Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 december 2007

“Noordwijk moet niet krampachtig vasthouden aan verouderde structuren”

Bram Mol weer traditioneel scherp in kersttoespraak

NOORDWIJK – Bram Mol, directeur van Hotels van Oranje, was afgelopen maandag weer ouderweets op dreef tijdens zijn kersttoespraak. Hij uitte met een stralende glimlach kritiek aan de politiek in het algemeen en het Noordwijkse college in het bijzonder. “Door krampachtig vast te houden aan verouderde structuren, staat men de door henzelf zo gewenste omslag naar een moderne en mondaine badplaats volledig in de weg.”

Door Joep Derksen

“De tweedeling tussen de fameuze familiebadplaats van weleer naar de internationale congresbadplaats van nu, heeft met name het afgelopen jaar ongenaakbaar toegeslagen. Het is triviaal dat deze ontwikkeling met name vanuit gemeentewege zo schokkend ervaren is, want er is ook vanaf deze plek meermaals op geduid dat het toerisme als product in Noordwijk, zich reeds jaren in een neerwaartse spiraal ontwikkelt met alle schrijnende gevolgen van dien. Het werd wellicht overschaduwd door het succes van ‘de grote congreshotels’ die aan belangstelling bepaald niet tekort hebben, maar laat ik er nogmaals helder over zijn: De twee vijfsterrenhotels, trekken wellicht de kar, maar ze maken niet de badplaats!”

Hij vervolgt: “De Sociaal-Economische Visie Noordwijk aan Zee, een gemeentelijk initiatief, geeft een flinke aanzet voor een fraaie, complete badplaats in al z’n facetten voor de komende decennia, waarbij de gemeente niet moet terugdeinzen om hom of kuit te kiezen. Door krampachtig vast te houden, aan verouderde structuren staat men de door henzelf zo gewenste omslag naar een moderne en mondaine badplaats volledig in de weg. Wanneer men bereid is om deze horde te nemen, dan zal er door zelfregulatie met de nodige stimulatie, een situatie kunnen ontstaan die de beoogde goede kwaliteit heeft.”

Rijn-Gouwelijn

“En over bestuurders gesproken, men praat nog steeds over die Rijn-Gouwelijn, u weet wel, dat snode plan van die sneltram naar Noordwijk. Ik zal daar nogmaals, en namens ondernemend Noordwijk, klip en klaar over zijn. Laten wij ons niets wijs maken over de vermeende noodzakelijkheid voor de Noordwijkse economie! Dat ding brengt geen bestedende, maar alleen bestelende gasten naar Noordwijk en daar zitten u, ik en niemand op te wachten! Laat de betrokken wethouder z’n bevlogenheid maar steken, in het maken van die voor hem, vermaledijde toeristenbalans!”

Over de kustversterking zei Mol: “De dijk, waarvan ik vorig jaar al zei dat het een cadeau is waarvan wij het paard niet in de bek mogen kijken, omdat niemand er om heeft gevraagd, ligt er nu. Om hem optimaal aan de boulevard te integreren, creëerde de Noordwijkse architect Jacco van Duin, een plan voor een wandelpromenade en verbreding van de boulevard aan de zeezijde, met als doel deze, vanaf dat de dijk zichtbaar wordt, harmonieus in de boulevard tot een geheel te laten samenkomen. Dit plan werd enthousiast omarmd door de Noordwijkse Ondernemersvereniging. Wie schetst ons aller verbazing, dat betrokken wethouder dit plan afdeed als ‘te weinig ambitieus’! De ironie wil echter dat het Noordwijks College zelf de volledige duinstrook vooralsnog met helm wil beplanten. Een zwaar gemiste kans dus.”

Hij vervolgt: “De Hotels van Oranje zullen de duintuinen voor de hotels in hun huidige vorm niet laten terugkeren. Afgelopen zomer, in juli reeds, zijn onze aanlegplannen ingediend bij Rijnland en de gemeente. In oktober is daar al goedkeuring van Rijnland voor verkregen! Het was dus voor iedere betrokken partij volstrekt duidelijk hoe de nieuwe situatie, hier voor de deur zal gaan worden. Zo spoedig mogelijk zullen we dan ook aanvangen met de aanleg van een promenade over de volledige lengte op het duin voor de hotels, zodat het naast een uiteraard verbijzonderende karakter, tevens toepasbaar zal zijn voor promotionele en feestelijke evenementen. Vanzelfsprekend zal ook het bronzen beeld van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op haar monument herplaatst worden. De kunstenaar ervan, Kees Verkade, is nog druk doende om haar weer met glans op deze prominente plaats te laten doen stralen.”

Felicitatie

Hij besluit: “Iets van geheel ander kaliber is dat ik vanaf deze plaats gaarne een felicitatie geef aan onze oud Burgemeester Hans van der Sluijs, die nu een benoeming heeft aanvaard in de nieuwe gemeente Voorburg-Leidschendam, een plaats met meer dan 80.000 inwoners. Voorwaar een prestatie van formaat! Klaarblijkelijk is Noordwijk een goede kweekvijver voor ambitieuze burgemeesters.”

Na de speech had Mol een kort commentaar over de afwezigheid van burgemeester Harry Groen: “Het is jammer dat de burgemeester er niet was, want hij heeft iets leuks gemist!”