Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 maart 2008

‘Het is olie op het vuur gooien’

Uitspraken wethouder Morssink vallen verkeerd

LISSE – ‘Wethouder Alfons Morssink van Noordwijkerhout gooit olie op het vuur met zijn cynische uitspraken’. Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) stak op maandag 17maart tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. Onderwerp van gesprek was de speech die Morssink gaf bij het slaan van de eerste paal voor 200 woningen, die bij voorkeur bestemd zijn voor Noordwijkerhouters.

En dat druist in tegen alle regionale afspraken over de woonruimteverdeling, zo vond de Lissese gemeenteraad al enkele maanden geleden. Verburg hekelde enkele uitspraken van Morssink: ‘Hij heeft vorige week een eerste paal geslagen en cynisch richting gemeente Lisse gesproken. Hij zei dat Noordwijkerhout 200 woningen bouwt ten behoeve van de eigen inwoners. Cynisch voegde de wethouder eraan toe dat Lisse nul sociale woningen heeft gebouwd in 2007. In het kader van een goed verstandshuwelijk, kan dit ook besproken worden. Van Noordwijkerhout verwacht ik enige terughoudendheid en deze uitspraken vind ik niet gepast. Het is ook olie op het vuur gooien als je het hebt over het lokaal maatwerk.’

Wethouder Jan Kippers (CDA) probeerde de gemoederen te bedaren: ‘Ik heb de heer Morssink vandaag gesproken in het kader van de startersproblematiek en hem gezegd: “het beleid van Noordwijkerhout om enkel te bouwen voor de eigen bevolking is toch jammer. Noordwijkerhout moet in het regionaal overleg blijven zitten of er totaal uittreden.” Wethouder Morssink zou erop terugkomen in het portefeuillehoudersoverleg van Holland Rijnland. Noordwijkerhout heeft een eigen lokale verordening, maar het verhuren zou in regionale verbanden moeten gebeuren, want zo zet je dat regionale sterk onder druk. Wat betreft de koopappartementen is het niet verstandig om dat zo breed uit te meten. Het vorige Lissese college heeft een voorschot genomen om minder sociaal te bouwen. Het huidige college heeft zich voorgenomen om een inhaalslag te maken. We hebben op dit moment echter niet sociaal gebouwd, maar ik heb mijn mening ook aan Alfons Morssink gegeven. Hij speelt met olie, het is alleen de vraag waar die het op heeft gegooid; op water of vuur. We bereiden ons beiden voor en verheugen ons op het debat in het portefeuillehoudersoverleg.’