Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 maart 2008

Plannen voor ouderenbeleid en ouderenproof in zomer gereed

LISSE – Bram Klouwen van bureau Companen gaf woensdag 12 maart een toelichting op het tussenbericht Ouderenbeleid voor de leden van de commissie Maatschappij en Financiën. Onderwerp van gesprek waren het ouderenbeleid en ouderenproof.

Klouwen: ‘Als thema’s voor het ouderenbeleid hebben we “het signaleren van de kwetsbaarheid”, maar ook “voorzieningen, activiteiten en dienstverlening” en “woning en woonomgeving”. De gemeente wil zich inzetten voor kwetsbare ouderen die leven in eenzaamheid, armoede of met een slechte gezondheid. Om dit te realiseren dienen er voldoende middelen zijn om het beleid uit te voeren en een goede regie gevoerd te worden.’

Hij waarschuwde: ‘Bij zorginstellingen wordt samenwerking heel belangrijk gevonden, maar als het om concrete actie gaat, is het niet zo gemakkelijk. Men houdt zich vaak aan de bestaande zekerheden vast. Ook is het belangrijk dat mensen in een netwerk zitten, waarbij verschillende leeftijdsgroepen samenwerken. We denken bijvoorbeeld aan het opzetten van een consultatiebureau voor ouderen; een instrument waarin alles is gericht op het netwerken van instellingen en ouderenbonden. Hierdoor kunnen mensen in beeld gebracht en structureel benaderd worden.’

Over het thema “Wonen en woonomgeving”: ‘Aandacht is nodig voor (recreatieve) gebruikswaarde van de buitenruimte, zoals het aanleggen van wandelroutes van de Poelpolder naar het centrum. Daarnaast moet er meer stallingruimte komen voor scootmobiels en rollators en meer specifieke woonvormen, zoals groepswonen en kangaroewoningen (een vorm van wonen waarbij een beperkt kind op leeftijd samenwoont met de ouders).’ Verder gaan voor het project ouderenproof 12 seniore vrijwilligers zich actief inzetten om met praktische plannen te komen om verbeteringen aan te brengen in de woonomgeving, toegankelijkheid, mobiliteit, activiteiten en informatievoorziening. Rond de zomer worden de projecten Ouderenbeleid en Ouderenproof voorgelegd aan de politiek, zodat de partijen kunnen besluiten over het doorgaan van deze projecten.