in hun vel zitten. Zij kunnen het ook echt leren, want je hoeft geen lenig wondertje te zijn om te dansen. Wist je overigens dat we niet alleen de mensen leren dansen, maar ook sportlessen geven, a la shapelessen en callenitics: hiermee kunnen de mensen zich opwarmen en hun spieren versterken op lekkere muziek.”

Voor meer informatie: Dansstudio Sonja, Menneweg 107, Sassenheim, T: 0252 215 753, E:
info@dansenbijsonja.nl, W: www.dansenbijsonja.nl.

Snelheidscontrole

VOORHOUT – Op de Jacoba van Beierenweg controleerde de politie op woensdag 12 december de snelheid van passerende auto’s op deze 30-km zone. Een agent met een lasergun mat ter hoogte van de artsenpraktijk de snelheid van de automobilisten die zich vanuit het centrum van Voorhout begaven richting de N450. De controle vond plaats tussen 14:40 en 16:15 uur en ter plekke zijn 21 bestuurders staande gehouden. De hoogstgemeten snelheid bedroeg 67 km/uur.

Nooit meer voor gek staan langs de snelweg

STREEK – De cursus Pech Onderweg van de Volksuniversiteit Voorhout mag zich verheugen in een grote populariteit en de leerlingen zijn enthousiast over de wijze waarop docent Wim Verhart hen de technische basiskennis van hun stalen ros bijbrengt.

Door Joep Derksen

Verhart legt uit wat de cursus inhoudt: ‘Ik begin puur met de basis en geef in de eerste les de theoretische achtergrond, zoals hoe een motor werkt. De meeste van mijn leerlingen horen dan voor het eerst dat 16V staat voor 16 kleppen (de V staat voor Valves, het Engelse woord voor kleppen, red.). Vervolgens leer ik hen onder meer dingen als hoe je een motorkap open krijgt, waar een reservewiel ligt en hoe je een wiel of een lampje moet vervangen. Maar ook het verwisselen van een ruitenwisserblad, het controleren van het oliepeil of het winterklaar maken van de auto, zijn onderdelen van de cursus. Deze lessen worden allemaal gevolgd bij Bierman aan de Keyserswey 91 in Noordwijk.’

Enkele van de cursisten zijn Myrte de Geus, Annemieke Verburg, Peter Wietsma, Anitha Schrijver en Petra Houben. Myrte vertel over de reden waarom ze deze cursus volgt: “Ik wil niet voor gek staan langs de weg als er iets kleins is met de auto.” Peter vult aan: “Dit jaar reed ik met de auto door Frankrijk en Spanje en ik besefte dat ik wanneer ik een lekke band zou krijgen, geen idee had wat ik zou moeten doen.”

Verhart neemt de cursisten mee naar hun auto’s en geeft direct al handige tips: “Als het ’s nachts gaat vriezen, kun je de avond ervoor een pleister plakken op het deurslot. Als je dat niet doet en het slot is de volgende dag bevroren, dan moet je er nooit warm water overheen gooien, want warm water bevriest veel eerder.” De cursisten controleren het luchtfilter en de accu en horen de vermanende woorden van Verhart: “Veeg niet je vingers aan je broek af, want dan krijg je er accuzuur op.”

Voor de lezers van dit artikel heeft Verhart ook enkele tips: “Als je een band verwisseld, zorg er dan altijd voor dat je de reserveband of de oude band onder de auto zet. Want als de krik onverhoopt wegvalt, dan komt de auto niet boven op jou, maar op de band terecht. Zorg er daarnaast voor dat je een goede krik en houten plankje hebt en een deken waarop je kunt zitten.” Hij bekijkt de sleutelbos van de journalist: “Kijk, dat is helemaal fout, want je hebt hier ook allerlei andere sleutels aan zitten. Hierdoor slijt het contact teveel en moet je uiteindelijk het startslot laten vervangen en dan ben je heel duur uit.”

De cursisten zijn zo enthousiast over hetgeen ze leren dat ze nog drie extra lessen wilden volgen, zo laat Verhart weten. “Mensen die ook deze cursus willen volgen, kunnen zich aanmelden bij de VU Voorhout en vragen naar mevrouw Anja van Haaster via telefoonnummer 0252 220 955.”

Donatie aan hospice

VOORHOUT – Voor het eerst organiseerde Coastline, bekend van de hottubs, een open huis, waarbij de directie 20 euro betaalde aan het Hospice voor eenieder die op zondag 16 december de zaak visiteerde. Tegelijkertijd konden de zakenrelaties een bedrag van 250 euro winnen, wanneer het plastic eendje dat zij meegenomen hadden uit een grote bak met water werd gevist.

Bert en Adrie Hogervorst uit Noordwijk waren de gelukkigen. Mede-eigenaar Jacqueline Warmerdam legt uit: “Het open huis houden we ieder jaar, maar dit jaar koppelen we er ook een goed doel aan vast. Het hospice sprak ons in dat kader erg aan. We betalen aan het Hospice voor iedere bezoeker die vandaag komt een bedrag van 20 euro en zelf mogen de mensen natuurlijk ook bijdragen. We hebben 160 mensen uitgenodigd, dus wie weet wat het zal opbrengen!”

Tijdens het open huis konden de geïnteresseerde bezoekers ook kennis maken met het nieuwe merk hottub, dat door Coastline verkocht wordt; de Caldera. Warmerdam: “Caldera werkt met infraroodcabines, die in feite een tegenhanger zijn van de sauna. Er wordt hier geen gebruik gemaakt van warmte en stoom, maar van infrarood licht.”

Na afloop gaf Warmerdam door: “Er zijn 37 klanten geweest x 20 euro = 740 euro. Hierbij opgeteld nog 70 euro donatie maakt 810 euro aan Hospice Sassenheim.”

Kerstmarkt kweekt goodwill

VOORHOUT – De allereerste editie van de Kerstmarkt werd door honderden mensen bezocht en kan een groot succes genoemd worden. Het door het bestuur van de St. Bartholomeuskerk geïnitieerde en door vele verenigingen ondersteunde initiatief doet naar meer smaken, zo laat Rob van de Velde, vice voorzitter van het bestuur weten: “Het is niet uitgesloten dat we hier een jaarlijkse traditie van maken.”

Door Joep Derksen

Er was voor elk wat wils bij de verschillende kraampjes, tenten en hekafscheidingen. Voor de allerjongsten reed er een kleurrijk treintje en het was duidelijk dat de inzittenden het goed naar hun zin hadden. Iets verderop stond een tent waar boekofielen hun hart konden ophalen; ze konden snuffelen tussen een keur aan tweedehands boeken.

Voor de deuren van de kerk brachten meerdere koren prachtige muziek ten gehore, wat veel van de aanwezigen in een echte kerstsfeer bracht. De Kerstman, die natuurlijk niet ontbrak, had tijd vrij gemaakt in zijn drukke schema om kinderen op zijn schoot te nemen. De foto’s die daarvan gemaakt werden, zullen deze dagen menig schoorsteenmantel sieren.

Van de Velde vertelt: “Pakweg een half jaar geleden bedacht het bestuur dit concept van de Kerstmarkt. We willen namelijk als parochie ook iets betekenen voor de gemeenschap. Het lijkt erop dat dit gelukt is, want ik zie hier heel wat mensen die ik niet in de kerk zie. Ook het enthousiasme van de koren en verenigingen is overweldigend en we zijn erg veel dank verschuldigd aan de Oranjevereniging: die hebben zich fantastisch ingezet!”
Hoeveel hoopt de parochie bijeen te krijgen met deze Kerstmarkt? “We hebben helemaal geen bedrag in gedachten. Deze activiteit gaat puur om een stukje goodwill voor de parochie te scheppen.” Wanneer begint de renovatie aan de kerk? “Woensdag 19 december worden de biedingen van de bouwbedrijven met elkaar vergeleken en wordt bekend welk bedrijf de renovatie op zich neemt.
Overigens verloopt het inzamelen van de gelden voorspoedig, maar we wachten nog op uitsluitsel van het gemeentebestuur dat waarschijnlijk in 2008 zal komen. Zij moeten nog oordelen of ze ook een bijdrage willen leveren. Dit is voor verdere fondsenwerving cruciaal, want fondsen als 1818 willen enkel bijspringen als ook de gemeente zelf bijdraagt. Maar ik ben positief gestemd over de resultaten die tot nu toe behaald zijn.’

Boa’s: “Niet meteen met bonnenboekje wapperen”

TEYLINGEN – Het leven van een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) gaat niet altijd over rozen, maar het is wel mooi werk. Dat is de conclusie die de vier boa’s trekken die bij de gemeente in dienst zijn. Annette Kobes, Albert van den Burg, Ralph Wijvoord en Awah Lai namen de Nieuwsblad Teylingenjournalist mee op een van hun diensten en gaven een inkijkje in hun activiteiten.

Door Joep Derksen

Lai en Van den Burg zijn al meerdere jaren boa voor de gemeente Teylingen en Kobes en Wijnvoord kwamen enkele maanden geleden in dienst. In totaal zijn ze 1480 uur per jaar bezig met handhaven; zoveel mogelijk zijn ze hiervoor op straat aanwezig, maar er moet ook veel papierwerk worden afgehandeld. Kobes: “We controleren onder meer op de blauwe zone, hoe honden worden uitgelaten, precariorechten en bouwmaterialen op de openbare weg. De mensen zijn blij dat je in hun straat langskomt, want we zijn toch een verlenging van het blauw op straat. Met name de oudere mensen waarderen het zeer.”

Lai vult aan: “We controleren ook dat er geen bootjes op het openbaar groen worden gezet, want als we ze aantreffen geven we de eigenaar een week de kans om het vaarmiddel weg te halen en anders doen we het zelf. Ook zijn we scherp op zaken als het illegaal aanleggen van woonboten.”

Jeep

Kobes en Van den Burg stappen in een van de gemeentelijke auto’s en rijden een route door Voorhout, Sassenheim en Warmond. Na anderhalve minuut rijden wordt de eerste overtreding geconstateerd: een jeep staat direct naast en op een zebrapad van de Herenstraat geparkeerd. Enkele minuten wachten de boa’s en vervolgens komt een vrouw uit een nabijgelegen drogisterij aanlopen, met haar zoontje op de arm: “Bekeur me maar hoor, maar bedenk wel een ding: de mensen die hier in de buurt werken houden allemaal de parkeerplaatsen bezet. Ik ben wel zes keer heen en weer gereden om een plek te zoeken.” Van den Burg schrijft een bekeuring uit en de automobiliste ontvangt binnenkort een schikkingsvoorstel van 50 euro. De Boa vertelt: “Als iemand even iets moet afleveren en daarvoor kort op de stoep staat met de waarschuwingslichten aan, gaan we heus niet direct een bon schrijven. Maar in dit geval stond de vrouw niet alleen op de stoep, waar niemand langs kon, maar ook nog eens direct naast het zebrapad. Dat zijn twee overtredingen en zo’n situatie kunnen we niet door de ogen zien.”

De betreffende vrouw reageerde redelijk sportief op de boete, maar hoe reageren de mensen over het algemeen wanneer ze in aanraking komen met de boa’s? “Ze hebben allemaal smoesjes en willen onder een bekeuring uitkomen. Wij hebben echter nog nooit bedreigende situaties meegemaakt en dat is erg fijn. Wel is het zo dat we altijd minimaal met z’n tweeën op pad gaan om controles uit te voeren.” Kobes: “Mensen zeggen vaak ook: ‘u heeft wel gelijk dat u mij een waarschuwing of proces-verbaal geeft.’ We maken geen gebruik van een portofoon, handboeien of wapenstok en de toekomst zal uitwijzen of we dat nodig zullen hebben.”

Welzijn

Ondertussen staat de auto te wachten voor gesloten spoorbomen en komt een oudere vrouw met een enigszins verwarde blik tussen de spoorbomen doorlopen. Kobes stapt uit de auto en vraagt hoe het met de seniore dame is. Die schrikt even en denkt dat ze een bekeuring krijgt, maar wordt gerustgesteld: “We zijn alleen bezorgd om uw welzijn.”

De boa’s vertellen over hun werk: “We zijn er voor controles op overhangend groen, parkeerbeleid, ligplaatsenbeleid en hondenpoep. Daarnaast houden we ons bezig met het stilstaand verkeer, want het rijdend verkeer is voor de politie.” Nadat Kobes zeventien jaar bij de vrijwillige politie is geweest, doet ze nu het boawerk met veel plezier: “Je verleent een stukje hulpverlening, staat in contact met de burger, voert een stukje recht uit en voedt de mensen een beetje op. Ik maak de mensen er bewust van hoe je de samenleving prettig maakt en leuk leefbaar houdt.”

Vuilniswagen

Van den Burg zegt over zijn motivatie: “Ik heb 24 jaar bij de gemeente Hillegom gewerkt, onder meer in de buitendienst en op de vuilniswagen. Zo’n achtergrond is een voordeel om boa te zijn, want je weet dan wat er buiten leeft. Met mijn functie als boa is ook mijn takenpakket veranderd; waar ik eerst bezig was met het opruimen van andermans rotzooi, ben ik nu bezig met het opvoeden van de mensen. En dat vind ik fantastisch!”

Over het geheim van het boawerk vertellen de beide: “Het gaat allemaal om de communicatie. Als je bijvoorbeeld met jongeren in contact wilt komen, die ergens rondhangen, vertel je hen dat ze er mogen staan, zolang ze geen rotzooi maken. Je gaat niet meteen met je bonnenboekje in je hand lopen wapperen.” Zitten er ook nadelen aan het vak? “Niet echt, maar wel is het zo dat veel uren van ons werk gaat zitten in het invullen van de formulieren. Het uitschrijven van een bon duurt wellicht maar een minuut, maar je moet vervolgens op kantoor wel alle formulieren goed op orde hebben. Zo kan het gebeuren dat je voor een echt tikrapport meer dan een uur nodig hebt.”

Credo: ‘Alles mag, behalve...’

Prioriteiten handhaving herzien

TEYLINGEN – De gemeente gaat in het kader van de handhavingsnota prioriteiten opstellen, over de excessen danwel onhebbelijkheden die aangepakt moeten worden. Met deze mededeling kwam burgemeester Sander Schelberg op woensdag 12 december. “We draaien de regelgeving om en zeggen bijvoorbeeld: alle kap van bomen is toegestaan, behalve die bomen waarvan de gemeente specifiek aangeeft dat ze behouden moeten worden. Dit credo ‘Alles mag, behalve…’ gaan we ook invoeren voor andere zaken, zoals het parkeren: we pakken hierdoor alleen de excessen aan waar overlast is en geven dus de hoogste prioriteit aan gevaar en overlast.”

Door Joep Derksen

Schelberg is groot voorstander van deze nieuwe aanpak: “Je moet niet willen dat politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) alles gaan handhaven, want dan komen ze de straat niet meer uit, waar ze ’s ochtends beginnen. Dan zou je al een bekeuring krijgen als je 10 cm van de stoep af parkeert en krijg je een politiestaat. Nu moet er bijvoorbeeld een vergunning worden aangevraagd als je een buurtbarbecue voor vijftig personen wilt organiseren. Daar kan ik de boa’s op afsturen om controles uit te voeren, maar je moet je afvragen of dat prioriteit moet krijgen. Ook worden andere vergunningen voor kleine evenementen, zoals het gezamenlijk oplaten van 100 ballonnen afgeschaft. In plaats daarvan krijgen de organisatoren een papiertje met daarop aanwijzingen hoe ze het project kunnen uitvoeren in hun leefomgeving.

Graffiti

Het gaat de burgemeester juist om specifieke zaken waar de boa’s naar moeten kijken: “De prioriteiten moeten nog bepaald worden; binnen een week of zeven, maar je zou kunnen kijken naar de aanpak van het vandalisme en de graffiti. In dat kader ben ik er een voorstander van om een bedrijf aan te wijzen dat binnen korte tijd nieuw aangebrachte graffiti verwijderd; niet alleen van gemeentelijke objecten, maar ook op bedrijfseigendommen. Het bedrijfsleven zou dan met korting ook van deze dienst gebruik kunnen maken.” Hiermee volgt Schelberg de succesvolle aanpak van de voormalige burgemeester van New York en huidig presidentskandidaat, Rudolf Giulliani. Met zijn initiatief om gebroken ruiten direct te laten herstellen en graffiti snel te laten verwijderen, werd de overlast en vervuiling van de miljoenenstad drastisch aangepakt.

Schelberg vervolgt: “Daarnaast kun je beoordelen of de juiste bouwvergunningen zijn aangevraagd. 90% van de mensen doet dit keurig en zij willen ook dat de resterende 10% zich aan de regels houdt. Daarnaast kun je denken aan de excessen van de hangjeugd of controles van het hondenuitlaatbeleid.” Momenteel controleren de boa’s ook al op andere zaken als het gebruiken van de blauwe parkeerkaart, het niet plaatsen van bouwmaterialen op de openbare weg, aanleggen van (woon)boten of de precariorechten.

Zonnige dagen

De burgemeester is een groot voorstander van de boa’s: “Zij zijn de ogen en oren van politie en een verlenging van het blauw op straat. Handhaven is hartstikke leuk en met name op zonnige dagen kijk ik met enige jaloezie naar de boa’s die lekker de straat opgaan”, zo lacht hij. De burgemeester vervolgt op een serieuze toon: “We krijgen in de maatschappij te maken met meer agressieve bewegingen richting politie en brandweer en dat is erg.”

Over het doel van de handhavingsnota: “Na drie jaar gaan we de gemaakte prioriteitenaanpak evalueren en dan moet blijken dat de overlast die we aanpakken ook zeer sterk gedaald is. In dat kader gaan we in 2008 regelmatig acties uitvoeren: we kondigen ruim van tevoren aan dat we tijdens die actie strenger gaan controleren op bepaalde overtredingen, zoals bijvoorbeeld het zetten van aanhangers op parkeerplaatsen. Als we vervolgens deze overtredingen ook constateren, wordt er niet gediscussieerd, maar direct bekeurd.”

De burgemeester liet afsluitend weten geen voorstander te zijn van cameratoezicht: “Dat is wel het laatste redmiddel dat je kunt gebruiken voor de grote orde- en veiligheidsproblemen. Je moet dit middel zeker niet gebruiken in het kader van zaken als parkeeroverlast.”

Garage Herenstaete: deels betaald parkeren

VOORHOUT – Met de komst van de parkeergarage onder Herenstaete lijkt ook de eerste vorm van betaald parkeren te worden ingevoerd. Een deel van de parkeerplaatsen daar zijn voor de bewoners en zo’n 100 andere plekken zijn bestemd voor klanten van de PLUS-supermarkt. Om te voorkomen dat mensen die niet bij de PLUS langsgaan, toch gratis gebruik maken van de dure parkeerplekken, overweegt de directie een parkeerwijze in te voeren, waarbij vanaf een bepaalde parkeerduur een vergoeding wordt gevraagd voor eenieder die geen boodschappen bij de PLUS heeft gehaald.

“Het wordt een garage met een slagboom, waarbij het parkeren gratis blijft voor alls PLUS-klanten. Deze plekken kosten vele tienduizenden euro’s en we moeten ons deel van de garage ook zelf onderhouden”, zo legt eigenaar John van Dijk uit. “In welke vorm we het betaald parkeren in gaan voeren is nog niet duidelijk, maar je zou kunnen denken aan een periode tot circa een uur gratis parkeren. Daarna gaat de meter lopen; dit doen we om de doorstroming van de parkeergarage te verbeteren. Wat ons betreft staat het gratis parkeren voorop, maar we zullen wel iets moeten doen om het geheel enigszins te reguleren.”

“Creëer een plein op de Herenstraat”

VOORHOUT – Onlangs is bekend geworden dat de gemeente serieuze plannen heeft met de herinrichting van de Herenstraat. Een goede zaak, zo vindt ondernemer John van Dijk: “Zelf investeren we veel om de Herenstraat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Belangrijk is een wijze te vinden om deze straat op een andere manier in te richten, waarbij de bereikbaarheid van de ondernemers van essentieel belang is.”

Hij informeert: “De TOV en wethouder Bert Homan vormen een werkgroep om voorstellen te doen over de herinrichting. De huidige situatie ‘stoep-straat-stoep’ is echt niet meer van deze tijd en moet worden aangepast. Er moet meer regulatie plaatsvinden voor het weren van het doorgaand verkeer, zonder dat de bereikbaarheid verminderd wordt.”

Van Dijk gooit een balletje op: “Mogelijk kunnen we een plein creëren op de Herenstraat, waarbij de vijver van de kerk er ingevoegd wordt. Op deze manier probeer je om het lintgevoel, dat de Herenstraat nu eenmaal heeft, te doorbreken.”

“Liever vandaag dan morgen op nieuwe locatie”

VOORHOUT – Het bruist al een tijd bij PLUS Van Dijk en voor diegeen die het nog niet wist, heeft de supermarkt ook een spandoek gehangen bij de plek waar de nieuwe vestiging komt: in de Herenstaete, waar de voormalige Agnes gevestigd was. John en Ada van Dijk vertellen over hun plannen die in 2008 gerealiseerd worden.

Door Joep Derksen

“In 1996 zijn we voor onszelf begonnen en in dat jaar al spraken we op het Voorhoutse gemeentehuis over een nieuwe locatie. Nu, na bijna 12 jaar, is het dan eindelijk zover; het is nog even afhankelijk van het winterweer, maar we verwachten dat we voor de bouwvakvakantie onze supermarkt op de nieuwe locatie hebben geopend.”

John legt een bouwtekening op tafel en informeert: “De zaak wordt twee keer zo groot als nu en we groeien qua winkeloppervlak van 560 m2 naar zo’n 1.400 m2. Daarnaast hebben we een eigen parkeergarage, waarbij zo’n 100 parkeerplekken bestemd zijn voor de PLUS-klanten. Vanuit de parkeergarage komen de shoppers dan met een tapis-rouland (een soort lopende band zoals je die ook op Schiphol ziet, red.) bij onze winkel. Daar krijgen alle afdelingen meer ruimte en een eigen uitstraling. Bovendien zetten we de versafdelingen in de schil (aan de buitenkant, red.)”

“De omwonenden hebben ook zo goed als geen last van het laad- en losverkeer, want voor deze vrachtwagens hebben we een speciale los-straat in het gebouw. Verder gaan we niet alles verklappen, maar wie onze winkel in Roelofarendsveen bezoekt, kan al kennismaken met het succesvolle concept dat we ook in Voorhout gaan invoeren.”

Acties

Het is zeker niet zo, dat PLUS Van Dijk het komende half jaar de dingen op hun beloop laat gaan. Er staan allerlei nieuwe acties op stapel en voor de feestdagen kunnen de klanten heerlijke zalmcarpaccio, quiche, verse ragout, gamba’s, creme brulee en chocolademousse als kant-en-klaarmaaltijden bemachtigen. John: “Met een goede magnetron of oventje, hoef je met Kerst niets voor te bereiden, maar je kunt het eten er gewoon inschuiven, even wachten en smullen maar!”

Ook de voetbalplaatjes komen er weer aan; in januari zijn ze weer verkrijgbaar en nu luxer dan ooit. De plaatjes zijn verkrijgbaar in de vorm van pasjes, dus een echt collectors’ item. Ook komen er acties voor het EK, de Olympische Spelen en de jaarlijkse knikkerrage. Ada: “De al afgeronde sjoelbakactie heeft heel wat teweeg gebracht, want nog steeds willen mensen een exemplaar hebben, bijvoorbeeld om met de kerst cadeau te geven. Wij hebben nog een adres waar we enkele exemplaren kunnen krijgen en deze week kunnen nog sjoelbakken bij ons besteld worden.”

Hebben John en Ada ooit getwijfeld om de supermarkt te verplaatsen? “We gaan wel een uitdaging aan, maar wat we nu doen is de enige juiste beslissing. Het kan ons niet snel genoeg gaan en we zitten liever vandaag dan morgen op de nieuwe locatie!”

André Balyon werkt aan nieuw panorama

VOORHOUT – De schilder van het Panorama Big Sur, André Balyon, was samen met zijn broer Simon en dochter Michelle, deze week bij Panorama Tulipland om te kijken hoe zijn werk erbij stond. “Het staat er fantastisch bij en ik hoef alleen maar enkele puntjes aan te stippen. Ik hoorde dat er al meer dan 10.000 bezoekers zijn geweest in een paar maanden tijd en over dat aantal ben ik zeer tevreden.”

De in Californië wonende kunstenaar voltooide zijn Panorama in 1997 en sinds die tijd hebben al minimaal een kwart miljoen mensen het mogen aanschouwen. Balyon: “Ook nu krijg ik allerlei emails van mensen uit de hele wereld die enthousiast schrijven over hoe fijn ze het vonden om mijn panorama in Voorhout te hebben mogen aanschouwen. Het Panorama Big Sur blijft nog een jaar in Nederland en daarna gaat het weer terug naar Californië.”

Balyon zit niet stil: “Op dit moment ben ik bezig met de eerste schetsen, want over een paar jaar wil ik een panorama van de Grand Canyon voltooien.”

Majorettes en St. Cecilia uit elkaar

VOORHOUT – De wegen scheiden zich voor de muziekafdeling en de majorettes van St. Cecilia. Op vrijdag 21 december wordt in De Schans de nieuwe naam en het logo gepresenteerd van de majorettes. Hiermee komt een einde aan een periode waarin de majorettes groeiden van een groepje meisjes die met een baton voor de plaatselijke parade uitliepen naar een team van professionele sporters, die meervoudig Europees en Wereldkampioen zijn geworden.

Door Joep Derksen

Marjon Bakker, een van de oprichtsters en PR-verantwoordelijke, legt uit: “We gaan niet uit elkaar omdat er trammelant is, maar de muziek en de majorettes zijn twee verschillende groepen. De ene is cultuur en de ander is sport. Het lijkt er weliswaar op dat de muziekafdeling moeite heeft met het feit dat het eindelijk gaat gebeuren, maar we hebben samen besloten om te kijken of we uit elkaar gaan. Dat is gelukt, maar het gaat allemaal sneller dan we dachten. De muziekvereniging heeft ons de mogelijkheid geboden te proberen om onze wegen te scheiden en daar zijn we dankbaar voor.”

Nieuwe start

Ze vervolgt: “Het is allemaal niet dramatisch en onenigheid is er nooit geweest. Wij vinden het leuk en vrijdag om 21:00 uur onthullen we onze nieuwe naam in de Schans, direct na de kerstvieren die we hebben met de meiden. Het is echt een nieuwe start, ja.” Betekent deze splitsing ook het einde van het gezamenlijk optreden bij evenementen? “Dat weten we nog niet. Het zou jammer zijn als het helemaal is afgelopen voor het bloemencorso en met de kermis. Maar het is wel afgelopen dat de majorettes met kleinere evenementen, zoals met Sinterklaas voorop gaan lopen. Van de oudere meiden hoefde het lopen ook niet zo. Ze zijn er dan ook niet rouwig om dat deze rondgang door het dorp niet meer plaatsvindt. Ik denk zelf dat het echt moeilijk wordt om nog parades te lopen. We zijn namelijk bezig met de shows waarvoor we internationale competities aangaan. En om nou voor een keer per jaar een speciale oefening te trainen… Het is jammer dat het zo gelopen is, want je wilt niet dat het uit het straatbeeld verdwijnt. Maar als majorettevereniging hebben we weinig tijd om buitenloopshows bij te houden.”

Trager

Toch lijkt het vreemd dat er aan de ene kant wordt gezegd dat alles in goede harmonie verloopt, maar aan de andere kant zijn er nog geen duidelijke afspraken over het al dan niet gezamenlijk optreden in de toekomst. Hoe verklaart Bakker dit? “Het gaat allemaal vrij traag. De stichting majorettes reageert heel snel op de ontwikkelingen, maar de muziekvereniging doet het op een heel andere manier: ze denken heel erg na, moeten alles afwegen en het gaat veel trager. We hebben geen ruzie, maar bekijken of het nog nodig is om ons mee te laten doen met evenementen.”

Welke financiële gevolgen heeft deze splitsing? “Er is met de gemeente overleg geweest over subsidies. Wij zouden willen worden ondergebracht in de sectie ‘sport’, maar hebben hier nog geen uitsluitsel over gekregen.”

“Majorettes zijn topsporters”

TEYLINGEN - Wethouder Wim Hollart reageert op de scheiding van de muziekvereniging en de majorettevereniging van St. Cecilia. “De majorettes zijn begonnen als onderdeel van de muziekvereniging, maar hebben zich in toenemende mate bezig gehouden met topsport. Je mag dat zo wel noemen, gezien de vele prijzen die ze binnenhalen op sterk bezette toernooien. Bij het laatstgehouden EK deden al 19 landen mee en op de WK’s zelfs een veelvoud hiervan. De majorettes leveren uitmuntende en bijzondere prestaties.”

Hij vervolgt: “De gemeente gaat in ieder geval kijken dat we de majoretteafdeling voortaan onder sport laat vallen. Ik voorzie geen problemen om hen naar sport te laten gaan, al moet ik nog een advies krijgen van mijn ambtenaren. Ik zou zeggen: het is al tijden zo dat je steeds meer geluiden hoort dat dit meer te beschouwen is als topsport. Ze maken namelijk ook gebruik van sportvoorzieningen en hebben zich volledig ontwikkeld tot topsporters, met eigen trainers.”

“Binnen het welzijnsprogramma hebben we een totaalbudget beschikbaar voor allerlei verenigingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit budget wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld en ook de majorettes kunnen een subsidie aanvragen. Aan een van de vereisten voldoen ze in ieder geval, want ze hebben genoeg jeugdleden.”

“Als ik thuis ben, ga ik heel andere dingen doen”

Begeleiding bij tijdsindeling huiswerk

STREEK – In een tijd waarin schoolgaande kinderen steeds meer onder druk komen te staan om te presteren, zorgen gepassioneerde leraren voor ondersteuning aan leerlingen die enige begeleiding nodig hebben met het maken het huiswerk en de tijdsindeling die hiervoor benodigd is. Annemiek Zonneveld en Jelmer Piersma zijn docent op het Wellandcollege in Oegstgeest en liepen op tegen het probleem dat zij en hun collega’s hun leerlingen steeds minder persoonlijke begeleiding konden geven. Zonneveld (49) en Piersma (36) waren het onderwijs ingegaan om de leerlingen te helpen met het onderwijs en met het oprichten van het Instituut Zonneveld & Piersma begeleiden ze leerlingen uit de hele regio met het maken van het huiswerk.

Door Joep Derksen

De locatie waar dit plaats vindt is het clubhuis van de scouting in Voorhout. Wanneer de journalist hier aankomt, treft hij een groepje leerlingen aan die druk bezig zijn hun lesstof te leren. Piersma en Zonneveld geven af en toe individuele aanwijzingen, maar voor de rest studeren de kinderen zelfstandig. Zonneveld legt uit over de opzet: “We zijn in september begonnen en we zijn niet zomaar een huiswerkinstituut. We helpen met het plannen voor de leerlingen, zodat ze niet alleen een dag van tevoren beginnen met het leren voor een proefwerk.”

Piersma vult aan: “Tegenwoordig moeten leerlingen veel zelfstandig werken en krijgen ze opdrachten om dingen te doen. Maar als ze het niet goed gedaan hebben, weet de docent vaak niet wat hiervoor de reden is: zat het kind niet goed in z’n vel, snapte hij/zij de stof niet of was pas geleden het konijn overleden? Wij helpen de kinderen met het huiswerk. Na een eerste intakegesprek met hen en hun ouders, waarbij duidelijk wordt dat ook de kinderen zelf hier willen leren, komen ze hier een tot drie middagen per week langs. Hier is de ruimte huiselijk ingericht, zonder dat er visuele afleiding is, zodat iedereen die er zit, ook daadwerkelijk gaat leren.”

Ontspannen

Max (12) vertelt waarom hij hier zit: “Ik heb een heel slechte concentratie. Nadat ik uit school kom, zit ik hier drie dagen per week van 15:00 – 18:00 uur en dan kan ik mijn huiswerk doen.” Charles (ook 12): “Ik doe hier al mijn vakken. Thuis doe ik te kort over mijn huiswerk. Tussen het leren door mogen we samen even naar buiten en kunnen we lekker ontspannen. Het is hier best wel gezellig, eigenlijk.” Ook Isaac-Jan (11) is tevreden: “Als je binnenkomt, krijg je eerst een kopje thee en vervolgens wordt een lijstje doorgenomen met de dingen die ik moet doen. Als ik een vraag heb, komen de docenten bij me langs.”

Rosa (17) krijgt wekelijks “heel veel huiswerk” te verwerken. “Ik wordt gecoached hoe ik het beste al dat huiswerk kan indelen en maken. Ik wil nog verder leren na mijn havo-opleiding en krijg vooral ondersteuning bij geschiedenis, aardrijkskunde en economie. De docenten leggen me uit hoe ik de stof leer en helpen me met een goede planning. Het is goed dat ik hier een groot deel van mijn huiswerk maak, want als ik thuis ben, ga ik heel andere dingen doen, denk ik.” Anna (14) herkent dit: “Ik haalde niet zulke goede cijfers, omdat ik niet mijn best deed met het huiswerk. Thuis word ik afgeleid door de TV of het internet en hier kan ik goed doorwerken.”

De beide begeleiders leggen uit: “We hebben hier zo’n zeven leerlingen per middag voor de studie- en huiswerkbegeleiding. We kunnen nog uitbreiden, met het huren van een extra ruimte. We gaan namelijk niet teveel kinderen bij elkaar laten studeren, want het moet geen kippenhok worden.” Ze besluiten: “Doordat de kinderen hier leren, ontstaat er bij hen thuis ook een veel rustigere situatie: ze kunnen dan hun eigen ding doen zonder dat hun ouders hen vragen: ‘Heb jij je huiswerk al af?’ Want als wij aan de ouders aangeven dat het af is, dan hebben ze ook hun ouders van hun nek af.”

Voor meer informatie:
www.instituut-zonneveld-piersma.myv.nl.