Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 maart 2008

Besloten informatieavonden nieuwe gemeentelijke monumenten

LISSE – Op 9 en 10 april komen inspraakavonden voor de eigenaren van de 59 panden die als gemeentelijk monument zijn aangewezen. Dit maakte wethouder Guus Mesman bekend tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën op woensdag 12 maart. Vreemd genoeg zijn deze bijeenkomsten niet openbaar.

Er kunnen echter nog enkele gebouwen worden toegevoegd aan de 59 bestaande monumenten in spé, maakte de wethouder duidelijk. De Vereniging Oud Lisse heeft 17 gebouwen voorgedragen, die door de Stichting Dorp Stad en Land worden geherwaardeerd op basis van de belangrijke lokale historie die aan deze panden is verbonden. Als die panden boven een bepaald aantal waarderingspunten komen, eindigen ze alsnog op de gemeentelijke monumentenlijst.

Mesman: ‘We hebben aan de eigenaren van de 59 panden het voornemen kenbaar gemaakt om die objecten op de monumentenlijst te zetten. De eigenaren hebben vier weken de tijd gekregen om te reageren en 30 reacties zijn in behandeling bij de gemeente. Wellicht krijgt DSL nog informatie waardoor deze stichting de panden naar beneden zal herwaarderen. De panden die dan uiteindelijk echt monumentwaardig zijn, plaatsen we op de gemeentelijke monumentenlijst. Daar kan dan door de eigenaren nog bezwaar tegen gemaakt worden, zelfs tot de Raad van State aan toe.’

Commissielid Gerben Cozijnsen (CDA) wilde weten: ‘Wat zijn de financiële gevolgen van het aanwijzen van die monumenten voor de subsidieverordening?’ Mesman: ‘We willen naar een andere subsidiemethodiek toe. Het potje wordt inderdaad groter, want als je meer monumenten aanwijst, moet je er ook wat tegenover zetten. Maar ik denk niet dat ik van wethouder Bas Brekelmans (VVD) een blanco cheque krijg, of dat ik dat zou willen.’

De PvdA-wethouder kreeg een flinke pluim van de PvdA-fractievoorzitter Hans Bet: ‘Mijn complimenten voor het resultaat, na jarenlang kritiek ondergaan te hebben. Dit is een belangrijke stap na jaren van slopen om de waardevolle panden te beschermen.’