Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 maart 2008

Seniorenraad toont strijdlust

LISSE – De nota ouderenbeleid, seniorenbus en de budgetsubsidie kwamen aan de orde in de vergadering van de Seniorenraad Lisse. H. Hoogkamer vertelt over de jongste ontwikkelingen.

‘De seniorenbus start op 17 maart en daar zijn we blij mee. Wel hebben we aan wethouder Adri de Roon aangegeven dat we van veel kanten horen dat de prijs van 2 euro voor een enkeltje te hoog is voor mensen met een AOWtje. Ook zijn we voorstander om het Poelhuys gratis aan de SWOL (Stichting Welzijn Ouderen Lisse) ter beschikking te stellen. We zouden graag onderzocht willen hebben of er meer cursussen aangeboden kunnen worden, waarbij meerdere docenten per cursus actief kunnen zijn. Met name waar het gaat om activiteiten voor ouderen met een lichte handicap: met hen ben je bijna een op een bezig. Verder is de budgetsubsidie van de SWOL verlengd tot eind 2008 en we hebben de wethouder geinformeerd dat hij nu al moet aangeven wat er daarna moet gebeuren.’

De Seniorenraad wil meer betrokken worden bij allerlei ontwikkelingen, zo wordt ook duidelijk: ‘Er zijn veel zaken richting ouderen die om duidelijkheid vragen, bijvoorbeeld waar het gaat om de Bijzondere Bijstand. Wij zouden graag zien dat alle nieuwe folders samen met de vergaderingsagenda aan de leden van de Seniorenraad worden verstuurd. We hebben het idee dat allerlei dingen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Een wens van ons is om een aparte pagina te hebben in de weekbladen, waarin een overzicht staat van alles wat de senioren betreft. De ouderenkern in de gemeentegids bijvoorbeeld is dankzij ons initiatief gerealiseerd.’

Ook een puntje van ergernis werd weggewerkt tijdens de vergadering: ‘Wij hebben op het verzoek van het college een advies uitgebracht op 24 juli vorig jaar over de Planontwikkeling Ontmoeting 55 plus, maar kregen pas een reactie van dat college op 7 februari 2008. Hierover zijn we heel boos geweest, want je stuurt wat op en er wordt niet eens op gereageerd. Nadat we een heel boze brief hebben gestuurd, ontvingen we excuses. We zijn blij dat er nu naar ons geluisterd wordt: alle punten zijn verwerkt en meegenomen in de onderhandelingen.’

Over de nota ouderenbeleid: ‘Deze is goedgekeurd, maar de gemeente moet zorgen voor structurele financiering. Vijftien mensen hebben aangegeven mee te willen denken over de wensen van de senioren in Lisse. Eind mei wordt onder leiding van Companen het definitieve advies gegeven.