Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 december 2007

Brief met beschuldigingen aan wethouder lont in het kruitvat

Wim Bosch legt functie monumentencommissie neer

Joep Derksen

LISSE – ‘Wim Bosch heeft zijn functie in de monumentencommissie neergelegd.’ Dit nieuws werd op dinsdag 11 december door wethouder Guus Mesman (PvdA) bekendgemaakt tijdens de vergadering van de monumentencommissie. Het besluit van Bosch is een gevolg van maandenlange onvrede over de wijze waarop wethouder Mesman en de monumentencommissie besluiten nemen over cultuurhistorische panden.

De lont in het kruitvat lijkt de brief van de Vereniging Oud Lisse (VOL) te zijn geweest die wethouder Guus Mesman enkele weken geleden ontving, waarin onder meer de besluitvorming rond de nieuwe monumentenlijst aan de kaart werd gesteld. Er werd gewag gedaan dat alle partijen zich moesten houden aan de geheimhouding, maar het gemeentehuis zelf zou zich aan deze geheimhoudingsplicht zelf niet compleet hebben gehouden.

Gesprek

Mesman vertelt hierover: ‘Naar aanleiding van die pittige brief heb ik de VOL uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij dienden minimaal drie bestuursleden aanwezig te zijn en niet alleen Wim Bosch. In het onderhoud heb ik aan de VOL vertelt dat er punten staan die niet waar of verdraaid zijn. De wijze waarop de VOL denkt dat dingen op een manier geregeld worden, zijn niet correct en de vereniging verbindt door een gebrek aan kennis niet de juiste conclusies aan bepaalde zaken in een brief die naar Jan en alleman wordt verstuurd.’

De wethouder vervolgt: ‘Ook de persoonlijke relatie tussen Wim Bosch en mij is besproken en de heer Treffers suggereerde dat er een gesprek zou komen tussen Bosch, hem en mij om de lucht te klaren. Daar ben ik niet voor in, want ik wil eerst dat de VOL de manier van optreden van haar voorzitter gaat bekijken. Pas daarna kunnen we zien hoe we ‘on speaking terms’ kunnen komen.’

De monumentencommissie vraagt aan Wim Bosch zijn definitieve bevestiging dat hij zijn lidmaatschap opzegt. Vervolgens dienen de vier cultuurhistorische genootschappen van Lisse een vertegenwoordiger van hun organisaties voor te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mesman: ‘Mijn voorkeur gaat uit naar iemand buiten de VOL, omdat de VOL oververtegenwoordigd is in de monumentencommissie. Maar dat is aan de cultuurhistorische genootschappen.’