Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 maart 2008

MareGroep geeft presentatie voor politici

STREEK – Raadsleden en wethouders uit onder meer Teylingen, Lisse en Katwijk bezochten het hoofdkantoor van de MareGroep in Voorhout voor een presentatie over de toekomstplannen van deze instelling. De pers was niet welkom, maar informatie over de bijeenkomst is toch naar buiten gekomen.

De raden en wethouders van de acht gemeenten die gebruik maken van de diensten van de MareGroep kregen een informerende speech voorgeschoteld over de modernisering van de Wet sociale werkvoorziening. Na een inleiding door Bas de Haas, voorzitter van de Gr. KDB, vertelde Hooite Muller, directeur Mare Groep, over de modernisering en wat er te gebeuren staat.

“Het jaar 2008 is een overgangsjaar”, aldus Muller. “Wetten zoals de WWB en WMO veranderen en de afhankelijkheid van ontwikkelingen in de marktsectoren neemt toe. Het kabinet wil dat er in het jaar 2016 een participatiepercentage is van 80%. Er moet rekening gehouden worden met gelijk blijvende budgettaire middelen, verhoging van participatie van mensen die niet zelfstandig een reguliere baan kunnen krijgen en behouden, maar wel tot regelmatig zinvolle aangepaste arbeid in staat zijn. Daarnaast komen er prikkels voor Wsw’er zelf en werkgevers.”

Muller besluit: “De MareGroep wil in de toekomst een breed mensontwikkelingsbedrijf worden, die zich bij het uitvoeren van werk in de sociale welzijnssector richt op meerdere doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit moet gebeuren in optimale samenwerking met de Sociale Diensten en de ISD en dicht bij en voor de gemeenten.” Dat dit geen sinecure zal zijn, blijkt uit een van de laatste zinnen van Muller: “Het jaar 2009 zouden we ook nog geheel of gedeeltelijk als overgangsjaar kunnen beschouwen.”