Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 december 2007

SGP/ChristenUnie ondersteunt feitenrelaas

LISSE – Ook van de oppositiepartijen krijgt Willem van Rheenen geen enkele ondersteuning in zijn bezwaren tegen het college over de wijze waarop het PPO-terrein door de gemeente verkocht is. Nieuw Lisse heeft geen behoefte om zich over de zaak te uiten en SGP/ChristenUnie boorde Van Rheenen’s activiteiten compleet de grond in.

In een voorgelezen verklaring stelde fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie): ‘De actie van een onzer inwoners in verband met de verkoop van het PPO terrein heeft in onze gemeente het nodige stof doen opwaaien. In het kader daarvan heeft de raad gevraagd om een feitenrelaas om de handelwijze van het college te controleren. Na een gedegen onderzoek van dat feitenrelaas, aangevuld met de nodige extra informatie m.b.t. de verkoop van bovengenoemd terrein, kan ik u meedelen dat door ons vooralsnog geen zaken zijn aangetroffen die de stellingen, vermoedens en verdachtmakingen van betreffende inwoner bevestigen. Daarbij merk ik met nadruk op dat deze conclusie tot stand kwam n.a.v. het geleverde materiaal en mogelijk ook dankzij onze beperkte juridische kennis op dit terrein.’
‘Dit brengt ons tot dezelfde conclusie zoals die door staatssecretaris Joop Wijn in maart 2004 werd verwoord in een antwoord aan de vaste Kamercommissie Financien, n.a.v. diverse stukken inzake vermeende malversaties door alarmcentrales en/of verzekeringsmaatschappijen, aangeleverd door dezelfde inwoner uit Lisse. Dit antwoord luidde, en ik citeer: “In het specifieke onderzoek dat de Belastingdienst terzake heeft ingesteld is geen enkele aanwijzing gevonden die de stellingen en vermoedens van de heer X bevestigen. Op basis daarvan moet ik concluderen dat er voor mij geen aanleiding bestaat aan te nemen dat er sprake is van door hem bedoelde malversaties.” Dit gezegd hebbend stel ik vast dat het feitenrelaas door ons voor kennisgeving wordt aangenomen en dat deze zaak voor ons als afgedaan kan worden beschouwd.’