Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 december 2007

Alkemade zegt lidmaatschap Holland Rijnland op

LISSE – Vijf van de twaalf gemeenten die vallen onder Holland Rijnland zijn tegen het aangaan van verkennende gesprekken met het bestuursorgaan Rijnstreekberaad om de mogelijkheden om tot een fusie te komen te overwegen. Dit nieuws maakte wethouder Adri de Roon (D66) bekend tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken op woensdag 12 december.

De Roon: Katwijk, Hillegom, Noordwijk en Voorschoten zijn de gemeenten die tegen zijn. De naam van de vijfde gemeente is me even ontschoten. Daarnaast wil Noordwijkerhout eerst een evaluatie van Holland Rijnland zien, voordat ze bepalen of ze voor of tegen het aangaan van de gesprekken zijn. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland wil op woensdag 19 december aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland voorstellen dat een concreet voorstel over het wel of niet aangaan van de gesprekken pas in maart aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.’

Discussie

De wethouder maakt een zijstap: ‘Alkemade heeft in de discussie die gaande is over het eventueel aansluiten van het Rijnstreekberaad aangekondigd dat ze voornemens zijn het HR-lidmaatschap op te zeggen. De aansluiting van het Rijnstreekberaad bij Holland Rijnland is voor hen zo belangrijk, dat zij niet bij Holland Rijnland willen horen als niet tot de aansluiting besloten wordt.’