Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 december 2007

Aantal klachten over Schiphol stijgt explosief

LISSE – Na een lichte daling in het aantal klachten over vliegtuiglawaai van 657 naar 635, is het aantal klachten in 2007 explosief gestegen. Hoewel de cijfers over het hele jaar pas begin 2008 uitkomen, stond op 1 november de teller van het aantal klachten op 18.017, ingediend door 44 personen. Dit meldde wethouder Bas Brekelmans (VVD).

De cijfers bieden enige nuancering, zo laat Brekelmans weten: ‘Bij het aantal klachten dient opgemerkt te worden dat er één inwoner is die geregeld honderden klachten per dag indient. Het is een landelijke trend dat er meer klachten van minder klagers komen. In de wijdere regio, het zogenaamde cluster Zuidwest, is het aantal geregistreerde klachten met 77% toegenomen. De toename is het grootst op de lijn Valkenburg-Rijnsburg-Oegstgeest en Noordwijk-Voorhout. Deze gebieden liggen onder aanvliegroutes van de Kaagbaan.

Het rapport ‘Klachtenanalyse’ concludeert ook het volgende: ‘Een grote groei in het aantal klachten in de betreffende gemeenten. De ontwikkeling van de klachtenaantallen was niet gelijk verdeeld. De grootste stijging vond plaats in Hillegom. Die plaats heeft echter niet te maken met de Kaagbaan en valt daarom niet onder cluster Zuidwest. Een toename valt verder te vinden op de lijn Valkenburg-Rijnsburg-Oegstgeest (aanvliegroute kaagbaan) en Noordwijk-Voorhout. Deze gebieden liggen niet in het verlengde van de 20 KE contour. Dit duidt er op dat het daadwerkelijke gebruik van het luchtruim anders is dan waar in het ruimtelijk beleid van wordt uitgegaan. De 20 KE contour is gebaseerd op achterhaalde aannames over vliegroutes.’

Voor vragen of klachten kunnen inwoners terecht bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), tel. 020-601 55 55 of via
www.bezoekbas.nl.